Правила за поверителност

Дата на последна актуализация: 27 юли 2018 г.

Вашата поверителност е важна за нас. Целта на настоящите Правила за поверителност е да Ви предоставят информация относно начина на използване от наша страна на Личната информация, която събираме за Вас на този Уеб сайт.

Настоящите Правила за поверителност се прилагат единствено за Личната информация, която ни предоставяте или се събира чрез използването от Ваша страна на www.panasonic.com/global и поддомейните на адрес: panasonic.com, управлявани от Panasonic Corporation („Уеб сайт“). Ако предоставяте Вашата Лична информация в отделни услуги на Panasonic или използвате други уеб сайтове, управлявани от нейните свързани лица или дъщерни фирми, се прилагат собствените им правила или бележки за поверителност. Прегледайте съответните правила или бележки за поверителност при използване на отделни услуги на Panasonic или други уеб сайтове.

Щракнете върху следните връзки за допълнителна информация относно нашите практики за поверителност на този Уеб сайт:

1. Кои сме ние?
2. Какво представлява Личната информация?
3. Каква Лична информация събира Panasonic за Вас?
4. На какво правно основание обработваме Личната информация?
5. За какви цели използваме Вашата Лична информация?
6. На кои лица и в кои случаи разкриваме Вашата Лична информация?
    A. Получатели на Личната информация, които са трети лица
    B. Международно предаване на Личната информация
7. Как осигуряваме защитата на Вашата Лична информация?
8. Какви са Вашите права и как можете да ги упражните?
9. За какъв период съхраняваме Вашата Лична информация?
10. Връзки и продукти на трети лица на Уеб сайта
11. Бисквитки
12. Лична информация, свързана с деца
13. Промени в настоящите Правила за поверителност
14. Допълнителна информация

1. Кои сме ние?

Panasonic Corporation, адрес на регистрация: 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Япония (Panasonic, „ние“, „нас/ни“ или „наш/а/о/и“).

Имаме много свързани лица, които можете да прегледате на адрес:

http://www.panasonic.com/global/corporate/profile/group-companies.html

2. Какво представлява Личната информация?

За целите на настоящите Правила за поверителност „Лична информация“ е която и да е информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице (като Вас). Информацията, която Ви идентифицира, може да включва Вашето име, адрес, телефонен номер и онлайн идентификатор (например бисквитки и Вашия IP адрес). Информация, която не Ви идентифицира пряко, но свързваме с Вас, също съставлява Лична информация.

3. Каква Лична информация събира Panasonic за Вас?

A. Ваша Лична информация, която предоставяте директно

Част от Уеб сайта, който предоставяме, Ви позволява/изисква от Вас предоставяне на Вашата Лична информация.

I. При комуникация с Panasonic

Когато се свързвате с нас или си взаимодействате с представители на нашия отдел за обслужване на клиенти, може да събираме Лична информация за Вас, като например Вашето име, адрес за кореспонденция, телефонен номер, имейл адрес и предпочитания за контакт, както и информация относно притежаваните от Вас продукти или устройства на Panasonic, като например серийни номера и дата на закупуване. Също може да създаваме регистрационни файлове/отчети, които са полезни при диагностиката на проблеми, свързани с производителността на продукти или приложения, и да заснемаме информация относно съответния проблем. Използваме тази информация, за да Ви предоставяме клиентско обслужване и продуктова поддръжка.

II. Абонаменти и бюлетини

Ако се абонирате за нашите съобщения за промоции и бюлетини, ще събираме Лична информация, включително Вашия имейл адрес. Ще Ви предоставяме услугите за абонамент единствено в съответствие с приложимите закони и ако сте изискали изрично предоставянето им от наша страна.

B. Информация относно използването на Уеб сайта от Ваша страна

Може да събираме информация относно използването на Уеб сайта от Ваша страна. Събираме например следната информация:

I. информация за продукта/устройството,
 - като например уникални идентификатори на устройството, IP адрес, данни за операционната система и настройки на устройството, което използвате за достъп до Уеб сайта;
II. информация в регистрационни файлове,
 - като например часа и времетраенето на посещението на Уеб сайта от Ваша страна, термините, които въвеждате в заявки за търсене чрез Уеб сайта, и която и да е информация, която се съхранява в бисквитки, поставени от нас на Вашето устройство (като например компютър, мобилен телефон или таблет).

4. На какво правно основание обработваме Личната информация?

Нямаме право да обработваме Лична информация без надлежно правно основание. Поради тази причина обработваме Вашата Лична информация единствено ако:

 1. сме получили Вашето предварително изрично съгласие;
 2. обработването е необходимо с цел изпълнение на нашите договорни задължения към Вас или предприемане на преддоговорни действия по Ваше искане;
 3. обработването е необходимо с цел изпълнение на нашите правни или регулаторни задължения;
 4. обработването е необходимо с цел защита на Вашите основни интереси или тези на друго физическо лице; или
 5. обработването е необходимо с оглед на нашите законосъобразни интереси, освен ако Вашите интереси или основни права и свободи не се прилагат с приоритет спрямо тях. Законосъобразните интереси може да са свързани с:
  1. възползване от разходна ефективност във връзка с Уеб сайта (може например да се запишем за използването на определени платформи, предлагани от доставчици);
  2. защита на сигурността на нашите ИТ системи, архитектура и мрежи; и
  3. изпълнение на нашите корпоративни цели и цели в областта на социалната отговорност.

5. За какви цели използваме Вашата Лична информация?

Може да използваме Личната информация, която събираме, за следните цели:

 1. създаване на акаунт/опция за влизане в Уеб сайта, за да Ви предоставим възможност за създаване на профил и влизане в Уеб сайта;
 2. регистрация на продукти/устройства, за да регистрираме Вас или Вашето устройство или продукт за Уеб сайта;
 3. предоставяне на услугите ни, за да предоставяме нашите услуги или която и да е конкретна функция, заявена от Вас, включително с цел изпълнение на нашите задължения по който и да е договор, сключен с Вас, като Ви предоставяме отделни правила или бележки за поверителност за всяка услуга, ако е приложимо;
 4. проучвания, за да Ви попитаме за Вашето мнение или коментари относно Уеб сайта и провеждане на други проучвания;
 5. V. реклама, като например предоставяне на персонализирани реклами и спонсорирано съдържание и изпращане на съобщения за промоции до Вас;
 6. анализ, за да извършваме оценка и анализ на нашия пазар, клиенти, продукти, устройства и Уеб сайт;
 7. статистика, за да създаваме обобщени анонимни статистически данни за използването на Уеб сайта, които може да се споделят с трети лица;
 8. подобряване на услуги, за да разработваме и подобряваме нови и съществуващи продукти, уеб сайтове, препоръки, реклами и други съобщения на Panasonic и да научаваме повече за Вашите предпочитания;
 9. клиентско обслужване, за да Ви предоставяме услуги за поддръжка на Вашето устройство или продукт или да обработваме които и да е други заявки за поддръжка от Ваша страна;
 10. сигурност, за да защитаваме нашите клиенти (например чрез предотвратяване на нежелана поща или опити за измама спрямо потребителите на Уеб сайта), да управляваме и поддържаме сигурността на Уеб сайта (например чрез предотвратяване или прекратяване на атака срещу нашите системи или мрежи) или да защитаваме правата или имуществото на Panasonic, включително прилагане на които и да е условия или споразумения, регулиращи използването на Уеб сайта;
 11. актуализации, за да комуникираме с Вас, включително във връзка с Вашия акаунт, профили или трансакции с нас, предоставяне на важна информация относно Уеб сайта и изпращане на уведомление относно които и да е съществени промени в нашите Правила за поверителност;
 12. корпоративни сделки, за да управляваме сделки, в които участва нашата фирма, включително сделки за преструктуриране, сливане, прехвърляне, продажба, съвместно предприятие, възлагане или друго разпореждане с дейността, активите или капитала на Panasonic или която и да е част от тях, включително, без да се ограничава до, която и да е процедура по несъстоятелност или сходна процедура.

6. На кои лица и в кои случаи разкриваме Вашата Лична информация?

Няма да разкриваме Вашата Лична информация на трети лица за техни собствени маркетингови или бизнес цели с независим характер без Вашето съгласие. Може обаче да разкриваме Вашата Лична информация на следните лица:

A. Получатели на Личната информация, които са трети лица

Може да разкриваме Вашата информация на следните лица:

I. Свързани лица на Panasonic

Възможно е да необходимо да предадем Вашата Лична информация на други свързани лица на Panasonic с цел предоставяне на заявените от Вас услуги или удовлетворяване на което и да е искане за съдействие от Ваша страна.

II. Доставчици на услуги

Използваме доставчици на услуги, които са трети лица, за целите на управлението на определени дейности и услуги от наше име, като например изпращане на имейли и текстови съобщения (като SMS), предоставяне на реклами, анализ на използването на Уеб сайта, проследяване на ефективността на нашите маркетингови кампании, предоставяне на потребителите на възможност за свързване със съответните социални мрежи и предоставяне на клиентска поддръжка. Споделяме Лична информация за Вас с тези доставчици на услуги, които са трети лица, единствено с цел предоставяне на възможност за изпълнение на съответните услуги от наше име, а те се задължават да действат в строго съответствие с нашите указания. Доставчиците на услуги, които са трети лица, може да включват:

 1. доставчици на имейл услуги – използваме услуги в облака с цел изпращане на имейли до Вас съобразно Вашите маркетингови предпочитания;
 2. доставчици на услуги за анализ – използваме доставчици на услуги за анализ с цел разбиране на използването на Уеб сайта, за да можем да го подобряваме. За допълнителна информация прегледайте нашите Правила за бисквитки.

III. Трети лица, ако се изисква от закона или е необходимо с цел защита на Уеб сайта

Ще разкриваме Вашата Лична информация, за да гарантираме съответствие с приложимите закони или предоставим отговор във връзка с надлежна правна процедура, включително искания от страна на правоприлагащи или други държавни органи, да защитаваме нашите клиенти (например чрез предотвратяване на нежелана поща или опити за измама спрямо потребителите на Уеб сайта), да управляваме и поддържаме сигурността на Уеб сайта (например чрез предотвратяване или прекратяване на атака срещу нашите системи или мрежи) или да защитаваме правата или имуществото на Panasonic, включително прилагане на които и да е условия или споразумения, регулиращи използването на Уеб сайта.

IV. Други лица във връзка с корпоративни сделки

Може да разкриваме Вашата Лична информация на трето лице (или друго свързано лице на Panasonic) като част от сделки за преструктуриране, сливане, прехвърляне, продажба, съвместно предприятие, възлагане или друго разпореждане с дейността, активите или капитала на Panasonic или която и да е част от тях, включително, без да се ограничава до, която и да е процедура по несъстоятелност или сходна процедура.

V. Други лица въз основа на Вашето съгласие или по Ваше искане

Може да споделяме Лична информация за Вас с трети лица въз основа на Вашето съгласие или искане относно споделяне.

B. Международно предаване на Личната информация

Личната информация, която събираме от Вас, може да се съхранява и обработва във Вашия регион или да се предава, съхранява или обработва по друг начин извън Вашия регион, включително, без да се ограничава до, Япония или която и да е друга държава или територия, където са разположени помещения на Panasonic или на нейните свързани лица, дъщерни фирми или доставчици на услуги.

При предаване на Вашата Лична информация извън региона Ви ще осигурим прилагането на подходящи мерки за защита, като например надлежни споразумения и механизми, за да гарантираме адекватно ниво на защита на Вашата Лична информация от страна на нашите доставчици на услуги, които са трети лица.

7. Как осигуряваме защитата на Вашата Лична информация?

Panasonic прилага подходящи физически, технически и организационни мерки за защита на Личната информация, която събираме при използването на Уеб сайта. Тези мерки отчитат:

 1. най-съвременните технологии;
 2. разходите по внедряването;
 3. характера на информацията; и
 4. риска, свързан с обработването.

Целта им е осигуряването на защита срещу случайно или незаконосъобразно унищожение или промяна, случайна загуба, неразрешено разкриване или достъп и други незаконосъобразни видове обработване.

Имайте предвид обаче, че независимо от предприемането на подходящи действия от наша страна за защита на Вашата Лична информация, никой уеб сайт, продукт, устройство, онлайн приложение или предаване на информация, компютърна система или безжична връзка не е напълно защитена, поради което не можем да гарантираме сигурността на Вашата Лична информация.

8. Какви са Вашите права и как можете да ги упражните?

A. Какви са Вашите права?

Panasonic ще събира, съхранява и обработва Вашата Лична информация в съответствие с правата Ви съгласно които и да е приложими закони.
Вашите права включват право на достъп до копие от Вашата Лична информация, право на искане за коригиране или актуализиране на която и да е неточна Лична информация и право на възразяване срещу обработването на Вашата Лична информация в съответствие с приложимите законови разпоредби.
Вие също имате право да изискате изтриване на Вашата Лична информация и да оттеглите по всяко време Вашето съгласие относно обработването на Вашата Лична информация, ако сте го предоставили (без да се засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето му). Вие също имате право на преносимост на данните в определени случаи. Това е правото да изискате копие от Личната информация, която сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и предаване на тази Лична информация на трето лице без възпрепятстване от наша страна и при Ваши собствени задължения за поверителност.

B. Упражняване на Вашите права

Ако желаете да упражните което и да е от описаните по-горе права, свържете се с нас чрез данните за контакт, посочени в правилата или бележката за поверителност, приложима за съответната услуга, във връзка с която предоставяте Вашата Лична информация.

C. Жалби

Ако не сте удовлетворени от начина на обработване на Вашата Лична информация от наша страна, можете да се свържете с нас чрез данните за контакт, посочени в конкретните правила или бележки за поверителност, или да подадете жалба до компетентния надзорен орган в допълнение към правата Ви, описани по-горе.

9. За какъв период съхраняваме Вашата Лична информация?

Ще съхраняваме Вашата Лична информация за периода, за който е необходима за изпълнение на целите, за които е събрана, както е изложено в настоящите Правила за поверителност, освен ако по-дълъг период не се изисква по закон. Когато вече не е необходима за целите, за които е събрана, или както се изисква от приложимите закони, Вашата Лична информация се изтрива в съответствие с приложимите законови разпоредби.

10. Връзки и продукти на трети лица на Уеб сайта

Уеб сайтът може да съдържа връзки към уеб сайтове на други трети лица, които не се управляват от Panasonic, и приложения, които можете да изтеглите от трети лица. Тези свързани уеб сайтове не се управляват от Panasonic, поради което не носим отговорност за практиките за поверителност или съдържанието на които и да е свързани уеб сайтове или онлайн приложения. Ако решите да използвате които и да е уеб сайтове или приложения на трети лица, всяка Лична информация, която се събира от съответния уеб сайт или приложение на трето лице, се регулира от действащите към момента правила за поверителност на третото лице. Препоръчваме Ви да преглеждате правилата за поверителност на всички трети лица, на които предоставяте Лична информация.

11. Бисквитки

Този Уеб сайт използва бисквитки с цел съхранение на Вашите предпочитания и настройки и анализ на Вашето изживяване при сърфиране в него. За допълнителна информация относно същността на бисквитките и начина на използването им от страна на Panasonic и други трети лица и на блокиране прегледайте нашите Правила за бисквитки.

12. Лична информация, свързана с деца

Panasonic счита за дете всяко лице, което не е навършило 16 години или по-малко, както може да е предвидено от приложимите закони за защита на данните. Не събираме и не се опитваме да събираме съзнателно Лична информация от или за деца без съгласието на родител или настойник. Ако събираме Лична информация от деца, винаги ще полагаме разумни усилия, за да гарантираме, че е налице надлежно съгласие или разрешение от родител или настойник.

13. Промени в настоящите Правила за поверителност

Panasonic може да променя настоящите Правила за поверителност еднократно или многократно. Датата на последна актуализация, посочена в началото на настоящите Правила за поверителност, е датата, на която е извършена последната промяна. Всички промени влизат в сила от момента на публикуване на актуализираните Правила за поверителност от наша страна.

14. Допълнителна информация

Ако имате каквито и да е въпроси във връзка със събирането, обработването или използването на Вашата Лична информация, свържете се с нас чрез данните за контакт, посочени в конкретните правила или бележки за поверителност, приложими за съответната услуга.
Ако имате каквито и да е въпроси във връзка с настоящите Правила за поверителност, свържете се с нас на следния адрес:
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Япония

<ForЗа лица, пребиваващи на територията на ЕИП>

На територията на Европейското икономическо пространство (тоест Европейският съюз, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) Panasonic се представлява от своето юридическо лице в Германия Panasonic Marketing Europe GmbH, адрес на регистрация: Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Германия, във връзка с всички въпроси, свързани със защитата на информацията.