Konosuke Matsushita

Years

  Tag selector

   Konosuke Matsushita zakládá společnost Panasonic

   1918

   Konosuke Matsushita zakládá společnost Panasonic

   7. března v japonském městě Ósaka založil Konosuke Matsushita společnost Matsushita Electric Housewares Manufacturing Works. Společnost začala vyrábět vybavení pro elektroinstalace. Pracovalo se ve třech místnostech v přízemí dvoupodlažního domu, který byl předělán na dílnu a vybaven dvěma malými ručními lisy na tvarování izolačních materiálů. Zezačátku v této malé společnosti pracovali jen tři lidé: zakladatel, jeho manželka a švagr (Toshio Iue, který později založil společnost Sanyo Electric).
   * Na obrázku je fotografie pořízená rok po založení společnosti. (Vzadu zleva: Konosuke, Toshio Iue, Mumeno Matsushita)Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   První produkty uvedeny na trh: objímka a rozdvojka

   1918

   První produkty uvedeny na trh: objímka a rozdvojka

   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita byl přesvědčen, že běžné domácnosti vytvoří obrovskou poptávku po praktických a velmi kvalitních elektroinstalačních produktech. Společnost tedy vyrobila a uvedla na trh jako své první produkty objímku a rozdvojku. Domy v té době mívaly pouze jednu objímku pro jednu žárovku, takže produkt, který umožňoval použití dvou žárovek, nebo třeba žárovky a zároveň žehličky, získal na popularitě.
   *Na fotografii jsou zachyceny první produkty společnosti: objímka (vlevo) a v roce 1920 přibyla rozdvojka (vpravo).Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Otevření první centrály a továrny

   1922

   Otevření první centrály a továrny

   V únoru 1920 zakladatel společnosti navrhl obchodní značku společnosti jako písmeno M překryté šípem a umístěné ve velkém diamantu. V březnu společnost otevřela kancelář v Tokiu. V roce 1922 se společnost rozhodla postavit novou továrnu a centrálu podle návrhu samotného zakladatele. Stav hospodářství země se sice zhoršil, ale společnost nadále rostla a prodeje se zvyšovaly. Během čtyř let od založení se společnost stala plnohodnotnou firmou s vlastní továrnou.
   * Na fotce je zachycena továrna kolem roku 1924.Historie společnosti Panasonic

   Related Category
   Kulatá cyklosvítilna na baterie uvedena na trh

   1923

   Kulatá cyklosvítilna na baterie uvedena na trh

   Společnost Panasonic na trh uvedla cyklosvítilnu se speciální baterií a novou miniaturní žárovkou. V té době měly baterie se suchým článkem jen malou výdrž (obecně zhruba 2 až 3 hodiny), ale baterie společnosti Panasonic vydržela více než 30 hodin, takže šlo o naprosto převratný produkt.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Produkt s názvem „National Lamp“ jako první využívá obchodní značku National

   1927

   Produkt s názvem „National Lamp“ jako první využívá obchodní značku National

   V roce 1925 zakladatel společnosti vytvořil obchodní značku National pro hranatou svítilnu, kterou společnost vyráběla. Práva na tuto obchodní značku byla společnosti udělena o rok později. Svítilna „National Lamp“, která jako první produkt používala označení National, se měla stát každodenním pomocníkem lidí v celé zemi. Na trh byla uvedena roku 1927 a lidé si ji zamilovali nejen pro jízdu na kole, ale také jako praktický a bezpečný zdroj světla, který mohli kamkoli položit nebo nosit s sebou. Prodeje rychle stoupaly, svítilnu kupovali lidé po celé zemi a obchodní značka National se stala synonymem svítilny na baterii.Historie společnosti Panasonic

   Related Category
   Založení oddělení Electric Heating Department

   1927

   Založení oddělení Electric Heating Department

   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita založil oddělení Electric Heating Department, protože chtěl vyrábět vysoce kvalitní elektrická zařízení za ceny, které si mohly běžné domácnosti dovolit. A v souladu s touto myšlenkou zahájil nejdříve vývoj žehliček. Žehlička Super Iron, která byla na trh uvedena tři měsíce poté, využívala novou strukturu, ve které byl ohřívač vložen mezi ocelové pláty. Při zachování stejné úrovně kvality jako u konkurenčních výrobků se prodávala za cenu o 30 % nižší. Tuto žehličku vyvinul konstruktér Tetsujiro Nakao, který vytvořil celou řadu nových technologií a produktů jako hlavní autor mnoha technologií Panasonic.

   Related Category
   Stanovení cílů managementu společnosti a hesla společnosti

   1929

   Stanovení cílů managementu společnosti a hesla společnosti

   V březnu stejného roku zakladatel společnosti změnil její název Matsushita Electric Housewares Manufacturing Works na Matsushita Electric Manufacturing Works. Zároveň byla stanovena odpovědnost firmy vůči společnosti jako cíl managementu. „Hledat soulad mezi ziskem a sociální spravedlností, věnovat se rozvoji národního průmyslu a podporovat rozvoj obecné prosperity společnosti.“ Tento cíl se vyvíjel s tím, jak společnost rostla, ale duch tohoto cíle v dnešní společnosti Panasonic stále žije. Konosuke Matsushita, který svou společnost považoval primárně jako soukromý podnik, změnil filozofii managementu společnosti. Místo pouhé snahy o zisk měla sloužit společnosti jako celku. Heslo společnosti bylo formulováno následovně: „Pokroku a rozvoje lze dosáhnout jen kombinací úsilí a spolupráce všech zaměstnanců společnosti. Spojuje nás společná myšlenka a zavazujeme se pracovat na svých úkolech obětavě, pilně a poctivě.“Historie společnosti | PanasonicZásady chování | Panasonic

   Related Category
   Založení obchodního oddělení a zahájení exportu

   1932

   Založení obchodního oddělení a zahájení exportu

   V předchozím roce 1931 byla zahájena výroba baterií a rádií a společnost se výrazně rozrostla. Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita se proto rozhodl zaměřit na vývoz do zahraničí a v dubnu 1932 zřídil oddělení zahraničního obchodu. Společnost totiž podle něj měla sama vyrábět a exportovat produkty. Obchod se zahraničím začal vývozem příslušenství pro kabeláž, svítilen a baterií se suchým článkem, a to hlavně do Číny. V té době se zahraničnímu obchodu v Japonsku věnovaly pouze obchodní společnosti a zahraniční přepravní společností, takže založení vlastního exportního oddělení bylo naprosto revoluční.

   Related Category
   Zakladatel Konosuke Matsushita oznamuje pravé poslání společnosti

   1932

   Zakladatel Konosuke Matsushita oznamuje pravé poslání společnosti

   Zakladatel společnosti sledoval jednu náboženskou organizaci a na základě toho začal přemýšlet o poslání výrobců produktů. A 5. května v sále Central Electric Club oznámil všem 168 zaměstnancům pravé poslání společnosti: „Voda, která teče z kohoutku, je zpracovaný výrobek s určitou cenou, a přesto nikomu nevadí, když se kolemjdoucí napije z pítka u silnice. To proto, že zásoby vody jsou velké a cena je nízká. Posláním výrobce je vytvářet bohatství výrobou zboží v podobném množství a za podobnou cenu. Můžeme odstranit bídu a obohatit společnost tím, že budeme vyrábět levněji.“ Tento způsob myšlení nazvaný „filozofie vody“ se proslavil jako hlavní myšlenka společnosti. Konosuke poté oznámil plán na příštích 250 let, ve kterém společnost splní své poslání. Všechny zaměstnance oslovila vznešenost tohoto poslání a odvážnost plánu a v sále zavládlo nadšení. Konosuke tento den označil jako výročí založení, protože tehdy všichni porozuměli pravému poslání společnosti. Rok 1932 pak označil za první rok osvícení pravého poslání.
   * Na fotografii je zachycena oslava výročí založení v sále Central Electric Club v Ósace.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Zakoupení práv na patenty na výrobu rádií a jejich uvolnění pro veřejnost

   1932

   Zakoupení práv na patenty na výrobu rádií a jejich uvolnění pro veřejnost

   V tehdejší době byli výrobci rádií, včetně této společnosti, ve složitém postavení, protože použití elektronkových vysokofrekvenčních obvodů by narušilo patentová práva vynálezce. Zakladatel společnosti proto tato práva v říjnu tohoto roku zakoupil. Poté je zdarma uvolnil pro obecné použití, aby je mohli využívat i další výrobci. Rozvoj rádiového průmyslu se tím velmi zjednodušil a společnost si tím vysloužila chválu a velký respekt.Sejarah Perusahaan | Panasonic松下幸之助の生涯 | Panasonic 企業情報

   Related Category
   Přesun centrály a založení obchodního systému divizí

   1933

   Přesun centrály a založení obchodního systému divizí

   Společnost již nedokázala zpracovat všechny objednávky ani při plné výrobě, a proto zakoupila prostor o rozloze 70 tisíc čtverečních metrů v Kadomě na severovýchodním předměstí Ósaky. Postavila se zde nová centrála a řady továren a bylo sem přesunuto jádro společnosti. V květnu se pak Konosuke Matsushita rozhodl přesunout odpovědnost za vyráběné produkty na jednotlivé podniky. Díky této reorganizaci měla každá divize na starost továrnu a pobočku a odpovídala za jejich vedení, vývoj, výrobu a prodej produktů a za zachování ziskového provozu s nezávislým účetním systémem.
   * Na fotografii Konosuke vysvětluje systém obchodních divizí.Historie společnosti

   Related Category
   Otevření školicího centra pro zaměstnance

   1934

   Otevření školicího centra pro zaměstnance

   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita pevně věřil v to, že podnikání závisí na lidech. Zdůrazňoval také význam myšlenky, která říká, že nejdříve je nutné vytvořit lidi a teprve potom výrobky. A proto kladl zvláštní důraz na školení. V souladu s touto myšlenkou pak toho roku založil školicí centrum pro zaměstnance. Cílem bylo to, aby zaměstnanci se základním vzděláním dosáhli stejné úrovně jako absolventi pětileté střední školy, a přitom úspěšně absolvovali obchodní a technické kurzy za pouhé tři roky. Ihned po dokončení studia zaměstnanci mohli začít pracovat ve společnosti.Historie společnosti Panasonic

   Related Category
   Tvorba cen založena na filozofii soužití a vzájemné prosperity

   1935

   Tvorba cen založena na filozofii soužití a vzájemné prosperity

   Zakladatel Matsushita věnoval spoustu energie nabízením produktů vysoké kvality za ceny, které si běžné domácnosti mohly dovolit. Byl přesvědčen, že prodej produktů s férovým ziskem přispěje ke stabilitě výrobce i prodejce, zjednoduší rozhodování spotřebitelů a obnoví důvěru spotřebitelů v systém stanovení cen v maloobchodě. Z toho důvodu zavedl zásady poctivých cen v souladu se svou filozofií soužití a vzájemné prosperity. Poctivá cena pak označovala vhodnou spíše než přesně danou cenu. Vznikla asociace prodejců Matsushita Retailers Association, která měla přispívat k šíření filozofie soužití a vzájemné prosperity.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Reorganizace pod názvem Matsushita Electric Industrial

   1935

   Reorganizace pod názvem Matsushita Electric Industrial

   Společnost měla 3.500 zaměstnanců a roční prodeje dosáhly úrovně 12 milionů jenů. Vyráběla zhruba 600 různých produktů a její prodejní síť se rozšířila do zahraničí. V odvětví elektrických spotřebičů se stala jedním z hlavních hráčů. V prosince 1935 zakladatel Konosuke Matsushita společnost Matsushita Electric Manufacturing Works, jejíž byl jediným vlastníkem, přejmenoval na Matsushita Electric Industrial v souladu se svou vizí, podle které mu podnik svěřila lidská společnost do péče. Autonomní divize byly reorganizovány do devíti dceřiných společností a čtyř přidružených společností a z MEI se stal holding.Historie společnosti Panasonic

   Related Category
   Zahájení výzkumu televizorů

   1935

   Zahájení výzkumu televizorů

   V roce 1925 byl v Anglii poprvé v historii po kabelu odvysílán film a poté se mnozí evropští i američtí inženýři pustili do výzkumu televizní technologie. V roce 1935 muž jménem Kenjiro Takayanagi na škole Hamamatsu Vocational College sestrojil funkční ikonoskop, což byl zásadní krok ve vývoji tohoto produktu. Matsushita byl tímto vývojem fascinován a koncem roku 1935 ihned vyslal inženýry na studium k Takayanagimu. Vlastní program výzkumu a vývoje společnosti Panasonic pak byl zahájen v laboratořích v Tokiu. V roce 1938 byl v těchto laboratořích vyroben prototyp dvanáctipalcového televizoru.
   * Na fotografii jsou zachyceni pracovníci tokijské laboratoře společnosti Matsushita Radio Mfg., kteří pracovali na vývoji televizoru.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Přechod na šestidenní pracovní týden

   1936

   Přechod na šestidenní pracovní týden

   Společnost přešla ze systému volna dvakrát měsíčně na volno každý týden. Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita chápal volno z pohledu lídra, který vyžaduje efektivní školení pracovníků, ale bral v potaz i jejich zdravotní stav a celkovou pohodu. Doporučoval, aby dva volné dny v měsíci byly věnovány volnému času a zbylé dva samostudiu.

   Related Category
   Dokončení prvního prototypu televizoru

   1938

   Dokončení prvního prototypu televizoru

   Koncem roku 1935 společnost Panasonic zahájila výzkumné práce na televizním přijímači. V roce 1938 byl vyroben prototyp dvanáctipalcového televizoru CRT. V květnu 1939 byla provedena úspěšná zkouška rádiového přenosu. A v červenci pak byl televizní přijímač poprvé představen široké veřejnosti na výstavě elektrických vynálezů.
   * Na fotografii je zachycen domácí televizní přijímač vyvinutý v roce 1935.Historie společnosti Panasonic

   Related Category
   Založení oddělení pro dovoz materiálu

   1938

   Založení oddělení pro dovoz materiálu

   Ve společnosti Matsushita Electric Trading bylo založeno oddělení pro dovoz, které se zabývalo hlavně obchodem se zahraničím. Na základě požadavků společnosti Panasonic a elektronického průmyslu byly dováženy suroviny.

   Related Category
   Do Mexika vyslán zaměstnanec jako první zástupce společnosti v Latinské Americe

   1938

   Do Mexika vyslán zaměstnanec jako první zástupce společnosti v Latinské Americe

   Společnost Panasonic vyslala jednoho zaměstnance do Mexika, což byl tehdy velký trh na elektroinstalační vybavení, a ten se tak stal prvním zástupcem společnosti v Latinské Americe.

   Related Category
   Předávání takzvaných „tří pravidel“

   1939

   Předávání takzvaných „tří pravidel“

   Za druhé světové války v Japonsku získávala na síle armáda a společnost Panasonic byla nucena podporovat svůj klíčový segment výroby elektrického vybavení spoluprací s japonskou produkcí vojenského vybavení, aby jako firma přežila. Zakladatel Matsushita však přišel se zásadami, kterým se poté ve společnosti začalo říkal „tři pravidla“, protože nechtěl, aby firma ztratila ze zřetele svůj hlavní cíl a její management polevil ve svém úsilí: pravidla řízení, pravidla financí a pravidla vedení zaměstnanců a individualit. Tato tři pravidla apelovala na všechny zaměstnance těmito slovy: „Ať již jde o management nebo marketing, budeme raději transparentní a otevření než uzavření do sebe.“

   Related Category
   První oznámení o politice managementu

   1940

   První oznámení o politice managementu

   V září předchozího roku vypukla druhá světová válka a Japonsko posilovalo své válečné struktury, takže na výrobu pro civilní účely byla uvalena výrazná omezení. Na pozadí těchto událostí společnost Panasonic vydala své první oznámení o politice managementu. V tomto oznámení zakladatel společnosti zdůraznil, že je nutné spolupracovat ze všech sil při plnění politiky státu, ale s ohledem na širokou veřejnost je tradiční mírový průmysl společnosti Panasonic také naprosto zásadní. A od té doby bylo každý rok 10. ledna vydáváno prohlášení o politice managementu.Zakladatel Konosuke Matsushita

   Related Category
   Podpora mobilizace obyvatel pro dosažení vysoké kvality výroby

   1940

   Podpora mobilizace obyvatel pro dosažení vysoké kvality výroby

   Japonsko dále posilovalo svou strukturu v období války, ale zakladatel společnosti Konosuke Matsushita vyjádřil potřebu podporovat výrobu pro civilní obyvatelstvo pro jeho dobro a také kvůli zástupcům společnosti a maloobchodům. Od kroků vedoucích ke zjednodušení designu, které byly učiněny v reakci na regulaci cen a potřebu používat alternativní materiály kvůli omezenému využití přírodních zdrojů, se však daly očekávat problémy s kvalitou, a proto Konosuke Matsushita v srpnu tohoto roku vyzval ke zmobilizování sil pro dosažení velmi kvalitní výroby. V rámci toho vyžadoval výrobu kvalitního zboží, které ve všech ohledech splňovalo potřeby spotřebitelů a vedlo ke snížení počtu závad. Tento krok jednoznačně pobídl zaměstnance k činnosti.
   * Na fotografii je zachycena tehdejší továrna.

   Related Category
   Oživení poptávky spotřebitelů

   1945

   Oživení poptávky spotřebitelů

   15. srpna se zakladatel společnosti dozvěděl o konci války a na následující den svolal schůzku nejvyšších manažerů. Rozhodl se, že je čas sjednotit všechny zaměstnance a vytvořit velkou sílu, která oživí poptávku spotřebitelů. Stanovil jasnou politiku okamžitého oživení poptávky spotřebitelů. Dále 20. srpna odeslal všem zaměstnancům následující zprávu: „Výroba je klíčem k přežití. Pozvedněme tedy tradičního ducha společnosti Matsushita Electric a pracujme na obnově národa a kulturního vzestupu.“ Tímto povzbuzením pomohl zrychlit přípravu na výrobu. Zakladatel společnosti si poté vyžádal souhlas se zrušením rozkazu zastavit výrobu, který generální ředitelství společnosti přijalo s cílem zastavit vojenský průmysl. V půlce září byla zahájena výroba rádií a byl udělen souhlas s výrobou nejrůznějších produktů a v půlce října už byly všechny dílny zapojeny do výroby.
   * Na fotografii je zachycena továrna na výrobu rádií, která zahájila výrobu krátce po ukončení války.

   Related Category
   Založení kontrolního pracoviště

   1946

   Založení kontrolního pracoviště

   V lednu 1946 na schůzce o prezentaci zásad managementu zakladatel společnosti Konosuke Matsushita poukázal na jednu z hlavních zásad pro zlepšení v oblasti techniky, kdy jako okamžité cíle stanovil vyšší mzdy a efektivitu a specializovanější segmentaci. „Produkty společnosti Matsushita jsou lidmi vnímány jako číslo jedna v oblasti oblíbenosti a praktičnosti, ale my musíme být nejlepší v Japonsku i v oblasti kvality.“ Konosuke založil kontrolní pracoviště, na kterém působil jako ředitel, s cílem zvýšit kvalitu výrobků. Toto pracoviště by na trh pustilo pouze výrobky, které by prošly nejpřísnějšími testy.

   Related Category
   Riziko ukončení činnosti

   1946

   Riziko ukončení činnosti

   Na konci druhé světové války společnost Panasonic ihned obnovila výrobu pro civilní použití. Na začátku tohoto roku se však politika generálního ředitelství začala zpřísňovat. V březnu byla společnost označena jako problémový podnik a veškerý její majetek byl zmrazen. Roku 1948 bylo na společnost Panasonic uvaleno sedm různých omezení, a tak nesměla dodávat produkty do státní správy a v jednu chvíli dokonce musela čelit riziku ukončení činnosti. V reakci na tyto kroky zakladatel společnosti Konosuke Matsushita následující čtyři roky odolával a trval na tom, že se společnost bude zabývat výrobou a prodejem pouze těch produktů, které lidé vyžadují pro mírumilovný životní styl. Ve druhé polovině 50. let 20. století pak byla tato omezení zrušena a společnost se vyhnula riziku ukončení činnosti.Historie společnosti | Společnost Panasonic se těsně vyhnula označení za monopolní koncern zaibacu

   Related Category
   Založení laboratoře a časopisu v rámci hesla „Mír a štěstí díky prosperitě“

   1946

   Založení laboratoře a časopisu v rámci hesla „Mír a štěstí díky prosperitě“

   Po druhé světové válce Japonsko upadlo do chaosu z důvodu vysoké inflace a nedostatku potravin kvůli špatné úrodě. „Pokud lidé, pouze lidé, dokáží jednat v souladu s principy přírody, pak je před námi cesta k prosperujícímu, šťastnému a mírumilovnému životu,“ myslel si zakladatel společnosti. V listopadu 1946 založil institut, aby realizoval heslo „Mír a štěstí díky prosperitě“ tím, že bychom navzájem pokorně sdíleli a studovali své pocity, a zachytili tak lidskou moudrost. Tento institut vyzýval všechny lidi k tomu, aby podporovali pozitivní činnosti, a v dubnu následujícího roku začal vydávat časopis s tímto heslem.
   * Na fotografii je první vydání časopisu.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita na první návštěvě USA

   1951

   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita na první návštěvě USA

   V lednu se zakladatel Konosuke Matsushita vydal na tříměsíční cestu po USA, kde chtěl nabrat informace a rozšířit globální vizi své společnosti. Mezi Japonskem a USA existovaly velké rozdíly a Konosuke cítil, že z americké elektronické technologie se lze mnohému naučit. V říjnu se vypravil do USA znovu, tentokrát s cílem navázat určitou technickou spolupráci. Během této cesty zavítal i do Evropy a do Japonska se vrátil v prosinci.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita na první návštěvě Evropy

   1951

   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita na první návštěvě Evropy

   Konosuke Matsushita cítil velkou potřebu řídit společnost z globální perspektivy, a tak v říjnu tohoto roku navštívil USA. Následovala návštěva čtyř evropských zemí: Nizozemí, Německa, Francie a Velké Británie. Až do návratu do Japonska v prosinci tohoto roku navštěvoval továrny a další zařízení v každé zemi a vyhledával možnosti technické i obchodní spolupráce s význačnými společnostmi v elektrotechnickém průmyslu v Evropě a USA.
   * Na fotografii je zachycen Konosuke v letadle cestou na návštěvu Evropy a USA.

   Related Category
   Propojení kapitálu se společností Nakagawa Electric Company (později přejmenované na Matsushita Refrigeration Company)

   1952

   Propojení kapitálu se společností Nakagawa Electric Company (později přejmenované na Matsushita Refrigeration Company)

   Elektrické ledničky, které podle očekávání měly být třetím nejčastějším elektrickým spotřebičem po televizoru a rádiu, byly vyvíjeny pro plánované uvedení na trh v roce 1953. Tento rok však přišel požadavek od společnosti Nakagawa Electric Company, aby se mohla stát součástí skupiny Panasonic. Tato společnosti již úspěšně vyráběla a prodávala ledničky okupačním silám. Do skupiny byla přijata jako dceřiná společnost, aby se do ní nemuselo investovat dvakrát a aby se využily její technologie a zkušenosti, a dostala na starost výrobu ledniček a souvisejícího vybavení. Na fotografii je zachycena první lednička společnosti Panasonic NR-351 uvedená na trh v roce 1953.Inovativní produkt: Elektrická lednička

   Related Category
   Založení společnosti Matsushita Electronics Corporation na základě technické spolupráce se společností Philips

   1952

   Založení společnosti Matsushita Electronics Corporation na základě technické spolupráce se společností Philips

   Společnost Panasonic navázala obchodní vztahy s nizozemskou společností Philips již před druhou světovou válkou. Po válce se společnost Philips obrátila na společnost Panasonic s tím, že by měla zájem ve spolupráci pokračovat. Tak se v říjnu tohoto roku zrodilo spojení technologií a kapitálu se společností Philips v podobě dceřiné společnosti pojmenované Matsushita Electronics Corporation. CEO společnosti Philips řekl, že nejde pouze o technickou asistenci za určitý poplatek, a vyjádřil přání, aby toto partnerství zafungovalo jako manželství těchto dvou společností.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Otevření nové pobočky v New Yorku

   1953

   Otevření nové pobočky v New Yorku

   Na základě poznatků z návštěvy USA v roce 1951 zakladatel společnosti Konosuke Matsushita v říjnu otevřel pobočku Matsushita Electric v New Yorku, která měla zkoumat zahraniční technologie a trendy na trhu a zároveň fungovat jako základna pro expanzi do zahraničí. V roce 1954 bylo do USA vyvezeno 20 tisíc přenosných rádií elektronkového typu.
   * Na fotografii je zachycen Konosuke v New Yorku.

   Related Category
   Vyslání zaměstnanců do Latinské Ameriky k podpoře technické asistence

   1954

   Vyslání zaměstnanců do Latinské Ameriky k podpoře technické asistence

   Od tohoto roku byli zaměstnanci společnosti posíláni do Latinské Ameriky, aby aktivně poskytovali technickou asistenci. Export však neplnil očekávání z důvodu místních zákazů dovozu na základě problémů, jako byl nedostatek zahraniční měny. Bylo proto nutné přejít z tradičního exportu hotových produktů na místní výrobu a využití místního kapitálu.

   Related Category
   Propojení kapitálu s JVC a přijetí JVC jako dceřiné společnosti

   1954

   Propojení kapitálu s JVC a přijetí JVC jako dceřiné společnosti

   Společnost JVC (Japanese Victor Corporation) byla po druhé světové válce ztrátová, takže její banka požádala společnost Panasonic o restrukturalizaci managementu JVC. Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita pověřil dva manažery přeměnou společnosti a jejím prezidentem byl jmenován Kichisaburo Nomura, bývalý ambasador v USA. Společnost JVC sice vyráběla elektrické gramofony a televizory, které konkurovaly modelům Panasonic, ale zakladatel Konosuke věřil, že férová konkurence přispívá k rozvoji společnosti a přináší prosperitu, takže tuto výrobu nepozastavil ani během restrukturalizace společnosti JVC.

   Related Category
   Technická spolupráce se společností Mallory

   1956

   Technická spolupráce se společností Mallory

   Společnost Panasonic uzavřela technické partnerství se společností P.R. Mallory (v současnosti pod názvem Duracell), známým vývojářem rtuťových baterií. V roce 1965 byla společnost National Mallory Battery založena jako podnik s majetkovou účastí dvou společností a první alkalické baterie společnosti Panasonic se objevily v prodeji roku 1967 pod názvem National Mallory Alkaline Batteries.
   * Na fotografii zakladatel společnosti Konosuke Matsushita podepisuje dohodu o společném podniku na valné hromadě.

   Related Category
   Indonéský podnikatel a člen parlamentu Gobel na návštěvě u zakladatele Konosuke Matsushity

   1957

   Indonéský podnikatel a člen parlamentu Gobel na návštěvě u zakladatele Konosuke Matsushity

   Indonéský prezident Sukarno byl přesvědčen, že rozšíření rádií je důležitý krok ke sjednocení Indonésie, a proto do Japonska vyslal tým včetně podnikatele Mohammada Gobela, který měl zajistit dodávky těchto zařízení. Díky svým předchozím aktivitám Mohammad Gobel dostal příležitost setkat se s Konosukem a prodiskutovat aktuální trendy, politiku, ekonomiku a nezávislost Indonésie. Všechna tato témata pro něj byla očividně velmi důležitá. Konosuke poté přistoupil na obchodní dohodu se společností pana Gobela, i když šlo jen o malou transakci. V roce 1960 společnost Panasonic uzavřela s jeho firmou smlouvu o technické asistenci, která později vedla k založení podniku se společnou majetkovou účastí.

   Related Category
   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita svými dary pomohl opravit bránu Kaminarimon v tokijské čtvrti Asakusa poškozenou požárem

   1960

   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita svými dary pomohl opravit bránu Kaminarimon v tokijské čtvrti Asakusa poškozenou požárem

   Brána Kaminarimon v tokijské čtvrti Asakusa je oblíbená turistická destinace. Bránu v roce 1865 poškodil požár, ale byla opravena z darů, které věnoval Konosuke. Zakladatel společnosti na ni umístil i velkou lampu. Od té doby je tato velká lampa opravována každých deset let.Obří červená lampa věnována bráně Kaminarimon vedoucí do chrámu Senso-ji

   Related Category
   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita se stává předsedou dozorčí rady a prezidentem společnosti se stává Masaharu Matsushita

   1960

   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita se stává předsedou dozorčí rady a prezidentem společnosti se stává Masaharu Matsushita

   V lednu 1961 Konosuke nastínil každoroční zásady pro management a oznámil rezignaci na funkci prezidenta společnosti. „Díky naší spolupráci jsme loni splnili svůj pětiletý plán a já jsem oslavil 65. narozeniny. Rozhodl jsem se, že nastal čas, abych rezignoval na funkci prezidenta společnosti, a jako předseda představenstva ustoupil v managementu společnosti trochu do pozadí. Odcházím ve zlomovém bodu pro rozvoj společnosti, ale věřím, že pod novým managementem naše společnost dokáže velké věci.“ Toto oznámení všechny přítomné ohromilo. Společnost s prezidentem Masaharu Matsushitou se však opětovně sjednotila, aby mohla naplnit poslání společnosti, a vstoupila do nové fáze. Konosuke tuto příležitost využil také k opětovnému zahájení výzkumu pod heslem „Mír a štěstí díky prosperitě“ v Kjótu, který byl od padesátých let 20. století přerušen.
   * Na fotografii je zachycen ceremoniál pro nově jmenované členy managementu za přítomnosti Konosukeho (úplně vpravo), který byl v té době předsedou představenstva, a prezidenta společnosti Masaharu Matsushity (druhý zprava).Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita na obálce amerického časopisu Time

   1962

   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita na obálce amerického časopisu Time

   Okolo roku 1958 byly programové cíle a filozofie o vzájemném soužití a prosperitě společnosti Panasonic zveřejněny v novinách a časopisech jako Time, Life a New York Times po celém světě. Konosuke se také 23. února 1962 objevil na obálce časopisu Time. Článek v tomto časopise pak pojednával o jeho kariéře, myšlenkách, dramatickém vývoji a filozofii vedení společnosti Panasonic.
   * Na fotografii je zachycena obálka časopisu Time s Konosukem a společností Panasonic.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Uspořádání konference Atami pro prodejce a agentury z celého Japonska

   1964

   Uspořádání konference Atami pro prodejce a agentury z celého Japonska

   V reakci na počáteční hospodářský růst v tomto roce obrat a výnosy společnosti Panasonic v listopadu 1950 výrazně poklesly, což poznamenalo druhou polovinu fiskálního roku. Kvůli špatným prodejům se prodejci a distributoři propadli do ztráty. Konosuke Matsushita proto v červenci uspořádal konferenci, na kterou pozval prezidenty obchodních společností a agentur z celého Japonska. Byla to emotivní událost, při které prodejci a distributoři vznesli spoustu stížností a požadavků. Třetího dne zakladatel společnosti prohlásil: „Krizi můžeme překonat pouze tak, že se my i naše protějšky změníme k lepšímu.“ V sále zavládlo ticho a účastníci se zavázali k většímu úsilí a spolupráci.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita na obálce speciálního japonského vydání časopisu Life

   1964

   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita na obálce speciálního japonského vydání časopisu Life

   Principu a poslání společnosti „Soužití a vzájemná prosperita“ se od roku 1958 začaly věnovat noviny a časopisy po celém světě, např. Time, Life a New York Times. Ve vydání časopisu Time z 11. září byla v článku s názvem „Seznamte se s panem Matsushitou“ představena společnost Matsushita Electric a její zakladatel Konosuke Matsushita. Zakladatel společnosti v něm byl označen za muže pěti tváří: dokonalý průmyslník, špičkový podnikatel, tvůrčí myslitel, vydavatel a autor úspěšných knih. Dále byl nazván průkopníkem s talentem krále automobilového průmyslu Henryho Forda a vlivného amerického autora Horatio Algera.

   Related Category
   Přechod na pětidenní pracovní týden

   1965

   Přechod na pětidenní pracovní týden

   V dubnu společnost Panasonic jako první v Japonsku přešla na pětidenní pracovní týden. Tento krok byl proveden v souladu s prohlášením zakladatele společnosti Konosuke Matsushity, když řekl, že „pokud chceme konkurovat světovým výrobcům, musíme výrazně zvýšit svůj výkon.“ Oznámil, že společnost Panasonic dopřeje svým zaměstnancům dva dny volna týdně, aby si dostatečně odpočinuli a také se věnovali kulturnímu životu. Toto oznámení přitáhlo velkou pozornost. V souladu s heslem „Jeden den studia, jeden den odpočinku“ společnost dosáhla pětidenního pracovního týdne, který výrazně zvýšil chuť zaměstnanců pracovat a vzrostla tak i celková efektivita.
   * Na fotografii je zachycen dobový interní zpravodaj, který popisuje zásady „Jeden den studia, jeden den odpočinku“.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   50. výročí založení

   1968

   50. výročí založení

   Počínaje 5. květnem bylo při příležitosti 50. výročí uspořádáno mnoho oslav na poděkování prodejcům, distributorům a donátorům. Společnost Panasonic dále oznámila, že jako poděkování věnuje částku 5 miliard jenů do fondu pro prevenci dopravních nehod, při kterých dojde ke zranění dětí. Dále oznámila zahájení výstavby továren ve vylidněných oblastech Japonska, které trpí odlivem obyvatelstva do měst. Z obchodního hlediska jsme zažili skvělé období hospodářské expanze v 70. letech minulého století (pojmenována podle japonského mýtického božstva Izanagi), máme tu dobré životní prostředí a nadšené a pracovité zaměstnance. K 50. výročí tedy byla připravena speciální série výrobků. Společnost Panasonic dosáhla dvojnásobné produktivity, kdy prodeje stouply o 34,5 % oproti předchozímu roku. Tyto skvělé výsledky přispěly k oslavě 50. výročí.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Pavilon společnosti Matsushita na světové výstavě v Japonsku

   1970

   Pavilon společnosti Matsushita na světové výstavě v Japonsku

   V japonské oblasti Senrikyuryo v Ósace v březnu začala půlroční světová výstava na téma „Rozvoj a harmonie pro lidstvo“. Společnost Panasonic na ní otevřela pavilon Matsushita s heslem „Tradice a rozvoj – pro lidi žijící 5 tisíc let po nás“. V přední části pavilonu v architektonickém stylu období Tempyo byla vystavena časová kapsle nazvaná EXPO'70. V zadní části pak byla otevřena čajovna, ve které si návštěvníci mohli vyzkoušet tuto jedinečnou japonskou tradici. Během výstavy do pavilonu společnosti Matsushita zavítalo celkem 7.600.000 návštěvníků.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita se stává výkonným poradcem a bývalý viceprezident společnosti Arataro Takahashi zaujal místo předsedy představenstva

   1973

   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita se stává výkonným poradcem a bývalý viceprezident společnosti Arataro Takahashi zaujal místo předsedy představenstva

   V červenci roku 1973 Konosuke odstoupil z funkce předsedy při příležitosti 55. výročí založení společnosti a přesunul se na pozici výkonného poradce. Ve společnosti začal nový režim pod předsedou představenstva Arataro Takahashim a prezidentem společnosti Masaharu Matsushitou. Jako poděkování za podporu ze strany japonské společnosti byl oznámen dar společnosti Panasonic do fondu sociálního zabezpečení ve výši 5 miliard jenů.
   * Na fotografii je zachycen Konosuke při odchodu z funkce předsedy představenstva společně s novým předsedou Arataro Takahashim a prezidentem společnosti Masaharu Matsushitou.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Čínský vicepremiér Teng Siao-pching na návštěvě v divizi výroby televizorů

   1978

   Čínský vicepremiér Teng Siao-pching na návštěvě v divizi výroby televizorů

   V říjnu tohoto roku čínský vicepremiér Teng Siao-pching navštívil divizi výroby televizorů v japonské Ósace a požádal o asistenci v oblasti technologií a managementu. Rozvoj obchodování společnosti Panasonic s Čínou tak začal tím, že zakladatel společnosti Konosuke Matsushita tuto výzvu přijal slovy: „Pomůžu vám, jak nejlépe to půjde.“ O rok později Konosuke navštívil Čínu a diskutoval s mnoha vládními představiteli, včetně vicepremiéra Tenga.
   * Na fotografii je zachycen vicepremiér Teng Siao-pching a jeho lidé při návštěvě divize výroby televizorů pod vedením Konosukeho.

   Related Category
   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita oceněn v Malajsii

   1979

   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita oceněn v Malajsii

   V roce 1979 se Konosuke vydal do Malajsie převzít cenu Pangrima Mank Negara, nejvyšší řád pro civilisty udělovaný v Malajsii, a titul Tan Sri od malajsijské vlády do oficiálního sídla premiéra země v hlavním městě Kuala Lumpur. Tato cena byla udělena za významné přispění k průmyslovému rozvoji Malajsie od založení společnosti Matsushita Electric Company (Malaysia) v roce 1965.

   Related Category
   Zakladatel Konosuke Matsushita na návštěvě Číny

   1979

   Zakladatel Konosuke Matsushita na návštěvě Číny

   Rozvoj obchodování s Čínou začal v říjnu roku 1978, když čínský vicepremiér Teng Siao-pching navštívil divizi výroby televizorů společnosti Panasonic. Příštího roku Konosuke odjel na návštěvu Číny. V diskusích s Tengem Siao-pchingem, kterých se účastnil i místopředseda vlády Ku Mu, přislíbil Konosuke spolupráci v oblasti elektroniky s cílem přispět k modernizaci Číny.

   Related Category
   Konosuke Matsushita jmenován čestným předsedou vysoké školy Harvard Graduate School of Business Administration

   1981

   Konosuke Matsushita jmenován čestným předsedou vysoké školy Harvard Graduate School of Business Administration

   Společnost Panasonic darovala americké vysoké škole Harvard Graduate School of Business Administration jeden milion dolarů a na základě tohoto daru byl Konosuke Matsushita jmenován čestným předsedou školy. Tato škola ve své historii jmenovala různé čestné předsedy, ale Konosuke Matsushita byl mezi nimi jediným cizincem.

   Related Category
   Mezinárodní nadace pro vědu a technologii s předsedou a zakladatelem Konosuke Matsushitou udílí Japonskou mezinárodní cenu

   1983

   Mezinárodní nadace pro vědu a technologii s předsedou a zakladatelem Konosuke Matsushitou udílí Japonskou mezinárodní cenu

   V souladu se svým přesvědčením, že Japonsko musí přispívat k podpoře vědy a technologií se znovu oživeným odhodláním pro celý svět, zakladatel společnosti Konosuke o rok dříve založil Nadaci pro přípravu japonské ceny a stal se jejím prvním prezidentem. V květnu roku 1983 se z ní stala Japonská nadace pro vědu a technologie pod správou japonské vlády a formálně založila Japonskou mezinárodní cenu. Prvního předávání ceny v dubnu roku 1985 se ve svých 90 letech zúčastnil i Konosuke a předal ceny vítězům.
   * V říjnu roku 2010 se stala veřejnou nadací a byla přejmenována na Japonskou nadaci pro udílení cen.

   Related Category
   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita oceněn japonskou vládou

   1987

   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita oceněn japonskou vládou

   29. dubna (na císařovy narozeniny) bylo oznámeno, kdo získá jarní ocenění. Zakladatel společnosti Konosuke obdržel ocenění Velká stuha řádu paulovnie. V roce 1956 pak obdržel Medaili s modrou stuhou. V roce 1965 obdržel Řád vycházejícího slunce, zlatou a stříbrnou hvězdu. V roce 1970 byl oceněn Velkou stuhou řádu posvátného pokladu. A v roce 1981 získal Velkou stuhu řádu vycházejícího slunce. Jednalo se o nejvyšší občanské pocty. Konosuke, který se v květnu zúčastnil obřadu v Císařském paláci, obdržel od císaře nové vyznamenání. Císař pak v soukromí od vyznamenaných vyslechl slova vděčnosti.

   Related Category
   Založení nadace Matsushita International Foundation (aktuálně pod názvem Matsushita Konosuke Memorial Foundation)

   1988

   Založení nadace Matsushita International Foundation (aktuálně pod názvem Matsushita Konosuke Memorial Foundation)

   Nadace Matsushita International Foundation byla založena s cílem přispívat mezinárodnímu společenství podporou porozumění mezi národy a organizací mezinárodních školení. Následujícího roku nadace začala poskytovat asistenci pro mezinárodní výměnné pobyty a výzkum, od roku 1997 zahájila podporu mezinárodních výměnných pobytů a od roku 1998 začala poskytovat granty pro studium v cizině, výzkum a mezinárodní výměnné pobyty. V roce 2010 se sloučila s nadací K. Matsushita Foundation of EXPO '90 a přejmenovala se na nadaci Konosuke Matsushita Memorial Foundation.
   * Od 1. dubna 2012 se v reakci na reformy systému změnila na obecně prospěšnou společnost .Nadace Konosuke Matsushita Memorial Foundation

   Related Category
   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita umírá

   1989

   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita umírá

   27. dubna 1989 ve věku 94 let zemřel Konosuke Matsushita. Ve věku pouhých devíti let opustil své rodné město, aby vybudoval společnost Panasonic jako předního komplexního výrobce elektroniky na světě ve své generaci. Lidé mu také s láskou a respektem říkali „bůh byznysu“. Lidé v různém postavení po celém světě byli silně ovlivněni jeho bystrým úsudkem, smyslem pro humanitární činnosti a jeho vizí pro celou společnost. Konosukeho úmrtí zasáhlo celý svět byznysu a kondolence zaslali i vysocí představitelé jako japonský premiér a prezident USA.
   * Fotografie z rozloučení s Konosuke Matsushitou z 29. dubna.

   Related Category