Management

Years

  Tag selector

   Konosuke Matsushita zakládá společnost Panasonic

   1918

   Konosuke Matsushita zakládá společnost Panasonic

   7. března v japonském městě Ósaka založil Konosuke Matsushita společnost Matsushita Electric Housewares Manufacturing Works. Společnost začala vyrábět vybavení pro elektroinstalace. Pracovalo se ve třech místnostech v přízemí dvoupodlažního domu, který byl předělán na dílnu a vybaven dvěma malými ručními lisy na tvarování izolačních materiálů. Zezačátku v této malé společnosti pracovali jen tři lidé: zakladatel, jeho manželka a švagr (Toshio Iue, který později založil společnost Sanyo Electric).
   * Na obrázku je fotografie pořízená rok po založení společnosti. (Vzadu zleva: Konosuke, Toshio Iue, Mumeno Matsushita)Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   První produkty uvedeny na trh: objímka a rozdvojka

   1918

   První produkty uvedeny na trh: objímka a rozdvojka

   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita byl přesvědčen, že běžné domácnosti vytvoří obrovskou poptávku po praktických a velmi kvalitních elektroinstalačních produktech. Společnost tedy vyrobila a uvedla na trh jako své první produkty objímku a rozdvojku. Domy v té době mívaly pouze jednu objímku pro jednu žárovku, takže produkt, který umožňoval použití dvou žárovek, nebo třeba žárovky a zároveň žehličky, získal na popularitě.
   *Na fotografii jsou zachyceny první produkty společnosti: objímka (vlevo) a v roce 1920 přibyla rozdvojka (vpravo).Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Otevření první centrály a továrny

   1922

   Otevření první centrály a továrny

   V únoru 1920 zakladatel společnosti navrhl obchodní značku společnosti jako písmeno M překryté šípem a umístěné ve velkém diamantu. V březnu společnost otevřela kancelář v Tokiu. V roce 1922 se společnost rozhodla postavit novou továrnu a centrálu podle návrhu samotného zakladatele. Stav hospodářství země se sice zhoršil, ale společnost nadále rostla a prodeje se zvyšovaly. Během čtyř let od založení se společnost stala plnohodnotnou firmou s vlastní továrnou.
   * Na fotce je zachycena továrna kolem roku 1924.Historie společnosti Panasonic

   Related Category
   Produkt s názvem „National Lamp“ jako první využívá obchodní značku National

   1927

   Produkt s názvem „National Lamp“ jako první využívá obchodní značku National

   V roce 1925 zakladatel společnosti vytvořil obchodní značku National pro hranatou svítilnu, kterou společnost vyráběla. Práva na tuto obchodní značku byla společnosti udělena o rok později. Svítilna „National Lamp“, která jako první produkt používala označení National, se měla stát každodenním pomocníkem lidí v celé zemi. Na trh byla uvedena roku 1927 a lidé si ji zamilovali nejen pro jízdu na kole, ale také jako praktický a bezpečný zdroj světla, který mohli kamkoli položit nebo nosit s sebou. Prodeje rychle stoupaly, svítilnu kupovali lidé po celé zemi a obchodní značka National se stala synonymem svítilny na baterii.Historie společnosti Panasonic

   Related Category
   Založení oddělení Electric Heating Department

   1927

   Založení oddělení Electric Heating Department

   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita založil oddělení Electric Heating Department, protože chtěl vyrábět vysoce kvalitní elektrická zařízení za ceny, které si mohly běžné domácnosti dovolit. A v souladu s touto myšlenkou zahájil nejdříve vývoj žehliček. Žehlička Super Iron, která byla na trh uvedena tři měsíce poté, využívala novou strukturu, ve které byl ohřívač vložen mezi ocelové pláty. Při zachování stejné úrovně kvality jako u konkurenčních výrobků se prodávala za cenu o 30 % nižší. Tuto žehličku vyvinul konstruktér Tetsujiro Nakao, který vytvořil celou řadu nových technologií a produktů jako hlavní autor mnoha technologií Panasonic.

   Related Category
   Stanovení cílů managementu společnosti a hesla společnosti

   1929

   Stanovení cílů managementu společnosti a hesla společnosti

   V březnu stejného roku zakladatel společnosti změnil její název Matsushita Electric Housewares Manufacturing Works na Matsushita Electric Manufacturing Works. Zároveň byla stanovena odpovědnost firmy vůči společnosti jako cíl managementu. „Hledat soulad mezi ziskem a sociální spravedlností, věnovat se rozvoji národního průmyslu a podporovat rozvoj obecné prosperity společnosti.“ Tento cíl se vyvíjel s tím, jak společnost rostla, ale duch tohoto cíle v dnešní společnosti Panasonic stále žije. Konosuke Matsushita, který svou společnost považoval primárně jako soukromý podnik, změnil filozofii managementu společnosti. Místo pouhé snahy o zisk měla sloužit společnosti jako celku. Heslo společnosti bylo formulováno následovně: „Pokroku a rozvoje lze dosáhnout jen kombinací úsilí a spolupráce všech zaměstnanců společnosti. Spojuje nás společná myšlenka a zavazujeme se pracovat na svých úkolech obětavě, pilně a poctivě.“Historie společnosti | PanasonicZásady chování | Panasonic

   Related Category
   Založení obchodního oddělení a zahájení exportu

   1932

   Založení obchodního oddělení a zahájení exportu

   V předchozím roce 1931 byla zahájena výroba baterií a rádií a společnost se výrazně rozrostla. Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita se proto rozhodl zaměřit na vývoz do zahraničí a v dubnu 1932 zřídil oddělení zahraničního obchodu. Společnost totiž podle něj měla sama vyrábět a exportovat produkty. Obchod se zahraničím začal vývozem příslušenství pro kabeláž, svítilen a baterií se suchým článkem, a to hlavně do Číny. V té době se zahraničnímu obchodu v Japonsku věnovaly pouze obchodní společnosti a zahraniční přepravní společností, takže založení vlastního exportního oddělení bylo naprosto revoluční.

   Related Category
   Zakladatel Konosuke Matsushita oznamuje pravé poslání společnosti

   1932

   Zakladatel Konosuke Matsushita oznamuje pravé poslání společnosti

   Zakladatel společnosti sledoval jednu náboženskou organizaci a na základě toho začal přemýšlet o poslání výrobců produktů. A 5. května v sále Central Electric Club oznámil všem 168 zaměstnancům pravé poslání společnosti: „Voda, která teče z kohoutku, je zpracovaný výrobek s určitou cenou, a přesto nikomu nevadí, když se kolemjdoucí napije z pítka u silnice. To proto, že zásoby vody jsou velké a cena je nízká. Posláním výrobce je vytvářet bohatství výrobou zboží v podobném množství a za podobnou cenu. Můžeme odstranit bídu a obohatit společnost tím, že budeme vyrábět levněji.“ Tento způsob myšlení nazvaný „filozofie vody“ se proslavil jako hlavní myšlenka společnosti. Konosuke poté oznámil plán na příštích 250 let, ve kterém společnost splní své poslání. Všechny zaměstnance oslovila vznešenost tohoto poslání a odvážnost plánu a v sále zavládlo nadšení. Konosuke tento den označil jako výročí založení, protože tehdy všichni porozuměli pravému poslání společnosti. Rok 1932 pak označil za první rok osvícení pravého poslání.
   * Na fotografii je zachycena oslava výročí založení v sále Central Electric Club v Ósace.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Zakoupení práv na patenty na výrobu rádií a jejich uvolnění pro veřejnost

   1932

   Zakoupení práv na patenty na výrobu rádií a jejich uvolnění pro veřejnost

   V tehdejší době byli výrobci rádií, včetně této společnosti, ve složitém postavení, protože použití elektronkových vysokofrekvenčních obvodů by narušilo patentová práva vynálezce. Zakladatel společnosti proto tato práva v říjnu tohoto roku zakoupil. Poté je zdarma uvolnil pro obecné použití, aby je mohli využívat i další výrobci. Rozvoj rádiového průmyslu se tím velmi zjednodušil a společnost si tím vysloužila chválu a velký respekt.Sejarah Perusahaan | Panasonic松下幸之助の生涯 | Panasonic 企業情報

   Related Category
   Přesun centrály a založení obchodního systému divizí

   1933

   Přesun centrály a založení obchodního systému divizí

   Společnost již nedokázala zpracovat všechny objednávky ani při plné výrobě, a proto zakoupila prostor o rozloze 70 tisíc čtverečních metrů v Kadomě na severovýchodním předměstí Ósaky. Postavila se zde nová centrála a řady továren a bylo sem přesunuto jádro společnosti. V květnu se pak Konosuke Matsushita rozhodl přesunout odpovědnost za vyráběné produkty na jednotlivé podniky. Díky této reorganizaci měla každá divize na starost továrnu a pobočku a odpovídala za jejich vedení, vývoj, výrobu a prodej produktů a za zachování ziskového provozu s nezávislým účetním systémem.
   * Na fotografii Konosuke vysvětluje systém obchodních divizí.Historie společnosti

   Related Category
   Otevření školicího centra pro zaměstnance

   1934

   Otevření školicího centra pro zaměstnance

   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita pevně věřil v to, že podnikání závisí na lidech. Zdůrazňoval také význam myšlenky, která říká, že nejdříve je nutné vytvořit lidi a teprve potom výrobky. A proto kladl zvláštní důraz na školení. V souladu s touto myšlenkou pak toho roku založil školicí centrum pro zaměstnance. Cílem bylo to, aby zaměstnanci se základním vzděláním dosáhli stejné úrovně jako absolventi pětileté střední školy, a přitom úspěšně absolvovali obchodní a technické kurzy za pouhé tři roky. Ihned po dokončení studia zaměstnanci mohli začít pracovat ve společnosti.Historie společnosti Panasonic

   Related Category
   Tvorba cen založena na filozofii soužití a vzájemné prosperity

   1935

   Tvorba cen založena na filozofii soužití a vzájemné prosperity

   Zakladatel Matsushita věnoval spoustu energie nabízením produktů vysoké kvality za ceny, které si běžné domácnosti mohly dovolit. Byl přesvědčen, že prodej produktů s férovým ziskem přispěje ke stabilitě výrobce i prodejce, zjednoduší rozhodování spotřebitelů a obnoví důvěru spotřebitelů v systém stanovení cen v maloobchodě. Z toho důvodu zavedl zásady poctivých cen v souladu se svou filozofií soužití a vzájemné prosperity. Poctivá cena pak označovala vhodnou spíše než přesně danou cenu. Vznikla asociace prodejců Matsushita Retailers Association, která měla přispívat k šíření filozofie soužití a vzájemné prosperity.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Založení společnosti Matsushita Electric Trading

   1935

   Založení společnosti Matsushita Electric Trading

   V době, kdy japonský elektronický průmysl v oblasti zahraničního obchodu stále závisel hlavně na obchodních společnostech, byla založena společnost Matsushita Electric Trading s cílem podpořit vývoz a rozšířit prodejní cesty po jihovýchodní Asii. Tento krok vycházel z filozofie soužití a vzájemné prosperity.Historie společnosti Panasonic

   Related Category
   Reorganizace pod názvem Matsushita Electric Industrial

   1935

   Reorganizace pod názvem Matsushita Electric Industrial

   Společnost měla 3.500 zaměstnanců a roční prodeje dosáhly úrovně 12 milionů jenů. Vyráběla zhruba 600 různých produktů a její prodejní síť se rozšířila do zahraničí. V odvětví elektrických spotřebičů se stala jedním z hlavních hráčů. V prosince 1935 zakladatel Konosuke Matsushita společnost Matsushita Electric Manufacturing Works, jejíž byl jediným vlastníkem, přejmenoval na Matsushita Electric Industrial v souladu se svou vizí, podle které mu podnik svěřila lidská společnost do péče. Autonomní divize byly reorganizovány do devíti dceřiných společností a čtyř přidružených společností a z MEI se stal holding.Historie společnosti Panasonic

   Related Category
   Otevření obchodního zastoupení v Manile

   1935

   Otevření obchodního zastoupení v Manile

   Zároveň s podporou exportu probíhala výstavba a rozšiřování obchodních základen v zahraničí. Jednalo se o nové budovy, pobočku a obchodní zastoupení v Manile. V roce 1937 už bylo otevřeno šest základen v zahraničí a společnost se začala soustředit na budování trhů.

   Related Category
   Založení společnosti National Storage Battery

   1935

   Založení společnosti National Storage Battery

   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita předvídal budoucí poptávku po autobateriích. O rok dříve již zahájil průzkum tohoto nového produktu a s partnery probral vstup na trh s bateriemi na ukládání energie. V roce 1935 pak byla založena společnost National Storage Battery. A tím společnost Panasonic zahájila výrobu těchto baterií.

   Related Category
   Přechod na šestidenní pracovní týden

   1936

   Přechod na šestidenní pracovní týden

   Společnost přešla ze systému volna dvakrát měsíčně na volno každý týden. Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita chápal volno z pohledu lídra, který vyžaduje efektivní školení pracovníků, ale bral v potaz i jejich zdravotní stav a celkovou pohodu. Doporučoval, aby dva volné dny v měsíci byly věnovány volnému času a zbylé dva samostudiu.

   Related Category
   Tři manažeři vysláni do Evropy a USA na úvodní pozorování

   1936

   Tři manažeři vysláni do Evropy a USA na úvodní pozorování

   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita vyslal tři vysoce postavené manažery na první návštěvu Evropy a USA. Vedl je Tetsujiro Nakao, jenž se později stal nejvyšším technickým poradcem. V Evropě navštívili Německo, Velkou Británii, Francii, Nizozemí a další země. Na svých cestách zavítali do společnosti Siemens a dalších továren. Připravili tak cestu k navázání obchodních vztahů společnosti Panasonic v Evropě.

   Related Category
   Založení oddělení pro dovoz materiálu

   1938

   Založení oddělení pro dovoz materiálu

   Ve společnosti Matsushita Electric Trading bylo založeno oddělení pro dovoz, které se zabývalo hlavně obchodem se zahraničím. Na základě požadavků společnosti Panasonic a elektronického průmyslu byly dováženy suroviny.

   Related Category
   Do Mexika vyslán zaměstnanec jako první zástupce společnosti v Latinské Americe

   1938

   Do Mexika vyslán zaměstnanec jako první zástupce společnosti v Latinské Americe

   Společnost Panasonic vyslala jednoho zaměstnance do Mexika, což byl tehdy velký trh na elektroinstalační vybavení, a ten se tak stal prvním zástupcem společnosti v Latinské Americe.

   Related Category
   Předávání takzvaných „tří pravidel“

   1939

   Předávání takzvaných „tří pravidel“

   Za druhé světové války v Japonsku získávala na síle armáda a společnost Panasonic byla nucena podporovat svůj klíčový segment výroby elektrického vybavení spoluprací s japonskou produkcí vojenského vybavení, aby jako firma přežila. Zakladatel Matsushita však přišel se zásadami, kterým se poté ve společnosti začalo říkal „tři pravidla“, protože nechtěl, aby firma ztratila ze zřetele svůj hlavní cíl a její management polevil ve svém úsilí: pravidla řízení, pravidla financí a pravidla vedení zaměstnanců a individualit. Tato tři pravidla apelovala na všechny zaměstnance těmito slovy: „Ať již jde o management nebo marketing, budeme raději transparentní a otevření než uzavření do sebe.“

   Related Category
   První oznámení o politice managementu

   1940

   První oznámení o politice managementu

   V září předchozího roku vypukla druhá světová válka a Japonsko posilovalo své válečné struktury, takže na výrobu pro civilní účely byla uvalena výrazná omezení. Na pozadí těchto událostí společnost Panasonic vydala své první oznámení o politice managementu. V tomto oznámení zakladatel společnosti zdůraznil, že je nutné spolupracovat ze všech sil při plnění politiky státu, ale s ohledem na širokou veřejnost je tradiční mírový průmysl společnosti Panasonic také naprosto zásadní. A od té doby bylo každý rok 10. ledna vydáváno prohlášení o politice managementu.Zakladatel Konosuke Matsushita

   Related Category
   Podpora mobilizace obyvatel pro dosažení vysoké kvality výroby

   1940

   Podpora mobilizace obyvatel pro dosažení vysoké kvality výroby

   Japonsko dále posilovalo svou strukturu v období války, ale zakladatel společnosti Konosuke Matsushita vyjádřil potřebu podporovat výrobu pro civilní obyvatelstvo pro jeho dobro a také kvůli zástupcům společnosti a maloobchodům. Od kroků vedoucích ke zjednodušení designu, které byly učiněny v reakci na regulaci cen a potřebu používat alternativní materiály kvůli omezenému využití přírodních zdrojů, se však daly očekávat problémy s kvalitou, a proto Konosuke Matsushita v srpnu tohoto roku vyzval ke zmobilizování sil pro dosažení velmi kvalitní výroby. V rámci toho vyžadoval výrobu kvalitního zboží, které ve všech ohledech splňovalo potřeby spotřebitelů a vedlo ke snížení počtu závad. Tento krok jednoznačně pobídl zaměstnance k činnosti.
   * Na fotografii je zachycena tehdejší továrna.

   Related Category
   Oživení poptávky spotřebitelů

   1945

   Oživení poptávky spotřebitelů

   15. srpna se zakladatel společnosti dozvěděl o konci války a na následující den svolal schůzku nejvyšších manažerů. Rozhodl se, že je čas sjednotit všechny zaměstnance a vytvořit velkou sílu, která oživí poptávku spotřebitelů. Stanovil jasnou politiku okamžitého oživení poptávky spotřebitelů. Dále 20. srpna odeslal všem zaměstnancům následující zprávu: „Výroba je klíčem k přežití. Pozvedněme tedy tradičního ducha společnosti Matsushita Electric a pracujme na obnově národa a kulturního vzestupu.“ Tímto povzbuzením pomohl zrychlit přípravu na výrobu. Zakladatel společnosti si poté vyžádal souhlas se zrušením rozkazu zastavit výrobu, který generální ředitelství společnosti přijalo s cílem zastavit vojenský průmysl. V půlce září byla zahájena výroba rádií a byl udělen souhlas s výrobou nejrůznějších produktů a v půlce října už byly všechny dílny zapojeny do výroby.
   * Na fotografii je zachycena továrna na výrobu rádií, která zahájila výrobu krátce po ukončení války.

   Related Category
   Založení kontrolního pracoviště

   1946

   Založení kontrolního pracoviště

   V lednu 1946 na schůzce o prezentaci zásad managementu zakladatel společnosti Konosuke Matsushita poukázal na jednu z hlavních zásad pro zlepšení v oblasti techniky, kdy jako okamžité cíle stanovil vyšší mzdy a efektivitu a specializovanější segmentaci. „Produkty společnosti Matsushita jsou lidmi vnímány jako číslo jedna v oblasti oblíbenosti a praktičnosti, ale my musíme být nejlepší v Japonsku i v oblasti kvality.“ Konosuke založil kontrolní pracoviště, na kterém působil jako ředitel, s cílem zvýšit kvalitu výrobků. Toto pracoviště by na trh pustilo pouze výrobky, které by prošly nejpřísnějšími testy.

   Related Category
   Riziko ukončení činnosti

   1946

   Riziko ukončení činnosti

   Na konci druhé světové války společnost Panasonic ihned obnovila výrobu pro civilní použití. Na začátku tohoto roku se však politika generálního ředitelství začala zpřísňovat. V březnu byla společnost označena jako problémový podnik a veškerý její majetek byl zmrazen. Roku 1948 bylo na společnost Panasonic uvaleno sedm různých omezení, a tak nesměla dodávat produkty do státní správy a v jednu chvíli dokonce musela čelit riziku ukončení činnosti. V reakci na tyto kroky zakladatel společnosti Konosuke Matsushita následující čtyři roky odolával a trval na tom, že se společnost bude zabývat výrobou a prodejem pouze těch produktů, které lidé vyžadují pro mírumilovný životní styl. Ve druhé polovině 50. let 20. století pak byla tato omezení zrušena a společnost se vyhnula riziku ukončení činnosti.Historie společnosti | Společnost Panasonic se těsně vyhnula označení za monopolní koncern zaibacu

   Related Category
   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita na první návštěvě Evropy

   1951

   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita na první návštěvě Evropy

   Konosuke Matsushita cítil velkou potřebu řídit společnost z globální perspektivy, a tak v říjnu tohoto roku navštívil USA. Následovala návštěva čtyř evropských zemí: Nizozemí, Německa, Francie a Velké Británie. Až do návratu do Japonska v prosinci tohoto roku navštěvoval továrny a další zařízení v každé zemi a vyhledával možnosti technické i obchodní spolupráce s význačnými společnostmi v elektrotechnickém průmyslu v Evropě a USA.
   * Na fotografii je zachycen Konosuke v letadle cestou na návštěvu Evropy a USA.

   Related Category
   Založení systému „Jedna země, jeden provoz“

   1951

   Založení systému „Jedna země, jeden provoz“

   Společnost Panasonic začala využívat své obchodní know-how, kanály spolupráce a marketingové činnosti, které získala při působení na tuzemském (japonském) trhu, a uplatňovat je na trhu v jihovýchodní Asii. Společnost v podstatě přešla na systém jedna země, jeden provoz.

   Related Category
   Propojení kapitálu se společností Nakagawa Electric Company (později přejmenované na Matsushita Refrigeration Company)

   1952

   Propojení kapitálu se společností Nakagawa Electric Company (později přejmenované na Matsushita Refrigeration Company)

   Elektrické ledničky, které podle očekávání měly být třetím nejčastějším elektrickým spotřebičem po televizoru a rádiu, byly vyvíjeny pro plánované uvedení na trh v roce 1953. Tento rok však přišel požadavek od společnosti Nakagawa Electric Company, aby se mohla stát součástí skupiny Panasonic. Tato společnosti již úspěšně vyráběla a prodávala ledničky okupačním silám. Do skupiny byla přijata jako dceřiná společnost, aby se do ní nemuselo investovat dvakrát a aby se využily její technologie a zkušenosti, a dostala na starost výrobu ledniček a souvisejícího vybavení. Na fotografii je zachycena první lednička společnosti Panasonic NR-351 uvedená na trh v roce 1953.Inovativní produkt: Elektrická lednička

   Related Category
   Založení společnosti Matsushita Electronics Corporation na základě technické spolupráce se společností Philips

   1952

   Založení společnosti Matsushita Electronics Corporation na základě technické spolupráce se společností Philips

   Společnost Panasonic navázala obchodní vztahy s nizozemskou společností Philips již před druhou světovou válkou. Po válce se společnost Philips obrátila na společnost Panasonic s tím, že by měla zájem ve spolupráci pokračovat. Tak se v říjnu tohoto roku zrodilo spojení technologií a kapitálu se společností Philips v podobě dceřiné společnosti pojmenované Matsushita Electronics Corporation. CEO společnosti Philips řekl, že nejde pouze o technickou asistenci za určitý poplatek, a vyjádřil přání, aby toto partnerství zafungovalo jako manželství těchto dvou společností.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Otevření nové pobočky v New Yorku

   1953

   Otevření nové pobočky v New Yorku

   Na základě poznatků z návštěvy USA v roce 1951 zakladatel společnosti Konosuke Matsushita v říjnu otevřel pobočku Matsushita Electric v New Yorku, která měla zkoumat zahraniční technologie a trendy na trhu a zároveň fungovat jako základna pro expanzi do zahraničí. V roce 1954 bylo do USA vyvezeno 20 tisíc přenosných rádií elektronkového typu.
   * Na fotografii je zachycen Konosuke v New Yorku.

   Related Category
   Založení centrální výzkumné laboratoře

   1953

   Založení centrální výzkumné laboratoře

   Založením centrální výzkumné laboratoře v Ósace v roce 1953 společnost začala posilovat své činnosti v oblasti výzkumu a vývoje a modernizovat vybavení výroby. Laboratoř prováděla základní výzkum a různé divize ji využívaly při vývoji nových produktů. Laboratoř dále prováděla vlastní výzkum a vývoj vybavení a technologií pro automatizovanou výrobu. Jednalo se o komplexní výzkumné zařízení, které kombinovalo specializovanou strojní výrobu a sekci pro výuku výzkumu designu produktů s cílem stát se hnací silou nové elektronické éry.
   * Na fotografii je zachycena centrální výzkumná laboratoř.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Vyslání zaměstnanců do Latinské Ameriky k podpoře technické asistence

   1954

   Vyslání zaměstnanců do Latinské Ameriky k podpoře technické asistence

   Od tohoto roku byli zaměstnanci společnosti posíláni do Latinské Ameriky, aby aktivně poskytovali technickou asistenci. Export však neplnil očekávání z důvodu místních zákazů dovozu na základě problémů, jako byl nedostatek zahraniční měny. Bylo proto nutné přejít z tradičního exportu hotových produktů na místní výrobu a využití místního kapitálu.

   Related Category
   Propojení kapitálu s JVC a přijetí JVC jako dceřiné společnosti

   1954

   Propojení kapitálu s JVC a přijetí JVC jako dceřiné společnosti

   Společnost JVC (Japanese Victor Corporation) byla po druhé světové válce ztrátová, takže její banka požádala společnost Panasonic o restrukturalizaci managementu JVC. Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita pověřil dva manažery přeměnou společnosti a jejím prezidentem byl jmenován Kichisaburo Nomura, bývalý ambasador v USA. Společnost JVC sice vyráběla elektrické gramofony a televizory, které konkurovaly modelům Panasonic, ale zakladatel Konosuke věřil, že férová konkurence přispívá k rozvoji společnosti a přináší prosperitu, takže tuto výrobu nepozastavil ani během restrukturalizace společnosti JVC.

   Related Category
   První japonská baterie se suchým článkem s kompletním kovovým pláštěm uvedena na trh pod označením National Hyper

   1954

   První japonská baterie se suchým článkem s kompletním kovovým pláštěm uvedena na trh pod označením National Hyper

   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita chtěl vyrábět baterie se suchým článkem a další produkty, které by splňovaly či překračovaly světové standardy. Zvažoval propojení se zahraničními výrobci na technické úrovni, ale inženýři společnosti ho přesvědčili, aby společnost zkusila baterie vyrábět sama. Společnosti se podařilo vyvinout a uvést na trh baterii se suchým článkem s názvem National Hyper jako první výrobek svého druhu v Japonsku s kompletním kovovým pláštěm.

   Related Category
   První použití obchodní značky Panasonic

   1955

   První použití obchodní značky Panasonic

   Obchodní značka Panasonic byla poprvé použita u reproduktorů určených na vývoz do Severní Ameriky. Vznikla kombinací předpony „pan“ (tzn. vše/všeobecný) a slova „sonic“ (tzn. zvuk) v souladu s myšlenkou, že vytvořené zvuky jsou slyšet po celém světě.

   Related Category
   Začátek obchodování se společnostmi z Íránu a Kuvajtu

   1955

   Začátek obchodování se společnostmi z Íránu a Kuvajtu

   Po druhé světové válce společnost Panasonic poměrně rychle vstoupila na trh na Středním východě, přestože v roce 1952 na trh s elektrickými spotřebiči bylo připraveno pouze několik produktů. Společnost Panasonic se začala zabývat různým zbožím za použití pozinkovaných plechů, kabelů, izolačních materiálů a termosek od jiných výrobců. Společnost také začala vyvíjet produkty pro export, např. žehličky, ventilátory a přenosná elektronková rádia. Tohoto roku byli vybráni zodpovědní zástupci z Íránu, Iráku, Kuvajtu a Bahrainu a spolupráce mohla začít.

   Related Category
   Založení společnosti Kyushu Matsushita Electric

   1955

   Založení společnosti Kyushu Matsushita Electric

   Touto dobou společnost Panasonic vstupovala do velkého počtu nových segmentů tím, že se rozdělovala do specializovaných oblastí. Na druhou stranu na žádost subdodavatelů a dalších souvisejících společností pak společnost Panasonic velkou část z nich přijala jako dceřiné společnosti, přebudovala je, reorganizovala jejich provoz a vstoupila s nimi do nových segmentů. V tomto období skupina Panasonic zaznamenala výrazný růst. Společnost Kyushu Matsushita Electric založená jako dceřiná společnost ve městě Fukuoka, obdržela od místních obyvatel požadavek, aby zakoupila jednu nepoužívanou továrnu a začala ji využívat jako podnik zaměřený na výrobu hotových produktů. Továrna zahájila výrobu motorů a transformátorů a poté rozšířila svůj záběr na elektrická ořezávátka a sušičky. Dále převzala výrobu domácích čerpadel od oddělení čerpadel a nakonec vyráběla i rádia a televizory.
   * V roce 2003 reorganizace a konsolidace se společností Matsushita Graphic Communication Systems a dalšími odděleními společností ze skupiny vyvrcholila založením společnosti Panasonic Communications. V roce 2010 byla opět reorganizována a sloučena se společností System Solutions, a tím vznikla společnost Panasonic System Networks.

   Related Category
   Technická spolupráce se společností Mallory

   1956

   Technická spolupráce se společností Mallory

   Společnost Panasonic uzavřela technické partnerství se společností P.R. Mallory (v současnosti pod názvem Duracell), známým vývojářem rtuťových baterií. V roce 1965 byla společnost National Mallory Battery založena jako podnik s majetkovou účastí dvou společností a první alkalické baterie společnosti Panasonic se objevily v prodeji roku 1967 pod názvem National Mallory Alkaline Batteries.
   * Na fotografii zakladatel společnosti Konosuke Matsushita podepisuje dohodu o společném podniku na valné hromadě.

   Related Category
   Společnost KDK Kawakita Electric součástí skupiny Matsushita

   1956

   Společnost KDK Kawakita Electric součástí skupiny Matsushita

   Ihned po založení společnosti Panasonic u ní společnost KDK Kawakita začala zadávat objednávky na izolační destičky pro elektrické ventilátory. Brzy poté se součást této společnosti Osaka Manufacturing Works osamostatnila a připojila se ke skupině Matsushita. V roce 1962 byla tato společnost přejmenována na Matsushita Seiko. Provoz této společnosti se řídil klíčovými slovy „Vítr a vzduch“. V roce 2003 se společnost přejmenovala na Matsushita Eco Systems a v roce 2008 se znovu přejmenovala na Panasonic Eco Systems, a tak se jmenuje dodnes.

   Related Category
   Průzkum hlavních trhů v Africe

   1956

   Průzkum hlavních trhů v Africe

   Půl roku probíhal průzkum hlavních afrických trhů a poté začala spolupráce s nigerijskými společnostmi. Pro potřeby místních obyvatel bylo vyvinuto speciální rádio na baterie BT-152. Tento produkt si na trhu získal obrovskou oblibu a zařadil se mezi vývozní hity.

   Related Category
   Indonéský podnikatel a člen parlamentu Gobel na návštěvě u zakladatele Konosuke Matsushity

   1957

   Indonéský podnikatel a člen parlamentu Gobel na návštěvě u zakladatele Konosuke Matsushity

   Indonéský prezident Sukarno byl přesvědčen, že rozšíření rádií je důležitý krok ke sjednocení Indonésie, a proto do Japonska vyslal tým včetně podnikatele Mohammada Gobela, který měl zajistit dodávky těchto zařízení. Díky svým předchozím aktivitám Mohammad Gobel dostal příležitost setkat se s Konosukem a prodiskutovat aktuální trendy, politiku, ekonomiku a nezávislost Indonésie. Všechna tato témata pro něj byla očividně velmi důležitá. Konosuke poté přistoupil na obchodní dohodu se společností pana Gobela, i když šlo jen o malou transakci. V roce 1960 společnost Panasonic uzavřela s jeho firmou smlouvu o technické asistenci, která později vedla k založení podniku se společnou majetkovou účastí.

   Related Category
   Založení společnosti Matsushita Communication Industrial

   1958

   Založení společnosti Matsushita Communication Industrial

   Společnost Panasonic rozdělila divizi komunikačních zařízení a vytvořila samostatnou jednotku Matsushita Communication Industrial. V roce 1960 tato společnost v Jokohamě vybudovala novou továrnu a vstoupila na trh s elektronickými zařízeními. Oddělení výroby magnetofonů, které sídlilo v továrně ve městě Kadoma, bylo dále rozděleno a vznikla divize Panasonic Recorder.

   Related Category
   Společnost Matsushita Electronics Corporation obdržela Demingovu cenu

   1958

   Společnost Matsushita Electronics Corporation obdržela Demingovu cenu

   Ve druhé půli padesátých let 20. století společnost Panasonic zakládala jednu automatizovanou továrnu za druhou a spouštěla hromadnou výrobu nových řad různých výrobků. Továrna společnosti Matsushita Electronics Corporation ve městě Takatsuki, nejlepší ve skupině, přitahovala pozornost v různých oblastech jako symbol nové éry v elektronice a obdržela světově uznávanou Demingovu cenu, která se uděluje společnostem s vynikající kontrolou kvality.
   * Na fotografii je zachycena medaile Demingovy ceny.

   Related Category
   Založení společnosti Matsushita Electric Corporation of America

   1959

   Založení společnosti Matsushita Electric Corporation of America

   Stávající pobočka v New Yorku byla posílena a vznikla první zahraniční obchodní společnost Matsushita Electric Corporation of America. Cílem bylo vybudovat jedinečnou obchodní síť v zahraničí a získat základnu pro šíření produktů společnosti.
   * Na fotografii jsou zachyceni zaměstnanci společnosti Matsushita Electric Corporation of America na večírku v roce 1965.

   Related Category
   První vyslání zaměstnanců do Evropy

   1959

   První vyslání zaměstnanců do Evropy

   Po druhé světové válce společnost Panasonic rostla a procházela velmi rychlým rozvojem, takže dalším cílem bylo stát se globální společností, která přispívá k růstu a zkvalitnění života v zemích po celém světě. Zaměstnanci společnosti proto byli vysláni do Evropy, kde se pomalu rozjížděl poválečný rozvoj.

   Related Category
   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita se stává předsedou dozorčí rady a prezidentem společnosti se stává Masaharu Matsushita

   1960

   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita se stává předsedou dozorčí rady a prezidentem společnosti se stává Masaharu Matsushita

   V lednu 1961 Konosuke nastínil každoroční zásady pro management a oznámil rezignaci na funkci prezidenta společnosti. „Díky naší spolupráci jsme loni splnili svůj pětiletý plán a já jsem oslavil 65. narozeniny. Rozhodl jsem se, že nastal čas, abych rezignoval na funkci prezidenta společnosti, a jako předseda představenstva ustoupil v managementu společnosti trochu do pozadí. Odcházím ve zlomovém bodu pro rozvoj společnosti, ale věřím, že pod novým managementem naše společnost dokáže velké věci.“ Toto oznámení všechny přítomné ohromilo. Společnost s prezidentem Masaharu Matsushitou se však opětovně sjednotila, aby mohla naplnit poslání společnosti, a vstoupila do nové fáze. Konosuke tuto příležitost využil také k opětovnému zahájení výzkumu pod heslem „Mír a štěstí díky prosperitě“ v Kjótu, který byl od padesátých let 20. století přerušen.
   * Na fotografii je zachycen ceremoniál pro nově jmenované členy managementu za přítomnosti Konosukeho (úplně vpravo), který byl v té době předsedou představenstva, a prezidenta společnosti Masaharu Matsushity (druhý zprava).Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Založena společnost National Thai Manufacturing Company

   1961

   Založena společnost National Thai Manufacturing Company

   Se založením společnosti National Thai Manufacturing Company se tento rok stal počátkem vývozních aktivit společnosti, technické asistence pro zahraniční země a aktivní výstavby továren v zahraničí. Zahájila také výrobu baterií se suchými články. Tento krok byl v souladu se zásadou společnosti „myslet z globálního pohledu a nadále pracovat s celým světem ve své sféře.“

   Related Category
   Založení první obchodní společnosti v Evropě s názvem Matsushita Electric Hamburg

   1962

   Založení první obchodní společnosti v Evropě s názvem Matsushita Electric Hamburg

   V roce 1959 společnost Panasonic vyslala své zaměstnance do Evropy na průzkum trhu. Společnost Panasonic chtěla konkurovat místním výrobcům za rovných podmínek, a proto bylo nutné mít poblíž sklad a systém rychlé dopravy. V roce 1962 byla založena první obchodní společnost Panasonic v Evropě pod názvem Matsushita Electric Hamburg, která měla dodávat zboží do různých částí Evropy přes přístav volného obchodu v Hamburku.
   * Na fotografii je zachycena kancelář pobočky Matsushita Electric Hamburg v době založení.

   Related Category
   Založení společnosti Matsushita Electric (Taiwan)

   1962

   Založení společnosti Matsushita Electric (Taiwan)

   Společnost Matsushita Electric (Taiwan) byla založena s kapitálovou účastí místní dceřiné společnosti, která vyráběla a prodávala rádia a které společnost Panasonic poskytovala technickou asistenci. Tchajwanské vládě bylo přislíbeno splnění tří cílů: fungovat jako tchajwanská společnost a zaměstnávat pouze místní lidi, vyrábět produkty na mezinárodních trzích označované jako produkty 1. třídy a nevyžadovat od Japonska asistenci v oblasti technologie ani kapitálu. Po založení této společnosti poptávka po produktech Panasonic prudce vzrostla. Za období pouhých čtyř až pěti let tato společnost rozšířila svůj záběr z televizorů na rýžovary, ledničky, pračky a dokonce i elektronické součástky.

   Related Category
   Centrála pobočky Matsushita Electric Industrial Company of America přesunuta do budovy Pan Am

   1963

   Centrála pobočky Matsushita Electric Industrial Company of America přesunuta do budovy Pan Am

   Pobočka Matsushita Electric Corporation of America byla přesunuta do 29. patra budovy Pan Am na newyorském Manhattanu.
   * Na fotografii je zachycena budova Pan Am (v současnosti pod názvem MetLife) na Manhattanu v New Yorku.

   Related Category
   Otevření kanceláře společnosti Matsushita Electric Trading v Panamě

   1963

   Otevření kanceláře společnosti Matsushita Electric Trading v Panamě

   Společnost Matsushita Electric Trading v Panamě otevřela kancelář. Kromě podpory průzkumu trhu měla za cíl prozkoumat možnost místní výroby a vyhledat vhodné partnery. Na základě tohoto kroku bylo zjištěno, že trh s bateriemi se suchým článkem zde má slibnou budoucnost. Padlo rozhodnutí pokračovat s vývojem v Peru, Kostarice a v Brazílii, což byly státy, které umožňovaly firmám se zahraničním kapitálem ve výši 100 % vstup na trh.

   Related Category
   Uspořádání konference Atami pro prodejce a agentury z celého Japonska

   1964

   Uspořádání konference Atami pro prodejce a agentury z celého Japonska

   V reakci na počáteční hospodářský růst v tomto roce obrat a výnosy společnosti Panasonic v listopadu 1950 výrazně poklesly, což poznamenalo druhou polovinu fiskálního roku. Kvůli špatným prodejům se prodejci a distributoři propadli do ztráty. Konosuke Matsushita proto v červenci uspořádal konferenci, na kterou pozval prezidenty obchodních společností a agentur z celého Japonska. Byla to emotivní událost, při které prodejci a distributoři vznesli spoustu stížností a požadavků. Třetího dne zakladatel společnosti prohlásil: „Krizi můžeme překonat pouze tak, že se my i naše protějšky změníme k lepšímu.“ V sále zavládlo ticho a účastníci se zavázali k většímu úsilí a spolupráci.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Založení společnosti National Mallory Battery v USA

   1965

   Založení společnosti National Mallory Battery v USA

   Společnost Panasonic spolupracovala se společností P.R. Mallory (v současnosti pod názvem Duracell) a založila společnost National Mallory Battery. V roce 1967 společnost Panasonic vyrobila první alkalické suché články pod hlavičkou National Mallory. Společnost Panasonic pak toto partnerství v roce 1979 ukončila a sloučením divize pro baterie a společnosti National Mallory Battery vytvořila společnost Matsushita Battery Industrial.

   Related Category
   Založení pobočky Matsushita Electric Company (Malaysia)

   1965

   Založení pobočky Matsushita Electric Company (Malaysia)

   Kvůli omezením dovozu baterií se suchým článkem uvaleným malajsijskou vládou místní zástupce požádal společnost Panasonic, aby v Malajsii zřídila základnu pro výrobu. V průběhu tohoto roku pak byla založena společnost Matsushita Electric Company (Malaysia) jako podnik se společnou majetkovou účastí. V roce 1966 byly podíly z tohoto společného podniku nabídnuty veřejnosti na burze v Kuala Lumpur. Díky tomu se tato společnost stala první dceřinou společností kotovanou na burze a do povědomí lidí tak vstoupila jako malajsijská společnost pod názvem Panasonic Manufacturing Malaysia, což zde zlepšilo reputaci značky.

   Related Category
   Založení společností Matsushita Electric of Puerto Rico a National Mexicana

   1965

   Založení společností Matsushita Electric of Puerto Rico a National Mexicana

   Společnost Matsushita Electric of Puerto Rico byla založena na výrobu radiobudíků pro americký trh. V Mexiku byla založena společnost National Mexicana jako místní podnik se společnou majetkovou účastí.

   Related Category
   Vysoce výkonný kompaktní reproduktor pod značkou Technics poprvé uveden na trh

   1965

   Vysoce výkonný kompaktní reproduktor pod značkou Technics poprvé uveden na trh

   Obchodní značka Technics byla použita úplně poprvé na kompaktních reproduktorech Technics 1 EAB-1204 s vysokým výkonem.

   Related Category
   Založení první továrny Panasonic na baterie v Peru v Latinské Americe pod názvem National Peruana

   1966

   Založení první továrny Panasonic na baterie v Peru v Latinské Americe pod názvem National Peruana

   V této době byl v Peru zakázán dovoz rádií a černobílých televizorů, ale potenciál pro baterie se suchým článkem byl velmi slibný a vstup zahraničního kapitálu ve výši 100 % byl povolen. Za těchto okolností společnost Panasonic založila společnost National Peruana (Grupo Matsushita Electric del Perú) jako první výrobní společnost v Jižní Americe a zahájila výrobu baterií se suchým článkem.

   Related Category
   Založení společnosti National Centroamericana v Kostarice

   1966

   Založení společnosti National Centroamericana v Kostarice

   Společnost Panasonic založila společnost National Centroamericana jako dceřinou společnost ve svém plném vlastnictví, a ta se stala prvním výrobním podnikem společnosti v Jižní Americe. Spustila výrobu a prodej baterií se suchým článkem.

   Related Category
   Založení první východoafrické společnosti Panasonic na výrobu baterií se suchým článkem

   1966

   Založení první východoafrické společnosti Panasonic na výrobu baterií se suchým článkem

   Východoafrické státy jako Keňa, Uganda a Tanzanie v roce 1965 zakázaly dovoz baterií se suchým článkem z Japonska. Poté byla založena první továrna společnosti na výrobu baterií v Africe pod názvem East Africa Matsushita Electric a výroba byla zahájena z důvodu vysoké poptávky od místních obchodních společností v britské regionální agentuře v Africe.

   Related Category
   Založení společnosti Matsushita Electric of Canada Limited

   1966

   Založení společnosti Matsushita Electric of Canada Limited

   Related Category
   Založení společnosti Matsushita Electric Costa Rica

   1967

   Založení společnosti Matsushita Electric Costa Rica

   V roce 1967 byla v Kostarice založena společnost Matsushita Electric Costa Rica. V roce 1988 pak byla přejmenována na Panasonic Costa Rica a v roce 2000 sloučena se společnostmi Panasonic Guatemala a Panasonic El Salvador. Vznikla tak společnost Panasonic Central America.

   Related Category
   Založení společnosti Matsushita Electric Brazil

   1967

   Založení společnosti Matsushita Electric Brazil

   V Brazílii, což byl ve své době největší trh v Jižní Americe, byla založena společnost Matsushita Electric Brazil jako obchodní společnost ze 100 % vlastněná společností Panasonic. V roce 1970 tato společnost také zahájila výrobu baterií se suchým článkem.Zásady chování | Panasonic

   Related Category
   Vstup kapitálu do prvního podniku se společnou japonsko-filipínskou majetkovou účastí

   1967

   Vstup kapitálu do prvního podniku se společnou japonsko-filipínskou majetkovou účastí

   V roce 1967 společnost Panasonic zkoumala možnosti investičních příležitostí u čtyř firem na Filipínách, včetně společnosti Precision Electronics Corporation (PEC, nyní pod názvem Panasonic Manufacturing Philippines). Výkonný viceprezident Arataro Takahashi Filipíny navštívil, aby zhodnotil potenciál každé z těchto firem, a nakonec se rozhodl pro založení podniku se společnou majetkovou účastí s firmou PEC. A tím mohla začít výroba televizorů a stereo vybavení. Díky důkladným vylepšením v oblastech kvality a financí tento podnik se společnou majetkovou účastí začal dosahovat stabilního výkonu hned ve druhém roce po založení.

   Related Category
   Založení společnosti Matsushita Electric (Australia)

   1968

   Založení společnosti Matsushita Electric (Australia)

   V Austrálii se prodávaly hlavně baterie se suchým článkem, rádia a magnetofony. Kvůli vysokým dovozním daním uvaleným na produkty jako televizory s cílem ochránit domácí trh však nakonec byla založena společnost Matsushita Electric (Australia) jako náhrada za dovoz a základna pro výrobu.

   Related Category
   50. výročí založení

   1968

   50. výročí založení

   Počínaje 5. květnem bylo při příležitosti 50. výročí uspořádáno mnoho oslav na poděkování prodejcům, distributorům a donátorům. Společnost Panasonic dále oznámila, že jako poděkování věnuje částku 5 miliard jenů do fondu pro prevenci dopravních nehod, při kterých dojde ke zranění dětí. Dále oznámila zahájení výstavby továren ve vylidněných oblastech Japonska, které trpí odlivem obyvatelstva do měst. Z obchodního hlediska jsme zažili skvělé období hospodářské expanze v 70. letech minulého století (pojmenována podle japonského mýtického božstva Izanagi), máme tu dobré životní prostředí a nadšené a pracovité zaměstnance. K 50. výročí tedy byla připravena speciální série výrobků. Společnost Panasonic dosáhla dvojnásobné produktivity, kdy prodeje stouply o 34,5 % oproti předchozímu roku. Tyto skvělé výsledky přispěly k oslavě 50. výročí.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Založení společnosti Matsushita Electric France

   1968

   Založení společnosti Matsushita Electric France

   Společnost Matsushita Electric France byla založena jako první obchodní firma společnosti Panasonic odpovědná za celý stát. Na francouzském trhu se začala naplno věnovat marketingové činnosti.

   Related Category
   Roční hodnota exportu společnosti Matsushita překračuje 100 miliard jenů

   1969

   Roční hodnota exportu společnosti Matsushita překračuje 100 miliard jenů

   Related Category
   Založení společnosti Philips Matsushita Battery v Belgii

   1970

   Založení společnosti Philips Matsushita Battery v Belgii

   V Belgii byla založena společnost Philips Matsushita Battery jako podnik se společnou majetkovou účastí s firmou Philips, a to díky desetileté spolupráci těchto dvou firem. Továrna zahájila výrobu baterií Hi-Top velikosti D. Technologie společnosti Panasonic a management společnosti Philips byly hnacími silami při výrobě nových velmi kvalitních baterií se suchým článkem na evropském trhu.

   Related Category
   Založení společnosti National Gobel

   1970

   Založení společnosti National Gobel

   V roce 1970 indonéská vláda schválila zakládání firem se společnou majetkovou účastí a mnoho japonských výrobců založilo partnerství s čínskými podniky. V tomto období si společnost Panasonic dala za cíl stát se firmou, která potěší svou hostitelskou zemi, a to v souladu se svým principem o expanzi do zahraničí. Společnost Panasonic si za svého partnera vybrala pana Gobela. Byl to rodilý Indonésan, který s ní obchodoval již deset let. A tak byl založen podnik se společnou majetkovou účastí pod názvem National Gobel.

   Related Category
   Založení společnosti Matsushita Electric Panama

   1970

   Založení společnosti Matsushita Electric Panama

   Related Category
   Společnost kotována na burze v New Yorku

   1971

   Společnost kotována na burze v New Yorku

   Společnost Panasonic požádala o kotaci na burze v New Yorku s cílem usnadnit distribuci vlastních cenných papírů v USA v souladu s potřebami domácích i zahraničních investorů. Standardy kotace na této burze byly považovány za velmi přísné. Americký úřad pro cenné papíry oficiálně udělil svůj souhlas v polovině prosince a akcie společnosti Panasonic se tak mohly na burze začít obchodovat. Díky tomu společnost Panasonic zlepšila svou reputaci mezinárodní společnosti.

   Related Category
   Obchodní značka Technics používána pro prvotřídní audio produkty

   1971

   Obchodní značka Technics používána pro prvotřídní audio produkty

   Společnost Panasonic se rozhodla udělat ze značky Technics celosvětovou obchodní značku kvalitních audio zařízení. Tento název je odvozen od slova „technologie“, která věrně reprodukuje původní zvuky, a symbolizoval odhodlání společnosti vytvářet vysoce kvalitní zvuk. V letech 1965 až 2010 fungovala značka Technics jako označení hi-fi audio zařízení. V roce 2015 při příležitosti jejího 50. výročí byla značka Technics obnovena.

   Related Category
   Produkty společnosti Panasonic uvedeny na trh na Novém Zélandu

   1971

   Produkty společnosti Panasonic uvedeny na trh na Novém Zélandu

   V roce 1971, na základě obchodní smlouvy uzavřené společností Panasonic a firmou Fisher & Paykel, začaly na novozélandský trh proudit elektronické produkty pod značkami National a Panasonic.

   Related Category
   Založení společnosti Matsushita Electric (Singapore)

   1972

   Založení společnosti Matsushita Electric (Singapore)

   V 70. letech 20. století japonská měna přecházela z pevného kurzu (1 USD = 360 jenů) na pohyblivý kurz, takže Japonsko získalo silnou měnu. V reakci na tento krok společnost Panasonic investovala 2 miliardy jenů, tzn. zhruba 17 milionů dolarů (do té doby nevídaná částka), do založení společnosti Singapore Matsushita Electric, která měla sloužit jako základna pro export kompresorů.

   Related Category
   Založení společností Matsushita Electronic Components (Malaysia) a Matsushita Industrial Corporation

   1972

   Založení společností Matsushita Electronic Components (Malaysia) a Matsushita Industrial Corporation

   V Malajsii byly založeny společnosti Matsushita Industrial Corporation na vývoz klimatizací a Matsushita Electronic Components na výrobu elektronických součástek na základě požadavku druhého premiéra země Tuna Abdula Razaka, který si přál, aby Malajsie vyvážela průmyslové součástky. Premiér Razak se poté zúčastnil slavnostního otevření obou společností v roce 1973 a vyjádřil svou vděčnost.

   Related Category
   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita se stává výkonným poradcem a bývalý viceprezident společnosti Arataro Takahashi zaujal místo předsedy představenstva

   1973

   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita se stává výkonným poradcem a bývalý viceprezident společnosti Arataro Takahashi zaujal místo předsedy představenstva

   V červenci roku 1973 Konosuke odstoupil z funkce předsedy při příležitosti 55. výročí založení společnosti a přesunul se na pozici výkonného poradce. Ve společnosti začal nový režim pod předsedou představenstva Arataro Takahashim a prezidentem společnosti Masaharu Matsushitou. Jako poděkování za podporu ze strany japonské společnosti byl oznámen dar společnosti Panasonic do fondu sociálního zabezpečení ve výši 5 miliard jenů.
   * Na fotografii je zachycen Konosuke při odchodu z funkce předsedy představenstva společně s novým předsedou Arataro Takahashim a prezidentem společnosti Masaharu Matsushitou.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Založení vzdělávací nadace společnosti Panasonic

   1973

   Založení vzdělávací nadace společnosti Panasonic

   V naprosté shodě s názory pedagogů na význam audiovizuálního vzdělávání společnost Panasonic založila vzdělávací nadaci jako organizaci na podporu tohoto typu vzdělávání z pohledu veřejnosti. Za čtyřicet let od svého založení se nadace věnovala praktickému výzkumu a činnostem s cílem propagovat zaměření na informační technologie ve školském vzdělávání. Nadace dosud pomohla zhruba 2 700 školám.
   *
   * Údaj k roku 2013.

   Related Category
   Založení společnosti Korea National Electric

   1973

   Založení společnosti Korea National Electric

   V reakci na politiku korejské vlády byla založena společnost Korea National Electric, aby sloužila jako základna pro export barevných televizorů hlavně do Ameriky. Výroba byla zahájena hned roku 1974, ale následné změny na trhu a uvalení přísných omezení na vývoz barevných televizorů do Ameriky počínaje rokem 1979 vedly k ukončení činnosti společnosti Korea National Electric.

   Related Category
   Založení společnosti Quasar Electronics

   1974

   Založení společnosti Quasar Electronics

   Společnost Panasonic zakoupila divizi výroby televizorů od společnosti Motorola a založila společnost Quasar Electronics. Tato společnost zdědila značku Quasar. V roce 1979 byla přejmenována na Quasar a v roce 1995 byla její činnost ukončena.

   Related Category
   Založení společnosti National Electronic Components Brazil

   1974

   Založení společnosti National Electronic Components Brazil

   Společnost National Electronic Components Brazil byla založena jako první podnik společnosti Panasonic na výrobu součástek v Latinské Americe. Společnost zahájila výrobu cívek, transformátorů, otočných ovládacích knoflíků na různá zařízení, reproduktorů atd.
   * Na fotografii je zachycen prezident společnosti Toshihiko Yamashita při prohlídce továrny v roce 1982.

   Related Category
   Založení společnosti Matsushita Electric Salvador

   1974

   Založení společnosti Matsushita Electric Salvador

   Related Category
   Vydání konvertibilních obligací v dolarech s úhrnnou hodnotou 100 milionů dolarů

   1975

   Vydání konvertibilních obligací v dolarech s úhrnnou hodnotou 100 milionů dolarů

   Společnost Panasonic potřebovala zvýšit provozní majetek v zahraničí, a proto se rozhodla vydat konvertibilní obligace v amerických dolarech v úhrnné hodnotě 100 milionů dolarů. V zahraničí byl proveden úpis, a to hlavně v USA. Tyto obligace byly mezi investory velmi oblíbené a rychle se vyprodaly.

   Related Category
   Centrála společnosti MECA přesunuta do New Jersey

   1975

   Centrála společnosti MECA přesunuta do New Jersey

   Centrála společnosti Matsushita Electric Corporation of America byla přesunuta z New Yorku do nového zařízení v Meadowlands ve městě Secaucus v New Jersey.

   Related Category
   Založení společnosti Matsushita Electronic Components

   1976

   Založení společnosti Matsushita Electronic Components

   Aktivity společnosti Panasonic v oblasti elektronických komponentů byly zahájeny v souladu se základní filozofií společnosti o integrované výrobě, podle které platí, že „dobré produkty nelze vyrábět, pokud jejich součásti a použité produkty nejsou vyráběny konzistentně“. Od té doby, kromě dalších 11 pracovišť, se rozvíjela skupina výroby elektronických součástí, včetně šesti výrobních poboček Fukui Matsushita Electric, Wakasa Matsushita, Tajima Matsushita, Tsuyama Matsushita, Yamaguchi Matsushita a Hokkaido Matsushita Electric. Společnost Panasonic dále dodávala velké množství součástek širokému řetězci ostatních uživatelů. V lednu se 11 pracovišť ze skupiny výrobců elektronických součástek osamostatnilo. Pod názvem Matsushita Electronic Components fungují jako výrobce zaměřený na obecné elektronické součástky. Společnost se dále rozhodla pokračovat v dobrovolných aktivitách odpovědného řízení, zavedla základní technologie pro materiály na elektronické součástky a dále podporovala rozvoj kvality, nákladů a produktů.

   Related Category
   Založení společností Matsushita Household Equipment a Matsushita Industrial Equipment

   1977

   Založení společností Matsushita Household Equipment a Matsushita Industrial Equipment

   V lednu roku 1977 společnost Panasonic vytvořila samostatnou sekci na výrobu zařízení pro domácnosti a sekci na výrobu zařízení pro průmysl. Jejím cílem bylo vytvořit komplexní specializované výrobce v divizích zařízení pro domácnosti a průmysl. Společnost Matshushita Household Equipment byla vytvořena z pěti obchodních divizí na zařízení pro zemní plyn, naftu, dodávky teplé vody, topení a mikrovlnné trouby a také z výzkumné laboratoře pro obytná zařízení. Společnost Matsushita Industrial Equipment byla vytvořena z divize svářecích strojů, divize rozdělovačů a z laboratoře pro průmyslové nástroje.
   * Na fotografii je zachyceno zahájení činnosti společnosti Matsushita Household Equipment.

   Related Category
   Toshihiko Yamashita jmenován prezidentem

   1977

   Toshihiko Yamashita jmenován prezidentem

   V této době se globální hospodářské klima nacházelo v zásadním bodě obratu a očekávaly se další turbulence. Společnost Panasonic se v únoru roku 1977 rozhodla rozšířit své působení při odchodu prezidenta Arataro Takahashiho, kdy jako předseda představenstva byl jmenován Masaharu Matsushita a prezidentem se stal Toshihiko Yamashita. Tyto kroky přitáhly velkou pozornost jako výjimečné omlazení v managementu v tomto stagnujícím průmyslovém světě a všude se staly předmětem velkých diskusí.
   * Na fotografii je zachycen prezident Yamashita, jak se zdraví s představenstvem při inauguraci po valné hromadě.

   Related Category
   Založení společnosti Matsushita Electric Guatemala

   1977

   Založení společnosti Matsushita Electric Guatemala

   Related Category
   Založení tři specializovaných exportních továren, včetně podniku Matsushita Radio Singapore

   1977

   Založení tři specializovaných exportních továren, včetně podniku Matsushita Radio Singapore

   Společnost Panasonic založila tři specializované exportní továrny: Matsushita Radio Singapore na výrobu audio produktů, Matsushita Precision Motor Singapore na výrobu elektrických motorů a podnik Matsushita Electronic Components Singapore na výrobu elektronických zařízení.

   Related Category
   Čínský vicepremiér Teng Siao-pching na návštěvě v divizi výroby televizorů

   1978

   Čínský vicepremiér Teng Siao-pching na návštěvě v divizi výroby televizorů

   V říjnu tohoto roku čínský vicepremiér Teng Siao-pching navštívil divizi výroby televizorů v japonské Ósace a požádal o asistenci v oblasti technologií a managementu. Rozvoj obchodování společnosti Panasonic s Čínou tak začal tím, že zakladatel společnosti Konosuke Matsushita tuto výzvu přijal slovy: „Pomůžu vám, jak nejlépe to půjde.“ O rok později Konosuke navštívil Čínu a diskutoval s mnoha vládními představiteli, včetně vicepremiéra Tenga.
   * Na fotografii je zachycen vicepremiér Teng Siao-pching a jeho lidé při návštěvě divize výroby televizorů pod vedením Konosukeho.

   Related Category
   Založení společnosti Panasonic Mexico

   1978

   Založení společnosti Panasonic Mexico

   V roce 1977 společnost Panasonic prodala cenné papíry společnosti National Mexicana, kterou roku 1965 založila v Mexiku s jednou místní firmou jako podnik se společným vlastnictvím. Společnost Panasonic si chtěla tento trh pojistit, a proto zahájila jednání s mexickou vládou a tohoto roku založila společnost Panasonic Mexico. Nová společnost spustila výrobu a prodej kazet, rekordérů, televizorů a různých součástek.
   * Na fotografii je zachycena první dodávka přehrávačů v roce 1987.

   Related Category
   Založení společnosti Matsushita Technical Center Singapore

   1978

   Založení společnosti Matsushita Technical Center Singapore

   Společnost Panasonic založila společnost Matsushita Technical Center Singapore, aby přesunula výrobní technologii z Japonska do Singapuru na základě požadavku tamní vlády.

   Related Category
   Zakladatel Konosuke Matsushita na návštěvě Číny

   1979

   Zakladatel Konosuke Matsushita na návštěvě Číny

   Rozvoj obchodování s Čínou začal v říjnu roku 1978, když čínský vicepremiér Teng Siao-pching navštívil divizi výroby televizorů společnosti Panasonic. Příštího roku Konosuke odjel na návštěvu Číny. V diskusích s Tengem Siao-pchingem, kterých se účastnil i místopředseda vlády Ku Mu, přislíbil Konosuke spolupráci v oblasti elektroniky s cílem přispět k modernizaci Číny.

   Related Category
   Založení společnosti Matsushita Battery Industrial

   1979

   Založení společnosti Matsushita Battery Industrial

   Zakladatel společnosti měl od budoucnosti baterií velká očekávání a chtěl založit továrny na baterie v mnoha různých oblastech. A proto ze společnosti vyčlenil výrobu baterií. Společnost Matsushita Battery Industrial byla založena proto, aby se stala jedním z předních komplexním výrobců baterií na světě.
   * Na fotografii je zachycena výstava baterií uspořádaná při příležitosti zahájení provozu společnosti Matsushita Battery Industrial.

   Related Category
   Vstup do průmyslu letecké elektrotechniky (zábavní palubní systém)

   1979

   Vstup do průmyslu letecké elektrotechniky (zábavní palubní systém)

   Společnost Panasonic vstoupila do tohoto průmyslu navržením a vývojem systémů, které pasažérům na palubě letadla zprostředkují zábavu, komunikaci a další služby. Spolehlivost prvních produktů, které využívaly technologie miniaturizace rádia, si rychle získala dobrou pověst a v současnosti společnost Panasonic podporuje přes 300 aerolinek po celém světě. Tyto systémy každý rok zpříjemňují let více než miliardě cestujících.
   * Na fotografii jsou zachyceny zábavní a servisní systémy od roku 1980 dodávané výrobcům letadel (které se skládají ze zvukového zařízení, světla na čtení a jednotky na přivolání obsluhy).

   Related Category
   Založení společnosti Matsushita Industrial de Baja California v Mexiku

   1979

   Založení společnosti Matsushita Industrial de Baja California v Mexiku


   * Na fotografii je zachycen zakladatel společnosti Konosuke Matsushita na návštěvě továrny Matsushita Industrial de Baja California.

   Related Category
   Založena společnost Katano Matsushita pro handicapované zaměstnance

   1981

   Založena společnost Katano Matsushita pro handicapované zaměstnance

   Společnost Katano Matsushita byla založena s cílem podpořit zabezpečení lidí s handicapem při příležitosti Mezinárodního roku handicapovaných osob. Společnost Panasonic se rozhodla zlepšit nezávislost handicapovaných lidí a jejich zapojení do společnosti, a proto založila velký počet pracovišť pro zaměstnance s handicapem. Tato společnost byla financována z terciárního sektoru díky kapitálové investici prefektury Ósaka, města Katano a společnosti Panasonic a také díky dotacím od plateb zaměstnanců do systému pro handicapované osoby v jurisdikci ministerstva zdravotnictví, práce a sociálního zabezpečení. Cílem bylo zaměstnávat osoby s handicapem i bez handicapu v dobrém a pohodlném prostředí.

   Related Category
   Založení společnosti Springer National da Amazonia

   1981

   Založení společnosti Springer National da Amazonia

   Při návštěvě Brazílie v roce 1976 prezident společnosti Masaharu Matsushita zavítal do města Manaus ve vnitrozemí u řeky Amazonky, kam brazilská vláda chtěla přilákat zahraniční společnosti v rámci podpory regionů. Po několika letech vyjednávání zde byla v roce 1978 otevřena továrna na výrobu televizorů ve spolupráci se společností Springer Amazonia. Společnost výrobu postupně rozšiřovala a tohoto roku byl založen podnik se společnou majetkovou účastí s brazilskou společností Brazilian National Corporation pod názvem Springer National da Amazonia.
   * Na fotografii je zachycena výrobní linka továrny Springer National da Amazonia v roce 1986.

   Related Category
   Společnost International Electric Fan Manufacturing Company založena v Hongkongu

   1982

   Společnost International Electric Fan Manufacturing Company založena v Hongkongu

   V Hongkongu byla založena společnost International Electric Fan Manufacturing Company. Zahájila výrobu stropních ventilátorů jako první reexportní podnik skupiny Panasonic.

   Related Category
   Založení mnoha výrobních společností v Evropě, včetně společnosti Matsushita Communication Deutschland

   1982

   Založení mnoha výrobních společností v Evropě, včetně společnosti Matsushita Communication Deutschland

   Mezi Japonskem a Evropou v oblasti obchodu vzrůstalo napětí a místní produkce videí, autorádií a souvisejících elektronických komponentů byla urychlena anti-dumpingovými zásahy. Po založení společnosti M.B. Video následovaly další: Matsushita Communication Deutschland, Matsushita Business Machine (Europe), Kyushu Matsushita Electric (U.K.), Matsushita Communication Industrial (U.K.) a Matsushita Graphic Communication Systems (U.K.).

   Related Category
   Založení společnosti Springer National Electronic Components v Brazílii

   1982

   Založení společnosti Springer National Electronic Components v Brazílii

   Related Category
   Prezident společnosti Yamashita oznamuje spuštění plánu ACTION 86

   1983

   Prezident společnosti Yamashita oznamuje spuštění plánu ACTION 86

   Po skončení tříletého střednědobého plánu v roce 1978 byl zahájen nový tříletý plán pro řízení společnosti s názvem ACTION 86. Cílem bylo ujasnit metody rozvoje společnosti, aby se stala komplexním výrobcem elektroniky. Z tohoto důvodu bylo nutné reformovat strukturu společnosti a posílit strukturu managementu a zahraniční obchod. Dále se na poli elektroniky pro domácnosti společnost Panasonic soustředila na budoucnost různých zařízení, polovodiče a různá odvětví průmyslu. Společnost také začala zkoumat metody rozvoje celé firmy v oblasti B2B, tzn. obchodních vztahů mezi společnostmi.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Pravomoci zahraniční centrály přesunuty na společnost Matsushita Electric Trading

   1984

   Pravomoci zahraniční centrály přesunuty na společnost Matsushita Electric Trading

   Zahraniční centrála byla přesunuta do společnosti Matsushita Electric Trading a rozdělena na pět oblastí, tj. Severní Amerika, Latinská Amerika, Evropa, Asie a Oceánie, Střední východ a Afrika.

   Related Category
   Založení nadace Matsushita Foundation v USA na podporu vzdělávacích institucí

   1984

   Založení nadace Matsushita Foundation v USA na podporu vzdělávacích institucí

   Na oslavu 25. výročí založení společnosti Matsushita Electric Corporation of America byla vytvořena organizace k podpoře systémů veřejného vzdělávání v USA. V souladu s hodnotami zakladatele společnosti Konosuke Matsushity a jeho filozofií, podle které je firma veřejným subjektem, nadace spolupracovala i s odborníky na vzdělávání a místními představiteli s cílem poskytnout všem studentům příležitost získat veřejné vzdělání bez ohledu na jejich rasu, etnickou příslušnost či sociální prostředí. Nadace nadále poskytuje nejrůznější podporu na cestě k tomuto cíli.

   Related Category
   Založení společnosti Fuego National v Argentině

   1984

   Založení společnosti Fuego National v Argentině

   V Jižní Americe, která se chtěla vymanit z dluhové krize spuštěné krizí mexické měny v roce 1982, státy začaly liberalizovat hospodářství a obchod. V tomto duchu společnost Panasonic založila firmu Fuego National v Argentině a využila osvobození od daně ze strany argentinské vlády, které sloužilo k podpoře opuštěných regionů. Společnost zde zahájila výrobu audio produktů.

   Related Category
   Vydání prvních obchodovatelných směnek společnosti v USA a Evropě

   1985

   Vydání prvních obchodovatelných směnek společnosti v USA a Evropě

   Byla založena společnost Panasonic Finance (America), která vydala první obchodovatelné směnky v hodnotě 10 milionů dolarů. Tyto směnky oficiálně získaly od dvou největších ratingových agentur v USA nejvyšší hodnocení pro krátkodobé obligace společně se světovými firmami nejvyšší třídy a zefektivnily krátkodobé finanční náklady. Následujícího roku v květnu byla založena společnost Panasonic Finance v Nizozemí a ve Velké Británii a v srpnu v Evropě vydala obchodovatelné směnky v hodnotě 100 milionů dolarů. Bylo to úplně poprvé, kdy nějaká japonská firma získala nejvyšší hodnocení, což umožnilo získat finance pro místní výrobní společnosti za nízkých nákladů, a tak výrazně přispět k podpoře mezinárodního obchodu.

   Related Category
   Akio Tanii jmenován prezidentem

   1986

   Akio Tanii jmenován prezidentem

   V únoru tohoto roku Toshihiko Yamashita odstoupil z funkce prezidenta společnosti, aby se stal poradcem, a jeho místo převzal Akio Tanii. Jako viceprezident vedl střednědobý plán ACTION 86 a jako čtyři základní prvky plánu stanovil provozní analýzu, nové audio a video, automatizaci továren a polovodiče. Podporoval reformu struktury pod heslem „pokročilá elektronická technologie pro lidi, která uspokojí srdce“.
   * Na fotografii jsou zachyceni (zleva) předseda představenstva Masaharu Matsushita, poradce Toshihiko Yamashita a prezident společnosti Akio Tanii na oslavě jmenování Akio Tanii prezidentem.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Založení společnosti Beijing Matsushita Color CRT v Číně

   1987

   Založení společnosti Beijing Matsushita Color CRT v Číně

   Společnost Matsushita Color CRT byla založena jako první podnik se společnou majetkovou účastí v Číně společností Panasonic a městem Peking. Tento podnik byl jednoznačně vystavěn na základě filozofie společnosti Panasonic, podle které by měl být v dané zemi vybrán průmysl, který je nejvíce potřeba. Byla vybrána katodová trubice, protože se jedná o zásadní část tohoto barevného televizoru, která předtím musela být do země dovezena. Výroba byla spuštěna o dva roky později v roce 1989.

   Related Category
   Sloučení společnosti Matsushita Electric Trading

   1988

   Sloučení společnosti Matsushita Electric Trading

   V roce 1988 z důvodu růstu zahraničního a mezinárodního obchodu se sloučily společnosti Panasonic a Matsushita Electric Trading a začaly fungovat na základě jednotného systému managementu v zahraničí.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Kumulativní tuzemská výroba elektrických ventilátorů dosahuje úrovně 50 milionů kusů

   1988

   Kumulativní tuzemská výroba elektrických ventilátorů dosahuje úrovně 50 milionů kusů

   Společnost Kawakita Electric Enterprise Company založená roku 1909 se připojila ke skupině Panasonic v roce 1956 jako průkopník vývoje domácích ventilátorů. V roce 1913 na trh uvedla první ventilátory. Za 75 let společnost Panasonic vyrobila v Japonsku 50 milionů ventilátorů. Na fotografii je zachycen elektrický ventilátor 1/f Fluctuation uvedený na trh v roce 1988.

   Related Category
   Založení společnosti Panasonic Europe jako regionální centrály pro Evropu

   1988

   Založení společnosti Panasonic Europe jako regionální centrály pro Evropu

   V rámci uznání integrace evropského trhu v roce 1992 společnost Panasonic reorganizovala společnost Matsushita Electric U.K. jako regionální centrálu pro Evropu a založila společnost Panasonic Europe.

   Related Category
   Založení společnosti Matsushita Electric Asia

   1989

   Založení společnosti Matsushita Electric Asia

   V roce 1989 se společnost Matsushita Electric (Singapore) reorganizovala a vznikla společnost Matsushita Electric Asia, která měla posílit zahraniční obchod v jihovýchodní Asii a zintenzivnit podporu místních činností. Tato nová společnost dohlížela nad hlavním managementem, výzkumem a vývojem a školením zaměstnanců pro zahraniční společnosti v zemích Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN).

   Related Category
   Vzdělávací program KWN (Kid Witness News) zahájen v USA

   1989

   Vzdělávací program KWN (Kid Witness News) zahájen v USA

   KWN je celosvětový vzdělávací program, jehož prostřednictvím společnost Panasonic podporuje studenty na základních i středních školách k natáčení videa. Tento rok se programu účastnilo 19 veřejných škol v USA. Témata si vybraly samy děti a naučily se spoustu nového o společenských úkolech a týmové práci při plánování, dotazování, nahrávání a stříhání videa. Program KWN se postupně rozšířil do mnoha zemí a dosud se ho zúčastnilo 180 tisíc děti (údaje k roku 2016).

   Related Category
   Založení společnosti Matsushita Avionics Development Corporation

   1990

   Založení společnosti Matsushita Avionics Development Corporation

   Společnost Panasonic, která vstoupila na pole letecké elektrotechniky se zábavním palubním systémem v roce 1979, založila ve městě Irvine v americké Kalifornii v červnu 1990 společnost Matsushita Avionics Development Corporation. Společnost zahájila činnost přibližně se dvanácti zaměstnanci s cílem vyvíjet interaktivní zábavní systém pro pasažéry dopravních letadel.

   Related Category
   Akvizice významné americké zábavní společnosti MCA

   1990

   Akvizice významné americké zábavní společnosti MCA

   Společnost Panasonic zakoupila amerického zábavního giganta MCA se společností Universal Pictures a dalšími jako pobočkami. Díky využití synergie mezi obrovským video obsahem společnosti a audiovizuální sekcí společnosti Panasonic se jednalo o obří akvizici, která měla za cíl vytvořit nový byznys pro 21. století fúzí hardwaru a softwaru.
   * Částečně odprodána v roce 1995 a zcela prodána v roce 2006.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Založení společnosti Springer Panasonic Amazonia

   1990

   Založení společnosti Springer Panasonic Amazonia

   Brazilské společnosti Springer National da Amazonia a Springer National Electronic Components byly sloučeny a vznikla společnost Springer Panasonic da Amazonia.

   Related Category
   Přijetí charty pro životní prostředí

   1991

   Přijetí charty pro životní prostředí

   Po celém světě přitahovala pozornost ochrana životního prostředí, a proto společnost Panasonic, poprvé v historii tohoto průmyslu, přijala vlastní základní zásady pro životní prostředí pod názvem Charta společnosti Matsushita. Jednalo se o první zásady pro životní prostředí v tomto průmyslu. Těmito zásadami se při svých činnostech řídí členové skupiny Panasonic po celém světě. Společnost dále podporovala intenzivní úsilí v oblasti občanských i manažerských činností, včetně založení Deklarace pro životní prostředí v roce 1993 a Centrály pro životní prostředí v roce 1997.Životní prostředí: Vize společnosti Panasonic pro životní prostředí 2050

   Related Category
   Založení společnosti Matsushita Storage Battery Corporation of America

   1991

   Založení společnosti Matsushita Storage Battery Corporation of America

   Společnost Matsushita Storage Battery Corporation of America byla založena jako základna výroby olověných akumulátorů. V roce 1993 se společnost přejmenovala na Matsushita Battery Industrial of America.

   Related Category
   Založení centra výzkumu a vývoje Matsushita Air-Conditioning R&D

   1991

   Založení centra výzkumu a vývoje Matsushita Air-Conditioning R&D

   V roce 1991 byla založena společnost Matsushita Air-Conditioning R&D Center pro výzkum a vývoj klimatizací. V roce 1997 pak bylo založeno centru Matsushita Compressor & Motor R&D Center na vývoj kompresorů a produktů, které dobře poslouží lidem žijícím v místním klimatu. Společnost tímto zaznamenala obrovský úspěch.

   Related Category
   Založení společností Hangzhou Kanamatsu Washing Machine, Beijing Matsushita Communication Equipment, Guangzhou Matsushita a Banba Irons v Číně

   1992

   Založení společností Hangzhou Kanamatsu Washing Machine, Beijing Matsushita Communication Equipment, Guangzhou Matsushita a Banba Irons v Číně

   V 90. letech 20. století se v Číně zvyšovala poptávka po televizorech a videích, a tak se Čína stala hlavní základnou pro rozvoj obchodu společně s oblastí Asie a Tichého oceánu. V tomto roce byly založeny tři společnosti – Hangzhou Kanamatsu Washing Machine, Beijing Matsushita Communication Equipment a Guangzhou Matsushita a Banba Irons – a výrobní závody na různé produkty byly dále zakládány po celé Číně.

   Related Category
   Yoichi Morishita jmenován prezidentem

   1993

   Yoichi Morishita jmenován prezidentem

   V únoru tohoto roku, kdy praskla hospodářská bublina, ceny pozemků a cenných papírů spadly a kdy bylo zřejmé, že oživení hospodářství bude složité, se po prezidentovi Taniim této funkce ujal Yoichi Morishita. Společnost Panasonic podporovala intenzivní reformy pod heslem „kreativita a odvaha“ s cílem znovu vybudovat své pozice. Tento tříletý plán na obnovu začal výraznou reformou audiovizuální divize, restrukturalizací technické divize centrály, zvýšením efektivity v režii atd. Ve fiskálním roce 1996 pak toto úsilí bylo korunováno úspěchem v podobě zvýšeného prodeje a zisku.
   * Na fotografii je zachycen prezident Morishita na inaugurační tiskové konferenci.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Odkup veškerých cenných papírů společnosti Matsushita Electronic Corporation od společnosti Philips

   1993

   Odkup veškerých cenných papírů společnosti Matsushita Electronic Corporation od společnosti Philips

   Společnost Panasonic odkoupila veškeré cenné papíry společnosti Matsushita Electronic Corporation od nizozemské společnosti Philips. Společnost Matsushita Electronic Corporation byla v roce 1952 prvním podnikem se společnou majetkovou účastí společností Panasonic a Philips. Tato spolupráce byla výsledkem návštěv zakladatele společnosti Konosuke Matsushity u předních společností v USA a Evropě, při kterých je pečlivě studoval, protože věřil tomu, že spolupráce s moderními společnostmi v Evropě a v USA v oblasti technologií byla pro budoucí vývoj nezbytná.
   * Na fotografii je zachyceno podepisování odkupu cenných papírů společnosti Matsushita Electronic Corporation.

   Related Category
   Založení společnosti Philips Matsushita Battery Poland

   1993

   Založení společnosti Philips Matsushita Battery Poland

   Společnosti Panasonic a Philips každá zainvestovala 50 % do nové společnosti Philips Matsushita Battery Poland v Polsku. Tato výrobní základna byla vybudována jako výchozí bod ve střední Evropě, což byl trh v bývalé komunistické zóně.

   Related Category
   Celosvětová výroba žehliček dosahuje úrovně 100 milionů kusů

   1994

   Celosvětová výroba žehliček dosahuje úrovně 100 milionů kusů

   Domácí elektrická žehlička společnosti Panasonic, uvedená na trh v roce 1927, byla i nadále velmi oblíbená v 60 zemích po celém světě a kumulativní celosvětový objem výroby tohoto roku dosáhl úrovně 100 milionů kusů. V roce 2015 kumulativní celosvětová výroba tohoto výrobku překročila 200 milionů kusů.
   * Na fotografii je zachycena žehlička Super Iron z první generace uvedené na trh v roce 1927.

   Related Category
   Založení společnosti Matsushita Electric (China) se společnou majetkovou účastí

   1994

   Založení společnosti Matsushita Electric (China) se společnou majetkovou účastí

   Po založení továren po celé Číně v první polovině 90. let 20. století skupina Panasonic ještě více potřebovala komplexní společnost, která by odpovídala za efektivnější a jednotnější marketing a různé činnosti na podporu podnikání. V Číně stále platila přísná omezení zahraničního kapitálu, ale tohoto roku se prezident společnosti Morishita zúčastnil diskusí s čínským vicepremiérem Ču Žung-ťi. Společnost Panasonic založila společnost Matsushita Electric (China) jako první komplexní společnost pro podporu podnikání v podobě nadnárodního výrobce a s předchozími zkušenostmi s působením v této zemi.
   * Společnost Matsushita Electric (China) prošla v roce 2002 procesem zefektivnění a roku 2005 byla přejmenována na Panasonic China.

   Related Category
   Sloučení se společností Matsushita Household Equipment

   1995

   Sloučení se společností Matsushita Household Equipment

   Došlo ke sloučení společností Panasonic a Matsushita Household Equipment. K tomuto kroku se přistoupilo z důvodu rostoucí potřeby koordinovat výrobu vybavení pro kuchyně, koupelny a rozvody teplé vody do komplexních systémů. Dalším důvodem byla nutnost zkombinovat výrobu a prodej, a tak produkty vyvíjet společně s výrobci vybavení pro bydlení. Tímto sloučením došlo k centralizaci a specializaci roztříštěného sektoru společnosti zabývajícího se výrobou vybavení pro bydlení a k integraci elektrického sektoru bývalé společnosti Matsushita Household Equipment s elektrickým sektorem společnosti Panasonic s cílem posílit výkon produktů, zvýšit prodej a zlepšit strukturu managementu.
   * Na fotografii je zachyceno podepisování smlouvy o sloučení se společností Matsushita Household Equipment.

   Related Category
   Založení společnosti Central Europe Matsushita TV

   1996

   Založení společnosti Central Europe Matsushita TV

   Kromě západoevropské pobočky společnost Panasonic založila i středoevropskou společnost Central Europe Matsushita TV, která měla reagovat na očekávanou vysokou poptávku po televizorech v této části Evropy a v zemích Společenství nezávislých států, kde měla vzniknout největší základna pro výrobu televizorů hned po Velké Británii. Tímto krokem společnost vstoupila do Československa a plná spolupráce s místní vládou společnosti Panasonic umožnila rychlé spuštění provozu. Výroba byla později také přesunuta do Velké Británie a na trh uvedla 50 modelů televizorů.

   Related Category
   Otevřeno call centrum fungující 365 dní v roce

   1996

   Otevřeno call centrum fungující 365 dní v roce

   Pro zákazníky v Japonsku a Severní Americe byl spuštěn zákaznický servis 365 dní v roce. Toto call centrum bylo úplně první ve svém průmyslovém odvětví a takto vysoká úroveň podpory se stala častým tématem rozhovorů.

   Related Category
   Založení společnosti Panasonic CIS pro Společenství nezávislých států

   1996

   Založení společnosti Panasonic CIS pro Společenství nezávislých států

   V Helsinkách byla založena společnost Panasonic CIS, která měla sloužit jako základna pro obchodování se Společenstvím nezávislých států. Zároveň byly v Moskvě, Kyjevě a v Almaty otevřeny kanceláře společnosti. Poté byla v roce 2005 založena pobočka Panasonic Russia a o šest let později pobočka Panasonic Ukraine, které měly podpořit lokalizaci činností společnosti. A to, co začalo hlavně jako prodej televizorů, se brzy rozrostlo a i na domácí spotřebiče a vztahy mezi obchodními společnostmi navzájem (B2B). V Rusku a zemích Společenství nezávislých států společnost za více než dvacet let pevně zakořenila.

   Related Category
   Založení společnosti Panasonic Gulf Company jako první obchodní společnosti ve Spojených arabských emirátech

   1996

   Založení společnosti Panasonic Gulf Company jako první obchodní společnosti ve Spojených arabských emirátech

   Kancelář zde byla otevřena v roce 1990 a centrála pro Střední východ pak v roce 1991 v Dubaji. Dále byla založena první obchodní společnost pro Střední východ pod názvem Panasonic Gulf Company. Byl zahájen reexport do sousedních zemí.

   Related Category
   Založení centra Latin America Center v americkém Miami

   1996

   Založení centra Latin America Center v americkém Miami

   Část z odpovědností centrály byla přesunuta do Miami, které leží nedaleko Latinské Ameriky, a bylo založeno centrum Latin America Center, jež mělo poskytovat asistenci místním společnostem. V roce 1998 se z něj stala nezávislá společnost Matsushita Electric Latin America.

   Related Category
   Založení stipendia společnosti Panasonic

   1998

   Založení stipendia společnosti Panasonic

   K 80. výročí založení společnost Panasonic stanovila systém stipendií. V březnu 2016 pak byl tento systém ukončen a uvolnil cestu vytvoření nového systému stipendií Panasonic Scholarship Asia, který měl za cíl poskytovat finanční podporu studentům zapsaným ke studiu na univerzitách v asijských zemích a regionech jako systém lokální podpory vzdělávání nové generace.Systém stipendií Panasonic Scholarship Asia

   Related Category
   Společnost Panasonic jako první výrobce na světě překonává hranici 200 milionů prodaných televizorů

   1998

   Společnost Panasonic jako první výrobce na světě překonává hranici 200 milionů prodaných televizorů

   V roce 1952, tedy rok před spuštěním televizního vysílání v Japonsku, společnost Panasonic zahájila výrobu černobílých televizorů. Po následujících 40 letech pak v roce 1998 kumulativní prodeje dosáhly hranice 200 milionů kusů. O deset let později v roce 2008 společnost stanovila také světový rekord v hodnotě 300 milionů prodaných kusů.
   * Na fotografii je zachycen kamion, jak odváží dvou set miliontý vyrobený televizor, což byl velmi kvalitní plochý model řady T.

   Related Category
   Založení společnosti Panasonic New Zealand

   1998

   Založení společnosti Panasonic New Zealand

   Společnost Panasonic New Zealand byla oficiálně založena roku 1998. Dnes zaměstnává 115 lidí ve městech Christchurch, Wellington a v centrále v Aucklandu a i nadále tvoří část základní struktury Nového Zélandu.

   Related Category
   Komplexní dohoda se společnostmi Toshiba a SanDisk o vývoji a standardizaci karet SD

   1999

   Komplexní dohoda se společnostmi Toshiba a SanDisk o vývoji a standardizaci karet SD

   Společnost Panasonic podepsala dohodu s firmami Toshiba a SanDisk o komplexní spolupráci a společném vývoji, standardizaci a šíření kompaktní paměťové karty SD chráněné autorskými právy. Bylo oznámeno, že tyto společnosti hodlají od roku 2000 spustit hromadnou výrobu karet s kapacitou 32 a 64 MB.
   * Paměťové karty SD a produkty, které je využívají, byly propagovány na veletrhu CES 2000.

   Related Category
   Založení společnosti Matsushita Gobel Battery Indonesia

   1999

   Založení společnosti Matsushita Gobel Battery Indonesia

   Společnosti Matsushita Gobel Battery Industry a Panasonic Battery Indonesia se sloučily a vznikla společnost Matsushita Gobel Battery Indonesia.

   Related Category
   Založení centra Matsushita Eco Technology Center

   2000

   Založení centra Matsushita Eco Technology Center

   Centrum Matsushita Eco Technology Center bylo založena v reakci na to, že efektivní využití zdrojů bylo označeno za jeden ze základní principů výrobního průmyslu. A v dubnu následujícího roku společnost zahájila recyklaci domácí elektroniky, která dosloužila. Od té doby zintenzivňuje svou činnost a zároveň vyvíjí inovativní technologie recyklace. V červenci roku 2013 se v centru zrecyklovalo celkem 10 milionů domácích spotřebičů.
   * V říjnu roku 2008 bylo centrum přejmenováno na Panasonic Eco Technology Center.
   * Na fotografii je zachycen předseda Morishita při prohlídce montážní linky na televizory.

   Related Category
   Kunio Nakamura jmenován prezidentem

   2000

   Kunio Nakamura jmenován prezidentem

   Spád, který nabrala revoluce v oboru IT, převrátil struktury průmyslu a životní styl lidí vzhůru nohama. V elektronice představoval přerod z firmy 20. století na firmu 21. století velký zlom. V červnu tohoto roku Kunio Nakamura vystřídal prezidenta Morishitu v jeho funkci. Prezident Nakamura přišel se tříletým plánem s názvem „Plán tvorby hodnot 21“, který byl zahájen ve fiskálním roce 2001. Cílem plánu bylo zavést zásady nazvané Dekonstrukce a tvorba (podle kterých byla zaváděna strukturální reforma a strategie růstu v celé skupině Panasonic), a tak provést inovace a vytvořit takzvanou supervýrobní společnost. To vše mělo směřovat k vytvoření nové společnosti Panasonic, která dokáže přispívat k rozvoji lidské společnosti ve 21. století.
   * Na fotografii je zachycen prezident Nakamura při proslovu na tiskové konferenci uspořádané při příležitosti jeho inaugurace.

   Related Category
   Založení společnosti National Panasonic Korea

   2000

   Založení společnosti National Panasonic Korea

   Related Category
   Založení Asociace SD

   2000

   Založení Asociace SD

   Asociaci SD založily společnosti Panasonic, SanDisk a Toshiba jako neziskovou organizaci za účelem stanovení a propagace standardu pro paměťové karty sloužící k ukládání dat. V současnosti má Asociace SD přibližně tisíc členských společností, které navrhují a vyvíjejí standardy SD.

   Related Category
   Sjednocení tří společností z Latinské Ameriky a vznik společnosti Panasonic Centroamericana

   2000

   Sjednocení tří společností z Latinské Ameriky a vznik společnosti Panasonic Centroamericana

   Společnost Costa Rica Panasonic založená v roce 1988 byla v roce 2000 spojena se společností Guatemala Panasonic a El Salvador Panasonic, aby tak vznikla společnost Panasonic Centroamericana.

   Related Category
   Oslava 30. výročí založení společnosti Panasonic Sales Latin America

   2000

   Oslava 30. výročí založení společnosti Panasonic Sales Latin America

   Related Category
   Sloučení s firmou Matsushita Electronics Corporation

   2001

   Sloučení s firmou Matsushita Electronics Corporation

   Po ukončení společného podniku se společností Philips přešla společnost Matsushita Electronic Corporation do plného vlastnictví společnosti Panasonic. V roce 2001 se pak stala interní divizí společnosti Panasonic.

   Related Category
   Globální výroba a prodej baterií se suchým článkem dosahuje úrovně 100 miliard kusů

   2001

   Globální výroba a prodej baterií se suchým článkem dosahuje úrovně 100 miliard kusů

   Od akvizice společnosti Komori Dry Cell Batteries a zahájení vlastní výroby v roce 1931 výroba a prodej baterií se suchým článkem společnosti Panasonic na celém světě po 71 letech dosáhly čísla 100 miliard. V roce 2010 pak vyšplhaly na úroveň 150 miliard.

   Related Category
   Založení hollywoodské laboratoře společnosti Panasonic

   2001

   Založení hollywoodské laboratoře společnosti Panasonic

   V dubnu společnost Panasonic v Hollywoodu založila speciální laboratoř, ve které se usídlili ti nejlepší filmaři z celého světa.Z HOLLYWOODU AŽ K VÁM DOMŮ

   Related Category
   Společnost Asia Matsushita Electric se stává regionální centrálou

   2001

   Společnost Asia Matsushita Electric se stává regionální centrálou

   Společnost Asia Matsushita Electric se stala regionální centrálou, což byl začátek společnosti Panasonic Asia Pacific.

   Related Category
   Založení společnosti Panasonic Marketing Middle East Company ve Spojených arabských emirátech

   2001

   Založení společnosti Panasonic Marketing Middle East Company ve Spojených arabských emirátech

   Na základě lokalizační strategie „přesouvat exportní a prodejní činnosti blíže k danému trhu“ byla v Dubaji založena společnost Panasonic Marketing Middle East Company jako regionální obchodní základna pro Střední východ.

   Related Category
   Založení společnosti Panasonic Peruana S.A.

   2001

   Založení společnosti Panasonic Peruana S.A.

   Společnosti Matsushita Electric Peru a Panasonic Peru byly sloučeny a vznikla tak společnost Panasonic Peruana S.A.

   Related Category
   Kumulativní celosvětová výroba elektrických ventilátorů dosahuje úrovně 100 milionů kusů

   2002

   Kumulativní celosvětová výroba elektrických ventilátorů dosahuje úrovně 100 milionů kusů

   Jako výrobce prvního elektrického ventilátoru pro domácnosti v Japonsku společnost Panasonic dosáhla kumulativní celosvětové výroby 100 milionů kusů v červnu 90 let poté, co byl roku 1913 vyroben první takový ventilátor.

   Related Category
   Založení centra Panasonic Center Tokyo

   2002

   Založení centra Panasonic Center Tokyo

   Toto centrum bylo otevřeno v Tokiu jako prostor společnosti Panasonic na přenos a příjem globálních obecných informací. Vystavují se zde moderní produkty a řešení, která mají vést k naplnění hesla společnosti Panasonic „Lepší život, lepší svět“ (A Better Life, A Better World) pro každého zákazníka. Cílem je podporovat přímou komunikaci se zákazníky.Centrum společnosti Panasonic

   Related Category
   Společnosti Matsushita Communication Industrial, Kyushu Matsushita Electric, Matsushita Seiko, Matsushita Kotobuki Electronics Industries a Matsushita Graphic Communication Systems dceřinými společnostmi

   2002

   Společnosti Matsushita Communication Industrial, Kyushu Matsushita Electric, Matsushita Seiko, Matsushita Kotobuki Electronics Industries a Matsushita Graphic Communication Systems dceřinými společnostmi

   V říjnu se společnost Panasonic rozhodla udělat ze společností Matsushita Communication Industrial, Kyushu Matsushita Electric, Matsushita Seiko, Matsushita Kotobuki Electronics Industries a Matsushita Graphic Communication Systems dceřiné společnosti ve svém plném vlastnictví.

   Related Category
   Zavedení standardu disku Blu-ray (BD)

   2002

   Zavedení standardu disku Blu-ray (BD)

   Devět společností, včetně společnosti Panasonic, oznámilo založení nového standardu pro nahrávání videa pod názvem Blu-ray. Každý disk měl několik vrstev, což umožnilo výrazný nárůst kapacity. Kromě dalších důležitých funkcí, např. kompatibility s obrazem v kvalitě HD, vysoká kompatibilita jeho technických specifikací umožnila využití při ukládání dat a širokou škálu dalšího použití.

   Related Category
   Založení společnosti Matsushita Electronic Components Amazonia

   2002

   Založení společnosti Matsushita Electronic Components Amazonia

   Related Category
   Značka po celém světě přejímá název Panasonic

   2003

   Značka po celém světě přejímá název Panasonic

   Společnost se rozhodla sjednotit globální obchodní značku na název Panasonic a vytvořit globální slogan značky „Panasonic ideas for life“ (Nápady pro život Panasonic). Od roku 1955 společnost Panasonic toto označení používala jako obchodní značku reproduktorů určených pro export. Tato obchodní značka si získala pozitivní hodnocení jako „dobrá kvalita, spolehlivost a zabezpečení“ i „pokročilá a inovativní“, a to hlavně v Evropě a USA. Společnost určila název Panasonic jako globální obchodní značku a naplánovala další expanzi svých hodnot použitím tohoto názvu v zahraničních oblastech.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Spuštění nového skupinového systému na základě oblastí provozu

   2003

   Spuštění nového skupinového systému na základě oblastí provozu

   V rámci skupiny bylo mnoho operací prováděno vícekrát, takže bylo nezbytné celý provoz skupiny přeorganizovat a vyřešit tím aktuální konkurenční vztahy. V říjnu 2002 bylo těchto pět společností zcela převedeno na dceřiné společnosti: Matsushita Communications Industrial, Kyushu Matsushita Electric, Matsushita Seiko, Matsushita-Kotobuki Electronics Industries a Matsushita Graphic Communication Systems. V dubnu 2003 v segmentu zařízení byly společnosti Matsushita Electronic Components a Matsushita Battery Industrial také zcela převedeny na dceřiné společnosti. V segmentu spotřebičů byly zrušeny společnosti vyrábějící elektrické vybavení a vybavení pro domácnosti i společnost vyrábějící klimatizace a místo nich vznikla společnost Matsushita Home Appliance Company.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Sloučení společnosti Matsushita Electric Mexico se společností Panasonic Mexico

   2003

   Sloučení společnosti Matsushita Electric Mexico se společností Panasonic Mexico

   Related Category
   Společnosti Matsushita Electric Works, PanaHome Corporation a další se stávají sloučenými dceřinými společnostmi

   2004

   Společnosti Matsushita Electric Works, PanaHome Corporation a další se stávají sloučenými dceřinými společnostmi

   V dubnu roku 2004 společnost Panasonic zakoupila další podíl ve společnostech Matsushita Electric Works a PanaHome Corporation a proměnila je společně s dalšími přidruženými společnostmi na sloučené dceřiné společnosti. Na základě tohoto nového kapitálového vztahu vytvořila jednu skupinu a přeorganizovala vývoj, výrobu i prodej s cílem reagovat na aktuální poptávku, kdy zboží a služby musely být založeny na nových hodnotách, které vyžadovaly získávání kontaktů a kroky k ochraně životního prostředí. Společnost Panasonic v září tyto dvě společnosti sloučila. Společnost Panasonic se také rozhodla sloučit svou výrobu spotřebičů pod značku Panasonic a výrobu elektrických materiálů, zařízení pro bydlení a různého vybavení pod společnost Matsushita Electric Works.
   * Později se společnost Matsushita Electric Works přejmenovala na Panasonic Electric Works. V roce 2012 se poté přejmenovala na Eco Solutions Company.

   Related Category
   Úplný přechod na domácnostní bezfreonové ledničky dokončen

   2004

   Úplný přechod na domácnostní bezfreonové ledničky dokončen

   Plyn freon, který býval obvyklým chladidlem v ledničkách, poškozuje ozónovou vrstvu planety, a proto ve druhé polovině 90. let 20. století společnost Panasonic přešla na používání náhradního freonového plynu. Tento náhradní freonový plyn však bohužel také přispíval ke globálnímu oteplení. Společnost Panasonic rychle zareagovala a v listopadu 2001 oznámila výrobu první bezfreonové ledničky v Japonsku. O tři roky později v dubnu 2004 společnost Panasonic zcela přešla na výrobu bezfreonových ledniček pro japonský trh a v září tohoto roku dokončila stejný přechod pro export.

   Related Category
   Kumulativní celosvětová výroba vysavačů dosahuje úrovně 100 milionů kusů

   2004

   Kumulativní celosvětová výroba vysavačů dosahuje úrovně 100 milionů kusů

   V říjnu tohoto roku společnost Panasonic dosáhla kumulativní produkce celkem 100 milionů vysavačů, a to 47 let po uvedení prvního vysavače na trh v roce 1958.

   Related Category
   Kumulativní výroba v Mexiku překročila hranici 3 milionů televizorů

   2004

   Kumulativní výroba v Mexiku překročila hranici 3 milionů televizorů

   Počet televizorů vyrobených v Mexiku, kde byla výroba zahájena v roce 1988, dosáhl celkové úrovně 3 milionů kusů.

   Related Category
   Sloučení společnosti Matsushita Industrial Information Equipment

   2005

   Sloučení společnosti Matsushita Industrial Information Equipment

   Společnost Matsushita Industrial Information Equipment se sloučila se společností Panasonic dne 1. dubna 2005. Cílem bylo přeorganizovat a posílit výrobu souvisejícího průmyslového vybavení, např. centrálních monitorovacích desek a vysokonapěťového přijímacího a distribučního vybavení.

   Related Category
   Kompatibilita s Evropskou směrnicí o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních pro 31 400 produktů

   2005

   Kompatibilita s Evropskou směrnicí o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních pro 31 400 produktů

   Tato směrnice
   * omezovala používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení a podle plánu měla vstoupit v platnost v EU v červenci roku 2006. Společnost Panasonic na směrnici reagovala proaktivně a stanovila zásadu nepoužívat tyto látky v žádných produktech určených pro export od dubna 2015.
   *Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

   Related Category
   Založení společnosti Ene EcologyNet Europe

   2005

   Založení společnosti Ene EcologyNet Europe

   V německém městě Wiesbaden byla otevřena první základna společnosti Panasonic na činnosti související s recyklací pod názvem Ene EcologyNet Europe. Společnost Panasonic musela splnit požadavky německé legislativy eWaste, a protože zároveň chtěla poskytovat nízkonákladovou a vysoce efektivní recyklaci, začala fungovat jako zprostředkovatel mezi výrobci a společnostmi věnujícími se logistice a recyklaci.

   Related Category
   Založení společnosti Panasonic Vietnam

   2005

   Založení společnosti Panasonic Vietnam

   Společnosti Matsushita Electric Vietnam a Matsushita Home Appliances Vietnam byly původně založeny za účelem výroby audiovizuálních produktů a domácích spotřebičů. V roce 2005 vietnamská vláda odsouhlasila založení společnosti 100% vlastněné zahraničním kapitálem. Společnost Panasonic Vietnam tak byla založena jako holding.

   Related Category
   Fumio Ohtsubo jmenován prezidentem

   2006

   Fumio Ohtsubo jmenován prezidentem

   V červnu tohoto roku Fumio Ohtsubo vystřídal prezidenta Nakamuru v jeho funkci. Stanovil zásadu „jako výrobní společnost mít za cíl globální úspěch“. Bývalý prezident Kunio Nakamura byl povýšen na předsedu představenstva a Yoichi Morishita byl jmenován výkonným poradcem.
   * Na fotografii je zachycen prezident Nakamura a výkonný ředitel Ohtsubo, jak si na konci tiskové konference třesou rukama na únorovém zasedání představenstva.

   Related Category
   Pokořena hranice 200 milionů kusů kumulativní výroby prvních kompresorů do klimatizačních jednotek

   2006

   Pokořena hranice 200 milionů kusů kumulativní výroby prvních kompresorů do klimatizačních jednotek

   Společnost Panasonic 6. září 2006 dosáhla počtu 200 milionů kompresorů do klimatizačních jednotek vyrobených po celém světě.

   Related Category
   Založení společnosti Panasonic Chile

   2006

   Založení společnosti Panasonic Chile

   Produkty společnosti Panasonic byly v Chile prodávány od roku 1966, ale tento rok byly smlouvy s distributorem ukončeny a došlo k založení společnosti Panasonic Chile.

   Related Category
   Sloučení společnosti Matsushita Refrigeration Company

   2008

   Sloučení společnosti Matsushita Refrigeration Company

   V roce 1952 se společnost Nakagawa Electric Company, která byla se společností Panasonic kapitálově provázána, přejmenovala na Matsushita Refrigeration a vyráběla chladicí zařízení, např. ledničky, prodejní automaty a kompresory. Se společnostmi Matsushita Home Appliance a Matsushita Food Systems utvořila skupinu Home Appliance Group, tzn. oddělení pro spotřebiče, ledničky a klimatizace ve společnosti Matsushita Electric Industrial. V souladu s reorganizací společnosti Matsushita Home Appliance byla společnost Matsushita Electric Industrial přičleněna 1. dubna 2008.

   Related Category
   Společnost přejmenována na Panasonic Corporation

   2008

   Společnost přejmenována na Panasonic Corporation

   V říjnu 2008 společnost oslavila 90 let od založení společnosti Matsushita Electric Industrial a přejmenovala se na Panasonic Corporation. Všechny značky v Japonsku i v zahraničí se jednotně přejmenovaly na Panasonic. Název společnosti Matsushita, který byl oblíben po téměř celé století od roku 1918, tak už nebyl nadále používán.
   * V Číně je název Matsushita Electric i nadále používán kvůli své vysoké hodnotě.[Tisková zpráva] Společnost Matsushita Electric se přejmenovala na Panasonic Corporation

   Related Category
   Sloučení společnosti Matsushita Battery Industrial

   2008

   Sloučení společnosti Matsushita Battery Industrial

   Společnost Matsushita Battery Industrial, ze které se stala dceřiná společnost v plném vlastnictví společnosti Panasonic prostřednictvím výměny cenných papírů v roce 2003, byla v říjnu 2008 sloučena se společností Panasonic. V dubnu roku 2013 byly sloučeny společnosti Automotive Systems Company, Device Company, Energy Company, Manufacturing Solutions Company, Panasonic Cycle Technology a Panasonic Polytechnology a založena společnost Automotive & Industrial Systems Company.

   Related Category
   Poprvé v historii pokořena hranice 300 milionů celkově vyrobených televizorů

   2008

   Poprvé v historii pokořena hranice 300 milionů celkově vyrobených televizorů

   Po dosažení celkové výroby 100 milionů televizorů v roce 1985 a poté 200 milionů v roce 1998 společnost Panasonic pokořila hranici 300 milionů vyrobených televizorů v roce 2008, a to 56 let po vyrobení prvního televizoru v roce 1952. Značky společnosti Panasonic zprostředkovaly televizní přenos lidem na svých 100 milionech televizorů pod značkou National a na dalších 200 milionech pod názvem Panasonic.
   * Kumulativní produkce podle značky (National: 105 milionů / Panasonic: 195 milionů)

   Related Category
   Společnost SANYO Electric Co., Ltd. a její dceřiné společnosti sloučeny se společností Panasonic jako dceřiné společnosti

   2009

   Společnost SANYO Electric Co., Ltd. a její dceřiné společnosti sloučeny se společností Panasonic jako dceřiné společnosti

   V prosince společnost Panasonic zakoupila většinu hlasovacích práv ve společnosti SANYO Electric Co., Ltd., a jejích dceřiných společnostech, a ty se tak staly sloučenými dceřinými firmami společnosti Panasonic.

   Related Category
   Společnost Panasonic Mexico zahájila export televizorů LCD do zemí Latinské Ameriky

   2009

   Společnost Panasonic Mexico zahájila export televizorů LCD do zemí Latinské Ameriky

   Related Category
   Partnerství s firmou Tesla Motors

   2010

   Partnerství s firmou Tesla Motors

   Společnost Panasonic oznámila uzavření partnerství s firmou Tesla Motors a rozhodla se spolupracovat na vývoji baterií nové generace do elektrických vozidel. V roce 2017 společnost Panasonic podepsala smlouvu se společností Tesla na rozšíření dodávek lithium-iontových baterií pro elektrická vozidla. V roce 2014 společnosti Panasonic a Tesla zahájily společný provoz továrny s názvem Gigafactory, což je největší zařízení na výrobu lithium-iontových baterií na světě.[Tisková zpráva] Společnosti Panasonic a Tesla podepsaly dohodu o spolupráci na továrně Gigafactory (31. července 2014)

   Related Category
   Založení zařízení Panasonic Risupia Vietnam

   2010

   Založení zařízení Panasonic Risupia Vietnam

   Po prvním zařízení v Japonsku společnost Panasonic Risupia Vietnam v Hanoji otevřela druhé zařízení tohoto druhu na celém světě. Jde o tematický komunikační prostor založený na vědě a matematice a jeho úkolem je pomoci vietnamským dětem vypěstovat si zájem o tyto oblasti. Vedle Risupie se nachází salón, ve kterém jsou vystaveny moderní technologie společnosti Panasonic.

   Related Category
   Společnosti Panasonic Electric Works a Sanyo Electric změněny na dceřiné společnosti

   2011

   Společnosti Panasonic Electric Works a Sanyo Electric změněny na dceřiné společnosti

   Ve svém prohlášení o podnikové politice z ledna 2010 prezident společnosti Fumio Ohtsubo promluvil o tom, že společnosti Panasonic Electric Works a Sanyo Electric budou v dubnu 2011 změněny na dceřiné společnosti v rámci snah o splnění vize ke stému výročí, podle které se má Panasonic stát jedničkou mezi společnostmi vyvíjejícími inovace pro životní prostředí v oblasti elektroniky. Od dubna 2012 pak provoz skupiny Panasonic přešel na nový systém přeorganizovaný do tří oblastí: spotřebitelé, řešení a zařízení. Na fotografii je zachycen prezident společnosti SANYO Electric Sano (vlevo), prezident společnost Panasonic Ohtsubo (uprostřed) a prezident společnosti Panasonic Electric Works (vpravo) Nagae při podání rukou na tiskové konferenci v červenci 2010.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Podepsáno strategické partnerství s Centrem pro světové dědictví UNESCO

   2011

   Podepsáno strategické partnerství s Centrem pro světové dědictví UNESCO

   Related Category
   Otevření pobočky v Kambodži

   2011

   Otevření pobočky v Kambodži

   V kambodžském hlavním městě Phnompenh byla otevřena kancelář společnosti. Kambodža byla považována za zemi s velkým potenciálem ještě podpořeným jejím pozitivním přístupem k zahraničním investicím.

   Related Category
   Sloučení společnosti Panasonic Electric Works

   2012

   Sloučení společnosti Panasonic Electric Works

   Společnost Panasonic přeměnila status společnosti Panasonic Electric Works na dceřinou společnost ve svém plném vlastnictví prostřednictvím výměny cenných papírů v roce 2011 a v lednu 2012 ji společnost Panasonic převzala. Společnost Panasonic Electric Works tak získala novou obchodní strukturu s devíti hlavními oblastmi a jedním oddělením pro marketing.[Tisková zpráva] Společnost Panasonic přebírá vlastní dceřinou společnost (Panasonic Electric Works Co., Ltd.) (31. srpna 2011)

   Related Category
   Kazuhiro Tsuga jmenován prezidentem

   2012

   Kazuhiro Tsuga jmenován prezidentem

   27. června tohoto roku Kazuhiro Tsuga nastoupil do funkce prezidenta společnost Panasonic Corporation. Bývalý prezident Fumio Ohtsubo byl jmenován předsedou představenstva.Profil CEO společnosti Panasonic

   Related Category
   Založení továrny Extrema v Brazílii jako základny na výrobu spotřebičů

   2012

   Založení továrny Extrema v Brazílii jako základny na výrobu spotřebičů

   V brazilském městě Extrema byla otevřena nová továrna na velké spotřebiče. Sloužila jako nejmodernější výrobní základna pro zařízení, konstrukční metody a design produktů a zahájila výrobu ledniček a poté i praček v roce 2014.

   Related Category
   Klíčový projev prezidenta Tsugy na veletrhu 2013 International CES

   2013

   Klíčový projev prezidenta Tsugy na veletrhu 2013 International CES

   První den mezinárodního veletrhu CES 2013, který se konal v lednu v americkém Las Vegas, prezident Tsuga přednesl klíčový projev. Veletrh CES je největší přehlídkou spotřební elektroniky na světě. Od vztahů společnosti a koncových zákazníků (B2C) po vztahy mezi společnostmi navzájem (B2B) společnost Panasonic přináší globální pohled na svou různorodou škálu podniků a budoucích směrů společně s prototypy a skutečnými produkty.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Zaveden systém čtyř společností

   2013

   Zaveden systém čtyř společností

   Bylo oznámeno, že celkem 49 divizí bylo zkonsolidováno do čtyř společností: Appliance Company na výrobu spotřebičů, Eco Solutions Company na výrobu ekologických řešení, AVC Network Company a Automotive and Industrial Systems Company na výrobu systémů pro automobilový průmysl a další průmyslová odvětví. Společnost si klade za cíl podporovat divize provozním rozvojem, novým provozním vývojem a posílením stěžejních zařízení pro tyto oblasti.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Kumulativní celosvětová výroba praček dosahuje úrovně 100 milionů kusů

   2013

   Kumulativní celosvětová výroba praček dosahuje úrovně 100 milionů kusů

   Společnost Panasonic Corporation Appliance, která zahájila výrobu v září 1951, pak 23. srpna 2013 v počtu vyrobených praček překročila úroveň 100 milionů kusů. Historie praček značky Panasonic začala ve chvíli, kdy její zakladatel navštívil americký trh a byl svědkem velkého rozmachu jejich používání. Pomyslel si, že pračka by mohla lidem výrazně usnadnit starost o domácnost. Vývoj produktu byl zahájen na základě tohoto jeho nápadu. V roce 1951 byla spuštěna výroba praček ve třinácti továrnách v Ósace. S rozšířením plnohodnotných praček na japonském trhu od konce 50. let 20. století celková kumulativní výroba v roce 1972 dosáhla 10 milionů kusů a poté 50 milionů v roce 1998. Výroba v Číně a dalších asijských oblastech vedla k nárůstu o dalších 50 milionů kusů na úroveň 100 milionů kusů za dalších 15 let.

   Related Category
   Představen nový slogan společnosti: A Better Life, A Better World (Lepší život, lepší svět)

   2013

   Představen nový slogan společnosti: A Better Life, A Better World (Lepší život, lepší svět)

   Slogan „Lepší život, lepší svět“ (A Better Life, A Better World) měl vyjadřovat poslání skupiny Panasonic při blížícím se 100. výročí založení společnosti. Toto sdělení společnosti Panasonic odkazovalo na snahu o lepší život pro partnery a zákazníky společnosti v oblastech bydlení, lidské společnosti, obchodu, cestování, automobilů a v dalších segmentech a vztahovalo se i na obchodování typu B2C (obchodní vztahy mezi firmami a zákazníky) a B2B (obchodní vztahy mezi firmami) s cílem přispívat k lepšímu světu a pomoci vytvářet zdravější životní prostředí.[Tisková zpráva] Společnost Panasonic stanovila nové heslo své značky „Lepší život, lepší svět“ (A Better Life, A Better World) (4. září 2013)

   Related Category
   Stěhování centrály společnosti Panasonic Corporation of North America

   2013

   Stěhování centrály společnosti Panasonic Corporation of North America

   Centrála společnosti Panasonic Corporation of North America se přesunula do nového zařízení ve městě Newark v New Jersey.Společnost Panasonic North America

   Related Category
   Společnost Panasonic se stává oficiálním celosvětovým partnerem olympijských her pro období 2017 až 2024

   2014

   Společnost Panasonic se stává oficiálním celosvětovým partnerem olympijských her pro období 2017 až 2024

   Společnost Panasonic uzavřela smlouvu s Mezinárodním olympijským výborem, na základě které se stala oficiálním celosvětovým partnerem olympijských her na příštích osm let v období 2017 až 2024. Společnost Panasonic tak bude dodávat moderní technologie a produkty na příští čtyři olympiády, počínaje zimními olympijskými hrami v Pchjongčchangu 2018, dále na olympiádě v Tokiu 2020, zimní olympiádě v Pekingu 2022 a olympijských hrách v Paříži 2024.Speciální olympijská stránka společnosti Panasonic

   Related Category
   Turecký výrobce elektroinstalací ViKO se stává dceřinou společností

   2014

   Turecký výrobce elektroinstalací ViKO se stává dceřinou společností

   V říjnu se společnost Panasonic dohodla s největším tureckým výrobcem elektroinstalací ViKO na odkupu cenných papírů. Na základě toho byl očekáván střednědobý až dlouhodobý růst na trhu v Turecku a okolních zemích a společnost Panasonic se rozhodla plně expandovat svou činnost v odvětví elektrostavebních materiálů, např. elektroinstalací, vybavení pro obvody s nízkým napětím, stavební a automatizační systémy a inteligentní měřicí zařízení.

   Related Category
   Oslava při příležitosti 35. výročí působení společnosti v Číně

   2014

   Oslava při příležitosti 35. výročí působení společnosti v Číně

   Společnost Panasonic China v Pekingu oslavila 35. let své činnosti v Číně. Na oslavu dorazilo přibližně 300 představitelů státní správy a hostů z podnikatelské sféry společně se zhruba stovkou zástupců mediálních společností. Ve svém projevu prezident společnosti Panasonic Kazuhiro Tsuga shrnul historii působení společnosti v Číně a popsal budoucí cíle skupiny Panasonic.Společnost Panasonic slaví 35 let působení v Číně

   Related Category
   Společnost Panasonic se stává oficiálním celosvětovým partnerem Mezinárodního paralympijského výboru

   2014

   Společnost Panasonic se stává oficiálním celosvětovým partnerem Mezinárodního paralympijského výboru

   Společnost Panasonic uzavřela dohodu s Mezinárodním paralympijským výborem (IPC), pořadatelem mezinárodních soutěží na nejvyšší světové úrovni pro sportovce s postižením, na základě které se stala jejím oficiálním partnerem na celém světě po dobu šesti let a dvou měsíců od roku 2014 do roku 2020.Speciální olympijská stránka společnosti Panasonic

   Related Category
   Oznámení desetileté vize pro výzkum a vývoj

   2016

   Oznámení desetileté vize pro výzkum a vývoj

   Společnost Panasonic oznámila, že se zaměří na dva pilíře internetu věcí/robotiky prostřednictvím umělé inteligence (AI), na oblast sensing, uživatelské rozhraní a uživatelskou zkušenost (UI/UX) a na uložení energie a vodíkové technologie. Touto cestou bude směřovat svůj výzkum a vývoj příštích 10 let s cílem zlepšit životní styl a úroveň lidské společnosti.[Témata] Společnost Panasonic oznámila koncepci vývoje a výzkumu a spustila webové stránky své desetileté vize pro výzkum a vývoj (11. dubna 2016)

   Related Category
   Základna společnosti Panasonic v Latinské Americe, s výjimkou funkcí obchodní značky, přesunuta ze São Paula do Panamy

   2016

   Základna společnosti Panasonic v Latinské Americe, s výjimkou funkcí obchodní značky, přesunuta ze São Paula do Panamy

   Related Category
   V rámci fúzí a akvizic byla v Latinské Americe zakoupena společnost Digital Full Services

   2016

   V rámci fúzí a akvizic byla v Latinské Americe zakoupena společnost Digital Full Services

   Společnost Panasonic Brazil zakoupila společnost Digital Full Services, která měla velký podíl na místním potravinářském trhu v sekci digitálního systému značení. Akvizicí této společnosti, jejíž hlavní aktivity zahrnovaly integraci, instalaci a údržbu vybavení, generování obsahu a distribuční služby, společnost Panasonic chtěla rozšířit svůj obchodní model prodeje řešení a hodnotový řetězec primárně založený na systémech značení.

   Related Category
   Založení centra pro řešení a inovace společnosti Panasonic ve Vietnamu

   2016

   Založení centra pro řešení a inovace společnosti Panasonic ve Vietnamu

   Centrum pro řešení a inovace společnosti Panasonic ve Vietnamu fungovalo jako showroom pro automatizaci produktů v jihovýchodní Asii a mělo za cíl předvádět vysoce efektivní výrobní technologie a vybavení. Centrum představovalo nejen nejnovější zařízení na produkci čipů a svářečku Panasonic, ale i periferní vybavení ostatních partnerů, včetně stolků na stereo a kontrolních zařízení. Tato synergie zdůrazňovala význam síťové kompatibility a propojení technologií a přispěla k úspěch průmyslu 4.0 a výrobní linky podporované internetem věcí.

   Related Category
   Založení společnosti Panasonic AP China

   2017

   Založení společnosti Panasonic AP China

   Společnost Panasonic AP China byla založena v provincii Če-ťiang jako nový podnik integrující segment domácích spotřebičů na čínském trhu.

   Related Category
   Založení továrny v čínském Ta-lienu na výrobu lithium-iontových baterií pro automobilový průmysl

   2017

   Založení továrny v čínském Ta-lienu na výrobu lithium-iontových baterií pro automobilový průmysl

   V čínském Ta-lienu byla založena nová továrna na lithium-iontové baterie pro automobilový průmysl. Stejná továrna se stala výrobní základnou pro první baterie společnosti Panasonic pro automobilový průmysl v Číně.[Tisková zpráva] Společnost Panasonic v čínském Ta-lienu otevírá novou továrnu na výrobu lithium-iontových baterií (27. dubna 2017)

   Related Category
   Společnost Panasonic Brazil zakoupila velkého výrobce klimatizací UNION RHAC TECNOLOGIA

   2017

   Společnost Panasonic Brazil zakoupila velkého výrobce klimatizací UNION RHAC TECNOLOGIA

   Společnost Panasonic Brazil zakoupila společnost UNION RHAC TECNOLOGIA, která se zabývala službami v segmentu klimatizací postaveném primárně na chladicích nádobách absorpčního typu. Společnost Panasonic využila 25 let zkušeností z působení v Brazílii a z více než stovky velkých projektů, včetně rozsáhlých komerčních zařízení, budov a staveb, a rozhodla se zrychlit svá řešení pro obchodní vztahy mezi společnostmi (B2B) v segmentu velkých klimatizací.[Tisková zpráva] Společnost Panasonic zakoupila brazilského výrobce klimatizací UNION RHAC TECNOLOGIA (13. září 2017)

   Related Category
   Kumulativní výroba baterií se suchým článkem v Brazílii dosáhla úrovně 10 miliard kusů

   2017

   Kumulativní výroba baterií se suchým článkem v Brazílii dosáhla úrovně 10 miliard kusů

   Společnost Panasonic Brazil si v tomto roce připomněla 50. výročí od založení tím, že objem její výroby baterií se suchým článkem, která byly zahájena v roce 1970, dosáhl hranice 10 miliard kusů. Při této příležitosti uspořádala vzpomínkovou oslavu v továrně ve městě São José.

   Related Category
   V továrně v brazilském městě Extrema překročila výroba hranici jeden milion kusů

   2017

   V továrně v brazilském městě Extrema překročila výroba hranici jeden milion kusů

   Továrna ve městě Extrema, kde se vyrábějí ledničky a pračky, dokončila svůj miliontý výrobek v den pátého výročí založení.

   Related Category