Evropa a Společenství nezávislých států

Years

  Tag selector

   Tři manažeři vysláni do Evropy a USA na úvodní pozorování

   1936

   Tři manažeři vysláni do Evropy a USA na úvodní pozorování

   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita vyslal tři vysoce postavené manažery na první návštěvu Evropy a USA. Vedl je Tetsujiro Nakao, jenž se později stal nejvyšším technickým poradcem. V Evropě navštívili Německo, Velkou Británii, Francii, Nizozemí a další země. Na svých cestách zavítali do společnosti Siemens a dalších továren. Připravili tak cestu k navázání obchodních vztahů společnosti Panasonic v Evropě.

   Related Category
   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita na první návštěvě Evropy

   1951

   Zakladatel společnosti Konosuke Matsushita na první návštěvě Evropy

   Konosuke Matsushita cítil velkou potřebu řídit společnost z globální perspektivy, a tak v říjnu tohoto roku navštívil USA. Následovala návštěva čtyř evropských zemí: Nizozemí, Německa, Francie a Velké Británie. Až do návratu do Japonska v prosinci tohoto roku navštěvoval továrny a další zařízení v každé zemi a vyhledával možnosti technické i obchodní spolupráce s význačnými společnostmi v elektrotechnickém průmyslu v Evropě a USA.
   * Na fotografii je zachycen Konosuke v letadle cestou na návštěvu Evropy a USA.

   Related Category
   Založení společnosti Matsushita Electronics Corporation na základě technické spolupráce se společností Philips

   1952

   Založení společnosti Matsushita Electronics Corporation na základě technické spolupráce se společností Philips

   Společnost Panasonic navázala obchodní vztahy s nizozemskou společností Philips již před druhou světovou válkou. Po válce se společnost Philips obrátila na společnost Panasonic s tím, že by měla zájem ve spolupráci pokračovat. Tak se v říjnu tohoto roku zrodilo spojení technologií a kapitálu se společností Philips v podobě dceřiné společnosti pojmenované Matsushita Electronics Corporation. CEO společnosti Philips řekl, že nejde pouze o technickou asistenci za určitý poplatek, a vyjádřil přání, aby toto partnerství zafungovalo jako manželství těchto dvou společností.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   První vyslání zaměstnanců do Evropy

   1959

   První vyslání zaměstnanců do Evropy

   Po druhé světové válce společnost Panasonic rostla a procházela velmi rychlým rozvojem, takže dalším cílem bylo stát se globální společností, která přispívá k růstu a zkvalitnění života v zemích po celém světě. Zaměstnanci společnosti proto byli vysláni do Evropy, kde se pomalu rozjížděl poválečný rozvoj.

   Related Category
   Založení první obchodní společnosti v Evropě s názvem Matsushita Electric Hamburg

   1962

   Založení první obchodní společnosti v Evropě s názvem Matsushita Electric Hamburg

   V roce 1959 společnost Panasonic vyslala své zaměstnance do Evropy na průzkum trhu. Společnost Panasonic chtěla konkurovat místním výrobcům za rovných podmínek, a proto bylo nutné mít poblíž sklad a systém rychlé dopravy. V roce 1962 byla založena první obchodní společnost Panasonic v Evropě pod názvem Matsushita Electric Hamburg, která měla dodávat zboží do různých částí Evropy přes přístav volného obchodu v Hamburku.
   * Na fotografii je zachycena kancelář pobočky Matsushita Electric Hamburg v době založení.

   Related Category
   Založení společnosti Matsushita Electric France

   1968

   Založení společnosti Matsushita Electric France

   Společnost Matsushita Electric France byla založena jako první obchodní firma společnosti Panasonic odpovědná za celý stát. Na francouzském trhu se začala naplno věnovat marketingové činnosti.

   Related Category
   Založení společnosti Philips Matsushita Battery v Belgii

   1970

   Založení společnosti Philips Matsushita Battery v Belgii

   V Belgii byla založena společnost Philips Matsushita Battery jako podnik se společnou majetkovou účastí s firmou Philips, a to díky desetileté spolupráci těchto dvou firem. Továrna zahájila výrobu baterií Hi-Top velikosti D. Technologie společnosti Panasonic a management společnosti Philips byly hnacími silami při výrobě nových velmi kvalitních baterií se suchým článkem na evropském trhu.

   Related Category
   Založení mnoha výrobních společností v Evropě, včetně společnosti Matsushita Communication Deutschland

   1982

   Založení mnoha výrobních společností v Evropě, včetně společnosti Matsushita Communication Deutschland

   Mezi Japonskem a Evropou v oblasti obchodu vzrůstalo napětí a místní produkce videí, autorádií a souvisejících elektronických komponentů byla urychlena anti-dumpingovými zásahy. Po založení společnosti M.B. Video následovaly další: Matsushita Communication Deutschland, Matsushita Business Machine (Europe), Kyushu Matsushita Electric (U.K.), Matsushita Communication Industrial (U.K.) a Matsushita Graphic Communication Systems (U.K.).

   Related Category
   Pravomoci zahraniční centrály přesunuty na společnost Matsushita Electric Trading

   1984

   Pravomoci zahraniční centrály přesunuty na společnost Matsushita Electric Trading

   Zahraniční centrála byla přesunuta do společnosti Matsushita Electric Trading a rozdělena na pět oblastí, tj. Severní Amerika, Latinská Amerika, Evropa, Asie a Oceánie, Střední východ a Afrika.

   Related Category
   Vydání prvních obchodovatelných směnek společnosti v USA a Evropě

   1985

   Vydání prvních obchodovatelných směnek společnosti v USA a Evropě

   Byla založena společnost Panasonic Finance (America), která vydala první obchodovatelné směnky v hodnotě 10 milionů dolarů. Tyto směnky oficiálně získaly od dvou největších ratingových agentur v USA nejvyšší hodnocení pro krátkodobé obligace společně se světovými firmami nejvyšší třídy a zefektivnily krátkodobé finanční náklady. Následujícího roku v květnu byla založena společnost Panasonic Finance v Nizozemí a ve Velké Británii a v srpnu v Evropě vydala obchodovatelné směnky v hodnotě 100 milionů dolarů. Bylo to úplně poprvé, kdy nějaká japonská firma získala nejvyšší hodnocení, což umožnilo získat finance pro místní výrobní společnosti za nízkých nákladů, a tak výrazně přispět k podpoře mezinárodního obchodu.

   Related Category
   Sloučení společnosti Matsushita Electric Trading

   1988

   Sloučení společnosti Matsushita Electric Trading

   V roce 1988 z důvodu růstu zahraničního a mezinárodního obchodu se sloučily společnosti Panasonic a Matsushita Electric Trading a začaly fungovat na základě jednotného systému managementu v zahraničí.Historie společnosti | Panasonic

   Related Category
   Založení společnosti Panasonic Europe jako regionální centrály pro Evropu

   1988

   Založení společnosti Panasonic Europe jako regionální centrály pro Evropu

   V rámci uznání integrace evropského trhu v roce 1992 společnost Panasonic reorganizovala společnost Matsushita Electric U.K. jako regionální centrálu pro Evropu a založila společnost Panasonic Europe.

   Related Category
   Hlavní sponzor zimních olympijských her v Albertville 1992

   1992

   Hlavní sponzor zimních olympijských her v Albertville 1992

   Na zimní olympiádu v Albertville v roce 1992 společnost Panasonic dodávala kompaktní systém ENG založený na videokamerách s vysokým rozlišením a půlpalcovou kazetou, které umožnily vysoce mobilní záznam a vysílání v režimu HD. Společnost také spustila reklamní kampaň jako celosvětový sponzor pro video zařízení a propagovala celosvětový maloobchodní prodej. Představila krabice na nejrůznější produkty s designem zaměřeným primárně na olympijský emblém pěti kruhů, což výrazně zvýšilo prodej v segmentu videa. Dále do olympijské vesničky a dalších zařízení dodala přes 800 mikrovlnek, a podpořila tak sportovce i jejich týmy při každodenních činnostech.Speciální olympijská stránka společnosti Panasonic

   Related Category
   Společnost Panasonic jako hlavní sponzor letních olympijských her v Barceloně 1992 přispívá k prvnímu digitálnímu vysílání

   1992

   Společnost Panasonic jako hlavní sponzor letních olympijských her v Barceloně 1992 přispívá k prvnímu digitálnímu vysílání

   Na olympiádě v Barceloně v roce 1992 bylo na vysílacích stanicích hostitelů poprvé využito profesionální digitální vybavení D-3 společnosti Panasonic. To se podařilo díky vybavení pro digitální vysílání, včetně přibližně 1 200 digitálních videokamer pro vysílání, 160 videokamer pro nahrávání a 2 000 televizních obrazovek. Členové vysílacích týmů z různých zemí byli nadšeni krásou tohoto digitálního obrazu a hry v Barceloně byly označovány za krásnější než kterékoli olympijské hry v historii.Speciální olympijské stránky společnosti Panasonic

   Related Category
   Audiovizuální palubní systém nové generace pro pasažéry letadel uveden na trh

   1992

   Audiovizuální palubní systém nové generace pro pasažéry letadel uveden na trh

   Společnost Panasonic na trh uvedla svůj první audiovizuální palubní systém pro pasažéry letadel. Společnost dodává tyto systémy různým aerolinkám v Evropě i po celém světě.
   * Na fotografii je zachycen systém 2000.

   Related Category
   Odkup veškerých cenných papírů společnosti Matsushita Electronic Corporation od společnosti Philips

   1993

   Odkup veškerých cenných papírů společnosti Matsushita Electronic Corporation od společnosti Philips

   Společnost Panasonic odkoupila veškeré cenné papíry společnosti Matsushita Electronic Corporation od nizozemské společnosti Philips. Společnost Matsushita Electronic Corporation byla v roce 1952 prvním podnikem se společnou majetkovou účastí společností Panasonic a Philips. Tato spolupráce byla výsledkem návštěv zakladatele společnosti Konosuke Matsushity u předních společností v USA a Evropě, při kterých je pečlivě studoval, protože věřil tomu, že spolupráce s moderními společnostmi v Evropě a v USA v oblasti technologií byla pro budoucí vývoj nezbytná.
   * Na fotografii je zachyceno podepisování odkupu cenných papírů společnosti Matsushita Electronic Corporation.

   Related Category
   Založení společnosti Philips Matsushita Battery Poland

   1993

   Založení společnosti Philips Matsushita Battery Poland

   Společnosti Panasonic a Philips každá zainvestovala 50 % do nové společnosti Philips Matsushita Battery Poland v Polsku. Tato výrobní základna byla vybudována jako výchozí bod ve střední Evropě, což byl trh v bývalé komunistické zóně.

   Related Category
   Hlavní sponzor zimních olympijských her v Lillehammeru 1994

   1994

   Hlavní sponzor zimních olympijských her v Lillehammeru 1994

   Zimní olympiáda v norském Lillehammeru v roce 1994 byla první příležitostí pro společnost Panasonic k rozšíření své podpory pro veškeré audiovizuální vybavení. Současně s tím společnost kromě svého video vybavení nainstalovala dalších 2 500 televizorů. Tento krok výrazně napomohl provozu olympijských her a celosvětová audiovizuální kampaň zásadně zvýšila povědomí lidí o značce Panasonic jako o sponzoru olympiády. Na olympiádě byla také poprvé použita videokamera s vysokým rozlišením s půlpalcovou kazetou a s funkcí zpomaleného záběru, která skvěle zachycovala a přenášela emoce a atmosféru her ve velmi živém obraze.Speciální olympijská stránka společnosti Panasonic

   Related Category
   Založení společnosti Central Europe Matsushita TV

   1996

   Založení společnosti Central Europe Matsushita TV

   Kromě západoevropské pobočky společnost Panasonic založila i středoevropskou společnost Central Europe Matsushita TV, která měla reagovat na očekávanou vysokou poptávku po televizorech v této části Evropy a v zemích Společenství nezávislých států, kde měla vzniknout největší základna pro výrobu televizorů hned po Velké Británii. Tímto krokem společnost vstoupila do Československa a plná spolupráce s místní vládou společnosti Panasonic umožnila rychlé spuštění provozu. Výroba byla později také přesunuta do Velké Británie a na trh uvedla 50 modelů televizorů.

   Related Category
   Založení společnosti Panasonic CIS pro Společenství nezávislých států

   1996

   Založení společnosti Panasonic CIS pro Společenství nezávislých států

   V Helsinkách byla založena společnost Panasonic CIS, která měla sloužit jako základna pro obchodování se Společenstvím nezávislých států. Zároveň byly v Moskvě, Kyjevě a v Almaty otevřeny kanceláře společnosti. Poté byla v roce 2005 založena pobočka Panasonic Russia a o šest let později pobočka Panasonic Ukraine, které měly podpořit lokalizaci činností společnosti. A to, co začalo hlavně jako prodej televizorů, se brzy rozrostlo a i na domácí spotřebiče a vztahy mezi obchodními společnostmi navzájem (B2B). V Rusku a zemích Společenství nezávislých států společnost za více než dvacet let pevně zakořenila.

   Related Category
   Hlavní sponzor letních olympijských her a paralympijských her v Aténách 2004

   2004

   Hlavní sponzor letních olympijských her a paralympijských her v Aténách 2004

   Během olympiády v Aténách v roce 2004 společnost Panasonic dodala přibližně 400 digitálních kamer, 200 profesionálních AV kamer a zhruba 2 tisíce obrazovek, včetně plazmových televizorů. Na hlavní stadion a další sportoviště pak společnost Panasonic dodala celkem 16 obrazovek Astrovision. Tyto obrazovky se pak zapojily i do samotného zahájení her, kdy se například nakláněly podle pohybu olympijské pochodně během zapalování ohně. Společnost Panasonic dále dodala různé vybavení pro paralympiádu v Aténách v roce 2004.Speciální olympijské stránky společnosti Panasonic

   Related Category
   Kompatibilita s Evropskou směrnicí o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních pro 31 400 produktů

   2005

   Kompatibilita s Evropskou směrnicí o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních pro 31 400 produktů

   Tato směrnice
   * omezovala používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení a podle plánu měla vstoupit v platnost v EU v červenci roku 2006. Společnost Panasonic na směrnici reagovala proaktivně a stanovila zásadu nepoužívat tyto látky v žádných produktech určených pro export od dubna 2015.
   *Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

   Related Category
   Založení společnosti Ene EcologyNet Europe

   2005

   Založení společnosti Ene EcologyNet Europe

   V německém městě Wiesbaden byla otevřena první základna společnosti Panasonic na činnosti související s recyklací pod názvem Ene EcologyNet Europe. Společnost Panasonic musela splnit požadavky německé legislativy eWaste, a protože zároveň chtěla poskytovat nízkonákladovou a vysoce efektivní recyklaci, začala fungovat jako zprostředkovatel mezi výrobci a společnostmi věnujícími se logistice a recyklaci.

   Related Category
   Hlavní sponzor olympijských a paralympijských her v Turíně 2006

   2006

   Hlavní sponzor olympijských a paralympijských her v Turíně 2006

   Na olympiádě v Turíně roku 2006 byl jako oficiální formát nahrávání použit formát DVCPRO HD, který zaznamenává video ve vysokém rozlišení, a dále 50 kamer formátu DVCPRO. Dále byla použita videokamera P2 HD s polovodičovou pamětí, první v tomto průmyslovém odvětví, a pošesté v řadě od olympiády v Atlantě společnost Panasonic dodávala vybavení hostujícím stanicím a mezinárodnímu vysílacímu centru IBC. Na olympiádě byl využit i rekordní počet 29 zařízení Astrovision. Společnost Panasonic se také v Turíně poprvé stala oficiálním partnerem paralympijských her a tyto hry podporovala.Speciální olympijské stránky společnosti Panasonic

   Related Category
   Hlavní sponzor letních olympijských her a paralympijských her v Londýně 2012

   2012

   Hlavní sponzor letních olympijských her a paralympijských her v Londýně 2012

   Na stadionu pro slavnostní zahájení i ukončení olympiády v Londýně v roce 2012 společnost Panasonic nainstalovala 26 projektorů DLP. Jas v hodnotě 20 tisíc lumenů stadion oživil úžasným obrazem. Společnost také podpořila svým moderním vybavením a technologiemi první přenos z olympiády v režimu 3D. Na paralympiádě v Londýně 2012 společnost Panasonic nainstalovala v mezinárodním vysílacím centru IBC video vybavení v režimu Full-HD. Na olympijském stadionu a do domovů diváků po celém světě byl přenášen obraz v kvalitě Full-HD.Speciální olympijské stránky společnosti Panasonic

   Related Category
   Hlavní sponzor zimních olympijských a paralympijských her v Soči 2014

   2014

   Hlavní sponzor zimních olympijských a paralympijských her v Soči 2014

   Společnost Panasonic podpořila rychlý přenos vysoce kvalitního obrazu během olympiády v Soči 2014 formátem AVC-Intra100 Full-HD. V hlavní hokejové hale byla zavěšena obrovská 6,5 metru vysoká obrazovka s obvodem 30 metrů. Na obrazovce nebyly žádné spoje, takže na ni bylo skvěle vidět prakticky z celé haly a zprostředkovávala nevídanou atmosféru a nadšení. Pro paralympiádu v Soči 2014 bylo nainstalováno celkem 10 tisíc bezpečnostních kamer a dalšího vybavení.Speciální olympijská stránka společnosti Panasonic

   Related Category
   Turecký výrobce elektroinstalací ViKO se stává dceřinou společností

   2014

   Turecký výrobce elektroinstalací ViKO se stává dceřinou společností

   V říjnu se společnost Panasonic dohodla s největším tureckým výrobcem elektroinstalací ViKO na odkupu cenných papírů. Na základě toho byl očekáván střednědobý až dlouhodobý růst na trhu v Turecku a okolních zemích a společnost Panasonic se rozhodla plně expandovat svou činnost v odvětví elektrostavebních materiálů, např. elektroinstalací, vybavení pro obvody s nízkým napětím, stavební a automatizační systémy a inteligentní měřicí zařízení.

   Related Category
   Bateriový systém pro obytné domy uveden na evropský trh

   2014

   Bateriový systém pro obytné domy uveden na evropský trh

   Kogenerační systém společnost Panasonic vyvinula společně s německou firmou Viessmann Group, lídrem na evropském trhu s topnými systémy, na základě bateriových článků určených pro obytné domy, které produkují čistou elektřinu chemickou reakcí s vodíkem extrahovaným ze zemního plynu. Efektivní využití primární energie umožnilo ve srovnání se stávajícími kotly snížit emise CO2 přibližně na polovinu. V dubnu 2014 společnost zahájila běžný prodej produktů v Evropě.[Tisková zpráva] Společnosti Panasonic a Viessmann zahájí v Evropě prodej prvních kogeneračních bateriových článků pro domácnosti (10. září 2013)

   Related Category