Zásady ochrany osobních údajů webových stránek

Poslední změna: 27. července 2018

Vaše osobní údaje jsou pro nás důležité. Cílem těchto Zásad ochrany osobních údajů je poskytnout vám informace o tom, jak používáme osobní údaje, které o vás shromažďujeme na těchto webových stránkách.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na osobní údaje, které jste nám poskytli nebo které jsou shromažďovány prostřednictvím těchto webových stránek, www.panasonic.com/global a dílčích domén panasonic.com, které jsou provozovány společností Panasonic Corporation (dále jen „Webové stránky“). Pokud jste poskytli své osobní údaje v jednotlivých službách společnosti Panasonic nebo pokud používáte jiné webové stránky provozované jejími propojenými osobami nebo dceřinými společnostmi, tyto se řídí jejich vlastními zásadami či oznámeními o ochraně osobních údajů. Pokud používáte jednotlivé služby nebo jiné webové stránky Panasonic, seznamte se s jednotlivými zásadami nebo oznámeními o ochraně osobních údajů.

Pro podrobnější informace o našich postupech ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách klikněte prosím na následující odkazy:

1. Kdo jsme?
2. Co jsou to osobní údaje?
3. Jaké osobní údaje o vás společnost Panasonic shromažďuje?
4. Na jakém právním základu Osobní údaje zpracováváme?
5. K čemu Osobní údaje používáme?
6. Komu a kde poskytujeme vaše Osobní údaje?
    A. Nezávislí příjemci Osobních údajů
    B. Mezinárodní přenosy Osobních údajů
7. Co děláme, abychom zajistili bezpečnost vašich Osobních údajů?
8. Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit?
9. Jak dlouho uchováváme vaše Osobní údaje?
10. Odkazy a produkty třetích osob na našich Webových stránkách
11. Soubory cookies
12. Osobní údaje dětí
13. Změny těchto Zásad o ochraně osobních údajů
14. Podrobnější informace

1. Kdo jsme?

Panasonic Corporation, se sídlem na adrese 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japonsko („Panasonic“, „my“, „nás“ nebo „naši“)

Máme mnoho Propojených osob, jejichž seznam najdete zde.

http://www.panasonic.com/global/corporate/profile/group-companies.html

2. Co jsou to Osobní údaje?

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů „Osobní údaje“ zahrnují veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (jako jste vy). Například informace, které vás identifikují, mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo a online identifikátor (např. soubory cookies a vaše adresa IP). Informace, které vás samy o sobě neidentifikují, nicméně na vás odkazují, se rovněž považují za Osobní údaje.

3. Jaké Osobní Údaje o vás společnost Panasonic shromažďuje?

A. Osobní údaje, které o sobě přímo poskytnete

Některé námi nabízené Webové stránky vám umožňují/vyžadují, abyste nám poskytli osobní údaje.

I. Když komunikujete se společností Panasonic

Pokud nás kontaktujete nebo dochází k interakci mezi vámi a zástupci naší zákaznické podpory, můžeme shromažďovat osobní údaje o vás, jako jsou vaše jméno, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a kontaktní preference, a můžeme shromažďovat rovněž informace o produktech nebo zařízeních Panasonic, které vlastníte, jsou jejich výrobní čísla a data nákupu. Rovněž vytváříme protokoly/reporty, které jsou užitečné při diagnostice problémů s výkonem produktu nebo aplikace a zaznamenání informací souvisejících s problémem. Tyto informace využíváme, abychom vám mohli poskytovat zákaznickou a produktovou podporu.

II. Registrace a letáky

V případě, že se zaregistrujete k odběru našich propagačních sdělení a letáků, budeme shromažďovat Osobní údaje, včetně vaší e-mailové adresy. Takové předplacené služby vám budeme poskytovat výhradně v souladu s platnými právními předpisy a v případech, kdy nás o to výslovně požádáte.

B. Informace o vašem používání Webových stránek

Můžeme shromažďovat informace o vašem používání Webových stránek. Shromažďujeme například:

I. Informace o produktech/zařízeních
 - jako jsou jedinečné identifikátory zařízení, adresa IP, podrobnosti o operačním systému a nastavení zařízení, které používáte pro přístup na Webové stránky;
II. Informace protokolu
 - jako je čas a doba trvání vašeho používání Webových stránek, vyhledávané pojmy, které zadáte prostřednictvím Webových stránek a veškeré informace, které jsou uloženy v souborech cookies, které jsme nastavili ve vašem zařízení (jako je váš počítač, obilní telefon nebo tablet).

4. Na jakém právním základu Osobní údaje zpracováváme?

Nejsme oprávněni zpracovávat Osobní údaje, pokud nemůžeme spoléhat na platný zákonný důvod. Z tohoto důvodu budeme zpracovávat vaše Osobní údaje, pokud:

 1. jsme získali váš předchozí jednoznačný souhlas;
 2. zpracování je nezbytné pro plnění našich smluvních povinností vůči vám nebo pro podniknutí předsmluvních kroků na vaši žádost;
 3. zpracování je nezbytné pro splnění našich zákonných či regulačních povinností;
 4. zpracování je nezbytné pro ochranu vašich klíčových zájmů nebo těchto zájmů jiných fyzických osob; nebo
 5. zpracování je nezbytné pro naše zákonné nároky, pokud tyto nejsou překonány vašimi zájmy nebo základními právy a svobodamK příkladům takového „zákonného nároku“ patří:
  1. využívání úsporných Webových stránek (např. se můžeme rozhodnout používat některé platformy nabízené dodavateli);
  2. na ochranu zabezpečení našich IT systémů, architektury a sítí; a
  3. na splnění našich firemních cílů a cílů společenské odpovědnosti.

5. K čemu Osobní údaje používáme?

Osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme používat pro následující účely:

 1. Založení účtu / Přihlášení na našich Webových stránkách - abyste si mohli založit profil na našich Webových stránkách a abyste se mohli k takovým Webovým stránkám přihlásit;
 2. Registrace produktů/zařízení - pro registraci vás nebo vašeho zařízení nebo produktu na kterýchkoliv z našich Webových stránek;
 3. Poskytování našich Služeb - pro poskytování našich Služeb nebo jakýchkoliv konkrétních funkcí, které požadujete, včetně toho, abychom mohli plnit naše povinnosti v souladu se smlouvou uzavřenou s vámV příslušných případech uvedeme samostatné zásady nebo oznámení o ochraně osobních údajů pro každou ze Služeb;
 4. Průzkumy - abychom vás požádali o váš názor nebo komentáře na našich Webových stránkách a pro provádění dalších průzkumů;
 5. V. Reklama - pro reklamu, jako je zasílání přizpůsobené reklamy a sponzorovaného obsahu a zasílání propagačních sdělení;
 6. Účely analýzy - pro hodnocení a analýzu našeho trhu, zákazníků, produktů, zařízení a Webových stránek;
 7. Statistika - k vytváření anonymních, souhrnných statistik o používání Webových stránek. Tyto anonymizované údaje mohou být sdíleny se třetími osobami;
 8. Zlepšování Služby - pro rozvoj a zlepšení nových a existujících produktů a Webových stránek Panasonic, doporučení, reklamy a další komunikace a abychom zjistili více o vašich preferencích;
 9. Služby zákaznické podpory - pro poskytování služeb zákaznické podpory pro vaše produkty nebo zařízení nebo pro řešení jakýchkoliv vašich případných dalších požadavků na podporu;
 10. Zabezpečení - na ochranu našich zákazníků (např. na zabránění spamu nebo pokusům o zcizení uživatelů našich Webových stránek); k provozování a udržování zabezpečení našich Webových stránek (např. pro zabránění nebo zastavení útoku na naše systémy či sítě); nebo na ochranu práv či majetku Panasonic, včetně vymáhání jakýchkoliv smluvních podmínek, které se na používání našich Webových stránek vztahují;
 11. Aktualizace - pro komunikaci s vámi, včetně informování o vašem účtu, profilech nebo transakcích s námi, abychom vám poskytli důležité informace o našich Webových stránkách, abychom vám mohli zasílat oznámení o jakýchkoliv podstatných změnách našich Zásad ochrany osobních údajů;
 12. Firemní transakce - pro správu firemních transakcí zahrnujících naši společnost včetně reorganizace, fúze, převodu, prodeje, společného podniku, postoupení nebo jiné dispozice se všemi podniky, aktivy či zásobami společnosti Panasonic nebo jakoukoliv jejich částí, včetně například v souvislosti s insolvencí nebo podobným řízením.

6. Komu a kde poskytujeme vaše Osobní údaje?

Vaše Osobní údaje nebudeme poskytovat třetím osobním pro jejich vlastní nezávislé marketingové či obchodní účely bez vašeho souhlasu. Vaše Osobní údaje nicméně můžeme sdílet s následujícími subjekty:

A. Nezávislí příjemci Osobních údajů

Vaše informace můžeme poskytnout následujícím subjektům:

I. Propojené osoby Panasonic

Možná bude nutné, abychom vaše Osobní údaje přenesli do jiné Propojené osoby Panasonic, která poskytuje vámi požadované služby nebo pomoc s jakoukoliv jinou vaší žádostí.

II. Poskytovatelé služeb

Využíváme nezávislých poskytovatelů služeb, aby nám pomáhali se správou určitých činností a služeb naším jménem, jako je plnění zasílání e-mailů a textových zpráv (jako jsou SMS), poskytováním reklamy, analýzou využití našich Webových stránek, sledováním efektivity našich marketingových kampaní, aby uživatelům umožnili připojit se ke svým sociálním sítím a pro poskytování služeb zákaznické podpory. Osobní údaje o vás sdílíme s takovými nezávislými poskytovateli služeb výhradně pro to, abychom jim umožnili poskytovat služby naším jménem, přičemž smí postupovat výhradně v souladu s našimi pokyny. Zde uvádíme několik příkladů nezávislých poskytovatelů služeb, které využíváme:

 1. Poskytovatelé e-mailových služeb – Cloudové služby jsou využívána jako pomůcka pro zasílání e-mailů v souladu s vašimi marketingovými preferencemi;
 2. Poskytovatelé analytických služeb – poskytovatelé analýzy jsou využíváni k tomu, aby nám pomáhali s pochopením využití našich Webových stránek, abychom mohli naše Webové stránky vylepšovat. Pro podrobnější informace viz naše Zásady používání souborů cookies.

III. Třetí osoby, pokud to vyžaduje zákon nebo na ochranu našich Webových stránek

Vaše Osobní údaje poskytujeme s cílem dodržet platné právní předpisy nebo v reakci na platný zákonný proces, včetně žádostí od orgánů činných v trestním řízení nebo jiných vládních orgánů; na ochranu našich zákazníků (např. pro zabránění spamu nebo pokusů o odvedení uživatelů Webových stránek); pro provozování a udržování zabezpečení našich Webových stránek (např. na prevenci nebo zastavení útoků na naše systémy nebo sítě); nebo na ochranu práv a majetku Panasonic, včetně vymáhání případných smluvních ujednání, které se na používání našich Webových stránek vztahují.

IV. Další strany v souvislosti s firemními transakcemi

Vaše Osobní údaje můžeme poskytnout třetím osobám (nebo jiným propojeným osobám Panasonic) v rámci reorganizace, fúze, převodu, prodeje, společného podniku, postoupení nebo jiné dispozice s podniky, aktivy či zásobami Panasonic jako celkem nebo jejich částí včetně například v souvislosti s insolvencí či podobným řízením.

V. Další strany s vaším souhlasem nebo dle vašeho pokynu

Osobní údaje o vás můžeme sdílet se třetími osobami, pokud s takovým sdílením souhlasíte nebo jej požadujete.

B. Mezinárodní přenosy Osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme od vás, mohou být ukládány a zpracovávány v našem regionu nebo přeneseny, uloženy nebo jinak zpracovávány mimo váš region, včetně například Japonska nebo jakékoliv jiné země, kde mají zastoupení Panasonic nebo její Propojené osoby, dceřiné společnosti či poskytovatelé služeb.

V případě přenosu Osobních údajů mimo váš region zajistíme vhodná opatření, jako je uzavření odpovídajících smlouvy a zavedení mechanizmů, které pomáhají zajistit, aby nezávislí poskytovatelé služeb zajistili odpovídající úroveň ochrany vašich Osobních údajů.

7. Co děláme, abychom zajistili bezpečnost vašich Osobních údajů?

Společnost Panasonic zavedla odpovídající fyzická, technická a organizační opatření pro zachování bezpečnosti Osobních údajů, které shromažďujeme prostřednictvím Webových stránek. Tato opatření zohledňují:

 1. nejmodernější technologii;
 2. náklady její implementace;
 3. povahu Informací; a
 4. rizika zpracování.

jejich účelem je chránit před náhodným nebo nezákonným zničením či pozměnění, náhodnou ztrátou, neoprávněným poskytnutím nebo přístupem a proti jiným nezákonným formám zpracování.

Dovolujeme si nicméně upozornit, že ačkoliv přijímáme odpovídající kroky na ochranu vašich Osobních údajů, žádné webové stránky, produkt, zařízení, online aplikace nebo přenos Informací, počítačové systémy ani bezdrátové připojení nejsou zcela bezpečné a proto nemůžeme zaručit bezpečnost vašich Osobních údajů.

8. Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit?

A. Jaká jsou vaše práva?

Panasonic bude shromažďovat, ukládat a zpracovávat vaše Osobní údaje v souladu s vašimi právy podle platných předpisů.
K vašim právům patří právo na přístup ke kopii vašich osobních údajů, právo požadovat opravu nebo aktualizaci jakýchkoliv nepřesných Osobních údajů a právo uplatnit námitku vůči zpracování vašich Osobních údajů v souladu s podmínkami stanovenými platnými právními předpisy.
Máte rovněž právo požadovat vymazání vašich Osobních údajů a pokud jste poskytli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo takový souhlas kdykoliv odvolat (aniž by takové odvolání mělo dopad na zákonnost zpracování před takovým odstoupením). Navíc máte v některých případech právo na přenos dat. Toto je právo požadovat vrácení Osobních údajů, které jsme nám poskytli, ve strukturované, obecně používané formě a ve strojově čitelném formátu, jakož i požadovat přenosu takových Osobních údajů třetí osobě bez překážek z naší strany a v souladu s vašimi vlastními závazky zachování důvěrnosti.

B. Uplatnění vašich práv

Pokud si přejete uplatnit kterékoliv z výše uvedených práv, kontaktujte nás prosím pomocí kteréhokoliv komunikačního prostředku uvedeného v jednotlivých Zásadách nebo Oznámeních o ochraně osobních údajů v jednotlivých Službách, v jejichž rámci poskytujete své Osobní údaje.

C. Stížnosti

Pokud nejste spokojeni s tím, jak vaše Osobní údaje zpracováváme, můžete se na nás obrátit s využitím kteréhokoliv z komunikačních prostředků uvedených v jednotlivých zásadách nebo oznámeních o ochraně osobních údajů nebo alternativě můžete navíc vedle výše uvedených práv podat stížnost u příslušného kontrolního orgánu.

9. Jak dlouho uchováváme vaše Osobní údaje

Vaše Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro splnění účelu, pro který byly vaše osobní údaje shromážděny dle ustanovení těchto Zásad o ochraně osobních údajů, pokud ze zákona není vyžadováno delší období uchování. Pokud již vaše Osobní údaje nejsou nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny nebo v souladu s požadavky právních předpisů, budou odstraněny v souladu s platnými právními předpisy.

10. Odkazy a produkty třetích osob na našich Webových stránkách

Naše Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky třetích osob, které neprovozuje společnost Panasonic a naše Webové stránky mohou obsahovat aplikace, které si můžete stáhnout od třetích osob. Tyto odkazované webové stránky nejsou pod kontrolou společnosti Panasonic a v důsledku toho neneseme odpovědnost za postupy ochrany osobních údajů nebo obsah kterékoliv z odkazovaných webových stránek a online aplikací. Pokud se rozhodnete používat jakékoliv webové stránky nebo aplikace třetích osob, veškeré Osobní údaje shromážděné webovými stránkami nebo aplikacemi třetích osob se budou řídit případnými existujícími zásadami ochrany osobních údajů příslušné třetí osoby. Silně doporučujeme věnovat čas seznámení se se zásadami ochrany osobních údajů případných třetích osob, kterým poskytujete své Osobní údaje.

11. Soubory cookies

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro uložení vašich předvoleb a nastavení a k analýze zkušeností s procházením našich Webových stránek. Pro podrobnější informace o tom, co jsou to soubory cookies, jak je společnost Panasonic a třetí osoby používají a pro podrobnosti o tom, jak lze soubory cookies deaktivovat, si prosím přečtěte naše Zásady používání souborů cookies.

12. Osobní údaje dětí

Panasonic považuje za dítě každého ve věku do 16 let nebo takového nižšího věku, který je případně stanoven příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Vědomě neshromažďujeme ani se nepokoušíme shromažďovat Osobní údaje o dětech bez souhlasu rodičů nebo opatrovníků. V případě, že shromažďujeme informace od dětí, vždy vynaložíme rozumné úsilí na ověření, zda byl souhlas poskytnut nebo schválen rodičem nebo opatrovníkem dítěte.

13. Změny těchto Zásad o ochraně osobních údajů

Panasonic může případně tyto Zásady ochrany osobních údajů změnit. „Poslední změna“ v horní části těchto stránek uvádí, kdy byly Zásady naposledy upraveny a veškeré změny vstoupí v platnost zveřejněním upraveného znění Zásad ochrany osobních údajů.

14. Podrobnější informace

Pokud máte jakékoliv otázky ohledně shromažďování, zpracovávání nebo používání vašich Osobních údajů, kontaktujte nás prosím na kterémkoliv z komunikačních prostředků popsaných v jednotlivých zásadách nebo oznámeních o ochraně osobních údajů v rámci příslušné služby.
Pokud máte jakékoliv otázky ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na níže uvedené adrese:
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japonsko

<For Pro rezidenty EHP>

Společnost Panasonic je zastoupená v Evropském hospodářském prostoru (tj. Evropské unii, na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku) pro veškeré záležitosti související s ochranou informací svým německým subjektem, společností Panasonic Marketing Europe GmbH, se sídlem na adrese Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Německo.