Podmínky použití

Poslední změna: 27. července 2018

Tyto webové stránky („Webové stránky“) jsou provozovány společností Panasonic Corporation a jejími propojenými osobami (dále společně jen „Společnost“) nebo jejími zástupci. Váš přístup na tyto Webové stránky a jejich používání budou považovány za akceptaci následujících podmínek používání. Dovolujeme si upozornit, že některé části služeb poskytovaných na těchto Webových stránkách mohou mít vlastní podmínky používání. Pokud takové služby používáte, budete muset vyslovit souhlas s dalšími podmínkami používání takových služeb.

1. Autorská práva
2. Ochranné známky atd.
3. Vyloučení, omezení odpovědnosti
4. Zakázané jednání
5. Odkazování na Webové stránky
6. Zasílání návrhů nebo nápadů
7. Zásady ochrany osobních údajů
8. O souborech cookies
9. Provozní prostředí
10. Kontrola vývozu
11. Rozhodné právo a soudní příslušnost

Zásady přístupu na web

1. Autorská práva

Autorská práva na tyto webové stránky a veškerý materiál, který obsahují, i včetně textu, fotografií, obrázků, softwaru, hudby audiovizuálních klipů a dalšího materiálu chráněného autorskými právy (pod společným označením obsah), jsou vlastnictvím společnosti, jeho autorů či dalších subjektů (pod společným označením autoři).

Kopírování, zveřejnění, distribuce, úprava, smazání či reprodukce obsahu (pod společným označením použití) bez pověření autorů je zakázáno japonským zákonem o autorských právech, mezinárodními dohodami a dalšími zákony upravujícími autorská práva, a to kromě tisku nebo uchování pro osobní použití či jiného konkrétního použití povoleného těmito zákony. Proto je před použitím obsahu nutné obrátit se na společnost a vyžádat si svolení. Upozorňujeme, že záleží čistě na rozhodnutí společnosti, zda takové svolení k použití obsahu vydá.

Pokud obsah použijete bez svolení společnosti, musíte uvést informace o autorských právech podle požadavku společnosti, pokud v tomto dokumentu není uvedeno jinak. Informace o autorských právech nesmíte upravit ani odstranit bez předchozího svolení společnosti.

2 . Obchodní značky atd.

Práva na obchodní značky, loga a názvy produktů zobrazené na těchto webových stránkách (pod společným označením obchodní značky) patří společnosti či jiným právoplatným držitelům. Použití obchodních značek bez pověření ze strany společnosti či právoplatných držitelů je zakázáno zákonem o obchodních značkách a jinými zákony, s výjimkou konkrétního použití povoleného těmito zákony. Proto je před použitím obchodních značek nutné obrátit se na společnost a vyžádat si svolení.

3. Zřeknutí se odpovědnosti, omezení odpovědnosti

OBSAH A DALŠÍ INFORMACE UVEDENÉ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH (VČETNĚ VEŠKERÉHO OBSAHU A FUNKCÍ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH DOSTUPNÝCH NEBO PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK PŘÍSTUPNÝCH) JSOU POSKYTNUTY TAK, JAK JSOU. CO SE TÝČE OBSAHU A DALŠÍCH INFORMACÍ UVEDENÝCH NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, SPOLEČNOST NEZARUČUJE, VÝSLOVNĚ, ANI NEPŘÍMO, (1) ŽE JAKÝKOLI OBSAH UVEDENÝ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEBO PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK PŘÍSTUPNÝ JE PŘESNÝ, VHODNÝ PRO PRODEJ NEBO JINÝ KONKRÉTNÍ ÚČEL ANI ŽE NEPORUŠUJE ŽÁDNÁ DALŠÍ PRÁVA, A TO V NEJŠIRŠÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM ZE ZÁKONA. SPOLEČNOST NEBUDE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA ŠKODY VZNIKLÉ MIMO JINÉ POUŽITÍM ZDE UVEDENÝCH DOKUMENTŮ NEBO VAŠÍM PŘÍSTUPEM NA TYTO STRÁNKY ČI POUŽITÍM TĚCHTO STRÁNEK, KE KTERÝM DOJDE NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘEČINU NEBO JINÝM ZPŮSOBEM.

(2) SPOLEČNOST NEODPOVÍDÁ ANI ZA TO, ŽE SERVER, NA KTERÉM JSOU TYTO WEBOVÉ STRÁNKY PŘÍSTUPNÉ, NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ VIRY ANI JINÉ KOMPONENTY, KTERÉ MOHOU NAKAZIT, POŠKODIT ČI JINAK ZPŮSOBIT ÚJMU VAŠEMU POČÍTAČOVÉMU VYBAVENÍ NEBO JINÉMU MAJETKU PŘI PŘÍSTUPU, PROHLÍŽENÍ ČI JINÉM POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO PŘI STAHOVÁNÍ MATERIÁLŮ Z TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK.

Společnost si vyhrazuje právo změnit nebo ukončit jakékoli prvky těchto webových stránek, včetně její struktury, smluvních podmínek, adresy URL, obsahu a informací na nich uvedených bez předchozího upozornění. Společnost si vyhrazuje právo přerušit či ukončit provoz těchto webových stránek bez předchozího upozornění.

4. Zakázané činnosti

Při používání těchto webových stránek jsou zakázány tyto činnosti:

 • Činnosti, které způsobují nebo pravděpodobně způsobí újmu či škodu společnosti nebo třetím stranám.
 • Činnosti, které očerňují či pravděpodobně očerní produkty nebo služby společnosti.
 • Činnosti, které očerňují či pravděpodobně očerní představitele nebo zaměstnance společnosti.
 • Činnosti, které poškozují nebo pravděpodobně poškodí pověst či kvalitu společnosti způsobem, který je v rozporu s obecným řádem a morálkou.
 • Trestné činy, které mohou vést či pravděpodobně povedou k trestným činům.
 • Činnosti, které porušují nebo pravděpodobně poruší zákony, pravidla nebo nařízení.
 • Činnosti, které způsobují nebo pravděpodobně způsobí nedorozumění při vašem partnerství nebo spolupráci se společností, nebo které způsobují či pravděpodobně způsobí nedorozumění a bude se zdát, že společnost uznává, podporuje nebo doporučuje webové stránky, na které vede takový odkaz, nebo za ně ručí.
 • Činnosti, které poškodí vzhled těchto webových stránek, např. frame link (odkaz na rámec).
 • Jiné činnosti, které společnost považuje za nevhodné.

5. Odkazování na tyto webové stránky

Při odkazování na tyto webové stránky (včetně uvedení adresy URL těchto webových stránek v tištěné publikaci, např. v časopise nebo brožuře) je nutné splnit následující požadavky.

Především je nutné se řídit výše uvedeným bodem 4 o zakázaných činnostech a také níže uvedenými požadavky. Poté můžete odkaz na tyto webové stránky libovolně umístit na své webové stránky.

Webové stránky odkazující na tyto webové stránky provozuje jejich provozovatel na vlastní riziko a společnost nemá k takovým webovým stránkám žádný vztah. Při přístupu na webové stránky obsahující odkaz na tyto webové stránky je nutné řídit se podmínkami použití takových webových stránek.

Společnost neodpovídá za žádné ztráty, škody, stížnosti ani nároky (včetně nároků na odškodnění od třetích stran), které vzniknou následkem vašeho přístupu na webové stránky obsahující odkaz na tyto webové stránky.

Společnost neručí za obsah webových stránek obsahujících odkaz na tyto webové stránky, a to výslovně ani nepřímo. Společnost dále nemá v úmyslu naznačovat, že mezi společností a webovými stránkami s odkazem na tyto webové stránky existuje nějaký zvláštní vztah, ani nemá v úmyslu naznačovat, že společnost propaguje či doporučuje produkty nebo služby těchto společností či osob.

Požadavky

 1. Společnost může změnit, zastavit a smazat své informace a adresu URL těchto webových stránek bez předchozího upozornění. Adresu URL těchto webových stránek či jiné informace na nich uvedené uchovávejte na vlastní riziko. Společnost neodpovídá za žádné ztráty, škody ani potíže, které kvůli odkazu na tyto webové stránky utrpěly dané webové stránky, jejich správce, návštěvníci, nebo nějaká třetí strana.
 2. Při odkazování na tyto webové stránky je nutné zadat název společnosti jako vlastníka odkazované stránky.
 3. Odkazování na tyto webové stránky není povoleno na následujících webových stránkách:
  • Na webových stránkách, které očerňují či pravděpodobně očerní představitele nebo zaměstnance společnosti.
  • Na webových stránkách, které poškozují nebo pravděpodobně poškodí pověst či kvalitu společnosti způsobem, který je v rozporu s obecným řádem a morálkou.
  • Na webových stránkách, které mohou vést či pravděpodobně povedou k trestným činům.
  • Na webových stránkách, které porušují nebo pravděpodobně poruší zákony, pravidla nebo nařízení.
 4. Pokud se zdá, že vaše webové stránky porušují některé z výše uvedených příkladů, nebo pokud společnost požaduje smazání odkazů na tyto webové stránky, je nutné přestat používat a smazat odkaz na tyto webové stránky.

6. Zasílání návrhů nebo nápadů

Pokud máte jakékoliv návrhy, nápady, otázky nebo komentáře týkající se produktů Společnosti, kontaktujte prosím Společnost ze stránek jednotlivých produktů na těchto Webových stránkách.

Dovolujeme si upozornit, že Společnost se podílí na rozsáhlé činnosti výzkumu a vývoje v různých oblastech a vlastní různé nápady a technické informace. Abychom zabránili omezené jedinečných činnosti výzkumu a vývoje Společnost a pro zabránění budoucím potížím a nepochopení v souvislosti s právy průmyslového vlastnictví, jako jsou patenty, Společnost nebude přijímat vaše technické návrhy jinak než dle níže uvedeného popisu.

Dále s výjimkou případů, kdy existuje specifická smlouva mezi vámi a Společností, Společnost nebude mít povinnost kontrolovat, hlásit, zachovávat důvěrnost nebo poskytnout platbu za technické návrhy přijaté Společností jinak než dle popisu níže.

Technické návrhy, které mohou být kontrolovány Společností:

Technické návrhy týkající se patentů, průmyslových vzorů, ochranných známek nebo jiných práv, které byly zaregistrovány jako práva průmyslového vlastnictví v Japonsku nebo cizích zemích.

Technické návrhy týkající se práv k užitnému vzoru s přílohou ve formě zprávy o hodnocení užitného vzoru vydaného Japonským patentovým úřadem, v níž bude uvedeno hodnocení úrovně „6. Předchozí dokument prokazující absenci novosti nebyl nalezen.“

Technické návrhy, které byly vyžádány Společností.

7. Zásady ochrany osobních údajů

Společnost uznává význam ochrany osobních údajů. Společnost odpovídajícím způsobem spravuje a využívá osobní údaje shromážděné prostřednictvím vašeho používání těchto Webových stránek v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů Webových stránek.

 • Zásady ochrany osobních údajů webových stránek
 • Výše uvedené Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na tyto Webové stránky, které jsou provozovány společností Panasonic Corporation. Pro ostatní webové stránky provozované jejími propojenými osobami nebo dceřinými společnostmi se prosím seznamte se zásadami ochrany osobních údajů jednotlivých společností.

8. O souborech cookies

Tyto Webové stránky využívají soubory cookies a podobné nástroje pro zlepšení jejich výkonu a pro zlepšení vaší uživatelské zkušenosti. Dalším používáním těchto Webových stránek bez změny vašich nastavení vyslovujete souhlas s jejich používáním. Pro podobnější informace o souborech cookies, které používáme, nebo o tom jak změnit vaše nastavení, viz prosím naše Zásady používání souborů cookies.

9. Provozní prostředí

Společnost doporučuje používat tyto webové stránky v nejnovější verzi prohlížečů Internet Explorer, Chrome, Firefox a Safari.

V závislosti na nastavení zařízení používaném zákazníky, některými prohlížeči či aplikace může dojít k nezamýšlenému zobrazení.

Informace o přístupovém prostředí na stránky https

V rámci posílení zabezpečení Společnost zvyšuje zabezpečení jednotlivých stránek na těchto Webových stránkách zavedením Always-On SSL (*1) a nejnovější verze SSL/TLS (*2).

Zabezpečené webové stránky (stránky HTTPS) se nemusí v některých prohlížečích správně zobrazovat. Pokud se tak stane, zkontrolujte prostředí vašeho zařízení a změňte nastavení dle potřeby.

(*1) Always-On SSL je metoda zabezpečení, která provádí veškeré přístupy přes zabezpečené HTTPS pro zvýšení spolehlivosti.

(*2) SSL/TLS je metoda šifrování, která zachovává bezpečnost internetového připojení.

10. Kontrola vývozu

V případě vývozu (včetně přepravy do země mimo Japonsko a poskytnutí rezidentům jiných zemí než Japonska) technologií nebo programů získaných na Webových stránkách nebo produktů zakoupených na Webových stránkách, jste povinni dodržovat Zákon o zahraničních měnách a zahraničním obchodu, Americký zákon o správě vývozu a další platné právní předpisy a nařízení.

11. Platné zákony a soudní jurisdikce

Podmínky použití těchto webových stránek se řídí japonskými zákony bez ohledu na jejich případné rozpory a budou v souladu s nimi vykládány.

Veškeré požadavky či spory mezi vámi a společností, které vzniknou kvůli těmto webovým stránkám nebo v souvislosti s nimi, budou podléhat exkluzivní jurisdikci krajského soudu v japonském městě Ósace.