Uvjeti korištenja

Zadnja izmjena: 27. srpnja 2018. godine.

Ovim web-mjestom („Web-mjesto“) upravlja tvrtka Panasonic Corporation i tvrtke partneri (pod zajedničkim nazivom „Tvrtka“) ili njezin agent. Pristupanjem i korištenjem Web-mjesta prihvaćate sljedeće uvjete korištenja. Imajte na umu da pojedine usluge na ovom Web-mjestu imaju vlastite uvjete korištenja. Ako se koristite takvom uslugom, tražit ćemo da prihvatite dodatne uvjete korištenja za tu uslugu.

1. Autorsko pravo
2. Zaštitni znaci, itd.
3. Izjava o odricanju odgovornosti
4. Nedopuštene radnje
5. Povezivanje na Web-mjesto
6. Podnošenje prijedloga ili ideja
7. Pravila o zaštiti privatnosti
8. O kolačićima
9. Radno okruženje
10. Kontrola izvoza
11. Nadležno pravo

Pravila o mrežnom pristupu

1. Autorsko pravo

Autorsko pravo na Web-mjestu i sav materijal na njemu, uključujući između ostaloga tekst, fotografije, slike, softver, glazbu, audio-video isječke i drugi materijal s autorskim pravima (pod zajedničkim nazivom „Sadržaj“) pripada Tvrtki, originalnom autoru ili oboma subjektima (pod zajedničkim nazivom „Autor“).

Kopiranje, javni prijenos, distribucija, izmjena, brisanje ili reprodukcija Sadržaja (pod zajedničkim nazivom „Korištenje“) bez odobrenja Autora zabranjeni su prema japanskom zakonu o autorskim pravima, međunarodnim konvencijama i drugim propisima o zaštiti autorskih prava, osim za ispis ili spremanje za osobno Korištenje ili drugu svrhu koju dopuštaju navedeni propisi. Stoga vas molimo da se obratite Tvrtki za odobrenje prije Korištenja Sadržaja. Imajte na umu da Tvrtka može odbiti dati odobrenje za Korištenje Sadržaja prema vlastitom nahođenju.

Ako koristite Sadržaj uz odobrenje Tvrtke, molimo da objavite obavijest o autorskim pravima prema uputama Tvrtke osim ako nije drukčije navedeno u ovim Uvjetima. Ne smijete mijenjati niti brisati obavijest o autorskim pravima bez prethodnog odobrenja Tvrtke.

2. Zaštitni znaci, itd.

Prava na znaštitne znakove, logotipe i nazive proizvoda objavljene na Web-mjestu (pod zajedničkim nazivom „Zaštitni znaci“) pripada Tvrtki ili drugim nositeljima prava. Upotreba Zaštitnih znakova bez ovlaštenja Tvrtke ili nositelja prava zabranjena je prema zakonu o zaštitnim znacima i drugim propisima osim u svrhu određenu tim propisima. Stoga vas molimo da se obratite Tvrtki za odobrenje prije upotrebe Zaštitnih znakova.

3. Izjava o odricanju odgovornosti

SADRŽAJ I DRUGE INFORMACIJE OBJAVLJENE NA WEB-MJESTU (UKLJUČUJUĆI SAV SADRŽAJ I FUNKCIJE KOJIMA SE PRISTUPA PUTEM WEB-MJESTA) DAJU SE U POSTOJEĆEM STANJU. U MJERI KOJA JE DOPUŠTENA ZAKONOM, S OBZIROM NA SADRŽAJ I DRUGE INFORMACIJE OBJAVLJENE NA WEB-MJESTU, TVRTKA NE DAJE NIKAKVE IZJAVE NI JAMSTVA, IZRIČITA ILI PREŠUTNA, NIKAKVE VRSTE (1) ZA TOČNOST, POGODNOST ZA TRŽIŠTE, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJE SADRŽAJA OBJAVLJENOG NA OVOM WEB-MJESTU ILI DOSTUPNOG PUTEM NJEGA. NI U KOJEM SLUČAJU TVRTKA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA POSEBNU, NEIZRAVNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU NITI DRUGU ŠTETU, UGOVORNU, IZVANUGOVORNU ILI DRUGU, KOJA PROIZAĐE ILI JE VEZANA UZ, IZMEĐU OSTALOG, UPOTREBU DOKUMENATA NA WEB-MJESTU, ODNOSNO PRISTUP, PREGLEDAVANJE I UPOTREBU WEB-MJESTA.

; ILI (2) DA NA POSLUŽITELJU NA KOJEM JE WEB-MJESTO SMJEŠTENO NEMA VIRUSA ILI DRUGIH KOMPONENTI KOJE MOGU ZARAZITI ILI OŠTETITI VAŠU RAČUNALNU OPREMU ILI DRUGU IMOVINU KADA PRISTUPITE WEB-MJESTU, KADA GA PREGLEDAVATE, PREUZIMATE S NJEGA ILI RABITE NA DRUGI NAČIN.

Tvrtka zadržava pravo mijenjati ili brisati bilo koji dio Web-mjesta, uključujući njegovu strukturu, odredbe i uvjete, URL te Sadržaj i informacije bez prethodne obavijesti. Tvrtka zadržava pravo prekinuti ili obustaviti rad Web-mjesta bez prethodne obavijesti.

4. Nedopuštene radnje

Prilikom upotrebe Web-mjesta ne smijete činiti sljedeće radnje

 • Radnje kojima se može oštetiti Tvrtka ili treće strane
 • Radnje kojima se može naštetiti ugledu proizvoda ili usluga Tvrtke
 • Radnje kojima se može naštetiti ugledu direktora ili zaposlenika Tvrtke
 • Radnje kojima se može uništiti vjerodostojnost ili dojam o kvaliteti Tvrtke u suprotnosti s javnim redom i moralom
 • Kriminalne radnje ili radnje koje mogu dovesti do kriminalnih radnji
 • Radnje kojima se krše ili mogu kršiti zakoni, statuti ili propisi
 • Radnje koje uzrokuju ili mogu uzrokovati nesporazume u partnerstvu ili poslovnom odnosu između vas i Tvrtke, odnosno uzrokuju ili mogu uzrokovati nesporazume da Tvrtka prepoznaje, jamči za, podržava ili preporučuje povezano mjesto
 • Radnje kojima se šteti izgledu Web-mjesta kao što je uokvirena veza
 • Druge radnje koje Tvrtka smatra neprikladnima

5. Povezivanje na Web-mjesto

Prilikom stavljanja veza na Web-mjesto (uključujući objavu URL-ova Web-mjesta u tiskanim izdanjima kao što su časopisi ili bilteni), morate se pridržavati sljedećih zahtjeva.

Od vas tražimo da se poglavito pridržavate pravila o „Nedopuštenim radnjama“ iz članka 4. i „Zahtjeva“ u nastavku. Nadalje, možete slobodno stavljati veze na naše Web-mjesto na svom web-mjestu.

Web-mjestom koje sadrži vezu na Web-mjesto upravlja operater na vlastiti rizik i Tvrtka nema nikakve veze s web-mjestom koje sadrži vezu na Web-mjesto. Molimo da se pridržavate uvjeta korištenja web-mjesta koje sadrži vezu na Web-mjesto kada pristupite web-mjestu koje sadrži vezu na Web-mjesto.

Tvrtka ne snosi odgovornost za gubitak, štetu, prigovor ili pritužbu (uključujući pritužbe zbog oštećenja trećih strana) uslijed vašeg pristupa web-mjestu koje sadrži vezu na Web-mjesto.

Tvrtka ne daje izjave niti jamstva, bilo izričita ili prešutna, vezana uz sadržaj web-mjesta koje sadrži vezu na Web-mjesto. Nadalje, Tvrtka ne implicira nikakav poseban odnos između Tvrtke i web-mjesta koje sadrži vezu na Web-mjesto niti da podržava ili preporučuje proizvode ili usluge tih tvrtki ili osoba.

Zahtjevi

 1. Tvrtka može promijeniti, obustaviti ili izbrisati svoje informacije i URL Web-mjesta bez prethodne obavijesti. Molimo da URL ili informacije na ovom Web-mjestu čuvate na vlastiti rizik. Tvrtka ne snosi odgovornost za gubitak, štetu ili probleme nastale na web-mjestu koje sadrži vezu na Web-mjestu, koje prouzroči upravitelj ili posjetitelj povezanog web-mjesta ili treća strana uslijed vašeg povezivanja na ovo Web-mjesto.
 2. Prilikom povezivanja na Web-mjesto molimo da navedete naziv Tvrtke kao vlasnika povezane stranice.
 3. Povezivanje na Web-mjesto nije dopušteno u sljedećim slučajevima:
  • Web-mjesto koje može naštetiti ugledu direktora ili zaposlenika Tvrtke
  • Web-mjesto koje može uništiti vjerodostojnost ili dojam o kvaliteti Tvrtke u suprotnosti s javnim redom i moralom
  • Web-mjesto koje uzrokuje kriminalne radnje ili radnje koje mogu dovesti do kriminalnih radnji
  • Web-mjesto kojim se krše ili mogu kršiti zakoni, statuti ili propisi
 4. Ako postoji sumnja da vaše web-mjesto krši bilo koju navedenu odredbu ili ako Tvrtka zahtijeva brisanje veza na Web-mjesto, morate obustaviti upotrebu veza na Web-mjesto i izbrisati ih.

6. Podnošenje prijedloga ili ideja

Ako imate prijedloge, ideje, pitanja ili komentare vezane uz proizvode tvrtke, obratite se tvrtki putem stranice dotičnog proizvoda na Web-mjestu.

Imajte na umu da tvrtka radi na istraživanju i razvoju širokog raspona područja i ima niz ideja i tehničkih informacija. Da ne bi došlo do ograničavanja aktivnosti jedinstvenog istraživanja i razvoja u tvrtki ili budućih problema i nesporazuma vezanih uz prava industrijskog vlasništva kao što su patenti, tvrtka ne prima tehničke prijedloge osim onih navedenih u nastavku.

Nadalje, ako ne postoji konkretan ugovor između vas i tvrtke, tvrtka nije dužna pregledati, odgovoriti, održati povjerljivost ili platiti tehničke prijedloge koje primi osim za one navedene u nastavku.

Tehnički prijedlozi koje tvrtka može pregledati:

Tehnički prijedlozi vezani uz patente, industrijski dizajn, trgovačke znakove i druga prava koja su registrirana s pravom na industrijsko vlasništvo u Japanu i stranim zemljama.

Tehnički prijedlozi vezani uz prava na model upotrebe uz prilog izvješća o procjeni modela upotrebe koje izdaje japanski Ured za patente s ocjenom „6. Nije pronađen postojeći umjetnički dokument koji bi dokazivao da se ne radi o novitetu.“

Tehnički prijedlozi koje je tvrtka tražila.

7. Pravila o zaštiti privatnosti

Tvrtka razumije važnost zaštite osobnih podataka. Tvrtka propisno upravlja i koristi se osobnim podacima koje prikupi kroz vašu upotrebu Web-mjesta na temelju pravila o zaštiti privatnosti na Web-mjestu.

 • Pravila o zaštiti privatnosti na web-mjestu
 • Gore navedena pravila o zaštiti privatnosti odnose se na ovo Web-mjesto kojim upravlja Panasonic Corporation. Na drugim web-mjestima kojima upravljaju partneri ili podružnice tvrtke provjerite pojedinačna pravila o zaštiti privatnosti.

8. O kolačićima

Web-mjesto koristi kolačiće i slične alate da bi se unaprijedio rad web-mjesta i doživljaj korisnika te prihvaćate upotrebu kolačića ako nastavite koristiti Web-mjesto bez promjene postavki. Da biste saznali više o kolačićima koje koristimo ili kako promijeniti postavke, pogledajte pravila o kolačićima.

9. Radno okruženje

Za upotrebu Web-mjesta Tvrtka preporučuje najnovije verzije preglednika Internet Explorer, Chrome, Firefox i Safari.

Ovisno o postavkama terminala korisnika, nekih preglednika ili aplikacija, može doći do neželjenog prikaza.

Informacije o okruženju pristupa https stranici

U sklopu sigurnosnog poboljšanja, tvrtka nastoji zaštiti stranice na ovom Web-mjestu implementacijom protokola Always-On SSL (*1) i najnovije verzije protokola SSL/TLS (*2).

Zaštićene web-stranice (HTTPS stranice) možda se neće ispravno prikazivati u nekim preglednicima. Ako do toga dođe, provjerite okruženje uređaja i promijenite postavke po potrebi.

(*1) Always-On SSL sigurnosni je način koji usmjerava sav pristup putem zaštićenog HTTPS protokola radi veće pouzdanosti.

(*2) SSL/TLS je kriptografski način koji štiti internetsku vezu.

10. Kontrola izvoza

U slučaju izvoza tehnologija ili programa (uključujući prijevoz u zemlju izvan Japana i otkrivanje istih stanovnicima koji nisu iz Japana) dobivenih putem Web-mjesta ili proizvoda kupljenih putem Web-mjesta, morate poštivati zakon o deviznom poslovanju i vanjskoj trgovini, američki Zakon o izvozu i druge primjenjive zakone i propise.

11. Nadležno pravo

Uvjeti korištenja na ovom Web-mjestu sastavljeni su u skladu s japanskim zakonima uz pravila o dodjeli sudske nadležnosti.

U slučaju pritužbi ili spora između vas i Tvrtke nastalih u vezi s Web-mjesto, nadležan je japanski Županijski sud u Osaki.