Webhelyi adatvédelmi szabályzat

Legutóbb módosítva: 2018. július 27

Személyes adatainak védelme fontos számunkra. A jelen Adatvédelmi szabályzat az általunk Önről a webhelyünkön gyűjtött Személyes adatok felhasználási módját hivatott ismertetni.

A jelen Adatvédelmi szabályzat csak a Panasonic Corporation által üzemeltetett www.panasonic.com/global vagy a panasonic.com többi résztartományán elérhető webhelyek („Webhelyeink”) használatának kapcsán Ön által számunkra megadott vagy általunk begyűjtött Személyes adatokra vonatkozik. Ha Személyes adatait a Panasonic valamely külön szolgáltatásában, illetve leányvállalata vagy kirendeltsége által üzemeltetett más webhely használatakor adta meg, akkor azok saját adatvédelmi szabályzatát vagy nyilatkozatát kell figyelemebe vennie. A Panasonic külön szolgáltatásainak vagy más webhelyeinek használatakor szíveskedjék elolvasni azok saját adatvédelmi szabályzatát.

Webhelyeink adatvédelmi gyakorlatáról az alábbi hivatkozásokra kattintva kaphat további tájékoztatást:

1. Kik vagyunk?
2. Mit nevezünk Személyes adatoknak?
3. Milyen Személyes adatait gyűjti be a Panasonic?
4. Milyen jogi alapon kezeljük Személyes adatait?
5. Milyen célra használjuk fel Személyes adatait?
6. Kinek a számára és milyen esetben szogltáltatjuk ki Személyes adatait?
    A. Személyes adatokhoz jutó külső felek
    B. Személyes adatok nemzetközi továbbítása
7. Mit teszünk Személyes adatainak biztonságáért?
8. Mik a jogai, és hogyan érvényesítheti őket?
9. Mennyi ideig tároljuk Személyes adatait?
10. Külső felek hivatkozásai és termékei Webhelyeinken
11. Cookie-k
12. Gyermekek Személyes adatai
13. A jelen Adatvédelmi szabályzat módosításai
14. További tájékoztatás

1. Kik vagyunk?

A Panasonic Corporation székhelye 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japán („Panasonic”, „mi” és egyéb többes szám első személyű hivatkozások)

Számos leányvállalattal rendelkezünk, aki itt találhatók meg.

http://www.panasonic.com/global/corporate/profile/group-companies.html

2. Mit nevezünk Személyes adatoknak?

A jelen Adatvédelmi szabályzat szempontjából „Személyes adat” minden olyan adat, amely egy azonosított vagy azonosítható személyre (például Önre) vonatkozik. Az Önt személy szerint azonosító adat lehet például név, lakcím, telefonszám vagy internetes azonosító (például cookie vagy IP-cím). Az önmagukban Önt személy szerint nem azonosító, de Önhöz általunk hozzárendelt adatok szintén Személyes adatoknak minősülnek.

3. Milyen Személyes adatait gyűjti be a Panasonic?

A. Az Ön által magáról közvetlenül megadott Személyes adatok

Egyes általunk biztosított Webhelyeink lehetővé teszik, illetve megkövetelik, hogy Személyes adatait megadja.

I. Amikor a Panasonic vállalattal kommunikál

Ha felveszi velünk a kapcsolatot vagy ügyfélszolgálatunk munkatársához fordul, begyűjthetjük olyan Személyes adatait, mint név, postacím, telefonszám, e-mail-cím és kapcsolattartási preferenciák, begyűjthetjük továbbá a tulajdonában lévő Panasonic termékek vagy eszközök adatait olyan adatait is, mint gyártási szám vagy vásárlási időpont. Létrehozhatunk továbbá olyan eseménynaplókat, illetve jelentéseket, amelyek a termék vagy alkalmazás teljesítménybeli problémájának diagnosztizálásakor hasznosak lehetnek, és rögzíthetjük a problémával kapcsolatos adatokat. Ezeket az adatokat ügyfélszolgálat és terméktámogatás biztosításához használjuk fel.

II. Hírlevél-feliratkozások

Ha promóciós kommunikációinkra és hírlevelünkre feliratkozik, olyan Személyes adatokat gyűjtünk be, mint például e-mail-cím. Ezeket a feliratkozásos szolgáltatásokat kizárólag a vonatkozó törvények betartásával és az Ön kifejezett kérésére biztosítjuk.

B. A Webhelyeink Ön által történő felhasználásával kapcsolatos adatok

A Webhelyeink Ön által történő felhasználásával kapcsolatban gyűjthetünk adatokat. Például az alábbiakat gyűjtjük be:

I. Termék, ill. eszköz adatai
 – például egyedi eszközazonosítók, IP-cím, operációs rendszerre vonatkozó adatok, valamint annak az eszköznek az adatai, amellyel Webhelyeinkhez hozzáfér;
II. Naplózott adatok
 – például Webhelyeink használatának időpontja és időtartama, a Webhelyeinken keresztül megadott keresőkifejezések, valamint az Ön (például PC, mobiltelefon vagy táblagép) eszközén általunk létrehozott cookie-kban esetleg tárolt adatok.

4. Milyen jogi alapon kezeljük Személyes adatait?

Érvényes jogalap nélkül nem dolgozhatunk fel Személyes adatokat. Ennek megfelelően csak akkor dolgozunk fel személyes adatokat, ha:

 1. ehhez előzőleg egyértelműen hozzájárult;
 2. a feldolgozás elengedhetetlen az Ön felé vállalt szerződéses kötelezettségünk teljesítéséhez, illetve az Ön által kért szerződéskötést megelőző lépésekhez;
 3. a feldolgozás elengedhetetlen törvény vagy jogszabály által előírt kötelezettségünk teljesítéséhez;
 4. a feldolgozás elengedhetetlen Ön vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelmében; illetve
 5. a feldolgozás saját jogos érdekünkben elengedhetetlen, kivéve akkor, ha ezeket felülbírálja az Ön érdeke vagy az Önt megillető alapvető jog és rendelkezési szabadság. Példák ilyen „jogos érdekre”:
  1. költséghatékony Webhelyekből eredő előnyszerzés (például egy alvállalkozónk által kínált platformok használata mellett döntünk);
  2. informatikai rendszerünk, architektúránk és hálózatunk biztonságának védelme; valamint
  3. vállalati és társadalmi kötelezettségünk teljesítése.

5. Milyen célra használjuk fel Személyes adatait?

Az általunk gyűjtött Személyes adatokat az alábbi célokra használhatjuk fel:

 1. Webhelyeinken fiók létrehozása, ill. fiókba való belépés – hogy Ön profilt hozhasson létre Webhelyeinken, valamint hogy bejelentkezhessen ezeken a Webhelyeinken;
 2. Termékek, ill eszközök regisztrálása – Önnek, eszközének vagy a birtokában lévő terméknek bármely Webhelyünkön való regisztrálásához;
 3. Szolgáltatásaink biztosítása – szolgáltatásaink vagy bármely más kérelmezett konkrét funkció biztosítása, beleértve az Ön felé esetlegesen vállalt szerződéses kötelezettség teljesítését. Minden szolgáltatáshoz megjelenítjük az egyedi adatvédelmi szabályzatot vagy nyilatkozatot, ha van ilyen;
 4. Felmérések – véleményének vagy hozzászólásának kikérése Webhelyeinken, illetve egyéb felmérések elvégzése;
 5. V. Reklámozás – reklámozási célokra, például testreszabott reklámok és szponzorált tartalmak biztosítására, valamint promóciós kommunikációk küldésére;
 6. Analitikai célok – piacunk, vásárlóink, termékeink, eszközeink és Webhelyeink értékelésére és elemzésére;
 7. Statisztikai célok – Webhelyeink használatáról szóló névtelen és összesített statisztikák készítésére Az ilyen névtelenített adatokat külső feleknek is továbbíthatjuk;
 8. Szolgáltatásfejlesztés – új és meglévő Panasonic termékek és Webhelyeink, valamint javaslatok, reklámok és egyéb kommunikációk fejlesztésére, továbbá az Ön preferenciáinak jobb megismerésére;
 9. Ügyfélszolgálati intézkedések – ügyfélszolgálati tevékenységek biztosítása az Ön tulajdonában lévő termékre vagy eszközre, illetve az Ön esetleges további támogatási igényének teljesítésére;
 10. Biztonság – vásárlóink védelmére (például spam üzenetek vagy a Webhelyeinken folytatott csalási kísérletek megakadályozására); Webhelyeink működési biztonságának fenntartására (például rendszereink vagy hálózataink elleni támadás megelőzésére vagy leállítására); illetve a Panasonic jogainak vagy tulajdonának védelmében, beleértve a Webhelyeink használatát szabályzó esetleges feltételek vagy megállapodások betartatását is;
 11. Frissítések – például fiókjával, profiljával vagy minket érintő tranzakcióival kapcsolatos kommunikáció Önnel, Webhelyeinket érintő fontos tájékoztatások továbbítása, Adatvédelmi szabályzatunk esetleges lényegi változásairól szóló értesítések küldése;
 12. Vállalati tranzakció – vállalatunk tranzakcióinak kezelése például átszervezés, fúzió, átadás, értékesítés, vegyesvállalat-alakítás, átruházás vagy a Panasonic vállalkozását, tulajdonát vagy részvényeit érintő egyéb részleges vagy teljes diszpozíció alkalmával, beleértve, korlátozás nélkül, az esetleges csőd- vagy hasonló eljárást.

6. Kinek a számára és milyen esetben szogltáltatjuk ki Személyes adatait?

Külső felek számára az Ön belegyezése nélkül Személyes adatait nem szolgáltatjuk ki a külső fél saját, tőlünk független marketinges vagy üzleti céljának megvalósulása érdekében. Kiszolgáltathatjuk viszont Személyes adatait az alábbi entitásoknak:

A. Személyes adatokhoz jutó külső felek

Kiszolgáltathatjuk adatait az alábbi entitásoknak:

I. Panasonic leányvállalatai

Szükségessé válhat Személyes adatainak továbbítása a Panasonic leányvállalatai felé az Ön által igényelt szolgálatatások vagy egyéb intézkedés biztosítása érdekében.

II. Szolgáltatók

Bizonyos tevékenységek és szolgáltatások nevünkben való elvégzésére külső szolgáltatókat használunk, például e-mailek, valamint szöveges üzenetek, például SMS-ek küldésére, reklámok biztosítására, Webhelyeink használatának ellenőrzésére, marketingkampányaink hatékonyságának utánkövetésére, közösségi oldali csatlakozás lehetővé tételére, valamint ügyfélszolgálat biztosítására. Az Önről szóló Személyes adatokat továbbítjuk külső szolgáltatók felé, de csak abból a célból, hogy nevünkben végzett szolgáltatásaikat teljesíthessék, és csak ha utasításainkat követik. Íme néhány példa az általunk használt külső szolgáltatókra:

 1. E-mail szolgáltatók – e-mail-üzeneteink Önhöz való eljuttatásához, az Ön által megadott marketingbeállításoktól függően, felhőszolgáltatásokat alkalmazunk;
 2. Analitikai szolgáltatók – az analitikai szolgáltatók szerepe, hogy jobban megismerhessük Webhelyeink statisztikáit, és annak fényében Webhelyeinket fejleszthessük. További tájékoztató: Cookie-nyilatkozat.

III. Külső feleknek törvény által előírt esetben vagy Webhelyeink védelme érdekében

Kiszolgáltatjuk Személyes adatait, ha ezt számunkra a hatályos törvények előírják, illetve ha ezt például a bűnüldöző szervek vagy egyéb hatóságok jogosan igénylik; vásárlóink védelmére (például spam üzenetek vagy a Webhelyeinken folytatott csalási kísérletek megakadályozására); Webhelyeink működési biztonságának fenntartására (például rendszereink vagy hálózataink elleni támadás megelőzésére vagy leállítására); illetve a Panasonic jogainak vagy tulajdonának védelmében, beleértve a Webhelyeink használatát szabályzó esetleges feltételek vagy megállapodások betartatását is;

IV. Külső feleknek vállalatunkat érintő tranzakciók kapcsán

Személyes adatait kiszolgáltathatjuk külső felek (vagy a Panasonic leányvállalatai) felé, például átszervezés, fúzió, átadás, értékesítés, vegyesvállalat-alakítás, átruházás vagy a Panasonic vállalkozását, tulajdonát vagy részvényeit érintő egyéb részleges vagy teljes diszpozíció részeként, beleértve, korlátozás nélkül, az esetleges csőd- vagy hasonló eljárást.

V. Külső feleknek az Ön hozzájárulásával vagy utasítására

Ha ehhez Ön hozzájárul, akkor Személyes adatait továbbíthatjuk külső felek számára.

B. Személyes adatok nemzetközi továbbítása

Az Öntől begyűjtött Személyes adatokat esetenként az adott régióban tárolják és dolgozzák fel, esetenként viszont az adott régión kívülre továbbítják, ott tárolják és dolgozzák fel, például – esetleg egyebek mellett – Japánban, vagy bármely olyan országban, ahol a Panasonic és leányvállalatai, kirendeltségei vagy szolgáltatói létesítményeket tartanak fenn.

Ha Személyes adatait saját régióján kívülre továbbítjuk, gondoskodunk a megfelelő biztosítékokról, például az olyan megállapodásokról és mechanizmusokról, amelyek garantálják, hogy a külső szolgáltatók megfelelő szintű védelmet biztosítanak Személyes adatainak.

7. Mit teszünk Személyes adatainak biztonságáért?

A Panasonic megfelelő fizikai, műszaki és adminisztratív intézkedéseket léptetett életbe az általunk Webhelyeinken gyűjtött Személyes adatok biztonsága érdekében. Ezek az intézkedések az alábbiakat veszik figyelembe:

 1. a műszaki megoldások csúcsminősége;
 2. a megvalósítás költsége;
 3. az információ természete; és
 4. a feldolgozás kockázata.

Mindezek célja a véletlen vagy törvénybe ütköző megsemmisülés vagy módosulás, véletlen elvesztés, jogosulatlan kiszolgáltatás vagy hozzáférés, valamint bármely törvénybe ütköző feldolgozás elleni védelem biztosítása.

Ugyanakkor tájékoztatjuk, hogy a Személyes adatokat védő megfelelő intézkedések ellenére egyetlen webhely, termék, eszköz, internetes alkalmazás, adatátviteli forma, számítógépes rendszer vagy vezeték nélküli kapcsolat sem teljesen biztonságos, így nem garantálhatjuk Személyes adatainak biztonságát sem.

8. Mik a jogai, és hogyan érvényesítheti őket?

A. Mik a jogai?

A Panasonic Személyes adatait az Ön hatályos jogszabályokban rögzített jogainak tiszteletben tartásával gyűjti, tárolja és dolgozza fel.
Jogai közé tartozik, hogy jogosult megkapni Személyes adatainak egy példányát, jogosult a Személyes adatok esetleges pontatlanságainak helyesbítését vagy frissítését kérni, valamint a hatályos törvények szerinti feltételek mellett jogosult megtiltani, hogy Személyes adatait feldolgozzák.
Jogában áll továbbá, hogy Személyes adatait töröltesse, valamint ha Személyes adatainak feldolgozásához hozzájárult, jogában áll ezt a hozzájárulását bármikor visszavonni (az ilyen visszavonás azonban nem érinti a visszavonást megelőző felhasználás jogszerűségét). Emellett bizonyos esetekben Önt az adathordozás joga is megilleti. Ez alapján a jog alapján igényelheti, hogy az Ön által megadott Személyes adatait juttassák Önnek vissza rendezett, széles körben használt formátumú, és gép által olvasható formátumban, és hogy az ilyen Személyes adatokat külső fél számára továbbítsuk, minden részükről megnyilvánuló akadályozás nélkül, és az Ön egyéni titoktartási kötelezettségei mellett.

B. Jogainak érvényesítése

Ha fenti jogainak bármelyikét érvényesíteni kívánja, szíveskedjék az adatvédelmi szabályzat vagy nyilatkozat alatt ismertetett bármely kommunikációs csatorna használatával velünk kapcsolatba lépni az összes olyan szoltáltatás esetében, ahol megadta Személyes adatait.

C. Panasztétel

Ha nem elégetett Személyes adatainak felhasználási módjával, akkor a megfelelő Adatvédelmi szabályzatban vagy nyilatkozatban ismertetett bármely csatornán keresztül hozzánk fordulhat, továbbá a fent ismertetett jogai mellett lehetősége van panaszt tenni a megfelelő felügyeleti szervnél is.

9. Mennyi ideig tároljuk Személyes adatait?

Ha valamely törvény ennél hosszabb adatmegőrzési kötelezettséget nem ír elő, akkor Személyes adatait annyi ideig őrizzük meg, amíg azok begyűjtésének célja meg nem valósul a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott módon. Ha Személyes adatai a begyűjtést indokló vagy a hatályos törvények szerint célból már nem szükségesek, azokat a hatályos törvények betartásával töröljük.

10. Külső felek hivatkozásai és termékei Webhelyeinken

Webhelyeink tartalmazhatnak nem a Panasonic által üzemeltetett, külső felekhez tartozó webhelyekre mutató hivatkozásokat, és Webhelyeink tartalmazhatnak olyan alkalmazásokat, amelyek külső felek rendszeréből tölthetők le. Ezek a külső webhelyek nem esnek a Panasonic ellenőrzése alá, és ennek megfelelően nem vállalunk felelősséget a hivatkozott webhelyek és internetes alkalmazások adatvédelmi gyakorlatáért és tartalmáért. Ha valamely külső fél webhelyének vagy alkalmazásának használata mellett dönt, akkor a külső webhely vagy alkalmazás által esetleg begyűjtött Személyes adataira az illető külső fél meglévő adatvédelmi szabályzata fog vonatkozni. Mindenképp javasoljuk, hogy szánja rá az időt, és olvassa el az összes olyan külső fél adatvédelmi szabályzatát, akik számára Személyes adatait megadja.

11. Cookie-k

Webhelyeink cookie-k segítségével tarolják az Ön preferenciáit és beállításait, valamint cookie-k elemzik a Webhelyeinken tanúsított böngészési szokásait. A cookie-k további ismertetését, valamint a Panasonic és a külső felek cookie-használatát, továbbá a cookie-k letiltásának módját a Cookie-nyilatkozat ismerteti.

12. Gyermekek Személyes adatai

A Panasonic a 16 év alattiakat kezeli gyermekként, illetőleg az olyan életkorúakat, amilyet a hatályos adatvédelmi törvények előírnak. Szülői, gondviselői hozzájárulás nélkül – szándékunk szerint – gyermekektől személyes adatokat nem gyűjtünk be. Ha gyermekektől mégis gyűjtünk Személyes adatokat, igyekszünk minden reálisan elvárható intézkedést megtenni annak ellenőrzésére, hogy a gyermek szülője, gondviselője erre engedélyt adott-e.

13. A jelen Adatvédelmi szabályzat módosításai

A Panasonic a jelen Adatvédelmi szabályzatot időnként frissíti. A legutóbbi módosítás időpontja az oldal tetején található, és minden változtatás akkor lép érvénybe, amikor a frissített Adatvédelmi szabályzatot közzétesszük.

14. További tájékoztatás

Személyes adatainak begyűjtésével, feldolgozásával és felhasználásával kapcsolatos esetleges további kérdéseivel, bármely szolgáltatásunk külön adatvédelmi szabályzatban vagy nyilatkozatban megadott elérhetőségen keresztül fordulhat hozzánk.
Ha a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban merülne fel kérdése, szíveskedjék azt az alábbi levelezési címen hozzánk eljuttatni:
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japán

<Az EGT lakosai számára>

A Panasonic vállalatot az Európai Gazdasági Térségben (tehát Európai Unió, Izland, Liechtenstein és Norvégia) minden esetleges adatvédelmi ügyben a német leányvállalat képviseli: Panasonic Marketing Europe GmbH, székhely: Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Németország.