Használati feltételek

Legutóbb módosítva: 2018. július 27.

A jelen webhely (a „Webhely”) üzemeltetője a Panasonic Corporation és leányvállalatai (a „Vállalat”) vagy megbízottja. A Webhelyhez való hozzáféréssel automatikusan elfogadja az alábbi használati feltételeket. Tájékoztatjuk, hogy a Webhely részszolgáltatásaira külön használati feltételek vonatkozhatnak. Ha azokat használja, akkor a rendszer felkéri majd az illető szolgáltatáshoz tartozó további használati feltételek elfogadására.

1. Szerzői jogvédelem
2. Védjegyek stb.
3. Jogi nyilatkozat, felelősség kizárása
4. Tiltott tevékenységek
5. Webhelyünkre mutató hivatkozások
6. Javaslatok és ötletek benyújtása
7. Adatkezelési irányelvek
8. Cookie-ismerető
9. Használati környezet
10. Exportszabályozás
11. Alkalmazandó törvények és illetékes joghatóság

Internetes hozzáférhetőségi szabályok

1. Szerzői jogvédelem

A Webhelynek és a rajta szereplő anyagnak, köztük – esetleg egyebek mellett – a szövegnek, fényképeknek, képeknek, szoftvernek, zenének, audiovizuális klipeknek és esetleges egyéb jogvédett anyagoknak (gyűjtőnéven „Tartalomnak”) a jogtulajdonosa a Vállalat, az eredeti szerző vagy más jogi személy (gyűjtőnéven „Szerző”).

A japán szerzői jog, a nemzetközi egyezmények és az egyéb szerzői jogi törvények értelmében a Szerző engedélye nélkül tilos a Tartalom lemásolása, nyilvános közzététele, terjesztése, megváltoztatása, törlése és reprodukálása (gyűjtőnéven „Felhasználása”), kivéve személyes célú nyomtatás vagy tárolás, illetve bizonyos, az említett törvények szerint engedélyezett egyéb felhasználás. A Tartalom Felhasználását megelőzően tehát kérjük, forduljon engedélyért a Vállalthoz. Tájékoztatjuk, hogy a Vállalat a saját egyéni megítélése szerint a Tartalom Felhasználására való engedély megadását megtagadhatja.

A Tartalomnak a Vállalat engedélyével történő Felhasználásakor a Vállalat által előírt szerzői jogi figyelmeztetést kötelező feltüntetni, kivéve, ha a jelen dokumentum másként rendelkezik. A szerzői jogi figyelmeztetés a Vállalat előzetes engedélye nélkül nem módosítható és nem távolítható el.

2. Védjegyek stb.

A Webhelyen megjelenő védjegyekhez, emblémákhoz és terméknevekhez (gyűjtőnéven „Védjegyekhez”) fűződő jogok a Vállalatot, illetőleg a más jogtulajdonost illetik meg. A Védjegyeknek a Vállalat, illetőleg a jogtulajdonos felhatalmazása nélküli Felhasználása a védjegyekről szóló és egyéb törvények értelmében tilos, kivéve az említett törvények szerinti bizonyos engedélyezett felhasználást. A Védjegyek felhasználását megelőzően tehát kérjük, forduljon engedélyért a Vállalthoz.

3. Jogi nyilatkozat, felelősség kizárása

A WEBHELYEN MEGJELENŐ TARTALMAT ÉS EGYÉB ADATOKAT (A WEBHELYRE KIHELYEZETT ÉS WEBHELY SEGÍTSÉGÉVEL HOZZÁFÉRHETŐ ÖSSZES TARTALMAT ÉS FUNKCIÓT EGYARÁNT BELEÉRTVE) AZ ÉPPEN ADOTT ÁLLAPOTÁBAN BIZTOSÍTJUK. A WEBHELYEN MEGJELENŐ TARTALMAKKAL ÉS EGYÉB ADATOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN – A TÖRVÉNYEK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG – A VÁLLALAT NEM BIZTOSÍT EGYÁLTALÁN SEMMILYEN – SEM KIFEJEZETT, SEM ÉRTELEMSZERŰ – GARANCIÁT SEM AZÉRT, HOGY (1) A WEBHELYEN KÖZZÉTETT, VAGY A WEBHELY SEGÍTSÉGÉVEL HOZZÁFÉRHETŐ TARTALOM PONTOS, ÉRTÉKESÍTHETŐ, KONKRÉT CÉLRA ALKALMAS VOLNA, VAGY A KÜLÖNFÉLE JOGOKKAL HARMONIZÁLNA; A VÁLLALAT SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ SEMMILYEN SPECIÁLIS, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, ILLETŐLEG SZERZŐDÉSBŐL, KÁRTÉRÍTÉSI JOGBÓL VAGY BÁRMILYEN EGYÉB DOLOGBÓL EREDŐ ESETLEGES KÁRÉRT, AMELYNEK KIVÁLTÓ OKA VAGY KAPCSOLATOS ESEMÉNYE –ESETLEG EGYEBEK MELLETT – AZ ITT KÖZÖLT DOKUMENTUMOK FELHASZNÁLÁSA, ILLETVE A JELEN WEBHELY ÖN ÁLTALI HOZZÁFÉRÉSE, BÖNGÉSZÉSE VAGY HASZNÁLATA;

SEM AZÉRT, HOGY (2) A WEBHELYET HOZZÁFÉRHETŐVÉ TEVŐ SZERVER VÍRUSOKTÓL, ILLETVE EGYÉB, AZ ÖN SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÉT VAGY EGYÉB VAGYONTÁRGYÁT A WEBHELY HOZZÁFÉRÉSEKOR, BÖNGÉSZÉSEKOR, ANYAGÁNAK LETÖLTÉSKOR VAGY EGYÉB FELHASZNÁLÁSAKOR MEGFERTŐZŐ, MEGHIBÁSÍTÓ VAGY KÁROSÍTÓ KOMPONENSEKTŐL MENTES VOLNA.

A Vállalat fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül a Webhely bármely vagy összes elemét – struktúráját, feltételeit és szabályait, URL-címet, Tartalmát vagy a benne foglalt adatokat – módosítsa vagy azok felhasználhatóságát megszüntesse. Vállalat fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül a Webhely működését megszakítsa vagy megszüntesse.

4. Tiltott tevékenységek

A Webhely használatakor tilos

 • a Vállalatnak vagy külső félnek hátrányt vagy kárt okozó, illetve arra alkalmas tevékenység
 • a Vállalat termékének vagy szolgáltatásának jó hírét rontó, illetve arra alkalmas tevékenység
 • a Vállalat tisztviselőinek vagy alkalmazottainak jó hírét rontó, illetve arra alkalmas tevékenység
 • a Vállalat hitelét csorbító vagy a közrend és a morál megsértésével vádoló, illetve arra alkalmas tevékenység
 • törvénybe ütköző vagy törvénysértéshez vezető, illetve arra alkalmas tevékenység
 • törvényt, jogszabályt vagy rendelkezést megsértő, illetve arra alkalmas tevékenység
 • az Ön és a Vállalat közti esetleges együttműködésben vagy partnerkapcsolatban félreértést okozó, illetve arra alkalmas tevékenység; illetve abban a tekintetben félreértést okozó, illetve arra alkalmas tevékenység, hogy a Vállalat elismeri, garantálja, támogatja vagy ajánlja-e a hivatkozott webhelyeket
 • a Webhely megjelenítését csorbító tevékenység, például kerethivatkozás
 • a Vállalat által nem helyénvalóként megítélt egyéb tevékenység.

5. Webhelyünkre mutató hivatkozások

A Webhelyre való hivatkozás közlésekor (például a Webhely URL-címeinek folyóiratban vagy szórólapon történő, nyomtatásban való felsorolásakor) eleget kell tenni az alábbi követelményeknek.

Legfőképpen kerülni kell a fenti 4. bekezdésben felsorolt „Tiltott tevékenységek” előfordulását, és be kell tartani az alább közölt „Követelmények” szakaszban foglaltakat. Ezek mellett saját webhelyén tetszőlegesen elhelyezhet a Webhelyre mutató hivatkozást.

A Webhelyre mutató hivatkozást tartalmazó webhelyet kezelője saját felelősségére üzemelteti, és a Vállalat nincs semmilyen kapcsolatban azzal a webhellyel, amelyen a Webhelyre mutató hivatkozás található. A Webhelyre mutató hivatkozást tartalmazó webhely használatakor Ön köteles betartani annak a webhelynek a felhasználási feltételeit.

A Vállalat nem felel semmi olyan esetleges veszteségért, kárért, panaszért vagy követelésért (külső fél követelését vagy kárigényét is beleértve), amely a Webhelyre mutató hivatkozást tartalmazó webhelyhez való hozzáférésből ered.

A Vállalat nem biztosít semmilyen – sem kifejezett, sem értelemszerű – garanciát a Webhelyre mutató hivatkozást tartalmazó webhely tartalmával kapcsolatban. A Vállalat továbbá semmivel nem szándékozik arra utalni, hogy a Vállalat és a Webhelyre mutató hivatkozást tartalmazó webhely között bármilyen kapcsolat állna fenn, sem pedig arra, hogy a Vállalat az ott szereplő cégek vagy személyek termékeit vagy szolgáltatásait támogatná vagy javasolná.

Követelmények

 1. A Vállalat előzetes értesítés nélkül jogosult a Webhely adatait és URL-címét módosítani, megszüntetni, illetve törölni. Ön a Webhely URL-címeit és egyéb adatait csak saját felelősségére őrizheti meg. A Vállalat nem tehető felelőssé sem a Webhelyre mutató hivatkozást tartalmazó webhellyel, sem annak kezelőjével vagy közönségével, sem a hivatkozó webhely hibájából külső féllel összefüggésben bekövetkező esetleges veszteségért, kárért vagy problémáért.
 2. A Webhelyre mutató hivatkozás elhelyezésekor a hivatkozott oldal tulajdonosaként a Vállalat nevét közölni kell.
 3. Nem engedélyezett a Webhelyre mutató hivatkozás elhelyezése olyan webhelyen, amely:
  • a Vállalat tisztviselőinek vagy alkalmazottainak jó hírét rontó, illetve arra alkalmas
  • a Vállalat hitelét csorbító vagy a közrend és a morál megsértésével vádoló, illetve arra alkalmas
  • törvénybe ütköző vagy törvénysértéshez vezető, illetve arra alkalmas
  • törvényt, jogszabályt vagy rendelkezést megsértő, illetve arra alkalmas
 4. Ha úgy tűnik, hogy az Ön webhelye bármely fenti követelményt elmulasztja teljesíteni, vagy ha a Vállalat kéri a Webhelyre mutató hivatkozásnak a webhelyről való törlését, akkor Ön köteles a Webhelyre mutató hivatkozás használatát megszüntetni és a hivatkozást törölni.

6. Javaslatok és ötletek benyújtása

A Vállalat termékeivel kapcsolatos esetleges javaslatok, ötletek, kérdések vagy hozzászólások ügyében szíveskedjék a webhelyen található egyes termékek oldalán keresztül a Vállalathoz fordulni.

Ne feledje, hogy a Vállalat széles körű kutatás-fejlesztési tevékenységet folytat, és a legkülönfélébb ötletek és műszaki anyagok birtokában van. A Vállalat egyedülálló kutatás-fejlesztési tevékenységének korlátozását elkerülendő, valamint az ipari szerzői jogok, például szabadalmak jövőbeli problémáinak és félreértéseinek elkerülése érdekében Vállalatunk tartózkodik az alábbiaknak meg nem felelő műszaki javaslatok elfogadásától.

Emellett az Ön és a Vállalat között fennálló külön megállapodás hiányában az alább leírtakon túl a Vállalat semmilyen kötelezettséget nem vállal a kapott műszaki javaslatok felülvizsgálatára, véleményezésére, titkosságának fenntartására vagy azzal kapcsolatos kifizetésre.

Műszaki javaslatok, amelyeket Vállalatunk hajlandó lehet áttekinteni:

Olyan műszaki javaslatok, amelyek tartalma szabadalom, ipari formaterv, védjegyhasználat, illetve bármely egyéb jog, amely Japánban vagy más országban szellemi termékként be van jegyezve.

Olyan műszaki javaslatok, amelyek tartalmazzák a használati mintához fűződő jogot, és amelyben mellékelve szerepel a használati minta értékelési jelentése, melyet a Japán Szabadalmi Hivatal bocsátott ki: „6. A előzetes igazoló dokumentum arról, hogy az újdonság hiányát nem regisztrálták.”

Műszaki javaslatok, amelyeket Vállalatunk igényelt:

7. Adatkezelési irányelvek

A Vállalat elismeri a személyes adatok védelmének fontosságát. A Vállalat a jelen webhelynek az Ön általi felhasználásával összefüggésben gyűjtött személyes adatokat a webhely adatvédelmi szabályzatának megfelelően kezeli és használja fel.

 • Webhelyi adatvédelmi szabályzat
 • A fenti adatvédelmi szabályzat csak erre, a Panasonic Corporation által üzemeltetett webhelyre vonatkozik. A leányvállalatok és kirendeltségek üzemeltette egyéb webhelyek adatvédelmi szabályzatát minden esetben jóvá kell hagyni.

8. Cookie-ismerető

A jelen Webhely teljesítményének fokozására és a felhasználói élmény fejlesztésére cookie-kat és hasonló eszközöket használ, és ha továbbra is a beállítások módosítása nélkül használja a Webhelyet, azzal hozzájárul ezek használatához. Az általunk használt cookie-kat és a beállítások megváltoztatásának módját a Cookie-nyilatkozat című dokumentum ismerteti részletesen.

9. Használati környezet

A Vállalat a Webhely böngészésére az Internet Explorer, a Chrome, a Firefox vagy a Safari legfrissebb változatának használatát javasolja.

A látogató által használt terminál beállításainak, az éppen használt böngészőnek vagy alkalmazásoknak a függvényében előfordulhat, hogy a megjelenítés a szándékolttól eltér.

A HTTPS-oldalak hozzáférési környezetére vonatkozó tájékoztató

A biztonság fokozása érdekében a Vállalat a Webhelyen biztonságos oldalakat alkalmaz, amelyek az Always-On SSL (*1) implementációját, valamint az SSL/TLS (*2) legújabb változatát használják.

A biztonságos webhelyeket (HTTPS oldalakat) nem minden böngésző jeleníti meg helyesen. Ilyen esetben ellenőrizni kell az eszközbeli környezetet, és szükség szerint módosítani kell a beállításokat.

(*1) Az Always-On SSL egy olyan biztonsági eljárás, amely a megbízhatóság érdekében minden hozzáférést titkosított HTTPS oldalon keresztül valósít meg.

(*2) Az SSL/TLS olyan kriptográfiai eljárás, amely gondoskodik az internetkapcsolat biztonságosságáról.

10. Exportszabályozás

Exportáláskor (tehát Japánon kívülre szállításkor, illetve nem japánbeli lakosnak történő átadáskor) a Webhelyről származó, illetve az ott vásárolt termékekben alkalmazott műszaki megoldások vagy programok tekintetében köteles betartani a devizaváltási és külkereskedelmi törvényt, az USA-beli exportadminisztrációs törvényt, illetve az esetleges további hatályos törvényeket és jogszabályokat.

11. Alkalmazandó törvények és illetékes joghatóság

A Webhely Használati feltételek dokumentumára a japán törvények vonatkoznak, és tartalmát a japán törvények szerint kell értelmezni, hivatkozás nélkül a más törvényekkel való ellentmondásokra.

Az Ön és a Vállalat közti, a Webhely használatából eredő vagy azzal összefüggő esetleges követelések vagy viták eldöntése a japán Oszaka város kerületi bíróságának kizárólagos joghatóságába tartozik.