Privacybeleid van de Website

Laatst gewijzigd: 20 juli 2018

Uw privacy is belangrijk voor ons. Dit Privacybeleid is bedoeld om u te informeren hoe wij persoonlijke informatie die we over u verzamelen op deze website gebruiken.

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt of die zijn verzameld door uw gebruik van deze websites, www.panasonic.com/global en subdomeinen van panasonic.com, beheerd door Panasonic Corporation (de “Websites”). Als u uw persoonlijke gegevens in individuele services van Panasonic verstrekt of andere websites gebruikt die worden beheerd door partners van Panasonic of haar dochterondernemingen, hebben deze sites hun eigen privacybeleid of kennisgevingen. Lees het individuele privacybeleid of kennisgevingen wanneer u individuele services van Panasonic of andere websites gebruikt.

Klik op de onderstaande links voor meer informatie over onze privacypraktijken op deze Websites:

1. Wie zijn wij?
2. Wat zijn persoonlijke gegevens?
3. Welke persoonlijke gegevens verzamelt Panasonic over u?
4. Op welke juridische basis verwerken we persoonlijke gegevens?
5. Waarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens?
6. Aan wie en waar maken we uw persoonlijke gegevens bekend?
    A. Externe ontvangers van de persoonlijke gegevens
    B. Internationale overdracht van persoonlijke gegevens
7. Wat doen we om uw persoonlijke gegevens veilig te houden?
8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?
9. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?
10. Links en producten van derden op onze Websites
11. Cookies
12. Persoonlijke gegevens van kinderen
13. Wijzigingen in dit privacybeleid
14. Verdere informatie

1. Wie zijn wij?

Panasonic Corporation gezeteld aan 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan (“Panasonic”, “wij”, “ons” of “onze”)

We hebben een aantal partners die hier te vinden zijn.

http://www.panasonic.com/global/corporate/profile/group-companies.html

2. Wat zijn persoonlijke gegevens?

Voor de doeleinden van dit privacybeleid bestaan “Persoonlijke gegevens” uit alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (zoals u). Informatie die u identificeert, kan bijvoorbeeld bestaan uit uw naam, adres, telefoonnummer en online identiteit (bijvoorbeeld cookies en uw IP-adres). Informatie die u niet alleen identificeert maar die wij naar u koppelen, kwalificeert zich ook als Persoonlijke gegevens.

3. Welke Persoonlijke gegevens verzamelt Panasonic over u?

A. Persoonlijke informatie die u rechtstreeks over uzelf verstrekt

Sommige Websites die wij aanbieden, maken het mogelijk/vereisen dat u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt.

I. Wanneer u met Panasonic communiceert

Wanneer u contact met ons of met onze klantenondersteuning opneemt, kunnen wij persoonlijke gegevens over u verzamelen zoals uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en contactvoorkeuren, en we kunnen ook informatie verzamelen over de producten of apparaten van Panasonic die u bezit, zoals hun serienummers en datum van aankoop. Mogelijk maken wij ook logboeken/rapporten die nuttig zijn bij het diagnosticeren van product- of toepassingsprestaties en het verzamelen van informatie met betrekking tot het probleem. We gebruiken deze informatie om u klant- en productondersteuning te bieden.

II. Abonnementen en nieuwsbrieven

Wanneer u zich abonneert op onze promotionele berichten en nieuwsbrieven, verzamelen we persoonlijke gegevens, waaronder uw e-mailadres. We zullen dergelijke abonnementsservices alleen aan u leveren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en waar u ons uitdrukkelijk hebt verzocht dit te doen.

B. Informatie over uw gebruik van de Websites

Wij kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van de Websites. Wij verzamelen bijvoorbeeld:

I. Product-/apparaatinformatie
, zoals unieke apparaat-ID’s, IP-adres, gegevens over het besturingssysteem en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Websites;
II. Inloginformatie
, zoals het tijdstip en de duur van uw gebruik van de Websites, zoektermen die u invoert via de Websites en alle informatie die is opgeslagen in cookies die we hebben ingesteld op uw apparaat (zoals uw pc, mobiele telefoon of tablet).

4. Op welke juridische basis verwerken we persoonlijke gegevens?

Het is ons niet toegestaan om persoonlijke gegevens te verwerken als we niet kunnen vertrouwen op een geldige juridische basis. Daarom zullen wij uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als:

 1. wij uw eerdere uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen;
 2. de verwerking noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u uit te voeren of om precontractuele stappen te nemen op uw verzoek;
 3. de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen;
 4. de verwerking noodzakelijk is om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen; of
 5. de verwerking noodzakelijk is voor onze legitieme belangen, behalve wanneer deze worden overschreven door uw belangen of door fundamentele rechten en vrijheden. Voorbeelden van dergelijke ‘legitieme belangen’ zijn onder meer:
  1. te kunnen profiteren van kosteneffectieve Websites (we kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om bepaalde platforms te gebruiken die door leveranciers worden aangeboden);
  2. om de veiligheid van onze IT-systemen, architectuur en netwerken te beschermen; en
  3. om onze doelstellingen inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen te bereiken.

5. Waarom gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

We kunnen de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. Het aanmaken van een account /inlog op onze Websites zodat u een profiel op onze Websites kunt creëren en kunt inloggen op dergelijke Websites;
 2. De registratie van producten/apparaten om u of uw apparaat of product te registreren voor een van onze Websites;
 3. Serviceverlening om onze services of specifieke functies die u aanvraagt, te leveren, inclusief om ons in staat te stellen onze verplichtingen uit hoofde van een contract met u na te komen. Wij zullen waar mogelijk individueel privacybeleid of kennisgevingen voor elke Service weergeven;
 4. Voor enquêtes om uw meningen of opmerkingen op onze Websites te vragen en om andere onderzoeken uit te voeren;
 5. V. Adverteren - voor het adverteren zoals het aanbieden van advertenties op maat en gesponsorde inhoud en het sturen van promotionele berichten;
 6. Analysedoeleinden, ter beoordeling en analyse van onze markt, klanten, producten, apparaten en Websites;
 7. Statistieken, om anonieme, geaggregeerde statistieken te maken over het gebruik van onze Websites. Deze geanonimiseerde gegevens kunnen met derden worden gedeeld;
 8. Serviceverbetering, om nieuwe en bestaande Panasonic-producten en -Websites, aanbevelingen, advertenties en andere berichten te ontwikkelen en te verbeteren en meer te weten te komen over uw voorkeuren;
 9. Klantenondersteuningsservices, om klantenservice te bieden voor uw product of apparaat, of om eventuele andere vragen over ondersteuning aan te pakken;
 10. Beveiliging, om onze klanten te beschermen (bijvoorbeeld om spam of pogingen om gebruikers van onze Websites op te lichten te voorkomen); om de veiligheid van onze Websites te beheren en te onderhouden (bijvoorbeeld om een aanval op onze systemen of netwerken te voorkomen of te stoppen); of om de rechten of eigendommen van Panasonic te beschermen, inclusief het afdwingen van voorwaarden of overeenkomsten die het gebruik van onze Websites regelen;
 11. Updates, om met u te communiceren, inclusief communicatie met u over uw account, profielen of transacties met ons, om u belangrijke informatie over onze Websites te geven of u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in ons Privacybeleid;
 12. Bedrijfstransacties, om zakelijke transacties met betrekking tot ons bedrijf te beheren, inclusief reorganisatie, fusie, overdracht, verkoop, joint venture, toewijzing of een andere beschikking van alle of een deel van de bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen van Panasonic, inclusief, maar niet beperkt tot, in verband met een faillissement of soortgelijke procedure.

6. Aanwie en waar maken we uw persoonlijke gegevens bekend?

We zullen zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden bekendmaken voor hun eigen onafhankelijke marketing- of zakelijke doeleinden. We kunnen uw persoonlijke gegevens echter wel bekendmaken aan de volgende entiteiten:

A. Externe ontvangers van de persoonlijke gegevens

We kunnen uw informatie bekendmaken aan de volgende entiteiten:

I. Partners van Panasonic

Het is mogelijk dat we uw persoonlijke informatie moeten doorgeven aan andere Panasonic-partners om de door u gewenste diensten of andere hulp te bieden.

II. Serviceproviders

We gebruiken externe serviceproviders om ons te helpen bepaalde activiteiten en diensten namens ons te beheren, zoals het beantwoorden van het verzenden van e-mails en tekstberichten (zoals sms), het aanbieden van advertenties, het analyseren van het gebruik van onze Websites, het volgen van de effectiviteit van onze marketingcampagnes, het toestaan van gebruikers om verbinding te maken met hun sociale netwerk en om klantenservice te bieden. We delen persoonlijke gegevens over u met dergelijke externe serviceproviders uitsluitend om hen in staat te stellen namens ons diensten te verlenen en zij zullen alleen werken in overeenstemming met onze instructies. Dit zijn voorbeelden van externe serviceproviders die we gebruiken:

 1. E-mailserviceproviders - wij gebruiken cloudservices om in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren ons te helpen e-mails naar u te verzenden;
 2. Analyseserviceproviders - wij gebruiken analyseproviders om ons te helpen het gebruik van onze Websites te begrijpen, zodat we onze Websites kunnen verbeteren. Ga voor meer informatie naar ons Cookiebeleid.

III. Externe partijen als dit wettelijk vereist is of om onze Websites te beschermen

We zullen uw persoonlijke gegevens bekendmaken om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of om te reageren op een geldig juridisch proces, inclusief van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties; om onze klanten te beschermen (bijvoorbeeld om spam of pogingen om gebruikers van onze Websites op te lichten te voorkomen); om de veiligheid van onze Websites te beheren en te onderhouden (bijvoorbeeld om een aanval op onze systemen of netwerken te voorkomen of te stoppen); of om de rechten of eigendommen van Panasonic te beschermen, inclusief het afdwingen van voorwaarden of overeenkomsten die het gebruik van onze Websites regelen.

IV. Andere partijen in verband met zakelijke transacties

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan een derde partij (of een andere Panasonic-partner) als onderdeel van een reorganisatie, fusie, overdracht, verkoop, joint venture, toewijzing of andere beschikking van alle of een deel van de bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen van Panasonic, inclusief, zonder beperking, in verband met een faillissement of soortgelijke procedure.

V. Andere partijen met uw toestemming of op uw aanvraag

We kunnen persoonlijke gegevens van u delen met derden wanneer u instemt met of toestemming vraagt voor een dergelijke uitwisseling.

B. Internationale overdracht van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in uw regio, of worden overgedragen aan, opgeslagen bij of anderszins verwerkt worden buiten uw regio, inclusief maar niet beperkt tot Japan of een ander land en waar Panasonic of zijn partners, dochterondernemingen of dienstverleners faciliteiten onderhouden.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens buiten uw regio overdragen, zorgen wij ervoor dat er passende voorzorgsmaatregelen worden getroffen, zoals adequate overeenkomsten en instrumenten, om ervoor te zorgen dat onze externe serviceproviders een passend niveau van bescherming bieden van uw persoonlijke gegevens.

7. Wat doen wij om uw persoonlijke gegevens veilig te houden?

Panasonic heeft passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonlijke gegevens die we in onze Websites verzamelen veilig te houden. Deze maatregelen houden rekening met:

 1. de hedendaagse technologie;
 2. de kosten van de implementatie;
 3. de aard van de gegevens; en
 4. het risico van de verwerking.

Het doel hiervan is bescherming te bieden tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging of wijziging, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang en tegen andere onwettige vormen van verwerking.

Houdt u er echter rekening mee dat hoewel we passende maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, geen Website, product, apparaat, online toepassing of informatie-overdracht, computersysteem of draadloze verbinding 100% veilig is en daarom kunnen wij de veiligheid van uw persoonlijke gegevens niet garanderen.

8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

A. Wat zijn uw rechten?

Panasonic zal uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en verwerken in overeenstemming met uw rechten volgens de van toepassing zijnde wetgeving.
Uw rechten omvatten het recht op toegang tot een kopie van uw persoonlijke gegevens, het recht om correctie of een update van onnauwkeurige persoonlijke gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de van toepassing zijnde wetgeving.
U hebt ook het recht om het wissen van uw persoonlijke gegevens aan te vragen, en waar u hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonlijke informatie, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken (zonder dat deze intrekking de wettigheid van de verwerking van een dergelijke intrekking beïnvloedt). Bovendien hebt u in bepaalde gevallen ook recht op gegevensportabiliteit. Dit is het recht om de teruggave van de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, veelgebruikte en machineleesbare indeling op te vragen en om zonder enige hinder van ons en afhankelijk van uw eigen vertrouwelijkheidsverplichtingen de overdracht van dergelijke persoonlijke gegevens aan een derde partij aan te vragen.

B. Uw rechten uitoefenen

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, moet u contact met ons opnemen via een van de communicatiemiddelen die worden beschreven in het individuele privacybeleid of de Kennisgeving in elke service waarin u uw persoonlijke gegevens verstrekt.

C. Klachten

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via een van de communicatiemiddelen die worden beschreven in de afzonderlijke privacybeleidsregels of kennisgevingen, of u kunt naast uw hierboven geschetste rechten een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

9. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor de periode die nodig is om de doeleinden waarvoor uw persoonlijke gegevens zijn verzameld te bereiken, zoals uiteengezet in dit privacybeleid, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Wanneer uw persoonlijke gegevens niet langer vereist zijn voor het doel waarvoor deze waren verzameld of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, worden deze verwijderd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

10. Links en producten van externe partijen op onze Websites

Onze Websites kunnen links bevatten naar sebsites van derden die niet door Panasonic worden beheerd en onze Websites kunnen toepassingen bevatten die u van derden kunt downloaden. Deze gekoppelde sites staan niet onder beheer van Panasonic en als zodanig zijn wij niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van gekoppelde websites en online toepassingen. Als u ervoor kiest om websites of toepassingen van derden te gebruiken, is elke persoonlijke informatie die wordt verzameld door de website of toepassing van de derde partij onderworpen aan het bestaande privacybeleid van die derde partij. Wij raden u ten zeerste aan om de tijd te nemen om het privacybeleid te bekijken van derden aan wie u persoonlijke gegevens verstrekt.

11. Cookies

Deze Websites gebruiken cookies om uw voorkeuren en instellingen op te slaan en om uw surfervaring op onze Websites te analyseren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over wat cookies zijn, hoe Panasonic en andere derden deze gebruiken en voor details over hoe cookies kunnen worden uitgeschakeld.

12. Persoonlijke gegevens van kinderen

Panasonic beschouwt een kind als iemand die jonger is dan 16 jaar, of een jongere leeftijd bezit zoals aangegeven in de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming. We verzamelen of proberen niet bewust persoonlijke informatie van of over kinderen te verzamelen zonder de toestemming van een ouder of voogd. Waar we wel persoonlijke informatie van kinderen verzamelen, zullen we altijd redelijke inspanningen doen om te controleren of toestemming of autorisatie van de ouder of voogd van het kind is verleend.

13. Wijzigingen in dit Privacybeleid

Panasonic kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. “Laatst gewijzigd” bovenaan deze pagina geeft aan wanneer het beleid voor het laatst is gewijzigd en eventuele wijzigingen van kracht worden na onze publicatie van het herziene Privacybeleid.

14. Verdere informatie

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via een van de communicatiemiddelen die worden beschreven in het individuele privacybeleid of de kennisgevingen in elke service.
Als u vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan per e-mail via onderstaand adres contact met ons op:
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

<Voor inwoners van de EER>

Panasonic wordt in de Europese Economische Ruimte (d.w.z. de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) vertegenwoordigd voor alle aangelegenheden in verband met informatiebeveiliging door zijn Duitse bedrijf Panasonic Marketing Europe GmbH, gevestigd aan de Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Duitsland.