Europa i Wspólnota Niepodległych Państw

Years

  Tag selector

   Wydelegowanie trzech członków kierownictwa do Europy i Stanów Zjednoczonych celem poczynienia wstępnych obserwacji

   1936

   Wydelegowanie trzech członków kierownictwa do Europy i Stanów Zjednoczonych celem poczynienia wstępnych obserwacji

   Założyciel firmy, Konosuke Matsushita, wydelegował trzech członków jej kierownictwa pod przewodnictwem Tetsujiro Nakao (który później objął stanowisko starszego doradcy technicznego) w celu poczynienia obserwacji działalności pokrewnych firm w Europie i Stanach Zjednoczonych. Odwiedzili oni między innymi Niemcy, Wielką Brytanię, Francję i Holandię. Wyjazd obejmował wizyty w zakładach firmy Siemens i innych fabrykach. Wyprawa ułatwiła późniejsze nawiązanie współpracy firmy Panasonic ze spółkami europejskimi.

   Related Category
   Konosuke Matsushita, założyciel firmy, odwiedza Europę po raz pierwszy

   1951

   Konosuke Matsushita, założyciel firmy, odwiedza Europę po raz pierwszy

   Rozumiejąc konieczność zarządzania firmą z globalnego punktu widzenia, w październiku tego roku Konosuke odwiedził Stany Zjednoczone. Następnie odwiedził 4 kraje europejskie: Holandię, Niemcy, Francję i Wielką Brytanię. Do momentu powrotu do Japonii w grudniu tego samego roku zwiedzał fabryki i inne zakłady w każdym kraju, poszukując możliwości powiązania zasobów technicznych i biznesowych z prominentnymi firmami z branży elektronicznej w Europie i Stanach Zjednoczonych.
   * Fotografia przedstawia Konosuke w samolocie wybierającego się w podróż służbową po Europie i Stanach Zjednoczonych.

   Related Category
   Powstanie firmy Matsushita Electronics Corporation w wyniku powiązania technologicznego zasobów firmy Philips

   1952

   Powstanie firmy Matsushita Electronics Corporation w wyniku powiązania technologicznego zasobów firmy Philips

   Korzenie współpracy firmy Panasonic z holenderska firmą Philips sięgają czasów przed II wojną światową. Firma Philips skontaktowała się z firmą Panasonic po wojnie, aby zapewnić kontynuację współpracy. W październiku tego roku nastąpiło powiązanie zasobów technologicznych i kapitałowych, którego wyrazem było powstanie spółki zależnej Matsushita Electronics Corporation. Dyrektor wykonawczy firmy Philips stwierdził, że nie chodziło wyłącznie o „udzielanie pomocy technicznej za opłatą”, lecz określił współpracę obu firm jako „mariaż”.Historia firmy | Panasonic

   Related Category
   Wydelegowanie pracowników do Europy po raz pierwszy

   1959

   Wydelegowanie pracowników do Europy po raz pierwszy

   W latach rozkwitu i dynamicznej ekspansji II wojnie światowej, następnym celem firmy Panasonic stało się zostanie prawdziwie globalnym przedsiębiorstwem, które przyczyni się do rozwoju i polepszenia warunków życia społeczeństw na całym świecie. Aby to osiągnąć, wydelegowano pracowników firmy Panasonic do Europy, gdzie powojenna odbudowa ekonomiczna postępowała wolniej.

   Related Category
   Powstanie firmy Matsushita Electric Hamburg, pierwszej spółki handlowej grupy Panasonic prowadzącej sprzedaż w Europie

   1962

   Powstanie firmy Matsushita Electric Hamburg, pierwszej spółki handlowej grupy Panasonic prowadzącej sprzedaż w Europie

   W 1959 roku firma Panasonic wydelegowała pracowników do Europy w celu przeprowadzenia badań rynkowych. Aby skutecznie konkurować z lokalnymi producentami, należało dysponować bliskimi zapasami produktów i wdrożyć procedury ich szybkiej dostawy. W 1962 roku założono pierwszą spółkę handlową grupy Panasonic na rynku europejskim, firmę Matsushita Electric Hamburg, która zajęła się wdrożeniem systemu dostawy produktów do wielu krajów Europy za pośrednictwem stanowiącego strefę wolnego handlu portu w Hamburgu.
   * Fotografia przedstawia siedzibę firmy Matsushita Electric Hamburg w roku jej założenia.

   Related Category
   Powstanie firmy Matsushita Electric France

   1968

   Powstanie firmy Matsushita Electric France

   Firmę Matsushita Electric France założono jako pierwszą spółkę handlową firmy Panasonic odpowiedzialną za sprzedaż na cały kraj. Rozpoczęła ona działalność marketingową na pełną skalę na rynku francuskim.

   Related Category
   Powstanie firmy Philips Matsushita Battery w Belgii

   1970

   Powstanie firmy Philips Matsushita Battery w Belgii

   Firmę Philips Matsushita Battery w Belgii założono jako spółkę joint-venture z firmą Philips, co było wynikiem 10-letniej współpracy. Firma rozpoczęła produkcję baterii typu Hi-Top o rozmiarze D. Technologia firmy Panasonic i system zarządzania firmy Philips pozwoliły wprowadzić na europejski rynek nowy rodzaj baterii o suchych ogniwach wysokiej jakości.

   Related Category
   Powstanie wielu firm produkcyjnych w Europie, między innymi spółki Matsushita Communication Deutschland

   1982

   Powstanie wielu firm produkcyjnych w Europie, między innymi spółki Matsushita Communication Deutschland

   W miarę wzrostu konkurencji handlowej między Japonią a krajami europejskimi zwiększono tempo lokalnej produkcji sprzętu audio-wideo, samochodowych odbiorników radiowych i powiązanych podzespołów elektronicznych, co miało przeciwdziałać praktykom dumpingowym. Poczynając od firmy M.B. Video, spowodowało to powstanie spółek Matsushita Communication Deutschland, Matsushita Business Machine (Europe), Kyushu Matsushita Electric (U.K.), Matsushita Communication Industrial (U.K.) i Matsushita Graphic Communication Systems (U.K.).

   Related Category
   Powierzenie funkcji zagranicznej siedziby firmie Matsushita Electric Trading

   1984

   Powierzenie funkcji zagranicznej siedziby firmie Matsushita Electric Trading

   Obowiązki zagranicznej siedziby głównej firmy powierzono spółce Matushita Electric Trading, jednocześnie dzieląc rynek na 5 regionów — Amerykę Północną, Amerykę Łacińską, Europę, Azję i Oceanię oraz Bliski Wschód i Afrykę.

   Related Category
   Emisja pierwszych papierów dłużnych w Stanach Zjednoczonych i Europie

   1985

   Emisja pierwszych papierów dłużnych w Stanach Zjednoczonych i Europie

   Powstało towarzystwo Panasonic Finance (USA), która następnie wyemitowała pierwsze papiery dłużne o wartości 10 milionów dolarów amerykańskich. Papiery te zostały oficjalnie najwyżej ocenione przez dwie największe agencje ratingowe w Stanach Zjednoczonych wśród obligacji krótkoterminowych emitowanych przez światowe korporacje, co pozwoliło na usprawnienie finansowania inwestycji. W następnym roku firma utworzyła towarzystwa Panasonic Finance w Holandii i Wielkiej Brytanii, a w sierpniu wyemitowano europejskie papiery dłużne na sumę 100 milionów dolarów amerykańskich. Po raz pierwszy papiery wartościowe wyemitowane przez japońskie przedsiębiorstwo otrzymały najwyższy rating, co umożliwiło zdobywanie tańszych funduszy na potrzeby lokalnych zakładów produkcyjnych i znacząco przyczyniło się do promocji firmy na arenie międzynarodowej.

   Related Category
   Fuzja firmy Matsushita Electric Trading

   1988

   Fuzja firmy Matsushita Electric Trading

   W 1988 roku ze względu na rozwój działalności międzynarodowej i wzrost wymiany handlowej firmy Panasonic i Matsushita Electric Trading połączyły się i rozpoczęły działalność na bazie zunifikowanego systemu zarządzania przedstawicielstwami zagranicznymi.Historia firmy | Panasonic

   Related Category
   Powstanie firmy Panasonic Europe jako europejskiej regionalnej siedziby głównej

   1988

   Powstanie firmy Panasonic Europe jako europejskiej regionalnej siedziby głównej

   Integracja rynków z inicjatywy Komisji Europejskiej w 1992 roku przyniosła reorganizację spółki Matsushita Electric U.K. jako europejskiej regionalnej siedziby głównej, co doprowadziło do powstania firmy Panasonic Europe.

   Related Category
   Wsparcie Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Albertville w 1992 roku — sponsor TOP

   1992

   Wsparcie Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Albertville w 1992 roku — sponsor TOP

   Na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Albertville w 1992 roku firma Panasonic dostarczyła kompaktowe magnetowidy korzystające z 1/2-calowych kaset o wysokiej rozdzielczości, które umożliwiły rejestrowanie obrazu w każdej sytuacji i jego transmisję w formacie HD. Firma przeprowadziła również kampanię reklamową sprzętu wideo na prawach światowego sponsora, której towarzyszyła globalna promocja produktów w sprzedaży detalicznej. Projekt opakowań produktów obejmował olimpijskie logo z pięcioma kołami, co znacznie zwiększyło sprzedaż urządzeń wideo. Do wioski olimpijskiej i innych lokalizacji przekazano również ponad 800 kuchenek mikrofalowych, wspierając sportowców i innych uczestników igrzysk w codziennym życiu.Specjalna witryna olimpijska firmy Panasonic

   Related Category
   Współpraca w zakresie pierwszej cyfrowej transmisji z Igrzysk Olimpijskich 1992 w Barcelonie — sponsor TOP

   1992

   Współpraca w zakresie pierwszej cyfrowej transmisji z Igrzysk Olimpijskich 1992 w Barcelonie — sponsor TOP

   Na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku po raz pierwszy użyto profesjonalnego systemu do transmisji cyfrowej D-3 firmy Panasonic, wyposażając w niego stacje nadawcze. System obejmował sprzęt do transmisji cyfrowej, między innymi około 1200 magnetowidów cyfrowych, 160 kamer wideo i 2000 monitorów kontrolnych. Osoby obsługujące transmisję do wielu krajów były zachwycone jakością cyfrowego obrazu, a obrazy z Igrzysk w Barcelonie uznano za „najpiękniejsze w historii”.Specjalna witryna olimpijska firmy Panasonic

   Related Category
   Wprowadzenie na rynek systemu audio-wideo następnego generacji do zastosowania w samolotach

   1992

   Wprowadzenie na rynek systemu audio-wideo następnego generacji do zastosowania w samolotach

   Firma Panasonic wprowadziła na rynek pierwszy zintegrowany system rozrywki audio-wideo dla pasażerów samolotów. Od tego czasu z systemu korzystają linie lotnicze w Europie i innych częściach świata.
   * Fotografia przedstawia urządzenie „System 2000”.

   Related Category
   Firma Panasonic przejmuje wszystkie udziały spółki Matsushita Electronic Corporation od firmy Philips

   1993

   Firma Panasonic przejmuje wszystkie udziały spółki Matsushita Electronic Corporation od firmy Philips

   Firma Panasonic zakupiła wszystkie udziały spółki Matsushita Electronic Corporation od holenderskiej firmy Philips. Firma Matsushita Electronic Corporation była pierwszą spółką joint-venture założoną przez firmy Panasonic i Philips w 1952 roku. Jej powstanie było wynikiem nawiązania współpracy przez założyciela firmy Panasonic, Konosuke Matsushitę, który odwiedził wiodące firmy amerykańskie i europejskie, zapoznając się z działalnością każdej z nich. Sądził on, że współpraca w zakresie technologii między wiodącymi firmami w Europie i Stanach Zjednoczonych jest nieodzowna, aby zapewnić ich właściwy rozwój.
   * Fotografia przedstawia uroczystość z okazji podpisania umowy o zakupie udziałów spółki Matsushita Electronic Corporation.

   Related Category
   Powstanie firmy Philips Matsushita Battery Poland

   1993

   Powstanie firmy Philips Matsushita Battery Poland

   Firmy Panasonic i Philips zainwestowały po 50% w spółkę Philips Matsushita Battery Poland. Stała się ona bazą produkcyjną w Europie Środkowej, który wcześniej leżał w komunistycznej strefie wpływów.

   Related Category
   Wsparcie Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Lillehammer w 1994 roku — sponsor TOP

   1994

   Wsparcie Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Lillehammer w 1994 roku — sponsor TOP

   Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Lillehammer w 1994 roku firma po raz pierwszy rozszerzyła świadczona usługi na pełną gamę sprzętu audio-wideo. Zgodnie z tym założeniem, oprócz sprzętu na transmisji zainstalowaliśmy ponad 2500 telewizorów. Wydatnie wspomogło to organizację Igrzysk Olimpijskich, a ogólnoświatowa kampani multimedialna walnie przyczyniła się do promocji marki Panasonic jako olimpijskiego sponsora. Na Igrzyskach użyto systemu powtórek w zwolnionym tempie korzystającego 1/2-calowej taśmy wideo o wysokiej rozdzielczości — dzięki dynamicznym obrazom właściwie oddano emocje i pasję sportowej rywalizacji.Specjalna witryna olimpijska firmy Panasonic

   Related Category
   Powstanie firmy Central Europe Matsushita TV

   1996

   Powstanie firmy Central Europe Matsushita TV

   Oprócz podjęcia działalności w Europie Zachodniej, firma Panasonic założyła firmę Central Europe Matsushita TV w odpowiedni na spodziewany wzrost popytu na telewizory w Europie Wschodniej i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw. Spowodowało to powstanie największej spółki handlowej obok przedstawicielstwa w Wielkiej Brytanii. Moment ten wyznaczył wejście pierwszej japońskiej firmy do Czechosłowacji — dzięki ścisłej współpracy z czechosłowackim rządem firma Panasonic mogła w krótkim czasie rozpocząć działalność. Później z Wielkiej Brytania przeniesiono również produkcję, co pozwoliło wytwarzać ponad 50 modeli telewizorów.

   Related Category
   Powstanie firmy Panasonic CIS

   1996

   Powstanie firmy Panasonic CIS

   Spółkę Panasonic CIS założono w Helsinkach jako bazę biznesową na kraje Wspólnoty Niepodległych Państw. W tym samym czasie otwarto również przedstawicielstwa w Moskwie, Kijowie i Ałma-Acie. Następnie powstały lokalne spółki zależne Panasonic Russia (w roku 2005) i Panasonic Ukraine (2011) wspierające działalność lokalną. To, co na początku było sprzedażą telewizorów, przekształciło się w zdywersyfikowane przedsiębiorstwo obsługujące szeroką gamę produktów, od urządzeń domowych po B2B. W ciągu ponad 20 lat działalności firma zapuściła zdrowe korzenie w Rosji i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw.

   Related Category
   Wsparcie Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Atenach w 2004 roku — sponsor TOP

   2004

   Wsparcie Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Atenach w 2004 roku — sponsor TOP

   Na Igrzyska Olimpijskie w Atenach w 2004 roku firma Panasonic dostarczyła około 400 magnetowidów cyfrowych, 200 profesjonalnych systemów kamer i 2000 monitorów, do których zaliczały się również telewizory plazmowe. Oprócz tego na stadionie głównym i w innych miejscach zainstalowano w sumie 16 urządzeń Astrovision. Ekrany Astrovision dodały dramatyzmu wydarzeniom na stadionach, pozwalając między innymi na zmianę kąta wyświetlania zgodnie z trasą pochodni olimpijskiej podczas ceremonii otwarcia igrzysk. Firma Panasonic wsparła również Igrzyska Paraolimpijskie w Atenach w 2004 roku, dostarczając sprzęt do ich obsługi.Specjalna witryna olimpijska firmy Panasonic

   Related Category
   Zgodność z Europejską Dyrektywą Środowiskową RoHS w przypadku 31 400 produktów

   2005

   Zgodność z Europejską Dyrektywą Środowiskową RoHS w przypadku 31 400 produktów

   Celem Dyrektywy RoHS
   * było ograniczenie użycia niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Jej wejście w życie w krajach Unii Europejskiej zaplanowano na lipiec 2006 roku. Firma Panasonic zareagowała proaktywnie, formułując politykę niestosowania podlegających Dyrektywie substancji w jakichkolwiek produktach dostarczanych od kwietnia 2015 roku.
   *Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS).

   Related Category
   Powstanie firmy Ene EcologyNet Europe

   2005

   Powstanie firmy Ene EcologyNet Europe

   W niemieckim mieście Wiesbaden powstała pierwsza spółka firmy Panasonic zajmująca się działania recyklingowymi pod nazwą Ene EcologyNet Europe. W celu zapewnienia zgodności działań z niemieckimi przepisami w zakresie przetwarzania elektrośmieci oraz zapewniania ekonomicznych, wydajnych usług utylizacji, kompania negocjowała zarówno z producentami sprzętu, jak i firmami logistycznymi i recyklingowymi.

   Related Category
   Wsparcie Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Turynie w 2006 roku — sponsor TOP

   2006

   Wsparcie Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Turynie w 2006 roku — sponsor TOP

   Na Igrzyskach Olimpijskich w Turynie w 2006 roku, oprócz systemu transmisyjnego DVCPRO 50, użyto nowego systemu DVCPRO HD — umożliwiał on nagrywanie obrazu wideo w wysokiej rozdzielczości, który stał się oficjalnym formatem obsługi igrzysk. Ponadto po raz pierwszy zastosowano kamerę P2 HD z pamięcią półprzewodnikową, a po raz szósty od Igrzysk Olimpijskich w Atlancie, firma Panasonic dostarczyła sprzęt dla obsługujących imprezę ekip telewizyjnych i Międzynarodowego Centrum Transmisyjnego. Rekord pobito również w liczbie zainstalowanych ekranów Astrovision — 29. Firma Panasonic po raz pierwszy była oficjalnym partnerem Igrzysk Paraolimpijskich w Turynie w 2006 roku, wydatnie wspierając to wydarzenie.Specjalna witryna olimpijska firmy Panasonic

   Related Category
   Wsparcie Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Londynie w 2012 roku — sponsor TOP

   2012

   Wsparcie Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Londynie w 2012 roku — sponsor TOP

   Firma Panasonic zainstalowała 26 projektorów DLP na ceremonię otwarcia i zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Ekran o jasności 20 000 lumenów ożywił stadion, przekazując zapierające dech w piersi obrazy. Firma obsłużyła również pierwszą w historii transmisję trójwymiarową z igrzysk, korzystając z zaawansowanych technologii i sprzętu. Na Igrzyska Paraolimpijskie w Londynie w 2012 roku zainstalowano sprzęt obsługujący format Full-HD w Międzynarodowym Centrum Transmisyjnym. Obrazy Full-HD transmitowano na stadiony olimpijskie i do domów kibiców na całym świecie.Specjalna witryna olimpijska firmy Panasonic

   Related Category
   Wsparcie Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Soczi w 2014 roku — sponsor TOP

   2014

   Wsparcie Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Soczi w 2014 roku — sponsor TOP

   Firma Panasonic obsługiwała wysokiej jakości transmisje z Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi w 2014 roku. System zbudowano na bazie sieci obsługującej format cyfrowy Full-HD AVC-Intra100. W hali hokejowej zawieszono ogromny ekran o wysokości 6,5 metra i ponad 30 metrach obwodu. Nie zastosowano w nim żadnych elementów łączących — ekran w kształcie wstęgi praktycznie otaczał lodowisko, zapewniając niespotykane wrażenia i emocje. Na Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie w Soczi w 2014 roku zainstalowano ponad 10 000 kamer monitoringu i mnóstwo innego sprzętu.Specjalna witryna olimpijska firmy Panasonic

   Related Category
   Turecki producent okablowania, firmy ViKO, staje się spółką zależną

   2014

   Turecki producent okablowania, firmy ViKO, staje się spółką zależną

   W październiku firma Panasonic zawarła umowę o wykupie udziałów z firmą ViKO, wiodącym producentem okablowania w Turcji. Powinno to spowodować średnio- i długookresowy wzrost przychodów na rynku tureckim i rynkach krajów ościennych. Firma Panasonic planuje rozszerzenie działalności na rynku materiałów elektrycznych, angażując się między innymi w produkcję okablowania osprzętu, instalacji niskonapięciowe, systemów okablowania i automatyzacji budynków oraz inteligentnych liczników.

   Related Category
   Wprowadzenie domowych ogniw paliwowych na rynek europejski

   2014

   Wprowadzenie domowych ogniw paliwowych na rynek europejski

   Mając na celu nawiązanie ścisłej współpracy między firmami japońskimi i niemieckimi, firmy Panasonic i Viessmann Group, lider branży grzewczej na rynku europejskim, wspólnie opracowały kogeneracyjny system oparty na domowych ogniwach paliwowych umożliwiający produkcję czystej energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu reakcji chemicznej wodoru wyodrębnionego z gazu ziemnego. Wydajne zużycie energii pozwala zredukować emisję dwutlenku węgla o mniej więcej połowę w porównaniu z innymi bojlerami. W kwietniu 2014 roku firma rozpoczęła sprzedaż w Europie.[Informacja prasowa] Firmy Panasonic i Viessmann rozpoczną europejską sprzedaż pierwszych domowych systemów kogeneracyjnych opartych na ogniwach paliwowych (10 września 2013)

   Related Category