Condiții de utilizare

Ultima modificare: 27 iulie 2018

Acest site web („Site-ul web”) este operat de către Panasonic Corporation și companiile sale afiliate (denumite colectiv „Compania”) sau de către agentul său. Accesul și utilizarea de către dvs. a acestui Site web sunt considerate acceptare de către dvs. a următoarelor condiții de utilizare. Rețineți că este posibil ca o parte a serviciilor furnizate pe acest Site web să aibă propriile condiții de utilizare. Dacă utilizați un astfel de serviciu, vi se va solicita să acceptați condițiile de utilizare suplimentare pentru serviciul respectiv.

1. Dreptul de autor
2. Mărcile comerciale etc.
3. Declarație de declinare a responsabilității, limitarea răspunderii
4. Acțiunile interzise
5. Crearea de legături la Site-ul web
6. Remiterea sugestiilor sau a ideilor
7. Politica de confidenţialitate
8. Despre modulele cookie
9. Mediul de operare
10. Controlul exporturilor
11. Legislația aplicabilă și instanța competentă

Politica de accesibilitate a site-ului web

1. Dreptul de autor

Dreptul de autor asupra Site-ului web și a întregului material de pe acesta, inclusiv, dar fără a se limita la text, fotografii, imagini, software, muzică, clipuri audio și video, precum și orice alte materiale protejate prin drepturi de autor (denumite colectiv „Conținut”), aparține Companiei, autorului original sau altor entități (denumite colectiv „Autor”).

Duplicarea, transmiterea publică, distribuirea, modificarea, ștergerea sau reproducerea Conținutului (denumite colectiv „Utilizare/Uz”) fără autorizare din partea Autorului este interzisă în temeiul legislației privind protecția drepturilor de autor din Japonia, al convențiilor internaționale și al altor legi privind protecția drepturilor de autor, exceptând imprimarea ori stocarea pentru Uz personal sau o altă utilizare specifică permisă în temeiul legislației respective. Prin urmare, vi se solicită să contactați Compania pentru a obține permisiune înainte de Utilizarea Conținutului. Rețineți că este posibil ca, la discreția sa exclusivă, Compania să refuze acordarea permisiunii de Utilizare a Conținutului.

Dacă utilizați Conținutul cu permisiunea Companiei, vi se solicită să afișați notificarea privind dreptul de autor specificată de către Companie, cu excepția prevederilor contrare din prezenta. Nu aveți dreptul să modificați sau să eliminați notificarea privind dreptul de autor fără permisiune din partea Companiei.

2. Mărcile comerciale etc.

Drepturile asupra mărcilor comerciale, a siglelor și a denumirilor de produs care apar pe Site-ul web (denumite colectiv „Mărcile comerciale”) aparțin Companiei sau altor titulari ai drepturilor. Utilizarea Mărcilor comerciale fără autorizare din partea Companiei sau a titularului drepturilor este interzisă în temeiul legislației privind mărcile comerciale sau al altor legi, exceptând utilizarea specifică permisă în temeiul legislației respective. Prin urmare, vi se solicită să contactați Compania pentru a obține permisiune înainte de utilizarea Mărcilor comerciale.

3. Declarație de declinare a responsabilității, limitarea răspunderii

CONȚINUTUL ȘI CELELALTE INFORMAȚII CARE APAR PE SITE-UL WEB (INCLUSIV ÎNTREGUL CONȚINUT ȘI FUNCȚIILE PUSE LA DISPOZIȚIE SAU ACCESATE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WEB) SUNT FURNIZATE „CA ATARE”. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CONȚINUTUL ȘI CELELALTE INFORMAȚII CARE APAR PE SITE-UL WEB, COMPANIA NU EMITE NICIO DECLARAȚIE SAU GARANȚIE, FIE EXPLICITĂ, FIE IMPLICITĂ, DE NICIUN FEL (1) CU PRIVIRE LA ACURATEȚEA, VANDABILITATEA, CARACTERUL ADECVAT PENTRU UN ANUMIT SCOP ORI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR CU PRIVIRE LA ORICE FEL DE CONȚINUT PUBLICAT SAU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WEB. COMPANIA NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICIO SITUAȚIE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE INDIRECTE, SECUNDARE SAU SPECIALE ORI PENTRU ALTE DAUNE, INDIFERENT DACĂ ACESTEA APAR ÎN TEMEIUL RĂSPUNDERII CONTRACTUALE, AL RĂSPUNDERII DELICTUALE SAU DE ALT FEL, CARE DECURG DIN ORI ÎN LEGĂTURĂ CU, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA UTILIZAREA DOCUMENTELOR DIN PREZENTA SAU LA ACCESAREA, NAVIGAREA ȘI UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A ACESTUI SITE WEB.

; SAU (2) CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ SERVERUL CARE PUNE LA DISPOZIȚIE ACEST SITE WEB ESTE LIPSIT DE VIRUȘI SAU DE ALTE COMPONENTE CARE POT SĂ INFECTEZE, SĂ AFECTEZE ORI SĂ PRODUCĂ DAUNE COMPUTERULUI DVS. SAU ALTOR BUNURI ATUNCI CÂND ACCESAȚI, NAVIGAȚI, DESCĂRCAȚI ORI UTILIZAȚI ÎN ALT MOD SITE-UL WEB.

Compania își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe orice elemente ale Site-ului web, inclusiv structura sa, clauzele și condițiile, adresa URL și Conținutul și informațiile din acesta fără notificare prealabilă. Compania își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a înceta operarea Site-ului Web fără notificare prealabilă.

4. Acțiunile interzise

Nu veți întreprinde următoarele acțiuni în timpul utilizării Site-ului web

 • Acțiuni care cauzează sau sunt susceptibile să cauzeze un tratament negativ ori daune Companiei sau terților
 • Acțiuni care defăimează sau sunt susceptibile să defăimeze produsele ori serviciile Companiei
 • Acțiuni care defăimează sau sunt susceptibile să defăimeze directorii ori angajații Companiei
 • Acțiuni care afectează sau sunt susceptibile să afecteze imaginea ori calitatea Companiei, cum ar fi cele care contravin ordinii publice sau moralității
 • Acte infracționale sau acțiuni care conduc ori sunt susceptibile să conducă la acte infracționale
 • Acțiuni care încalcă sau sunt susceptibile să încalce legile, actele normative ori ordonanțele
 • Acțiuni care cauzează sau sunt susceptibile să cauzeze neînțelegeri în ceea ce privește parteneriatele ori relația de cooperare dintre dvs. și Companie sau care cauzează ori sunt susceptibile să cauzeze neînțelegeri privind recunoașterea, garantarea, susținerea sau recomandarea de către Companie a site-ului legat
 • Acțiuni care afectează aspectul acestui Site web, cum ar fi legarea cadrelor
 • Alte acțiuni pe care Compania le consideră inadecvate

5. Crearea de legături la Site-ul web

Atunci când creați legături la Site-ul Web (inclusiv listarea URL-urilor Site-ului web în publicații tipărite, cum ar fi reviste sau broșuri), vi se solicită să respectați următoarele cerințe.

Vi se solicită în mod deosebit să respectați secțiunea „Acțiunile interzise” prevăzută în Articolul 4 și secțiunea „Cerințe” prevăzută mai jos. În plus, sunteți liber să creați o legătură la Site-ul web pe site-ul dvs. web.

Site-ul web care creează o legătură la Site-ul web va fi operat de către operatorul său pe propriul risc, iar Compania nu are nicio relație cu site-ul web care creează o legătură la Site-ul web. Vi se solicită să respectați condițiile de utilizare ale site-ului web care creează o legătură la Site-ul web, atunci când accesați site-ul web care creează o legătură la Site-ul web.

Compania nu va fi responsabilă pentru niciun fel de pierderi, de daune, de plângeri sau de pretenții (inclusiv acțiuni în despăgubire introduse de terți) apărute ca rezultat al accesării de către dvs. a site-ului web care creează o legătură la Site-ul web.

Compania nu emite nicio declarație sau garanție, fie explicită, fie implicită, cu privire la conținutul site-ului web care creează o legătură la Site-ul web. În plus, Compania nu intenționează să sugereze niciun fel de relație specială între Companie și site-ul web care creează o legătură la Site-ul web, nici să sugereze susținerea sau recomandarea de către Companie a produselor ori a serviciilor respectivelor companii sau persoane.

Cerințe

 1. Compania poate să modifice, să oprească și să șteargă informațiile și URL-ul Site-ului web fără notificare prealabilă. Vi se solicită să întrețineți URL-ul sau celelalte informații ale acestui Site web pe propriul dvs. risc. Compania nu va fi responsabilă pentru niciun fel de pierderi, de daune sau de probleme suferite de site-ul web care creează o legătură la Site-ul web, de administratorul ori de utilizatorii Site-ului web de legare sau de terți ca rezultat al creării de către dvs. a unei legături la acest Site web.
 2. Atunci când creați o legătură la Site-ul web, vi se solicită să specificați numele Companiei ca deținător al paginii legate.
 3. Crearea de legături la Site-ul web nu este permisă în niciunul dintre următoarele cazuri:
  • Site-uri web care defăimează sau sunt susceptibile să defăimeze directorii ori angajații Companiei
  • Site-uri web care afectează sau sunt susceptibile să afecteze imaginea ori calitatea Companiei, cum ar fi cele care contravin ordinii publice sau moralității
  • Site-uri web prin care se realizează acte infracționale sau acțiuni care conduc ori sunt susceptibile să conducă la acte infracționale
  • Site-uri web care încalcă sau sunt susceptibile să încalce legile, actele normative ori ordonanțele
 4. Dacă pare că site-ul dvs. web încalcă oricare dintre prevederile de mai sus sau în cazul în care Compania solicită ștergerea linkurilor la Site-ul web, veți înceta utilizarea și veți șterge linkul la Site-ul web.

6. Remiterea sugestiilor sau a ideilor

Dacă aveți sugestii, idei, întrebări sau comentarii referitoare la produsele Companiei, contactați Compania pe pagina fiecărui produs de pe Site-ul Web.

Compania este implicată în activități de cercetare și dezvoltare într-o mare varietate de domenii și posedă o multitudine de idei și de informații tehnice. Pentru a evita restricțiile asupra activităților unice de cercetare și dezvoltare ale Companiei și pentru a evita pe viitor problemele și neînțelegerile legate de drepturile de proprietate industrială, cum ar fi brevetele, Compania refuză să primească propunerile dvs. tehnice, altele decât cele descrise mai jos.

În plus, exceptând cazul în care există un anumit acord între dvs. și Companie, Compania nu are nicio obligație de a analiza, a raporta, a păstra confidențialitatea sau a face plăți legate de propunerile tehnice primite de către Companie, altele decât cele descrise mai jos.

Propuneri tehnice care pot fi analizate de către Companie:

Propunerile tehnice care privesc brevete, desene industriale, mărci comerciale și orice alte drepturi care au fost înregistrate ca drepturi de proprietate industrială în Japonia sau în alte țări.

Propunerile tehnice care privesc drepturile legate de modelele industriale, cu anexarea raportului de evaluare asupra modelului industrial, emis de către Oficiul pentru Brevete din Japonia, care prevede nivelul de evaluare „6. Nu s-a găsit niciun document de anterioritate care să indice lipsa de noutate.”

Propunerile tehnice care au fost solicitate de către Companie.

7. Politica de confidenţialitate

Compania recunoaște importanța protejării informațiilor cu caracter personal. Compania gestionează și utilizează corespunzător informațiile cu caracter personal colectate în urma utilizării de către dvs. a acestui Site web pe baza Politicii de confidențialitate privind site-ul web.

 • Politica de confidențialitate privind site-ul web
 • Politica de confidențialitate privind site-ul web de mai sus se aplică acestui Site web, care este operat de către Panasonic Corporation. Pentru alte site-uri web operate de către filialele sau sucursalele sale, confirmați politica de confidențialitate a fiecărei companii.

8. Despre modulele cookie

Acest Site web utilizează module cookie și instrumente similare pentru a-și îmbunătăți performanțele și a optimiza experiența dvs. de utilizare, iar prin continuarea utilizării acestui Site web fără modificarea setărilor, sunteți de acord cu utilizarea acestora. Pentru a afla mai multe despre modulele cookie pe care le utilizăm sau despre modul de modificare a setărilor, consultați Politica noastră privind modulele cookie.

9. Mediul de operare

Compania recomandă cea mai recentă versiune Internet Explorer, Chrome, Firefox și Safari la utilizarea Site-ului web.

Este posibil să intervină afișarea neintenționată în funcție de setările terminalului utilizat de clienți sau de anumite browsere ori aplicații.

Informații privind mediul de acces la pagina https

Ca parte a procesului de îmbunătățire a securității, Compania promovează securizarea paginilor de pe acest Site web prin implementarea protocolului Always-On SSL (SSL activat în permanență) (*1) și a celei mai recente versiuni SSL/TLS (*2).

Este posibil ca paginile web securizate (paginile HTTPS) să nu se afișeze corect pe anumite browsere. În acest caz, verificați mediul dispozitivului și modificați setările după cum este necesar.

(*1) Always-On SSL (SSL activat în permanență) reprezintă o metodă de securitate care realizează toate tipurile de acces prin HTTPS securizat pentru a îmbunătăți fiabilitatea.

(*2) SSL/TLS reprezintă o metodă criptografică prin care conexiunea la internet este securizată.

10. Controlul exporturilor

În cazul exportului (inclusiv transportul către o altă țară decât Japonia și divulgarea către persoane care nu sunt rezidente în Japonia) tehnologiilor sau al programelor obținute de pe Site-ul web ori al produselor achiziționate de pe Site-ul web, sunteți obligat să respectați Legea privind comerțul exterior și schimburile valutare, Legea privind administrarea exporturilor din SUA și orice alte legi și reglementări aplicabile.

11. Legislația aplicabilă și instanța competentă

Condițiile de utilizare ale acestui Site web vor fi reglementate și interpretate în conformitate cu legislația Japoniei, fără a face trimitere la normele acesteia privind conflictul de legi.

Orice pretenții sau litigii dintre dvs. și Companie, care decurg din ori în legătură cu Site-ul web, vor intra sub jurisdicția exclusivă a instanței districtului Osaka din Japonia.