Konosuke Matsushita

Years

  Tag selector

   Konosuke Matsushita grundade Panasonic

   1918

   Konosuke Matsushita grundade Panasonic

   Det var den 7 mars som grundaren Konosuke Matsushita startade företaget Matsushita Electric Houseware Manufacturing Works i Osaka, Japan. Företaget börjar tillverka kabelutrustning. Deras arbetsplats bestod av tre rum på bottenvåningen i ett tvåvåningshem som de gjorde om till verkstad och utrustade med två små handdrivna gjutpressar för isolering. Det lilla företaget startades av en liten skara på tre personer: grundaren, hans fru och hans svärson (Toshio Iue, som senare grundade Sanyo Electric).
   * Bilden visar ett fotografi som togs året efter att företaget grundades. (Bakre raden från vänster: Konosuke, Toshio Iue, Mumeno Matsushita)Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   De första produkterna som lanserades: Kontaktadapter och 2-vägs lampsockel

   1918

   De första produkterna som lanserades: Kontaktadapter och 2-vägs lampsockel

   Grundaren Konosuke Matsushita var övertygad om att det skulle finnas en stor efterfrågan på praktiska, högkvalitativa ledningsprodukter i vanliga hushåll. Därför började företaget tillverka och marknadsföra en kontaktadapter och en 2-vägs lampsockel som sina första produkter. Dåtidens bostäder hade normalt bara ett enda strömuttag för en apparat i taget. En lampsockel med två uttag som gjorde att man kunde använda två lampor, eller en lampa och ett strykjärn blev förstås populär.
   * Bilden visar företagets första produkter 1920: en kontaktadapter (vänster) och en 2-vägs lampsockel (höger). Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Grundade det första huvudkontoret och fabriken

   1922

   Grundade det första huvudkontoret och fabriken

   I februari 1920 designade grundaren ett varumärke som bestod av bokstaven M med en tvärlagd pil och omgärdad av en stor diamant. I mars satte företaget upp ett representationskontor i Tokyo. 1922 beslutade man sig för att bygga en ny fabrik och ett kontor som grundaren själv ritade. Trots att ekonomin gick sämre fortsatte företaget att växa i takt med att försäljningen ökade. Fyra år efter det att företaget grundades hade det växt till en fullskalig affärsrörelse med egen fabrik.
   * Bilden visar fabriken runt 1924.Panasonics företagshistoria

   Related Category
   Lanserade en spolformad batteridriven cykellampa

   1923

   Lanserade en spolformad batteridriven cykellampa

   Panasonic lanserade en cykellampa med ett speciellt sammansatt batteri och ny glödlampa i miniatyrformat. Torrbatterier hade på den tiden en kort livslängd (normalt runt 2-3 timmar). Men Panasonics batteri hade en livslängd på mer än 30 timmar, vilket gjorde den till en revolutionerande succé. Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   “National Lamp” lanserades som den första produkten som bar varumärket National.

   1927

   “National Lamp” lanserades som den första produkten som bar varumärket National.

   1925 skapade grundaren varumärket National till en fyrkantig lampa, en produkt som företaget hade tillverkat och som under nästkommande år fick varumärket registrerat. National-lampan var den första produkt som bar varumärket National och lanserades 1927 med målet att bli en nödvändighet i vardagen i hela Japan. Den blev också enormt uppskattad, inte bara som cykellyse, men också som en praktisk och säker ljuskälla som kunde ställas ner eller tas med. Försäljningen ökade snabbt och varumärket National blev synonymt med batteridrivna lampor i takt med att produkten spreds i Japan. Panasonics företagshistoria

   Related Category
   Grundade Electric Heating Department

   1927

   Grundade Electric Heating Department

   Grundaren Konosuke Matsushita bildade själv Electric Heating Department eftersom han ville säkerställa produktionen av högkvalitativa elektriska apparater till priser som ett genomsnittligt hushåll kunde ha råd med. Med detta i åtanke började först utvecklingen av strykjärnet. "Super Iron" lanserades tre månader senare och byggde på en ny konstruktion där värmeelementet smältes in mellan järnplattor. Det höll samma kvalitet som andra strykjärn, men priset var 30% lägre. Ingenjören som utvecklade "Super Iron", Tetsujiro Nakao, skapade mängder av ledande ny teknik och nya Panasonic-produkter.

   Related Category
   Definierade ledningens målsättning och företagets övertygelse

   1929

   Definierade ledningens målsättning och företagets övertygelse

   I mars samma år ändrade grundaren namnet Matsushita Electric Housewares Manufacturing Works till Matsushita Electric Manufacturing Works. Samtidigt redogjorde företaget för sina åtaganden gentemot samhället inom företagets "Management Objective". "Hitta harmoni mellan vinst och social rättvisa, ägna oss åt att utveckla landets industri, främja framsteg och samhällets allmänna välfärd." Denna inställning har utvecklats parallellt med att verksamheten har växt, men samma anda lever fortfarande kvar i Panasonic av idag. Konosuke Matsushita, som i första hand hade sett företaget som sitt personliga ansvar, ändrade företagets ledningsfilosofi från att enbart sträva efter vinst till att bli ett företag med syfte att finnas till för samhällets bästa. Företagets mål formulerades så här: "Framsteg och utveckling kan uppnås endast med förenade krafter och genom samarbete mellan alla anställda i vårt företag. Med gemensam ansträngningar lovar vi att utföra vårt företags åtaganden med engagemang, flit och integritet."Företagets historia | PanasonicUppförandekod | Panasonic

   Related Category
   Grundade en handelsavdelning och började exportera

   1932

   Grundade en handelsavdelning och började exportera

   Ett år tidigare, 1931, började man producera batterier och radioapparater och företaget visade dramatisk tillväxt. Därför började grundaren Konosuke Matsushita blicka utomlands och bildade en utrikeshandelsavdelning i april 1932, i enlighet med hans uppfattning att företaget "på egen hand skulle tillverka och exportera". Panasonics utlandsaffärer började med export av ledningsarmaturer, lampor och torrbatterier, huvudsakligen till Kina. Vid denna tidpunkt hade Japans exporthandel hanterats endast av rena handelsföretag och utländska fraktföretag. En tillverkare som själv kontrollerade sin export var banbrytande.

   Related Category
   Grundaren Konosuke Matsushita tillkännagav företagets sanna mission

   1932

   Grundaren Konosuke Matsushita tillkännagav företagets sanna mission

   Konosuke började fundera över tillverkningsindustrins roll och mening efter att ha observerat och studerat en religiös organisation. Och vid Central Electric Club den 5 maj kommunicerade han företagets verkliga uppdragsmål till alla de 168 anställda: "Även om vatten från en kran är en bearbetad produkt med ett pris, misstycker ingen om en förbipasserande dricker ur en vattenkran vid vägkanten. Anledningen är att tillgången på vatten är obegränsad och priset är lågt. Tillverkarens uppgift är att skapa samma överflöd av produkter, lika obegränsad i tillgång och lika billigt som kranvatten." Vi kan överbrygga fattigdom och berika samhället genom att ta fram mindre kostsamma produkter. Hans filosofi kallades "water philosophy" och blev vida känd som företagets främsta affärsidé. Konosuke framställde en 250-års plan under vilken företaget skulle nå sitt uppdragsmål. Det massiva uppdraget och djärvheten i planen delades av alla anställda och fyllde hallen med spänning. Konosuke utnämnde den dagen till "founding anniversary" eftersom detta var den dag då alla tog till sig företagets sanna uppdrag. Han ansåg att året 1932 var "det första året för den verkliga upplysningen inom företaget".
   * Bilden visar firandet av "founding anniversary" på Central Electric Club i Osaka.Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Köpte upp patenträttigheterna för radio och gjorde dem tillgängliga för den offentliga sektorn.

   1932

   Köpte upp patenträttigheterna för radio och gjorde dem tillgängliga för den offentliga sektorn.

   Vid den tidpunkten satt tillverkarna av radioapparater, inklusive det egna företaget, i en svår situation eftersom rörkomponenter och högfrekventa kretsar var patenterade. I oktober detta år köpte därför Konosuke ut patenten. Därefter släppte han utan kostnad rättigheterna fria för allmänheten så att andra tillverkare kunde använda dem. Detta var till stor hjälp för att lyfta hela tillverkningsindustrin av radioapparater och företaget hyllades och uppskattades mycket för detta.Sejarah Perusahaan | Panasonic松下幸之助の生涯 | Panasonic 企業情報

   Related Category
   Flyttade huvudkontoret och skapade system med affärsdivisioner

   1933

   Flyttade huvudkontoret och skapade system med affärsdivisioner

   Företaget, som inte kunde möta sin orderingång trots full produktion, köpte 70 000 kvadratmeter mark i Kadoma nordost om Osaka. Ett nytt huvudkontor och nya fabrikslängor byggdes och företagets kärnverksamhet flyttades till den nya anläggningen. I maj samma år bestämde grundare Konosuke Matsushita att varje tillverkningsenhet skulle bli ansvariga för sina egna produkter. På grund av omorganiseringen fick varje affärsdivision en fabrik och ett kontor inom sin egen domän och blev ansvariga för att styra både tillverkning och administration, liksom produktförsäljning. Man fick också eget ansvar för lönsamheten med ett oberoende ekonomisystem.
   * Bilden visar när Konosuke förklarar uppdelningen av affärsverksamheten i divisioner.Panasonics företagshistoria

   Related Category
   Öppnade ett institut för vidareutbildning av anställda

   1934

   Öppnade ett institut för vidareutbildning av anställda

   Grundaren Konosuke Matsushita var övertygad om att "All affärsverksamhet bygger på människor". Han underströk betydelsen av att "skapa människor framför att skapa produkter". Det var därför han fokuserade särskilt på fortbildning. I enlighet med detta grundade han detta år ett "Employee Training Institute". Syftet med institutet var att alla som gått ut grundskolan skulle komma upp till samma utbildningsnivå som någon som gått 5-årig gymnasieskola samtidigt som de kunde fullfölja både affärs- och teknikkurser fram till examen på bara 3 år. Efter examen kunde en anställd räkna med omedelbar anställning på någon position inom företaget.Panasonics företagshistoria

   Related Category
   Policy för prissättning baserad på samexistens och en filosofi om ömsesidigt välstånd

   1935

   Policy för prissättning baserad på samexistens och en filosofi om ömsesidigt välstånd

   Matsushita ägnade sin energi till att erbjuda högkvalitativa produkter till priser som ett genomsnittligt hushåll hade råd med. Han trodde att om produkterna såldes med en rimlig vinst så skulle det bidra till stabiliteten hos både tillverkaren och återförsäljaren. Det skulle också förenkla för konsumenterna att fatta beslut om inköp och återställa deras förtroende för detaljhandelns prispolitik. Därför proklamerade han en rättvis prispolitik i linje med sin filosofi om samexistens och ömsesidigt välstånd –"fair price", vilket betyder lämpligt pris snarare än fast pris. Matsushita Retailers Association bildades för att lyfta fram Matsushitas filosofi om samexistens och ömsesidigt välstånd. Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Omorganisation till Matsushita Electric Industrial

   1935

   Omorganisation till Matsushita Electric Industrial

   Företaget hade ca 3500 anställda och en årsomsättning som hade nått 12 miljoner japanska Yen. Man producerade ca 600 olika produkter och försäljningen ökade utomlands. Företaget hade blivit en kraft inom industrin för elartiklar. I december 1935 gjorde Konosuke Matsushita om företaget till Matsushita Electric Manufacturing Works, som varit ensam ägare och döpte om det till Matsushita Electric Industrial. Anledningen till detta var att han ville fullfölja sin linje att företaget var något som samhället gett honom förtroendet att sköta. De redan självständiga divisionerna gjordes om till nio dotterbolag och fyra partnerföretag med MEI som holdingägare.Panasonics företagshistoria

   Related Category
   Påbörjade forskning kring televisionen

   1935

   Påbörjade forskning kring televisionen

   Många europeiska och amerikanska ingenjörer började utveckla televisionstekniken efter att Beard of England 1925 hade sänt rörliga bild via kabel för första gången. 1935 byggde Kenjiro Takayanagi vid Hamamatsu Vocational College ett fungerande ikonoskop, vilket var ett stort steg framåt mot att utveckla en verklig produkt. Matsushita fascinerades av framstegen och avdelade genast ingenjörer för att studera under Takayanagi i slutet av 1935, när Panasonics eget F&U-program lanserades i Tokyo-laboratoriet. 1938 tillverkade laboratoriet en 12-tums prototyp.
   *Bilden visar Matsushita Radio Mfg., Tokyo Laboratory under pågående utveckling av TV-apparaten.Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Började med 6-dagars arbetsvecka

   1936

   Började med 6-dagars arbetsvecka

   Företaget ändrade reglerna för ledighet från två gånger i månaden till en gång i veckan. Grundaren Konosuke Matsushita såg på ledigheten som ett sätt att åstadkomma effektivare medarbetarträning, samtidigt som han värnade om sina anställdas hälsa och välmående. Han rekommenderade att två av de fyra helgerna skulle användas för fritidsaktiviteter och de andra två för studier på egen hand.

   Related Category
   Den första TV-prototypen är klar

   1938

   Den första TV-prototypen är klar

   Sent på året 1935 började Panasonic forska kring TV-mottagare. 1938 producerades en 12-tums CRT TV-prototyp I maj 1939 gjordes ett lyckat utsändningstest. I juli samma år visades denna TV-apparat för allmänheten för första gången på en mässa för elektriska uppfinningar.
   * Bilden visar en TV-apparat för hemmabruk från 1935.Panasonics företagshistoria

   Related Category
   Importavdelning grundas för att hantera import av material

   1938

   Importavdelning grundas för att hantera import av material

   En importavdelning skapades inom Matsushita Electric Trading, som tidigare mest varit engagerat i exportverksamheten. Råmaterial importerades baserat på Panasonics och elektronikindustrins materialspecifikationer.

   Related Category
   Medarbetare skickas till Mexiko som företagets första latinamerikanska representant

   1938

   Medarbetare skickas till Mexiko som företagets första latinamerikanska representant

   Panasonic skickade en av sina anställda till Mexiko, som då var en stor marknad för ledningsutrustning. Han blev företagets första representant i Latinamerika.

   Related Category
   Kommunicera

   1939

   Kommunicera "De 3 Reglerna"

   Vartefter militären tog över i Japan under andra världskriget, tvingades företaget för sin överlevnad att dela upp sin kärnverksamhet mellan att producera elektrisk utrustning och att bidra till landets produktion av militär utrustning. För att hindra företaget från att förlora sitt huvudsyfte och falla ner i ett apatiskt tillstånd meddelade han vad som kallades "3 Rules", tre regler som skulle gälla i hela företaget: "regler för förvaltning", "regler för ekonomi" och "reglerna för de anställdas ledarskap och reglerna för individualitet." Han gjorde alla anställda uppmärksamma på "3 Rules" med följande uppmaning: "Vare sig det handlar om ledning eller marknadsföring ska vi vara transparenta och öppna snarare än personliga och stängda."

   Related Category
   Det första policymeddelandet

   1940

   Det första policymeddelandet

   Andra världskriget hade brutit ut i september föregående år och vartefter Japan byggde upp sin krigsindustri begränsades den civila produktionen. Mot denna bakgrund höll företaget sitt första Management Policy Announcement. I sitt meddelande betonade grundaren att "vi måste samarbeta med all vår styrka när det gäller att fullfölja nationella påbud, men av hänsyn till allmänheten är den verksamhet vi normalt ägnar oss åt i fredstid också av största vikt." Sedan dess har Management Policy Announcement hållits den 10 januari varje år och det är då man tar ut riktningen för vilken policy som ska gälla för det kommande året. Grundaren Konosuke Matsushita

   Related Category
   Förespråkare för en allmän mobilisering av högkvalitativ produktion

   1940

   Förespråkare för en allmän mobilisering av högkvalitativ produktion

   Även när Japan mobiliserade sin krigsapparat ville grundaren Konosuke Matsushita fortsätta arbeta för den civila produktionen, för konsumentens skull och för företagets agenturer och återförsäljare. Man räknade med kvalitetsproblem eftersom man var tvungna att förenkla konstruktionerna när tillgången till naturresurser och material gick till krigsindustrin. Därför förespråkade Konosuke Matsushita i augusti detta år en generell mobilisering för att åstadkomma högsta möjliga kvalitet i produktionen. Han krävde en minskning av defekta produkter och att företaget trots svårigheterna skulle producera kvalitetsvaror som uppfyllde konsumenternas behov på alla sätt. Detta fick alla anställda att ta tag i situationen med stor handlingskraft.
   * Bilden visar fabriken som den ser ut idag.

   Related Category
   Efterfrågan tar fart igen

   1945

   Efterfrågan tar fart igen

   För att dra lärdomar vid krigets slut den 15 augusti kallade grundaren företagets chefer till ett möte i auditoriet påföljande dag. Han meddelade att "det var dags att samla alla medarbetare i en gemensam kraftansträngning för att väcka efterfrågan från konsumenterna". Han gav uttryck för en tydlig policy för att genast återupprätta konsumenternas efterfrågan. Sedan skickade han ut ett meddelande till samtliga anställda den 20 augusti: "Produktionen är nyckeln till detta återuppvaknande. Låt oss gjuta liv den traditionella Matsushita Electric-andan för att arbeta med restaureringen av vårt land och vår kulturella förbättring. " Hans uppmuntrande ord bidrog till att påskynda förberedelserna inför produktionsstart. Grundaren begärde sedan klartecken på att häva ordern om produktionsstopp som GHQ utfärdat för att stoppa militärindustrin. Från och med september godkändes produktion för en rad olika produkter, och i mitten av oktober var alla verkstäder igång igen med sin produktion.
   * Bilden visar radioapparaten som var startskottet för produktionen strax efter krigsslutet.

   Related Category
   Enheten för produktkontroll grundas

   1946

   Enheten för produktkontroll grundas

   Grundaren Konosuke Matsushita drog upp riktlinjerna för viktiga tekniska förbättringar vid ett "Management Policy Presentation Meeting" i januari 1946. Till hans främsta mål hörde högre lön, högre effektivitet och mer specialiserad segmentering. "Matsushitas produkter är nummer ett hos allmänheten när det gäller popularitet och praktiska funktioner, men vi måste också bli bäst i Japan när det gäller kvaliteten." Konosuke grundade en anläggning för produktkontroll för att förbättra kvaliteten och där han själv fungerade som direktör. Anläggningen skulle bara släppa igenom till marknaden de produkter som hade klarat krävande kontroller.

   Related Category
   Företaget riskerar att upplösas

   1946

   Företaget riskerar att upplösas

   Vid andra världskrigets slut återupptog Panasonic omedelbart civil produktion. Men i början av året blev det politiska klimatet och styret från efterkrigsledningen allt striktare. I mars bedömdes företaget vålla en del bekymmer och alla företagets tillgångar frystes. 1948 placerades Panasonic under sju restriktioner som rensade den från allmännyttiga tjänster. Vid ett tillfälle stod man till och med inför risken att företaget skulle upplösas. Men grundaren Konosuke Matsushita bjöd på starkt motstånd under de kommande fyra åren och deklarerade att företagets verksamhet skulle vara "att producera och marknadsföra bara saker som människor behöver i en fredlig vardag". Tack vare detta lyftes de flesta restriktionerna under senare hälften av 1950 och företaget kunde undvika risken att lösas upp. Företagets historia | Panasonic undgår nedläggning med en hårsmån

   Related Category
   PHP-laboratoriet grundas och PHP-magasinet lanseras

   1946

   PHP-laboratoriet grundas och PHP-magasinet lanseras

   Efter andra världskriget hamnade Japan i ett kaos av inflation och matbrist till följd av dåliga skördar. "Om bara människor agerar enligt naturens principer, finns också vägen till ett framgångsrikt, lyckligt och fredligt liv framför oss" var grundarens bedömning. I november 1946 grundade han PHP-institutet för att här kunna förverkliga sina tankar om Fred och Lycka genom Framgång. Här kunde alla få dela med sig av sina känslor och gemensamt skapa ny kunskap. Institutet uppmanade alla att uppmuntra positiva aktiviteter och i april följande år lanserades tidningen PHP-magasinet.
   * Bilden visar första upplagan av "PHP-Magazine".Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Grundaren Konosuke Matsushita reser till USA för första gången.

   1951

   Grundaren Konosuke Matsushita reser till USA för första gången.

   I januari reste grundaren Konosuke Matsushita på 3 månader lång studieresa till USA för att samla information och flytta fram företagets globala horisont. Konosuke upplevde stora skillnader mellan Japan och USA och han kände att det fanns mycket att lära från den elektroniska tekniken utomlands. I oktober reste han tillbaka igen till USA för att knyta specifika tekniska kontakter. Under denna resa besökte han också delar av Europa och återvände sedan till Japan i december.Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Grundaren Konosuke Matsushita besöker Europa för första gången.

   1951

   Grundaren Konosuke Matsushita besöker Europa för första gången.

   Konosuke kände ett starkt behov av att skaffa ett globalt ledarperspektiv och besökte USA i oktober detta år. Han fortsatte med besök i 4 europeiska länder: Nederländerna, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Innan han återvände till Japan i december samma år besökte han fabriker och annan verksamhet i varje land och knöt tekniska och affärsmässiga kontakter med framstående företag inom elektronikindustrin i Europa och USA
   * Bilden visar Konosuke på väg mot studieresa i Europa och USA.

   Related Category
   Knyter kontakt med Nakagawa Electric Company (senare Matsushita Refrigeration Company)

   1952

   Knyter kontakt med Nakagawa Electric Company (senare Matsushita Refrigeration Company)

   Det elektriska kylskåpet förväntades bli den tredje största elektriska hushållsprodukten efter TV- och radioapparaten. Den utvecklades och introducerades under 1953. Detta år hörde förstås till efterkrigstiden och Panasonic Group fick en förfrågan att gå in i Nakagawa Electric Company, som med stor framgång hade tillverkat och marknadsfört kylskåp och de ockuperande amerikanska styrkorna. För att undvika dubbla investeringar och samtidigt utnyttja den teknik och expertis som fanns inom Nakagawa Electric Company, integrerades företaget som ett dotterbolag inom Panasonic Group med ansvar för tillverkning av kylskåp och andra kylprodukter. Bilden visar Panasonics första kylskåp "NR-351," som introducerades 1953.Innovativ produkt: Elektriskt kylskåp

   Related Category
   Grundade Matsushita Electronics Corporation genom tekniska förbindelser med Philips

   1952

   Grundade Matsushita Electronics Corporation genom tekniska förbindelser med Philips

   Panasonic hade ett affärsförhållande med det nederländska företaget Philips före andra världskriget. Efter kriget kontaktade man Panasonic igen för att försöka bygga upp en fortsättning på affärsrelationen. En teknisk och finansiell allians med Philips bildades i oktober detta år som ett dotterbolag med namnet Matsushita Electronics Corporation. VD för Philips sa att det inte bara handlade om att "ge tekniskt bistånd och ta emot en teknisk avgift" utan han såg partnerskapet mer som ett "äktenskap" mellan de båda företagen.Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Öppnade kontor i New York

   1953

   Öppnade kontor i New York

   För att följa teknisk utveckling, marknadstrender och skapa en grund för att expandera utomlands, öppnade grundaren Konosuke Matsushita ett kontor i New York i oktober 1951, baserat på de förhoppningar han tog med sig från sitt första besök i USA samma år. 1954 exporterades 20 000 radioapparater utrustade med vakuumrör till USA.
   * Bilden visar Konosuke i New York.

   Related Category
   Anställda skickas till Latinamerika för att bygga upp den tekniska supporten

   1954

   Anställda skickas till Latinamerika för att bygga upp den tekniska supporten

   Från och med detta år skickades anställda till Latinamerika för att aktivt fungera som teknisk supportfunktion. Exporten kunde dock inte leva upp till förväntningarna på grund av importproblem orsakade av exempelvis lokal brist på utländska valutor. Så man blev tvungna att ändra från konventionell exporthandel av färdiga produkter till att bygga lokal produktion med lokala medel.

   Related Category
   Binder kapital i JVC och omorganiserar JVC som ett dotterbolag

   1954

   Binder kapital i JVC och omorganiserar JVC som ett dotterbolag

   Japanese Victor Corporation (JVC) blev olönsamma efter andra världskriget och Panasonic fick en förfrågan från JVC's bank med önskemål om att omorganisera JVC's ledning. Grundaren Konosuke Matsushita skickade dit två chefer och de började bygga upp företaget igen med Kichisaburo Nomura, tidigare ambassadör i USA, som ordförande. Även om JVC tillverkade produkter som skivspelare och TV-apparater som konkurrerade med Panasonics modeller, ansåg Konosuke att rättvis konkurrens bidrar till samhällets utveckling och välstånd, så att han lät dem att fortsätta medan JVC omstrukturerades.

   Related Category
   Tekniskt samarbete med Mallory

   1956

   Tekniskt samarbete med Mallory

   Panasonic gick in i ett tekniskt samarbete med P.R. Mallory (idag Duracell), som gjort sig kända för utvecklingen av kvicksilverbatterier. 1965 grundades National Mallory Battery som ett joint venture mellan de två företagen och Panasonics första torra alkaline-batteri började säljas 1967 som National Mallory alkaline-batterier.
   * Bilden visar ett möte med Panasonic/Mallory aktieägare där grundaren Konosuke Matsushita skrev på joint venture-avtalet.

   Related Category
   Herr Gobel var en indonesisk entreprenör och diet-entusiast som besökte grundaren Konosuke Matsushita

   1957

   Herr Gobel var en indonesisk entreprenör och diet-entusiast som besökte grundaren Konosuke Matsushita

   Indonesiens president Sukarno såg tillgången till radioapparater i landet som ett viktigt verktyg för att kunna ena landet, så han skickade en delegation till Japan för att införskaffa fler radioapparater. Till delegationen hörde entreprenören mr Mohammad Gobel. Tack vare tidigare samarbeten fick han nu en möjlighet att träffa Konosuke och diskutera sina tankar om trender, politik, ekonomi och självständighet. Han visade stor hängivenhet när det handlade om dessa ämnen. Efter samtalet godkände Konosuke ett affärsavtal med Mr. Gobels företag, även om det då handlade om en liten transaktion. 1960 ingick Panasonic ett tekniskt biståndskontrakt med Gobels företag, vilket senare ledde till ett joint venture-samarbete.

   Related Category
   Donation från företagets grundare Konosuke Matsushita, bidrog till att restaurera den eldhärjade Kaminarimon-porten i stadsdelen Asakusa i Tokyo.

   1960

   Donation från företagets grundare Konosuke Matsushita, bidrog till att restaurera den eldhärjade Kaminarimon-porten i stadsdelen Asakusa i Tokyo.

   Kaminarimon-porten, Asakusa, Tokyo, är ett populärt turistmål. Portalen skadades vid en brand 1865 och återställdes med hjälp av donationer från Konosuke. Han såg också till att portalen fick en stor lanterna. Den stora lanternan har sedan reparerats vart tionde år.Enorm röd lanterna donerades till Senso-ji templets Kaminarimon-portal

   Related Category
   Grundaren Konosuke Matsushita blir ordförande och Masaharu Matsushita tar över som verkställande direktör

   1960

   Grundaren Konosuke Matsushita blir ordförande och Masaharu Matsushita tar över som verkställande direktör

   Efter att ha lämnat ifrån sig skisserna till årets ledningspolicy i januari 1961 meddelar Konosuke att han avgår från sin funktion som VD. "Tack vare samarbete från alla inblandade, uppnådde vi förra året syftet med vår femårsplan och firade min 65-årsdag. Jag har bestämt mig för att tiden är mogen för mig att avgå som verkställande direktör och att som styrelseordförande ta plats i företagsledningens baksäte. Min pensionering kommer vid en vändpunkt i bolagets utveckling, men jag tror att vårt företag kommer att göra stora framsteg under sin nya ledning. "De som var närvarande blev mycket förvånade när han tillkännagav sin avgång. Med Masaharu Matsushita som VD, samlades företaget åter till nya kraftansträngningar för att nå sitt företagsuppdrag och gick in i en ny aktivitetsfas. Konosuke tog också tillfället att återuppta PHP-forskningen vid Shinshin-an i Kyoto, som hade avbrutits 1950.
   * Bilden visar en ceremoni för nyutnämnda chefer i närvaro av Konosuke (längst till höger), som då var ordförande och VD Masaharu Matsushita (andra från höger).Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Grundaren Konosuke Matsushita figurerade på omslaget till amerikanska tidningen Time Magazine.

   1962

   Grundaren Konosuke Matsushita figurerade på omslaget till amerikanska tidningen Time Magazine.

   Kring 1958 fick Panasonics filosofi och förhållningssätt kring samverkan och gemensam framgång stor uppmärksamhet i världspressen och tidningar som Time, Life och New York Times. Konosuke figurerade på omslaget till amerikanska tidningen Time Magazine 23 februari 1962. En artikel i tidningen avhandlade hela hans karriär, hans tankar, Panasonics dramatiska framväxt och hans ledningsfilosofi.
   * Bilden visar Time Magazine som presenterar Konosuke och Panasonic.Företagets historia | Panasonic

   Related Category

   1964

   "Atami Conference" ägde rum och samlade handlare och distributörer från hela Japan.

   Som en motreaktion på den ekonomiska uppgången i början av året sjönk Panasonics intäkter och resultat avsevärt mot november 1950, vilket satte sina spår på andra halvåret av räkenskapsåret. På grund av dålig försäljning vände även återförsäljarnas och distributörernas siffror nedåt. För att komma till rätta med denna situation höll grundaren Konosuke Matsushita en konferens i juli och samlade handlare och distributörer från hela Japan. Mötet blev stormigt med många klagomål och förfrågningar från handlare och distributörer. På konferensens tredje dag samlade Konosuke sina tankar och sa: "Det finns inget annat sätt att bryta krisläget än att uppriktigt be både oss själva och våra motparter om en förändring till det bättre." Mötesdeltagarna lugnade sig och lovade varandra att bidra med ömsesidigt samarbete.Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Grundaren Konosuke Matsushita framträder i en speciell utgåva av tidskriften Life Magazine med japanskt tema

   1964

   Grundaren Konosuke Matsushita framträder i en speciell utgåva av tidskriften Life Magazine med japanskt tema

   Företagets principer och uppdraget "samexistens och ömsesidigt välstånd" återgavs från 1958 och framåt i tidningar och tidskrifter över hela världen, som exempelvis i Time, Life och New York Times. Utgåvan av Life Magazine den 11 september presenterade Matsushita Electric och Konosuke Matsushita i en artikel med titeln "Meet Mr. Matsushita." I den här artikeln kallade de grundaren "en man med 5 ansikten: den ultimata industrimannen, den bästa affärsmannen, den kreativa tänkaren, förläggaren och den mest sålda författaren." De betraktade också honom som en "pionjär som kombinerar talangerna hos bilkungen Henry Ford och Horatio Alger (en inflytelserik amerikansk författare)."

   Related Category
   Introducerade 5-dagars arbetsvecka

   1965

   Introducerade 5-dagars arbetsvecka

   I april var Panasonic först i Japan med att introducera 5-dagars arbetsvecka. Detta var helt i linje med grundaren Konosuke Matsushitas uttalande som innebar att "För att konkurrera med andra globala tillverkare måste vi dramatiskt förbättra våra prestationer." Han meddelade att Panasonic skulle ge sina anställda två dagars ledighet per vecka, vilket var nödvändigt för att de skulle hinna få tillräcklig vila å ena sidan och kunna utveckla en kulturell livsstil å den andra. Hans initiativ väckte stor uppmärksamhet. Under devisen "En studiedag och en vilodag" genomförde företaget 5-dagars arbetsvecka, vilket medförde stor entusiasm från de anställda och företagets effektivitet började stiga.
   * Bilden visar ett samtida internt nyhetsbrev som beskriver innehållet i den nya policyn "One day of study, and one day of rest."Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   50-årsjubileum

   1968

   50-årsjubileum

   För att hylla 50-årsdagen hölls från den 5 maj och framåt den ena festen efter den andra tillsammans med handlare, distributörer och partners. Dessutom meddelade Panasonic att man skulle donera totalt 5 miljarder yen till "en fond för förebyggande av trafikolyckor med barn" som ett tack till samhället för alla insatser. Man meddelade också en satsning på fabriker i Japans avfolkade områden, som lider av inflyttningen mot städerna. På affärssidan uppstod en "Izanagi boom", en innovationsboost som med alla anställdas entusiasm och ansträngningar sjösatte många jubileumsutgåvor inför 50-årsjubileet. Panasonic dubblade sin produktivitet och ökade försäljningen med 34,5% jämfört med föregående år. Dessa prestationer bidrog till att vi verkligen kunde fira 50-årsjubileet.Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Matsushitas paviljong vid Världsutställningen i Japan

   1970

   Matsushitas paviljong vid Världsutställningen i Japan

   På temat "Progress and Harmony for Mankind" hölls Världsutställningen i Japan i Senrikyuryo, Osaka under sex månader från och med mars detta år. Panasonic ställde ut i Matsushitas Paviljong på temat "Tradition and Development – för människan om 5 000 år." Paviljongens främre hall anammade arkitektur från Tempyo-perioden och visade upp tidkapseln EXPO'70 och i den bakre hallen hade man ställt i ordning ett rum där besökare kunde uppleva den unika japanska teceremonin. Totalt besöktes Matsushitas Paviljong av 7,6 miljoner människor.Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Grundaren Konosuke Matsushita blev Executive Adviser och tidigare vice VD Arataro Takahashi tog rollen som styrelseordförande.

   1973

   Grundaren Konosuke Matsushita blev Executive Adviser och tidigare vice VD Arataro Takahashi tog rollen som styrelseordförande.

   På företagets 55-årsdag i juli 1973 drog sig Konosuke tillbaka från rollen som styrelseordförande och blev Executive Adviser. Styrelseordförande Arataro Takahashi och VD Masaharu Matsushitas nya ledarskap inleddes. För att visa tacksamhet gentemot samhället, doneras 5 miljarder yen till en social välfärdsfond inom varje prefektur.
   * Bilden visar när Konosuke drar sig tillbaka och hälsas av tillträdande styrelseordförande Arataro Takahashi och VD Masaharu Matsushita.Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Kinas vice premiärminister Deng Xiaoping besökte TV-avdelningen

   1978

   Kinas vice premiärminister Deng Xiaoping besökte TV-avdelningen

   I oktober detta år besökte Kinas vice premiärminister Deng Xiaoping TV-avdelningen i Osaka, Japan och sade: "Jag skulle vilja be om tekniskt och administrativt bistånd." På sätt och vis började Panasonic utveckla sin verksamhet i Kina redan när grundaren Konosuke Matsushitas svarade med trygg röst, "Jag hjälper dig så mycket som möjligt." Under det kommande året 1979 besökte Konosuke Kina och hade diskussioner med ett stort antal statliga tjänstemän, bland annat vice premiärminister Deng.
   * Bilden visar vice premiärminister Deng Xiaoping och hans partikollegor vid besöket på TV-avdelningen ledd av Konosuke.

   Related Category
   Grundaren Konosuke Matsushita får en utmärkelse i Malaysia

   1979

   Grundaren Konosuke Matsushita får en utmärkelse i Malaysia

   1979 gjorde Konosuke en resa till Malaysia för att ta emot Pangrima Mank Negara Award, som är Malaysias högsta civila utmärkelse samt den malaysiska regeringens Tan Sri-titel i premiärministerns officiella bostad i Kuala Lumpur. Utmärkelsen delades ut som tack för de stora insatser som gjorts och som bidragit till den industriella utvecklingen i Malaysia sedan etableringen av Matsushita Electric Company (Malaysia) 1965.

   Related Category
   Grundaren Konosuke Matsushita besökte Kina

   1979

   Grundaren Konosuke Matsushita besökte Kina

   Panasonics affärsutveckling i Kina började i oktober 1978 när vice premiärminister Deng Xiaoping besökte Panasonic TV-avdelningen. Konosuke besökte Kina påföljande år. I diskussioner med vice premiärminister Deng och vice premiärminister Gu Mu lovade Konosuke att samarbeta med Kina inom elektronikutveckling för att främja moderniseringen.

   Related Category
   Harvard Graduate School of Business Administration inrättade en

   1981

   Harvard Graduate School of Business Administration inrättade en "Konosuke Matsushita Chair of Leadership"

   Panasonic donerade en miljon dollar till Harvard Graduate School of Business Administration i USA. Denna fond ledde till att man inrättande Konosuke Matsushita Chair of Leadership. Skolans "Graduate School of Business Administration" har stolar uppkallade efter stora universitet och personligheter, men detta var enda gången efter en person som inte var amerikansk medborgare.

   Related Category
   Stiftelsen The International Foundation for Science and Technology med grundaren Konosuke Matsushita som ordförande, grundade utmärkelsen Japan International Prize

   1983

   Stiftelsen The International Foundation for Science and Technology med grundaren Konosuke Matsushita som ordförande, grundade utmärkelsen Japan International Prize

   Tänk på att "Japan måste bidra till främjandet av vetenskap och teknik med stark beslutsamhet för det internationella samfundet". Konosuke skapade stiftelsen Japan Prize Preparatory Foundation ett år tidigare och tog rollen som stiftelsens första president. I maj 1983 hamnade stiftelsen "Science and Technology Foundation of Japan" under regeringens ledning och gjordes formellt om till "Japan International Award". Vid den 1:a prisutdelningen som hölls i april 1985 deltog Konosuke trots att han då hade nått den aktningsvärda åldern 90 år och delade ut priserna på scenen.
   * Fick status som offentlig stiftelse i oktober 2010 och bytte namn till The Japan Prize Foundation.

   Related Category
   Grundaren Konosuke Matsushita dekorerades av den japanska regeringen

   1987

   Grundaren Konosuke Matsushita dekorerades av den japanska regeringen

   Vårens hederstecken meddelades den 29 april (kejsarens födelsedag) och Konosuke fick utmärkelsen Grand Cordon of the Paulownia Flowers. 1956 tilldelades grundaren utmärkelsen Medal with Blue Ribbon. År 1965 mottog han utmärkelsen Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star. År 1970 tilldelades han utmärkelsen Grand Cordon of the Order of the Sacred Treasure. Och 1981 mottog han utmärkelsen Grand Cordon of the Order of the Rising Sun. Det är den högsta orden som kan delas ut till en civil medborgare. Konosuke deltog i maj vid en ceremoni som hölls i det kejserliga palatset och erhöll då ännu en ny dekoration av kejsaren. Kejsaren fick ett personligt tack från de dekorerade deltagarna.

   Related Category
   Grundade stiftelsen Matsushita International Foundation (nu Matsushita Konosuke Memorial Foundation)

   1988

   Grundade stiftelsen Matsushita International Foundation (nu Matsushita Konosuke Memorial Foundation)

   Stiftelsen Matsushita International Foundation grundades för att bidra till det internationella samfundet genom att främja internationell ömsesidig förståelse och internationell utbildning. Under påföljande år inledde stiftelsen internationella utbyten kring forskning och assistans. 1997 började man främja internationella utbyte och från 1998 inrättade man bidrag för japanska studier utomlands, kring forskning och internationellt utbyte. År 2010 slogs den samman med K. Matsushita Foundation från EXPO '90 och bytte namn till Konosuke Matsushita Memorial Foundation.
   * Sedan den 1 april 2012 och som ett svar på systemreformen för offentliga förmånsföreningar, ändrades stiftelsen till ett offentligt företag.Stiftelsen Konosuke Matsushita Memorial Foundation

   Related Category
   Grundaren, Konosuke Matsushita, gick bort

   1989

   Grundaren, Konosuke Matsushita, gick bort

   Den 27 april 1989 gick Konosuke bort vid 94 års ålder. Han lämnade sin hemstad vid 9 års ålder för att så småningom bygga upp Panasonic-koncernen till en världsledande tillverkare av elektronik, som en av de främsta representanterna för sin generation. Han kallades ibland "affärsgud" och var omtalad för sin kärlek och respekt för människor överallt. Människor på olika nivåer runt om i världen påverkades starkt av hans skarpa affärsförmåga, hans humanitära inställning och hans syn på samhället. Konosukes bortgång uppmärksammades runt om i lednings- och affärsvärlden. Varma sympatier strömmade in från ledare som exempelvis Japans premiärminister och Förenta staternas president.
   * Bilden visar en vaka för Konosuke Matsushita som hölls den 29 april.

   Related Category