Ledning

Years

  Tag selector

   Konosuke Matsushita grundade Panasonic

   1918

   Konosuke Matsushita grundade Panasonic

   Det var den 7 mars som grundaren Konosuke Matsushita startade företaget Matsushita Electric Houseware Manufacturing Works i Osaka, Japan. Företaget börjar tillverka kabelutrustning. Deras arbetsplats bestod av tre rum på bottenvåningen i ett tvåvåningshem som de gjorde om till verkstad och utrustade med två små handdrivna gjutpressar för isolering. Det lilla företaget startades av en liten skara på tre personer: grundaren, hans fru och hans svärson (Toshio Iue, som senare grundade Sanyo Electric).
   * Bilden visar ett fotografi som togs året efter att företaget grundades. (Bakre raden från vänster: Konosuke, Toshio Iue, Mumeno Matsushita)Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   De första produkterna som lanserades: Kontaktadapter och 2-vägs lampsockel

   1918

   De första produkterna som lanserades: Kontaktadapter och 2-vägs lampsockel

   Grundaren Konosuke Matsushita var övertygad om att det skulle finnas en stor efterfrågan på praktiska, högkvalitativa ledningsprodukter i vanliga hushåll. Därför började företaget tillverka och marknadsföra en kontaktadapter och en 2-vägs lampsockel som sina första produkter. Dåtidens bostäder hade normalt bara ett enda strömuttag för en apparat i taget. En lampsockel med två uttag som gjorde att man kunde använda två lampor, eller en lampa och ett strykjärn blev förstås populär.
   * Bilden visar företagets första produkter 1920: en kontaktadapter (vänster) och en 2-vägs lampsockel (höger). Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Grundade det första huvudkontoret och fabriken

   1922

   Grundade det första huvudkontoret och fabriken

   I februari 1920 designade grundaren ett varumärke som bestod av bokstaven M med en tvärlagd pil och omgärdad av en stor diamant. I mars satte företaget upp ett representationskontor i Tokyo. 1922 beslutade man sig för att bygga en ny fabrik och ett kontor som grundaren själv ritade. Trots att ekonomin gick sämre fortsatte företaget att växa i takt med att försäljningen ökade. Fyra år efter det att företaget grundades hade det växt till en fullskalig affärsrörelse med egen fabrik.
   * Bilden visar fabriken runt 1924.Panasonics företagshistoria

   Related Category
   “National Lamp” lanserades som den första produkten som bar varumärket National.

   1927

   “National Lamp” lanserades som den första produkten som bar varumärket National.

   1925 skapade grundaren varumärket National till en fyrkantig lampa, en produkt som företaget hade tillverkat och som under nästkommande år fick varumärket registrerat. National-lampan var den första produkt som bar varumärket National och lanserades 1927 med målet att bli en nödvändighet i vardagen i hela Japan. Den blev också enormt uppskattad, inte bara som cykellyse, men också som en praktisk och säker ljuskälla som kunde ställas ner eller tas med. Försäljningen ökade snabbt och varumärket National blev synonymt med batteridrivna lampor i takt med att produkten spreds i Japan. Panasonics företagshistoria

   Related Category
   Grundade Electric Heating Department

   1927

   Grundade Electric Heating Department

   Grundaren Konosuke Matsushita bildade själv Electric Heating Department eftersom han ville säkerställa produktionen av högkvalitativa elektriska apparater till priser som ett genomsnittligt hushåll kunde ha råd med. Med detta i åtanke började först utvecklingen av strykjärnet. "Super Iron" lanserades tre månader senare och byggde på en ny konstruktion där värmeelementet smältes in mellan järnplattor. Det höll samma kvalitet som andra strykjärn, men priset var 30% lägre. Ingenjören som utvecklade "Super Iron", Tetsujiro Nakao, skapade mängder av ledande ny teknik och nya Panasonic-produkter.

   Related Category
   Definierade ledningens målsättning och företagets övertygelse

   1929

   Definierade ledningens målsättning och företagets övertygelse

   I mars samma år ändrade grundaren namnet Matsushita Electric Housewares Manufacturing Works till Matsushita Electric Manufacturing Works. Samtidigt redogjorde företaget för sina åtaganden gentemot samhället inom företagets "Management Objective". "Hitta harmoni mellan vinst och social rättvisa, ägna oss åt att utveckla landets industri, främja framsteg och samhällets allmänna välfärd." Denna inställning har utvecklats parallellt med att verksamheten har växt, men samma anda lever fortfarande kvar i Panasonic av idag. Konosuke Matsushita, som i första hand hade sett företaget som sitt personliga ansvar, ändrade företagets ledningsfilosofi från att enbart sträva efter vinst till att bli ett företag med syfte att finnas till för samhällets bästa. Företagets mål formulerades så här: "Framsteg och utveckling kan uppnås endast med förenade krafter och genom samarbete mellan alla anställda i vårt företag. Med gemensam ansträngningar lovar vi att utföra vårt företags åtaganden med engagemang, flit och integritet."Företagets historia | PanasonicUppförandekod | Panasonic

   Related Category
   Grundade en handelsavdelning och började exportera

   1932

   Grundade en handelsavdelning och började exportera

   Ett år tidigare, 1931, började man producera batterier och radioapparater och företaget visade dramatisk tillväxt. Därför började grundaren Konosuke Matsushita blicka utomlands och bildade en utrikeshandelsavdelning i april 1932, i enlighet med hans uppfattning att företaget "på egen hand skulle tillverka och exportera". Panasonics utlandsaffärer började med export av ledningsarmaturer, lampor och torrbatterier, huvudsakligen till Kina. Vid denna tidpunkt hade Japans exporthandel hanterats endast av rena handelsföretag och utländska fraktföretag. En tillverkare som själv kontrollerade sin export var banbrytande.

   Related Category
   Grundaren Konosuke Matsushita tillkännagav företagets sanna mission

   1932

   Grundaren Konosuke Matsushita tillkännagav företagets sanna mission

   Konosuke började fundera över tillverkningsindustrins roll och mening efter att ha observerat och studerat en religiös organisation. Och vid Central Electric Club den 5 maj kommunicerade han företagets verkliga uppdragsmål till alla de 168 anställda: "Även om vatten från en kran är en bearbetad produkt med ett pris, misstycker ingen om en förbipasserande dricker ur en vattenkran vid vägkanten. Anledningen är att tillgången på vatten är obegränsad och priset är lågt. Tillverkarens uppgift är att skapa samma överflöd av produkter, lika obegränsad i tillgång och lika billigt som kranvatten." Vi kan överbrygga fattigdom och berika samhället genom att ta fram mindre kostsamma produkter. Hans filosofi kallades "water philosophy" och blev vida känd som företagets främsta affärsidé. Konosuke framställde en 250-års plan under vilken företaget skulle nå sitt uppdragsmål. Det massiva uppdraget och djärvheten i planen delades av alla anställda och fyllde hallen med spänning. Konosuke utnämnde den dagen till "founding anniversary" eftersom detta var den dag då alla tog till sig företagets sanna uppdrag. Han ansåg att året 1932 var "det första året för den verkliga upplysningen inom företaget".
   * Bilden visar firandet av "founding anniversary" på Central Electric Club i Osaka.Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Köpte upp patenträttigheterna för radio och gjorde dem tillgängliga för den offentliga sektorn.

   1932

   Köpte upp patenträttigheterna för radio och gjorde dem tillgängliga för den offentliga sektorn.

   Vid den tidpunkten satt tillverkarna av radioapparater, inklusive det egna företaget, i en svår situation eftersom rörkomponenter och högfrekventa kretsar var patenterade. I oktober detta år köpte därför Konosuke ut patenten. Därefter släppte han utan kostnad rättigheterna fria för allmänheten så att andra tillverkare kunde använda dem. Detta var till stor hjälp för att lyfta hela tillverkningsindustrin av radioapparater och företaget hyllades och uppskattades mycket för detta.Sejarah Perusahaan | Panasonic松下幸之助の生涯 | Panasonic 企業情報

   Related Category
   Flyttade huvudkontoret och skapade system med affärsdivisioner

   1933

   Flyttade huvudkontoret och skapade system med affärsdivisioner

   Företaget, som inte kunde möta sin orderingång trots full produktion, köpte 70 000 kvadratmeter mark i Kadoma nordost om Osaka. Ett nytt huvudkontor och nya fabrikslängor byggdes och företagets kärnverksamhet flyttades till den nya anläggningen. I maj samma år bestämde grundare Konosuke Matsushita att varje tillverkningsenhet skulle bli ansvariga för sina egna produkter. På grund av omorganiseringen fick varje affärsdivision en fabrik och ett kontor inom sin egen domän och blev ansvariga för att styra både tillverkning och administration, liksom produktförsäljning. Man fick också eget ansvar för lönsamheten med ett oberoende ekonomisystem.
   * Bilden visar när Konosuke förklarar uppdelningen av affärsverksamheten i divisioner.Panasonics företagshistoria

   Related Category
   Öppnade ett institut för vidareutbildning av anställda

   1934

   Öppnade ett institut för vidareutbildning av anställda

   Grundaren Konosuke Matsushita var övertygad om att "All affärsverksamhet bygger på människor". Han underströk betydelsen av att "skapa människor framför att skapa produkter". Det var därför han fokuserade särskilt på fortbildning. I enlighet med detta grundade han detta år ett "Employee Training Institute". Syftet med institutet var att alla som gått ut grundskolan skulle komma upp till samma utbildningsnivå som någon som gått 5-årig gymnasieskola samtidigt som de kunde fullfölja både affärs- och teknikkurser fram till examen på bara 3 år. Efter examen kunde en anställd räkna med omedelbar anställning på någon position inom företaget.Panasonics företagshistoria

   Related Category
   Policy för prissättning baserad på samexistens och en filosofi om ömsesidigt välstånd

   1935

   Policy för prissättning baserad på samexistens och en filosofi om ömsesidigt välstånd

   Matsushita ägnade sin energi till att erbjuda högkvalitativa produkter till priser som ett genomsnittligt hushåll hade råd med. Han trodde att om produkterna såldes med en rimlig vinst så skulle det bidra till stabiliteten hos både tillverkaren och återförsäljaren. Det skulle också förenkla för konsumenterna att fatta beslut om inköp och återställa deras förtroende för detaljhandelns prispolitik. Därför proklamerade han en rättvis prispolitik i linje med sin filosofi om samexistens och ömsesidigt välstånd –"fair price", vilket betyder lämpligt pris snarare än fast pris. Matsushita Retailers Association bildades för att lyfta fram Matsushitas filosofi om samexistens och ömsesidigt välstånd. Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Grundade Matsushita Electric Trading

   1935

   Grundade Matsushita Electric Trading

   Under en period när den japanska elektronikindustrin till stora delar fortfarande var beroende av handelshusens exporthandel, var Matsushita Electric Trading redan i färd med att utveckla export och säljkanaler över hela Sydostasien. Detta byggde på filosofin om samverkan och ömsesidig framgång.Panasonics företagshistoria

   Related Category
   Omorganisation till Matsushita Electric Industrial

   1935

   Omorganisation till Matsushita Electric Industrial

   Företaget hade ca 3500 anställda och en årsomsättning som hade nått 12 miljoner japanska Yen. Man producerade ca 600 olika produkter och försäljningen ökade utomlands. Företaget hade blivit en kraft inom industrin för elartiklar. I december 1935 gjorde Konosuke Matsushita om företaget till Matsushita Electric Manufacturing Works, som varit ensam ägare och döpte om det till Matsushita Electric Industrial. Anledningen till detta var att han ville fullfölja sin linje att företaget var något som samhället gett honom förtroendet att sköta. De redan självständiga divisionerna gjordes om till nio dotterbolag och fyra partnerföretag med MEI som holdingägare.Panasonics företagshistoria

   Related Category
   Öppnade representationskontor i Manila

   1935

   Öppnade representationskontor i Manila

   Parallellt med stödet till exporten utvecklades och expanderades byggandet av utländska säljkontor. Det fanns nya byggnader, ett filialkontor och ett representationskontor i Manila. 1937 öppnades sex utländska baser och ansträngningarna fokuserades mot att skapa nya marknader.

   Related Category
   Grundade National Storage Battery

   1935

   Grundade National Storage Battery

   Utsikterna för den framtida efterfrågan på bilbatterier var positiv och grundaren Konosuke Matsushita, som redan 1934 hade börjat titta på en ny produkt, hade också diskuterat ett inträde i branschen tillsammans med ett antal samarbetspartners redan året innan. 1935 grundades National Storage Battery. Detta var början på Panasonics verksamhet inom batteritillverkning.

   Related Category
   Började med 6-dagars arbetsvecka

   1936

   Började med 6-dagars arbetsvecka

   Företaget ändrade reglerna för ledighet från två gånger i månaden till en gång i veckan. Grundaren Konosuke Matsushita såg på ledigheten som ett sätt att åstadkomma effektivare medarbetarträning, samtidigt som han värnade om sina anställdas hälsa och välmående. Han rekommenderade att två av de fyra helgerna skulle användas för fritidsaktiviteter och de andra två för studier på egen hand.

   Related Category
   Tre chefer skickas till Europa och USA för att observera och studera

   1936

   Tre chefer skickas till Europa och USA för att observera och studera

   Grundaren Konosuke Matsushita skickade tre chefer med Tetsujiro Nakao (som senare blev Senior Technical Adviser) ledde företagets första observatörsresor till Europa och USA. I Europa besökte man bland annat verksamheter i Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Nederländerna. Turnén omfattade besök på Siemens och andra fabriker. Denna turné banade väg för Panasonics förhållande till Europa.

   Related Category
   Importavdelning grundas för att hantera import av material

   1938

   Importavdelning grundas för att hantera import av material

   En importavdelning skapades inom Matsushita Electric Trading, som tidigare mest varit engagerat i exportverksamheten. Råmaterial importerades baserat på Panasonics och elektronikindustrins materialspecifikationer.

   Related Category
   Medarbetare skickas till Mexiko som företagets första latinamerikanska representant

   1938

   Medarbetare skickas till Mexiko som företagets första latinamerikanska representant

   Panasonic skickade en av sina anställda till Mexiko, som då var en stor marknad för ledningsutrustning. Han blev företagets första representant i Latinamerika.

   Related Category
   Kommunicera

   1939

   Kommunicera "De 3 Reglerna"

   Vartefter militären tog över i Japan under andra världskriget, tvingades företaget för sin överlevnad att dela upp sin kärnverksamhet mellan att producera elektrisk utrustning och att bidra till landets produktion av militär utrustning. För att hindra företaget från att förlora sitt huvudsyfte och falla ner i ett apatiskt tillstånd meddelade han vad som kallades "3 Rules", tre regler som skulle gälla i hela företaget: "regler för förvaltning", "regler för ekonomi" och "reglerna för de anställdas ledarskap och reglerna för individualitet." Han gjorde alla anställda uppmärksamma på "3 Rules" med följande uppmaning: "Vare sig det handlar om ledning eller marknadsföring ska vi vara transparenta och öppna snarare än personliga och stängda."

   Related Category
   Det första policymeddelandet

   1940

   Det första policymeddelandet

   Andra världskriget hade brutit ut i september föregående år och vartefter Japan byggde upp sin krigsindustri begränsades den civila produktionen. Mot denna bakgrund höll företaget sitt första Management Policy Announcement. I sitt meddelande betonade grundaren att "vi måste samarbeta med all vår styrka när det gäller att fullfölja nationella påbud, men av hänsyn till allmänheten är den verksamhet vi normalt ägnar oss åt i fredstid också av största vikt." Sedan dess har Management Policy Announcement hållits den 10 januari varje år och det är då man tar ut riktningen för vilken policy som ska gälla för det kommande året. Grundaren Konosuke Matsushita

   Related Category
   Förespråkare för en allmän mobilisering av högkvalitativ produktion

   1940

   Förespråkare för en allmän mobilisering av högkvalitativ produktion

   Även när Japan mobiliserade sin krigsapparat ville grundaren Konosuke Matsushita fortsätta arbeta för den civila produktionen, för konsumentens skull och för företagets agenturer och återförsäljare. Man räknade med kvalitetsproblem eftersom man var tvungna att förenkla konstruktionerna när tillgången till naturresurser och material gick till krigsindustrin. Därför förespråkade Konosuke Matsushita i augusti detta år en generell mobilisering för att åstadkomma högsta möjliga kvalitet i produktionen. Han krävde en minskning av defekta produkter och att företaget trots svårigheterna skulle producera kvalitetsvaror som uppfyllde konsumenternas behov på alla sätt. Detta fick alla anställda att ta tag i situationen med stor handlingskraft.
   * Bilden visar fabriken som den ser ut idag.

   Related Category
   Efterfrågan tar fart igen

   1945

   Efterfrågan tar fart igen

   För att dra lärdomar vid krigets slut den 15 augusti kallade grundaren företagets chefer till ett möte i auditoriet påföljande dag. Han meddelade att "det var dags att samla alla medarbetare i en gemensam kraftansträngning för att väcka efterfrågan från konsumenterna". Han gav uttryck för en tydlig policy för att genast återupprätta konsumenternas efterfrågan. Sedan skickade han ut ett meddelande till samtliga anställda den 20 augusti: "Produktionen är nyckeln till detta återuppvaknande. Låt oss gjuta liv den traditionella Matsushita Electric-andan för att arbeta med restaureringen av vårt land och vår kulturella förbättring. " Hans uppmuntrande ord bidrog till att påskynda förberedelserna inför produktionsstart. Grundaren begärde sedan klartecken på att häva ordern om produktionsstopp som GHQ utfärdat för att stoppa militärindustrin. Från och med september godkändes produktion för en rad olika produkter, och i mitten av oktober var alla verkstäder igång igen med sin produktion.
   * Bilden visar radioapparaten som var startskottet för produktionen strax efter krigsslutet.

   Related Category
   Enheten för produktkontroll grundas

   1946

   Enheten för produktkontroll grundas

   Grundaren Konosuke Matsushita drog upp riktlinjerna för viktiga tekniska förbättringar vid ett "Management Policy Presentation Meeting" i januari 1946. Till hans främsta mål hörde högre lön, högre effektivitet och mer specialiserad segmentering. "Matsushitas produkter är nummer ett hos allmänheten när det gäller popularitet och praktiska funktioner, men vi måste också bli bäst i Japan när det gäller kvaliteten." Konosuke grundade en anläggning för produktkontroll för att förbättra kvaliteten och där han själv fungerade som direktör. Anläggningen skulle bara släppa igenom till marknaden de produkter som hade klarat krävande kontroller.

   Related Category
   Företaget riskerar att upplösas

   1946

   Företaget riskerar att upplösas

   Vid andra världskrigets slut återupptog Panasonic omedelbart civil produktion. Men i början av året blev det politiska klimatet och styret från efterkrigsledningen allt striktare. I mars bedömdes företaget vålla en del bekymmer och alla företagets tillgångar frystes. 1948 placerades Panasonic under sju restriktioner som rensade den från allmännyttiga tjänster. Vid ett tillfälle stod man till och med inför risken att företaget skulle upplösas. Men grundaren Konosuke Matsushita bjöd på starkt motstånd under de kommande fyra åren och deklarerade att företagets verksamhet skulle vara "att producera och marknadsföra bara saker som människor behöver i en fredlig vardag". Tack vare detta lyftes de flesta restriktionerna under senare hälften av 1950 och företaget kunde undvika risken att lösas upp. Företagets historia | Panasonic undgår nedläggning med en hårsmån

   Related Category
   Grundaren Konosuke Matsushita besöker Europa för första gången.

   1951

   Grundaren Konosuke Matsushita besöker Europa för första gången.

   Konosuke kände ett starkt behov av att skaffa ett globalt ledarperspektiv och besökte USA i oktober detta år. Han fortsatte med besök i 4 europeiska länder: Nederländerna, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Innan han återvände till Japan i december samma år besökte han fabriker och annan verksamhet i varje land och knöt tekniska och affärsmässiga kontakter med framstående företag inom elektronikindustrin i Europa och USA
   * Bilden visar Konosuke på väg mot studieresa i Europa och USA.

   Related Category
   Etablerade systemet

   1951

   Etablerade systemet "One-Country, One-Operation"

   Panasonic använde sig av sina erfarenheter från försäljning, nätverkskanaler och marknadsföringsaktiviteter från den egna japanska marknaden och tillämpade samma principer på den sydostasiatiska marknaden. Systemet "one-country, one-operation" introducerades i huvudsak.

   Related Category
   Knyter kontakt med Nakagawa Electric Company (senare Matsushita Refrigeration Company)

   1952

   Knyter kontakt med Nakagawa Electric Company (senare Matsushita Refrigeration Company)

   Det elektriska kylskåpet förväntades bli den tredje största elektriska hushållsprodukten efter TV- och radioapparaten. Den utvecklades och introducerades under 1953. Detta år hörde förstås till efterkrigstiden och Panasonic Group fick en förfrågan att gå in i Nakagawa Electric Company, som med stor framgång hade tillverkat och marknadsfört kylskåp och de ockuperande amerikanska styrkorna. För att undvika dubbla investeringar och samtidigt utnyttja den teknik och expertis som fanns inom Nakagawa Electric Company, integrerades företaget som ett dotterbolag inom Panasonic Group med ansvar för tillverkning av kylskåp och andra kylprodukter. Bilden visar Panasonics första kylskåp "NR-351," som introducerades 1953.Innovativ produkt: Elektriskt kylskåp

   Related Category
   Grundade Matsushita Electronics Corporation genom tekniska förbindelser med Philips

   1952

   Grundade Matsushita Electronics Corporation genom tekniska förbindelser med Philips

   Panasonic hade ett affärsförhållande med det nederländska företaget Philips före andra världskriget. Efter kriget kontaktade man Panasonic igen för att försöka bygga upp en fortsättning på affärsrelationen. En teknisk och finansiell allians med Philips bildades i oktober detta år som ett dotterbolag med namnet Matsushita Electronics Corporation. VD för Philips sa att det inte bara handlade om att "ge tekniskt bistånd och ta emot en teknisk avgift" utan han såg partnerskapet mer som ett "äktenskap" mellan de båda företagen.Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Öppnade kontor i New York

   1953

   Öppnade kontor i New York

   För att följa teknisk utveckling, marknadstrender och skapa en grund för att expandera utomlands, öppnade grundaren Konosuke Matsushita ett kontor i New York i oktober 1951, baserat på de förhoppningar han tog med sig från sitt första besök i USA samma år. 1954 exporterades 20 000 radioapparater utrustade med vakuumrör till USA.
   * Bilden visar Konosuke i New York.

   Related Category
   Grundade Central Research Laboratory

   1953

   Grundade Central Research Laboratory

   Företaget började bygga upp sin F&U-kapacitet och modernisera sin tillverkningsutrustning genom grundandet av Central Research Laboratory i Osaka 1953. Laboratoriet utförde grundläggande forskning och hjälpte olika divisioner att utveckla nya produkter, samtidigt som man utförde F&U på utrustning och tekniker för automatiserad produktion. Det var en omfattande forskningsanläggning som kombinerade specialiserad maskinproduktion med en avdelning där man undervisade i konstruktionsforskning och blev på så sätt en drivkraft för den nya elektroniska eran.
   * Bilden visar Central Research Laboratory.Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Anställda skickas till Latinamerika för att bygga upp den tekniska supporten

   1954

   Anställda skickas till Latinamerika för att bygga upp den tekniska supporten

   Från och med detta år skickades anställda till Latinamerika för att aktivt fungera som teknisk supportfunktion. Exporten kunde dock inte leva upp till förväntningarna på grund av importproblem orsakade av exempelvis lokal brist på utländska valutor. Så man blev tvungna att ändra från konventionell exporthandel av färdiga produkter till att bygga lokal produktion med lokala medel.

   Related Category
   Binder kapital i JVC och omorganiserar JVC som ett dotterbolag

   1954

   Binder kapital i JVC och omorganiserar JVC som ett dotterbolag

   Japanese Victor Corporation (JVC) blev olönsamma efter andra världskriget och Panasonic fick en förfrågan från JVC's bank med önskemål om att omorganisera JVC's ledning. Grundaren Konosuke Matsushita skickade dit två chefer och de började bygga upp företaget igen med Kichisaburo Nomura, tidigare ambassadör i USA, som ordförande. Även om JVC tillverkade produkter som skivspelare och TV-apparater som konkurrerade med Panasonics modeller, ansåg Konosuke att rättvis konkurrens bidrar till samhällets utveckling och välstånd, så att han lät dem att fortsätta medan JVC omstrukturerades.

   Related Category
   Lanserade

   1954

   Lanserade "National Hyper" det första japanska torrbatteriet med metallkappa

   Grundaren Konosuke Matsushita ville producera torrbatterier och andra produkter som uppfyllde eller överträffade global miljöstandard. Han övervägde tekniskt samarbete med utländska tillverkare men övertalades av företagets ingenjörer att utveckla produkter med egna resurser och bestämde sig till slut för egen produktion. Företaget lyckades utveckla och lansera "National Hyper", det första japanska torrbatteriet med metallkappa.

   Related Category
   Varumärket Panasonic används för första gången

   1955

   Varumärket Panasonic används för första gången

   Varumärket Panasonic användes för första gången på högtalare som gick på export till Nordamerika. Genom att kombinera prefixet pan (bred/all) med suffixet sonic (ljud) skapades uttrycket av ett ljud som kunde höras över hela världen.

   Related Category
   Började verksamhet med kontor i Iran och Kuwait

   1955

   Började verksamhet med kontor i Iran och Kuwait

   Efter andra världskriget var Panasonic relativt snabbt inne på marknaderna i Mellanöstern. Trots det var antalet anpassade elapparater runt 1952 fortfarande begränsat. Panasonic började marknadsföra diverse varor med hjälp av zinkplattor, ledningar, isolatorer och vakuumflaskor som tillverkats av andra tillverkare. Företaget började också utveckla exportprodukter som exempelvis strykjärn, fläktar och bärbara radioapparater med vakuumrör. Detta år valde man ut ett antal pålitliga representanter från Iran, Irak, Kuwait och Bahrain och en ny verksamhet kunde ta sin början.

   Related Category
   Grundade Kyushu Matsushita Electric

   1955

   Grundade Kyushu Matsushita Electric

   Vid denna tid gick Panasonic in i ett stort antal nya produktområden genom att specialisera sig. Å andra sidan var det många underleverantörer och närstående företag som ville bli dotterbolag till Panasonic. Många av dem blev det också och Panasonic fick bygga om sin verksamhet och ingå i nya affärsområden tillsammans med dem. Panasonic Group upplevde en kraftig tillväxt under perioden. Kyushu Matsushita Electric, som bildades som ett dotterbolag i Fukuoka City, uppmanades av de lokala myndigheterna att köpa en outnyttjad fabrik och använda den som en specialiserad fabrik för att tillverka färdiga produkter. Fabriken började producera motorer och transformatorer lade sedan till elektriska pennvässare och luftavfuktare. Därefter gick man vidare med produktion av pumpar och så småningom producerade man också radio- och TV-apparater.
   * 2003 gjordes en omorganisation och man konsoliderades med Matsushita Graphic Communication Systems och andra avdelningar i koncernföretag, som tillsammans kom att bilda Panasonic Communications. 2010 blev det skedde nya omorganisationer och konsolideringar tillsammans med System Solutions för att skapa Panasonic System Networks.

   Related Category
   Tekniskt samarbete med Mallory

   1956

   Tekniskt samarbete med Mallory

   Panasonic gick in i ett tekniskt samarbete med P.R. Mallory (idag Duracell), som gjort sig kända för utvecklingen av kvicksilverbatterier. 1965 grundades National Mallory Battery som ett joint venture mellan de två företagen och Panasonics första torra alkaline-batteri började säljas 1967 som National Mallory alkaline-batterier.
   * Bilden visar ett möte med Panasonic/Mallory aktieägare där grundaren Konosuke Matsushita skrev på joint venture-avtalet.

   Related Category
   KDK Kawakita Electric ansluter till Matsushita Group

   1956

   KDK Kawakita Electric ansluter till Matsushita Group

   Direkt efter Panasonics grundande började KDK Kawakita lägga order på isoleringsplattor till elektriska fläktar från företaget. Kort därefter bröt Osaka Manufacturing Works med KDK Kawakita, blev ett oberoende företag och anslöt sig 1962 till Matsushita Group under det nya namnet Matsushita Seiko. Verksamheten styrdes med hjälp av två nyckelord "Wind and Air." 2003 ändrade företaget sitt namn till Matsushita Eco Systems och 2008 ändrade man namn igen till Panasonic Eco Systems vilket de också heter idag.

   Related Category
   Undersökte de viktigaste marknaderna i Afrika

   1956

   Undersökte de viktigaste marknaderna i Afrika

   Marknadsundersökningar genomfördes på Afrikas största marknader under ett halvår och verksamhet inleddes tillsammans med lokala företag i Nigeria. BT-152 var en speciell batteridriven radiomodell som togs fram anpassad för lokala behov. Denna produkt blev mycket populär och ledde vidare till en export i stor skala.

   Related Category
   Herr Gobel var en indonesisk entreprenör och diet-entusiast som besökte grundaren Konosuke Matsushita

   1957

   Herr Gobel var en indonesisk entreprenör och diet-entusiast som besökte grundaren Konosuke Matsushita

   Indonesiens president Sukarno såg tillgången till radioapparater i landet som ett viktigt verktyg för att kunna ena landet, så han skickade en delegation till Japan för att införskaffa fler radioapparater. Till delegationen hörde entreprenören mr Mohammad Gobel. Tack vare tidigare samarbeten fick han nu en möjlighet att träffa Konosuke och diskutera sina tankar om trender, politik, ekonomi och självständighet. Han visade stor hängivenhet när det handlade om dessa ämnen. Efter samtalet godkände Konosuke ett affärsavtal med Mr. Gobels företag, även om det då handlade om en liten transaktion. 1960 ingick Panasonic ett tekniskt biståndskontrakt med Gobels företag, vilket senare ledde till ett joint venture-samarbete.

   Related Category
   Grundade Matsushita Communication Industrial

   1958

   Grundade Matsushita Communication Industrial

   Panasonic delade upp divisionen för kommunikationsenheter i en separat enhet för att sedermera grunda Matsushita Communication Industrial. Detta företag byggde 1960 en ny fabrik i Yokohama och kom strax in på området för elektroniska applikationsenheter. Bandspelaravdelningen som var baserad i Kadoma Factory avknoppades för att bilda Panasonic Recorder Division.

   Related Category
   Matsushita Electronics Corporation erhåller Deming-priset

   1958

   Matsushita Electronics Corporation erhåller Deming-priset

   Under den senare delen av 1950-talet bygger Panasonic upp automatiserade fabriker en efter en och börjar fullskalig massproduktion inom olika produktområden. Matsushita Electronics Corporations egen toppfabrik Takatsuki drog till sig stort intresse som en symbol för den nya elektronik-eran och erhöll det välkända Deming-priset, som delas ut till företag med exceptionellt hög kvalitetskontroll.
   * Bilden visar medaljen man får för utmärkelsen Deming Prize.

   Related Category
   Grundade Matsushita Electric Corporation of America

   1959

   Grundade Matsushita Electric Corporation of America

   New York-kontoret förstärktes med företagets första utländska säljbolag Matsushita Electric Corporation of America, med syftet att bygga ett unikt försäljningsnätverk och som en bas för att sprida företagets produkter.
   * Bilden visar anställda under en fest på Matsushita Electric Corporation of America 1965.

   Related Category
   Anställda skickas till Europa för första gången

   1959

   Anställda skickas till Europa för första gången

   Medan Panasonic byggdes och utvecklades efter andra världskriget, satte man som nästa mål att bygga upp en världsomspännande verksamhet som skulle bidra till tillväxt och livsförbättringar jorden runt. Som ett steg mot detta mål skickade Panasonic anställda till Europa där utvecklingen av efterkrigstidens ekonomier sakta tog fart.

   Related Category
   Grundaren Konosuke Matsushita blir ordförande och Masaharu Matsushita tar över som verkställande direktör

   1960

   Grundaren Konosuke Matsushita blir ordförande och Masaharu Matsushita tar över som verkställande direktör

   Efter att ha lämnat ifrån sig skisserna till årets ledningspolicy i januari 1961 meddelar Konosuke att han avgår från sin funktion som VD. "Tack vare samarbete från alla inblandade, uppnådde vi förra året syftet med vår femårsplan och firade min 65-årsdag. Jag har bestämt mig för att tiden är mogen för mig att avgå som verkställande direktör och att som styrelseordförande ta plats i företagsledningens baksäte. Min pensionering kommer vid en vändpunkt i bolagets utveckling, men jag tror att vårt företag kommer att göra stora framsteg under sin nya ledning. "De som var närvarande blev mycket förvånade när han tillkännagav sin avgång. Med Masaharu Matsushita som VD, samlades företaget åter till nya kraftansträngningar för att nå sitt företagsuppdrag och gick in i en ny aktivitetsfas. Konosuke tog också tillfället att återuppta PHP-forskningen vid Shinshin-an i Kyoto, som hade avbrutits 1950.
   * Bilden visar en ceremoni för nyutnämnda chefer i närvaro av Konosuke (längst till höger), som då var ordförande och VD Masaharu Matsushita (andra från höger).Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Grundade National Thai Manufacturing Company

   1961

   Grundade National Thai Manufacturing Company

   Grundandet av National Thai Manufacturing Company var också starten på det första året för företagets exportaktiviteter, tekniska support utomlands och aktiva konstruktion av utländska fabriker. Man inledde också lokal tillverkning av torrbatterier. Flytten skedde i linje med företagets policy att "tänka globalt och fortsätta att arbeta med hela världen som arbetsfält".

   Related Category
   Grundade Matsushita Electric Hamburg som Panasonics första europeiska säljbolag

   1962

   Grundade Matsushita Electric Hamburg som Panasonics första europeiska säljbolag

   1959 placerade Panasonic anställda i Europa för att utföra marknadsundersökningar där. För att kunna tävla på lika villkor med lokala tillverkare var det nödvändigt att ha lokal lagerhållning och effektiv distribution. 1962 grundades Panasonics första säljbolag i Europa, Matsushita Electric Hamburg, med frihamnen i Hamburg som en del i ett distributionssystem till destinationer inom Europa.
   * Bilden visar Matsushita Electric Hamburg när det grundades.

   Related Category
   Grundade Matsushita Electric (Taiwan)

   1962

   Grundade Matsushita Electric (Taiwan)

   Matsushita Electric (Taiwan) grundades genom ett kapitaltillskott från ett lokalt dotterbolag som producerade och sålde radioapparater, samtidigt som de fick tekniskt bistånd från Panasonic. Man lovade den taiwanesiska regeringen att uppfylla tre mål: att fungera som ett taiwanesiskt företag med lokal personal; att tillverka förstklassiga produkter för en internationell marknad; och att inte ta in tekniskt eller finansiellt stöd från Japan. Efter detta initiativ ökade efterfrågan på Panasonics produkter snabbt. Efter bara 4 till 5 år hade sortimentet växt till att omfatta allt från TV-apparater till riskokare, kylskåp, tvättmaskiner och till och med elektroniska komponenter.

   Related Category
   Flyttade Matsushita Electric Industrial Company of America till nya kontor i Pan Am Building

   1963

   Flyttade Matsushita Electric Industrial Company of America till nya kontor i Pan Am Building

   Matsushita Electric Corporation of America flyttades till 29:e våningen i Pan Am Building på Manhattan, New York.
   * Bilden visar Pan Am Building (kallas nu MetLife Building) på Manhattan, New York.

   Related Category
   Grundade ett representationskontor för Matsushita Electric Trading i Panama

   1963

   Grundade ett representationskontor för Matsushita Electric Trading i Panama

   Matsushita Electric Trading inrättade ett representationskontor i Panama. Förutom att utföra marknadsundersökningar hade kontoret i uppdrag att undersöka möjligheter till lokal produktion och hitta lämpliga samarbetspartners. Ett resultat man kom fram till var att marknaden för torrbatterier såg lovande ut. Företaget beslutade att fortsätta med utveckling i Peru, Costa Rica och Brasilien, vilket var de länder där det var möjligt för företag att komma in på marknaden med 100% utländskt kapital.

   Related Category

   1964

   "Atami Conference" ägde rum och samlade handlare och distributörer från hela Japan.

   Som en motreaktion på den ekonomiska uppgången i början av året sjönk Panasonics intäkter och resultat avsevärt mot november 1950, vilket satte sina spår på andra halvåret av räkenskapsåret. På grund av dålig försäljning vände även återförsäljarnas och distributörernas siffror nedåt. För att komma till rätta med denna situation höll grundaren Konosuke Matsushita en konferens i juli och samlade handlare och distributörer från hela Japan. Mötet blev stormigt med många klagomål och förfrågningar från handlare och distributörer. På konferensens tredje dag samlade Konosuke sina tankar och sa: "Det finns inget annat sätt att bryta krisläget än att uppriktigt be både oss själva och våra motparter om en förändring till det bättre." Mötesdeltagarna lugnade sig och lovade varandra att bidra med ömsesidigt samarbete.Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Grundade National Mallory Battery i USA

   1965

   Grundade National Mallory Battery i USA

   Panasonic samarbetade med P.R. Mallory (heter idag Duracell) och grundade National Mallory Battery. 1967 släppte Panasonic sitt första torra alkalinebatteri som "National Mallory alkaline dry battery." Panasonic upplöste sitt samarbete med P.R. Mallory 1979 och gick ihop med Panasonic Battery Division och National Mallory Battery som tillsammans blev Matsushita Battery Industrial.

   Related Category
   Grundade Matsushita Electric Company (Malaysia)

   1965

   Grundade Matsushita Electric Company (Malaysia)

   På grund av importrestriktioner på torrbatterier från den Malaysiska regeringen fick Panasonics lokala agentur bygga upp en egen tillverkningsindustri i Malaysia. Matsushita Electric Company (Malaysia) grundades under detta år som ett joint venture. 1966 erbjöds allmänheten att köpa aktier i joint venture-företaget på börsen i Kuala Lumpur. Det gjorde företaget till det första börslistade dotterbolaget och lyfte Panasonics varumärkesstatus genom att i allmänhetens ögon vara ett malaysiskt företag, idag känt som Panasonic Manufacturing Malaysia.

   Related Category
   Grundade Matsushita Electric of Puerto Rico och National Mexicana

   1965

   Grundade Matsushita Electric of Puerto Rico och National Mexicana

   Matsushita Electric of Puerto Rico grundades för att tillverka klockradioapparater till den amerikanska marknaden. I Mexico grundades National Mexicana som ett joint venture med ett lokalt företag.

   Related Category
   Lanserade för första gången en högpresterande kompakt högtalare under varumärket

   1965

   Lanserade för första gången en högpresterande kompakt högtalare under varumärket "Technics"

   Varumärket "Technics" användes för första gången på "Technics 1" EAB-1204 en kompakt högtalare med höga prestanda.

   Related Category
   Grundade Panasonics första peruanska batteritillverkare, National Peruana, i Latinamerika

   1966

   Grundade Panasonics första peruanska batteritillverkare, National Peruana, i Latinamerika

   Vid den här tidpunkten var import av radio och svartvita TV-apparater förbjuden i Peru, men potentialen för torrbatterier var mycket lovande och etableringen av ett 100% utländskt kapitalbolag var tillåtet. På grund av dessa omständigheter etablerade Panasonic National Peruana (Grupo Matsushita Electric del Perú), det första centrala amerikanska tillverkningsföretaget, och började producera torrbatterier.

   Related Category
   Grundade National Centroamericana i Costa Rica

   1966

   Grundade National Centroamericana i Costa Rica

   Panasonic etablerade National Centroamericana som ett 100% helägt dotterbolag och startade bolagets första tillverkningsanläggning i Sydamerika. Företag startade tillverkning och marknadsföring av torrbatterier.

   Related Category
   Grundade Panasonics första Östafrikanska tillverkning av torrbatterier

   1966

   Grundade Panasonics första Östafrikanska tillverkning av torrbatterier

   De östafrikanska länderna i Kenya, Uganda och Tanzania begränsade alla importen av torrbatterier från Japan 1965. Som en följd av detta etablerade Panasonic sin första batteritillverkning i Afrika, East Africa Matsushita Electric, och den lokala produktionen drog igång på grund av stark efterfrågan från det brittiska regionkontorets lokala försäljningsbolag.

   Related Category
   Grundade Matsushita Electric of Canada Limited

   1966

   Grundade Matsushita Electric of Canada Limited

   Related Category
   Grundade Matsushita Electric Costa Rica

   1967

   Grundade Matsushita Electric Costa Rica

   1967 grundades Matsushita Electric Costa Rica. Det gjordes om till Panasonic Costa Rica 1988 och gick samman med Panasonic Guatemala och Panasonic El Salvador till att forma Panasonic Central America år 2000.

   Related Category
   Grundade Matsushita Electric Brazil

   1967

   Grundade Matsushita Electric Brazil

   Matsushita Electric Brazil grundades som ett 100 % helägt säljbolag i Brasilien som då var den största marknaden på den sydamerikanska kontinenten. 1970 började företaget också att tillverka torrbatterier.Uppförandekod | Panasonic

   Related Category
   Ingick det första japansk-filippinska joint venture-samarbetet

   1967

   Ingick det första japansk-filippinska joint venture-samarbetet

   1967 började Panasonic utforska möjligheterna att investera lokalt genom sina fyra företag på Filippinerna. Hit hörde Precision Electronics Corporation (heter numera Panasonic Manufacturing Philippines). Vice koncernchef Arataro Takahashi besökte landet för att utvärdera företagens olika potential och så småningom bestämde han sig för ett joint venture-samarbete med PEC. Därefter påbörjade man produktionen av TV-apparater och stereoutrustning. Tack vare genomgående förbättringar inom kvalitet och ekonomi fick företaget en stabil utveckling redan under sitt andra verksamhetsår.

   Related Category
   Grundade Matsushita Electric (Australia)

   1968

   Grundade Matsushita Electric (Australia)

   Huvudprodukterna på den australiensiska marknaden var länge torrbatterier, radioapparater och bandspelare. På grund av höga importtullar för att skydda den lokala tillverkningen av exempelvis TV-skärmar, grundades Matsushita Electric (Australia) som ett substitut till import och som en tillverkningsplattform.

   Related Category
   50-årsjubileum

   1968

   50-årsjubileum

   För att hylla 50-årsdagen hölls från den 5 maj och framåt den ena festen efter den andra tillsammans med handlare, distributörer och partners. Dessutom meddelade Panasonic att man skulle donera totalt 5 miljarder yen till "en fond för förebyggande av trafikolyckor med barn" som ett tack till samhället för alla insatser. Man meddelade också en satsning på fabriker i Japans avfolkade områden, som lider av inflyttningen mot städerna. På affärssidan uppstod en "Izanagi boom", en innovationsboost som med alla anställdas entusiasm och ansträngningar sjösatte många jubileumsutgåvor inför 50-årsjubileet. Panasonic dubblade sin produktivitet och ökade försäljningen med 34,5% jämfört med föregående år. Dessa prestationer bidrog till att vi verkligen kunde fira 50-årsjubileet.Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Grundade Matsushita Electric France

   1968

   Grundade Matsushita Electric France

   Matsushita Electric France grundades som Panasonics första säljbolag med ansvar för ett helt land. Man inledde snart marknadsaktiviteter i full skala på den franska marknaden.

   Related Category
   Matsushitas samlade exportvärde överstiger 100 miljarder yen.

   1969

   Matsushitas samlade exportvärde överstiger 100 miljarder yen.

   Related Category
   Grundade Philips Matsushita Battery i Belgien

   1970

   Grundade Philips Matsushita Battery i Belgien

   Philips Matsushita Battery grundades i Belgien som ett joint venture tillsammans med Philips, vilket var möjligt tack vare ett 10 år långt samarbete med företaget. Det började med produktionen av Hi-Top D-batterier. Panasonics teknik och Philips ledarskap var drivande krafter bakom introduktionen av ett nytt kvalitetsbatteri för den europeiska marknaden.

   Related Category
   Grundade National Gobel

   1970

   Grundade National Gobel

   1970 samarbetade redan många japanska tillverkare med kinesiska företag och den indonesiska regeringen godkände upprättandet av joint venture-företag. Under denna period agerade Panasonic i linje med sina principer om etablering utomlands och såg sig som "ett företag som vill hedra värdlandet". Panasonic utsåg herr Gobel som samarbetspartner. Han var infödd och hade samarbetat med Panasonic i mer än 10 år. På så sätt bildades joint venture-bolaget National Gobel.

   Related Category
   Grundade Matsushita Electric Panama

   1970

   Grundade Matsushita Electric Panama

   Related Category
   Listades på börsen i New York

   1971

   Listades på börsen i New York

   Panasonic lämnade in en ansökan om att få handlas på New York-börsen för att underlätta distribution av företagets egna aktier i USA enligt önskemål från både inhemska och utländska investerare. Kraven för att listas på börsen i New York var extremt tuffa. men i mitten på december gav U.S. Securities and Exchange Commission ändå officiellt klartecken att Panasonics aktier kunde börja handlas på New York-börsen. Som en följd av detta ökade också allmänhetens kännedom om Panasonic som ett internationellt företag.

   Related Category

   1971

   "Technics" tog helt över som varumärket för ljudprodukter i premiumsegmentet

   Panasonic bestämde sig för att utveckla "Technics" som ett globalt varumärke för HiFi-ljud. Märket härstammar från "technology" för att verklighetstrogen ljudåtergivning och symboliserar företagets ambition att återskapa ljud med högsta kvalitet. Från 1965 till 2010 utvecklades varumärket "Technics" som ett specifikt HiFi-varumärke. Vid 50-årsjubiléet 2015 återupplivades varumärket "Technics".

   Related Category
   Introducerade Panasonic-produkter i Nya Zeeland

   1971

   Introducerade Panasonic-produkter i Nya Zeeland

   1971 stod ett försäljningsavtal klart mellan företaget och Fisher & Paykel, vilket medförde introduktionen av Nationals och Panasonics produkter på den nyazeeländska marknaden.

   Related Category
   Grundade Matsushita Electric (Singapore)

   1972

   Grundade Matsushita Electric (Singapore)

   Under 1970-talet släpptes den japanska valutan fri efter att ha varit bunden till dollarn (1 USD = 360 yen), vilket stärkte den egna valutan. Panasonic reagerade på situationen genom att investera 2 miljarder yen, motsvarande ca 17 miljoner USD (högsta någonsin vid den tiden) för att grunda Singapore Matsushita Electric som exportbas för kompressorer.

   Related Category
   Grundade Matsushita Electronic Components (Malaysia) och Matsushita Industrial Corporation

   1972

   Grundade Matsushita Electronic Components (Malaysia) och Matsushita Industrial Corporation

   Matsushita Industrial Corporation (export av luftkonditionering) och Matsushita Electronic Components (tillverkning av elektroniska komponenter) grundades i Malaysia för att exportera industrikomponenter på uppmaning av Tun Abdul Razak, Malaysias andra premiärminister. Statsministern deltog 1973 vid företagets öppningsceremoni och uttryckte sin uppskattning för etableringen.

   Related Category
   Grundaren Konosuke Matsushita blev Executive Adviser och tidigare vice VD Arataro Takahashi tog rollen som styrelseordförande.

   1973

   Grundaren Konosuke Matsushita blev Executive Adviser och tidigare vice VD Arataro Takahashi tog rollen som styrelseordförande.

   På företagets 55-årsdag i juli 1973 drog sig Konosuke tillbaka från rollen som styrelseordförande och blev Executive Adviser. Styrelseordförande Arataro Takahashi och VD Masaharu Matsushitas nya ledarskap inleddes. För att visa tacksamhet gentemot samhället, doneras 5 miljarder yen till en social välfärdsfond inom varje prefektur.
   * Bilden visar när Konosuke drar sig tillbaka och hälsas av tillträdande styrelseordförande Arataro Takahashi och VD Masaharu Matsushita.Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Grundade Panasonic Education Foundation

   1973

   Grundade Panasonic Education Foundation

   Panasonic grundar Panasonic Education Foundation, en organisation som ger stöd åt allmän audiovisuell utbildning, i enlighet med utbildningsväsendets uppfattning om betydelsen av att kunna ge en utbildning av detta slag. Stiftelsen har sedan dess under 40 år varit engagerad i praktisk forskning och främjande aktiviteter för att lyfta fram informationsteknik som en del av skolans utbildning. Stiftelsen har till dags dato hjälpt ca 2700 skolor.
   *
   * Gäller 2013.

   Related Category
   Grundade Korea National Electric

   1973

   Grundade Korea National Electric

   För att svara på den koreanska regeringens politik grundades Korea National Electric som en exportbas för produktion av färg-TV till i huvudsak till Amerika. Produktionen började 1974, men marknadsförändringar som följde tillsammans med nya, stränga exportrestriktioner av TV-apparater till Amerika från och med 1979. Det ledde så småningom till upplösningen av Korea National Electric.

   Related Category
   Grundade Quasar Electronics

   1974

   Grundade Quasar Electronics

   Panasonic förvärvade Motorolas TV-tillverkning och grundade Quasar Electronics. Företaget ärvde varumärket Quasar. 1979 döptes det om till Quasar och 1995 upplöstes företaget.

   Related Category
   Grundade National Electronic Components Brazil

   1974

   Grundade National Electronic Components Brazil

   National Electronic Components Brazil grundades som Panasonics första lokala komponenttillverkare i Latinamerika. Företaget startade produktion av spolar, transformatorer, inställningsrattar, högtalare och så vidare.
   * Bilden visar VD Toshihiko Yamashita vid ett fabriksbesök 1982.

   Related Category
   Grundade Matsushita Electric Salvador

   1974

   Grundade Matsushita Electric Salvador

   Related Category
   Gav ut konvertibla obligationer som nominerats i USD till ett samlat värde av 100 miljoner dollar före avgifter.

   1975

   Gav ut konvertibla obligationer som nominerats i USD till ett samlat värde av 100 miljoner dollar före avgifter.

   För att stärka de utländska tillgångarna beslutades att emittera konvertibla obligationer i dollar med en sammanlagd insats på 100 miljoner dollar. Offentliga prenumerationer genomfördes utomlands, främst i USA. Dessa obligationer var extremt populära hos investerare och såldes snabbt.

   Related Category
   MECA flyttade sitt huvudkontor till New Jersey

   1975

   MECA flyttade sitt huvudkontor till New Jersey

   Huvudkontoret för Matsushita Electric Corporation of America flyttades från New York till en ny anläggning i området Meadowlands, Secaucus, New Jersey.

   Related Category
   Grundade Matsushita Electronic Components

   1976

   Grundade Matsushita Electronic Components

   Panasonic inledde handel med elektroniska komponenter baserat på företagets filosofi om integrerad produktion: "bra produkter kan inte produceras om inte delar och färdiga enheter görs på ett konsekvent sätt." Förutom 11 tillverkningsanläggningar utvecklades en komponentgrupp bestående av sex tillverkande filialer: Fukui Matsushita Electric, Wakasa Matsushita, Tajima Matsushita, Tsuyama Matsushita, Yamaguchi Matsushita, Hokkaido Matsushita Electric. Utöver detta har Panasonic levererat ett stort antal delar till flera olika användare. I januari separerades en grupp på 11 tillverkningsanläggningar av elektroniska komponenter och blev självständiga. De bildades som en grupp specialister inom tillverkning av elektroniska komponenter: Matsushita Electronics Components Vidare beslutade företaget att fortsätta frivillig ansvarsstyrning och etablerade grundläggande teknisk utveckling av elektroniska material, kvalitetsutveckling samt kostnads- och produktutveckling.

   Related Category
   Grundade Matsushita Household Equipment och Matsushita Industrial Equipment

   1977

   Grundade Matsushita Household Equipment och Matsushita Industrial Equipment

   I januari 1977 separerade och frigjorde Panasonic sin tillverkningsavdelning för hushållsutrustning och tillverkningen av industriutrustning för att flytta fokus mot en större specialiserad tillverkning på hushållssidan och inom industriell utrustning. Matsushita Household Equipment består av fem affärsavdelningar med utrustning för respektive: gas, petroleum, varmvattensystem, uppvärmning och mikrovågsugnar samt ett laboratorium för forskning kring hushållsutrustning. Matsushita Industrial Equipment bestod av divisionen för svetsmaskiner, distributörsdivisionen samt laboratoriet för industriella instrument.
   * Bilden visar Matsushita Household Equipment

   Related Category
   Toshihiko Yamashita utsågs till Verkställande Direktör

   1977

   Toshihiko Yamashita utsågs till Verkställande Direktör

   Det globala ekonomiska klimatet var mitt i en viktig vändpunkt och man förutsåg ytterligare turbulens. I februari 1977 utökade Panasonic ändå sin verksamhet i samband med VD Arataro Takahashis pensionering och utnämningen av Masaharu Matsushita till ordförande och Toshihiko Yamashita som VD. Detta uppfattades som en märkbar föryngring av personalen i den traditionstyngda industrivärlden och blev ett vanligt diskussionsämne på många håll.
   * Bilden visar direktör Yamashita när han hälsar på styrelsen vid invigningen efter bolagsstämman.

   Related Category
   Grundade Matsushita Electric Guatemala

   1977

   Grundade Matsushita Electric Guatemala

   Related Category
   Grundade tre specialiserade exportfabriker, inklusive Matsushita Radio Singapore

   1977

   Grundade tre specialiserade exportfabriker, inklusive Matsushita Radio Singapore

   Panasonic etablerade tre specialiserade exportfabriker: Matsushita Radio Singapore för tillverkning av ljudprodukter, Matsushita Precision Motor Singapore för tillverkning av AV- och OA-motorer samt Matsushita Electronic Components Singapore som tillverkade elektroniska enheter.

   Related Category
   Kinas vice premiärminister Deng Xiaoping besökte TV-avdelningen

   1978

   Kinas vice premiärminister Deng Xiaoping besökte TV-avdelningen

   I oktober detta år besökte Kinas vice premiärminister Deng Xiaoping TV-avdelningen i Osaka, Japan och sade: "Jag skulle vilja be om tekniskt och administrativt bistånd." På sätt och vis började Panasonic utveckla sin verksamhet i Kina redan när grundaren Konosuke Matsushitas svarade med trygg röst, "Jag hjälper dig så mycket som möjligt." Under det kommande året 1979 besökte Konosuke Kina och hade diskussioner med ett stort antal statliga tjänstemän, bland annat vice premiärminister Deng.
   * Bilden visar vice premiärminister Deng Xiaoping och hans partikollegor vid besöket på TV-avdelningen ledd av Konosuke.

   Related Category
   Grundade Panasonic Mexico

   1978

   Grundade Panasonic Mexico

   1977 sålde Panasonic sina aktier i National Mexicana, ett joint venture-företag som etablerats i Mexiko 1965 i samarbete med ett lokalt företag. För att ta sig in på marknaden började Panasonic förhandla med den mexikanska regeringen och etablerade detta år Panasonic Mexico. Det nya företaget startade med tillverkning och marknadsföring av kassettradio, bandspelare, TV-apparater och komponenter.
   * Bilden visar en ceremoni från när den första försändelsen av bandspelare lämnade fabriken 1987.

   Related Category
   Grundade Matsushita Technical Center Singapore

   1978

   Grundade Matsushita Technical Center Singapore

   Panasonic byggde upp Matsushita Technical Center Singapore med syftet att kunna överföra produktionsteknik från Japan till Singapore, efter önskemål från Singapores regering.

   Related Category
   Grundaren Konosuke Matsushita besökte Kina

   1979

   Grundaren Konosuke Matsushita besökte Kina

   Panasonics affärsutveckling i Kina började i oktober 1978 när vice premiärminister Deng Xiaoping besökte Panasonic TV-avdelningen. Konosuke besökte Kina påföljande år. I diskussioner med vice premiärminister Deng och vice premiärminister Gu Mu lovade Konosuke att samarbeta med Kina inom elektronikutveckling för att främja moderniseringen.

   Related Category
   Grundade Matsushita Battery Industrial

   1979

   Grundade Matsushita Battery Industrial

   Grundaren som hade stora förväntningar på framtidens batterier, ville starta batteritillverkning inom en mängd olika områden. Det var anledningen till att han bröt ut batteritillverkningen ur företaget. Matsushita Battery Industrial grundades med målet att bli en av världens ledande tillverkare av batterier.
   * Bilden visar en öppen batteriutställning för att fira Matsushita Battery Industrial.

   Related Category
   Gick med i Avionics Business (In-Flight Entertainment System)

   1979

   Gick med i Avionics Business (In-Flight Entertainment System)

   Panasonic gick in i flygverksamheten (In-Flight Entertainment System) genom att utforma och utveckla system för underhållnings-, kommunikations- och underhållstjänster för passagerarna under flygning. Tillförlitligheten hos de tidigare systemen som använde miniatyriserad radioteknik, fick dåligt rykte och idag arbetar Panasonic med över 300 flygbolag över hela världen. Systemen bidrar till en trevlig miljö ombord för över en miljard resenärer varje år.
   * Bilden visar underhållnings- och servicesystem som levererades till flygplanstillverkare 1980. (Består av ljud, en läslampa och funktion för att påkalla hjälp från personalen.)

   Related Category
   Matsushita Industrial de Baja California grundades i Mexiko

   1979

   Matsushita Industrial de Baja California grundades i Mexiko


   * Bilden visar grundaren Konosuke Matsushita vid ett besök på Matsushita Industrial de Baja California

   Related Category
   Grundade

   1981

   Grundade "Katano Matsushita", en välfärdsfabrik för funktionshindrade medarbetare

   "Katano Matsushita" inrättades för att främja välfärdens välfärd genom att uppmärksamma det internationella året för funktionshindrade. För att öka självständigheten och det sociala deltagandet för funktionshindrade, etablerades ett nytt företag med ett stort antal arbetsplatser för funktionshindrade medarbetare. Detta finansierades av den tredje sektorn med genom investeringar från prefekturen Osaka, staden Katano och Panasonic samt med subventioner från "Employment Payment System" för funktionshindrade, inom ramen för ministeriet för hälsa, arbetsmarknad och välfärd. Det var anpassat så att både anställda med och utan funktionshinder kan arbeta i en ljus och bekväm miljö.

   Related Category
   Grundade Springer National da Amazonia

   1981

   Grundade Springer National da Amazonia

   När VD Masaharu Matsushita besökte Brasilien år 1976 inspekterade han Manaus i Amazonas River Outback, dit landet ville locka utländska företag som en regional marknadsåtgärd. Han bestämde sig för att bygga på denna plats. Efter flera års förhandlingar började 1978 tillverkningen av TV-apparater i landet i samarbete med Springer Amazonia. Företaget utvidgade produktionen undan för undan och detta år etablerades ett joint venture-företag med brasilianska National Corporation, Springer National da Amazonia.
   * Bilden visar produktionslinjen Springer National da Amazonia 1986.

   Related Category
   Grundade The International Electric Fan Manufacturing Company i Hong Kong

   1982

   Grundade The International Electric Fan Manufacturing Company i Hong Kong

   The International Electric Fan Manufacturing Company grundades i Hong Kong Företaget började producera takfläktar och blev Panasonics första fabrik som började exportera tillbaka till Japan.

   Related Category
   Grundade flera tillverkningsanläggningar i Europa inklusive Matsushita Communication Deutschland

   1982

   Grundade flera tillverkningsanläggningar i Europa inklusive Matsushita Communication Deutschland

   En ökande friktion i handeln mellan Japan och Europa ledde till uppstart av lokal produktion av videobandspelare, bilstereo och relaterade elektroniska komponenter. Det började med M.B. Video och fortsatte med Matsushita Communication Deutschland, Matsushita Business Machine (Europe), Kyushu Matsushita Electric (U.K.), Matsushita Communication Industrial (U.K.), and Matsushita Graphic Communication Systems (U.K.).

   Related Category
   Grundade Springer National Electronic Components i Brasilien

   1982

   Grundade Springer National Electronic Components i Brasilien

   Related Category
   VD Yamashita introducerade programmet

   1983

   VD Yamashita introducerade programmet "ACTION 86"

   En ny ledningsplan presenterades för de kommande tre åren: ACTION 86. Den baserade sig på resultatet av treårsplanen från 1978. Syftet var tydliga metoder för att utvecklas till en ledande elektronikproducent med fokus på att reformera och skräddarsy strukturen för detta samt att stärka förvaltningen och verksamheten utomlands. Dessutom fokuserade Panasonic på framtiden för olika enheter som halvledare och industriområden samtidigt som man koncentrerade sig på mer konventionell hemelektronik. Företaget började också utforska möjligheten att växa inom B2B-området.Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Skiftade funktioner från huvudkontor utomlands till Matsushita Electric Trading

   1984

   Skiftade funktioner från huvudkontor utomlands till Matsushita Electric Trading

   Huvudkontoret för utländsk verksamhet överfördes till Matushita Electric Trading och delades upp i 5 regioner – huvudkontoret i Nordamerika, huvudkontoret i Latinamerika, huvudkontoret i Europa, huvudkontoret i Asien och Oceanien samt huvudkontoret i Mellanöstern och Afrika.

   Related Category
   Grundade Matsushita Foundation i USA med syfte att ge stöd till utbildningsinstitutioner

   1984

   Grundade Matsushita Foundation i USA med syfte att ge stöd till utbildningsinstitutioner

   För att fira 25-årsjubileet av etableringen av Matsushita Electric Corporation of America grundades en organisation som skulle stödja det offentliga utbildningssystemet i USA. Enligt grundaren Konosuke Matsushita och hans filosofi om att vara en del av samhället, har stiftelsen också samarbetat med ansvariga inom utbildning och samhälle för att alla studenter ska ha tillgång till allmän utbildning, oberoende av ras, etnicitet eller ekonomisk bakgrund. Stiftelsen fortsätter att tillhandahålla olika typer av stöd för att nå det målet.

   Related Category
   Grundade Fuego National i Argentina

   1984

   Grundade Fuego National i Argentina

   Sydamerika arbetade hårt för att bryta sig ur skuldkrisen som utlöstes av den mexikanska valutakrisen 1982. Här började länderna introducera en liberalisering av ekonomin och handelspolitiken. I den andan grundades samma år Panasonic Fuego National i Argentina som en följd av skattebefriande förmåner som drevs igenom av den argentinska regeringen för att på så sätt främja av utvecklingen i avfolkningsregioner. Företaget började med att producera audio-produkter.

   Related Category
   Gav ut bolagets första kommersiella värdepapper i USA och Europa

   1985

   Gav ut bolagets första kommersiella värdepapper i USA och Europa

   Panasonic Finance (America) grundades och gav för första gången ut kommersiella värdepapper till ett värde av 10 miljoner dollar. Värdepappret fick officiellt högsta betyg i kategorin kortfristiga obligationer från de två största kreditvärderingsinstituten i USA tillsammans med andra ledande företag i världsklass. Det gav också företaget kortfristiga finansieringskostnader. I maj följande år grundades företaget Panasonic Finance i Nederländerna och Storbritannien och gav ut Euro-baserade värdepapper på 100 miljoner dollar i augusti. Detta var första gången ett japanskt företag fick högsta betyg, vilket gjorde det möjligt att få fram finansiella medel till lokala produktionsföretag till låg kostnad och bidrog mycket till utvecklingen av företagets internationella verksamhet.

   Related Category
   Akio Tanii utses till koncernchef

   1986

   Akio Tanii utses till koncernchef

   I februari detta år avgick Toshihiko Yamashita från sin position som ordförande för att senare fungera som senior rådgivare, medan Akio Tanii tog över som koncernchef. Akio Tanii som tidigare ledde treårsplanen "ACTION 86" i egenskap av vice koncernchef, satte upp fyra punkter på sin nya affärsplan: OA, ny AV, FA, och halvledare. Han främjade reformen av affärsstrukturen under devisen "Avancerad, mänsklig, teknisk elektronik som uppfyller hjärtat."
   * Bilden visar (från vänster) ordförande Masaharu Matsushita, rådgivare Toshihiko Yamashita och koncernchef Akio Tanii på en fest för att fira utnämningen av Akio Tanii. Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Grundade Beijing Matsushita Color CRT i Kina

   1987

   Grundade Beijing Matsushita Color CRT i Kina

   TV-fabriken Beijing Matsushita Color CRT grundades som det första joint venture-företaget mellan Panasonic och Peking i Kina. Samriskföretaget baserades tydligt på den grundläggande Panasonic-filosofin att "man bör välja landets mest välkomnande bransch." Man valde katodstråleröret eftersom det är en central del i färg-TV och dessa tidigare fick importeras. Produktionen startades två år senare 1989.

   Related Category
   Sammanslagning av Matsushita Electric Trading

   1988

   Sammanslagning av Matsushita Electric Trading

   1988 växte Panasonic och Matsushita Electric Trading tack vare ökad verksamhet utomlands och internationell handel och började tillämpa ett enhetligt styrsystem i utlandet.Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Sammanlagd 50 miljoner enheter i inhemsk produktion av elektriska fläktar

   1988

   Sammanlagd 50 miljoner enheter i inhemsk produktion av elektriska fläktar

   Kawakita Electric Enterprise Company som grundades 1909, gick upp i Panasonic-koncernen 1956 som pionjärer och utvecklare av hushållsfläktar. 1913 tillverkades den allra första enheten. Under de 75 åren sedan dess har Panasonic tillverkat totalt 50 miljoner inhemska producerade enheter. Bilden visar el-fläkten "1 / f Fluctuation" som kom till 1988.

   Related Category
   Grundade Panasonic Europe som regionalt huvudkontor för Europa

   1988

   Grundade Panasonic Europe som regionalt huvudkontor för Europa

   Som en följd av Europakommissionens marknadsintegration 1992 omorganiserades Panasonic Matsushita Electric U.K. till ett europeiskt regionalt huvudkontor och grundade Panasonic Europe.

   Related Category
   Grundade Matsushita Electric Asia

   1989

   Grundade Matsushita Electric Asia

   År 1989 omorganiserades Matsushita Electric (Singapore) och blev Matsushita Electric Asia för att få fart på den utländska verksamheten i Sydostasien och stärka stödet till lokala aktiviteter. Det nya bolaget övervakade ledningen, FoU och personalutbildning för utländska företag i ASEAN-länderna.

   Related Category
   KWN (Kid Witness News) startades i USA

   1989

   KWN (Kid Witness News) startades i USA

   KWN (Kid Witness News) är ett globalt utbildningsprogram där Panasonic går in och stöder videoproduktion av studenter från grundskola till gymnasium. I år hade man deltagare från 19 offentliga skolor i USA. Barnen har själva valt ämnen och lärt sig mer om socialt engagemang och samverkan genom processer för planering, intervju, filmning och redigering. KWN har steg för steg utvidgats till flera länder och hittills har 180 000 barn deltagit (fram till 2016).

   Related Category
   Startade Matsushita Avionics Development Corporation

   1990

   Startade Matsushita Avionics Development Corporation

   Panasonic gick 1979 in i flygindustrin (In-Flight Entertainment System) och upprättade i juni 1990 Matsushita Avionics Development Corporation i Irvine, Kalifornien. Företaget började med ett dussin anställda med uppdrag att utveckla ett interaktivt underhållningssystem för passagerare ombord på flyget.

   Related Category
   Förvärvade MCA, ett stort amerikanskt företag i underhållningsbranschen

   1990

   Förvärvade MCA, ett stort amerikanskt företag i underhållningsbranschen

   Panasonic förvärvade den amerikanska underhållningsjätten MCA med Universal Pictures, etc., som dotterbolag. Synergierna mellan företagets omfattande filmproduktion och Panasonics verksamhet inom audio/video gjorde detta till ett betydelsefullt förvärv. Syftet var att bygga en ny typ av företag för 2000-talet genom kombinera hårdvara och mjukvara.
   * Avyttrades delvis från 1995 och fram till att företaget var helt utsålt 2006. Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Grundade Springer Panasonic Amazonia

   1990

   Grundade Springer Panasonic Amazonia

   De brasilianska företagen Springer National da Amazonia och Springer National Electronic Components gick samman och bildade Springer Panasonic da Amazonia.

   Related Category
   Ett miljöprogram för framtiden

   1991

   Ett miljöprogram för framtiden

   Vartefter miljöfrågorna fick en allt större global uppmärksamhet, upprättade Panasonic branschens första grundläggande miljöpolicy, Matsushita Environmental Charter, den första unika ledningspolicyn för miljöstyrning inom den egna industrin. Panasonic-koncernen över hela världen går vidare med sin affärsverksamhet enligt denna policy. Dessutom inledde företaget offensiva ansträngningar från både lednings- och medborgaraktiviteter, bland annat upprättade man en miljömärkning 1993 och inrättande ett huvudkontor för miljöfrågor 1997. Miljö: Panasonic Environment Vision 2050

   Related Category
   Grundade Matsushita Storage Battery Corporation of America

   1991

   Grundade Matsushita Storage Battery Corporation of America

   Matsushita Storage Battery Corporation of America grundades som en produktionsbas för förslutna blybatterier. 1993 bytte företaget namn till Matsushita Battery Industrial of America.

   Related Category
   Grundade Matsushita Air-Conditioning R&D Center

   1991

   Grundade Matsushita Air-Conditioning R&D Center

   1991 etablerades Matsushita Air-Conditioning R & D Center Malaysia för att bedriva forskning och utveckling kring klimatanläggningar. Detta följdes 1997 genom bygget av Matsushita Compressor & Motor R & D Center för att utveckla kompressorer och produkter anpassade för det lokala klimatet och livsstilen. Det var en storslagen prestation av företaget.

   Related Category
   Grundade Hangzhou Kanamatsu Washing Machine, Beijing Matsushita Communication Equipment, Guangzhou Matsushita och Banba Irons i Kina

   1992

   Grundade Hangzhou Kanamatsu Washing Machine, Beijing Matsushita Communication Equipment, Guangzhou Matsushita och Banba Irons i Kina

   På 1990-talet blev Kina en bas för affärsutveckling i anslutning till asien-stillahavsområdet eftersom efterfrågan på TV och videobandspelare där ökade dramatiskt. Efter att man startat tre nya företag - Hangzhou Kanamatsu Washing Machine, Peking Matsushita Communication Equipment, Guangzhou Matsushita och Banba Irons - etablerades under året produktionsanläggningar för olika typer av produkter över hela Kina.

   Related Category
   Yoichi Morishita utses till koncernchef

   1993

   Yoichi Morishita utses till koncernchef

   I februari detta år kollapsade bubbelekonomin, markpriserna sjönk liksom aktiekurserna och den ekonomiska återhämtningen kändes avlägsen. Det var då Yoichi Morishita tog över ledningen efter den tidigare koncernchefen Tanii. Panasonics bytte till den mer offensiva devisen "creativity and daring" i samband med att affärsmålet skiftades till "rebuilding". Företagets "three-year rebuilding plan" inleddes med en omfattande reform av AVC-divisionen, med en omstrukturering av huvudkontorets tekniska division, förbättrad effektivitet inom stabsfunktionerna etc. Under det fiskala året 1996 visade företagets åtgärdspaket framgångar genom ökad försäljning och vinst .
   * Bilden visar koncernchef Morishita vid en presskonferens med anledning av hans tillträde. Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Panasonic förvärvade alla Matsushita Electronic Corporations aktier från Philips

   1993

   Panasonic förvärvade alla Matsushita Electronic Corporations aktier från Philips

   Panasonic köpte alla aktier i Matsushita Electronic Corporation från Philips i Nederländerna. Matsushita Electronic Corporation var det första joint venture-företaget som hade grundats redan 1952 av Panasonic och Philips. Detta var ett samarbete som inleddes av grundaren Konosuke Matsushita, då han besökte ledande företag i USA och Europa. Han studerade dem med insikten om att ett framtida tekniskt samarbete med framstående företag i Europa och USA skulle bli oumbärligt för framtida utveckling.
   * Bilden visar en ceremoni i samband med undertecknandet för att köpa aktierna i Matsushita Electronic Corporation.

   Related Category
   Grundade Philips Matsushita Battery Poland

   1993

   Grundade Philips Matsushita Battery Poland

   Panasonic och Philips investerade 50% var i etableringen av Philips Matsushita Battery Poland. Denna produktionsbas i Polen fungerade som avstamp för centrala Europa, som tidigare varit en del av den kommunistiska marknadszonen.

   Related Category
   Uppnådde en global produktion av 100 miljoner strykjärn

   1994

   Uppnådde en global produktion av 100 miljoner strykjärn

   Panasonics elektriska strykjärn kom ut 1927 och fortsatte att vara populära produkter i cirka 60 länder runt om i världen. Den sammanlagda globala produktionsvolymen nådde detta år 100 miljoner enheter. 2015 nådde man hela 200 miljoner levererade enheter runt om i världen.
   * Bilden visar första generationen av "Super Iron", som släpptes 1927.

   Related Category
   Grundade Matsushita Electric (Kina), ett Joint Venture-företag

   1994

   Grundade Matsushita Electric (Kina), ett Joint Venture-företag

   Med etableringen av nya tillverkningsanläggningar över hela Kina under första hälften av 1990-talet, ökade Panasonic-koncernens behov av ett övergripande företag som skulle ansvara för effektiv och enhetlig marknadsföring samt olika typer av supportfunktioner. Kina hade fortfarande strikta restriktioner för utländskt kapital, men detta år hade koncernchef Morishita inledande diskussioner med vice premiärminister Zhu Rongji. Panasonic etablerade Matsushita Electric (Kina) som blev den första övergripande företagssupporten som bildades som en multinationell tillverkare som ett resultat av tidigare erfarenheter i landet.
   * Matsushita Electric (Kina) genomgick en omvandling till självstyre under 2002 och bytte namn till Panasonic China 2005.

   Related Category
   Införlivade Matsushita Household Equipment

   1995

   Införlivade Matsushita Household Equipment

   Panasonic och Matsushita Household Equipment slogs samman. Bakgrunden till samgåendet var ett växande behov av att samordna utrustning för köks-, bad- och varmvatten till ett övergripande system samt fördelen av att kombinera tillverkning och försäljning för att kunna utveckla produkter tillsammans med huskonstruktörer. Fusionen centraliserade och specialiserade bolagets olika utrustningstyper och integrerade den elektriska verksamheten från tidigare Matsushita Household Equipment med Panasonics elektrifiering för att stärka både produkteffekt, säljkår och förvaltningsstruktur.
   * Bilden visar ceremonin då man undertecknade samgåendet med Matsushita Household Equipment.

   Related Category
   Grundade Central Europe Matsushita TV

   1996

   Grundade Central Europe Matsushita TV

   Vid sidan av den västeuropeiska verksamheten grundades Central Europe Matsushita TV för att finnas på plats när stora efterfrågan på TV-apparater uppstod i Östeuropa och CIS-marknaderna. Här grundades den största TV-fabriken jämte den i Storbritannien. Det var första gången ett japanskt företag startade verksamhet i Tjeckoslovakien och tack vare starkt stöd från den tjeckiska regeringen kunde Panasonic starta produktionen med kort varsel. Senare skiftades också produktion över från Storbritannien, vilket resulterade i en produktion av 50 TV-modeller.

   Related Category
   Startade service med callcenter året runt

   1996

   Startade service med callcenter året runt

   Ett callcenter med service året runt inrättades för kunder i Japan och Nordamerika. Detta 365-dagars callcenter var branschens första och den höga supportnivån blev omtalad.

   Related Category
   Grundade Panasonic CIS

   1996

   Grundade Panasonic CIS

   Panasonic CIS grundades i Helsingfors för att fungera som affärsbas för CIS. Samtidigt etablerades representationskontor i Moskva, Kiev och Almaty. Efter starten etablerades 2005 det lokala dotterbolaget Panasonic Russia, följt av Panasonic Ukraine 2011, för att göra verksamheten mer lokal. Det som började med försäljning av huvudsakligen TV-apparater har nu breddats till ett sortiment som omfattar allt från hushållsapparater till B2B. Efter mer än 20 år har företagen idag fått fasta rötter i Ryssland och i OSS-området.

   Related Category
   Grundade Panasonic Gulf Company, bolagets första säljbolag i UAE

   1996

   Grundade Panasonic Gulf Company, bolagets första säljbolag i UAE

   Ett lokalt kontor grundades 1990 och ett huvudkontor för Mellanöstern grundades 1991 i Dubai, Förenade Arabemiraten. Panasonic Gulf Company bildades också och blev det första säljbolaget i Mellanöstern. Man började återexporter till grannländerna.

   Related Category
   Grundade Latin America Center i Miami, USA

   1996

   Grundade Latin America Center i Miami, USA

   En del av huvudkontorets funktioner flyttades till Miami, som ju inte ligger alltför långt ifrån Latinamerika. Latin America Center inrättades för att ge stöd åt lokala företag. 1998 ändrades detta till det oberoende företaget Matsushita Electric Latin America.

   Related Category
   Skapade Panasonic Scholarship

   1998

   Skapade Panasonic Scholarship

   Företaget inrättade Panasonic Scholarship-systemet som ett projekt inför 80-årsjubiléet. I mars 2016 ersattes detta på ett konstruktivt sätt för att skapa ett nytt system för Asien, Panasonic Scholarship Asia för att ge ekonomiskt stöd till studenter inskrivna på universitet i asiatiska länder och regioner som ett samhällsbaserat utbildningsstöd för nästa generation. Panasonics asiatiska stipendium

   Related Category
   Nådde 200 miljoner TV-enheter som första märke i världen

   1998

   Nådde 200 miljoner TV-enheter som första märke i världen

   1952, ett år innan man hade börjat med TV-sändningar i Japan, började Panasonic tillverka svartvita TV-apparater. Under de drygt 40 år som gått sedan dess passerade 1998 det sammanlagda antalet sålda enheter 200 miljonersstrecket. Under 2008 var företaget också först i världen att passera 300 miljonersstrecket.
   * Bilden visar när TV nummer 200 miljoner lämnar fabrik. Det var en högkvalitativ modell i den platta T (tau)-serien.

   Related Category
   Grundade Panasonic New Zealand

   1998

   Grundade Panasonic New Zealand

   Panasonic New Zealand bildades officiellt 1998. Så här långt har man 115 anställda i Christchurch, Wellington och på huvudkontoret i Auckland. Företaget fortsätter att vara en del av New Zealands unika samhälle.

   Related Category
   Meddelade ett omfattande samarbetsavtal med Toshiba och SanDisk för utveckling och standardisering av SD-kortet

   1999

   Meddelade ett omfattande samarbetsavtal med Toshiba och SanDisk för utveckling och standardisering av SD-kortet

   Företaget tecknade ett avtal med Toshiba och SanDisk för omfattande och ömsesidigt samarbete med gemensam utveckling, standardisering och spridning av det kompakta och upphovsrättsskyddade SD-minneskortet. Man uppgav att avsikten var att starta massproduktion från 2000 med minneskapacitet på 32 och 64 MB.
   * SD-korten och produkter med stöd för korten lyftes fram vid CES-mässan 2000.

   Related Category
   Grundade Matsushita Gobel Battery Indonesia

   1999

   Grundade Matsushita Gobel Battery Indonesia

   Matsushita Gobel Battery Industry och Panasonic Battery Indonesia fusionerades och bildade Matsushita Gobel Battery Indonesia.

   Related Category
   Grundade Matsushita Eco Technology Center

   2000

   Grundade Matsushita Eco Technology Center

   Matsushita Eco Technology Center grundades därför att en effektiv resursanvändning alltid har varit en av tillverkningsindustrins grundläggande utmaningar. Företaget började återvinna uttjänta hushållselektronikprodukter från och med april året efter. Sedan dess har den utvecklat sin verksamhet och parallellt med innovativ återvinningsteknik. I juli 2013 hade centret återvunnit totalt 10 miljoner hushållsapparater.
   * Företagsnamnet byttes till Panasonic Eco Technology Center i oktober 2008.
   * Bilden visar styrelseordförande Morishita när han besöker linjen för TV-demontering.

   Related Category
   Kunio Nakamura utses till koncernchef

   2000

   Kunio Nakamura utses till koncernchef

   IT-revolutionens framsteg förändrade många industriella strukturer och livsstilar från grunden. Inom elektronikindustrin blev övergången från 1990-talet struktur till att bli ett företag för 2000-talet en utmaning. I juni detta år ersattes Morishita med en ny koncernchef: Kunio Nakamura. Koncernchef Nakamura arbetade med en 3-årig förvaltningsplan, "Value Creation 21 Plan", som startade under 2001 års räkenskapsår. Planen innehöll en "Deconstruct & Create" -politik (att genomföra koncernövergripande strukturreformer och koncernövergripande tillväxtstrategier) för att på så sätt utvecklas mot ett "Super Manufacturing Company". Målet var att skapa ett nytt Panasonic som kunde bidra till samhället i det 21:a århundradet.
   * Bilden visar koncernchef Nakamura som talar vid en presskonferens för att uppmärksamma hans tillträde.

   Related Category
   Grundade National Panasonic Korea

   2000

   Grundade National Panasonic Korea

   Related Category
   Grundade SD Association

   2000

   Grundade SD Association

   SD Association grundades av Panasonic, SanDisk och Toshiba som en ideell organisation för att skapa och främja en ny standard för lagring på minneskort. Idag har ca 1 000 medlemsföretag varit delaktiga i utformningen och utvecklingen av SD Associations standard.

   Related Category
   3 latinamerikanska företag gick ihop och etablerade Panasonic Centroamericana

   2000

   3 latinamerikanska företag gick ihop och etablerade Panasonic Centroamericana

   Costa Rica Panasonic grundades 1988 och slogs ihop med Guatemala Panasonic och El Salvador Panasonic år 2000 och bildade då Panasonic Centroamericana.

   Related Category
   Panasonic Sales Latin America firade sitt 30-årsjubileum

   2000

   Panasonic Sales Latin America firade sitt 30-årsjubileum

   Related Category
   Matsushita Electronics Corporation införlivas

   2001

   Matsushita Electronics Corporation införlivas

   Matsushita Electronics Corporation, blev ett helägt dotterbolag till Panasonic efter upplösningen av joint venture-företaget med Philips 1993. Företaget blev en intern division inom Panasonic 2001.

   Related Category
   Global produktion och försäljning av 100 miljarder torrbatterier

   2001

   Global produktion och försäljning av 100 miljarder torrbatterier

   Sedan förvärvet av Komori Dry Cell Batteries och sedan starten av den egna produktionen 1931 nådde Panasonics globala produktion och försäljning totalt 100 miljarder torrbatterier 2001, 71 år senare. Antalet översteg hela 150 miljarder år 2010.

   Related Category
   Grundade Panasonic Hollywood Laboratory

   2001

   Grundade Panasonic Hollywood Laboratory

   Panasonic Hollywood Laboratory grundades i april i Hollywood, hem för filmskapare i världsklass. HOLLYWOOD HEMMA HOS DIG

   Related Category
   Lanserade Asien Matsushita Electric som regionalt huvudkontor

   2001

   Lanserade Asien Matsushita Electric som regionalt huvudkontor

   Asia Matsushita Electric omvandlades till regionalt huvudkontor, vilket var starten på nya Panasonic Asia Pacific.

   Related Category
   Grundade Panasonic Marketing Middle East Company i Förenade Arabemiraten

   2001

   Grundade Panasonic Marketing Middle East Company i Förenade Arabemiraten

   Baserat på en utlokaliseringspolicy att "flytta export och säljverksamhet nära marknaden" etablerades Panasonic Marketing Middle East Company i Dubai, Förenade Arabemiraten, som en regional plattform för försäljningen i Mellanöstern.

   Related Category
   Grundade Panasonic Peruana S.A.

   2001

   Grundade Panasonic Peruana S.A.

   Matsushita Electric Peru och Panasonic Peru slogs samman och bildade Panasonic Peruana S.A.

   Related Category
   Sammanlagt 100 miljoner elektriska fläktar tillverkade runt om på jorden

   2002

   Sammanlagt 100 miljoner elektriska fläktar tillverkade runt om på jorden

   Panasonic ledde utvecklingen av den första japanska elektriska fläkten 1913. I juni 90 år senare nådde man ett globalt mål.

   Related Category
   Grundade Panasonic Center Tokyo

   2002

   Grundade Panasonic Center Tokyo

   Panasonic Center Tokyo öppnades som företagets showroom och för samla och dela ut information till omvärlden. Platsen fungerar som en presentation av verkliga exempel och lösningar som Panasonic arbetar med för att leva upp till varumärkets devis "A Better Life, A Better World" för varje kund. Syftet är ökad kommunikation i form av direkta åsikter och önskemål från företagets kunder. Företagets showroom i Panasonic Center

   Related Category
   Matsushita Communication Industrial, Kyushu Matsushita Electric, Matsushita Seiko, Matsushita Kotobuki Electronics Industries och Matsushita Graphic Communication Systems blev helägda dotterbolag

   2002

   Matsushita Communication Industrial, Kyushu Matsushita Electric, Matsushita Seiko, Matsushita Kotobuki Electronics Industries och Matsushita Graphic Communication Systems blev helägda dotterbolag

   Panasonic antog i oktober en policy för att göra de fem bolagen Matsushita Communication Industrial, Kyushu Matsushita Electric, Matsushita Seiko, Matsushita Kotobuki Electronics Industries och Matsushita Graphic Communication Systems till helägda dotterbolag i koncernen.

   Related Category
   Etablerade standarden för Blu-ray Disc (BD)

   2002

   Etablerade standarden för Blu-ray Disc (BD)

   Nio företag varav Panasonic var ett, tillkännagav den nya Blu-ray Disc-standarden för inspelning och uppspelning av video. Varje skiva hade flera lager vilket gjorde det möjligt att öka lagringskapaciteten avsevärt. Förutom viktiga funktioner som stöd för HD-video, gjorde den höga specifikationsnivån att man kunde använda skivan för datalagring och en rad andra tillämpningsområden.

   Related Category
   Grundade Matsushita Electronic Components Amazonia

   2002

   Grundade Matsushita Electronic Components Amazonia

   Related Category
   Samlade verksamheten under det globala varumärket

   2003

   Samlade verksamheten under det globala varumärket "Panasonic"

   Företaget beslutade att samla det globala varumärket under namnet Panasonic och skapa en global varumärkesdevis: "Panasonic Ideas for Life." Sedan 1955 hade Panasonic använt detta namn som ett varumärke för högtalare på export. Märket byggde på positiva varumärkesbilder med värden som "god kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet" samt "avancerad och innovativ", främst i Europa och USA. Företaget positionerade Panasonic som ett globalt varumärke och planerade ytterligare expansion av varumärkets värden genom att använda det överallt utanför landets gränser. Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Nytt gruppsystem startade baserat på operativa funktioner

   2003

   Nytt gruppsystem startade baserat på operativa funktioner

   Eftersom många funktioner duplicerats på flera håll inom koncernen blev det nödvändigt att omorganisera koncernens verksamhet och lösa den existerande internkonkurrensen. Panasonic antog i oktober 2002 en policy för att göra de fem bolagen Matsushita Communications Industrial, Kyushu Matsushita Electric, Matsushita Seiko, Matsushita Kotobuki Electronics Industries och Matsushita Graphic Communication Systems till helägda dotterbolag i koncernen. I april 2003 gjordes även Matsushita Electronic Components och Matsushita Battery Industrial om till dotterbolag. Verksamheter inom apparatur, företag med tillverkning av elektrisk och bostadsutrustning samt luftkonditionering löstes upp och slogs ihop under Matsushita Home Appliance Company . Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Matsushita Electric Mexico gick upp i Panasonic Mexico

   2003

   Matsushita Electric Mexico gick upp i Panasonic Mexico

   Related Category
   Matsushita Electric Works, PanaHome Corporation med flera blev konsoliderade dotterbolag

   2004

   Matsushita Electric Works, PanaHome Corporation med flera blev konsoliderade dotterbolag

   I april 2004 förvärvade Panasonic ytterligare aktier i Matsushita Electric Works och PanaHome Corporation och omvandlade dem, tillsammans med andra filialer, till konsoliderade dotterbolag. Panasonic slog ihop de två företagen i september baserat på ett nytt kapitalförhållande för att bilda en enskild grupp. Det var också ett sätt att omorganisera utvecklings-, tillverknings- och försäljningsfunktionerna för att svara på kraven i en tid då varor och tjänster skulle behöva baseras på nya värden som krävde nätverks- och miljöåtgärder. Panasonic beslöt också att konsolidera produktionen av hushållsapparater till Panasonic, medan verksamheterna för el-material, bostäder och utrustning gick upp i Matsushita Electric Works.
   * Matsushita Electric Works ändrade senare sitt namn till Panasonic Electric Works. 2012 blev detta Eco Solutions Company.

   Related Category
   Fullföljde omställningen till 100% CFC-fria hushållskylskåp

   2004

   Fullföljde omställningen till 100% CFC-fria hushållskylskåp

   Eftersom ozonskiktet förstörs av freoner som tidigare var ett vanligt kylmedium i kylskåp, bytte man till CFC-substitut under senare hälften av 1990-talet. Substitutet bidrog dock till global uppvärmning, vilket var en problematisk följdeffekt. Panasonic svarade snabbt på detta och presenterade Japans första CFC-fria kylskåp i november 2001. Tre år senare slutförde företaget en 100% CFC-fri omställning för hushållskylskåp. Omställningen var klar i april 2004 för inhemska modeller och i september för exportprodukter.

   Related Category
   Sammanlagd global tillverkning av dammsugare nådde 100 miljoner enheter.

   2004

   Sammanlagd global tillverkning av dammsugare nådde 100 miljoner enheter.

   Panasonic uppnådde en ackumulerad totalproduktion av 100 miljoner dammsugare i oktober detta år, 47 år efter att den första dammsugare introducerades 1958.

   Related Category
   Den samlade produktionen av TV-apparater i Mexico passerade 3 miljoner enheter.

   2004

   Den samlade produktionen av TV-apparater i Mexico passerade 3 miljoner enheter.

   Antalet TV-apparater som producerats i Mexiko sedan starten 1988 uppgick till totalt 3 miljoner enheter.

   Related Category
   Införlivade Matsushita Industrial Information Equipment

   2005

   Införlivade Matsushita Industrial Information Equipment

   Matsushita Industrial Information Equipment fusionerades med Panasonic den 1 april 2005 för att omorganisera och stärka tillverkningen av industriell utrustning, som exempelvis centrala övervakningskort och utrustning för högspänning, mottagning och distribution.

   Related Category
   31400 produkter som är kompatibla med det europeiska miljödirektivet RoHS

   2005

   31400 produkter som är kompatibla med det europeiska miljödirektivet RoHS

   RoHS
   * Direktivet begränsade användningen av vissa farliga ämnen som ofta ingår i elektrisk och elektronisk utrustning. Direktivet drevs igenom av EU i juli 2006. Panasonic agerade proaktivt och formulerade en policy som slopade de skadliga ämnena i alla produkter levererade från och med april 2015.
   * Begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS).

   Related Category
   Grundade Ene EcologyNet Europe

   2005

   Grundade Ene EcologyNet Europe

   Ene EcologyNet Europe grundades i Wiesbaden, Tyskland som Panasonics första verksamhet med fokus på återvinningsrelaterade aktiviteter. För att följa den tyska eWaste-lagstiftningen och samtidigt utveckla en kostnadseffektiv återvinningsverksamhet, fungerade detta företag som en medlare mellan tillverkare och logistik- och återvinningsföretag.

   Related Category
   Grundade Panasonic Vietnam

   2005

   Grundade Panasonic Vietnam

   Matsushita Electric Vietnam och Matsushita Home Appliances Vietnam grundades från början för att producera audio/video respektive hushållsprodukter. Under 2005 godkände den vietnamesiska regeringen grundandet av ett 100% utländskt holdingbolag. Därmed etablerades Panasonic Vietnam som ett enhetligt holdingbolag.

   Related Category
   Fumio Ohtsubo utses till koncernchef

   2006

   Fumio Ohtsubo utses till koncernchef

   I juni detta år tog Fumio Ohtsubo över efter tidigare koncernchefen Nakamura. Han lanserade en policy med målsättningen att nå global perfektion som tillverkande företag. Den tidigare koncernchefen Kunio Nakamura befordrades till styrelseordförande, medan Yoichi Morishita utsågs till rådgivare (Executive Adviser).
   * Bilden visar koncernchefen Nakamura och VD Otsubo som skakar hand efter en presskonferens vid februari månads styrelsemöte.

   Related Category
   Produktionen av kompressorer för luftkonditioneringssystem nådde en total av 200 miljoner enheter

   2006

   Produktionen av kompressorer för luftkonditioneringssystem nådde en total av 200 miljoner enheter

   Den 6 september 2006 nådde Panasonic som först världen en sammanlagd produktion av kompressorer för luftkonditioneringssystem på 200 miljoner enheter.

   Related Category
   Grundade Panasonic Chile

   2006

   Grundade Panasonic Chile

   Panasonics produkter har sålts via distributörer i Chile sedan 1966, men nu avslutade man kontrakten och grundade Panasonic Chile.

   Related Category
   Införlivade Matsushita Refrigeration Company

   2008

   Införlivade Matsushita Refrigeration Company

   Nakagawa Electric Company gick upp i bolaget genom en kapitalbindning och bytte 1951 namn till Matsushita Refrigeration, som fortsatt producerade kylaggregat, kylskåp, försäljningsautomater och kompressorer. Tillsammans med Matsushita Home Appliance och Matsushita Food Systems bildade de Home Appliance Group, eller närmare bestämt Matsushita Electric Industrials avdelningar för hushållsprodukter, kylskåp och luftkonditionering. I samband med att Matsushita Home Appliance organiserades om införlivades den 1 april 2008 verksamheten i Matsushita Electric Industrial.

   Related Category
   Ändrade företagsnamnet till

   2008

   Ändrade företagsnamnet till "Panasonic Corporation"

   I oktober 2008 firade företaget 90-årsjubileet av Matsushita Electric Industrials grundande och bytte samtidigt namn till "Panasonic Corporation". Alla företagets varumärken i Japan och utomlands samlades under namnet "Panasonic". Som ett resultat av namnbytet användes inte längre namnet "Matsushita", ett varumärke som varit i bruk i nästan ett sekel sedan det grundades 1918.
   * I Kina är företagets namn fortfarande "Matsushita Electric" av hänsyn till varumärkets höga värde.[Pressrelease] Matsushita Electric byter namn till Panasonic Corporation

   Related Category
   Införlivade Matsushita Battery Industrial

   2008

   Införlivade Matsushita Battery Industrial

   Matsushita Battery Industrial, som 2003 hade gjorts om till ett helägt dotterbolag genom en aktieutbyte, togs upp i Panasonic-koncernen i oktober 2008. Företagen Automotive Systems Company, Device Company, Energy Company, Manufacturing Solutions Company, Panasonic Cycle Technology och Panasonic Polytechnology slogs samman och bildade Automotive & Industrial Systems Company.

   Related Category
   Produktionen av TV-apparater nådde en total av 300 miljoner enheter

   2008

   Produktionen av TV-apparater nådde en total av 300 miljoner enheter

   Efter att ha nått en produktion på 100 miljoner enheter år 1985 och 200 miljoner 1998, blev Panasonic återigen först i världen med att 2008 nå 300 miljoner enheter tillverkade TV-apparater, 56 år efter att den första apparaten producerades 1952. Panasonics varumärken har varit fönster mot TV-världen genom 100 miljoner TV-apparater med varumärket "National" och 200 miljoner under varumärket "Panasonic".
   * Ackumulerad produktion per varumärke (National: 105 miljoner enheter / Panasonic: 195 miljoner enheter)

   Related Category
   SANYO Electric Co., Ltd. och dess dotterbolag blev konsoliderat dotterbolag till Panasonic

   2009

   SANYO Electric Co., Ltd. och dess dotterbolag blev konsoliderat dotterbolag till Panasonic

   I december förvärvade Panasonic en majoritet av rösterna i "SANYO Electric Co., Ltd." och dess dotterbolag och de blev konsoliderade dotterbolag till Panasonic.

   Related Category
   Panasonic Mexico startade export av LCD-skärmar till latinamerikanska länder

   2009

   Panasonic Mexico startade export av LCD-skärmar till latinamerikanska länder

   Related Category
   Partnerskap med Tesla Motors

   2010

   Partnerskap med Tesla Motors

   Panasonic meddelade ett partnerskap med Tesla Motors och beslutade att samarbeta för att utveckla nästa generations batterier för elbilar. 2017 tecknade Panasonic ett kontrakt med Tesla för att säkra tillgången av EV litium-jonbatterier. 2014 började Panasonic och Tesla gemensamt driva Gigafactory, världens största tillverkare av litium-jonbatterier. [Pressrelease] Panasonic och Tesla ingår samarbetsavtal kring Gigafactory (31 juli 2014)

   Related Category
   Grundade Panasonic Risupia Vietnam

   2010

   Grundade Panasonic Risupia Vietnam

   Panasonic Risupia Vietnam öppnade i Hanoi som den andra anläggningen i sitt slag i världen, efter den första som hade öppnat i Japan. Det handlar om en kommunikationsplats baserad på vetenskap och matematik med syftet att hjälpa vietnamesiska barn att odla ett intresse inom dessa ämnen. Bredvid Risupia Space ligger ett showroom där Panasonics avancerade teknik visas upp.

   Related Category
   Panasonic Electric Works och Sanyo Electric görs om till dotterbolag

   2011

   Panasonic Electric Works och Sanyo Electric görs om till dotterbolag

   Vid ett policymöte i januari 2010 meddelade Panasonics koncernchef Fumio Otsubo att man tänkte göra om Panasonic Electric Works och Sanyo Electric till dotterbolag i april 2011. Detta som ett led i företagets ansträngningar att uppnå visionen inför 100-årsjubiléet att bli "Electronics No. 1 Environmental Innovation Enterprise." Från april 2012 leddes Panasonic-koncernens verksamhet in i ett nytt system som organiserades i tre områden: Konsumenter, Lösningar och Enheter. Bilden visar koncernchef Sano från SANYO Electric (vänster), koncernchef Ohtsubo från Panasonic (mitten), och koncernchef Nagae från Panasonic Electric Works (höger) fatta varandras händer vid en presskonferens i juli 2010. Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Undertecknade ett strategiskt partnerskap med UNESCO World Heritage Center

   2011

   Undertecknade ett strategiskt partnerskap med UNESCO World Heritage Center

   Related Category
   Öppnade en verksamhetsgren i Kambodja

   2011

   Öppnade en verksamhetsgren i Kambodja

   Panasonics representationskontor i Kambodja öppnade i Phnom Penh. Kambodja har blivit erkänt som ett land med hög potential, förstärkt av landets positiva inställning till utländska investeringar.

   Related Category
   Införlivade Panasonic Electric Works

   2012

   Införlivade Panasonic Electric Works

   Panasonic gjorde Panasonic Electric Works till ett helägt dotterbolag genom aktieförvärv under 2011. Panasonic införlivade företaget i januari 2012. Som ett resultat av omstruktureringen stöptes Panasonic Electric Works om i en ny affärsstruktur som bestod av nio olika domäner och en marknadsavdelning. [Pressrelease] Panasonic integrerar det helägda dotterföretaget Panasonic Electric Works Co., Ltd. (31 aug 2011)

   Related Category
   Kazuhiro Tsuga utsågs till koncernchef

   2012

   Kazuhiro Tsuga utsågs till koncernchef

   Kazuhiro Tsuga tog plats som koncernchef för Panasonic Corporation den 27 juni detta år. Hans företrädare Fumio Otsubo utsågs till styrelseordförande. Panasonics CEO i profil>

   Related Category
   Etablerade Extrema Factory, en tillverkningsanläggning för apparater i Brasilien

   2012

   Etablerade Extrema Factory, en tillverkningsanläggning för apparater i Brasilien

   En ny fabrik för produkttillverkning i stor skala öppnades i Extrema, Brasilien. Fabrik fungerade som en toppmodern plattform för utveckling av andra anläggningar, nya byggnadsmetoder och produktdesign. Efter 2014 började man tillverkningen av kylskåp och efter tvättmaskiner.

   Related Category
   Koncernchef Tsuga i sitt Keynote-tal vid den internationella CES-mässan

   2013

   Koncernchef Tsuga i sitt Keynote-tal vid den internationella CES-mässan

   Koncernchefen Tsuga höll det inledande keynote-talet på första dagen av 2013 års internationella CES-mässa som hölls i januari i år i Las Vegas, USA. CES är världens största konsumentelektronikmässa. Inom såväl B2C som B2B har företaget ett globalt utbud av verksamheter och framtida inriktningar tillsammans med prototyper och verkliga produkter. Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Lanserade 4-Company-systemet

   2013

   Lanserade 4-Company-systemet

   Totalt 49 divisioner konsoliderades i fyra företag: Appliance Company, Eco Solutions Company, AVC Network Company och Automotive and Industrial Systems Company. Företaget ska vara stöd åt divisionerna genom operativ utveckling, genom att skapa nya verksamheter och att förstärka kärnverksamheten inom dessa områden. Företagets historia | Panasonic

   Related Category
   Sammanlagd global tillverkning av tvättmaskiner nådde 100 miljoner enheter.

   2013

   Sammanlagd global tillverkning av tvättmaskiner nådde 100 miljoner enheter.

   Panasonic Corporation Appliance startade sin produktion i september 1951 och nådde produktion av totalt 100 miljoner tvättmaskiner den 23 augusti 2013. Historien om Panasonics tvättmaskiner började när grundaren besökte USA och såg hur tvättmaskinen marknadsfördes där. Han upplevde att det kunde vara en viktig hjälp för alla hemmafruar som slet hårt med hushållsarbetet. Baserat på denna idé började arbetet med att utveckla en egen produkt. 1951 inledde de 13 fabrikerna i Osaka med sin produktion av en tvättmaskin med skakteknik. Fullt utvecklade tvättmaskiner började marknadsföras i Japan i slutet av 1950-talet och 1972 uppnåddes totalt 10 miljoner enheter och 1998 var man uppe i 50 miljoner enheter. Senare ledde produktionen i Kina och andra delar av Asien till en ökning med 50 miljoner enheter till hela 100 miljoner enheter på 15 år.

   Related Category
   Varumärkets nya slogan skapades: A Better Life, A Better World

   2013

   Varumärkets nya slogan skapades: A Better Life, A Better World

   En ny varumärkesslogan "A Better Life, A Better World" skapades för att bättre uttrycka Panasonic-koncernens uppdrag i världen när företaget nu närmar sig sitt 100-årsjubileum. Panasonics vision omfattar ett bättre liv för samarbetspartners och kunder inom områden som bostäder, samhälle, företag, resor, bilar med mera. Men det sträcker även ut en hand mot konsumenter och företag som vill bidra till en bättre värld och i första hand till en hälsosammare miljö. [Pressrelease] Panasonic etablerar “A Better Life, A Better World” som sin nya varumärkesslogan (4 sept 2013)

   Related Category
   Flyttade huvudkontoret för Panasonic Corporation of North America till en ny anläggning

   2013

   Flyttade huvudkontoret för Panasonic Corporation of North America till en ny anläggning

   Huvudkontoret för Panasonic Corporation i Nordamerika flyttades till en ny anläggning i Newark, New Jersey. Panasonic i Nordamerika

   Related Category
   Ingick ett avtal som global officiell partner för de olympiska spelen från 2017 fram till 2024

   2014

   Ingick ett avtal som global officiell partner för de olympiska spelen från 2017 fram till 2024

   Panasonic har ett avtal med Internationella Olympiska Kommittén (IOC) att fungera som global officiell partner vid de olympiska spelen från 2017 till 2024, en period på åtta år. Det innebär att Panasonic kommer att bidra med både produkter och avancerad teknik till de kommande fyra olympiska spelen: de olympiska vinterspelen i Pyeongchang 2018, de olympiska spelen i Tokyo 2020, de olympiska vinterspelen i Beijin 2022 och de olympiska spelen i Paris 2024. Panasonic och de Olympiska Spelen

   Related Category
   Kabeltillverkaren Turkish Wiring Equipment ViKO blev ett dotterbolag

   2014

   Kabeltillverkaren Turkish Wiring Equipment ViKO blev ett dotterbolag

   I oktober ingick Panasonic ett köpeavtal med ViKO som var den ledande tillverkaren av kabelutrustning i Turkiet. Resultatet var ökade förväntningar på den medellånga och långsiktiga tillväxten på den turkiska marknaden och i dess grannländer. Panasonic siktade på att expandera sin verksamhet inom byggsektorn med ledningsutrustning, lågspänningsutrustning, bygg- och automationssystem och smarta mätinstrument.

   Related Category
   Firade 35-år av verksamhet i Kina med en fest

   2014

   Firade 35-år av verksamhet i Kina med en fest

   Panasonic China höll en fest i Peking för att fira 35-års verksamhet i landet. Cirka 300 gäster från olika delar av samhället deltog i firandet tillsammans med företrädare för cirka 100 medieföretag. Panasonics koncernchef Kazuhiro Tsuga höll ett tal om företagets verksamhet och framväxt i Kina samt om Panasonic-koncernens mål i framtiden. Panasonic firar 35 år i Kina

   Related Category
   Undertecknade officiellt ett världsomfattande partnerskap med den internationella paralympiska kommittén

   2014

   Undertecknade officiellt ett världsomfattande partnerskap med den internationella paralympiska kommittén

   Panasonic skrev under ett avtal med den internationella paralympiska kommittén (IPC), värd för världens största tävling för idrottare med funktionsnedsättning. Avtalet innebar att Panasonic blev global officiell partner under en period av totalt 6 år och 2 månader, från 2014 till 2020. Panasonic och de Olympiska Spelen

   Related Category
   Meddelade en tioårsvision för FoU

   2016

   Meddelade en tioårsvision för FoU

   Panasonic tillkännagav en vision för sin forskning och utveckling och under 10 år framåt arbeta för att nå en bättre livsstil och ett bättre samhälle. Visionen kommer att fokusera på IoT / Robotics båda hörnstenar. Det gör man genom artificiell intelligens (AI), sensorer och UI / UX, samt energi genom elektrisk lagring och väteteknologi. [Topics] Panasonic tillkännagav sitt FoU-koncept och lanserade webbplatsen "R&D 10-Year Vision" (11 apr 2016)

   Related Category
   Flyttade Panasonics latinamerikanska bas, sånär som på varumärkesfunktionerna, från São Paulo till Panama

   2016

   Flyttade Panasonics latinamerikanska bas, sånär som på varumärkesfunktionerna, från São Paulo till Panama

   Related Category
   Köpte upp Digital Full Services, första företagsförvärvet i Latinamerika

   2016

   Köpte upp Digital Full Services, första företagsförvärvet i Latinamerika

   Panasonic Brazil förvärvade Digital Full Service, ett företag med hög marknadsandel i landets livsmedelsindustri inom nischen för digitala signaturer. Genom förvärvet ville Panasonic utöka sin affärsmodell till att marknadsföra lösningar och värdekedjor där digital skyltning var en bärande del. Det brasilianska företagets huvudsakliga verksamheter omfattade integration, installation och underhåll samt innehållsgenerering och distributionstjänster.

   Related Category
   Grundade Panasonic Solution & Innovation Center i Vietnam

   2016

   Grundade Panasonic Solution & Innovation Center i Vietnam

   Panasonic Solution & Innovation Center i Vietnam var Panasonics Showroom för automatisk produktion i Sydostasien. Syftet med anläggningen var att visa upp effektiv tillverkningsteknik och -utrustning. Anläggningens Innovation Center presenterade inte bara Panasonics senaste kretskortmontering och svetsmaskiner utan visade även upp kringutrustning från andra partners, som exempelvis komponenttorn och inspektionsmaskiner. Synergierna visade vikten av kompatibla nätverk och teknisk sammankoppling och bidrog till framgången för Industry 4.0 och den IoT-stödda produktionslinjen.

   Related Category
   Grundade Panasonic AP China

   2017

   Grundade Panasonic AP China

   Panasonic AP China grundades som ett nytt företag men integrerat i verksamheten kring hushållsprodukter i Zhejiang-provinsen i Kina.

   Related Category
   Panasonic Brasilien förvärvade teknikföretaget UNION RHAC TECNOLOGIA som var verksamt inom storskalig luftkonditionering.

   2017

   Panasonic Brasilien förvärvade teknikföretaget UNION RHAC TECNOLOGIA som var verksamt inom storskalig luftkonditionering.

   Panasonic Brasilien förvärvade UNION RHAC TECNOLOGIA, som driver teknisk serviceverksamhet med inriktning främst på luftkonditionering och kylmaskiner (chillers). Panasonic kunde dra nytta av företagets 25-åriga historia i Brasilien och deras tidigare verksamhet på så sätt påskynda sina egna ambitioner kring B2B-lösningar för stora klimatinstallationer. Den omfattade över 100 stora projekt från stora kommersiella lokaler, byggnader och konstruktion. [Pressrelease] Panasonic förvärvar brasilianska UNION RHAC TECNOLOGIA specialister inom klimatanläggningar (13 sept 2017)

   Related Category
   Uppnådde en sammanlagd produktion av 10 miljarder torrbatterier i Brasilien

   2017

   Uppnådde en sammanlagd produktion av 10 miljarder torrbatterier i Brasilien

   Panasonic Brasilien firade detta år 50-årsjubileum som verksamma inom tillverkning av torrbatterier sedan 1970. Produktionen uppgick till totalt 10 miljarder enheter och en jubileumsceremoni hölls på São José Factory.

   Related Category
   Uppnådde 1 miljon tillverkade produkter i Extrema Factory, Brasilien

   2017

   Uppnådde 1 miljon tillverkade produkter i Extrema Factory, Brasilien

   Extrema Factory tillverkar kylskåp och tvättmaskiner och färdigställde den miljonte produkten på femårsdagen av företagets grundande.

   Related Category