Webbplatsens sekretesspolicy

Senast ändrad: 20 juli 2018

Din integritet är viktig för oss. Denna sekretesspolicy är avsedd att förklara för dig hur vi använder personuppgifter som vi samlar om dig på denna webbplats.

Denna sekretesspolicy gäller endast de personuppgifter som du lämnat till oss eller som samlas in via din användning av dessa webbplatser, www.panasonic.com/global och underdomäner till panasonic.com, som drivs av Panasonic Corporation (“Webbplatserna”). Om du lämnar dina personuppgifter i Panasonics individuella tjänster eller använder andra webbplatser som drivs av Företagets dotterbolag, har de sina egna sekretesspolicyer eller meddelanden. Läs igenom de enskilda sekretesspolicyerna eller meddelandena när du använder Panasonics individuella tjänster eller andra webbplatser.

Vänligen klicka på länkarna nedan för mer information om vår sekretesspraxis på dessa webbplatser:

1. Vilka är vi?
2. Vad är personuppgifter?
3. Vilka personuppgifter samlar Panasonic in om dig?
4. På vilken rättslig grund behandlar vi personuppgifter?
5. Varför använder vi dina personuppgifter?
6. Vilka delar vi dina personuppgifter med och var?
    A. Tredje partsmottagare av personuppgifterna
    B. Internationell överföring av personuppgifter
7. Vad gör vi för att dina personuppgifter ska vara säkra?
8. Vad har du för rättigheter och hur kan du utöva dem?
9. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
10. Tredje parts länkar och produkter på våra Webbplatser
11. Cookies
12. Personuppgifter på barn
13. Förändringar i denna sekretesspolicy
14. Övrig information

1. Vilka är vi?

Panasonic Corporation har sitt huvudkontor registrerat på 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan (“Panasonic”, “vi”, “oss” eller “våra”)

Vi har ett antal dotterbolag som finns här.

http://www.panasonic.com/global/corporate/profile/group-companies.html

2. Vad är personuppgifter

Inom ramen för denna sekretesspolicy består “personuppgifter” av all information som rör en identifierad eller identifierbar person (som du). Information som identifierar dig kan exempelvis bestå av ditt namn, adress, telefonnummer och online-identifierare (t.ex. cookies och din IP-adress). Information som inte identifierar dig direkt men som vi länkar till dig, klassas också som personlig information.

3. Vilkapersonuppgifter samlar Panasonic in om dig?

A. Personlig information som du själv uppger om dig själv

Vissa av våra webbplatser erbjuder/erfordrar att du delar med dig av personlig information.

I. När du kommunicerar med Panasonic

När du kontaktar oss eller interagerar med representanter för vår kundsupport kan vi samla personuppgifter om dig, till exempel ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kontaktinställningar. Vi kan också samla in information om Panasonics produkter eller dina egna enheter, till exempel deras serienummer och inköpsdatum. Vi kan också skapa loggar / rapporter som är användbara för att diagnostisera problem med produkter eller applikationsresultat och fånga information om problemet. Vi använder denna information för att ge dig kund- och produktsupport.

II. Prenumerationer och nyhetsbrev

Om du prenumererar på vår kampanjkommunikation och nyhetsbrev samlar vi inpersonlig information, inklusive din e-postadress. Vi erbjuder bara prenumerationstjänster i enlighet med gällande lagar och där du uttryckligen har begärt oss att göra det.

B. Information om din användning av Webbplatserna

Vi kan samla in information om din användning av Webbplatserna. Till exempel samlar vi in:

I. Produkt- / enhetsinformation
 - t.ex. unika identifieringsenheter, IP-adress, operativsystemdetaljer och inställningar för den enhet du använder för att komma åt Webbsidorna.
II. Logginformation
 - t.ex. tid och varaktighet för användningen av Webbplatserna, sökfrågor som du anger via Webbsidorna och all information som lagras i cookies som sparats på din enhet (t.ex. din dator, mobiltelefon eller surfplatta).

4. På vilken rättslig grund behandlar vi personuppgifter?

Vi får inte behandla personuppgifter som inte är baserade på en giltig rättslig grund. Därför behandlar vi din personliga information endast när:

 1. Vi tidigare har erhållit ditt entydiga samtycke;
 2. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig eller för att vidta kontraktförberedande steg på din begäran;
 3. Behandlingen är nödvändig för att följa lagar eller förpliktelser;
 4. Behandlingen är nödvändig för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons intressen; eller
 5. Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen, under förutsättning att de inte är underordnade dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Exempel på sådana “legitima intressen” inkluderar:
  1. Att dra nytta av kostnadseffektiva webbplatser (vi kan exempelvis välja att använda vissa plattformar som erbjuds av leverantörer);
  2. Att skydda säkerheten för våra IT-system, arkitektur och nätverk; och
  3. Att uppfylla våra mål för företagande och samhällsansvar.

5. Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi får använda de personuppgifter vi samlar in för följande ändamål:

 1. För att skapa ett konto / logga in på våra webbplatser - för att göra det möjligt för dig att skapa en profil på våra webbplatser och att göra det möjligt för dig att logga in på sådana webbplatser;
 2. För att registrera produkter / enheter - för att registrera dig eller din enhet eller produkt på någon av våra Webbplatser;
 3. För att erbjuda våra tjänster - för att kunna tillhandahålla våra tjänster eller någon särskild egenskap som du frågar efter, inklusive för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt något avtal med dig. Vi kommer att visa individuella sekretesspolicyer eller meddelanden för varje tjänst där det är lämpligt;
 4. Undersökningar - för att be om dina åsikter eller kommentarer på våra Webbplatser och göra andra undersökningar;
 5. V. Reklam - för reklam, som att tillhandahålla anpassade annonser och sponsrat innehåll och skicka ut reklamkampanjer;
 6. Analytiskt syfte - för att bedöma och analysera vår marknad, våra kunder, produkter, enheter och Webbplatser;
 7. Statistik - för att skapa anonym, samlad statistik om användningen av våra Webbplatser. Sådan anonym information kan delas med tredje part;
 8. Serviceförbättring - för att utveckla och förbättra nya och befintliga Panasonic-produkter och Webbplatser, rekommendationer, annonser och annan kommunikation och veta mer om dina preferenser;
 9. Kundsupport - tjänster för att tillhandahålla kundsupport för din produkt eller enhet, eller för att hantera andra supportfrågor du kan ha;
 10. Säkerhet - för att skydda våra kunder (t ex för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök gentemot användare av våra Webbplatser); för att driva och bibehålla säkerheten för våra Webbplatser (till exempel för att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk); eller för att skydda Panasonics rättigheter eller egendom, inklusive tillämpning av eventuella villkor eller avtal som reglerar användningen av våra Webbplatser;
 11. Uppdateringar - för att kommunicera med dig, inklusive kommunikation med dig om ditt konto, profiler eller transaktioner hos oss, med viktig information om våra Webbplatser och meddelanden om väsentliga förändringar i vår integritetspolicy;
 12. Företagsöverlåtelser - för att kunna hantera transaktioner som omfattar vårt företag, som omorganisation, fusion, överföring, försäljning, joint venture, uppdrag eller annan disposition av hela eller någon del av Panasonics verksamhet, tillgångar eller aktier. Det gäller även och utan begränsning i samband med konkurs eller liknande förfarande.

6. Vilkadelar vi dina personuppgifter med och var?

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part för egen självständig marknadsföring eller affärsändamål utan ditt samtycke. Vi kan dock dela dina personuppgifter till följande enheter:

A. Tredjepartsmottagare av personuppgifterna

Vi kan dela med oss av din information till följande mottagare:

I. Panasonics dotterbolag

Vi kan behöva överföra dina personuppgifter till Panasonics dotterbolag för att tillhandahålla de tjänster du behöver eller något annat hjälpmedel du frågar efter.

II. Tjänsteleverantörer

Vi använder tredjeparts tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att administrera vissa aktiviteter och tjänster åt oss, till exempel att skicka e-postmeddelanden och textmeddelanden (till exempel SMS), tillhandahålla annonser, analysera användningen av våra Webbplatser, spåra effektiviteten i våra marknadsföringskampanjer, så att användare kan ansluta till sina sociala nätverk och tillhandahålla kundsupporttjänster. Vi delar personuppgifter om dig med sådana tredjepartsleverantörer enkom för att de ska kunna utföra tjänster i vårt ställe och de kommer endast att agera i enlighet med våra instruktioner. Här är exempel på tredjeparts tjänsteleverantörer vi använder:

 1. E-postleverantörer - Cloud-tjänster används för att hjälpa oss att skicka e-postmeddelanden till dig i enlighet med dina marknadsföringspreferenser;
 2. Tjänsteleverantörer av dataanalys - leverantörer av dataanalys används för att hjälpa oss att förstå användningen av våra Webbplatser, så att vi kan förbättra dem. För mer information, se vår Cookies policy.

III. Tredje part när det krävs enligt lag eller för att skydda våra Webbplatser

Vi kommer att meddela dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning eller för att svara på en giltig rättslig process, inklusive processer från brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter, för att skydda våra kunder (t ex för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök mot användare av våra webbplatser), för att driva och behålla säkerheten på våra Webbplatser (till exempel för att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk), eller för att skydda Panasonics rättigheter eller egendom, inklusive tillämpning av eventuella villkor eller avtal som styr användningen av våra webbplatser.

IIV. Övriga parter i samband med företagsöverlåtelser

Vi kan dela personuppgifter till tredje part (eller något annat dotterbolag till Panasonic) som en del av en omorganisation, fusion, överföring, försäljning, joint venture, uppdrag eller annan disposition av hela eller någon del av Panasonics verksamhet, tillgångar eller aktier. Detta omfattar även utan begränsning i samband med konkurs eller liknande förfarande.

IV. Andra parter med ditt samtycke eller på ditt uppdrag

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje part när du samtycker till eller begär sådan delning.

B. Internationell överföring av personuppgifter

Personuppgifter som vi samlar in från dig kan lagras och behandlas i din region eller överföras till, lagras på eller på annat sätt behandlas utanför din region, inklusive men inte begränsat till Japan eller i något annat land och där Panasonic, Panasonics dotterbolag eller tjänsteleverantörer utövar sin verksamhet.

När vi överför personuppgifter utanför din region kommer vi att se till att lämpliga skyddsåtgärder som lämpliga avtal och mekanismer finns för att säkerställa att våra tredjeparts tjänsteleverantörer tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter.

7. Vad gör vi för att dina personuppgifter ska vara säkra?

Panasonic har infört lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att hålla personuppgifter som vi samlar in på våra Webbplatser säkra. Dessa åtgärder tar hänsyn till:

 1. Dagens toppmoderna teknik;
 2. Kostnaderna för att tillämpa den;
 3. Typ av information; och
 4. Risker vid bearbetningen.

Syftet med detta är att skydda personuppgifterna mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller ändring, oavsiktlig förlust, obehörig delning eller åtkomst och mot andra olagliga former av behandling.

Observera dock att även om vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter, är ingen webbplats, produkt, enhet, onlineapplikation eller överföring av information, datorsystem eller trådlös anslutning helt säker och därför kan vi inte garantera säkerheten för dina personuppgifter.

8. Vad har du förrättigheter och hur kan du utöva dem?

A. Vilka rättigheter har du?

Panasonic samlar, lagrar och behandlar dina personuppgifter i enlighet med dina rättigheter enligt gällande lagar.
Dina rättigheter inkluderar rätten att få tillgång till en kopia av din personuppgifter, rätten att begära korrigering eller uppdatering av eventuella felaktiga personuppgifter och rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter enligt villkoren i gällande lagar.
Du har också rätt att begära radering av dina personuppgifter och där du har samtyckt till behandlingen av din personliga information har du rätt att när du vill dra tillbaka ett sådant samtycke (utan att detta återkallande påverkar lagenligheten av behandlingen före sådant återkallande). Dessutom har du också rätt till dataöverföring i vissa fall. Det här är rätten att begära att vi returnerar de personuppgifter du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och att begära överföring av sådana personuppgifter till tredje part, utan att vi förhindrar detta och med förbehåll för din egna sekretessförpliktelser.

B. Utöva dina rättigheter

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, kontakta oss genom att använda någon av de kommunikationskanaler som beskrivs i den enskilda personuppgiftspolicyn eller genom att meddela de tjänster du delgivit dina personuppgifter.

C. Klagomål

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss med hjälp av någon av de kommunikationskanaler som beskrivs i den enskilda personuppgiftspolicyn eller meddelanden. Du kan också lämna ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten, utöver de rättigheter som beskrivs ovan.

9. Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de ändamål för vilka uppgifterna samlats in enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy, om inte längre lagringstid krävs enligt lag. När dina personuppgifter inte längre krävs för det syfte som den samlades in eller enligt vad som krävs enligt gällande lag, kommer den att raderas i enlighet med gällande lag.

10. Tredjeparts länkar och produkter på våra Webbplatser.

Våra Webbplatser kan innehålla länkar till andra tredje parts webbplatser som inte drivs av Panasonic, och våra Webbplatser kan innehålla applikationer som du kan ladda ner från tredje part. Dessa länkade webbplatser står inte under Panasonics kontroll och vi är därför inte ansvariga för sekretesspraxis eller innehåll på länkade webbplatser och online applikationer. Om du väljer att använda tredje parts webbplatser eller applikationer, kommer alla personuppgifter som samlas in av tredje parts webbplats eller applikation att omfattas av en existerande integritetspolicy för den tredje parten. Vi rekommenderar starkt att du tar dig tid att granska sekretesspolicyn för tredje part till vilken du delar dina personuppgifter.

11. Cookies

På Webbplatserna används cookies för att lagra dina förval och inställningar och för att analysera din upplevelse på våra Webbplatser. För mer information om vad cookies är och hur Panasonic och andra tredje parter använder dem samt detaljer om hur cookies kan avaktiveras, se vår Cookies policy.

12. Barnens personuppgifter

Panasonic definierar ett barn som en person som är under 16 år, eller den unga ålder som specificeras i gällande dataskyddslagar. Vi samlar inte eller försöker samla personuppgifter från eller om barn utan samtycke från förälder eller vårdnadshavare. Där vi samlar in personuppgifter från barn, kommer vi alltid att använda rimliga ansträngningar för att verifiera att samtycke har givits eller godkänts av barnets förälder eller vårdnadshavare.

13. Förändringar i denna sekretesspolicy

Panasonic kan då och då behöva ändra i denna sekretesspolicy. “Senast ändrad” högst upp på den här sidan anger när policyn senast ändrades och när eventuella ändringar kommer att börja gälla vid vår publicering av den reviderade sekretesspolicyn.

14. Övrig information

Om du har några frågor angående insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, kontakta oss med hjälp av något av de kommunikationsmedel som beskrivs i de enskilda sekretesspolicyerna eller meddelandena i respektive tjänst.
Om du har några frågor angående denna sekretesspolicy, kontakta oss på följande postadress:
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

<För invånare i EES>

För information som rör skyddsrelaterade frågor representeras Panasonic inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (dvs. Europeiska unionen, Island, Liechtenstein och Norge) av dess tyska enhet Panasonic Marketing Europe GmbH, med säte i Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Tyskland.