Användarvillkor

Senast ändrad: 20 juli 2018

Denna webbplats (“Webbplatsen”) drivs av Panasonic Corporation (kallat “Företaget”) eller en representant för Företaget. Din tillgång till och användning av Webbplatsen innebär att du godkänner följande användarvillkor. Observera att en del av tjänsterna som tillhandahålls på Webbplatsen kan ha egna separata användarvillkor. Om du använder sådan tjänst måste du godkänna ytterligare användarvillkor för den tjänsten.

1. Rättigheter
2. Varumärken etc.
3. Ansvarsbegränsning, begränsning av skyldigheter
4. Förbjudna handlingar
5. Länkar till Webbplatsen
6. Inskickade förslag och idéer
7. Sekretesspolicy
8. Om cookies
9. Driftsmiljö
10. Exportkontroll
11. Tillämpliga lagar och domstolar

Policy för tillgänglighet på internet

1. Rättigheter

Upphovsrätten till Webbplatsen och allt material som visas på den, inklusive men inte begränsat till text, fotografier, bilder, programvara, musik, ljud videoklipp och annat upphovsrättsligt skyddat material (kallat “Innehåll”) tillhör Bolaget, den ursprungliga författaren eller andra källor (kallad “Författare”).

Duplicering, offentlig överföring, distribution, ändring, radering eller reproduktion av Innehåll (kallat “Använda”) utan tillstånd av Författaren, är förbjudet enligt japansk upphovsrätt, internationella konventioner och andra upphovsrättslagar, förutom vid utskrift eller lagring för personligt bruk eller annan specifik användning som tillåts enligt dessa lagar Du uppmanas därför att kontakta Bolaget för att få tillstånd innan du Använder Innehållet. Observera att Bolaget kan vägra att bevilja tillstånd för att Använda Innehållet efter eget godtycke.

Om du använder Innehållet med tillstånd från Bolaget, uppmanas du att visa upphovsrättsmeddelandet som anges av Bolaget, om inget annat anges. Du får inte ändra eller ta bort upphovsrättsligt meddelande utan föregående tillstånd från Bolaget

2. Varumärken etc.

Rättigheterna till varumärken, logotyper och produktnamn som visas på Webbplatsen (kallat “Varumärken”) tillhör Bolaget eller andra rättighetshavare. Användning av Varumärken utan tillstånd från Bolaget eller rättighetshavaren är förbjuden enligt varumärkeslagstiftning och andra lagar, med undantag för särskild användning som tillåts enligt dessa lagar. Du uppmanas därför att kontakta Bolaget för att få tillstånd innan du använder Varumärken.

3. Ansvarsbegränsning, begränsning av skyldigheter

INNEHÅLL OCH ÖVRIG INFORMATION SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN (INKLUSIVE ALLT INNEHÅLL OCH FUNKTIONER SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA PÅ ELLER TILLGÄNGLIGGÖRS GENOM WEBBPLATSEN) LEVERERAS SOM DEN ÄR. SÅ LÅNGT LAGEN STRÄCKER SIG AVSEENDE INNEHÅLL OCH ANNAN INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN, LÄMNAR BOLAGET INGA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, (1) FÖR RIKTIGHET, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ELLER ICKE-INTRÅNG AV NÅGOT INNEHÅLL SOM PUBLICERATS ELLER GJORTS TILLGÄNGLIGT GENOM WEBBPLATSEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARAR BOLAGET FÖR NÅGRA SPECIELLA ELLER INDIREKTA SKADOR, ELLER SKADOR, VARE SIG GENOM KONTRAKT, SKADESTÅND ELLER ANNAT, TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ANVÄNDNING AV DOKUMENT HÄRI ELLER NÄR DU GÅR IN PÅ, TITTAR PÅ OCH ANVÄNDER WEBBPLATSEN.

; ELLER (2) FÖR ATT SERVERN SOM GÖR WEBBPLATSEN TILLGÄNGLIG ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA KOMPONENTER SOM KAN INFEKTERA, ELLER ORSAKA SKADA PÅ DIN DATORUTRUSTNING ELLER ANNAN EGENDOM NÄR DU GÅR IN PÅ, TITTAR PÅ, HÄMTAR FRÅN, ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDER WEBBPLATSEN.

Bolaget förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta alla eller delar av Webbplatsen, inklusive dess struktur, användarvillkor, webbadress och innehåll samt informationen däri utan föregående meddelande. Bolaget förbehåller sig rätten att avbryta eller avbryta driften av Webbplatsen utan föregående meddelande.

4. Förbjudna handlingar

Du kommer inte att utföra någon av följande handlingar när du använder Webbplatsen.

 • Handlingar som skadar eller sannolikt kan innebära skador för Bolaget eller tredje part.
 • Handlingar som förtalar eller sannolikt kan förtala Bolagets produkter eller tjänster.
 • Handlingar som förtalar eller sannolikt kan förtala Bolagets tjänstemän eller anställda.
 • Handlingar som skadar, eller sannolikt kan att skada Bolagets anseende eller kvalitet, såsom handlingar som strider mot allmän ordning eller moral.
 • Brottsliga handlingar eller handlingar som kan leda till eller sannolikt kommer att leda till brott.
 • Handlingar som kränker eller sannolikt bryter mot lagar, stadgar eller förordningar.
 • Handlingar som orsakar eller sannolikt kommer att leda till missförstånd, eller något partnerskap eller samarbete mellan dig och Bolaget, eller som kan orsaka eller sannolikt orsakar missförstånd som att Bolaget skulle erkänna, garantera, stödja eller rekommendera en länkad webbplats.
 • Handlingar som skadar utseendet på Webbplatsen, exempelvis länkade ramar.
 • Andra handlingar som Bolaget anser vara olämpliga.

5. Länkar till Webbplatsen

När du länkar till Webbsidan (inklusive vid notering av webbadresserna på Webbplatsen i en tryckt publikation som en tidning eller en broschyr), ombeds du att uppfylla följande krav.

Du uppmanas särskilt att respektera innehållet i sektion 4 “Förbjudna handlingar” som anges ovan och i sektionen “Krav” som anges nedan. Du kan fritt länka till Webbplatsen på din webbplats.

Webbplats som länkar till Webbplatsen ska drivas av operatören på egen risk. Bolaget har ingen relation till webbplats som länkar till Webbplatsen. Du uppmanas att följa användarvillkoren för webbplatser som länkar till Webbplatsen, när du får tillgång till en webbplats som länkar till Webbplatsen.

Bolaget ansvarar inte för förlust, skada, klagomål eller fordran (inklusive skadeståndsansökan från tredje part), som ett resultat av din tillgång till en webbplats som länkar till Webbplatsen.

Bolaget ger ingen representation och garanti, varken uttryckt eller underförstått, angående innehållet på en webbplats som länkar till Webbplatsen. Dessutom har Bolaget inte för avsikt att uttrycka några speciella relationer mellan Bolaget och en webbplats som länkar till Webbplatsen, eller något som skulle innebära att Bolaget godkänner eller rekommenderar produkter eller tjänster hos dessa företag eller personer.

Krav

 1. Bolaget kan ändra, stoppa och radera sin information och webbadress för Webbplatsen utan föregående meddelande. Du uppmanas att behålla webbadressen eller annan information från Webbplatsen på egen risk. Bolaget ansvarar inte för förluster, skador eller problem som uppstår på webbplatser som länkar till Webbplatsen, hos ägaren eller besökarna på den länkade Webbplatsen eller tredje part som ett resultat av att du länkar till denna Webbplats.
 2. När du länkar till Webbplatsen, uppmanas du att ange Bolagets namn som ägare till den länkade sidan.
 3. Länkning till Webbplatsen är inte tillåten i något av följande fall:
  • Webbplats som förtalar eller sannolikt kan förtala Bolagets tjänstemän eller anställda.
  • Webbplats som skadar eller sannolikt kan skada Bolagets anseende eller kvalitet, genom att exempelvis strida mot allmän ordning eller moral.
  • Webbplats som brottsliga handlingar eller handlingar kan härledas till, eller sannolikt kommer att leda till brott kan härledas till.
  • Webbplats som kränker eller sannolikt kan bryta mot lagar, stadgar eller förordningar.
 4. Om det visar sig att din webbplats bryter mot något krav ovan, eller om Bolaget begär borttagning av länkarna till Webbplatsen, ska du sluta använda och ta bort länken från Webbplatsen.

6. Inskickade förslag och idéer

Om du har några förslag, idéer, frågor eller kommentarer angående Företagets produkter, vänligen kontakta Företaget direkt från produktsidan för varje produkt på Webbplatsen.

Observera att Företaget är verksamt inom FoU inom ett brett spektrum av områden och har en mängd olika idéer och teknisk information. För att undvika begränsningar i Företagets unika FoU-verksamhet, och för att undvika framtida problem och missförstånd relaterade till industriella äganderätter som patent, avstår Företaget från att ta emot dina tekniska förslag andra än de förslag som beskrivs nedan.

Om inget särskilt avtal finns mellan dig och Företaget kommer Företaget inte att ha någon skyldighet att granska, rapportera, behålla sekretessen eller betala för de tekniska förslag som Företaget tagit emot annat än de förslag som beskrivs nedan.

Tekniska förslag som kan granskas av Företaget:

Tekniska förslag om patent, industriella mönster, varumärken och andra rättigheter som har registrerats som industriell äganderätt i Japan eller utlandet.

Tekniska förslag som gäller rättigheter för användarmodeller, med bifogad utvärderingsrapport för användarmodeller, utfärdad av Japan Patent Office och som anger utvärderingsnivån “6. Ett tidigare känt dokument för att visa bristen på nyhet återfinns inte.”

Tekniska förslag som efterfrågats av Företaget.

7. Sekretesspolicy

Företaget erkänner vikten av att skydda personuppgifter. Företaget hanterar och använder korrekt de personuppgifter som samlats in genom din användning av denna Webbplats baserat på Webbplatsens sekretesspolicy.

 • Sekretesspolicy för Webbplatsen
 • Ovanstående sekretesspolicy gäller för denna Webbplats som drivs av Panasonic Corporation. För andra webbplatser som drivs av Företagets filialer eller dotterbolag, var god kontrollera personuppgifterna för varje företag.

8. Om cookies

Denna Webbplats använder cookies och liknande verktyg för att förbättra prestanda och användarupplevelsen. Genom att fortsätta använda denna webbplats utan att ändra dina inställningar godkänner du användningen av dem. Om du vill veta mer om de cookies vi använder eller hur du ändrar dina inställningar, se vår Cookies policy.

9. Driftsmiljö

Företaget rekommenderar den senaste versionen av Internet Explorer, Chrome, Firefox eller Safari vid användning av Webbplatsen.

Oavsiktlig visning kan förekomma beroende på terminalinställningarna som används av vissa kunder, webbläsare eller applikationer.

Information om anslutningsmiljö till en https-sida

Som en del av arbetet med att förbättra säkerheten på Webbplatsen, implementerar Företaget Always-On SSL (* 1) och den senaste versionen av SSL / TLS (* 2).

De säkra webbsidorna (HTTPS-sidor) visas kanske inte korrekt på vissa webbläsare. Om detta skulle inträffa, kontrollera enhetens miljö och ändra inställningarna efter behov.

(* 1) Always-On SSL är en säkerhetsmetod som gör alla anslutningar via säker HTTPS för att öka tillförlitligheten.

(* 2) SSL / TLS är en krypteringsmetod som håller internetanslutningen säker.

10. Exportkontroll

Vid export (inklusive transport till ett land utanför Japan och vid överlämnande till utländska personer i Japan) av teknik eller program som erhållits från Webbplatsen eller produkter som köpts från Webbplatsen, krävs att du följer lagar om utrikesutbyten och utrikeshandel, “US Export Administration Act” och andra tillämpliga lagar och förordningar.

11. Tillämpliga lagar och domstolar

Användarvillkoren på denna webbplats ska regleras av och tolkas i enlighet med japansk lagstiftning utan hänvisning till dess lagkonflikter.

Eventuella anspråk eller tvister som kan uppstå mellan dig och Bolaget baserat på eller kopplat till Webbplatsen, är föremål för exklusiv handläggning vid Osaka District Court of Japan.