Konosuke Matsushita

Years

  Tag selector

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ก่อตั้งพานาโซนิค

   1918

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ก่อตั้งพานาโซนิค

   เมื่อวันที่ 7 มีนาคม มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ได้ก่อตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เฮาส์แวร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง เวิร์คส์ ขึ้นในเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น บริษัทเริ่มผลิตอุปกรณ์ชุดสายไฟ สถานที่ทำงานของบริษัทคือ ห้องชั้นล่างสามห้องในบ้านสองชั้นหลังหนึ่งซึ่งพวกเขาดัดแปลงให้กลายเป็นที่ทำงาน และติดตั้งเครื่องปั๊มด้วยมือขนาดเล็กสองเครื่องไว้สำหรับการขึ้นรูปฉนวน บริษัทเล็กๆ นี้เริ่มต้นขึ้นโดยมีพนักงานเพียงสามคน ได้แก่ ผู้ก่อตั้ง ภรรยา และน้องชายของภรรยา (Toshio Iue ซึ่งในภายหลังคือผู้ก่อตั้งบริษัท ซันโย อีเล็คทริค)
   * ภาพนี้ถ่ายหลังจากก่อตั้งบริษัทมาครบหนึ่งปี (แถวหลังจากซ้าย: Konosuke Matsushita, Toshio Iue, Mumeno Matsushita)ประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งแรกและโรงงานผลิต

   1922

   ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งแรกและโรงงานผลิต

   ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2463 ผู้ก่อตั้งได้ออกแบบเครื่องหมายการค้าของบริษัท เป็นตัวอักษร M ทับด้วยลูกศรและล้อมด้วยเพชรขนาดใหญ่ ในเดือนมีนาคม บริษัทได้ตั้งสำนักงานตัวแทนขึ้นในเมืองโตเกียว ในปี พ.ศ.2465 บริษัทตัดสินใจสร้างโรงงานและสำนักงานแห่งใหม่ โดยผู้ก่อตั้งบริษัทลงมือออกแบบด้วยตัวเอง แม้ว่าเศรษฐกิจจะย่ำแย่ลง แต่บริษัทยังคงเติบโตได้ด้วยยอดขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น ภายในเวลาสี่ปีนับจากวันที่ก่อตั้ง บริษัทได้กลายเป็นธุรกิจที่เติบโตเต็มที่และมีโรงงานเป็นของตัวเอง
   * ในภาพคือโรงงานช่วงประมาณปี พ.ศ.2467 ประวัติองค์กร พานาโซนิค

   Related Category
   “หลอดไฟเนชั่นแนล” เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่จัดจำหน่ายโดยใช้เครื่องหมายการค้าเนชั่นแนล

   1927

   “หลอดไฟเนชั่นแนล” เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่จัดจำหน่ายโดยใช้เครื่องหมายการค้าเนชั่นแนล

   ในปี พ.ศ.2468 ผู้ก่อตั้งบริษัทสร้างเครื่องหมายการค้าเนชั่นแนลสำหรับหลอดไฟทรงสี่เหลี่ยมที่บริษัทผลิตขึ้น และได้รับสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในปีต่อมา บริษัทหวังว่าหลอดไฟเนชั่นแนลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่ใช้ชื่อเนชั่นแนลนั้น จะกลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วประเทศ และเปิดตัวในปี พ.ศ.2470 ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความนิยมสูงสุดไม่เฉพาะกับผู้ใช้จักรยานเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งกำเนิดแสงสว่างที่สะดวกและปลอดภัย ซึ่งสามารถตั้งวางหรือถือติดตัวไปได้ ยอดขายพุ่งทะยานอย่างรวดเร็วและทำให้เครื่องหมายการค้าเนชั่นแนลกลายเป็นชื่อจำของหลอดไฟพลังงานแบตเตอรี่ ขณะที่มีการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อย่างแพร่หลายทั่วประเทศญี่ปุ่นประวัติองค์กร พานาโซนิค

   Related Category
   กำหนดเป้าหมายการบริหารธุรกิจและปรัชญาขององค์กร

   1929

   กำหนดเป้าหมายการบริหารธุรกิจและปรัชญาขององค์กร

   ในเดือนมีนาคมของปีเดียวกัน ผู้ก่อตั้งได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เฮาส์แวร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง เวิร์คส์ เป็น มัตสุชิตะ อีเล็คทริค แมนูแฟคเจอริ่ง เวิร์คส์ พร้อมกันนั้นได้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมขึ้นภายใต้ชื่อ ‘เป้าหมายการบริหารธุรกิจ’ ‘แสวงหาความกลมกลืนระหว่างผลกำไรกับความเป็นธรรมทางสังคม อุทิศตนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของชาติ และส่งเสริมความก้าวหน้า รวมทั้งสนับสนุนสวัสดิการทั่วไปของสังคม’ แนวคิดนี้ได้มีการพัฒนาไปพร้อมๆ กับการเติบโตของธุรกิจ แต่พานาโซนิคยุคปัจจุบันยังคงรักษาจิตวิญญาณนี้ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ซึ่งเดิมมองว่าบริษัทนี้คือผลแห่งความอุตสาหะบากบั่นของตนเอง ได้เปลี่ยนแปลงหลักปรัชญาการบริหารบริษัทเสียใหม่จากเดิมที่เป็นบริษัทมุ่งแสวงหากำไรกลายเป็นบริษัทที่รับใช้สังคม นอกจากนี้ยังกำหนดปรัชญาขององค์กรดังต่อไปนี้: ‘ความก้าวหน้าและการพัฒนาจะเป็นจริงได้ต้องอาศัยความพยายามผนวกกับความร่วมมือของพนักงานทุกคนในบริษัท ด้วยจิตวิญญาณที่เป็นหนึ่งเดียว เราสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรด้วยความทุ่มเท บากบั่น และซื่อสัตย์’ประวัติองค์กร | พานาโซนิคหลักจรรยาบรรณ | พานาโซนิค

   Related Category
   Konosuke Matsushita ผู้ก่อตั้งบริษัท ประกาศพันธกิจสำคัญของบริษัท

   1932

   Konosuke Matsushita ผู้ก่อตั้งบริษัท ประกาศพันธกิจสำคัญของบริษัท

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ เริ่มคิดทบทวนอย่างลึกซึ้งถึงพันธกิจของผู้ผลิต อันเป็นผลจากการเฝ้าสังเกตองค์กรทางศาสนา และในวันที่ 5 พฤษภาคม ณ อาคาร Central Electric Club ผู้ก่อตั้งได้ประกาศพันธกิจที่แท้จริงของบริษัทให้พนักงานทั้ง 168 คนทราบดังนี้: "แม้ว่าน้ำก๊อกจะถือเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีมูลค่า แต่ย่อมไม่มีใครทักท้วงหากผู้สัญจรไปมาจะดื่มน้ำจากก๊อกข้างทาง นั่นเป็นเพราะมีการแจกจ่ายน้ำประปาอย่างล้นเหลือและมีราคาต่ำ พันธกิจของผู้ผลิตคือ การสร้างความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งของ ด้วยการนำเสนอสินค้าในปริมาณมากและราคาไม่แพง เช่นเดียวกับน้ำประปานั่นเอง" เราสามารถเอาชนะความยากไร้ของผู้คนและส่งเสริมให้สังคมดีขึ้นได้ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีราคาย่อมเยายิ่งขึ้น แนวคิดนี้เรียกว่า "ปรัชญาแห่งน้ำ" ซึ่งได้กลายเป็นปรัชญาที่โด่งดังเป็นที่รู้จักในฐานะแนวคิดหลักของบริษัท หลังจากนั้น ผู้ก่อตั้งได้ประกาศแผนงาน 250 ปี เพื่อทำพันธกิจของบริษัทให้เป็นจริง พนักงานทุกคนล้วนรู้สึกได้ถึงความสูงส่งของพันธกิจและความกล้าหาญองอาจของแผนงาน ซึ่งทำให้บรรยากาศในห้องประชุมเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ผู้ก่อตั้งกำหนดให้วันนั้นเป็น "วันครบรอบการก่อตั้ง" เนื่องจากเป็นวันที่ทุกคนได้รับทราบพันธกิจที่แท้จริงของบริษัท และถือเอาปี พ.ศ.2475 เป็น "ปีแรกของการตื่นรู้ถึงพันธกิจที่แท้จริง"
   * ในภาพคือการฉลองวันครบรอบการก่อตั้งที่แท้จริง ณ อาคาร Central Electric Club ในเมืองโอซาก้าประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   ซื้อลิขสิทธิ์การผลิตวิทยุและนำมาเผยแพร่ต่อในลักษณะสาธารณสมบัติ

   1932

   ซื้อลิขสิทธิ์การผลิตวิทยุและนำมาเผยแพร่ต่อในลักษณะสาธารณสมบัติ

   ในเวลานั้น ผู้ผลิตวิทยุรวมถึงบริษัทเองได้ตกอยู่ในสถานะลำบาก เนื่องจากการใช้วงจรความถี่สูงแบบหลายหลอด (Multi-tube high-frequency circuit) อาจเป็นการละเมิดสิทธิบัตรของผู้ประดิษฐ์ ด้วยเหตุนี้ ผู้ก่อตั้งบริษัทจึงทำการซื้อสิทธิบัตรดังกล่าวในเดือนตุลาคมปีนั้น จากนั้น เขาได้นำไปเผยแพร่สู่สาธารณะโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้บริษัทผู้ผลิตรายอื่นๆ สามารถใช้วงจรดังกล่าวได้ เหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างความก้าวหน้าให้กับอุตสาหกรรมวิทยุโดยรวมเป็นอย่างมาก บริษัทเองได้รับการยกย่องและเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวางประวัติองค์กร | พานาโซนิค松下幸之助の生涯 | Panasonic 企業情報

   Related Category
   ตั้งแผนกการค้าและเริ่มธุรกิจส่งออก

   1932

   ตั้งแผนกการค้าและเริ่มธุรกิจส่งออก

   ก่อนหน้านั้นในปี พ.ศ.2474 เริ่มมีการผลิตแบตเตอรี่และวิทยุ ซึ่งทำให้ธุรกิจของบริษัทขยายตัวอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้ผู้ก่อตั้งบริษัท มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ เริ่มมองไปนอกประเทศ และตั้งแผนกการค้าต่างประเทศขึ้นในเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2475 ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของผู้ก่อตั้งที่อยากให้บริษัท “ผลิตและส่งออกสินค้าได้เอง” ธุรกิจในต่างประเทศของพานาโซนิคเริ่มต้นจากการส่งออกตัวยึดสายไฟ หลอดไฟ และแบตเตอรี่เซลล์แห้ง โดยส่งไปยังประเทศจีนเป็นหลัก ในช่วงเวลานี้ การค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นจะดำเนินการโดยบริษัทการค้าแบบซื้อมาขายไปและบริษัทขนส่งสินค้าต่างชาติเท่านั้น ดังนั้น เมื่อมีบริษัทผู้ผลิตที่ควบคุมการส่งออกของตนเองถือกำเนิดขึ้นมา จึงกลายเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน

   Related Category
   ย้ายสำนักงานใหญ่และวางระบบแผนกธุรกิจ

   1933

   ย้ายสำนักงานใหญ่และวางระบบแผนกธุรกิจ

   จากการที่บริษัทไม่สามารถตอบรับยอดการสั่งซื้อทั้งหมดได้แม้ว่าจะดำเนินการผลิตอย่างเต็มกำลังแล้วก็ตาม ทำให้บริษัทตัดสินใจซื้อที่ดิน 70,000 ตารางเมตรในโคดามะ ซึ่งเป็นย่านชานเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองโอซาก้า มีการก่อสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่และกลุ่มโรงงานผลิต และธุรกิจหลักของบริษัทได้ย้ายไปยังที่ทำการใหม่ตามลำดับ ในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน ผู้ก่อตั้งตัดสินใจมอบหมายให้แต่ละบริษัทดูแลรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ที่ตนผลิตขึ้น จากการปรับโครงสร้างองค์กรในครั้งนี้ทำให้ส่วนงานธุรกิจแต่ละส่วนมีโรงงานและสำนักงานสาขาเป็นของตนเอง และต้องรับผิดชอบงานบริหารจัดการโรงงานและสำนักงานของตนเอง การพัฒนา การผลิต และการขายผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการรักษาการดำเนินงานให้มีผลกำไรโดยใช้ระบบบัญชีแยกเป็นอิสระ
   * ในภาพ ผู้ก่อตั้งบริษัท มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ กำลังอธิบายระบบส่วนงานธุรกิจพานาโซนิค ประวัติองค์กร

   Related Category
   เปิดศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน

   1934

   เปิดศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน

   ผู้ก่อตั้งบริษัท มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ เชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่า "ธุรกิจต้องอาศัยคน" เขาให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับแนวคิด "การสร้างคนก่อนสร้างผลิตภัณฑ์" ดังนั้น เขาจึงเน้นหนักที่การฝึกอบรมมากเป็นพิเศษ จากแนวคิดดังกล่าว สถาบันการฝึกอบรมพนักงานจึงจัดตั้งขึ้นในปีนี้ จุดประสงค์ของสถาบันนี้คือ ช่วยให้ผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษามีความสามารถทางวิชาการในระดับเดียวกับโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ 5 ปี โดยเรียนทั้งหลักสูตรธุรกิจและอุตสาหกรรมและจบการศึกษาภายในเวลาเพียงสามปี เมื่อจบการศึกษาแล้ว พนักงานสามารถเข้ารับตำแหน่งในบริษัทได้ทันทีพานาโซนิค ประวัติองค์กร

   Related Category
   ปรับโครงสร้างองค์กรเป็นบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค อินดัสเทรียล

   1935

   ปรับโครงสร้างองค์กรเป็นบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค อินดัสเทรียล

   ในขณะนั้น บริษัทมีพนักงานประมาณ 3,500 คน และทำยอดขายต่อปีได้ถึง 12 ล้านเยน บริษัทผลิตสินค้าต่างๆ ประมาณ 600 ชนิด และมีเครือข่ายการจัดจำหน่ายกระจายไปยังต่างประเทศ บริษัทได้กลายเป็นกลุ่มอิทธิพลหลักที่สำคัญในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ในเดือนธันวาคมปี พ.ศ.2478 ผู้ก่อตั้ง มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ รวมกิจการบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค แมนูแฟคเจอริ่ง เวิร์คส์ ซึ่งเคยเป็นธุรกิจที่มีเจ้าของคนเดียว และเปลี่ยนชื่อเป็น มัตสุชิตะ อีเล็คทริค อินดัสเทรียล (MEI) เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตนเองที่ว่า องค์กรนี้เป็นสิ่งที่สังคมมอบหมายให้เขาดูแล ส่วนงานอิสระต่างๆ ได้รับการปรับโครงสร้างใหม่เป็นบริษัทสาขาเก้าแห่งและบริษัทร่วมอีกสี่แห่ง โดยมี MEI เป็นบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่พานาโซนิค ประวัติองค์กร

   Related Category
   เริ่มดำเนินงานวิจัยด้านโทรทัศน์

   1935

   เริ่มดำเนินงานวิจัยด้านโทรทัศน์

   วิศวกรชาวยุโรปและอเมริกันจำนวนมากเริ่มศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีโทรทัศน์หลังจากที่ Baird วิศวกรชาวอังกฤษ ถ่ายทอดภาพเคลื่อนไหวผ่านเคเบิลเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2468 ในปี พ.ศ.2478 Kenjiro Takayanagi อาจารย์ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาฮามะมัตสึ สร้างหลอดส่งภาพ (Iconoscope) ที่ใช้งานได้ ซึ่งเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จริง Matsushita รู้สึกสนใจในการพัฒนาเหล่านี้และตัดสินใจส่งวิศวกรหลายคนไปศึกษากับ Takayanagi ทันทีในช่วงปลายปี พ.ศ.2478 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเปิดตัวโครงการวิจัยและพัฒนาของพานาโซนิคเอง ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยในโตเกียว ในปี พ.ศ.2481 ห้องปฏิบัติการแห่งนี้ได้สร้างทีวีต้นแบบขนาด 12 นิ้วขึ้น
   * ในภาพคือทีมงานของมัตสุชิตะ เรดิโอ แมนูแฟคเจอริ่ง ห้องปฏิบัติการวิจัยแห่งโตเกียวที่มีส่วนในการพัฒนาทีวีประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   เริ่มนโยบายทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

   1936

   เริ่มนโยบายทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

   บริษัทเปลี่ยนระบบวันหยุดสองครั้งต่อเดือนไปเป็นวันหยุดทุกสัปดาห์ มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท ได้พิจารณาวันหยุดอย่างละเอียดจากมุมมองของผู้นำที่ต้องการให้การฝึกอบรมพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ละเลยสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เขาแนะนำว่าวันหยุดประจำสัปดาห์สองในสี่วันควรใช้ไปเพื่อการพักผ่อน และอีกสองวันที่เหลือเพื่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

   Related Category
   ผลิตโทรทัศน์ต้นแบบเครื่องแรกได้สำเร็จ

   1938

   ผลิตโทรทัศน์ต้นแบบเครื่องแรกได้สำเร็จ

   ช่วงปลายปี พ.ศ.2478 พานาโซนิคเริ่มทำการวิจัยเกี่ยวกับตัวรับสัญญาณโทรทัศน์ ในปี พ.ศ.2481 ได้มีการสร้างต้นแบบของทีวี CRT ขนาด 12 นิ้วขึ้น ในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2482 การทดสอบส่งสัญญาณคลื่นวิทยุประสบความสำเร็จด้วยดี จากนั้นในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน ได้มีการนำตัวรับสัญญาณทีวีนี้ออกแสดงต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกในงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับไฟฟ้า
   * ในภาพคือตัวรับสัญญาณทีวีในครัวเรือนที่พัฒนาขึ้นในปี 1935พานาโซนิค ประวัติองค์กร

   Related Category
   จัดตั้งแผนกนำเข้า เพื่อนำเข้าวัตถุดิบการผลิต

   1938

   จัดตั้งแผนกนำเข้า เพื่อนำเข้าวัตถุดิบการผลิต

   มีการจัดตั้งแผนกนำเข้าบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เทรดดิ้ง ซึ่งก่อนหน้านั้นดำเนินธุรกิจส่งออกเป็นหลัก วัตถุดิบได้รับการนำเข้าตามข้อกำหนดด้านวัสดุสำหรับพานาโซนิคและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

   Related Category
   ตั้งศูนย์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

   1946

   ตั้งศูนย์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

   ในการประชุมเพื่อนำเสนอนโยบายการบริหารจัดการเมื่อเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2489 มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท ได้ชี้ให้เห็นนโยบายการปรับปรุงทางเทคนิคครั้งใหญ่ ซึ่งรวมการเพิ่มค่าแรง การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการแบ่งส่วนงานเฉพาะมากขึ้น ให้เป็นเป้าหมายเร่งด่วนของตนเอง “ผลิตภัณฑ์ของมัตสุชิตะครองอันดับหนึ่งในใจของคนทั่วไปทั้งด้านความนิยมและประโยชน์ใช้สอย แต่เรายังต้องการเป็นที่หนึ่งของญี่ปุ่นในด้านคุณภาพเช่นกัน” ผู้ก่อตั้งบริษัทได้จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขึ้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพ และดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการไปพร้อมกัน ศูนย์นี้จะอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายในท้องตลาดได้ก็ต่อเมื่อผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วเท่านั้น

   Related Category
   ตั้งห้องปฏิบัติการ PHP และเปิดตัวนิตยสาร PHP

   1946

   ตั้งห้องปฏิบัติการ PHP และเปิดตัวนิตยสาร PHP

   หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายเนื่องจากเกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรวดเร็วและการขาดแคลนอาหารเนื่องจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไม่ดี “ขอแค่มนุษย์เราสามารถใช้ชีวิตได้ตามหลักการของธรรมชาติ หนทางสู่การมีชีวิตที่รุ่งเรือง เต็มไปด้วยความสุขและความสงบก็ทอดยาวอยู่ตรงหน้าเราแล้ว” นั่นคือความคิดของผู้ก่อตั้งบริษัท ในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2489 เขาก่อตั้งสถาบัน PHP เพื่อให้การบรรลุ ‘ความสงบ (Peace) และความสุข (Happiness) ผ่านทางความเจริญรุ่งเรือง (Prosperity)’ เป็นจริง โดยการร่วมแบ่งปันความรู้สึกของกันและกันอย่างเรียบง่ายและศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญหาของมวลชน สถาบันนี้จะออกพบปะผู้คนทั่วทุกที่เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเชิงบวกต่าง ๆ และในเดือนเมษายนของปีถัดมา ได้มีการเปิดตัวนิตยสาร PHP ขึ้น
   * ในภาพคือนิตยสาร PHP ฉบับแรกประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท เดินทางเยือนสหรัฐฯ เป็นครั้งแรก

   1951

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท เดินทางเยือนสหรัฐฯ เป็นครั้งแรก

   ในเดือนมกราคม มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท ออกเดินทางไปศึกษาดูงานที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อรวบรวมข้อมูลและขยายวิสัยทัศน์ของบริษัทในระดับสากล ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ มีความแตกต่างกันมาก และเขารู้สึกว่าเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศมีเรื่องน่าสนใจมากมายให้เรียนรู้ ในเดือนตุลาคม เขาเดินทางไปสหรัฐฯ อีกครั้งเพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านเทคนิคเฉพาะอย่าง ในการเดินทางครั้งนี้ เขายังได้ท่องเที่ยวไปทั่วยุโรปอีกด้วย และเดินทางกลับญี่ปุ่นในเดือนธันวาคมประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   ลงทุนร่วมกับบริษัท นาคากาวะ อีเล็คทริค (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นมัตสุชิตะ รีฟริเจอเรชั่น)

   1952

   ลงทุนร่วมกับบริษัท นาคากาวะ อีเล็คทริค (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นมัตสุชิตะ รีฟริเจอเรชั่น)

   ตู้เย็นไฟฟ้าซึ่งบริษัทหวังว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่สุดเป็นอันดับสามรองจากโทรทัศน์และวิทยุ ได้พัฒนาขึ้นโดยมีกำหนดการที่จะเปิดตัวในปี พ.ศ.2496 อย่างไรก็ตาม ในปีเดียวกันหลังจากสงครามสิ้นสุดลง บริษัท นาคากาวะ อีเล็คทริค ซึ่งประสบผลสำเร็จในการผลิตตู้เย็นและขายให้กองกำลังยึดครองประเทศญี่ปุ่น ได้ขอเข้าร่วมกลุ่มบริษัทพานาโซนิค เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทุนซ้ำซ้อนและเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและประสบการณ์ของบริษัท นาคากาวะ อีเล็คทริค บริษัทดังกล่าวจึงได้รับการต้อนรับเข้าเป็นบริษัทสาขาแห่งหนึ่งของกลุ่มบริษัทพานาโซนิค และรับหน้าที่ผลิตตู้เย็นและอุปกรณ์การทำความเย็นอื่นๆ ในภาพคือตู้เย็นเครื่องแรกของพานาโซนิค "NR-351" ที่เปิดตัวในปี พ.ศ. 2496 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่: ตู้เย็นไฟฟ้า

   Related Category
   เปิดสาขานิวยอร์ก

   1953

   เปิดสาขานิวยอร์ก

   เพื่อค้นหาแนวโน้มตลาดและเทคโนโลยีของต่างประเทศ ตลอดจนสร้างฐานปฏิบัติการเพื่อการขยายธุรกิจในต่างประเทศ มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้ง ได้ทำการเปิดสำนักงานมัตสุชิตะ อีเล็คทริค สาขานิวยอร์กขึ้นในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังไว้ระหว่างการเยือนสหรัฐฯ ครั้งแรกในปี พ.ศ.2494 ในปี พ.ศ.2497 วิทยุพกพาชนิดใช้หลอดสุญญากาศจำนวน 20,000 เครื่องได้รับการส่งออกไปยังสหรัฐฯ
   * ในภาพคือผู้ก่อตั้ง มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ในนิวยอร์ก

   Related Category
   ส่งพนักงานไปยังลาตินอเมริกาเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

   1954

   ส่งพนักงานไปยังลาตินอเมริกาเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

   บริษัทเริ่มต้นปีนี้ด้วยการส่งพนักงานไปยังลาตินอเมริกา เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค อย่างไรก็ตาม ธุรกิจส่งออกไม่เป็นไปตามความคาดหมาย เนื่องจากการห้ามนำเข้าที่มีสาเหตุมาจากปัญหาต่างๆ เช่น การขาดแคลนเงินตราต่างประเทศภายในญี่ปุ่น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการส่งออกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปด้วยวิธีการเดิมๆ ไปเป็นการผลิตภายในประเทศและใช้เงินทุนภายในประเทศ

   Related Category
   ลงทุนร่วมกับบริษัท JVC และปรับโครงสร้าง JVC เป็นบริษัทในเครือ

   1954

   ลงทุนร่วมกับบริษัท JVC และปรับโครงสร้าง JVC เป็นบริษัทในเครือ

   บริษัท เจแปนนีส วิคเตอร์ คอร์ปอเรชั่น (JVC) ไม่มีผลกำไรหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ดังนั้น ธนาคารที่ดูแลบริษัทดังกล่าวจึงขอให้พานาโซนิคเข้ามาปรับโครงสร้างการบริหารจัดการของ JVC เสียใหม่ พานาโซนิคส่งผู้จัดการไปสองคน ซึ่งเริ่มทำการปรับปรุงบริษัทร่วมกับ Kichisaburo Nomura อดีตเอกอัครราชทูตประจำสหรัฐฯ ที่ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท แม้ว่า JVC จะผลิตสินค้ามากมาย เช่น โทรทัศน์และเครื่องเล่นแผ่นเสียงไฟฟ้า ซึ่งเป็นคู่แข่งกับสินค้าของพานาโซนิค แต่ มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ เชื่อว่า การแข่งขันอย่างเป็นธรรมจะทำให้สังคมเจริญก้าวหน้าและนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง เขาจึงให้ผู้จัดการทั้งสองคนทำงานต่อไปในระหว่างการปรับโครงสร้างบริษัท JVC

   Related Category
   ร่วมมือด้านเทคนิคกับมัลลอรี่

   1956

   ร่วมมือด้านเทคนิคกับมัลลอรี่

   พานาโซนิคได้ทำความร่วมมือทางเทคนิคกับบริษัท พี. อาร์. มัลลอรี่ (ปัจจุบันคือ ดูราเซลล์) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในฐานะผู้พัฒนาแบตเตอรี่เซลล์ปรอท ในปี พ.ศ.2508 มีการตั้งบริษัท เนชั่นแนล มัลลอรี่ แบตเตอรี่ ขึ้นโดยเป็นการร่วมทุนระหว่างสองบริษัท และแบตเตอรี่เซลล์แห้งแบบอัลคาไลน์รุ่นแรกของพานาโซนิคได้วางจำหน่ายในปี พ.ศ.2510 ในชื่อ แบตเตอรี่อัลคาไลน์เนชั่นแนล มัลลอรี่
   * ในภาพเป็นการประชุมร่วมผู้ถือหุ้นของพานาโซนิคและมัลลอรี่ ซึ่งในที่ประชุมนี้ผู้ก่อตั้งได้ลงนามในข้อตกลงการทำกิจการร่วมค้าด้วย

   Related Category
   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท ได้บริจาคเงินเพื่อซ่อมแซมประตูคามินาริมง ในย่านอาซากุสะของโตเกียว ซึ่งได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้

   1960

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท ได้บริจาคเงินเพื่อซ่อมแซมประตูคามินาริมง ในย่านอาซากุสะของโตเกียว ซึ่งได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้

   ประตูคามินาริมงในย่านอาซากุสะของโตเกียว คือสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ประตูนี้ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ในปี พ.ศ. 2408 และได้รับการปฏิสังขรณ์ด้วยเงินบริจาคจากผู้ก่อตั้ง นอกจากนี้ เขายังเสนอให้แขวนโคมขนาดใหญ่ไว้ที่ประตูด้วย นับจากนั้นเป็นต้นมา ได้มีการบูรณะซ่อมแซมโคมใหญ่นี้ทุกๆ สิบปีโคมยักษ์สีแดงที่อุทิศให้กับประตูคามินาริมงของวัดเซนโซจิ

   Related Category
   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งพานาโซนิค ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และ Mr.Masaharu Matsushita ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานบริษัท

   1960

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งพานาโซนิค ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และ Mr.Masaharu Matsushita ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานบริษัท

   ในเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2504 หลังจบการสรุปนโยบายการบริหารจัดการประจำปี ผู้ก่อตั้งได้ประกาศการลาออกจากตำแหน่งประธานบริษัท "ด้วยความร่วมมือจากทุกๆ ท่าน ปีที่แล้วเราจึงบรรลุเป้าหมายแผนงานห้าปีของเราได้สำเร็จและฉลองวันคล้ายวันเกิดปีที่ 65 ของผม ผมตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่ผมจะลาออกจากตำแหน่งประธานบริษัทและตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร จะบอกว่าผมขอลดบทบาทตัวเองในฝ่ายบริหารของบริษัทก็ว่าได้ แม้ว่าผมจะเกษียณตัวเองในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการพัฒนาบริษัท แต่ผมเชื่อมั่นว่าบริษัทของเราจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างยอดเยี่ยมภายในการดูแลของผู้บริหารชุดใหม่" ทุกคนที่เข้าร่วมประชุมต่างตกตะลึงกับคำประกาศนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทภายใต้การดูแลของ Mr.Masaharu Matsushita ประธานคนใหม่ ได้ผนึกกำลังเพื่อบรรลุพันธกิจขององค์กร และเข้าสู่ยุคใหม่ของการดำเนินธุรกิจ ผู้ก่อตั้งยังใช้โอกาสนี้กลับมาศึกษาแนวความคิด PHP ที่หยุดชะงักไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 อีกครั้งในบ้านพักชินชิน-อันในกรุงเกียวโตอีกด้วย
   * ในภาพคือพิธีแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ โดยมีผู้ก่อตั้ง (ขวาสุด) ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในขณะนั้น และ Mr.Masaharu Matsushita ประธานบริษัท (ที่ 2 จากขวา) เข้าร่วมในพิธีด้วยประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท ขึ้นปกนิตยสารไทม์

   1962

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท ขึ้นปกนิตยสารไทม์

   ช่วงปี พ.ศ.2501 โดยประมาณ หลักปรัชญาการดำรงอยู่ร่วมกันและการประสบความสำเร็จร่วมกัน ตลอดจนพันธกิจองค์กรของพานาโซนิคได้เข้าไปมีบทบาทสำคัญในหนังสือพิมพ์และนิตยสารระดับโลก รวมถึง Time, Life และ New York Times ภาพของ Konosuke Matsushita ผู้ก่อตั้งบริษัท บนปกนิตยสาร Time ฉบับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2505 มีบทความที่สัมภาษณ์ถึงเส้นทางอาชีพ ความคิด การพัฒนาอย่างรวดเร็วของพานาโซนิค และปรัชญาการจัดการของเขา
   * ในภาพคือนิตยสาร Time ฉบับแนะนำผู้ก่อตั้งและพานาโซนิค

   Related Category
   จัดงาน

   1964

   จัดงาน "Atami Conference" เพื่อพบปะตัวแทนจำหน่ายและบริษัทต่างๆ จากทั่วญี่ปุ่น

   จากผลการตอบสนองต่อภาวะเศรษฐกิจเฟื่องฟู ช่วงต้นของปีนี้ ทำให้รายได้และกำไรของพานาโซนิคลดลงอย่างมากในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2493 ซึ่งเป็นช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ ด้วยยอดขายที่ย่ำแย่ ผู้จำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายเองจึงตกอยู่ในภาวะขาดทุนสะสมด้วยเช่นกัน เพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้ง ได้จัดการประชุมขึ้นในเดือนกรกฎาคม และเชิญประธานบริษัทจัดหน่ายและบริษัทตัวแทนทั่วประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วม การประชุมดำเนินไปอย่างดุเดือดเนื่องจากมีข้อร้องเรียนและคำขอมากมายมาจากตัวแทนจำหน่ายและผู้จัดจำหน่าย ในวันที่สามของการประชุม ผู้ก่อตั้งได้ครุ่นคิดและกล่าวว่า “ในการเอาชนะวิกฤติครั้งนี้คงไม่มีวิธีอื่นแล้ว นอกจากการขอร้องพวกเราเองและเพื่อนนักธุรกิจของเราอย่างตรงไปตรงมาให้ยอมเปลี่ยนแปลงเพื่อโอกาสที่ดีกว่า” ความเงียบเข้าปกคลุมทั้งห้องประชุมและทุกฝ่ายต่างให้สัญญาว่าจะทุ่มเทความพยายามและให้ความร่วมมือในสถานการณ์นี้ร่วมกันประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   เริ่มใช้นโยบายทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

   1965

   เริ่มใช้นโยบายทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

   ในเดือนเมษายน พานาโซนิคเริ่มสัปดาห์การทำงาน 5 วันเป็นครั้งแรกของญี่ปุ่น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำแถลงของผู้ก่อตั้ง มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ว่า "เพื่อแข่งขันกับบริษัทผู้ผลิตระดับโลก เราต้องเพิ่มสมรรถนะของเราให้ได้โดยเร็ว" ผู้ก่อตั้งประกาศว่า พานาโซนิคจะให้พนักงานหยุดสองวันต่อสัปดาห์ ในแง่หนึ่งคือเพื่อให้พนักงานได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ และอีกแง่หนึ่งคือเพื่อให้พนักงานได้เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตที่มีวัฒนธรรม คำประกาศของเขาได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ด้วยแนวทางของคำคมที่ว่า "เรียนหนึ่งวัน และพักหนึ่งวัน" บริษัทสามารถทำให้สัปดาห์ทำงานมี 5 วันได้สำเร็จ ซึ่งส่งเสริมให้พนักงานมีความต้องการที่จะทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมอย่างรวดเร็ว
   * ในภาพคือจดหมายข่าวภายในบริษัทฉบับหนึ่งในขณะนั้น ซึ่งอธิบายนโยบาย "เรียนหนึ่งวัน และพักหนึ่งวัน"ประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   ครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งบริษัท

   1968

   ครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งบริษัท

   นอกจากนี้ยังมีการจัดงานเลี้ยงฉลองเพื่อระลึกถึงวันครบรอบ 50 ปี เพื่อแสดงความขอบคุณต่อผู้จำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย และผู้สนับสนุนตามลำดับ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พานาโซนิคยังได้ประกาศว่าบริษัทจะบริจาคเงินทั้งหมด 5 พันล้านเยนจัดตั้งกองทุนป้องกันอุบัติเหตุจราจรที่เกี่ยวกับเด็ก เพื่อเป็นการขอบคุณที่สังคมให้การสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดีมาตลอด ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทยังได้ประกาศการพัฒนาโรงงานในประเทศญี่ปุ่นในพื้นที่ที่ประชากรลดลงเนื่องจากปัญหาการโยกย้ายเข้าเมือง ในด้านธุรกิจ เราโชคดีที่ได้พบกับช่วงเศรษฐกิจเฟื่องฟู "Izanagi boom" ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีและด้วยความทุ่มเทอย่างกระตือรือร้นของพนักงานทุกคน จึงทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ระลึกวันครบรอบ 50 ปีขึ้นมาเป็นจำนวนมาก พานาโซนิคมีความสามารถในการผลิตมากขึ้นสองเท่าพร้อมทั้งมียอดขายเพิ่มขึ้น 34.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ความสำเร็จเหล่านี้มีส่วนช่วยให้เกิดการฉลองครบรอบปีที่ 50ประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   Matsushita Pavilion ร่วมแสดงสินค้าในงาน Japan World Exposition

   1970

   Matsushita Pavilion ร่วมแสดงสินค้าในงาน Japan World Exposition

   งานมหกรรมโลกที่ญี่ปุ่นกับแนวคิด "ความก้าวหน้าและความปรองดองเพื่อมวลมนุษยชาติ (Progress and Harmony for Mankind)" จัดให้มีขึ้นเป็นเวลาหกเดือนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมของปีนี้ และใช้ย่านเซนริคิวเรียวในโอซาก้าเป็นสถานที่จัดงาน พานาโซนิคจัดแสดงศาลามัตสุชิตะ (Matsushita Pavilion) ภายใต้แนวคิด 'ประเพณีดั้งเดิมกับการพัฒนา -- ถึงผู้คนในอีก 5,000 ปีนับจากนี้ (Tradition and Development -- To People 5,000 Years from Now)' บริเวณด้านหน้าของศาลาซึ่งตกแต่งโดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมยุคเท็มเปียว เป็นจุดจัดแสดงแคปซูลกาลเวลาที่มีชื่อว่า EXPO'70 และที่ด้านหลังของศาลาเป็นห้องพิธีชงชาซึ่งผู้มาเยี่ยมชมจะได้มีโอกาสสัมผัสกับประเพณีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะของญี่ปุ่น ในระหว่างการจัดงานนี้มีผู้เข้าเยี่ยมชม Matsushita Pavilion เป็นจำนวนทั้งหมด 7,600,000 คนประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้ง รับตำแหน่งที่ปรึกษาบริษัท Arataro Takahashi อดีตรองประธานบริษัทขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

   1973

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้ง รับตำแหน่งที่ปรึกษาบริษัท Arataro Takahashi อดีตรองประธานบริษัทขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

   ในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2516 ผู้ก่อตั้งลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทขณะที่บริษัทกำลังฉลองในวาระครบรอบ 55 ปี และผันตัวเองมารับตำแหน่งที่ปรึกษาของบริษัท ยุคใหม่ภายใต้การควบคุมดูแลของประธานกรรมการ Mr.Arataro Takahashi และประธานบริษัท Mr.Masaharu Matsushita ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ข่าวการบริจาคเงิน 5 พันล้านเยนให้กับกองทุนสวัสดิการสังคมของแต่ละจังหวัดในญี่ปุ่น ได้รับเสียงชื่นชมสนับสนุนจากสังคม
   * ในภาพ ผู้ก่อตั้งกำลังกล่าวทักทายเนื่องในโอกาสพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการ พร้อมด้วยว่าที่ประธานกรรมการคนใหม่ Mr.Arataro Takahashi และประธานบริษัท Mr.Masaharu Matsushitaประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   รองนายกรัฐมนตรี เติ้งเสี่ยวผิงของจีน เยี่ยมชมแผนกโทรทัศน์

   1978

   รองนายกรัฐมนตรี เติ้งเสี่ยวผิงของจีน เยี่ยมชมแผนกโทรทัศน์

   ในเดือนตุลาคมของปีเดียวกัน เติ้ง เสี่ยวผิง รองนายกรัฐมนตรีของจีนได้เข้าเยี่ยมชมส่วนงานทีวีของบริษัทในจังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นและกล่าวว่า “ผมอยากขอความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการจัดการ” ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาธุรกิจของพานาโซนิคในประเทศจีนจึงเริ่มต้นขึ้นด้วยการที่ผู้ก่อตั้ง มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ตอบรับและกล่าวว่า “ผมจะช่วยท่านอย่างเต็มที่” ต่อมาในปี พ.ศ.2522 ผู้ก่อตั้งได้ไปเยือนจีนและหารือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลจำนวนมาก รวมถึงรองนายกเติ้งด้วย
   *ในภาพคือรองนายกรัฐมนตรี เติ้ง เสี่ยวผิง และคณะกำลังเยี่ยมชมส่วนงานทีวีโดยมีผู้ก่อตั้งเป็นผู้นำชม

   Related Category
   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท รับรางวัลในมาเลเซีย

   1979

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท รับรางวัลในมาเลเซีย

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้ง ได้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียและเข้ารับรางวัล Pangrima Mank Negara Award ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพลเรือนระดับสูงสุดของมาเลเซีย และได้รับบรรดาศักดิ์เป็นตัน-สรี (Tan Sri) จากรัฐบาลมาเลเซีย ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงกัวลาลัมเปอร์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชุดนี้เป็นการแสดงความชื่นชมต่อการช่วยเหลือที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศมาเลเซีย นับตั้งแต่ที่มีการก่อตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค (มาเลเซีย) ในปี พ.ศ.2508 เป็นต้นมา

   Related Category
   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ เดินทางเยือนจีน

   1979

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ เดินทางเยือนจีน

   การพัฒนาธุรกิจของพานาโซนิคในประเทศจีนเริ่มต้นขึ้นในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2521 เมื่อรองนายกรัฐมนตรี เติ้ง เสี่ยวผิง เข้าเยี่ยมชมส่วนงานทีวีของพานาโซนิค หลังจากนั้นผู้ก่อตั้งได้เดินทางไปเยือนประเทศจีนในปีถัดมา จากการหารือกับรองนายกรัฐมนตรีเติ้งและรองนายกรัฐมนตรีกู่มู่ ผู้ก่อตั้งบริษัทได้สัญญาที่จะให้ความร่วมมือด้านอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการสร้างความทันสมัยของจีน

   Related Category
   Harvard Graduate School of Business Administration แต่งตั้งให้ Konosuke Matsushita เป็นประธานผู้นำ

   1981

   Harvard Graduate School of Business Administration แต่งตั้งให้ Konosuke Matsushita เป็นประธานผู้นำ

   พานาโซนิคบริจาคเงินจำนวนหนึ่งล้านดอลลาร์ให้แก่ Harvard Graduate School of Business Administration ในสหรัฐฯ กองทุนนี้นำไปสู่การแต่งตั้งตำแหน่งประธานผู้นำ Konosuke Matsushita Chair of Leadership Graduate School of Business Administration แห่งนี้ตั้งชื่อตำแหน่งประธานตามบุคคลและมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ แต่ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่ตั้งชื่อตามบุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองอเมริกัน

   Related Category
   มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติ ในสมัยที่ มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิ ได้ก่อตั้งรางวัล Japan International Prize

   1983

   มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติ ในสมัยที่ มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิ ได้ก่อตั้งรางวัล Japan International Prize

   จากความคิดที่ว่า "ญี่ปุ่นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการตัดสินใจที่ช่วยฟื้นฟูประชาคมนานาชาติ" ทำให้ผู้ก่อตั้งสร้างมูลนิธิ Japan Prize Preparatory Foundation ขึ้นในปีก่อนหน้า และดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิคนแรก ในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2526 มูลนิธิเปลี่ยนชื่อเป็น "มูลนิธิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น" ดำเนินการภายใต้ขอบเขตอำนาจของรัฐบาลและจัดตั้งรางวัล Japan International Award ขึ้นอย่างเป็นทางการ พิธีมอบรางวัลครั้งแรกจัดขึ้นในเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2528 โดยผู้ก่อตั้งซึ่งในขณะนั้นอยู่ในวัย 90 แล้ว ได้เข้าร่วมงานและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะบนเวทีด้วย
   * ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2553 ได้เปลี่ยนเป็นมูลนิธิจดทะเบียนเพื่อผลประโยชน์สาธารณะและเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิ Japan Prize Foundation

   Related Category
   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้ง ได้รับรางวัลจากรัฐบาลญี่ปุ่น

   1987

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้ง ได้รับรางวัลจากรัฐบาลญี่ปุ่น

   ในวันที่ 29 เมษายน (วันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิ) มีการประกาศผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Spring honors และผู้ก่อตั้งบริษัทได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดอกคิริ (Grand Cordon of the Order of the Paulownia Flowers) ปี พ.ศ.2499 ผู้ก่อตั้งได้รับเหรียญเกียรติยศแถบสีน้ำเงิน (Medal with Blue Ribbon) ปี พ.ศ.2508 เขาได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อาทิตย์อุทัยชั้นที่ 2 (Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star) ปี พ.ศ.2513 เขาได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงคลรัตน์ชั้น 1 (Grand Cordon of the Order of the Sacred Treasure) และในปี พ.ศ.2524 เขาได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อาทิตย์อุทัยชั้นสูงสุด (Grand Cordon of the Order of the Rising Sun) อิสริยาภรณ์ทั้งหมดนี้เป็นการประกาศเกียรติคุณระดับสูงสุดสำหรับพลเรือน ผู้ก่อตั้งเข้าร่วมพิธีซึ่งจัดขึ้นที่พระราชวังอิมพีเรียลในเดือนพฤษภาคม โดยได้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชุดใหม่จากสมเด็จพระจักรพรรดิและได้กล่าวขอบคุณต่อสมเด็จพระจักรพรรดิอย่างใกล้ชิด ในภาพคือผู้ก่อตั้งหลังรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดอกคิริ

   Related Category
   ตั้งมูลนิธิ Matsushita International Foundation (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Matsushita Konosuke Memorial Foundation)

   1988

   ตั้งมูลนิธิ Matsushita International Foundation (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Matsushita Konosuke Memorial Foundation)

   มูลนิธิสากล Matsushita International Foundation ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนประชาคมนานาชาติผ่านการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในระดับนานาชาติ และการฝึกอบรมบุคลากรระหว่างประเทศ ในปีต่อมา มูลนิธิเริ่มให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคลากรต่างประเทศ โดยเริ่มจากการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรในระดับนานาชาติตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 และมอบเงินช่วยเหลือสำหรับชาวญี่ปุ่นที่ศึกษาในต่างประเทศ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ในปี พ.ศ.2553 ได้ควบรวมกิจการกับมูลนิธิ K. Matsushita Foundation of EXPO '90 และเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิ Konosuke Matsushita Memorial Foundation
   * ตามที่ได้มีการปฏิรูประบบองค์กรเพื่อสาธารณะ ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ.2555 มูลนิธิจึงได้เปลี่ยนเป็นองค์กรเพื่อสาธารณะมูลนิธิ Konosuke Matsushita Memorial Foundation

   Related Category
   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท เสียชีวิตลง

   1989

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท เสียชีวิตลง

   วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2532 ผู้ก่อตั้ง มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ถึงแก่กรรมด้วยวัย 94 ปี หลังออกจากภูมิลำเนาเดิมเมื่อมีอายุได้ 9 ปี บางครั้ง ผู้ก่อตั้งได้รับการขนานนามว่าเป็น “เทพแห่งธุรกิจ” ที่ได้รับความเคารพรักจากผู้คนทุกสารทิศ ด้วยความเคารพในความสำเร็จจากการก่อตั้งบริษัทพานาโซนิคจนกลายเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรชั้นนำระดับโลกของยุคนี้ บุคคลผู้มีอำนาจหลายระดับชั้นจากทั่วโลกต่างได้รับอิทธิพลอย่างมากจากความเฉียบแหลมทางธุรกิจ ความมีมนุษยธรรม และวิสัยทัศน์ที่มีต่อสังคมของเขา ข่าวการจากไปของผู้ก่อตั้งแพร่สะพัดไปในโลกธุรกิจและการบริหาร มีการส่งข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจากเหล่าผู้นำ เช่น นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น และประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
   * ในภาพคือพิธีไว้อาลัย มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ เมื่อวันที่ 29 เมษายน

   Related Category
   เปิดตัวไฟจักรยานพลังงานแบตเตอรี่ ทรงหัวกระสุน

   1923

   เปิดตัวไฟจักรยานพลังงานแบตเตอรี่ ทรงหัวกระสุน

   พานาโซนิคเปิดตัวไฟจักรยานที่ใช้แบตเตอรี่ชุดประกอบสำเร็จแบบพิเศษและหลอดไฟขนาดเล็ก ในขณะที่ถ่านไฟฉายที่วางจำหน่าย ณ ช่วงเวลานั้นมีอายุการใช้งานสั้น (โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 2-3 ชั่วโมง) แต่แบตเตอรี่ของบริษัทมีอายุการใช้งานนานกว่า 30 ชั่วโมง จึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมที่ปฏิวัติแบตเตอรี่ในแบบเดิมๆ โดยสิ้นเชิงประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท เยือนยุโรปเป็นครั้งแรก

   1951

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท เยือนยุโรปเป็นครั้งแรก

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท เดินทางเยือนสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมของปีนี้ ด้วยความตระหนักอย่างแรงกล้าถึงความจำเป็นในการจัดการจากมุมมองระดับโลก เขาเดินทางต่อไปยังประเทศแถบยุโรปอีก 4 ประเทศ ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร ตลอดระยะเวลาดังกล่าวจนกระทั่งเดินทางกลับญี่ปุ่นในเดือนธันวาคมของปีเดียวกัน เขาได้เยี่ยมชมโรงงานและสถานที่ต่างๆ ในแต่ละประเทศและมองหาความร่วมมือด้านธุรกิจและด้านเทคนิคกับบริษัทชั้นนำในวงการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของยุโรปและสหรัฐฯ
   * ในภาพผู้ก่อตั้งในเครื่องบินระหว่างการท่องเที่ยวเพื่อสังเกตการณ์ยุโรปและสหรัฐฯ

   Related Category
   ส่งพนักงานไปยังเม็กซิโก ในฐานะผู้แทนคนแรกของบริษัทในลาตินอเมริกา

   1938

   ส่งพนักงานไปยังเม็กซิโก ในฐานะผู้แทนคนแรกของบริษัทในลาตินอเมริกา

   พานาโซนิคส่งพนักงานไปเม็กซิโก ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของอุปกรณ์ชุดสายไฟในขณะนั้น โดยพนักงานคนดังกล่าวเป็นตัวแทนคนแรกของบริษัทในแถบลาตินอเมริกา

   Related Category
   เปิดตัวผลิตภัณฑ์แรก ได้แก่ เต้าเสียบและเต้ารับชนิด 2 ด้าน

   1918

   เปิดตัวผลิตภัณฑ์แรก ได้แก่ เต้าเสียบและเต้ารับชนิด 2 ด้าน

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้ง เชื่อมั่นว่าครัวเรือนทั่วไปจะมีความต้องการซื้อสูงมากสำหรับผลิตภัณฑ์ชุดสายไฟที่มีคุณภาพสูงและใช้สะดวก ด้วยเหตุนี้ สินค้าอย่างแรกที่บริษัทผลิตและทำการตลาดคือ เต้าเสียบและเต้ารับชนิด 2 ด้าน เนื่องจากบ้านทั่วไปในขณะนั้นจะมีปลั๊กไฟเดี่ยวสำหรับไฟหนึ่งดวง ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ใช้งานไฟสองดวง หรือไฟกับเตารีดได้จึงได้รับความนิยม
   * ในภาพคือผลิตภัณฑ์แรกของบริษัท นั่นคือ เต้าเสียบ (ซ้าย) และเต้ารับชนิด 2 ด้าน ในปี พ.ศ.2463 (ขวา)ประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   Mr. Gobel ผู้ประกอบการในอินโดนีเซียและสมาชิกสภานิติบัญญัติ เข้าเยี่ยม มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท

   1957

   Mr. Gobel ผู้ประกอบการในอินโดนีเซียและสมาชิกสภานิติบัญญัติ เข้าเยี่ยม มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท

   ประธานาธิบดี Sukarno ของอินโดนีเซีย ส่งทีมงานไปญี่ปุ่นเพื่อจัดซื้อวิทยุ เพราะเชื่อมั่นว่าการใช้งานวิทยุอย่างแพร่หลายคือมาตรการสำคัญในการรวมอินโดนีเซียให้เป็นหนึ่งเดียวกัน Mr. Mohammad Gobel สมาชิกคนหนึ่งในทีมงานนี้ได้พบกับ มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้ง และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวโน้มด้านการเมือง เศรษฐกิจ และความมีอิสระในประเทศอินโดนีเซียในฐานะนักลงทุน เมื่อได้รับฟังมุมมองดังกล่าว ผู้ก่อตั้งจึงตกลงทำการค้ากับบริษัทของ Mr. Gobel แม้ว่าจะเป็นรายการค้าเล็กๆ ก็ตาม ในปี พ.ศ.2503 พานาโซนิคตกลงทำสัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริษัทของ Mr. Gobel ซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในภายหลัง

   Related Category
   นโยบายการกำหนดราคาบนพื้นฐานการอยู่ร่วมกันและปรัชญาการสร้างความรุ่งโรจน์ไปด้วยกัน

   1935

   นโยบายการกำหนดราคาบนพื้นฐานการอยู่ร่วมกันและปรัชญาการสร้างความรุ่งโรจน์ไปด้วยกัน

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ อุทิศแรงกายแรงใจของเขาเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงในราคาที่ครอบครัวทั่วๆ ไปจะสามารถหาซื้อได้ เขาเชื่อว่าการขายสินค้าโดยมีกำไรพอเหมาะจะสร้างความมั่นคงให้กับทั้งผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกได้มากกว่า ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่าย และเรียกความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อนโยบายราคาขายปลีก ด้วยเหตุนี้ เขาจึงกำหนดนโยบายราคายุติธรรมขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาการดำรงอยู่ร่วมกันและการประสบความสำเร็จร่วมกันของเขา ซึ่ง "ราคาที่เป็นธรรม (fair price)" หมายถึงราคาที่เหมาะสมแทนที่จะเป็นราคาตายตัว สมาคมผู้ค้าปลีก Matsushita Retailers Association ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาหลักปรัชญาการดำรงอยู่ร่วมกันและการประสบความสำเร็จร่วมกันของ Matsushitaประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   ตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อิเล็กทรอนิกส์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งต่อยอดจากความร่วมมือด้านเทคนิคกับฟิลิปส์

   1952

   ตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อิเล็กทรอนิกส์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งต่อยอดจากความร่วมมือด้านเทคนิคกับฟิลิปส์

   ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 พานาโซนิคมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทดัตช์ นั่นคือบริษัทฟิลิปส์มาก่อน หลังจากจบสงคราม ฟิลิปส์ได้ติดต่อเพื่อดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับพานาโซนิคต่อไป จากการเป็นพันธมิตรด้านทุนและเทคโนโลยีกับฟิลิปส์จึงเกิดเป็นบริษัทสาขาที่ชื่อ มัตสุชิตะ อิเล็กทรอนิก คอร์ปอเรชั่น โดยก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคมของปีนี้ ซีอีโอของฟิลิปส์กล่าวว่า สิ่งสำคัญไม่ได้มีเพียงเรื่องของ "การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการรับค่าตอบแทนของความช่วยเหลือด้านเทคนิค" เท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นว่าความร่วมมือเป็นพันธมิตรครั้งนี้เป็นเสมือน "การแต่งงาน" ของทั้งสองบริษัทอีกด้วยประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   ตั้งแผนกเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า

   1927

   ตั้งแผนกเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า

   ผู้ก่อตั้ง มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ได้ตั้งแผนกการทำความร้อนด้วยไฟฟ้าขึ้น เนื่องจากต้องการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงในราคาที่ครอบครัวทั่วไปสามารถหาซื้อได้ ด้วยความคิดนี้ จึงเริ่มทำการพัฒนาเตารีดก่อนเป็นอย่างแรก สามเดือนให้หลังจึงได้มีการเปิดตัว "Super Iron" ที่ใช้โครงสร้างใหม่โดยการนำแผ่นเหล็กมาประกบฮีทเตอร์ เตารีดนี้มีคุณภาพระดับเดียวกับเตารีดทั่วๆ ไป แต่มีราคาต่ำกว่า 30% วิศวกรผู้คิดค้น "Super Iron" คือ Tetsujiro Nakao ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ๆ มากมาย ในฐานะที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของพานาโซนิค

   Related Category
   เผชิญความเสี่ยงในการเลิกกิจการ

   1946

   เผชิญความเสี่ยงในการเลิกกิจการ

   เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง พานาโซนิคได้กลับมาเริ่มกระบวนการผลิตเพื่อการใช้งานทางพลเรือนทันที อย่างไรก็ตาม ในต้นปีเดียวกันนั้น นโยบายของศูนย์บัญชาการสูงสุดของกองกำลังสัมพันธมิตร (General Headquarters (GHQ)) มีความเข้มงวดยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ในเดือนมีนาคม บริษัทถูกจัดให้เป็นบริษัทต้องห้าม และทรัพย์สินทั้งหมดถูกอายัด ในปี 1948 พานาโซนิคตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเจ็ดประการ ซึ่งเป็นการกวาดล้างพานาโซนิคจากบริการสาธารณะ และ ณ จุดหนึ่ง เผชิญกับความเป็นไปได้ในการเลิกกิจการ Konosuke Matsushita ผู้ก่อตั้งบริษัท ตอบโต้มาตรการนี้ด้วยการยืนกรานอย่างแข็งขันตลอดสี่ปีหลังจากนั้นว่า ธุรกิจของบริษัทคือ "การผลิตและจำหน่ายเฉพาะสินค้าที่จำเป็นต่อวิถีชีวิตอันสงบสุขของคนทั่วไป" ด้วยเหตุนี้ ข้อจำกัดส่วนใหญ่จึงได้รับการยกเลิกในช่วงครึ่งปีหลังของปี 1950 และบริษัทรอดพ้นจากความเสี่ยงในการเลิกกิจการประวัติองค์กร | พานาโซนิค พานาโซนิคหลีกเลี่ยงสถานะกลุ่มทุนผูกขาดแบบไซบัตสึ (Zaibatsu) อย่างหวุดหวิด

   Related Category
   Konosuke Matsushita ผู้ก่อตั้งบริษัท ปรากฏตัวในนิตยสาร Life ญี่ปุ่น ฉบับพิเศษ

   1964

   Konosuke Matsushita ผู้ก่อตั้งบริษัท ปรากฏตัวในนิตยสาร Life ญี่ปุ่น ฉบับพิเศษ

   หลักการและภารกิจการดำรงอยู่ร่วมกันและการประสบความสำเร็จร่วมกันของบริษัท ได้รับการเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารทั่วโลก เช่น Time, Life และ the New York Times ในราวปี 1958 เป็นต้นมา นิตยสาร Life ฉบับวันที่ 11 กันยายน ได้แนะนำบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค และ Konosuke Matsushita ในบทความที่ชื่อว่า "พบกับ Mr. Matsushita" ในบทความนี้ ผู้เขียนเรียกผู้ก่อตั้งว่า "ชายผู้มี 5 บทบาท ได้แก่ สุดยอดนักอุตสาหกรรม ผู้มีรายได้สูงสุด นักคิดผู้สร้างสรรค์ นักจัดพิมพ์ และนักเขียนขายดี" ผู้เขียนยังจัดให้เขาเป็น "นักริเริ่มที่มีทักษะของ Henry Ford ราชาแห่งยานยนต์ และ Horatio Alger (นักเขียนชาวอเมริกันผู้ทรงอิทธิพล) รวมกัน"

   Related Category
   สื่อสาร

   1939

   สื่อสาร "กฎ 3 ประการ"

   เนื่องจากกองทัพทวีความแข็งแกร่งภายในญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัทจึงจำเป็นต้องพยุงธุรกิจหลักในการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าของบริษัท ด้วยการยอมร่วมมือผลิตอุปกรณ์ทางการทหารของประเทศ เพื่อให้บริษัทอยู่รอด อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทหลงลืมเป้าหมายหลักและตกอยู่ในสภาพการบริหารจัดการที่หละหลวม ผู้ก่อตั้งจึงประกาศสิ่งที่เรียกว่า “กฎ 3 ประการ” ให้ทราบทั่วกันทั้งบริษัท ได้แก่ "กฎการบริหารจัดการ" "กฎการเงิน" และ "กฎความเป็นผู้นำของพนักงานและกฎความเป็นปัจเจกบุคคล" กฎ 3 ประการนี้สร้างความตระหนักให้พนักงานทุกคน ด้วยการประกาศว่า "ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการหรือการตลาด เราจะต้องโปร่งใสและเปิดเผย แทนที่จะปิดบังเป็นเรื่องส่วนตัว"

   Related Category
   ประกาศนโยบายการบริหารจัดการฉบับแรก

   1940

   ประกาศนโยบายการบริหารจัดการฉบับแรก

   สงครามโลกครั้งที่ 2 เปิดฉากขึ้นในเดือนกันยายนของปีก่อนหน้า และเมื่อญี่ปุ่นเสริมกำลังทางทหารยามสงคราม จึงเกิดการวางข้อจำกัดครั้งใหญ่ในการผลิตของพลเรือน ท่ามกลางสภาพการณ์เช่นนี้ บริษัทได้ประกาศนโยบายการบริหารจัดการฉบับแรก ในคำประกาศนั้น ผู้ก่อตั้งเน้นย้ำว่า "เราต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลังในการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ของชาติ แต่เมื่อคำนึงถึงสาธารณชนแล้ว อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมของบริษัทในช่วงปลอดสงครามก็นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน" นับแต่นั้นมา พานาโซนิคได้จัดงานประกาศนโยบายการบริหารจัดการในวันที่ 10 มกราคมของทุกปี เพื่อแสดงนโยบายต่างๆ ของปีอย่างเป็นรูปธรรมKonosuke Matsushita ผู้ก่อตั้งบริษัท

   Related Category
   สนับสนุนแผนการขับเคลื่อนทั่วไปเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพสูง

   1940

   สนับสนุนแผนการขับเคลื่อนทั่วไปเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพสูง

   แม้ในขณะที่ญี่ปุ่นเสริมกำลังทางทหารยามสงคราม Konosuke Matsushita ผู้ก่อตั้งบริษัท ได้แสดงถึงความต้องการในการสนับสนุนการผลิตของพลเรือนเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค และเพื่อตัวแทนและร้านค้าปลีกของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพเป็นที่คาดหมายได้จากมาตรการลดความซับซ้อนในการออกแบบ ซึ่งมีการใช้หลังจากการควบคุมราคา และความต้องการใช้วัสดุทางเลือกเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ Konosuke Matsushita จึงสนับสนุนแผนการขับเคลื่อนทั่วไปเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพสูงในเดือนสิงหาคมของปีนี้ ในส่วนหนึ่งของแผนนั้น เขาได้เรียกร้องให้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกด้าน และลดข้อบกพร่องของสินค้า ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเห็นได้ชัด
   * ในภาพคือโรงงานในปัจจุบัน

   Related Category
   ฟื้นฟูความต้องการของผู้บริโภค

   1945

   ฟื้นฟูความต้องการของผู้บริโภค

   ทันทีที่ทราบว่าสงครามสิ้นสุดลงในวันที่ 15 สิงหาคม ผู้ก่อตั้งได้เรียกประชุมคณะผู้บริหารของบริษัทที่หอประชุมใหญ่ในวันต่อมา โดยตัดสินใจว่า "ถึงเวลาที่จะรวมพลังพนักงานทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อฟื้นฟูความต้องการของผู้บริโภค" เขาประกาศนโยบายที่ชัดเจนเพื่อฟื้นฟูความต้องการของผู้บริโภคโดยทันที ยิ่งกว่านั้น เขาได้ส่งสารถึงพนักงานทุกคนในวันที่ 20 สิงหาคม โดยกล่าวว่า "การผลิตคือหัวใจสำคัญในการฟื้นฟู ขอให้พวกเราปลุกจิตวิญญาณดั้งเดิมของมัตสุชิตะ อีเล็คทริค เพื่อมุ่งมั่นฟื้นฟูประเทศชาติและยกระดับวัฒนธรรมของเรา" คำพูดปลุกใจนี้ช่วยเร่งกระบวนการเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิต จากนั้น ผู้ก่อตั้งได้ขอให้ GHQ อนุมัติการยกเลิกคำสั่งระงับการผลิต ซึ่งออกโดย GHQ เพื่อยับยั้งอุตสาหกรรมทางการทหาร บริษัทได้รับอนุมัติให้ผลิตสินค้าหลายประเภท เริ่มตั้งแต่การผลิตวิทยุในช่วงกลางเดือนกันยายน และในช่วงกลางเดือนตุลาคม โรงงานทั้งหมดได้ทำการผลิต
   * ในภาพคือโรงงานวิทยุ ซึ่งเริ่มการผลิตหลังจากสิ้นสุดสงครามไม่นาน

   Related Category