การจัดการ

Years

  Tag selector

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ก่อตั้งพานาโซนิค

   1918

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ก่อตั้งพานาโซนิค

   เมื่อวันที่ 7 มีนาคม มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ได้ก่อตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เฮาส์แวร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง เวิร์คส์ ขึ้นในเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น บริษัทเริ่มผลิตอุปกรณ์ชุดสายไฟ สถานที่ทำงานของบริษัทคือ ห้องชั้นล่างสามห้องในบ้านสองชั้นหลังหนึ่งซึ่งพวกเขาดัดแปลงให้กลายเป็นที่ทำงาน และติดตั้งเครื่องปั๊มด้วยมือขนาดเล็กสองเครื่องไว้สำหรับการขึ้นรูปฉนวน บริษัทเล็กๆ นี้เริ่มต้นขึ้นโดยมีพนักงานเพียงสามคน ได้แก่ ผู้ก่อตั้ง ภรรยา และน้องชายของภรรยา (Toshio Iue ซึ่งในภายหลังคือผู้ก่อตั้งบริษัท ซันโย อีเล็คทริค)
   * ภาพนี้ถ่ายหลังจากก่อตั้งบริษัทมาครบหนึ่งปี (แถวหลังจากซ้าย: Konosuke Matsushita, Toshio Iue, Mumeno Matsushita)ประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งแรกและโรงงานผลิต

   1922

   ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งแรกและโรงงานผลิต

   ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2463 ผู้ก่อตั้งได้ออกแบบเครื่องหมายการค้าของบริษัท เป็นตัวอักษร M ทับด้วยลูกศรและล้อมด้วยเพชรขนาดใหญ่ ในเดือนมีนาคม บริษัทได้ตั้งสำนักงานตัวแทนขึ้นในเมืองโตเกียว ในปี พ.ศ.2465 บริษัทตัดสินใจสร้างโรงงานและสำนักงานแห่งใหม่ โดยผู้ก่อตั้งบริษัทลงมือออกแบบด้วยตัวเอง แม้ว่าเศรษฐกิจจะย่ำแย่ลง แต่บริษัทยังคงเติบโตได้ด้วยยอดขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น ภายในเวลาสี่ปีนับจากวันที่ก่อตั้ง บริษัทได้กลายเป็นธุรกิจที่เติบโตเต็มที่และมีโรงงานเป็นของตัวเอง
   * ในภาพคือโรงงานช่วงประมาณปี พ.ศ.2467 ประวัติองค์กร พานาโซนิค

   Related Category
   “หลอดไฟเนชั่นแนล” เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่จัดจำหน่ายโดยใช้เครื่องหมายการค้าเนชั่นแนล

   1927

   “หลอดไฟเนชั่นแนล” เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่จัดจำหน่ายโดยใช้เครื่องหมายการค้าเนชั่นแนล

   ในปี พ.ศ.2468 ผู้ก่อตั้งบริษัทสร้างเครื่องหมายการค้าเนชั่นแนลสำหรับหลอดไฟทรงสี่เหลี่ยมที่บริษัทผลิตขึ้น และได้รับสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในปีต่อมา บริษัทหวังว่าหลอดไฟเนชั่นแนลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่ใช้ชื่อเนชั่นแนลนั้น จะกลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วประเทศ และเปิดตัวในปี พ.ศ.2470 ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความนิยมสูงสุดไม่เฉพาะกับผู้ใช้จักรยานเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งกำเนิดแสงสว่างที่สะดวกและปลอดภัย ซึ่งสามารถตั้งวางหรือถือติดตัวไปได้ ยอดขายพุ่งทะยานอย่างรวดเร็วและทำให้เครื่องหมายการค้าเนชั่นแนลกลายเป็นชื่อจำของหลอดไฟพลังงานแบตเตอรี่ ขณะที่มีการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อย่างแพร่หลายทั่วประเทศญี่ปุ่นประวัติองค์กร พานาโซนิค

   Related Category
   กำหนดเป้าหมายการบริหารธุรกิจและปรัชญาขององค์กร

   1929

   กำหนดเป้าหมายการบริหารธุรกิจและปรัชญาขององค์กร

   ในเดือนมีนาคมของปีเดียวกัน ผู้ก่อตั้งได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เฮาส์แวร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง เวิร์คส์ เป็น มัตสุชิตะ อีเล็คทริค แมนูแฟคเจอริ่ง เวิร์คส์ พร้อมกันนั้นได้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมขึ้นภายใต้ชื่อ ‘เป้าหมายการบริหารธุรกิจ’ ‘แสวงหาความกลมกลืนระหว่างผลกำไรกับความเป็นธรรมทางสังคม อุทิศตนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของชาติ และส่งเสริมความก้าวหน้า รวมทั้งสนับสนุนสวัสดิการทั่วไปของสังคม’ แนวคิดนี้ได้มีการพัฒนาไปพร้อมๆ กับการเติบโตของธุรกิจ แต่พานาโซนิคยุคปัจจุบันยังคงรักษาจิตวิญญาณนี้ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ซึ่งเดิมมองว่าบริษัทนี้คือผลแห่งความอุตสาหะบากบั่นของตนเอง ได้เปลี่ยนแปลงหลักปรัชญาการบริหารบริษัทเสียใหม่จากเดิมที่เป็นบริษัทมุ่งแสวงหากำไรกลายเป็นบริษัทที่รับใช้สังคม นอกจากนี้ยังกำหนดปรัชญาขององค์กรดังต่อไปนี้: ‘ความก้าวหน้าและการพัฒนาจะเป็นจริงได้ต้องอาศัยความพยายามผนวกกับความร่วมมือของพนักงานทุกคนในบริษัท ด้วยจิตวิญญาณที่เป็นหนึ่งเดียว เราสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรด้วยความทุ่มเท บากบั่น และซื่อสัตย์’ประวัติองค์กร | พานาโซนิคหลักจรรยาบรรณ | พานาโซนิค

   Related Category
   Konosuke Matsushita ผู้ก่อตั้งบริษัท ประกาศพันธกิจสำคัญของบริษัท

   1932

   Konosuke Matsushita ผู้ก่อตั้งบริษัท ประกาศพันธกิจสำคัญของบริษัท

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ เริ่มคิดทบทวนอย่างลึกซึ้งถึงพันธกิจของผู้ผลิต อันเป็นผลจากการเฝ้าสังเกตองค์กรทางศาสนา และในวันที่ 5 พฤษภาคม ณ อาคาร Central Electric Club ผู้ก่อตั้งได้ประกาศพันธกิจที่แท้จริงของบริษัทให้พนักงานทั้ง 168 คนทราบดังนี้: "แม้ว่าน้ำก๊อกจะถือเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีมูลค่า แต่ย่อมไม่มีใครทักท้วงหากผู้สัญจรไปมาจะดื่มน้ำจากก๊อกข้างทาง นั่นเป็นเพราะมีการแจกจ่ายน้ำประปาอย่างล้นเหลือและมีราคาต่ำ พันธกิจของผู้ผลิตคือ การสร้างความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งของ ด้วยการนำเสนอสินค้าในปริมาณมากและราคาไม่แพง เช่นเดียวกับน้ำประปานั่นเอง" เราสามารถเอาชนะความยากไร้ของผู้คนและส่งเสริมให้สังคมดีขึ้นได้ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีราคาย่อมเยายิ่งขึ้น แนวคิดนี้เรียกว่า "ปรัชญาแห่งน้ำ" ซึ่งได้กลายเป็นปรัชญาที่โด่งดังเป็นที่รู้จักในฐานะแนวคิดหลักของบริษัท หลังจากนั้น ผู้ก่อตั้งได้ประกาศแผนงาน 250 ปี เพื่อทำพันธกิจของบริษัทให้เป็นจริง พนักงานทุกคนล้วนรู้สึกได้ถึงความสูงส่งของพันธกิจและความกล้าหาญองอาจของแผนงาน ซึ่งทำให้บรรยากาศในห้องประชุมเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ผู้ก่อตั้งกำหนดให้วันนั้นเป็น "วันครบรอบการก่อตั้ง" เนื่องจากเป็นวันที่ทุกคนได้รับทราบพันธกิจที่แท้จริงของบริษัท และถือเอาปี พ.ศ.2475 เป็น "ปีแรกของการตื่นรู้ถึงพันธกิจที่แท้จริง"
   * ในภาพคือการฉลองวันครบรอบการก่อตั้งที่แท้จริง ณ อาคาร Central Electric Club ในเมืองโอซาก้าประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   ซื้อลิขสิทธิ์การผลิตวิทยุและนำมาเผยแพร่ต่อในลักษณะสาธารณสมบัติ

   1932

   ซื้อลิขสิทธิ์การผลิตวิทยุและนำมาเผยแพร่ต่อในลักษณะสาธารณสมบัติ

   ในเวลานั้น ผู้ผลิตวิทยุรวมถึงบริษัทเองได้ตกอยู่ในสถานะลำบาก เนื่องจากการใช้วงจรความถี่สูงแบบหลายหลอด (Multi-tube high-frequency circuit) อาจเป็นการละเมิดสิทธิบัตรของผู้ประดิษฐ์ ด้วยเหตุนี้ ผู้ก่อตั้งบริษัทจึงทำการซื้อสิทธิบัตรดังกล่าวในเดือนตุลาคมปีนั้น จากนั้น เขาได้นำไปเผยแพร่สู่สาธารณะโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้บริษัทผู้ผลิตรายอื่นๆ สามารถใช้วงจรดังกล่าวได้ เหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างความก้าวหน้าให้กับอุตสาหกรรมวิทยุโดยรวมเป็นอย่างมาก บริษัทเองได้รับการยกย่องและเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวางประวัติองค์กร | พานาโซนิค松下幸之助の生涯 | Panasonic 企業情報

   Related Category
   ตั้งแผนกการค้าและเริ่มธุรกิจส่งออก

   1932

   ตั้งแผนกการค้าและเริ่มธุรกิจส่งออก

   ก่อนหน้านั้นในปี พ.ศ.2474 เริ่มมีการผลิตแบตเตอรี่และวิทยุ ซึ่งทำให้ธุรกิจของบริษัทขยายตัวอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้ผู้ก่อตั้งบริษัท มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ เริ่มมองไปนอกประเทศ และตั้งแผนกการค้าต่างประเทศขึ้นในเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2475 ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของผู้ก่อตั้งที่อยากให้บริษัท “ผลิตและส่งออกสินค้าได้เอง” ธุรกิจในต่างประเทศของพานาโซนิคเริ่มต้นจากการส่งออกตัวยึดสายไฟ หลอดไฟ และแบตเตอรี่เซลล์แห้ง โดยส่งไปยังประเทศจีนเป็นหลัก ในช่วงเวลานี้ การค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นจะดำเนินการโดยบริษัทการค้าแบบซื้อมาขายไปและบริษัทขนส่งสินค้าต่างชาติเท่านั้น ดังนั้น เมื่อมีบริษัทผู้ผลิตที่ควบคุมการส่งออกของตนเองถือกำเนิดขึ้นมา จึงกลายเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน

   Related Category
   ย้ายสำนักงานใหญ่และวางระบบแผนกธุรกิจ

   1933

   ย้ายสำนักงานใหญ่และวางระบบแผนกธุรกิจ

   จากการที่บริษัทไม่สามารถตอบรับยอดการสั่งซื้อทั้งหมดได้แม้ว่าจะดำเนินการผลิตอย่างเต็มกำลังแล้วก็ตาม ทำให้บริษัทตัดสินใจซื้อที่ดิน 70,000 ตารางเมตรในโคดามะ ซึ่งเป็นย่านชานเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองโอซาก้า มีการก่อสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่และกลุ่มโรงงานผลิต และธุรกิจหลักของบริษัทได้ย้ายไปยังที่ทำการใหม่ตามลำดับ ในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน ผู้ก่อตั้งตัดสินใจมอบหมายให้แต่ละบริษัทดูแลรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ที่ตนผลิตขึ้น จากการปรับโครงสร้างองค์กรในครั้งนี้ทำให้ส่วนงานธุรกิจแต่ละส่วนมีโรงงานและสำนักงานสาขาเป็นของตนเอง และต้องรับผิดชอบงานบริหารจัดการโรงงานและสำนักงานของตนเอง การพัฒนา การผลิต และการขายผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการรักษาการดำเนินงานให้มีผลกำไรโดยใช้ระบบบัญชีแยกเป็นอิสระ
   * ในภาพ ผู้ก่อตั้งบริษัท มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ กำลังอธิบายระบบส่วนงานธุรกิจพานาโซนิค ประวัติองค์กร

   Related Category
   เปิดศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน

   1934

   เปิดศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน

   ผู้ก่อตั้งบริษัท มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ เชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่า "ธุรกิจต้องอาศัยคน" เขาให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับแนวคิด "การสร้างคนก่อนสร้างผลิตภัณฑ์" ดังนั้น เขาจึงเน้นหนักที่การฝึกอบรมมากเป็นพิเศษ จากแนวคิดดังกล่าว สถาบันการฝึกอบรมพนักงานจึงจัดตั้งขึ้นในปีนี้ จุดประสงค์ของสถาบันนี้คือ ช่วยให้ผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษามีความสามารถทางวิชาการในระดับเดียวกับโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ 5 ปี โดยเรียนทั้งหลักสูตรธุรกิจและอุตสาหกรรมและจบการศึกษาภายในเวลาเพียงสามปี เมื่อจบการศึกษาแล้ว พนักงานสามารถเข้ารับตำแหน่งในบริษัทได้ทันทีพานาโซนิค ประวัติองค์กร

   Related Category
   ปรับโครงสร้างองค์กรเป็นบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค อินดัสเทรียล

   1935

   ปรับโครงสร้างองค์กรเป็นบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค อินดัสเทรียล

   ในขณะนั้น บริษัทมีพนักงานประมาณ 3,500 คน และทำยอดขายต่อปีได้ถึง 12 ล้านเยน บริษัทผลิตสินค้าต่างๆ ประมาณ 600 ชนิด และมีเครือข่ายการจัดจำหน่ายกระจายไปยังต่างประเทศ บริษัทได้กลายเป็นกลุ่มอิทธิพลหลักที่สำคัญในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ในเดือนธันวาคมปี พ.ศ.2478 ผู้ก่อตั้ง มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ รวมกิจการบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค แมนูแฟคเจอริ่ง เวิร์คส์ ซึ่งเคยเป็นธุรกิจที่มีเจ้าของคนเดียว และเปลี่ยนชื่อเป็น มัตสุชิตะ อีเล็คทริค อินดัสเทรียล (MEI) เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตนเองที่ว่า องค์กรนี้เป็นสิ่งที่สังคมมอบหมายให้เขาดูแล ส่วนงานอิสระต่างๆ ได้รับการปรับโครงสร้างใหม่เป็นบริษัทสาขาเก้าแห่งและบริษัทร่วมอีกสี่แห่ง โดยมี MEI เป็นบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่พานาโซนิค ประวัติองค์กร

   Related Category
   จัดตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เทรดดิ้ง

   1935

   จัดตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เทรดดิ้ง

   ในขณะที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่นยังคงพึ่งพาบริษัทการค้าเป็นหลักสำหรับการค้าระหว่างประเทศ บริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เทรดดิ้ง ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการส่งออกโดยยึดหลักปรัชญาของการดำรงอยู่ร่วมกันและการประสบความสำเร็จร่วมกันเหมือนกับในตลาดญี่ปุ่น ความพยายามอย่างแข็งขันเช่นนี้ทำให้เส้นทางการขายแผ่ขยายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พานาโซนิค ประวัติองค์กร

   Related Category
   เริ่มนโยบายทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

   1936

   เริ่มนโยบายทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

   บริษัทเปลี่ยนระบบวันหยุดสองครั้งต่อเดือนไปเป็นวันหยุดทุกสัปดาห์ มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท ได้พิจารณาวันหยุดอย่างละเอียดจากมุมมองของผู้นำที่ต้องการให้การฝึกอบรมพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ละเลยสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เขาแนะนำว่าวันหยุดประจำสัปดาห์สองในสี่วันควรใช้ไปเพื่อการพักผ่อน และอีกสองวันที่เหลือเพื่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

   Related Category
   จัดตั้งแผนกนำเข้า เพื่อนำเข้าวัตถุดิบการผลิต

   1938

   จัดตั้งแผนกนำเข้า เพื่อนำเข้าวัตถุดิบการผลิต

   มีการจัดตั้งแผนกนำเข้าบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เทรดดิ้ง ซึ่งก่อนหน้านั้นดำเนินธุรกิจส่งออกเป็นหลัก วัตถุดิบได้รับการนำเข้าตามข้อกำหนดด้านวัสดุสำหรับพานาโซนิคและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

   Related Category
   ตั้งศูนย์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

   1946

   ตั้งศูนย์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

   ในการประชุมเพื่อนำเสนอนโยบายการบริหารจัดการเมื่อเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2489 มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท ได้ชี้ให้เห็นนโยบายการปรับปรุงทางเทคนิคครั้งใหญ่ ซึ่งรวมการเพิ่มค่าแรง การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการแบ่งส่วนงานเฉพาะมากขึ้น ให้เป็นเป้าหมายเร่งด่วนของตนเอง “ผลิตภัณฑ์ของมัตสุชิตะครองอันดับหนึ่งในใจของคนทั่วไปทั้งด้านความนิยมและประโยชน์ใช้สอย แต่เรายังต้องการเป็นที่หนึ่งของญี่ปุ่นในด้านคุณภาพเช่นกัน” ผู้ก่อตั้งบริษัทได้จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขึ้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพ และดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการไปพร้อมกัน ศูนย์นี้จะอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายในท้องตลาดได้ก็ต่อเมื่อผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วเท่านั้น

   Related Category
   ลงทุนร่วมกับบริษัท นาคากาวะ อีเล็คทริค (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นมัตสุชิตะ รีฟริเจอเรชั่น)

   1952

   ลงทุนร่วมกับบริษัท นาคากาวะ อีเล็คทริค (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นมัตสุชิตะ รีฟริเจอเรชั่น)

   ตู้เย็นไฟฟ้าซึ่งบริษัทหวังว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่สุดเป็นอันดับสามรองจากโทรทัศน์และวิทยุ ได้พัฒนาขึ้นโดยมีกำหนดการที่จะเปิดตัวในปี พ.ศ.2496 อย่างไรก็ตาม ในปีเดียวกันหลังจากสงครามสิ้นสุดลง บริษัท นาคากาวะ อีเล็คทริค ซึ่งประสบผลสำเร็จในการผลิตตู้เย็นและขายให้กองกำลังยึดครองประเทศญี่ปุ่น ได้ขอเข้าร่วมกลุ่มบริษัทพานาโซนิค เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทุนซ้ำซ้อนและเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและประสบการณ์ของบริษัท นาคากาวะ อีเล็คทริค บริษัทดังกล่าวจึงได้รับการต้อนรับเข้าเป็นบริษัทสาขาแห่งหนึ่งของกลุ่มบริษัทพานาโซนิค และรับหน้าที่ผลิตตู้เย็นและอุปกรณ์การทำความเย็นอื่นๆ ในภาพคือตู้เย็นเครื่องแรกของพานาโซนิค "NR-351" ที่เปิดตัวในปี พ.ศ. 2496 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่: ตู้เย็นไฟฟ้า

   Related Category
   ตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง

   1953

   ตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง

   บริษัทเริ่มเสริมความแข็งแกร่งให้กับงานด้านการวิจัยและพัฒนา และปรับปรุงอุปกรณ์การผลิตให้ทันสมัยด้วยการสร้างห้องปฏิบัติการวิจัยกลางที่เมืองโอซาก้าในปี พ.ศ.2496 ห้องปฏิบัติการนี้ดำเนินการวิจัยพื้นฐานและช่วยเหลือส่วนงานต่างๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งทำการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับอุปกรณ์และเทคนิคที่ใช้ในการผลิตแบบอัตโนมัติ ห้องปฏิบัติการนี้เป็นศูนย์วิจัยแบบเบ็ดเสร็จที่มีทั้งการผลิตเครื่องจักรเฉพาะทางและส่วนงานที่ให้ความรู้ด้านการวิจัยเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนสู่โลกอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่
   * ในภาพคือห้องปฏิบัติการวิจัยกลางประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   เปิดสาขานิวยอร์ก

   1953

   เปิดสาขานิวยอร์ก

   เพื่อค้นหาแนวโน้มตลาดและเทคโนโลยีของต่างประเทศ ตลอดจนสร้างฐานปฏิบัติการเพื่อการขยายธุรกิจในต่างประเทศ มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้ง ได้ทำการเปิดสำนักงานมัตสุชิตะ อีเล็คทริค สาขานิวยอร์กขึ้นในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังไว้ระหว่างการเยือนสหรัฐฯ ครั้งแรกในปี พ.ศ.2494 ในปี พ.ศ.2497 วิทยุพกพาชนิดใช้หลอดสุญญากาศจำนวน 20,000 เครื่องได้รับการส่งออกไปยังสหรัฐฯ
   * ในภาพคือผู้ก่อตั้ง มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ในนิวยอร์ก

   Related Category
   ส่งพนักงานไปยังลาตินอเมริกาเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

   1954

   ส่งพนักงานไปยังลาตินอเมริกาเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

   บริษัทเริ่มต้นปีนี้ด้วยการส่งพนักงานไปยังลาตินอเมริกา เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค อย่างไรก็ตาม ธุรกิจส่งออกไม่เป็นไปตามความคาดหมาย เนื่องจากการห้ามนำเข้าที่มีสาเหตุมาจากปัญหาต่างๆ เช่น การขาดแคลนเงินตราต่างประเทศภายในญี่ปุ่น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการส่งออกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปด้วยวิธีการเดิมๆ ไปเป็นการผลิตภายในประเทศและใช้เงินทุนภายในประเทศ

   Related Category
   ลงทุนร่วมกับบริษัท JVC และปรับโครงสร้าง JVC เป็นบริษัทในเครือ

   1954

   ลงทุนร่วมกับบริษัท JVC และปรับโครงสร้าง JVC เป็นบริษัทในเครือ

   บริษัท เจแปนนีส วิคเตอร์ คอร์ปอเรชั่น (JVC) ไม่มีผลกำไรหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ดังนั้น ธนาคารที่ดูแลบริษัทดังกล่าวจึงขอให้พานาโซนิคเข้ามาปรับโครงสร้างการบริหารจัดการของ JVC เสียใหม่ พานาโซนิคส่งผู้จัดการไปสองคน ซึ่งเริ่มทำการปรับปรุงบริษัทร่วมกับ Kichisaburo Nomura อดีตเอกอัครราชทูตประจำสหรัฐฯ ที่ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท แม้ว่า JVC จะผลิตสินค้ามากมาย เช่น โทรทัศน์และเครื่องเล่นแผ่นเสียงไฟฟ้า ซึ่งเป็นคู่แข่งกับสินค้าของพานาโซนิค แต่ มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ เชื่อว่า การแข่งขันอย่างเป็นธรรมจะทำให้สังคมเจริญก้าวหน้าและนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง เขาจึงให้ผู้จัดการทั้งสองคนทำงานต่อไปในระหว่างการปรับโครงสร้างบริษัท JVC

   Related Category
   ใช้เครื่องหมายการค้าพานาโซนิคเป็นครั้งแรก

   1955

   ใช้เครื่องหมายการค้าพานาโซนิคเป็นครั้งแรก

   เครื่องหมายการค้าพานาโซนิคนำมาใช้เป็นครั้งแรกกับลำโพงที่ส่งออกไปยังอเมริกาเหนือ โดยเป็นการรวมคำสองคำ ได้แก่ pan (กว้าง/ทั้งหมด) และคำว่า sonic (เสียง) เพื่อสื่อว่าเสียงที่สร้างขึ้นจะได้ยินไปทั่วโลก

   Related Category
   ร่วมมือด้านเทคนิคกับมัลลอรี่

   1956

   ร่วมมือด้านเทคนิคกับมัลลอรี่

   พานาโซนิคได้ทำความร่วมมือทางเทคนิคกับบริษัท พี. อาร์. มัลลอรี่ (ปัจจุบันคือ ดูราเซลล์) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในฐานะผู้พัฒนาแบตเตอรี่เซลล์ปรอท ในปี พ.ศ.2508 มีการตั้งบริษัท เนชั่นแนล มัลลอรี่ แบตเตอรี่ ขึ้นโดยเป็นการร่วมทุนระหว่างสองบริษัท และแบตเตอรี่เซลล์แห้งแบบอัลคาไลน์รุ่นแรกของพานาโซนิคได้วางจำหน่ายในปี พ.ศ.2510 ในชื่อ แบตเตอรี่อัลคาไลน์เนชั่นแนล มัลลอรี่
   * ในภาพเป็นการประชุมร่วมผู้ถือหุ้นของพานาโซนิคและมัลลอรี่ ซึ่งในที่ประชุมนี้ผู้ก่อตั้งได้ลงนามในข้อตกลงการทำกิจการร่วมค้าด้วย

   Related Category
   เคดีเค คาวาคิตะ อีเล็คทริค เข้าร่วมเครือมัตสุชิตะกรุ๊ป

   1956

   เคดีเค คาวาคิตะ อีเล็คทริค เข้าร่วมเครือมัตสุชิตะกรุ๊ป

   หลังจากพานาโซนิคก่อตั้งขึ้น บริษัท เคดีเค คาวาคิตะ เริ่มสั่งซื้อแผ่นฉนวนกันร้อนสำหรับพัดลมไฟฟ้าจากพานาโซนิคทันที จากนั้นไม่นาน บริษัท โอซาก้า แมนูแฟคเจอริ่ง เวิร์คส์ ในเครือเคดีเค คาวาคิตะ ได้แยกตัวออกมา ก่อนเข้าร่วมเครือมัตสุชิตะกรุ๊ป และในปี 1962 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น มัตสุชิตะ ไซโกะ บริษัทมีคำสำคัญคือ “ลมและอากาศ” เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ในปี 2003 บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น มัตสุชิตะ อีโค่ ซิสเต็มส์ และในปี 2008 เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น พานาโซนิค อีโค่ ซิสเต็มส์ จวบจนถึงปัจจุบัน

   Related Category
   มัตสุชิตะ อิเล็กทรอนิกส์ คอร์ปอเรชั่น ได้รับรางวัล Deming Prize

   1958

   มัตสุชิตะ อิเล็กทรอนิกส์ คอร์ปอเรชั่น ได้รับรางวัล Deming Prize

   ในช่วงครึ่งหลังของยุค พ.ศ.2493 พานาโซนิคทยอยตั้งโรงงานที่ใช้ระบบอัตโนมัติ และเริ่มทำการผลิตจำนวนมากในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบสำหรับสายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หลากหลายชนิด โรงงานของบริษัทมัตสุชิตะ อิเล็กทรอนิกส์ คอร์ปอเรชั่นในเมืองทะกะสึกิ ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มโรงงานนั้นได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วน เนื่องจากเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของยุคอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ และได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง Deming Prize ซึ่งจะมอบให้กับบริษัทที่มีการควบคุมคุณภาพได้อย่างยอดเยี่ยม
   * ในภาพคือเหรียญรางวัล Deming Prize

   Related Category
   ตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา

   1959

   ตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา

   จากความต้องการสร้างเครือข่ายการขายเฉพาะกิจในต่างประเทศและเพื่อสร้างฐานที่มั่นสำหรับกระจายสินค้าของบริษัท สำนักงานสาขานิวยอร์กที่มีอยู่เดิมจึงได้รับการส่งเสริมให้ก่อตั้งบริษัทจัดจำหน่ายในต่างประเทศแห่งแรกภายใต้ชื่อ มัตสุชิตะ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา
   * ในภาพคือพนักงานของบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา ในงานเลี้ยงเมื่อปี พ.ศ.2508

   Related Category
   ส่งพนักงานไปยุโรปเป็นครั้งแรก

   1959

   ส่งพนักงานไปยุโรปเป็นครั้งแรก

   ขณะที่การสร้างและพัฒนาบริษัทดำเนินไปอย่างรวดเร็วหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง พานาโซนิคให้ความสนใจกับเป้าหมายต่อไปของบริษัท นั่นคือการเป็นบริษัทระดับโลกที่มีส่วนร่วมในการเติบโตและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ พานาโซนิคจึงส่งพนักงานไปทวีปยุโรปที่ซึ่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจหลังสงครามดำเนินไปอย่างเชื่องช้า

   Related Category
   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งพานาโซนิค ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และ Mr.Masaharu Matsushita ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานบริษัท

   1960

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งพานาโซนิค ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และ Mr.Masaharu Matsushita ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานบริษัท

   ในเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2504 หลังจบการสรุปนโยบายการบริหารจัดการประจำปี ผู้ก่อตั้งได้ประกาศการลาออกจากตำแหน่งประธานบริษัท "ด้วยความร่วมมือจากทุกๆ ท่าน ปีที่แล้วเราจึงบรรลุเป้าหมายแผนงานห้าปีของเราได้สำเร็จและฉลองวันคล้ายวันเกิดปีที่ 65 ของผม ผมตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่ผมจะลาออกจากตำแหน่งประธานบริษัทและตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร จะบอกว่าผมขอลดบทบาทตัวเองในฝ่ายบริหารของบริษัทก็ว่าได้ แม้ว่าผมจะเกษียณตัวเองในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการพัฒนาบริษัท แต่ผมเชื่อมั่นว่าบริษัทของเราจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างยอดเยี่ยมภายในการดูแลของผู้บริหารชุดใหม่" ทุกคนที่เข้าร่วมประชุมต่างตกตะลึงกับคำประกาศนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทภายใต้การดูแลของ Mr.Masaharu Matsushita ประธานคนใหม่ ได้ผนึกกำลังเพื่อบรรลุพันธกิจขององค์กร และเข้าสู่ยุคใหม่ของการดำเนินธุรกิจ ผู้ก่อตั้งยังใช้โอกาสนี้กลับมาศึกษาแนวความคิด PHP ที่หยุดชะงักไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 อีกครั้งในบ้านพักชินชิน-อันในกรุงเกียวโตอีกด้วย
   * ในภาพคือพิธีแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ โดยมีผู้ก่อตั้ง (ขวาสุด) ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในขณะนั้น และ Mr.Masaharu Matsushita ประธานบริษัท (ที่ 2 จากขวา) เข้าร่วมในพิธีด้วยประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   ตั้งบริษัท เนชั่นแนล ไทย แมนูแฟคเจอริ่ง

   1961

   ตั้งบริษัท เนชั่นแนล ไทย แมนูแฟคเจอริ่ง

   ตามนโยบายของบริษัทที่ว่า "คิดจากมุมมองระดับสากล และทำงานร่วมกับทั้งโลกภายใต้ขอบเขตวิสัยทัศน์ของคุณ" ปีนี้ถือเป็นการเริ่มต้นธุรกิจการส่งออกของบริษัท การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ต่างประเทศ และการดำเนินการก่อสร้างโรงงานในต่างประเทศอย่างแข็งขัน โดยเริ่มที่การก่อตั้งบริษัท เนชั่นแนล ไทย แมนูแฟคเจอริ่ง บริษัทนี้เริ่มจากการผลิตถ่านไฟฉายภายในประเทศไทย

   Related Category
   ตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค ฮัมบูร์ก เป็นตัวแทนจำหน่ายของพานาโซนิคแห่งแรกในยุโรป

   1962

   ตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค ฮัมบูร์ก เป็นตัวแทนจำหน่ายของพานาโซนิคแห่งแรกในยุโรป

   ในปี พ.ศ.2502 พานาโซนิคส่งพนักงานไปยังทวีปยุโรปเพื่อทำการวิจัยตลาด การที่บริษัทจะสามารถแข่งขันกับบริษัทผู้ผลิตในประเทศได้อย่างทัดเทียม จำเป็นต้องมีสต็อกสินค้าอยู่ใกล้ๆ และระบบการจัดส่งที่รวดเร็ว ในปี พ.ศ.2505 ได้มีการก่อตั้ง มัตสุชิตะ อีเล็คทริค ฮัมบูร์ก ซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่ายภาคพื้นยุโรปบริษัทแรกขึ้น มีหน้าที่จัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่ต่างๆ ของยุโรปโดยใช้ท่าเรือการค้าเสรีของเมืองฮัมบูร์ก
   * ในภาพคือสำนักงานของมัตสุชิตะ อีเล็คทริค ฮัมบูร์ก ขณะเริ่มก่อตั้ง

   Related Category
   ย้ายสำนักงานมัตสุชิตะ อีเล็คทริค อินดัสเทรียล สหรัฐอเมริกา ไปยังอาคาร Pan Am

   1963

   ย้ายสำนักงานมัตสุชิตะ อีเล็คทริค อินดัสเทรียล สหรัฐอเมริกา ไปยังอาคาร Pan Am

   บริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา ย้ายที่ทำการไปยังชั้นที่ 29 ตึก Pan Am ในเขตแมนฮัตตันของนครนิวยอร์ก
   * ในภาพคือตึก Pan Am (ปัจจุบันคือตึก MetLife ) เขตแมนฮัตตัน นครนิวยอร์ก

   Related Category
   จัดงาน

   1964

   จัดงาน "Atami Conference" เพื่อพบปะตัวแทนจำหน่ายและบริษัทต่างๆ จากทั่วญี่ปุ่น

   จากผลการตอบสนองต่อภาวะเศรษฐกิจเฟื่องฟู ช่วงต้นของปีนี้ ทำให้รายได้และกำไรของพานาโซนิคลดลงอย่างมากในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2493 ซึ่งเป็นช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ ด้วยยอดขายที่ย่ำแย่ ผู้จำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายเองจึงตกอยู่ในภาวะขาดทุนสะสมด้วยเช่นกัน เพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้ง ได้จัดการประชุมขึ้นในเดือนกรกฎาคม และเชิญประธานบริษัทจัดหน่ายและบริษัทตัวแทนทั่วประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วม การประชุมดำเนินไปอย่างดุเดือดเนื่องจากมีข้อร้องเรียนและคำขอมากมายมาจากตัวแทนจำหน่ายและผู้จัดจำหน่าย ในวันที่สามของการประชุม ผู้ก่อตั้งได้ครุ่นคิดและกล่าวว่า “ในการเอาชนะวิกฤติครั้งนี้คงไม่มีวิธีอื่นแล้ว นอกจากการขอร้องพวกเราเองและเพื่อนนักธุรกิจของเราอย่างตรงไปตรงมาให้ยอมเปลี่ยนแปลงเพื่อโอกาสที่ดีกว่า” ความเงียบเข้าปกคลุมทั้งห้องประชุมและทุกฝ่ายต่างให้สัญญาว่าจะทุ่มเทความพยายามและให้ความร่วมมือในสถานการณ์นี้ร่วมกันประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   ตั้งบริษัท เนชั่นแนล มัลลอรี่ แบตเตอรี่ ในสหรัฐอเมริกา

   1965

   ตั้งบริษัท เนชั่นแนล มัลลอรี่ แบตเตอรี่ ในสหรัฐอเมริกา

   พานาโซนิคร่วมมือกับบริษัท พี. อาร์. มัลลอรี่ (ปัจจุบันคือ ดูราเซลล์) และก่อตั้งบริษัท เนชั่นแนล มัลลอรี่ แบตเตอรี่ ในปี พ.ศ.2510 พานาโซนิคเปิดตัวถ่านไฟฉายแบบอัลคาไลน์รุ่นแรกในชื่อ "ถ่านไฟฉายแบบอัลคาไลน์เนชั่นแนล มัลลอรี่” ต่อมา พานาโซนิคยุติความร่วมมือกับพี. อาร์. มัลลอรี่ในปี พ.ศ.2522 และควบรวมส่วนงานแบตเตอรี่ของพานาโซนิคกับเนชั่นแนล มัลลอรี่ แบตเตอรี่ เข้าด้วยกัน เพื่อก่อตั้งบริษัท มัตสุชิตะ แบตเตอรี่ อินดัสเทรียล

   Related Category
   ตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค (มาเลเซีย)

   1965

   ตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค (มาเลเซีย)

   เนื่องจากรัฐบาลมาเลเซียจำกัดการนำเข้าถ่านไฟฉาย บริษัทตัวแทนในประเทศจึงขอให้พานาโซนิคมาตั้งฐานการผลิตในมาเลเซีย เพื่อตอบรับต่อคำร้องขอดังกล่าว จึงได้มีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ มัตสุชิตะ อีเล็คทริค (มาเลเซีย) ขึ้นในปีนี้ ในปี พ.ศ.2509 ได้มีการเสนอขายหุ้นสำหรับกิจการร่วมค้าแก่สาธารณชนในตลาดหุ้นกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งทำให้บริษัทกลายเป็นบริษัทสาขาแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์พานาโซนิคในมุมมองของสาธารณะคือ "บริษัทของมาเลเซีย"

   Related Category
   ตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เปอร์โตริโก และเนชั่นแนล เม็กซิกานา

   1965

   ตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เปอร์โตริโก และเนชั่นแนล เม็กซิกานา

   บริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เปอร์โตริโก ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำการผลิตวิทยุนาฬิกาปลุกสำหรับตลาดอเมริกา ในเม็กซิโกได้มีการตั้งบริษัท เนชั่นแนล เม็กซิกานา ขึ้นโดยเป็นการร่วมทุนกับบริษัทในประเทศ

   Related Category
   ตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่แห่งแรกในเปรู ลาตินอเมริกาโดยใช้ชื่อว่า เนชั่นแนล เปรูอานา

   1966

   ตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่แห่งแรกในเปรู ลาตินอเมริกาโดยใช้ชื่อว่า เนชั่นแนล เปรูอานา

   ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ประเทศเปรูห้ามนำเข้าวิทยุและทีวีขาวดำ แต่ถ่านไฟฉายมีแนวโน้มที่สดใสมาก และยังอนุญาตให้บริษัททุนจากต่างประเทศแบบ 100% เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศได้ด้วย ด้วยเหตุนี้ พานาโซนิคจึงได้ตั้งบริษัท เนชั่นแนล เปรูอานา (Grupo Matsushita Electric del Perú) ขึ้น โดยเป็นบริษัทผลิตในแถบอเมริกากลางแห่งแรกของพานาโซนิคและเริ่มการผลิตถ่านไฟฉาย

   Related Category
   ตั้งโรงงานผลิตถ่านไฟฉายแห่งแรกขึ้นในแอฟริกาตะวันออก

   1966

   ตั้งโรงงานผลิตถ่านไฟฉายแห่งแรกขึ้นในแอฟริกาตะวันออก

   ประเทศในแถบแอฟริกาตะวันออกได้แก่ เคนยา ยูกันดา และแทนซาเนีย ล้วนมีข้อห้ามในการนำเข้าถ่านไฟฉายจากญี่ปุ่นในปี พ.ศ.2508 ดังนั้น พานาโซนิคจึงได้ตั้งบริษัทผลิตแบตเตอรี่ในแอฟริกาขึ้นเป็นแห่งแรก นั่นคือบริษัท อีสต์ แอฟริกา มัตสุชิตะ อีเล็คทริค และเริ่มทำการผลิตในประเทศทันทีเนื่องจากความต้องการสินค้าที่สูงมากจากบริษัทจัดจำหน่ายภายในประเทศซึ่งอยู่ในบริษัทตัวแทนของอังกฤษประจำภูมิภาคแอฟริกา

   Related Category
   ตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค แคนาดา

   1966

   ตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค แคนาดา

   Related Category
   ตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค คอสตาริกา

   1967

   ตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค คอสตาริกา

   ปี พ.ศ.2510 ได้มีการก่อตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค คอสตาริกา ขึ้น หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2531 บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็นพานาโซนิค คอสตาริกา และในปี พ.ศ.2543 ได้ควบรวมกิจการกับพานาโซนิค กัวเตมาลา และพานาโซนิค เอลซัลวาดอร์ เพื่อเป็นบริษัทพานาโซนิค เซ็นโทรอเมริกานา

   Related Category
   ตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค (ออสเตรเลีย)

   1968

   ตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค (ออสเตรเลีย)

   ในประเทศออสเตรเลีย สินค้าที่ทำการตลาดส่วนใหญ่คือถ่านไฟฉาย วิทยุ และเครื่องบันทึกเสียง ในทางกลับกัน ภาษีทีวีและผลิตภัณฑ์อื่นๆ สูงมากจนแทบเรียกได้ว่าเป็นมาตรการห้ามนำเข้า ทั้งนี้เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ และเพื่อปกป้องยอดขายของบริษัทในประเทศโดยเฉพาะ เป็นผลให้มีการตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค (ออสเตรเลีย) ขึ้นเพื่อทดแทนการนำเข้าและเป็นฐานการผลิต

   Related Category
   ตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค บราซิล

   1967

   ตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค บราซิล

   บริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค บราซิล ซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่ายที่มีพานาโซนิคเป็นเจ้าของทั้งหมด 100% ก่อตั้งขึ้นในประเทศบราซิล ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้ขณะนั้น ในปี พ.ศ.2513 บริษัทยังได้เริ่มทำการผลิตแบตเตอรี่เซลล์แห้งด้วยหลักจรรยาบรรณ | พานาโซนิค

   Related Category
   ครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งบริษัท

   1968

   ครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งบริษัท

   นอกจากนี้ยังมีการจัดงานเลี้ยงฉลองเพื่อระลึกถึงวันครบรอบ 50 ปี เพื่อแสดงความขอบคุณต่อผู้จำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย และผู้สนับสนุนตามลำดับ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พานาโซนิคยังได้ประกาศว่าบริษัทจะบริจาคเงินทั้งหมด 5 พันล้านเยนจัดตั้งกองทุนป้องกันอุบัติเหตุจราจรที่เกี่ยวกับเด็ก เพื่อเป็นการขอบคุณที่สังคมให้การสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดีมาตลอด ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทยังได้ประกาศการพัฒนาโรงงานในประเทศญี่ปุ่นในพื้นที่ที่ประชากรลดลงเนื่องจากปัญหาการโยกย้ายเข้าเมือง ในด้านธุรกิจ เราโชคดีที่ได้พบกับช่วงเศรษฐกิจเฟื่องฟู "Izanagi boom" ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีและด้วยความทุ่มเทอย่างกระตือรือร้นของพนักงานทุกคน จึงทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ระลึกวันครบรอบ 50 ปีขึ้นมาเป็นจำนวนมาก พานาโซนิคมีความสามารถในการผลิตมากขึ้นสองเท่าพร้อมทั้งมียอดขายเพิ่มขึ้น 34.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ความสำเร็จเหล่านี้มีส่วนช่วยให้เกิดการฉลองครบรอบปีที่ 50ประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   มูลค่าการส่งออกประจำปีของมัตสุชิตะมียอดสูงกว่า 100,000 ล้านเยน

   1969

   มูลค่าการส่งออกประจำปีของมัตสุชิตะมียอดสูงกว่า 100,000 ล้านเยน

   Related Category
   จัดตั้งบริษัท ฟิลิปส์ มัตสุชิตะ แบตเตอรี่ ในเบลเยียม

   1970

   จัดตั้งบริษัท ฟิลิปส์ มัตสุชิตะ แบตเตอรี่ ในเบลเยียม

   บริษัท ฟิลิปส์ มัตสุชิตะ แบตเตอรี่ ก่อตั้งขึ้นในประเทศเบลเยียมโดยเป็นการร่วมทุนกับบริษัทฟิลิปส์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของความร่วมมือระหว่างบริษัทกับพานาโซนิค บริษัทเริ่มทำการผลิตแบตเตอรี่ Hi-Top ขนาด D เทคโนโลยีของพานาโซนิคและการบริหารจัดการของฟิลิปส์คือปัจจัยขับเคลื่อนหลักๆ ที่ทำให้เกิดถ่านไฟฉายคุณภาพสูงตัวใหม่ออกสู่ตลาดยุโรป

   Related Category
   จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

   1971

   จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

   พานาโซนิคส่งคำขอจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ให้กับตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เพื่อให้สะดวกต่อการแจกแจงหลักทรัพย์ของบริษัทในสหรัฐฯ ตามความต้องการของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ แม้ว่ามาตรฐานการพิจารณาการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กจะมีความเข้มงวดสูงสุด แต่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ออกเอกสารอนุมัติอย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนธันวาคมและเริ่มมีการซื้อขายหุ้นของพานาโซนิคในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนับแต่นั้นเป็นต้นมา การจดทะเบียนหลักทรัพย์นี้ส่งผลให้พานาโซนิคกลายเป็นบริษัทระดับสากลในสายตาของสาธารณชน

   Related Category
   จัดตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค (สิงคโปร์)

   1972

   จัดตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค (สิงคโปร์)

   เมื่อเข้าสู่ยุค พ.ศ.2513 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 360 เยนญี่ปุ่น ได้เปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว และญี่ปุ่นได้เข้าสู่ช่วงที่เงินเยนแข็งค่าอย่างมาก พานาโซนิคตอบรับต่อสถานการณ์ดังกล่าวโดยลงทุนเป็นจำนวนเงิน 2 พันล้านเยน ซึ่งถือเป็นมูลค่าที่สูงมากจนแทบเป็นประวัติการณ์สำหรับในขณะนั้น เพื่อจัดตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค (สิงคโปร์) เป็นฐานการส่งออกคอมเพรสเซอร์

   Related Category
   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้ง รับตำแหน่งที่ปรึกษาบริษัท Arataro Takahashi อดีตรองประธานบริษัทขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

   1973

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้ง รับตำแหน่งที่ปรึกษาบริษัท Arataro Takahashi อดีตรองประธานบริษัทขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

   ในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2516 ผู้ก่อตั้งลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทขณะที่บริษัทกำลังฉลองในวาระครบรอบ 55 ปี และผันตัวเองมารับตำแหน่งที่ปรึกษาของบริษัท ยุคใหม่ภายใต้การควบคุมดูแลของประธานกรรมการ Mr.Arataro Takahashi และประธานบริษัท Mr.Masaharu Matsushita ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ข่าวการบริจาคเงิน 5 พันล้านเยนให้กับกองทุนสวัสดิการสังคมของแต่ละจังหวัดในญี่ปุ่น ได้รับเสียงชื่นชมสนับสนุนจากสังคม
   * ในภาพ ผู้ก่อตั้งกำลังกล่าวทักทายเนื่องในโอกาสพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการ พร้อมด้วยว่าที่ประธานกรรมการคนใหม่ Mr.Arataro Takahashi และประธานบริษัท Mr.Masaharu Matsushitaประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาพานาโซนิค

   1973

   ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาพานาโซนิค

   เนื่องจากเห็นด้วยอย่างเต็มที่กับความคิดเห็นของนักการศึกษาว่าด้วยความสำคัญของการศึกษาด้วยสื่อโสตทัศน์ พานาโซนิคจึงก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาพานาโซนิคขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการศึกษาด้วยสื่อโสตทัศน์จากจุดยืนของภาคประชาชน หลังจากนั้นมาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี มูลนิธิได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวิจัยและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการศึกษาของโรงเรียน จวบจนปัจจุบัน มูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนต่างๆ ไปแล้วประมาณ 2,700 แห่ง
   *
   * ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2556

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท เควซาร์ อิเล็กทรอนิกส์

   1974

   ก่อตั้งบริษัท เควซาร์ อิเล็กทรอนิกส์

   พานาโซนิคได้ซื้อส่วนงานโทรทัศน์ของโมโตโรล่าและจัดตั้งบริษัท เควซาร์ อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทนี้ได้รับช่วงแบรนด์เควซาร์ ในปี พ.ศ.2522 มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น เควซาร์ และยุติการดำเนินกิจการในปี พ.ศ.2538

   Related Category
   ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นสกุลเงินดอลลาร์ในวงเงิน 100 ล้านเหรียญ

   1975

   ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นสกุลเงินดอลลาร์ในวงเงิน 100 ล้านเหรียญ

   เพื่อเป็นการสนับสนุนให้สินทรัพย์ดำเนินงานต่างประเทศมีความแข็งแกร่งขึ้น บริษัทจึงตัดสินใจออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นสกุลเงินดอลลาร์ในวงเงิน 100 ล้านเหรียญ การจำหน่ายพันธบัตรสำหรับสาธารณชนมีขึ้นในต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่สหรัฐฯ พันธบัตรเหล่านี้ได้รับความนิยมสูงมากในหมู่นักลงทุนและจำหน่ายหมดไปอย่างรวดเร็ว

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท เนชั่นแนล อิเล็กทรอนิก คอมโพเนนท์ บราซิล

   1974

   ก่อตั้งบริษัท เนชั่นแนล อิเล็กทรอนิก คอมโพเนนท์ บราซิล

   บริษัท เนชั่นแนล อิเล็กทรอนิก คอมโพเนนท์ บราซิล ก่อตั้งขึ้น โดยเป็นธุรกิจชิ้นส่วนอะไหล่ในประเทศแห่งแรกในภูมิภาคลาตินอเมริกาของพานาโซนิค บริษัทเริ่มดำเนินการผลิตคอยล์ หม้อแปลงไฟฟ้า ปุ่มปรับ ลำโพง และอื่นๆ

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อิเล็กทรอนิก คอมโพเนนท์

   1976

   ก่อตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อิเล็กทรอนิก คอมโพเนนท์

   ธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของพานาโซนิคเริ่มจากปรัชญาพื้นฐานของบริษัทว่าด้วยการผลิตแบบเบ็ดเสร็จซึ่งระบุไว้ว่า "เราไม่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีได้ ถ้าชิ้นส่วนและสินค้าสำเร็จรูปไม่ได้ผลิตขึ้นด้วยวิธีที่สอดคล้องกัน" นับแต่นั้นเป็นต้นมา นอกจากสถานที่ทำงาน 11 แห่งแล้ว ได้มีการจัดตั้งกลุ่มบริษัทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อันประกอบด้วยบริษัทร่วมที่ผลิตชิ้นส่วน 6 บริษัท ได้แก่ ฟุกุอิ มัตสุชิตะ อิเล็คทริค, วากาสะ มัตสุชิตะ, ทาจิมะ มัตสุชิตะ, ทสึยามะ มัตสุชิตะ, ยามากุชิ มัตสุชิตะ และ ฮอกไกโด มัตสุชิตะ อิเล็คทริค ยิ่งไปกว่านั้น พานาโซนิคยังจัดหาชิ้นส่วนจำนวนมากให้กับผู้ใช้ในภาคส่วนต่างๆ อีกด้วย ในเดือนมกราคม ไซต์งานของกลุ่มบริษัทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 11 แห่ง แยกตัวออกจากกันและดำเนินงานโดยอิสระ มีการจัดตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อิเล็กทรอนิก คอมโพเนนท์ เพื่อเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปโดยเฉพาะ นอกจากนี้ บริษัทยังตัดสินใจดำเนินการบริหารจัดการความรับผิดชอบแบบสมัครใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเทคโนโลยีระดับพื้นฐานสำหรับวัสดุที่ใช้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านคุณภาพ ต้นทุน และผลิตภัณฑ์ต่อไป

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท มัตสุชิตะ เฮาส์โฮลด์ อิควิปเมนท์ และมัตสุชิตะ อินดัสเทรียล อิควิปเมนท์

   1977

   ก่อตั้งบริษัท มัตสุชิตะ เฮาส์โฮลด์ อิควิปเมนท์ และมัตสุชิตะ อินดัสเทรียล อิควิปเมนท์

   ในเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2520 พานาโซนิคได้แยกส่วนงานการผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในครัวเรือนและส่วนงานการผลิตอุปกรณ์อุตสาหกรรมออกเป็นส่วนงานอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีบริษัทผู้ผลิตเฉพาะด้านที่ครอบคลุมทั้งแผนกครัวเรือนและส่วนอุปกรณ์อุตสาหกรรม บริษัท มัตสุชิตะ เฮาส์โฮลด์ อิควิปเมนท์ ประกอบด้วยส่วนงานธุรกิจห้าส่วนคือ อุปกรณ์แก๊ส อุปกรณ์ปิโตรเลียม เครื่องทำน้ำร้อน อุปกรณ์ทำความร้อน และเตาอบไมโครเวฟ รวมทั้งห้องปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์เพื่อการใช้งานในที่พักอาศัย บริษัท มัตสุชิตะ อินดัสเทรียล อิควิปเมนท์ ประกอบด้วยส่วนงานเครื่องเชื่อม ส่วนงานเครื่องจ่ายไฟ และห้องปฏิบัติการการใช้เครื่องมือเชิงอุตสาหกรรม
   * ในภาพเป็นการเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการของบริษัท มัตสุชิตะ เฮาส์โฮลด์ อิควิปเมนท์

   Related Category
   Mr.Toshihiko Yamashita ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานบริษัท

   1977

   Mr.Toshihiko Yamashita ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานบริษัท

   เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกได้อยู่ท่ามกลางจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญและคาดการณ์ได้ถึงความปั่นป่วนมากขึ้น ในเดือนกุมภาพันธ์ของปี พ.ศ.2520 พานาโซนิคจึงตั้งเป้าที่จะขยายธุรกิจของบริษัทไปพร้อมๆ กับการลาออกจากตำแหน่งประธานบริษัทของ Mr.Arataro Takahashi และการเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการของ Mr.Masaharu Matsushita และการเข้ารับตำแหน่งประธานบริษัทของ Mr.Toshihiko Yamashita เหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจเนื่องจากเป็นการฟื้นฟูบุคลากรในโลกอุตสาหกรรมที่กำลังซบเซาได้อย่างดีเยี่ยม และกลายเป็นหัวข้อการสนทนาที่มีการพูดถึงกันอย่างแพร่หลายทั่วทุกแห่ง
   * ภาพนี้คือประธานบริษัท Mr.Yamashita กำลังทักทายคณะกรรมการบริษัทในพิธีเข้ารับตำแหน่งหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

   Related Category
   รองนายกรัฐมนตรี เติ้งเสี่ยวผิงของจีน เยี่ยมชมแผนกโทรทัศน์

   1978

   รองนายกรัฐมนตรี เติ้งเสี่ยวผิงของจีน เยี่ยมชมแผนกโทรทัศน์

   ในเดือนตุลาคมของปีเดียวกัน เติ้ง เสี่ยวผิง รองนายกรัฐมนตรีของจีนได้เข้าเยี่ยมชมส่วนงานทีวีของบริษัทในจังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นและกล่าวว่า “ผมอยากขอความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการจัดการ” ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาธุรกิจของพานาโซนิคในประเทศจีนจึงเริ่มต้นขึ้นด้วยการที่ผู้ก่อตั้ง มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ตอบรับและกล่าวว่า “ผมจะช่วยท่านอย่างเต็มที่” ต่อมาในปี พ.ศ.2522 ผู้ก่อตั้งได้ไปเยือนจีนและหารือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลจำนวนมาก รวมถึงรองนายกเติ้งด้วย
   *ในภาพคือรองนายกรัฐมนตรี เติ้ง เสี่ยวผิง และคณะกำลังเยี่ยมชมส่วนงานทีวีโดยมีผู้ก่อตั้งเป็นผู้นำชม

   Related Category
   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ เดินทางเยือนจีน

   1979

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ เดินทางเยือนจีน

   การพัฒนาธุรกิจของพานาโซนิคในประเทศจีนเริ่มต้นขึ้นในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2521 เมื่อรองนายกรัฐมนตรี เติ้ง เสี่ยวผิง เข้าเยี่ยมชมส่วนงานทีวีของพานาโซนิค หลังจากนั้นผู้ก่อตั้งได้เดินทางไปเยือนประเทศจีนในปีถัดมา จากการหารือกับรองนายกรัฐมนตรีเติ้งและรองนายกรัฐมนตรีกู่มู่ ผู้ก่อตั้งบริษัทได้สัญญาที่จะให้ความร่วมมือด้านอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการสร้างความทันสมัยของจีน

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท มัตสุชิตะ แบตเตอรี่ อินดัสเทรียล

   1979

   ก่อตั้งบริษัท มัตสุชิตะ แบตเตอรี่ อินดัสเทรียล

   ผู้ก่อตั้งซึ่งมีความคาดหวังอย่างสูงต่ออนาคตของแบตเตอรี่นั้น ต้องการที่จะก่อตั้งธุรกิจแบตเตอรี่ในพื้นที่ต่างๆ ด้วยเหตุนี้ เขาจึงได้แยกการดำเนินงานของแผนกแบตเตอรี่ในบริษัทออกมา บริษัท มัตสุชิตะ แบตเตอรี่ อินดัสเทรียล ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกผู้ผลิตแบตเตอรี่แบบครบวงจร
   * ในภาพคือการจัดแสดงแบตเตอรี่ทั่วไปเพื่อฉลองการเริ่มดำเนินการของบริษัท มัตสุชิตะ แบตเตอรี่ อินดัสเทรียล

   Related Category
   ก่อตั้งโรงงานคาทาโนะ มัตสุชิตะ ขึ้นเพื่อช่วยเหลือพนักงานผู้พิการ

   1981

   ก่อตั้งโรงงานคาทาโนะ มัตสุชิตะ ขึ้นเพื่อช่วยเหลือพนักงานผู้พิการ

   บริษัท คาทาโนะ มัตสุชิตะ ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมสวัสดิการประชาชนผู้พิการ เนื่องในโอกาสปีคนพิการสากล บริษัทแห่งนี้ตั้งขึ้นโดยมีสถานที่ทำงานจำนวนมากสำหรับพนักงานที่พิการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้พิการสามารถพึ่งพาตัวเองและมีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้น การดำเนินการในส่วนนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากการลงทุนในหุ้นทุนของภาคส่วนที่สาม (Third sector) จากจังหวัดโอซาก้า เมืองคาตาโนะ และพานาโซนิค รวมถึงเงินอุดหนุนจากระบบการจ่ายค่าจ้างแรงงานสำหรับผู้พิการภายใต้ขอบเขตอำนาจของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ พื้นที่ทำงานได้รับการออกแบบเพื่อให้ทั้งพนักงานทั่วไปและพนักงานพิการได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่สว่างและสะดวกสบาย

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท สปริงเกอร์ เนชั่นแนล ดา อมาโซเนีย

   1981

   ก่อตั้งบริษัท สปริงเกอร์ เนชั่นแนล ดา อมาโซเนีย

   เมื่อเดินทางเยือนประเทศบราซิลในปี พ.ศ.2519 Mr.Masaharu Matsushita ประธานบริษัท ได้ทำการสำรวจเมืองมาเนาส์ในเขตพื้นที่ห่างไกลของแม่น้ำอเมซอน ซึ่งบราซิลคาดหวังว่าจะดึงดูดบริษัทต่างชาติตามมาตรการส่งเสริมการพัฒนาส่วนภูมิภาค และตัดสินใจเลือกสถานที่นี้ หลังจากที่มีการเจรจาต่อรองเป็นเวลาหลายปี การผลิตโทรทัศน์ได้เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ.2521 โดยเป็นความร่วมมือกับบริษัท สปริงเกอร์ อมาโซเนีย ในประเทศ บริษัททำการขยายการผลิตอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ได้มีการร่วมทุนกับบราซิลเลียน เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น เพื่อจัดตั้งบริษัท สปริงเกอร์ เนชั่นแนล ดา อมาโซเนีย
   * ในภาพคือสายการผลิตในโรงงาน สปริงเกอร์ เนชั่นแนล ดา อมาโซเนีย เมื่อปี พ.ศ.2529

   Related Category
   ตั้งบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล อีเล็คทริค แฟน แมนูแฟคเจอริ่ง ในฮ่องกง

   1982

   ตั้งบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล อีเล็คทริค แฟน แมนูแฟคเจอริ่ง ในฮ่องกง

   บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล อีเล็คทริค แฟน แมนูแฟคเจอริ่ง จัดตั้งขึ้นในฮ่องกง บริษัทเริ่มทำการผลิตพัดลมเพดาน โดยเป็นโรงงานแบบสินค้านําเข้ามาแล้วส่งกลับไป (Re-exportation plant) แห่งแรกของกลุ่มบริษัทพานาโซนิค

   Related Category
   เปิดบริษัทด้านการผลิตหลายแห่งในยุโรป รวมถึงบริษัทมัตสุชิตะ คอมมิวนิเคชั่น ด๊อยชลันด์

   1982

   เปิดบริษัทด้านการผลิตหลายแห่งในยุโรป รวมถึงบริษัทมัตสุชิตะ คอมมิวนิเคชั่น ด๊อยชลันด์

   ญี่ปุ่นและยุโรปมีความขัดแย้งทางการค้าเพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทผู้ผลิตในประเทศเร่งทำการผลิตกล้องวิดีโอ วิทยุติดรถยนต์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องให้เร็วขึ้นอันเป็นมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด เริ่มจาก M.B. Video ซึ่งรวมถึงการตั้งบริษัท มัตสุชิตะ คอมมิวนิเคชั่น ด๊อยชลันด์, มัตสุชิตะ บิสซิเนส แมชชีน (ยุโรป), คิวชู มัตสุชิตะ อีเล็คทริค (สหราชอาณาจักร), มัตสุชิตะ คอมมิวนิเคชั่น อินดัสเทรียล (สหราชอาณาจักร) และมัตสุชิตะ กราฟิค คอมมิวนิเคชั่น ซิสเต็มส์ (สหราชอาณาจักร)

   Related Category
   Mr.Yamashita ประธานบริษัท ประกาศนโยบายส่งเสริมธุรกิจ

   1983

   Mr.Yamashita ประธานบริษัท ประกาศนโยบายส่งเสริมธุรกิจ "ACTION 86"

   แผนการจัดการระยะเวลาสามปีชุดใหม่ที่มีชื่อว่า ACTION 86 จัดสร้างขึ้นตามความสำเร็จของแผนระยะกลางสามปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 เป้าหมายของแผนคือเพื่อระบุวิธีการพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบครอบคลุม โดยเน้นที่การปฏิรูปโครงสร้างธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว เสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างการบริหารจัดการ และเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจต่างประเทศ นอกจากความสนใจที่มีต่อธุรกิจสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนทั่วๆ ไปแล้ว พานาโซนิคยังให้ความสำคัญกับอนาคตของอุปกรณ์ที่หลากหลาย สารกึ่งตัวนำ และสายงานด้านอุตสาหกรรม นอกจากนี้บริษัทยังเริ่มตรวจสอบวิธีการพัฒนาบริษัทในสาย B2B อีกด้วยประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   ตั้งมูลนิธิมัตสุชิตะในสหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุนสถาบันการศึกษาต่างๆ

   1984

   ตั้งมูลนิธิมัตสุชิตะในสหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุนสถาบันการศึกษาต่างๆ

   ในการฉลองครบรอบ 25 ปีของการก่อตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา บริษัทได้ก่อตั้งองค์กรเพื่อสนับสนุนระบบการศึกษาภาครัฐในประเทศสหรัฐฯ ภายใต้แนวคิดค่านิยมของผู้ก่อตั้งหรือปรัชญาของ Konosuke Matsushita ว่าด้วยการเป็นองค์กรสาธารณะที่ทำงานเพื่อสังคม มูลนิธิยังได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาและชุมชนเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาของรัฐโดยไม่เลือกเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ หรือสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และยังให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

   Related Category
   ออกตราสารพาณิชย์ของบริษัทเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาและยุโรป

   1985

   ออกตราสารพาณิชย์ของบริษัทเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาและยุโรป

   บริษัท พานาโซนิค ไฟแนนซ์ (อเมริกา) จัดตั้งขึ้นและออกตราสารพาณิชย์ (CP) ชุดแรกที่มีมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ CP ชุดนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างเป็นทางการอยู่ที่ระดับสูงสุดของกลุ่มพันธบัตรระยะสั้นเทียบเท่ากับบริษัทชั้นนำของโลกโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ สองรายและเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนทางการเงินการกู้ยืมระยะสั้น ปีถัดมาได้มีการจัดตั้งบริษัท พานาโซนิค ไฟแนนซ์ ในประเทศเนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม และออก CP สกุลเงินยูโร มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีบริษัทญี่ปุ่นได้รับการจัดอันดับสูงสุด ทำให้สามารถจัดหาเงินทุนสำหรับบริษัทผลิตของท้องถิ่นได้ด้วยต้นทุนต่ำ และช่วยส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศได้เป็นอย่างมาก

   Related Category
   ตั้งบริษัท ฟูเอโก เนชั่นแนล ในอาร์เจนติน่า

   1984

   ตั้งบริษัท ฟูเอโก เนชั่นแนล ในอาร์เจนติน่า

   ในทวีปอเมริกาใต้ซึ่งมีเป้าหมายคือการฝ่าวิกฤตการณ์หนี้ที่เริ่มต้นจากวิกฤตการณ์ค่าเงินเม็กซิโกในปี พ.ศ.2525 ทำให้หลายๆ ประเทศเริ่มนำนโยบายการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและทางการค้ามาใช้ จากสภาพการณ์ดังกล่าว พานาโซนิคได้จัดตั้งบริษัท ฟูเอโก เนชั่นแนล ที่ประเทศอาร์เจนตินาในปีนี้เนื่องด้วยผลประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีตามนโยบายส่งเสริมการพัฒนาแก่พื้นที่ที่มีประชากรน้อยของรัฐบาลอาร์เจนตินา บริษัทเริ่มจากการดำเนินการผลิตสินค้าเกี่ยวกับเครื่องเสียง

   Related Category
   Mr.Akio Tanii ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานบริษัท

   1986

   Mr.Akio Tanii ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานบริษัท

   ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีเดียวกัน Mr.Toshihiko Yamashita ลาออกจากตำแหน่งประธานบริษัทและรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอาวุโส โดยมี Akio Tanii เข้ารับตำแหน่งประธานบริษัทแทน คุณ Tanii ผู้ซึ่งเมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งรองประธานได้เคยเสนอแผนระยะกลาง "ACTION 86" มาแล้ว ได้กำหนดให้ OA, AV ใหม่, FA, และสารกึ่งตัวนำ เป็นแผนธุรกิจสี่จุด เขาสนับสนุนให้มีการปฏิรูปโครงสร้างธุรกิจโดยชูคำขวัญที่ว่า "เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัยสำหรับมนุษย์ที่สร้างความรื่นรมย์ให้ชีวิต"
   * ในภาพ (จากซ้าย) Mr.Masaharu Matsushita ประธานกรรมการ, Mr.Toshihiko Yamashita ที่ปรึกษา และ Akio Tanii ประธานบริษัท ในงานเลี้ยงฉลองการเข้ารับตำแหน่งของประธาน Akio Taniiประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   ยกฐานะพานาโซนิค ยุโรป ขึ้นเป็นสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรป

   1988

   ยกฐานะพานาโซนิค ยุโรป ขึ้นเป็นสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรป

   เนื่องจากการรวมตลาดคณะกรรมาธิการยุโรปในปี พ.ศ.2535 พานาโซนิคจึงปรับโครงสร้างองค์กรในบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค สหราชอาณาจักร เพื่อเป็นสำนักงานใหญ่ภูมิภาคยุโรป และจัดตั้งบริษัท พานาโซนิค ยุโรป

   Related Category
   ควบรวมกิจการบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เทรดดิ้ง

   1988

   ควบรวมกิจการบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เทรดดิ้ง

   เพื่อตอบสนองการขยายธุรกิจในต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ พานาโซนิคและมัตสุชิตะ อีเล็คทริค เทรดดิ้ง ได้ควบรวมกิจการและดำเนินงานภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่เป็นหนึ่งเดียวประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   ยอดผลิตพัดลมภายในประเทศครบ 50 ล้านตัว

   1988

   ยอดผลิตพัดลมภายในประเทศครบ 50 ล้านตัว

   บริษัทคาวาคิตะ อีเล็คทริค เอ็นเตอร์ไพรส์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2452 ได้เข้าร่วมเป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทพานาโซนิคเมื่อปี พ.ศ.2499 โดยเป็นผู้บุกเบิกการผลิตพัดลมในประเทศ และนำสินค้ารุ่นแรกออกวางจำหน่ายในปี พ.ศ.2456 ในช่วงเวลา 75 ปีหลังจากนั้น พานาโซนิคผลิตพัดลมในประเทศได้ครบ 50 ล้านเครื่อง ในภาพคือพัดลมไฟฟ้ารุ่น "1/f Fluctuation" ที่ออกสู่ตลาดในปี พ.ศ.2531

   Related Category
   จัดตั้งโครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว กับพานาโซนิค (Panasonic Kid Witness News-KWN) เป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา

   1989

   จัดตั้งโครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว กับพานาโซนิค (Panasonic Kid Witness News-KWN) เป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา

   โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิดผลิตข่าว กับพานาโซนิค หรือ KWN (Kid Witness News) เป็นโครงการการศึกษาระดับโลก ซึ่งพานาโซนิคสนับสนุนให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการผลิตวิดีโอ ปีนี้มีโรงเรียนรัฐบาล 19 แห่งในสหรัฐฯ เข้าร่วมโครงการ เด็กๆ เลือกหัวข้อกันเองและเรียนรู้หน้าที่ทางสังคมและการทำงานเป็นทีมผ่านกระบวนการวางแผนงาน การสัมภาษณ์ การถ่ายทำ และการตัดต่อ ซึ่งโครงการนี้ค่อยๆ ขยายออกไปสู่ประเทศต่างๆ จนกระทั่งปัจจุบันนี้มีเด็กเข้าร่วมโครงการแล้วถึง 180,000 คน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2559)

   Related Category
   ตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เอเชีย

   1989

   ตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เอเชีย

   มัตสุชิตะ อีเล็คทริค (สิงคโปร์) ได้รับการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อจัดตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เอเชีย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือในท้องถิ่นสำหรับธุรกิจต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทใหม่นี้ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการหลัก งานวิจัยและพัฒนา และการฝึกอบรมบุคลากรสำหรับบริษัทที่อยู่ต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน

   Related Category
   เข้าซื้อกิจการ MCA บริษัทด้านสื่อบันเทิงรายใหญ่ของสหรัฐฯ

   1990

   เข้าซื้อกิจการ MCA บริษัทด้านสื่อบันเทิงรายใหญ่ของสหรัฐฯ

   พานาโซนิคเข้าซื้อกิจการบริษัท MCA ซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจบันเทิงรายใหญ่ในสหรัฐฯ โดยมี Universal Pictures ฯลฯ เป็นบริษัทสาขา เนื่องจากเป็นการประสานกำลังระหว่างธุรกิจคอนเทนต์วิดีโอแบบริชของบริษัทดังกล่าวกับธุรกิจ AV ของพานาโซนิค นี่จึงเป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างธุรกิจใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21 จากการผสานกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
   * ขายกิจการบางส่วนในปี พ.ศ.2538 และขายกิจการทั้งหมดในปี พ.ศ.2549 ประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   ร่างกฎบัตรสิ่งแวดล้อม

   1991

   ร่างกฎบัตรสิ่งแวดล้อม

   เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจในระดับโลก พานาโซนิคจึงกำหนดนโยบายพื้นฐานเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทขึ้นเป็นครั้งแรกในวงการ โดยตั้งชื่อว่ากฎบัตรสิ่งแวดล้อมมัตสุชิตะ ซึ่งเป็นนโยบายพื้นฐานเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะฉบับแรกในวงการ กลุ่มบริษัทพานาโซนิคทั่วโลกต่างดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามหลักนโยบายนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรมทั้งจากมุมมองของผู้บริหารและบุคลากรอย่างจริงจัง รวมทั้งจัดสร้างข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Declaration) ในปี พ.ศ.2536 และสร้างสำนักงานใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ.2540 สภาพแวดล้อม : วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมปี 2050 ของพานาโซนิค

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท หางโจว คานามัตสุ วอชชิ่ง แมชชีน, บริษัท ปักกิ่ง มัตสุชิตะ คอมมิวนิเคชั่น อิควิปเมนท์, บริษัท กวางโจว มัตสุชิตะ และบริษัท Banba Irons ในประเทศจีน

   1992

   ก่อตั้งบริษัท หางโจว คานามัตสุ วอชชิ่ง แมชชีน, บริษัท ปักกิ่ง มัตสุชิตะ คอมมิวนิเคชั่น อิควิปเมนท์, บริษัท กวางโจว มัตสุชิตะ และบริษัท Banba Irons ในประเทศจีน

   ในช่วงยุคปี พ.ศ.2533 ประเทศจีนซึ่งมีความต้องการทีวีและเครื่องเล่นวิดีโอเพิ่มสูงมากนั้น ได้ให้ความสนใจกับการเป็นฐานการพัฒนาธุรกิจถัดจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หลังจากการก่อตั้งบริษัทสามแห่ง ได้แก่ หางโจว คานามัตสุ วอชชิ่ง แมชชีน, บริษัท ปักกิ่ง มัตสุชิตะ คอมมิวนิเคชั่น อิควิปเมนท์, บริษัท กวางโจว มัตสุชิตะ และบริษัท Banba Irons ในปีนี้แล้ว ยังมีการก่อตั้งโรงงานผลิตสินค้าต่างๆ ทั่วประเทศจีน

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท มัตสุชิตะ สตอเรจ แบตเตอรี่ คอร์ปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา

   1991

   ก่อตั้งบริษัท มัตสุชิตะ สตอเรจ แบตเตอรี่ คอร์ปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท ฟิลิปส์ มัตสุชิตะ แบตเตอรี่ โปแลนด์

   1993

   ก่อตั้งบริษัท ฟิลิปส์ มัตสุชิตะ แบตเตอรี่ โปแลนด์

   พานาโซนิคและฟิลิปส์ลงทุนฝ่ายละ 50% ในการก่อตั้งบริษัท ฟิลิปส์ มัตสุชิตะ แบตเตอรี่ โปแลนด์ ฐานการผลิตในประเทศแห่งนี้เป็นฐานที่มั่นในแถบยุโรปตอนกลาง ซึ่งเป็นตลาดของอดีตประเทศคอมมิวนิสต์

   Related Category
   Mr.Yoichi Morishita ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานบริษัท

   1993

   Mr.Yoichi Morishita ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานบริษัท

   ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ซึ่งอยู่ในภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตก ราคาที่ดินและราคาหุ้นตกอย่างมาก ซึ่งแน่นอนว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปได้ยาก ในช่วงเวลานี้ Mr.Yoichi Morishita ได้เข้ารับตำแหน่งประธานบริษัทแทนประธาน Tanii พานาโซนิคเดินหน้าสู่ "การสร้างใหม่" พร้อมทั้งส่งเสริมให้ทำการปฏิรูปอย่างเข้มข้น โดยชูคำขวัญที่ว่า "ความคิดสร้างสรรค์และความกล้าหาญ" "แผนการสร้างใหม่ระยะสามปี" เริ่มจากการปฏิรูปครั้งใหญ่ในส่วนงาน AVC การปรับปรุงโครงสร้างของส่วนงานด้านเทคนิคในสำนักงานใหญ่ การปรับปรุงประสิทธิภาพในแผนกสนับสนุน ฯลฯ และในปีงบประมาณ พ.ศ.2539 บริษัทประสบความสำเร็จกับ "การสร้างใหม่" โดยมียอดขายและกำไรเพิ่มขึ้น
   * ในภาพคือประธานบริษัท Mr.Morishita ในงานแถลงข่าวการเข้ารับตำแหน่งประธานบริษัทอย่างเป็นทางการของเขาประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   พานาโซนิคซื้อหุ้นทั้งหมดของมัตสุชิตะ อิเล็กทรอนิก คอร์ปอเรชั่น จากฟิลิปส์

   1993

   พานาโซนิคซื้อหุ้นทั้งหมดของมัตสุชิตะ อิเล็กทรอนิก คอร์ปอเรชั่น จากฟิลิปส์

   พานาโซนิคซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท มัตสุชิตะ อิเล็กทรอนิก คอร์ปอเรชั่น จากบริษัทฟิลิปส์ในเนเธอร์แลนด์ บริษัท มัตสุชิตะ อิเล็กทรอนิก คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทร่วมทุนแห่งแรกที่พานาโซนิคและฟิลิปส์ร่วมกันตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2495 ความร่วมมือนี้เป็นผลจากการที่ผู้ก่อตั้ง มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ เดินทางเยี่ยมบริษัทชั้นนำในสหรัฐฯ และยุโรป และได้ทำการศึกษาบริษัทแต่ละแห่งโดยยึดแนวคิดว่าความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับบริษัทที่ทันสมัยในยุโรปและสหรัฐฯ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาในอนาคต
   * ในภาพคือพิธีลงนามซื้อหุ้นของบริษัท มัตสุชิตะ อิเล็กทรอนิก คอร์ปอเรชั่น

   Related Category
   ยอดผลิตเตารีดรวมทั่วโลก 100 ล้านเครื่อง

   1994

   ยอดผลิตเตารีดรวมทั่วโลก 100 ล้านเครื่อง

   เตารีดไฟฟ้าสำหรับใช้ในครัวเรือนของพานาโซนิคซึ่งออกสู่ตลาดในปี พ.ศ.2470 ยังคงได้รับความนิยมในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก และมียอดการผลิตสะสมทั่วโลกถึง 100 ล้านเครื่องในปีนี้ ในปี พ.ศ.2558 มียอดการจัดส่งสินค้าทั่วโลกมากกว่า 200 ล้านเครื่อง
   * ในภาพคือเตารีด Super Iron รุ่นที่ 1 ซึ่งเปิดตัวในปี พ.ศ.2470

   Related Category
   ตั้งบริษัทร่วมทุน มัตสุชิตะ อีเล็คทริค (ประเทศจีน)

   1994

   ตั้งบริษัทร่วมทุน มัตสุชิตะ อีเล็คทริค (ประเทศจีน)

   เนื่องจากการก่อตั้งโรงงานผลิตทั่วประเทศจีนในช่วงครึ่งแรกของยุค พ.ศ.2533 กลุ่มบริษัทพานาโซนิคมีความต้องการมากยิ่งขึ้นที่จะมีบริษัทครบวงจรซึ่งสามารถรับผิดชอบการทำการตลาดและกิจกรรมสนับสนุนธุรกิจแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นหนึ่งเดียวกัน จีนยังคงนโยบายการจำกัดเงินทุนจากต่างประเทศอย่างเคร่งครัด แต่ในปีนี้ ประธานบริษัท Morishita ได้มีการหารือกับรองนายกรัฐมนตรีจู หรงจี พานาโซนิคตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค (ประเทศจีน) ซึ่งเป็นบริษัทสนับสนุนธุรกิจแบบครบวงจรแห่งแรกขึ้นเพื่อสร้างบริษัทผลิตข้ามชาติที่มีประสบการณ์กับการดำเนินธุรกิจในประเทศนี้มาแล้วเป็นอย่างดี
   * ในปี พ.ศ.2545 มัตสุชิตะ อีเล็คทริค (ประเทศจีน) เกิดการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น พานาโซนิค ไชน่า ในปี พ.ศ.2548

   Related Category
   เข้าบริหารกิจการบริษัท มัตสุชิตะ เฮาส์โฮลด์ อิควิปเมนท์

   1995

   เข้าบริหารกิจการบริษัท มัตสุชิตะ เฮาส์โฮลด์ อิควิปเมนท์

   พานาโซนิครวมกิจการกับมัตสุชิตะ เฮาส์โฮลด์ อิควิปเมนท์ เบื้องหลังการรวมกิจการในครั้งนี้มาจากความต้องการที่จะนำการทำงานของอุปกรณ์ในห้องครัว ห้องน้ำ และเครื่องทำน้ำอุ่นมารวมเข้าด้วยกันเป็นระบบแบบครอบคลุม และความสำคัญของการรวมการผลิตและการขายเข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับบริษัทรับสร้างบ้าน การรวมกิจการครั้งนี้เป็นการรวมศูนย์ธุรกิจอุปกรณ์เพื่อการเคหะที่กระจัดกระจายเข้าด้วยกันเป็นพิเศษ และผสานรวมธุรกิจไฟฟ้าของอดีตบริษัท มัตสุชิตะ เฮาส์โฮลด์ อิควิปเมนท์ เข้ากับธุรกิจวิศวกรรมไฟฟ้าของพานาโซนิค เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์ หน่วยงานขาย และโครงสร้างการบริหาร
   * ในภาพเป็นลงนามเพื่อรวมกิจการกับมัตสุชิตะ เฮาส์โฮลด์ อิควิปเมนท์

   Related Category
   ตั้งบริษัท พานาโซนิค ซีไอเอส

   1996

   ตั้งบริษัท พานาโซนิค ซีไอเอส

   การตั้งบริษัท พานาโซนิค ซีไอเอส ในเมืองเฮลซิงกิ เพื่อเป็นฐานสำหรับธุรกิจในเครือรัฐเอกราช (CIS) ในเวลาเดียวกันนั้น ได้จัดตั้งสำนักงานตัวแทนขึ้นที่เมืองมอสโก เคียฟ และอัลมาตีเช่นกัน ต่อมา พานาโซนิคยังตั้งบริษัทสาขาในท้องถิ่นคือบริษัท พานาโซนิค รัสเซีย ในปี พ.ศ.2548 และบริษัท พานาโซนิค ยูเครน ในปี พ.ศ.2554 เพื่อปรับการดำเนินงานให้เข้ากับท้องถิ่น รวมทั้งยังทำการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เน้นการขายทีวีเป็นหลัก ปัจจุบันได้เพิ่มความหลากหลายของสินค้าตั้งแต่เครื่องใช้ภายในบ้านไปจนถึง B2B ธุรกิจที่ดำเนินมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปีได้หยั่งรากลึกลงในรัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS อย่างมั่นคง

   Related Category
   เปิดบริการคอลล์เซ็นเตอร์แบบสัญญาหนึ่งปี

   1996

   เปิดบริการคอลล์เซ็นเตอร์แบบสัญญาหนึ่งปี

   ในญี่ปุ่นและอเมริกาเหนือเริ่มมีบริการดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์ที่จะคอยรับสายของลูกค้าตลอดปีโดยไม่มีวันหยุด ศูนย์บริการแบบ 365 วันโดยไม่มีวันหยุดนับเป็นการให้ความช่วยเหลือระดับสูงแก่ลูกค้าเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมนี้ และกลายเป็นประเด็นที่ร้อนแรงในวงสนทนา

   Related Category
   ก่อตั้งทุนการศึกษาพานาโซนิค

   1998

   ก่อตั้งทุนการศึกษาพานาโซนิค

   โครงการเพื่อฉลองครบ 80 ปีของการก่อตั้งบริษัทคือการสร้างระบบทุนการศึกษาพานาโซนิคขึ้น ต่อมาในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2559 โครงการนี้ได้ยุติลงในช่วงขั้นตอนการพัฒนา ซึ่งนำไปสู่การสร้างระบบทุนการศึกษาพานาโซนิคเอเชียแบบใหม่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ที่กำลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศและภูมิภาคเอเชีย โดยเป็นโครงการสนับสนุนการฝึกอบรมแบบใหม่ที่ยึดชุมชนเป็นหลักทุนการศึกษาพานาโซนิคเอเชีย

   Related Category
   ยอดรวมผลิตโทรทัศน์ทั่วโลกถึง 200 ล้านเครื่อง

   1998

   ยอดรวมผลิตโทรทัศน์ทั่วโลกถึง 200 ล้านเครื่อง

   ในปี พ.ศ.2495 ซึ่งเป็นปีก่อนหน้าที่จะเริ่มมีการแพร่สัญญาณทีวีในประเทศญี่ปุ่น พานาโซนิคได้เริ่มทำการผลิตทีวีขาวดำแล้ว หลังจากนั้นเป็นระยะเวลา 40 ปี สามารถทำยอดขายรวมทั้งหมดเกิน 200 ล้านเครื่องในปี พ.ศ.2541 ต่อมาในปี พ.ศ.2551 บริษัทยังสามารถสร้างสถิติการขาย 300 ล้านเครื่องได้เป็นบริษัทแรกของโลก
   * ในภาพเป็นการจัดส่งทีวีจอแบนคุณภาพสูงรุ่น T (tau) เครื่องที่ 200 ล้าน

   Related Category
   ประกาศทำสัญญาร่วมมือกับโตชิบาและแซนดิสก์ เพื่อพัฒนาและสร้างมาตรฐานการ์ด SD

   1999

   ประกาศทำสัญญาร่วมมือกับโตชิบาและแซนดิสก์ เพื่อพัฒนาและสร้างมาตรฐานการ์ด SD

   บริษัทลงนามในข้อตกลงกับโตชิบาและแซนดิสก์ สำหรับความร่วมมือเต็มรูปแบบในการร่วมพัฒนา วางมาตรฐาน และการกระจายการจำหน่ายการ์ดหน่วยความจำ SD ซึ่งเป็นการ์ดหน่วยความจำขนาดเล็กที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ บริษัทประกาศเป้าหมายที่จะเริ่มการผลิตการ์ดหน่วยความจำจำนวนมากตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ที่มีความจุ 32 และ 64 MB
   * การ์ดหน่วยความจำ SD และผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานได้รับการประชาสัมพันธ์ในงาน CES ปี พ.ศ.2543

   Related Category
   Mr.Kunio Nakamura ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานบริษัท

   2000

   Mr.Kunio Nakamura ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานบริษัท

   ความก้าวหน้าของการปฏิวัติด้านไอทีได้เปลี่ยนโครงสร้างเชิงอุตสาหกรรมและรูปแบบการดำเนินชีวิตไปอย่างสิ้นเชิง ในวงการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการจากศตวรรษที่ 20 มาเป็นศตวรรษที่ 21 นับเป็นอีกหนึ่งความท้าทาย เดือนมิถุนายนของปีนี้ Mr.Kunio Nakamura เข้ารับตำแหน่งแทนประธาน Morishita ประธาน Nakamura สนับสนุนแผนการจัดการระยะเวลา 3 ปี "แผนการสร้างมูลค่า 21 (Value Creation 21 Plan)" ซึ่งเริ่มต้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2544 เป้าหมายของแผนงานนี้คือ นโยบาย "รื้อถอนและสร้างใหม่" (ดำเนินกลยุทธ์การปฏิรูปเชิงโครงสร้างทั้งกลุ่มบริษัทและการเติบโตทั้งกลุ่มบริษัท) เพื่อเปลี่ยนโฉมให้เป็น "สุดยอดบริษัทผู้ผลิต (Super Manufacturing Company)" จุดมุ่งหมายคือ เพื่อสร้างพานาโซนิคแบบใหม่ ที่สามารถมีส่วนร่วมในสังคมยุคศตวรรษที่ 21
   * ในภาพคือประธาน Nakamura กำลังกล่าวในงานแถลงข่าวการเข้ารับตำแหน่งของเขา

   Related Category
   ก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีมัตสุชิตะเพื่อสิ่งแวดล้อม

   2000

   ก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีมัตสุชิตะเพื่อสิ่งแวดล้อม

   ศูนย์เทคโนโลยีมัตสุชิตะเพื่อสิ่งแวดล้อมก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อข้อเท็จจริงที่ว่า การใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นหนึ่งในภารกิจพื้นฐานของอุตสาหกรรมการผลิต บริษัทเริ่มนำผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ภายในครัวเรือนซึ่งหมดสภาพการใช้งานแล้วมาทำการรีไซเคิลตั้งแต่เดือนเมษายนในปีถัดมา ตั้งแต่นั้นมา บริษัทได้ทำการส่งเสริมธุรกิจไปพร้อมๆ กับการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลในเชิงนวัตกรรม เมื่อถึงเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2556 ทางศูนย์ได้รีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านไปทั้งหมด 10 ล้านชิ้น
   * บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์เทคโนโลยีพานาโซนิคเพื่อสิ่งแวดล้อม ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2551
   * ในภาพคือประธานกรรรมการ Morishita กำลังเยี่ยมชมสายงานการถอดแยกทีวี

   Related Category
   ตั้งห้องปฏิบัติการพานาโซนิคฮอลลีวูด

   2001

   ตั้งห้องปฏิบัติการพานาโซนิคฮอลลีวูด

   ในเดือนเมษายน ห้องปฏิบัติการพานาโซนิคฮอลลีวูดก่อตั้งขึ้นในฮอลลีวู้ด ซึ่งแหล่งรวมผู้สร้างภาพยนตร์ระดับโลกจากฮอลลีวู้ดถึงบ้านคุณ

   Related Category
   เข้าบริหารกิจการบริษัท มัตสุชิตะ อิเล็กทรอนิกส์ คอร์ปอเรชั่น

   2001

   เข้าบริหารกิจการบริษัท มัตสุชิตะ อิเล็กทรอนิกส์ คอร์ปอเรชั่น

   บริษัทมัตสุชิตะ อิเล็กทรอนิกส์ คอร์ปอเรชั่น กลายเป็นบริษัทสาขาที่มีพานาโซนิคเป็นเจ้าของทั้งหมดหลังจากสิ้นสุดการร่วมทุนกับฟิลิปส์ในปี พ.ศ.2536 และกลายเป็นบริษัทส่วนงานภายในของพานาโซนิคในปี พ.ศ.2544

   Related Category
   บริษัท มัตสุชิตะ คอมมิวนิเคชั่น อินดัสเทรียล, บริษัท คิวชู มัตสุชิตะ อีเล็คทริค, บริษัท มัตสุชิตะ ไซโกะ, บริษัท มัตสุชิตะ โคโตบูกิ อิเล็กทรอนิกส์ อันดัสทรีส์ และบริษัท มัตสุชิตะ กราฟิค คอมมิวนิเคชั่น ซิสเต็มส์ เข้าเป็นบริษัทในเครือ

   2002

   บริษัท มัตสุชิตะ คอมมิวนิเคชั่น อินดัสเทรียล, บริษัท คิวชู มัตสุชิตะ อีเล็คทริค, บริษัท มัตสุชิตะ ไซโกะ, บริษัท มัตสุชิตะ โคโตบูกิ อิเล็กทรอนิกส์ อันดัสทรีส์ และบริษัท มัตสุชิตะ กราฟิค คอมมิวนิเคชั่น ซิสเต็มส์ เข้าเป็นบริษัทในเครือ

   พานาโซนิคตัดสินใจดำเนินนโยบายให้บริษัทห้าแห่ง ได้แก่ บริษัท มัตสุชิตะ คอมมิวนิเคชั่น อินดัสเทรียล, บริษัท คิวชู มัตสุชิตะ อีเล็คทริค, บริษัท มัตสุชิตะ ไซโกะ, บริษัท มัตสุชิตะ โคโตบูกิ อิเล็กทรอนิกส์ อันดัสทรีส์ และบริษัท มัตสุชิตะ กราฟิค คอมมิวนิเคชั่น ซิสเต็มส์ เข้าเป็นบริษัทในเครือที่มีพานาโซนิคเป็นเจ้าของทั้งหมดในเดือนตุลาคม

   Related Category
   ยอดรวมการผลิตพัดลมไฟฟ้าทั่วโลกครบ 100 ล้านตัว

   2002

   ยอดรวมการผลิตพัดลมไฟฟ้าทั่วโลกครบ 100 ล้านตัว

   ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาพัดลมไฟฟ้าในประเทศเป็นรายแรกของญี่ปุ่น พานาโซนิคทำยอดการผลิตสะสมได้ถึงระดับโลกในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นปีที่ 90 นับตั้งแต่ที่มีการเริ่มผลิตพัดลมเครื่องแรกในปี พ.ศ.2456

   Related Category
   เข้าสู่ธุรกิจระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอากาศยาน (ระบบความบันเทิงบนเครื่องบิน)

   1979

   เข้าสู่ธุรกิจระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอากาศยาน (ระบบความบันเทิงบนเครื่องบิน)

   พานาโซนิคเข้าสู่แวดวงธุรกิจระบบไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ในอากาศยานหรือ Avionics (ระบบความบันเทิงบนเครื่องบิน) โดยออกแบบและพัฒนาระบบสำหรับการใช้งานของผู้โดยสาร ทั้งระบบความบันเทิงบนเครื่องบิน ระบบติดต่อสื่อสาร และบริการบำรุงรักษา ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์รุ่นแรกที่ใช้เทคโนโลยีการย่อขนาดวิทยุได้รับชื่อเสียงโด่งดังมาก ปัจจุบันพานาโซนิคให้บริการแก่สายการบินทั่วโลกมากกว่า 300 ราย ระบบนี้ช่วยสร้างความเพลิดเพลินระหว่างเดินทางบนเครื่องบินให้กับผู้คนกว่าหนึ่งพันล้านคนทุกๆ ปี
   *ในภาพคือระบบความบันเทิงและบริการที่นำเสนอให้กับบริษัทผลิตเครื่องบินในปี พ.ศ.2523 (ประกอบด้วยเครื่องเสียง ไฟอ่านหนังสือ และปุ่มเรียกพนักงานต้อนรับประจำเครื่องบิน)

   Related Category
   ยอดรวมการผลิตและยอดจำหน่ายถ่านไฟฉายครบ 100 ล้านชุด

   2001

   ยอดรวมการผลิตและยอดจำหน่ายถ่านไฟฉายครบ 100 ล้านชุด

   หลังจากซื้อบริษัท โคโมริ ดราย เซลล์ แบตเตอรี่ และเริ่มทำการผลิตในปี พ.ศ.2474 เป็นต้นมา พานาโซนิคได้ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่เซลล์แห้งไปทั่วโลกเป็นจำนวน 100 พันล้านก้อนในปี พ.ศ.2544 หรือในอีก 71 ปีให้หลัง และเกิน 150 พันล้านก้อนในปี พ.ศ.2553

   Related Category
   เปลี่ยนมาใช้ชื่อแบรนด์

   2003

   เปลี่ยนมาใช้ชื่อแบรนด์ "พานาโซนิค" ทั่วโลก

   บริษัทตัดสินใจรวมภาพลักษณ์ของแบรนด์ระดับโลกเข้ากับพานาโซนิค และเพื่อสร้างสโลแกนของแบรนด์ระดับโลก "Panasonic ideas for life" พานาโซนิคใช้ชื่อนี้เป็นแบรนด์สำหรับการส่งออกลำโพงมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 แบรนด์ได้สั่งสมภาพลักษณ์ในเชิงบวก เช่น "คุณภาพดี เชื่อถือได้ และปลอดภัย" รวมทั้ง "ทันสมัยและแปลกใหม่" ในแถบยุโรปและสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ บริษัทวางพานาโซนิคให้เป็นแบรนด์ระดับโลก และมีแผนที่จะเพิ่มมูลค่าของแบรนด์ด้วยการใช้แบรนด์นี้ในต่างประเทศจนทั่วทุกภูมิภาคประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   รวมบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เวิร์คส์, บริษัท ปานาโฮม คอร์ปอเรชั่น และบริษัทอื่นๆ เข้าเป็นบริษัทลูก

   2004

   รวมบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เวิร์คส์, บริษัท ปานาโฮม คอร์ปอเรชั่น และบริษัทอื่นๆ เข้าเป็นบริษัทลูก

   เมื่อเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2547 พานาโซนิคซื้อหุ้นของบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เวิร์คส์ และ ปานาโฮม คอร์ปอเรชั่น เพิ่มขึ้น จากนั้นได้ทำการแปลงบริษัทดังกล่าวและบริษัทสาขาอื่นๆ ให้เป็นบริษัทสาขาในเครือเดียวกัน พานาโซนิครวมสองบริษัทเข้าด้วยกันในเดือนกันยายน โดยยึดความสัมพันธ์ของทุนใหม่เป็นหลักในการรวมให้เป็นกลุ่มเดียว พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนบทบาทในการพัฒนา การผลิต และการขายที่มีอยู่เดิมของกลุ่มให้ตอบสนองต่อความต้องการสินค้าและบริการที่อิงตามมูลค่าใหม่ ซึ่งต้องอาศัยมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายเป็นหลัก พานาโซนิคยังได้ตัดสินใจรวมธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าในพานาโซนิค และนำธุรกิจวัสดุไฟฟ้า การเคหะ และอุปกรณ์ไปรวมกับบริษัทมัตสุชิตะ อีเล็คทริค เวิร์คส์
   * บริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เวิร์คส์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น พานาโซนิค อีเล็คทริค เวิร์คส์ ในภายหลัง ในปี พ.ศ.2555บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น Eco Solutions Company

   Related Category
   ผลิตตู้เย็นในครัวเรือนที่ไม่ก่อสาร CFC ได้ 100%

   2004

   ผลิตตู้เย็นในครัวเรือนที่ไม่ก่อสาร CFC ได้ 100%

   จากการที่ชั้นโอโซนกำลังถูกทำลายโดยฟรีออนซึ่งเป็นสารทำความเย็นในตู้เย็นทั่วๆ ไป จึงได้มีการเปลี่ยนไปใช้สาร CFC ในช่วงครึ่งหลังของยุค พ.ศ.2533 อย่างไรก็ตาม สาร CFC เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่ยังคงไม่สามารถแก้ได้ พานาโซนิคตอบสนองต่อปัญหานี้อย่างรวดเร็วและนำเสนอตู้เย็นปลอด CFC เป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2544 สามปีต่อมา บริษัทสามารถเปลี่ยนตู้เย็นสำหรับใช้ภายในบ้านให้เป็นแบบปลอด CFC ได้ 100% ในเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2547 สำหรับรุ่นภายในประเทศ และเดือนกันยายน สำหรับรุ่นส่งออก

   Related Category
   เปิดตัวลำโพงขนาดกะทัดรัดคุณภาพสูง โดยใช้เครื่องหมายการค้า

   1965

   เปิดตัวลำโพงขนาดกะทัดรัดคุณภาพสูง โดยใช้เครื่องหมายการค้า "เทคนิคส์" เป็นครั้งแรก

   เครื่องหมายการค้า "Technics" ใช้เป็นครั้งแรกกับลำโพงขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง EAB-1204 "Technics 1"

   Related Category
   ใช้แบรนด์ “เทคนิคส์” เป็นเครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงระดับพรีเมี่ยมอย่างเต็มตัว

   1971

   ใช้แบรนด์ “เทคนิคส์” เป็นเครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงระดับพรีเมี่ยมอย่างเต็มตัว

   พานาโซนิคตัดสินใจพัฒนา “Technics” ให้เป็นแบรนด์เครื่องเสียงไฮไฟระดับโลก ชื่อแบรนด์นี้เดิมมาจาก “Technology” (เทคโนโลยี) ในการสร้างเสียงได้ตรงตามต้นฉบับ และเป็นเครื่องหมายยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างเสียงที่มีคุณภาพสูง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 ถึง พ.ศ.2553 แบรนด์ “Technics” ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นแบรนด์เครื่องเสียงไฮไฟโดยเฉพาะ ในปี 2015 ซึ่งครบรอบปีที่ 50 ของบริษัท ได้มีการฟื้นฟูแบรนด์ “Technics” ขึ้นมา

   Related Category
   ยอดรวมการผลิตเครื่องดูดฝุ่นทั่วโลกครบ 100 ล้านเครื่อง

   2004

   ยอดรวมการผลิตเครื่องดูดฝุ่นทั่วโลกครบ 100 ล้านเครื่อง

   พานาโซนิคมียอดการผลิตเครื่องดูดฝุ่นถึง 100 ล้านเครื่องในเดือนตุลาคมของปีนี้ หรือ 47 ปีหลังจากการเปิดตัวสินค้าเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2501

   Related Category
   เข้าบริหารกิจการบริษัท มัตสุชิตะ อินดัสเทรียล อินฟอร์เมชั่น อิควิปเมนท์

   2005

   เข้าบริหารกิจการบริษัท มัตสุชิตะ อินดัสเทรียล อินฟอร์เมชั่น อิควิปเมนท์

   บริษัท มัตสุชิตะ อินดัสเทรียล อินฟอร์เมชั่น อิควิปเมนท์ รวมกิจการกับพานาโซนิคเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2548 เพื่อปรับโครงสร้างองค์กรและเสริมความแข็งแกร่งให้กับการผลิตอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบตรวจสอบส่วนกลาง และอุปกรณ์รับ-จ่ายไฟแรงดันสูง

   Related Category
   ประกาศวิสัยทัศน์ด้านการวิจัยและการพัฒนาสำหรับ 10 ปีข้างหน้า

   2016

   ประกาศวิสัยทัศน์ด้านการวิจัยและการพัฒนาสำหรับ 10 ปีข้างหน้า

   พานาโซนิคประกาศว่า บริษัทจะเน้นให้ความสำคัญกับแกนคู่ของ IoT/หุ่นยนต์ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การตรวจจับและ UI/UX ตลอดจนพลังงานที่ใช้เทคโนโลยีการกักเก็บไฟฟ้าและเทคโนโลยีไฮโดรเจน เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาของบริษัทต่อไปในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตและสังคมให้ดียิ่งขึ้น[หัวข้อ] พานาโซนิคประกาศแนวคิดการวิจัยและพัฒนาและเปิดตัวเว็บไซต์ "วิสัยทัศน์ด้านการวิจัยและพัฒนาระยะ 10 ปี" (11 เม.ย. พ.ศ.2559)

   Related Category
   ผลิตภัณฑ์จำนวน 31,400 ชิ้นของพานาโซนิคผ่านเกณฑ์ RoHS ตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป

   2005

   ผลิตภัณฑ์จำนวน 31,400 ชิ้นของพานาโซนิคผ่านเกณฑ์ RoHS ตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป

   ระเบียบ RoHS
   * จำกัดการใช้สารที่เป็นอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และมีการบังคับใช้โดย EU เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2549 พานาโซนิคตอบสนองอย่างกระตือรือร้นด้วยการกำหนดนโยบายห้ามใช้สารเป้าหมายในผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่จะส่งออกตั้งแต่เดือนเมษายน ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นไป
   *การจำกัดการใช้งานสารที่เป็นอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (RoHS)

   Related Category
   Mr.Fumio Ohtsubo ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานบริษัท

   2006

   Mr.Fumio Ohtsubo ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานบริษัท

   ในเดือนมิถุนายนปีนี้ Mr.Fumio Ohtsubo เข้ารับตำแหน่งประธานบริษัทแทนประธาน Mr.Nakamura เขาได้วางนโยบาย "การมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับโลกในฐานะของบริษัทผู้ผลิต" Mr.Kunio Nakamura อดีตประธานบริษัท ได้รับเสียงสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร และ Mr.Yoichi Morishita ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของบริษัท
   * ในภาพคือประธาน Nakamura กำลังจับมือกับกรรมการผู้จัดการ Otsubo ในช่วงท้ายของการแถลงข่าวในการประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์

   Related Category
   ผลิตคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศได้ครบ 200 ล้านเครื่องเป็นรายแรกของโลก

   2006

   ผลิตคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศได้ครบ 200 ล้านเครื่องเป็นรายแรกของโลก

   เมื่อวันที่ 6 กันยายน ปี พ.ศ.2549 พานาโซนิคผลิตคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศครบ 200 ล้านเครื่องเป็นรายแรกของโลก

   Related Category
   ควบรวมกิจการบริษัท มัตสุชิตะ รีฟริเจอเรชั่น

   2008

   ควบรวมกิจการบริษัท มัตสุชิตะ รีฟริเจอเรชั่น

   ในปี พ.ศ.2495 บริษัท นาคากาวะ อีเล็คทริค ซึ่งร่วมงานกับบริษัทในรูปของความร่วมมือด้านเงินทุน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มัตสุชิตะ รีฟริเจอเรชั่น และดำเนินการผลิตอุปกรณ์ทำความเย็น เช่น ตู้เย็น ตู้ขายของอัตโนมัติ และคอมเพรสเซอร์ บริษัทร่วมมือกับมัตสุชิตะ โฮม แอพพลายแอนซ์ และมัตสุชิตะ ฟู้ด ซิสเตมส์ ก่อตั้งกลุ่มบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ่งได้แก่ ฝ่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศ ของมัตสุชิตะ อีเล็คทริค อินดัสเทรียล นั่นเอง และจากการปรับโครงสร้างองค์กรของมัตสุชิตะ โฮม แอพพลายแอนซ์ บริษัทจึงรวมเป็นส่วนหนึ่งของมัตสุชิตะ อีเล็คทริค อินดัสเทรียล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2551

   Related Category
   เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น

   2008

   เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น"

   ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2551 บริษัทฉลองครบรอบ 90 ปีของการก่อตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค อินดัสเทรียล และเปลี่ยนชื่อเป็น "พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น" โดยรวบรวมแบรนด์ทั้งหมดที่มีในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศมาอยู่ภายใต้ชื่อ "พานาโซนิค” การเปลี่ยนชื่อบริษัทนี้ทำให้ชื่อ "มัตสุชิตะ" ที่เคยโด่งดังมาร่วมศตวรรษนับตั้งแต่ที่มีการก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี พ.ศ.2461 ไม่ได้มีการใช้งานอีกต่อไป
   * ในประเทศจีน บริษัทยังคงใช้ชื่อ "มัตสุชิตะ อีเล็คทริค" เนื่องจากคุณค่าของแบรนด์[ข่าวประชาสัมพันธ์] มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เปลี่ยนชื่อเป็นพานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น

   Related Category
   ควบรวมกิจการบริษัทมัตสุชิตะ แบตเตอรี่ อินดัสเทรียล

   2008

   ควบรวมกิจการบริษัทมัตสุชิตะ แบตเตอรี่ อินดัสเทรียล

   บริษัท มัตสุชิตะ แบตเตอรี่ อินดัสเทรียล ซึ่งเปลี่ยนเป็นบริษัทสาขาที่มีพานาโซนิคเป็นเจ้าของทั้งหมดจากการแลกเปลี่ยนหุ้นในปี พ.ศ.2546 รวมเข้ากับพานาโซนิคในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2551 ในเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2556 บริษัท ออโตโมทีฟ ซิสเตมส์ คอมแพนี, บริษัท ดีไวซ์ คอมแพนี, บริษัท อีเนอร์จี คอมแพนี, บริษัท แมนูแฟคเจอริ่ง โซลูชันส์ คอมแพนี, บริษัท พานาโซนิค ไซเคิล เทคโนโลยี และบริษัท พานาโซนิค โพลีเทคโนโลยี ได้ควบรวมกิจการและก่อตั้งบริษัท ออโตโมทีฟ แอนด์ อินดัสเทรียล ซิสเต็มส์ ขึ้น

   Related Category
   ผลิตโทรทัศน์ครบ 300 ล้านเครื่องเป็นรายแรกของโลก

   2008

   ผลิตโทรทัศน์ครบ 300 ล้านเครื่องเป็นรายแรกของโลก

   หลังจากที่มียอดการผลิตทีวีถึง 100 ล้านเครื่องในปี พ.ศ.2528 และ 200 ล้านเครื่องในปี พ.ศ.2541 แล้ว พานาโซนิคได้สร้างสถิติใหม่อีกครั้งด้วยจำนวนตัวเลขการผลิตทีวี 300 ล้านเครื่องเป็นครั้งแรกของโลกในปี พ.ศ.2551 หรือ 56 ปีหลังจากการผลิตทีวีเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2495 ผู้บริโภคทั่วโลกได้มองเห็นภาพของแบรนด์พานาโซนิคผ่านทีวียี่ห้อเนชั่นแนลจำนวน 100 ล้านเครื่อง และยี่ห้อพานาโซนิค 200 ล้านเครื่อง
   * ยอดรวมการผลิตตามแบรนด์ (เนชั่นแนล: 105 ล้านเครื่อง / พานาโซนิค: 195 ล้านเครื่อง)

   Related Category
   ซื้อกิจการบริษัท ซันโย จำกัด และบริษัทในเครือ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของพานาโซนิค

   2009

   ซื้อกิจการบริษัท ซันโย จำกัด และบริษัทในเครือ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของพานาโซนิค

   ในเดือนธันวาคม พานาโซนิคเข้าถือครองสิทธิในการออกเสียงข้างมากของบริษัท "ซันโย อีเล็คทริค จำกัด" และบริษัทสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้ซันโยกลายเป็นส่วนหนึ่งของพานาโซนิคในที่สุด

   Related Category
   ร่วมเป็นพันธมิตรกับเทสลามอเตอร์ส

   2010

   ร่วมเป็นพันธมิตรกับเทสลามอเตอร์ส

   พานาโซนิคออกประกาศให้ทราบว่าบริษัทได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับเทสลามอเตอร์ส และตัดสินใจที่จะร่วมกันพัฒนาแบตเตอรี่รุ่นใหม่สำหรับใช้กับรถไฟฟ้า ในปี พ.ศ.2560 พานาโซนิคลงนามในสัญญากับเทสลา เพื่อขยายการจัดหาแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออนสำหรับรถไฟฟ้า (EV) ปี พ.ศ.2557 พานาโซนิคและเทสลาดำเนินงานร่วมกันใน Gigafactory ซึ่งเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใหญ่ที่สุดในโลก[ข่าวประชาสัมพันธ์] พานาโซนิคและเทสลาลงนามในข้อตกลงสำหรับ Gigafactory (31 ก.ค. 2014)

   Related Category
   ลงนามเป็นพันธมิตรด้านกลยุทธ์กับศูนย์มรดกโลก องค์การยูเนสโก

   2011

   ลงนามเป็นพันธมิตรด้านกลยุทธ์กับศูนย์มรดกโลก องค์การยูเนสโก

   ในเดือนมิถุนายนของปีนี้ พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่นและศูนย์มรดกโลกขององค์กรยูเนสโก ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกของยูเนสโก ตลอดระยะเวลาสองปี พานาโซนิคได้ดำเนินกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่คนรุ่นใหม่ ซึ่งรวมถึงโปรแกรม “รายการพิเศษเกี่ยวกับมรดกโลก” (The World Heritage Special) ซึ่งแพร่ภาพใน 183 ประเทศและภูมิภาคต่างๆ ผ่านช่องรายการของเนชั่นแนล จีโอกราฟิก และให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ AV ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 3 มิติพานาโซนิคและยูเนสโกลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (03 มิ.ย. 2011)

   Related Category
   ควบรวมกิจการกับบริษัทพานาโซนิค อีเล็คทริค เวิร์คส์

   2012

   ควบรวมกิจการกับบริษัทพานาโซนิค อีเล็คทริค เวิร์คส์

   พานาโซนิคได้เปลี่ยนบริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค เวิร์คส์ ให้เป็นบริษัทสาขาที่มีพานาโซนิคเป็นเจ้าของทั้งหมดจากการแลกเปลี่ยนหุ้นในปี พ.ศ.2554 หลังจากนั้นจึงได้รวมบริษัทเข้ากับพานาโซนิคในเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2555 การปรับโครงสร้างบริษัทในครั้งนี้ส่งผลให้ พานาโซนิค อีเล็คทริค เวิร์คส์ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจใหม่ โดยจะประกอบด้วยกลุ่มหลักเก้ากลุ่มและแผนกการตลาดหนึ่งแผนก[ข่าวประชาสัมพันธ์] พานาโซนิคเข้ารวมบริษัทสาขาที่มีพานาโซนิคเป็นเจ้าของทั้งหมด (บริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค เวิร์คส์ จำกัด) (31 ส.ค. 2011)

   Related Category
   Mr.Kazuhiro Tsuga ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานบริษัท

   2012

   Mr.Kazuhiro Tsuga ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานบริษัท

   Mr.Kazuhiro Tsuga เข้ารับตำแหน่งประธานบริษัทของพานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ในวันที่ 27 มิถุนายนของปีนี้ Mr.Shusaku Nagae ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการประวัติซีอีโอของพานาโซนิค

   Related Category
   เปิดตัวสโลแกนใหม่ของแบรนด์ A Better Life, A Better World

   2013

   เปิดตัวสโลแกนใหม่ของแบรนด์ A Better Life, A Better World

   Related Category
   ยอดผลิตเครื่องซักผ้ารวมทั่วโลกครบ 100 ล้านเครื่อง

   2013

   ยอดผลิตเครื่องซักผ้ารวมทั่วโลกครบ 100 ล้านเครื่อง

   พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น แอพพลายแอนซ์ ซึ่งเริ่มทำการผลิตในเดือนกันยายน ปี พ.ศ.2494 สามารถผลิตเครื่องซักผ้าได้ครบ 100 ล้านเครื่องเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ปี พ.ศ.2556 ประวัติศาสตร์ของเครื่องซักผ้าพานาโซนิคเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้ก่อตั้งเดินทางเยือนตลาดอเมริกาและได้เห็นการทำธุรกิจเครื่องซักผ้า เขาคิดว่าเครื่องซักผ้าน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญที่ช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้านอันหนักอึ้งของแม่บ้านได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เริ่มจากคำแนะนำของผู้ก่อตั้งโดยยึดตามแนวคิดของเขาเป็นหลัก ในปี พ.ศ.2494 การผลิต "เครื่องซักผ้าแบบปั่น" ได้เริ่มต้นขึ้นในโรงงาน 13 แห่งในโอซาก้า จากการที่ตลาดเครื่องซักผ้าในญี่ปุ่นเติบโตเต็มที่ตั้งแต่ช่วงปลายยุค พ.ศ.2493 จึงสามารถทำยอดสะสมได้ 10 ล้านเครื่องในปี พ.ศ.2515 และ 50 ล้านเครื่องในปี พ.ศ.2541 ตามลำดับ หลังจากนั้น การผลิตในประเทศจีนและแถบเอเชียได้ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นจาก 50 ล้านเครื่องเป็น 100 ล้านเครื่องภายใน 15 ปี

   Related Category
   เข้าซื้อกิจการบริษัท ViKO ผู้ผลิตอุปกรณ์ประเภทสายไฟของตุรกี

   2014

   เข้าซื้อกิจการบริษัท ViKO ผู้ผลิตอุปกรณ์ประเภทสายไฟของตุรกี

   ในเดือนตุลาคม พานาโซนิคทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ ViKO ซึ่งเป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์ชุดสายไฟชั้นนำในประเทศตุรกี ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถทำตลาดในตุรกีและประเทศเพื่อนบ้านให้เติบโตในระยะกลางจนถึงระยะยาวได้ และพานาโซนิคตั้งเป้าที่จะขยายธุรกิจวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์สายไฟ อุปกรณ์วงจรแรงดันต่ำ ระบบจัดการอาคารและระบบอัตโนมัติ รวมทั้งมิเตอร์อัจฉริยะ

   Related Category
   ลงนามเป็นพันธมิตรระดับโลกอย่างเป็นทางการกับคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล

   2014

   ลงนามเป็นพันธมิตรระดับโลกอย่างเป็นทางการกับคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล

   พานาโซนิคทำข้อตกลงกับคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (IPC) ซึ่งเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับคนพิการนานาชาติที่มีระดับสูงที่สุดในโลก เพื่อเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการทั่วโลกเป็นระยะเวลาหกปีสองเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ถึงปี พ.ศ.2563 เว็บไซต์พิเศษของพานาโซนิคสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

   Related Category
   เปิดตัว

   1954

   เปิดตัว "National Hyper"ถ่านไฟฉายเคลือบโลหะทั้งชุดเป็นรายแรกในญี่ปุ่น

   ผู้ก่อตั้ง มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ซึ่งต้องการผลิตถ่านไฟฉายและผลิตภัณฑ์อื่นให้ได้ตามหรือสูงกว่ามาตรฐานโลกนั้นได้ให้ความสนใจที่จะมองหาความร่วมมือด้านเทคนิคกับผู้ผลิตของต่างประเทศ แต่วิศวกรของบริษัทโน้มน้าวให้ผู้ก่อตั้งหันมาสนใจที่จะทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้จุดแข็งของบริษัทเอง และตัดสินใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ภายในบริษัท บริษัทประสบความสำเร็จในการพัฒนาและได้เปิดตัว "National Hyper" ซึ่งเป็นถ่านไฟฉายที่หุ้มด้วยโลหะทั้งหมดเป็นใบแรกของญี่ปุ่น

   Related Category
   กำหนดมาตรฐานแผ่นบลูเรย์

   2002

   กำหนดมาตรฐานแผ่นบลูเรย์

   บริษัทเก้าแห่งรวมถึงพานาโซนิคได้ประกาศการค้นพบมาตรฐานการบันทึกภาพวิดีโอที่เรียกว่า มาตรฐานจานบลูเรย์ แผ่นดิสก์แต่ละแผ่นมีหลายชั้นจึงทำให้ความจุในการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากคุณลักษณะหลักที่สำคัญอย่างความเข้ากันได้กับภาพ HD แล้ว ความเข้ากันได้กับข้อมูลจำเพาะระดับสูงยังช่วยให้สามารถนำแผ่นดิสก์มาใช้บันทึกข้อมูลและใช้งานในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

   Related Category
   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท เยือนยุโรปเป็นครั้งแรก

   1951

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท เยือนยุโรปเป็นครั้งแรก

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท เดินทางเยือนสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมของปีนี้ ด้วยความตระหนักอย่างแรงกล้าถึงความจำเป็นในการจัดการจากมุมมองระดับโลก เขาเดินทางต่อไปยังประเทศแถบยุโรปอีก 4 ประเทศ ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร ตลอดระยะเวลาดังกล่าวจนกระทั่งเดินทางกลับญี่ปุ่นในเดือนธันวาคมของปีเดียวกัน เขาได้เยี่ยมชมโรงงานและสถานที่ต่างๆ ในแต่ละประเทศและมองหาความร่วมมือด้านธุรกิจและด้านเทคนิคกับบริษัทชั้นนำในวงการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของยุโรปและสหรัฐฯ
   * ในภาพผู้ก่อตั้งในเครื่องบินระหว่างการท่องเที่ยวเพื่อสังเกตการณ์ยุโรปและสหรัฐฯ

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค ฝรั่งเศส

   1968

   ก่อตั้งบริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค ฝรั่งเศส

   พานาโซนิค อีเล็คทริค ฝรั่งเศส ก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัทจัดจำหน่ายบริษัทแรกของพานาโซนิคเพื่อรับหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทั้งประเทศ บริษัทเริ่มทำกิจกรรมการตลาดอย่างเต็มรูปแบบในตลาดฝรั่งเศส

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท เซ็นทรัล ยุโรป มัตสุชิตะ ทีวี

   1996

   ก่อตั้งบริษัท เซ็นทรัล ยุโรป มัตสุชิตะ ทีวี

   นอกจากยุโรปตะวันตกแล้ว พานาโซนิคยังได้ตั้งบริษัท เซ็นทรัล ยุโรป มัตสุชิตะ ทีวี เพื่อตอบรับความต้องการทีวีที่คาดว่าจะขยายตัวอย่างมากในตลาดยุโรปตะวันออกและกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) เพื่อสร้างฐานการผลิตทีวีที่ใหญ่ที่สุดถัดจากสหราชอาณาจักร การเดินหน้าในครั้งนี้นับเป็นการเข้าสู่ตลาดเชโกสโลวาเกียเป็นครั้งแรกของบริษัทญี่ปุ่น และด้วยความร่วมมืออย่างเต็มที่จากรัฐบาลเชโกสโลวาเกียจึงทำให้พานาโซนิคสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจได้ในช่วงเวลาสั้นๆ หลังจากนั้นได้มีการย้ายการผลิตจากสหราชอาณาจักรด้วยเช่นกันเพื่อทำการผลิตทีวี 50 รุ่น

   Related Category
   ก่อตั้ง Ene EcologyNet Europe

   2005

   ก่อตั้ง Ene EcologyNet Europe

   ฐานการดำเนินงานทางธุรกิจเกี่ยวกับการรีไซเคิลแห่งแรกของพานาโซนิคมีชื่อว่า Ene EcologyNet Europe ตั้งอยู่ที่เมืองวีสบาเดิน ประเทศเยอรมนี ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยขยะอิเล็กทรอนิกส์ของเยอรมันไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจรีไซเคิลให้มีต้นทุนต่ำและได้ประสิทธิภาพสูง บริษัทนี้จึงอยู่ตรงกลางระหว่างบริษัทผู้ผลิต บริษัทโลจิสติกส์ และบริษัทรีไซเคิล

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค (ไต้หวัน)

   1962

   ก่อตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค (ไต้หวัน)

   มัตสุชิตะ อีเล็คทริค (ไต้หวัน) เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นโดยความร่วมมือด้านทุนกับบริษัทสาขาในท้องถิ่น ดำเนินธุรกิจผลิตและขายวิทยุ และในขณะเดียวกันได้รับความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากพานาโซนิค เป้าหมายสามข้อจากการประชุมที่ได้ให้ไว้กับรัฐบาลไต้หวัน ได้แก่ จะดำเนินการเพื่อให้พนักงานซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในฐานะที่เป็นบริษัทไต้หวัน; จะผลิตสินค้าที่ตลาดนานาชาติให้การยอมรับว่าเป็นสินค้าชั้นหนึ่ง; และจะไม่ร้องขอความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นไม่ว่าในด้านเทคโนโลยีหรือทุน หลังจากก่อตั้งบริษัทในครั้งนี้ ความต้องการสินค้าจากพานาโซนิคเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยระยะเวลาเพียง 4 ถึง 5 ปี ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทดูแลอยู่นั้นเติบโตออกไปจนครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ทีวี จนถึงหม้อหุงข้าว ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ไม่เว้นแม้กระทั่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท เนชั่นแนล โกเบล

   1970

   ก่อตั้งบริษัท เนชั่นแนล โกเบล

   ในปี พ.ศ.2513 รัฐบาลอินโดนีเซียอนุมัติให้มีการก่อตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัทผู้ผลิตจากญี่ปุ่นจำนวนมากจึงได้ร่วมหุ้นกับบริษัทจากจีน ในระหว่างนั้นพานาโซนิคซึ่งยึดถือหลักการขยายกิจการในต่างประเทศว่า "ต้องเป็นบริษัทที่ทำให้ประเทศรู้สึกชื่นชม" ได้เลือก Mr. Gobel ให้เป็นหุ้นส่วนกิจการร่วมค้า เขาเป็นคนอินโดนีเซียโดยกำเนิดและมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมานานกว่า 10 ปีแล้ว ด้วยเหตุนี้ บริษัทร่วมค้า เนชั่นแนล โกเบล จึงก่อตั้งขึ้น

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อิเล็กทรอนิก คอมโพเนนท์ (มาเลเซีย) และบริษัท มัตสุชิตะ อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น

   1972

   ก่อตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อิเล็กทรอนิก คอมโพเนนท์ (มาเลเซีย) และบริษัท มัตสุชิตะ อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น

   มัตสุชิตะ อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทส่งออกเครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะและ มัตสุชิตะ อิเล็กทรอนิก คอมโพเนนท์ ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คือสองบริษัทที่ตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียตามคำขอของ Tun Abdul Razak นายกรัฐมนตรีคนที่สองของมาเลเซีย เพื่อทำการส่งออกชิ้นส่วนเชิงอุตสาหกรรม เขาเข้าร่วมพิธีเปิดของบริษัทในปี พ.ศ.2516 และกล่าวแสดงความชื่นชมกับการก่อตั้งบริษัทในครั้งนี้ด้วย

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท มัตสุชิตะ คอมมิวนิเคชั่น อินดัสเทรียล

   1958

   ก่อตั้งบริษัท มัตสุชิตะ คอมมิวนิเคชั่น อินดัสเทรียล

   พานาโซนิคแยกส่วนงานอุปกรณ์การสื่อสารออกไปเป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง เพื่อตั้งบริษัท มัตสุชิตะ คอมมิวนิเคชั่น อินดัสเทรียล ขึ้น บริษัทนี้สร้างโรงงานแห่งใหม่ขึ้นที่โยโกฮาม่าในปี พ.ศ.2503 และไม่นานนักก็เข้าสู่วงการอุปกรณ์สำหรับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ แผนกเครื่องบันทึกเสียงซึ่งมีฐานปฏิบัติงานอยู่ที่โรงงานโคดามะ ได้แยกออกมาเพื่อตั้งเป็นส่วนงานเครื่องบันทึกพานาโซนิค

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท มัตสุชิตะ โกเบล แบตเตอรี่ อินโดนีเซีย

   1999

   ก่อตั้งบริษัท มัตสุชิตะ โกเบล แบตเตอรี่ อินโดนีเซีย

   บริษัท มัตสุชิตะ โกเบล แบตเตอรี่ และ พานาโซนิค แบตเตอรี่ อินโดนีเซีย ได้รวมกันเพื่อตั้งเป็นบริษัท มัตสุชิตะ โกเบล แบตเตอรี่ อินโดนีเซีย

   Related Category
   ผนวกบริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค เวิร์คส์ และบริษัทซันโย อีเล็คทริค เข้าเป็นบริษัทในเครือ

   2011

   ผนวกบริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค เวิร์คส์ และบริษัทซันโย อีเล็คทริค เข้าเป็นบริษัทในเครือ

   ในการแถลงนโยบายธุรกิจของบริษัทเมื่อเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2553 ประธานบริษัทพานาโซนิค Mr.Fumio Otsubo ได้กล่าวถึงบริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค เวิร์คส์ และซันโย อีเล็คทริค ที่กลายมาเป็นบริษัทสาขาเมื่อเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2554 ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการตามวิสัยทัศน์เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งบริษัท ด้วยการก้าวไปเป็น "บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ผู้คิดค้นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอันดับ 1" ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี พ.ศ.2555 การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทพานาโซนิคจะเริ่มใช้ระบบใหม่ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างองค์กรออกเป็นสามกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ผู้บริโภค โซลูชัน และอุปกรณ์ ในภาพคือประธาน Sano แห่งซันโย อีเล็คทริค (ซ้าย) ประธาน Ohtsubo แห่งพานาโซนิค (กลาง) และประธาน Nagae แห่งพานาโซนิค อีเล็คทริค เวิร์คส์ (ขวา) จับมือกันในงานแถลงข่าวเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2553 ประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท เนชั่นแนล พานาโซนิค เกาหลี

   2000

   ก่อตั้งบริษัท เนชั่นแนล พานาโซนิค เกาหลี

   Related Category
   ตั้งบริษัท เอเชีย มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เป็นสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาค

   2001

   ตั้งบริษัท เอเชีย มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เป็นสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาค

   บริษัท เอเชีย มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เปลี่ยนไปเป็นสำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัท พานาโซนิค เอเชียแปซิฟิก

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท พานาโซนิค เวียดนาม

   2005

   ก่อตั้งบริษัท พานาโซนิค เวียดนาม

   บริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เวียดนาม และมัตสุชิตะ โฮม แอพพลายแอนซ์ เวียดนาม เดิมนั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตอุปกรณ์ AV และเครื่องใช้ภายในบ้าน ในปี พ.ศ.2548 รัฐบาลเวียดนามอนุมัติให้พานาโซนิคจัดตั้งบริษัทได้ โดยให้มีการดำเนินงานแบบบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีต่างชาติเป็นเจ้าของ 100% ดังนั้นบริษัท พานาโซนิค เวียดนาม จึงตั้งขึ้นเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นแบบรวม

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท พานาโซนิค รีซูเปีย เวียดนาม

   2010

   ก่อตั้งบริษัท พานาโซนิค รีซูเปีย เวียดนาม

   พานาโซนิค รีซูเปีย เวียดนาม ที่เปิดในเมืองฮานอยเป็นโรงงานแห่งที่สองในโลก โดยแห่งแรกที่ให้บริการแบบเดียวกันนี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ที่นี่คือพื้นที่สำหรับการสื่อสารแบบมุ่งเป้า (Thematic communication) ที่มีธีมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังความสนใจในศาสตร์ดังกล่าวให้แก่เด็กๆ ชาวเวียดนาม ถัดจากพื้นที่ของ Risupia เป็นโชว์รูมสำหรับจัดแสดงเทคโนโลยีอันล้ำหน้าของพานาโซนิค

   Related Category
   MECA ย้ายสำนักงานใหญ่ไปยังนิวเจอร์ซีย์

   1975

   MECA ย้ายสำนักงานใหญ่ไปยังนิวเจอร์ซีย์

   บริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา ย้ายสำนักงานใหญ่จากนิวยอร์กไปยังที่ทำการแห่งใหม่ในเขตเมโดว์แลนด์ เมืองเซคอคัส รัฐนิวเจอร์ซีย์

   Related Category
   ตั้ง Matsushita Industrial de Baja California ในเม็กซิโก

   1979

   ตั้ง Matsushita Industrial de Baja California ในเม็กซิโก


   * ในภาพคือผู้ก่อตั้ง มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ระหว่างการเยือน Matsushita Industrial de Baja California

   Related Category
   ตั้งบริษัท มัตสุชิตะ เอวิโอนิคส์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น

   1990

   ตั้งบริษัท มัตสุชิตะ เอวิโอนิคส์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น

   พานาโซนิคซึ่งเข้าสู่วงการ Avionics (ระบบความบันเทิงบนเครื่องบิน) ในปี พ.ศ.2522 ได้ตั้งบริษัท มัตสุชิตะ เอวิโอนิคส์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น ที่เมืองเออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2533 บริษัทเริ่มดำเนินงานโดยมีพนักงานประมาณสิบสองคน และมีเป้าหมายคือการพัฒนาระบบความบันเทิงแบบโต้ตอบสำหรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน

   Related Category
   เริ่มทำธุรกิจกับบริษัทตัวแทนในอิรักและคูเวต

   1955

   เริ่มทำธุรกิจกับบริษัทตัวแทนในอิรักและคูเวต

   หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 การเข้าสู่ตลาดตะวันออกกลางของพานาโซนิคได้ดำเนินไปค่อนข้างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีผลิตภัณฑ์ไม่มากนักที่เหมาะกับตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในปี พ.ศ.2495 พานาโซนิคเริ่มจัดการจากสินค้าเบ็ดเตล็ดก่อนโดยการใช้แผ่นสังกะสี สายไฟ ฉนวน และกระบอกสุญญากาศ ที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่น บริษัทยังได้เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก เช่น เตารีด พัดลม และวิทยุพกพาแบบใช้หลอดสุญญากาศอีกด้วย ในปีนี้มีตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกว่าไว้วางใจได้จากประเทศอิหร่าน อิรัก คูเวต และบาห์เรน และถึงเวลาเริ่มทำธุรกิจแล้ว

   Related Category
   สำรวจตลาดสำคัญในแอฟริกา

   1956

   สำรวจตลาดสำคัญในแอฟริกา

   หลังจากสำรวจตลาดหลักๆ ที่สำคัญในแอฟริกามาเป็นเวลาประมาณหกเดือน ก็ถึงเวลาเริ่มดำเนินธุรกิจกับบริษัทในประเทศไนจีเรีย วิทยุรุ่น BT-152 ซึ่งใช้ไฟจากแบตเตอรี่แบบพิเศษ คือผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ได้รับความนิยมในตลาดและทำให้เกิดการส่งออกครั้งสำคัญ

   Related Category
   ย้ายระบบจากสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ มาอยู่ที่บริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เทรดดิ้ง

   1984

   ย้ายระบบจากสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ มาอยู่ที่บริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เทรดดิ้ง

   การดำเนินงานของสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศเปลี่ยนมาอยู่ในการดูแลของบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เทรดดิ้ง มีการใช้ระบบสำนักงานใหญ่ 5 ภูมิภาค โดยประกอบไปด้วยสำนักงานใหญ่อเมริกาเหนือ สำนักงานใหญ่ลาตินอเมริกา สำนักงานใหญ่ยุโรป สำนักงานใหญ่เอเชียและโอเชียเนีย และสำนักงานใหญ่ตะวันออกกลางและแอฟริกา

   Related Category
   ตั้งบริษัท พานาโซนิค กัลฟ์ เพื่อดูแลด้านการขายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นแห่งแรกในตะวันออกกลาง

   1996

   ตั้งบริษัท พานาโซนิค กัลฟ์ เพื่อดูแลด้านการขายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นแห่งแรกในตะวันออกกลาง

   สำนักงานถาวรตั้งสร้างขึ้นในปี 1990 และสำนักงานใหญ่ตะวันออกกลางได้จัดตั้งขึ้นในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในปี 1991 รวมทั้งยังได้ตั้งบริษัทขายในตะวันออกกลางแห่งแรกภายใต้ชื่อ พานาโซนิค กัลฟ์ ขึ้นด้วย จากนั้น ธุรกิจการนำเข้าเพื่อส่งกลับ (Re-exporting) ไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้เริ่มต้นขึ้น

   Related Category
   ตั้งบริษัท พานาโซนิค มาร์เก็ตติ้ง มิดเดิลอีสท์ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

   2001

   ตั้งบริษัท พานาโซนิค มาร์เก็ตติ้ง มิดเดิลอีสท์ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

   ด้วยนโยบายการปรับเข้ากับท้องถิ่นที่ว่า “ย้ายการส่งออกและการขายไปไว้ใกล้กับตลาด” บริษัท พานาโซนิค มาร์เก็ตติ้ง มิดเดิลอีสท์ จึงได้ก่อตั้งขึ้นที่ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อเป็นฐานการขายประจำภูมิภาคตะวันออกกลาง

   Related Category
   ฉลองครบรอบ 35 ปี ของการเปิดธุรกิจที่ประเทศจีน

   2014

   ฉลองครบรอบ 35 ปี ของการเปิดธุรกิจที่ประเทศจีน

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท พานาโซนิค เอพี ไชน่า

   2017

   ก่อตั้งบริษัท พานาโซนิค เอพี ไชน่า

   การก่อตั้งบริษัท พานาโซนิค เอพี ไชน่า ในมณฑลเจ้อเจียง โดยเป็นบริษัทน้องใหม่ที่รวบรวมธุรกิจเครื่องใช้ภายในบ้านของจีนเอาไว้

   Related Category
   เปิดตัวโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับรถยนต์ ที่เมืองต้าเหลียน ประเทศจีน

   2017

   เปิดตัวโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับรถยนต์ ที่เมืองต้าเหลียน ประเทศจีน

   การก่อตั้งโรงงานใหม่ในเมืองต้าเหลียน ประเทศจีน เพื่อผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนสำหรับรถยนต์ โดยโรงงานเดียวกันนี้ยังเป็นฐานการผลิตเซลล์แบตเตอรี่รถยนต์แห่งแรกในจีนของพานาโซนิคด้วย[ข่าวประชาสัมพันธ์] พานาโซนิคเปิดโรงงานแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนสำหรับรถยนต์แห่งใหม่ในเมืองต้าเหลียน ประเทศจีน (27 เมษายน พ.ศ.2560)

   Related Category
   ส่งพนักงานไปยังเม็กซิโก ในฐานะผู้แทนคนแรกของบริษัทในลาตินอเมริกา

   1938

   ส่งพนักงานไปยังเม็กซิโก ในฐานะผู้แทนคนแรกของบริษัทในลาตินอเมริกา

   พานาโซนิคส่งพนักงานไปเม็กซิโก ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของอุปกรณ์ชุดสายไฟในขณะนั้น โดยพนักงานคนดังกล่าวเป็นตัวแทนคนแรกของบริษัทในแถบลาตินอเมริกา

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท เนชั่นแนล เซ็นโทรอเมริกาน่า ในคอสตาริกา

   1966

   ก่อตั้งบริษัท เนชั่นแนล เซ็นโทรอเมริกาน่า ในคอสตาริกา

   พานาโซนิคตั้งบริษัทผลิตแห่งแรกของบริษัทในแถบอเมริกาใต้ภายใต้ชื่อ เนชั่นแนล เซ็นโทรอเมริกาน่า ในคอสตาริกา โดยเป็นบริษัทสาขาที่มีพานาโซนิคเป็นเจ้าของทั้งหมด 100% บริษัทนี้ได้เริ่มผลิตและทำการตลาดถ่านไฟฉาย

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค ปานามา

   1970

   ก่อตั้งบริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค ปานามา

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค ซัลวาดอร์

   1974

   ก่อตั้งบริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค ซัลวาดอร์

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค กัวเตมาลา

   1977

   ก่อตั้งบริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค กัวเตมาลา

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท พานาโซนิค เม็กซิโก

   1978

   ก่อตั้งบริษัท พานาโซนิค เม็กซิโก

   ในปี พ.ศ.2520 พานาโซนิคขายหุ้นของตนเองในเนชั่นแนล เม็กซิกานา ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในเม็กซิโกตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 ให้กับบริษัทท้องถิ่น พานาโซนิคพยายามรักษาตลาดด้วยการเริ่มเจรจากับรัฐบาลเม็กซิโก และตั้งบริษัท พนานาโซนิค เม็กซิโก ขึ้นในปีนี้ บริษัทใหม่นี้เริ่มผลิตและทำการตลาดเทปคาสเซ็ทสำหรับวิทยุ เครื่องบันทึกเสียง ทีวี และชิ้นส่วน
   * ในภาพเป็นพิธีการส่งสินค้าเครื่องเล่นเที่ยวแรกในปี พ.ศ.2530

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท สปริงเกอร์ เนชั่นแนล อิเล็กทรอนิก คอมโพเนนท์ ในบราซิล

   1982

   ก่อตั้งบริษัท สปริงเกอร์ เนชั่นแนล อิเล็กทรอนิก คอมโพเนนท์ ในบราซิล

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท สปริงเกอร์ พานาโซนิค อมาโซเนีย

   1990

   ก่อตั้งบริษัท สปริงเกอร์ พานาโซนิค อมาโซเนีย

   มีการรวมบริษัท สปริงเกอร์ เนชั่นแนล ดา อมาโซเนีย กับบริษัท สปริงเกอร์ เนชั่นแนล อิเล็กทรอนิก คอมโพเนนท์ ในบราซิลเพื่อจัดตั้งบริษัท สปริงเกอร์ พานาโซนิค อมาโซเนีย

   Related Category
   ก่อตั้งศูนย์ลาตินอเมริกาในไมอามี สหรัฐอเมริกา

   1996

   ก่อตั้งศูนย์ลาตินอเมริกาในไมอามี สหรัฐอเมริกา

   ส่วนระบบจากสำนักงานใหญ่ได้ย้ายไปยังไมอามีซึ่งอยู่ใกล้ลาตินอเมริกา และตั้งศูนย์ลาตินอเมริกาขึ้นเพื่อทำกิจกรรมให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทในท้องถิ่น ปี พ.ศ.2541ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น มัตสุชิตะ อีเล็คทริค ลาตินอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ

   Related Category
   ผนวกสามบริษัทในลาตินอเมริกาเข้าด้วยกัน และตั้งเเป็นบริษัท พานาโซนิค เซ็นโทรอเมริกานา

   2000

   ผนวกสามบริษัทในลาตินอเมริกาเข้าด้วยกัน และตั้งเเป็นบริษัท พานาโซนิค เซ็นโทรอเมริกานา

   บริษัท พานาโซนิค คอสตาริกา ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2531 ได้รวมกิจการกับพานาโซนิค กัวเตมาลา และพานาโซนิค เอลซัลวาดอร์ ในปี พ.ศ.2543 เพื่อจัดตั้งบริษัท พานาโซนิค เซ็นโทรอเมริกานา

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท พานาโซนิค เปรูอานา เอส. เอ.

   2001

   ก่อตั้งบริษัท พานาโซนิค เปรูอานา เอส. เอ.

   บริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เปรู และพานาโซนิค เปรู รวมกิจการเพื่อก่อตั้งบริษัท พานาโซนิค เปรูอานา เอส. เอ.

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อิเล็กทรอนิก คอมโพเนนท์ อมาโซเนีย

   2002

   ก่อตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อิเล็กทรอนิก คอมโพเนนท์ อมาโซเนีย

   Related Category
   ควบรวมกิจการบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เม็กซิโก เข้ากับบริษัท พานาโซนิค เม็กซิโก

   2003

   ควบรวมกิจการบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เม็กซิโก เข้ากับบริษัท พานาโซนิค เม็กซิโก

   Related Category
   เปิดตัวผลิตภัณฑ์แรก ได้แก่ เต้าเสียบและเต้ารับชนิด 2 ด้าน

   1918

   เปิดตัวผลิตภัณฑ์แรก ได้แก่ เต้าเสียบและเต้ารับชนิด 2 ด้าน

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้ง เชื่อมั่นว่าครัวเรือนทั่วไปจะมีความต้องการซื้อสูงมากสำหรับผลิตภัณฑ์ชุดสายไฟที่มีคุณภาพสูงและใช้สะดวก ด้วยเหตุนี้ สินค้าอย่างแรกที่บริษัทผลิตและทำการตลาดคือ เต้าเสียบและเต้ารับชนิด 2 ด้าน เนื่องจากบ้านทั่วไปในขณะนั้นจะมีปลั๊กไฟเดี่ยวสำหรับไฟหนึ่งดวง ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ใช้งานไฟสองดวง หรือไฟกับเตารีดได้จึงได้รับความนิยม
   * ในภาพคือผลิตภัณฑ์แรกของบริษัท นั่นคือ เต้าเสียบ (ซ้าย) และเต้ารับชนิด 2 ด้าน ในปี พ.ศ.2463 (ขวา)ประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   ส่งผู้บริหารสามคนไปยังยุโรปและสหรัฐอเมริกาเพื่อสำรวจตลาดในเบื้องต้น

   1936

   ส่งผู้บริหารสามคนไปยังยุโรปและสหรัฐอเมริกาเพื่อสำรวจตลาดในเบื้องต้น

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้ง ส่งสามผู้บริหารซึ่งนำทีมโดย Tetsujiro Nakao (ภายหลังมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านเทคนิค) เดินทางไปดูงานที่ยุโรปและสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกของบริษัท ผู้บริหารได้เดินทางเยือนประเทศต่างๆ ในในยุโรป เป็นต้นว่าเยอรมัน สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ ในการเดินทางครั้งนี้ยังรวมถึงการเยือนซีเมนส์และโรงงานแห่งอื่นๆ ด้วย การเดินทางครั้งนี้เป็นการปูทางความสัมพันธ์ระหว่างพานาโซนิคกับยุโรป

   Related Category
   Mr. Gobel ผู้ประกอบการในอินโดนีเซียและสมาชิกสภานิติบัญญัติ เข้าเยี่ยม มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท

   1957

   Mr. Gobel ผู้ประกอบการในอินโดนีเซียและสมาชิกสภานิติบัญญัติ เข้าเยี่ยม มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท

   ประธานาธิบดี Sukarno ของอินโดนีเซีย ส่งทีมงานไปญี่ปุ่นเพื่อจัดซื้อวิทยุ เพราะเชื่อมั่นว่าการใช้งานวิทยุอย่างแพร่หลายคือมาตรการสำคัญในการรวมอินโดนีเซียให้เป็นหนึ่งเดียวกัน Mr. Mohammad Gobel สมาชิกคนหนึ่งในทีมงานนี้ได้พบกับ มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้ง และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวโน้มด้านการเมือง เศรษฐกิจ และความมีอิสระในประเทศอินโดนีเซียในฐานะนักลงทุน เมื่อได้รับฟังมุมมองดังกล่าว ผู้ก่อตั้งจึงตกลงทำการค้ากับบริษัทของ Mr. Gobel แม้ว่าจะเป็นรายการค้าเล็กๆ ก็ตาม ในปี พ.ศ.2503 พานาโซนิคตกลงทำสัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริษัทของ Mr. Gobel ซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในภายหลัง

   Related Category
   เปิดธุรกิจเป็นบริษัทร่วมทุนแห่งแรกระหว่างญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์

   1967

   เปิดธุรกิจเป็นบริษัทร่วมทุนแห่งแรกระหว่างญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์

   บริษัทได้รับคำร้องขอการร่วมลงทุนจากบริษัทสี่แห่งในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งรวมถึงบริษัท พรีซิชั่น อิเล็กทรอนิกส์ คอร์ปอเรชั่น (PEC) ด้วย Mr.Takahashi รองประธานบริษัทพานาโซนิค จึงเดินทางไปฟิลิปปินส์เพื่อศึกษาดูงานในพื้นที่ บริษัทตัดสินใจร่วมทุนกับ PEC จากนั้นสายการผลิตทีวีและสเตอริโอจึงเริ่มขึ้น ผลจากการพัฒนาคุณภาพและการเงินอย่างเต็มที่ ทำให้การดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนเริ่มอยู่ตัวในปีที่สองของการก่อตั้งบริษัท

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท โคเรีย เนชั่นแนล อีเล็คทริค

   1973

   ก่อตั้งบริษัท โคเรีย เนชั่นแนล อีเล็คทริค

   เพื่อเป็นการตอบรับนโยบายของรัฐบาลเกาหลี บริษัท โคเรีย เนชั่นแนล อีเล็คทริค จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นฐานการส่งออกทีวีสี โดยจะส่งออกไปอเมริกาเป็นหลัก การผลิตเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2517 แต่การเปลี่ยนแปลงของตลาดในภายหลังและการเริ่มจำกัดการส่งออกทีวีสีไปยังอเมริกาอย่างเข้มงวดตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 เป็นต้นมา ทำให้บริษัท โคเรีย เนชั่นแนล อีเล็คทริค ต้องเลิกกิจการ

   Related Category
   ตั้งโรงงานสามแห่งที่เน้นการส่งออกโดยเฉพาะ รวมถึงโรงงานมัตสุชิตะ เรดิโอ สิงคโปร์

   1977

   ตั้งโรงงานสามแห่งที่เน้นการส่งออกโดยเฉพาะ รวมถึงโรงงานมัตสุชิตะ เรดิโอ สิงคโปร์

   พานาโซนิคตั้งโรงงานส่งออกเฉพาะด้าน 3 แห่ง ได้แก่ มัตสุชิตะ เรดิโอ สิงคโปร์ เพื่อผลิตอุปกรณ์เครื่องเสียง, มัตสุชิตะ พรีซิชั่น มอเตอร์ สิงคโปร์ เพื่อผลิตมอเตอร์ OA และ AV และสุดท้ายคือ มัตสุชิตะ อิเล็กทรอนิก คอมโพเนนท์ สิงคโปร์ เพื่อผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

   Related Category
   ตั้งศูนย์เทคนิคมัตสุชิตะในสิงคโปร์

   1978

   ตั้งศูนย์เทคนิคมัตสุชิตะในสิงคโปร์

   พานาโซนิคตั้งศูนย์เทคนิคมัตสุชิตะในสิงคโปร์ เพื่อถ่ายโอนเทคโนโลยีการผลิตจากญี่ปุ่นมายังสิงคโปร์ตามคำขอของรัฐบาลสิงคโปร์

   Related Category
   ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องปรับอากาศมัตสุชิตะ

   1991

   ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องปรับอากาศมัตสุชิตะ

   มีการจัดตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องปรับอากาศมัตสุชิตะ มาเลเซีย เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ จากนั้นในปี พ.ศ.2540 ศูนย์วิจิยและพัฒนามัตสุชิตะ คอมเพรสเซอร์และมอเตอร์ มาเลเซีย ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคอมเพรสเซอร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม

   Related Category
   ย้ายสำนักงานใหญ่ของพานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ในอเมริกาเหนือ ไปยังสถานที่แห่งใหม่

   2013

   ย้ายสำนักงานใหญ่ของพานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ในอเมริกาเหนือ ไปยังสถานที่แห่งใหม่

   สำนักงานใหญ่ของพานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น อเมริกาเหนือ ย้ายไปยังที่ทำการแห่งใหม่ในเมืองนวร์ก รัฐนิวเจอร์ซีย์พานาโซนิค อเมริกาเหนือ

   Related Category
   นโยบายการกำหนดราคาบนพื้นฐานการอยู่ร่วมกันและปรัชญาการสร้างความรุ่งโรจน์ไปด้วยกัน

   1935

   นโยบายการกำหนดราคาบนพื้นฐานการอยู่ร่วมกันและปรัชญาการสร้างความรุ่งโรจน์ไปด้วยกัน

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ อุทิศแรงกายแรงใจของเขาเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงในราคาที่ครอบครัวทั่วๆ ไปจะสามารถหาซื้อได้ เขาเชื่อว่าการขายสินค้าโดยมีกำไรพอเหมาะจะสร้างความมั่นคงให้กับทั้งผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกได้มากกว่า ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่าย และเรียกความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อนโยบายราคาขายปลีก ด้วยเหตุนี้ เขาจึงกำหนดนโยบายราคายุติธรรมขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาการดำรงอยู่ร่วมกันและการประสบความสำเร็จร่วมกันของเขา ซึ่ง "ราคาที่เป็นธรรม (fair price)" หมายถึงราคาที่เหมาะสมแทนที่จะเป็นราคาตายตัว สมาคมผู้ค้าปลีก Matsushita Retailers Association ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาหลักปรัชญาการดำรงอยู่ร่วมกันและการประสบความสำเร็จร่วมกันของ Matsushitaประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   เปิดสำนักงานตัวแทนในกรุงมะนิลา

   1935

   เปิดสำนักงานตัวแทนในกรุงมะนิลา

   ในระหว่างที่มีการส่งเสริมการส่งออก การก่อสร้างฐานการจัดจำหน่ายที่ต่างประเทศนั้นเดินหน้าอย่างน่าพอใจ โดยสำนักงานตัวแทนที่สร้างใหม่นั้นอยู่ที่กรุงมะนิลา ช่วงปี พ.ศ.2480 มีการเปิดฐานปฏิบัติงานที่ต่างประเทศหกแห่ง และทุ่มความพยายามไปกับการสร้างตลาด

   Related Category
   ริเริ่มระบบหนึ่งประเทศ/หนึ่งบริษัทตัวแทน

   1951

   ริเริ่มระบบหนึ่งประเทศ/หนึ่งบริษัทตัวแทน

   พานาโซนิคนำองค์ความรู้ของบริษัทที่ได้จากตลาดญี่ปุ่นทั้งด้านเครือข่ายการขายและกิจกรรมการตลาดมาใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยการปรับใช้กับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการนำระบบหนึ่งประเทศ/หนึ่งตัวแทน มาปรับใช้กับหลักการด้วย

   Related Category
   ตั้งบริษัท ปักกิ่ง มัตสุชิตะ คัลเลอร์ ซีอาร์ที ในประเทศจีน

   1987

   ตั้งบริษัท ปักกิ่ง มัตสุชิตะ คัลเลอร์ ซีอาร์ที ในประเทศจีน

   บริษัท ปักกิ่ง มัตสุชิตะ คัลเลอร์ ซีอาร์ที เป็นบริษัทร่วมทุนแห่งแรกในจีน โดยเป็นการร่วมมือของพานาโซนิคกับนครปักกิ่ง การร่วมทุนในครั้งนี้เป็นไปตามหลักปรัชญาของพานาโซนิคที่ว่า "เลือกอุตสาหกรรมที่ประเทศต้องการมากที่สุด" อย่างชัดเจน บริษัทเลือกทำธุรกิจหลอดรังสีแคโทด เนื่องจากเป็นชิ้นส่วนหลักของทีวีสีซึ่งแต่เดิมต้องมีการนำเข้ามา บริษัทเริ่มทำการผลิตในอีกสองปีให้หลัง นั่นคือ ปี พ.ศ.2532

   Related Category
   ตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อิเล็กทรอนิกส์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งต่อยอดจากความร่วมมือด้านเทคนิคกับฟิลิปส์

   1952

   ตั้งบริษัท มัตสุชิตะ อิเล็กทรอนิกส์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งต่อยอดจากความร่วมมือด้านเทคนิคกับฟิลิปส์

   ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 พานาโซนิคมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทดัตช์ นั่นคือบริษัทฟิลิปส์มาก่อน หลังจากจบสงคราม ฟิลิปส์ได้ติดต่อเพื่อดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับพานาโซนิคต่อไป จากการเป็นพันธมิตรด้านทุนและเทคโนโลยีกับฟิลิปส์จึงเกิดเป็นบริษัทสาขาที่ชื่อ มัตสุชิตะ อิเล็กทรอนิก คอร์ปอเรชั่น โดยก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคมของปีนี้ ซีอีโอของฟิลิปส์กล่าวว่า สิ่งสำคัญไม่ได้มีเพียงเรื่องของ "การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการรับค่าตอบแทนของความช่วยเหลือด้านเทคนิค" เท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นว่าความร่วมมือเป็นพันธมิตรครั้งนี้เป็นเสมือน "การแต่งงาน" ของทั้งสองบริษัทอีกด้วยประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   ตั้งศูนย์พานาโซนิค เซ็นเตอร์ โตเกียว

   2002

   ตั้งศูนย์พานาโซนิค เซ็นเตอร์ โตเกียว

   เปิดศูนย์พานาโซนิค เซ็นเตอร์ โตเกียว เพื่อเป็นโชว์รูมของบริษัทที่ทำหน้าที่ส่งและรับข้อมูลทั่วไปในระดับโลก โชว์รูมแห่งนี้จะจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์จริงและโซลูชันที่มีเป้าหมายตามสโลแกนของแบรนด์พานาโซนิคนั่นคือ "A Better Life, A Better World" (เพื่อชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น) สำหรับลูกค้าทุกคน โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการติดต่อสื่อสาร ด้วยการรับข้อคิดเห็นและคำร้องขอจากลูกค้าโดยตรงศูนย์โชว์รูมของพานาโซนิค

   Related Category
   ลงนามในสัญญาเป็นพันธมิตรระดับโลก สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2567

   2014

   ลงนามในสัญญาเป็นพันธมิตรระดับโลก สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2567

   พานาโซนิคทำข้อตกลงกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) เพื่อเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการทั่วโลกในกีฬาโอลิมปิกตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึงปี พ.ศ.2567 เป็นระยะเวลาแปดปี ซึ่งหมายถึง พานาโซนิคจะเป็นผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับกีฬาโอลิมปิกในอีกสี่ครั้งถัดไป เริ่มตั้งแต่กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพย็องชัง ปี พ.ศ.2561 กีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียว ปี พ.ศ.2563 กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่ง ปี พ.ศ.2565 และกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีส ปี พ.ศ. 2567 เว็บไซต์พิเศษของพานาโซนิคสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

   Related Category
   ก่อตั้งสำนักงานตัวแทนของมัตสุชิตะ อีเล็คทริค เทรดดิ้งในปานามา

   1963

   ก่อตั้งสำนักงานตัวแทนของมัตสุชิตะ อีเล็คทริค เทรดดิ้งในปานามา

   บริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เทรดดิ้ง จัดตั้งสำนักงานตัวแทนในปานามา นอกจากให้การสนับสนุนการวิจัยตลาดแล้ว สำนักงานแห่งนี้ยังทำหน้าที่ตรวจสอบความเป็นไปได้ของการผลิตในท้องถิ่นและค้นหาหุ้นส่วนที่เหมาะสมด้วย ซึ่งผลการตัดสินใจที่ได้คือ ตลาดถ่านไฟฉายมีแนวโน้มที่ดีในอนาคต บริษัทตัดสินใจที่จะทำการพัฒนาในเปรู คอสตาริกา และบราซิล ซึ่งอนุญาตให้บริษัทเข้าทำธุรกิจตลาดด้วยเงินทุนจากต่างประเทศแบบ 100% ได้

   Related Category
   จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปีของพานาโซนิค เซลส์ ลาตินอเมริกา

   2000

   จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปีของพานาโซนิค เซลส์ ลาตินอเมริกา

   Related Category
   จัดนิทรรศการรำลึกครบรอบ 25 ปีของพานาโซนิค เม็กซิโก

   2004

   จัดนิทรรศการรำลึกครบรอบ 25 ปีของพานาโซนิค เม็กซิโก

   พานาโซนิค เม็กซิโก เป็นเจ้าภาพจัดงาน Panasonic Expo ประจำปีนี้ เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 25 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ.2521 ผู้เข้าชมงานกว่า 38,000 คน ต่างเพลิดเพลินกับรูปแบบการนำเสนออันหลากหลาย ตั้งแต่นิทรรศการที่แสดงประวัติของบริษัท เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุด ไปจนถึงคอนเสิร์ต

   Related Category
   ยอดผลิตโทรทัศน์ในเม็กซิโกครบ 3 ล้านเครื่อง

   2004

   ยอดผลิตโทรทัศน์ในเม็กซิโกครบ 3 ล้านเครื่อง

   ทีวีที่ผลิตในเม็กซิโกนับตั้งแต่ที่มีการเริ่มผลิตในปี พ.ศ.2531 จนถึงปัจจุบันมีจำนวน 3 ล้านเครื่องแล้ว

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท พานาโซนิค ชิลี

   2006

   ก่อตั้งบริษัท พานาโซนิค ชิลี

   ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิคจะวางจำหน่ายผ่านผู้จัดจำหน่ายในชิลีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 แต่ในปีนี้ สัญญาของผู้จัดจำหน่ายได้สิ้นสุดลง และมีการตั้งบริษัท พานาโซนิค ชิลี ขึ้น

   Related Category
   ตั้งโรงงาน Extrema Factory เพื่อเป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในบราซิล

   2012

   ตั้งโรงงาน Extrema Factory เพื่อเป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในบราซิล

   เปิดโรงงานใหม่สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ในเมืองเอกซ์เตรมา ประเทศบราซิล โรงงานนี้เป็นฐานการผลิตที่ทันสมัยสำหรับทำการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า วิธีการสร้าง และการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มทำการผลิตตู้เย็น จากนั้นจึงเป็นเครื่องซักผ้า ในปี พ.ศ.2557

   Related Category
   ย้ายฐานการผลิตของพานาโซนิคในลาตินอเมริกาจากเซาเปาโลไปยังปานามา ยกเว้นฝ่ายดูแลแบรนด์

   2016

   ย้ายฐานการผลิตของพานาโซนิคในลาตินอเมริกาจากเซาเปาโลไปยังปานามา ยกเว้นฝ่ายดูแลแบรนด์

   Related Category
   ควบรวมกิจการด้านดิจิทัลแบบครบวงจรเป็นครั้งแรกในลาตินอเมริกา

   2016

   ควบรวมกิจการด้านดิจิทัลแบบครบวงจรเป็นครั้งแรกในลาตินอเมริกา

   พานาโซนิค บราซิล เข้าซื้อบริษัท ดิจิทัล ฟูล เซอร์วิส ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดระดับสูงด้านธุรกิจสื่อประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัลในอุตสาหกรรมการบริการด้านอาหารของประเทศ จากการซื้อบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจหลักด้านการรวมอุปกรณ์ การติดตั้งและการบำรุงรักษา รวมทั้งการสร้างเนื้อหาและบริการจัดจำหน่าย ทำให้พานาโซนิคตั้งเป้าที่จะขยายแบบจำลองทางธุรกิจของบริษัทเพื่อขายโซลูชันและห่วงโซ่คุณค่าโดยยึดระบบสื่อประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัลเป็นหลัก

   Related Category
   พานาโซนิค บราซิล เข้าซื้อกิจการ UNION RHAC TECNOLOGIA บริษัทด้านวิศวกรรมเครื่องปรับอากาศรายใหญ่

   2017

   พานาโซนิค บราซิล เข้าซื้อกิจการ UNION RHAC TECNOLOGIA บริษัทด้านวิศวกรรมเครื่องปรับอากาศรายใหญ่

   บริษัท พานาโซนิค บราซิล เข้าซื้อบริษัท UNION RHAC TECNOLOGIA ซึ่งดำเนินธุรกิจบริการด้านวิศวกรรมระบบปรับอากาศ ซึ่งมุ่งเน้นเครื่องทําความเย็นชนิดดูดซึม (ชิลเลอร์) เป็นหลัก พานาโซนิคใช้ประโยชน์จากประวัติการทำธุรกิจของบริษัทในบราซิลตลอดระยะเวลา 25 ปี และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งประกอบด้วยโครงการขนาดใหญ่กว่า 100 โครงการที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง โดยบริษัทได้ตั้งเป้าที่จะฉลองธุรกิจโซลูชัน B2B สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่[ข่าวประชาสัมพันธ์] พานาโซนิคเข้าซื้อกิจการ UNION RHAC TECNOLOGIA ซึ่งเป็นบริษัทด้านวิศวกรรมเครื่องปรับอากาศของบราซิล (13 ก.ย. 2017)

   Related Category
   ยอดรวมการผลิตแบตเตอรี่เซลล์แห้งในบราซิลครบ 10,000 ล้านยูนิต

   2017

   ยอดรวมการผลิตแบตเตอรี่เซลล์แห้งในบราซิลครบ 10,000 ล้านยูนิต

   บริษัท พานาโซนิค บราซิล ตั้งเป้าเพื่อฉลองครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งบริษัทในปีนี้ โดยจะทำยอดการผลิตแบตเตอรี่เซลล์แห้งที่เริ่มการผลิตในปี 1970 ให้ถึง 10 พัน้ล้านก้อน และจะจัดพิธีฉลองวันครบรอบที่โรงงานเซา โชเซ

   Related Category
   ตั้งบริษัท เนชั่นแนล สตอเรจ แบตเตอรี่

   1935

   ตั้งบริษัท เนชั่นแนล สตอเรจ แบตเตอรี่

   ในการคาดการณ์ถึงความต้องการซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ในอนาคต ผู้ก่อตั้ง มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ซึ่งเริ่มทำการวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ไปแล้วนั้นได้ทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหุ้นส่วนที่ร่วมมือกันอยู่ถึงการเข้าสู่ธุรกิจแบตเตอรี่สะสมประจุไฟฟ้าในปี พ.ศ.2477 หรือหนึ่งปีก่อนหน้านั้น ในปี พ.ศ.2478 บริษัท เนชั่นแนล สตอเรจ แบตเตอรี่ ได้จัดตั้งขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจแบตเตอรี่สะสมประจุไฟฟ้าของพานาโซนิค

   Related Category
   เริ่มใช้ระบบการจัดกลุ่มบริษัทแบบใหม่ โดยพิจารณาจากขอบเขตการบริหารงาน

   2003

   เริ่มใช้ระบบการจัดกลุ่มบริษัทแบบใหม่ โดยพิจารณาจากขอบเขตการบริหารงาน

   เนื่องจากมีการดำเนินการหลายอย่างที่ซ้ำซ้อนกันภายในกลุ่มบริษัท จึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างการดำเนินการของทั้งกลุ่มบริษัทเสียใหม่ เพื่อแก้ปัญหาความสัมพันธ์เชิงแข่งขันที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2545 ห้าบริษัทอันประกอบด้วยบริษัท มัตสุชิตะ คอมมิวนิเคชั่น อินดัสเทรียล, บริษัท คิวชู มัตสุชิตะ อีเล็คทริค, บริษัท มัตสุชิตะ ไซโกะ, บริษัท มัตสุชิตะ โคโตบูกิ อิเล็กทรอนิกส์ อันดัสทรีส์ และบริษัท มัตสุชิตะ กราฟิค คอมมิวนิเคชั่น ซิสเต็มส์ ได้เปลี่ยนเป็นบริษัทสาขาโดยสมบูรณ์ เดือนเมษายน ปี พ.ศ.2546 ในสายงานอุปกรณ์ บริษัท มัตสุชิตะ อิเล็กทรอนิก คอมโพเนนท์ และ มัตสุชิตะ แบตเตอรี่ อินดัสเทรียล ได้เปลี่ยนเป็นบริษัทสาขาโดยสมบูรณ์ และในสายงานเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัทต่างๆ ในด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์เพื่อการใช้งานในที่พักอาศัย รวมทั้งบริษัทระบบปรับอากาศได้ยุติการดำเนินงานและตั้งบริษัท มัตสุชิตะ โฮม แอพพลายแอนซ์ประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   เปิดตัวระบบ 4 บริษัท

   2013

   เปิดตัวระบบ 4 บริษัท

   มีการประกาศรวมส่วนงาน 49 ส่วนเข้ากับสี่บริษัท ได้แก่ บริษัท แอพพลายแอนซ์ , บริษัท อีโค โซลูชันส์ , บริษัท แอวีซี เน็ตเวิร์ค และบริษัท ออโตโมทีฟ แอนด์ อินดัสเทรียล ซิสเต็มส์ บริษัทตั้งเป้าที่จะสนับสนุนส่วนงานต่างๆ ผ่านการพัฒนาการดำเนินงาน การสร้างการดำเนินงานใหม่ และการเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุปกรณ์หลักของสายงานเหล่านี้ประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   ตั้งแผนกเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า

   1927

   ตั้งแผนกเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า

   ผู้ก่อตั้ง มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ได้ตั้งแผนกการทำความร้อนด้วยไฟฟ้าขึ้น เนื่องจากต้องการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงในราคาที่ครอบครัวทั่วไปสามารถหาซื้อได้ ด้วยความคิดนี้ จึงเริ่มทำการพัฒนาเตารีดก่อนเป็นอย่างแรก สามเดือนให้หลังจึงได้มีการเปิดตัว "Super Iron" ที่ใช้โครงสร้างใหม่โดยการนำแผ่นเหล็กมาประกบฮีทเตอร์ เตารีดนี้มีคุณภาพระดับเดียวกับเตารีดทั่วๆ ไป แต่มีราคาต่ำกว่า 30% วิศวกรผู้คิดค้น "Super Iron" คือ Tetsujiro Nakao ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ๆ มากมาย ในฐานะที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของพานาโซนิค

   Related Category
   เผชิญความเสี่ยงในการเลิกกิจการ

   1946

   เผชิญความเสี่ยงในการเลิกกิจการ

   เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง พานาโซนิคได้กลับมาเริ่มกระบวนการผลิตเพื่อการใช้งานทางพลเรือนทันที อย่างไรก็ตาม ในต้นปีเดียวกันนั้น นโยบายของศูนย์บัญชาการสูงสุดของกองกำลังสัมพันธมิตร (General Headquarters (GHQ)) มีความเข้มงวดยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ในเดือนมีนาคม บริษัทถูกจัดให้เป็นบริษัทต้องห้าม และทรัพย์สินทั้งหมดถูกอายัด ในปี 1948 พานาโซนิคตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเจ็ดประการ ซึ่งเป็นการกวาดล้างพานาโซนิคจากบริการสาธารณะ และ ณ จุดหนึ่ง เผชิญกับความเป็นไปได้ในการเลิกกิจการ Konosuke Matsushita ผู้ก่อตั้งบริษัท ตอบโต้มาตรการนี้ด้วยการยืนกรานอย่างแข็งขันตลอดสี่ปีหลังจากนั้นว่า ธุรกิจของบริษัทคือ "การผลิตและจำหน่ายเฉพาะสินค้าที่จำเป็นต่อวิถีชีวิตอันสงบสุขของคนทั่วไป" ด้วยเหตุนี้ ข้อจำกัดส่วนใหญ่จึงได้รับการยกเลิกในช่วงครึ่งปีหลังของปี 1950 และบริษัทรอดพ้นจากความเสี่ยงในการเลิกกิจการประวัติองค์กร | พานาโซนิค พานาโซนิคหลีกเลี่ยงสถานะกลุ่มทุนผูกขาดแบบไซบัตสึ (Zaibatsu) อย่างหวุดหวิด

   Related Category
   ตั้งบริษัท คิวชู มัตสุชิตะ อีเล็คทริค

   1955

   ตั้งบริษัท คิวชู มัตสุชิตะ อีเล็คทริค

   ตลอดช่วงเวลานี้ พานาโซนิคได้เข้าสู่สายงานใหม่ๆ จำนวนมากโดยการแบ่งกลุ่มออกเป็นพื้นที่พิเศษ ในทางกลับกัน ผู้รับช่วงสัญญาและบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องได้ส่งคำร้องขอมายังบริษัท ซึ่งพานาโซนิคได้รับบริษัทจำนวนมากเป็นบริษัทสาขา สร้างธุรกิจขึ้นใหม่ ปรับโครงสร้างการดำเนินงานใหม่ และเข้าสู่สายงานธุรกิจใหม่ไปพร้อมกับบริษัทเหล่านี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว กลุ่มบริษัทพานาโซนิคมีการเติบโตอย่างมาก บริษัท คิวชู มัตสุชิตะ อีเล็คทริค ซึ่งเป็นบริษัทสาขาที่ตั้งอยู่ในเมืองฟุกุโอกะได้รับคำร้องขออย่างจริงจังจากชุมชนในท้องถิ่นให้ช่วยซื้อโรงงานร้างและใช้เป็นโรงงานเฉพาะทางเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป โรงงานเริ่มทำการผลิตมอเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้า จากนั้นจึงขยายสายงานการผลิตไปยังเครื่องเหลาดินสอไฟฟ้าและเครื่องดูดความชื้น จากนั้นได้เข้าดูแลการผลิตปั๊มสำหรับบ้านแทนแผนกปั๊ม และท้ายสุดคือการผลิตวิทยุและทีวี
   * ในปี พ.ศ.2546 การปรับโครงสร้างองค์กรและการรวมกับบริษัท มัตสุชิตะ กราฟิค คอมมิวนิเคชั่น ซิสเต็มส์ และแผนกอื่นๆ ในกลุ่มบริษัท เป็นผลให้เกิดการจัดตั้งบริษัท พานาโซนิค คอมมิวนิเคชั่น ขึ้น จากนั้นในปี พ.ศ.2553 ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรอีกครั้งและรวมกับบริษัท ซิสเต็ม โซลูชันส์ เพื่อจัดตั้งบริษัท พานาโซนิค ซิสเต็ม เน็ตเวิร์คส์

   Related Category
   พานาโซนิค เม็กซิโก ส่งออกทีวี LCD ไปยังประเทศต่างๆ ในลาตินอเมริกา

   2009

   พานาโซนิค เม็กซิโก ส่งออกทีวี LCD ไปยังประเทศต่างๆ ในลาตินอเมริกา

   Related Category
   โรงงาน Extrema Factory ในบราซิลผลิตอุปกรณ์ครบหนึ่งล้านชิ้น

   2017

   โรงงาน Extrema Factory ในบราซิลผลิตอุปกรณ์ครบหนึ่งล้านชิ้น

   โรงงาน Extrema Factory ซึ่งผลิตตู้เย็นและเครื่องซักผ้า ได้ทำการผลิตสินค้าครบ 1,000,000 เครื่องอย่างสมบูรณ์ในวาระครบรอบ 5 ปีของการก่อตั้งโรงงาน

   Related Category
   เปิดตัวผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิคสู่ตลาดนิวซีแลนด์

   1971

   เปิดตัวผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิคสู่ตลาดนิวซีแลนด์

   ในปี 1971 สัญญาซื้อขายระหว่างพานาโซนิคกับฟิชเชอร์ แอนด์ พายเคิล นำไปสู่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบรนด์แนชั่นแนลและพานาโซนิคสู่ตลาดนิวซีแลนด์

   Related Category
   เปิดสาขาในกัมพูชา

   2011

   เปิดสาขาในกัมพูชา

   สำนักงานตัวแทนของพานาโซนิคในกัมพูชาจัดตั้งขึ้นที่กรุงพนมเปญ กัมพูชาเป็นที่ยอมรับในฐานะประเทศที่มีศักยภาพสูง เสริมด้วยแนวโน้มเป็นบวกสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ

   Related Category
   สื่อสาร

   1939

   สื่อสาร "กฎ 3 ประการ"

   เนื่องจากกองทัพทวีความแข็งแกร่งภายในญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัทจึงจำเป็นต้องพยุงธุรกิจหลักในการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าของบริษัท ด้วยการยอมร่วมมือผลิตอุปกรณ์ทางการทหารของประเทศ เพื่อให้บริษัทอยู่รอด อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทหลงลืมเป้าหมายหลักและตกอยู่ในสภาพการบริหารจัดการที่หละหลวม ผู้ก่อตั้งจึงประกาศสิ่งที่เรียกว่า “กฎ 3 ประการ” ให้ทราบทั่วกันทั้งบริษัท ได้แก่ "กฎการบริหารจัดการ" "กฎการเงิน" และ "กฎความเป็นผู้นำของพนักงานและกฎความเป็นปัจเจกบุคคล" กฎ 3 ประการนี้สร้างความตระหนักให้พนักงานทุกคน ด้วยการประกาศว่า "ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการหรือการตลาด เราจะต้องโปร่งใสและเปิดเผย แทนที่จะปิดบังเป็นเรื่องส่วนตัว"

   Related Category
   ประกาศนโยบายการบริหารจัดการฉบับแรก

   1940

   ประกาศนโยบายการบริหารจัดการฉบับแรก

   สงครามโลกครั้งที่ 2 เปิดฉากขึ้นในเดือนกันยายนของปีก่อนหน้า และเมื่อญี่ปุ่นเสริมกำลังทางทหารยามสงคราม จึงเกิดการวางข้อจำกัดครั้งใหญ่ในการผลิตของพลเรือน ท่ามกลางสภาพการณ์เช่นนี้ บริษัทได้ประกาศนโยบายการบริหารจัดการฉบับแรก ในคำประกาศนั้น ผู้ก่อตั้งเน้นย้ำว่า "เราต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลังในการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ของชาติ แต่เมื่อคำนึงถึงสาธารณชนแล้ว อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมของบริษัทในช่วงปลอดสงครามก็นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน" นับแต่นั้นมา พานาโซนิคได้จัดงานประกาศนโยบายการบริหารจัดการในวันที่ 10 มกราคมของทุกปี เพื่อแสดงนโยบายต่างๆ ของปีอย่างเป็นรูปธรรมKonosuke Matsushita ผู้ก่อตั้งบริษัท

   Related Category
   สนับสนุนแผนการขับเคลื่อนทั่วไปเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพสูง

   1940

   สนับสนุนแผนการขับเคลื่อนทั่วไปเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพสูง

   แม้ในขณะที่ญี่ปุ่นเสริมกำลังทางทหารยามสงคราม Konosuke Matsushita ผู้ก่อตั้งบริษัท ได้แสดงถึงความต้องการในการสนับสนุนการผลิตของพลเรือนเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค และเพื่อตัวแทนและร้านค้าปลีกของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพเป็นที่คาดหมายได้จากมาตรการลดความซับซ้อนในการออกแบบ ซึ่งมีการใช้หลังจากการควบคุมราคา และความต้องการใช้วัสดุทางเลือกเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ Konosuke Matsushita จึงสนับสนุนแผนการขับเคลื่อนทั่วไปเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพสูงในเดือนสิงหาคมของปีนี้ ในส่วนหนึ่งของแผนนั้น เขาได้เรียกร้องให้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกด้าน และลดข้อบกพร่องของสินค้า ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเห็นได้ชัด
   * ในภาพคือโรงงานในปัจจุบัน

   Related Category
   ฟื้นฟูความต้องการของผู้บริโภค

   1945

   ฟื้นฟูความต้องการของผู้บริโภค

   ทันทีที่ทราบว่าสงครามสิ้นสุดลงในวันที่ 15 สิงหาคม ผู้ก่อตั้งได้เรียกประชุมคณะผู้บริหารของบริษัทที่หอประชุมใหญ่ในวันต่อมา โดยตัดสินใจว่า "ถึงเวลาที่จะรวมพลังพนักงานทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อฟื้นฟูความต้องการของผู้บริโภค" เขาประกาศนโยบายที่ชัดเจนเพื่อฟื้นฟูความต้องการของผู้บริโภคโดยทันที ยิ่งกว่านั้น เขาได้ส่งสารถึงพนักงานทุกคนในวันที่ 20 สิงหาคม โดยกล่าวว่า "การผลิตคือหัวใจสำคัญในการฟื้นฟู ขอให้พวกเราปลุกจิตวิญญาณดั้งเดิมของมัตสุชิตะ อีเล็คทริค เพื่อมุ่งมั่นฟื้นฟูประเทศชาติและยกระดับวัฒนธรรมของเรา" คำพูดปลุกใจนี้ช่วยเร่งกระบวนการเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิต จากนั้น ผู้ก่อตั้งได้ขอให้ GHQ อนุมัติการยกเลิกคำสั่งระงับการผลิต ซึ่งออกโดย GHQ เพื่อยับยั้งอุตสาหกรรมทางการทหาร บริษัทได้รับอนุมัติให้ผลิตสินค้าหลายประเภท เริ่มตั้งแต่การผลิตวิทยุในช่วงกลางเดือนกันยายน และในช่วงกลางเดือนตุลาคม โรงงานทั้งหมดได้ทำการผลิต
   * ในภาพคือโรงงานวิทยุ ซึ่งเริ่มการผลิตหลังจากสิ้นสุดสงครามไม่นาน

   Related Category
   ก่อตั้งศูนย์พานาโซนิค โซลูชัน แอนด์ อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ เวียดนาม

   2016

   ก่อตั้งศูนย์พานาโซนิค โซลูชัน แอนด์ อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ เวียดนาม

   ศูนย์พานาโซนิค โซลูชัน แอนด์ อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ เวียดนาม ซึ่งเป็นโชว์รูมจัดแสดงระบบอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดแสดงเทคโนโลยีและอุปกรณ์การผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง ศูนย์อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ ไม่เพียงจัดแสดงเครื่องเชื่อมและเครื่องวางชิปใหม่ล่าสุดจากพานาโซนิคเท่านั้น แต่ยังมีอุปกรณ์ต่อพ่วงจากพันธมิตรอื่นๆ ซึ่งรวมถึงคอมโพเนนต์ทาวเวอร์และเครื่องตรวจสอบด้วย การประสานกำลังครั้งนี้มุ่งเน้นความสำคัญของความเข้ากันได้ของเครือข่ายและการเชื่อมต่อซึ่งกันและกันทางเทคโนโลยี ซึ่งมีส่วนในความสำเร็จของอุตสาหกรรมยุค 4.0 และสายการผลิตที่รองรับ IoT

   Related Category
   ก่อตั้งพานาโซนิค นิวซีแลนด์

   1998

   ก่อตั้งพานาโซนิค นิวซีแลนด์

   บริษัท พานาโซนิค นิวซีแลนด์ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี 1998 จวบจนปัจจุบัน บริษัทมีพนักงาน 115 คนในเมืองไครสต์เชิร์ช เมืองเวลลิงตัน และสำนักงานใหญ่ในเมืองออกแลนด์ และยังคงเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างของนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่อง

   Related Category