เทคโนโลยี / การวิจัยและพัฒนา

Years

  Tag selector

   ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งแรกและโรงงานผลิต

   1922

   ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งแรกและโรงงานผลิต

   ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2463 ผู้ก่อตั้งได้ออกแบบเครื่องหมายการค้าของบริษัท เป็นตัวอักษร M ทับด้วยลูกศรและล้อมด้วยเพชรขนาดใหญ่ ในเดือนมีนาคม บริษัทได้ตั้งสำนักงานตัวแทนขึ้นในเมืองโตเกียว ในปี พ.ศ.2465 บริษัทตัดสินใจสร้างโรงงานและสำนักงานแห่งใหม่ โดยผู้ก่อตั้งบริษัทลงมือออกแบบด้วยตัวเอง แม้ว่าเศรษฐกิจจะย่ำแย่ลง แต่บริษัทยังคงเติบโตได้ด้วยยอดขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น ภายในเวลาสี่ปีนับจากวันที่ก่อตั้ง บริษัทได้กลายเป็นธุรกิจที่เติบโตเต็มที่และมีโรงงานเป็นของตัวเอง
   * ในภาพคือโรงงานช่วงประมาณปี พ.ศ.2467 ประวัติองค์กร พานาโซนิค

   Related Category
   ซื้อลิขสิทธิ์การผลิตวิทยุและนำมาเผยแพร่ต่อในลักษณะสาธารณสมบัติ

   1932

   ซื้อลิขสิทธิ์การผลิตวิทยุและนำมาเผยแพร่ต่อในลักษณะสาธารณสมบัติ

   ในเวลานั้น ผู้ผลิตวิทยุรวมถึงบริษัทเองได้ตกอยู่ในสถานะลำบาก เนื่องจากการใช้วงจรความถี่สูงแบบหลายหลอด (Multi-tube high-frequency circuit) อาจเป็นการละเมิดสิทธิบัตรของผู้ประดิษฐ์ ด้วยเหตุนี้ ผู้ก่อตั้งบริษัทจึงทำการซื้อสิทธิบัตรดังกล่าวในเดือนตุลาคมปีนั้น จากนั้น เขาได้นำไปเผยแพร่สู่สาธารณะโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้บริษัทผู้ผลิตรายอื่นๆ สามารถใช้วงจรดังกล่าวได้ เหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างความก้าวหน้าให้กับอุตสาหกรรมวิทยุโดยรวมเป็นอย่างมาก บริษัทเองได้รับการยกย่องและเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวางประวัติองค์กร | พานาโซนิค松下幸之助の生涯 | Panasonic 企業情報

   Related Category
   เริ่มดำเนินงานวิจัยด้านโทรทัศน์

   1935

   เริ่มดำเนินงานวิจัยด้านโทรทัศน์

   วิศวกรชาวยุโรปและอเมริกันจำนวนมากเริ่มศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีโทรทัศน์หลังจากที่ Baird วิศวกรชาวอังกฤษ ถ่ายทอดภาพเคลื่อนไหวผ่านเคเบิลเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2468 ในปี พ.ศ.2478 Kenjiro Takayanagi อาจารย์ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาฮามะมัตสึ สร้างหลอดส่งภาพ (Iconoscope) ที่ใช้งานได้ ซึ่งเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จริง Matsushita รู้สึกสนใจในการพัฒนาเหล่านี้และตัดสินใจส่งวิศวกรหลายคนไปศึกษากับ Takayanagi ทันทีในช่วงปลายปี พ.ศ.2478 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเปิดตัวโครงการวิจัยและพัฒนาของพานาโซนิคเอง ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยในโตเกียว ในปี พ.ศ.2481 ห้องปฏิบัติการแห่งนี้ได้สร้างทีวีต้นแบบขนาด 12 นิ้วขึ้น
   * ในภาพคือทีมงานของมัตสุชิตะ เรดิโอ แมนูแฟคเจอริ่ง ห้องปฏิบัติการวิจัยแห่งโตเกียวที่มีส่วนในการพัฒนาทีวีประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   ผลิตโทรทัศน์ต้นแบบเครื่องแรกได้สำเร็จ

   1938

   ผลิตโทรทัศน์ต้นแบบเครื่องแรกได้สำเร็จ

   ช่วงปลายปี พ.ศ.2478 พานาโซนิคเริ่มทำการวิจัยเกี่ยวกับตัวรับสัญญาณโทรทัศน์ ในปี พ.ศ.2481 ได้มีการสร้างต้นแบบของทีวี CRT ขนาด 12 นิ้วขึ้น ในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2482 การทดสอบส่งสัญญาณคลื่นวิทยุประสบความสำเร็จด้วยดี จากนั้นในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน ได้มีการนำตัวรับสัญญาณทีวีนี้ออกแสดงต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกในงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับไฟฟ้า
   * ในภาพคือตัวรับสัญญาณทีวีในครัวเรือนที่พัฒนาขึ้นในปี 1935พานาโซนิค ประวัติองค์กร

   Related Category
   ตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง

   1953

   ตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง

   บริษัทเริ่มเสริมความแข็งแกร่งให้กับงานด้านการวิจัยและพัฒนา และปรับปรุงอุปกรณ์การผลิตให้ทันสมัยด้วยการสร้างห้องปฏิบัติการวิจัยกลางที่เมืองโอซาก้าในปี พ.ศ.2496 ห้องปฏิบัติการนี้ดำเนินการวิจัยพื้นฐานและช่วยเหลือส่วนงานต่างๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งทำการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับอุปกรณ์และเทคนิคที่ใช้ในการผลิตแบบอัตโนมัติ ห้องปฏิบัติการนี้เป็นศูนย์วิจัยแบบเบ็ดเสร็จที่มีทั้งการผลิตเครื่องจักรเฉพาะทางและส่วนงานที่ให้ความรู้ด้านการวิจัยเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนสู่โลกอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่
   * ในภาพคือห้องปฏิบัติการวิจัยกลางประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   จัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีพานาโซนิคครั้งที่ 1

   1969

   จัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีพานาโซนิคครั้งที่ 1

   จากการฉลองครบรอบการก่อตั้งบริษัทครบ 50 ปีและผลลัพธ์จากทั่วโลกที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่บริษัททยอยเปิดตัวอย่างต่อเนื่อง พานาโซนิคจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งนำหลักการของบริษัทมาปรับใช้ และเพื่อพัฒนาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วไป ด้วยเหตุนี้ พานาโซนิคจึงตัดสินใจเปิดเผยเทคโนโลยีของบริษัทสู่สาธารณชนโดยหวังว่าจะได้รับคำขอและการประเมินอย่างตรงไปตรงมา และในเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2512 ได้จัดตั้ง “ห้องจัดแสดงวิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี” ขึ้นโดยใช้อาคารฝั่งตะวันตกของห้องปฏิบัติการวิจัยกลางในโอซาก้า หลังจากนั้นในเดือนกันยายน ได้มีการจัด “งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีพานาโซนิค ครั้งที่ 1” ขึ้นเป็นเวลา 5 วันในกรุงโตเกียว ในงานมีทั้งผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจสั่งการจากหลากหลายสายงาน เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐบาล สถาบันวิจัยของบริษัท สื่อ ฯลฯ ที่มาเพื่อชมผลงานการพัฒนาตั้งแต่ชิ้นส่วนและวัสดุไปจนถึงระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องแสดงผลงานจำนวน 56 คูหาในงาน ผู้เข้าชมงานมีจำนวนมากกว่า 15,000 คน งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีนี้สร้างกระแสความนิยมให้กับผลิตภัณฑ์อย่างเช่น เครื่องโทรสารสำหรับการใช้งานในบ้านและทีวีติดผนังที่เรียกว่า “อุปกรณ์แสดงผลภาพ EL” ซึ่งว่ากันว่านี่คืออนาคตของโทรทัศน์ หลังจากนั้นได้มีการจัดงานนี้อีกหลายครั้ง และทำให้เทคโนโลยีของพานาโซนิคมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น

   Related Category
   เปิดตัววิทยุรุ่น R-31 3-Tube ที่ “ได้รับรางวัล”

   1931

   เปิดตัววิทยุรุ่น R-31 3-Tube ที่ “ได้รับรางวัล”

   นี่คือวิทยุที่ได้รับการพัฒนาในยุคแรกเริ่มของพานาโซนิค เมื่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบชนะรางวัลแรกในการประกวดที่สนับสนุนโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงโตเกียว (ปัจจุบันคือ สมาคมแพร่ภาพกระจายเสียงแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ NHK) ผลิตภัณฑ์นี้จึงมีชื่อว่า “Prizewinner” (ได้รับรางวัล) เมื่อออกวางจำหน่ายประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   เปิดตัวโทรทัศน์สีเครื่องแรกของวงการ

   1960

   เปิดตัวโทรทัศน์สีเครื่องแรกของวงการ

   พานาโซนิคเปิดตัวทีวีสีรุ่น K21-10 ขนาด 21 นิ้ว เครื่องแรกของญี่ปุ่น พร้อมๆ กับที่มีการแพร่ภาพทีวีสีครั้งแรกของญี่ปุ่นในปี พ.ศ.2503 ทีวีสี (Color TV) เครื่องปรับอากาศ (Air conditioner) และรถยนต์ (Car) รวมเรียกว่าผลิตภัณฑ์ “3C” และกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่แสดงถึงฐานะของญี่ปุ่น ซึ่งแทนที่สัญลักษณ์ในยุค พ.ศ.2493 อันได้แก่ ทีวีขาวดำ เครื่องซักผ้า และตู้เย็น

   Related Category
   ตั้งศูนย์วิจัยสารกึ่งตัวนำ

   1984

   ตั้งศูนย์วิจัยสารกึ่งตัวนำ

   ผลจากมาตรการเสริมความแข็งแกร่งด้านการวิจัยและพัฒนาทำให้พานาโซนิคดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยสารกึ่งตัวนำในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2528 เพื่อทำการวิจัยและพัฒนากลุ่มสารกึ่งตัวนำ นอกจากนี้บริษัทยังตั้งสถาบันวิจัยออปติคอล-สารกึ่งตัว ขึ้นเป็นหน่วยงานย่อยหนึ่งของศูนย์วิจัย

   Related Category
   เปิดตัววิทยุ

   1970

   เปิดตัววิทยุ "Toot-a-Loop" รุ่น R-70 และ R-72

   ดีไซน์ที่ทันสมัยนี้ทำให้ได้รับความนิยม เนื่องจากดูเหมือนศิลปวัตถุชิ้นหนึ่ง รุ่น R-70 ที่เปิดตัวในปีนี้มีรูปทรงคล้ายลูกบอล ส่วนรุ่น R-72 ที่เปิดตัวในปี พ.ศ.2515 มีลักษณะเป็นวงสำหรับใช้สวมเข้ากับแขน เมื่อบิดส่วนหลักของตัวเครื่อง จะเห็นส่วนของปุ่มปรับหาคลื่นปรากฏขึ้นในดีไซน์ที่โดดเด่นนี้

   Related Category
   ประกาศทำสัญญาร่วมมือกับโตชิบาและแซนดิสก์ เพื่อพัฒนาและสร้างมาตรฐานการ์ด SD

   1999

   ประกาศทำสัญญาร่วมมือกับโตชิบาและแซนดิสก์ เพื่อพัฒนาและสร้างมาตรฐานการ์ด SD

   บริษัทลงนามในข้อตกลงกับโตชิบาและแซนดิสก์ สำหรับความร่วมมือเต็มรูปแบบในการร่วมพัฒนา วางมาตรฐาน และการกระจายการจำหน่ายการ์ดหน่วยความจำ SD ซึ่งเป็นการ์ดหน่วยความจำขนาดเล็กที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ บริษัทประกาศเป้าหมายที่จะเริ่มการผลิตการ์ดหน่วยความจำจำนวนมากตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ที่มีความจุ 32 และ 64 MB
   * การ์ดหน่วยความจำ SD และผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานได้รับการประชาสัมพันธ์ในงาน CES ปี พ.ศ.2543

   Related Category
   ตั้งห้องปฏิบัติการพานาโซนิคฮอลลีวูด

   2001

   ตั้งห้องปฏิบัติการพานาโซนิคฮอลลีวูด

   ในเดือนเมษายน ห้องปฏิบัติการพานาโซนิคฮอลลีวูดก่อตั้งขึ้นในฮอลลีวู้ด ซึ่งแหล่งรวมผู้สร้างภาพยนตร์ระดับโลกจากฮอลลีวู้ดถึงบ้านคุณ

   Related Category
   เปิดตัวจอแสดงผลสำหรับมืออาชีพ ที่มีเทคโนโลยี Light ID

   2016

   เปิดตัวจอแสดงผลสำหรับมืออาชีพ ที่มีเทคโนโลยี Light ID "LinkRay"

   พานาโซนิคเปิดตัวจอแสดงผลแบบมืออาชีพ ซึ่งรวมเอาฟังก์ชันการส่งผ่าน Light ID ของพานาโซนิคที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยแสงที่มองเห็นได้เอาไว้ ผลิตภัณฑ์นี้จะสลับและส่ง Light ID หลายชุดที่เชื่อมต่ออยู่ไปยังเนื้อหาที่ปรากฏบนจอแสดงผล เพื่อแสดงข้อมูลหลากหลายรูปแบบบนอุปกรณ์ (เช่น สมาร์ทโฟน) เพื่อเป็นโซลูชันข้อมูลสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการกระจายสินค้า อุตสาหกรรมการขนส่ง และในพิพิธภัณฑ์หรือการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆLinkRay

   Related Category
   เปิดตัว

   1970

   เปิดตัว "เทคนิคส์" SP-10 เครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบมอเตอร์ขับตรงเครื่องแรกของโลก

   พานาโซนิคนำเสนอเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ทนทาน มีความแม่นยำในการหมุนสูง และเกิดเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือนของกลไกน้อยที่สุด อันเป็นผลจากการใช้มอเตอร์ขับตรงเป็นครั้งแรกของโลก ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่: เครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบมอเตอร์ขับตรง

   Related Category
   ติดตั้งวิทยุสำหรับรถซูเปอร์คาร์ในรถยนต์พระที่นั่งของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น

   1939

   ติดตั้งวิทยุสำหรับรถซูเปอร์คาร์ในรถยนต์พระที่นั่งของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น

   วิทยุสำหรับรถซูเปอร์คาร์ได้รับการติดตั้งในรถยนต์สำหรับครอบครัวตามคำขอของราชวงศ์

   Related Category
   ประกาศวิสัยทัศน์ด้านการวิจัยและการพัฒนาสำหรับ 10 ปีข้างหน้า

   2016

   ประกาศวิสัยทัศน์ด้านการวิจัยและการพัฒนาสำหรับ 10 ปีข้างหน้า

   พานาโซนิคประกาศว่า บริษัทจะเน้นให้ความสำคัญกับแกนคู่ของ IoT/หุ่นยนต์ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การตรวจจับและ UI/UX ตลอดจนพลังงานที่ใช้เทคโนโลยีการกักเก็บไฟฟ้าและเทคโนโลยีไฮโดรเจน เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาของบริษัทต่อไปในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตและสังคมให้ดียิ่งขึ้น[หัวข้อ] พานาโซนิคประกาศแนวคิดการวิจัยและพัฒนาและเปิดตัวเว็บไซต์ "วิสัยทัศน์ด้านการวิจัยและพัฒนาระยะ 10 ปี" (11 เม.ย. พ.ศ.2559)

   Related Category
   เปิดตัวมอเตอร์ตัวแรกของพานาโซนิค

   1934

   เปิดตัวมอเตอร์ตัวแรกของพานาโซนิค

   บริษัทประสบความสำเร็จในการพัฒนามอเตอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลเหนือผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ไฟฟ้า ผู้ก่อตั้ง มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ได้ทำนายไว้ว่า "สักวันหนึ่ง บ้านทุกหลังจะมีการใช้มอเตอร์ถึง 10 เครื่องแน่นอน" คำทำนายของเขากลายเป็นจริง และหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง มีการนำมอเตอร์มาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนอย่างแพร่หลายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่: มอเตอร์เหนี่ยวนําแบบ 3 เฟส 1/2 แรงม้า

   Related Category
   เปิดตัวพัดลมไฟฟ้าตัวแรกของพานาโซนิค

   1936

   เปิดตัวพัดลมไฟฟ้าตัวแรกของพานาโซนิค

   บริษัทเปิดตัวพัดลมไฟฟ้าเครื่องแรกที่เป็นแบบส่ายอัตโนมัติ (รุ่นตั้งโต๊ะขนาด 12 นิ้ว)

   Related Category
   เปิดตัว

   1954

   เปิดตัว "National Hyper"ถ่านไฟฉายเคลือบโลหะทั้งชุดเป็นรายแรกในญี่ปุ่น

   ผู้ก่อตั้ง มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ซึ่งต้องการผลิตถ่านไฟฉายและผลิตภัณฑ์อื่นให้ได้ตามหรือสูงกว่ามาตรฐานโลกนั้นได้ให้ความสนใจที่จะมองหาความร่วมมือด้านเทคนิคกับผู้ผลิตของต่างประเทศ แต่วิศวกรของบริษัทโน้มน้าวให้ผู้ก่อตั้งหันมาสนใจที่จะทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้จุดแข็งของบริษัทเอง และตัดสินใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ภายในบริษัท บริษัทประสบความสำเร็จในการพัฒนาและได้เปิดตัว "National Hyper" ซึ่งเป็นถ่านไฟฉายที่หุ้มด้วยโลหะทั้งหมดเป็นใบแรกของญี่ปุ่น

   Related Category
   เปิดตัว W-31 เครื่องปรับอากาศแบบติดหน้าต่างเครื่องแรกของพานาโซนิค

   1958

   เปิดตัว W-31 เครื่องปรับอากาศแบบติดหน้าต่างเครื่องแรกของพานาโซนิค

   ในช่วงเวลานั้นเครื่องปรับอากาศเรียกว่า “เครื่องทำความเย็นสำหรับบ้าน (Home Cooler)” และเป็นเครื่องแบบบานหน้าต่างที่ต้องติดตั้งผ่านผนังเพื่อให้มีการระบายอากาศผ่านด้านหลังตัวเครื่องที่อยู่นอกผนังของบ้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่: เครื่องปรับอากาศสำหรับบ้าน

   Related Category
   เปิดตัวเครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส์

   1959

   เปิดตัวเครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส์

   เครื่องคิดเลขไฟฟ้าเครื่องแรกของพานาโซนิควางตลาดในปีนี้ หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2512 ได้มีการเปิดตัวเครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ในปี พ.ศ.2522 เปิดตัวพจนานุกรมไฟฟ้าสำหรับส่งออก

   Related Category
   เปิดตัวหม้อหุงข้าวไฟฟ้าอัตโนมัติ รุ่น SR-18

   1959

   เปิดตัวหม้อหุงข้าวไฟฟ้าอัตโนมัติ รุ่น SR-18

   นี่คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของหม้อหุงข้าวพานาโซนิค

   Related Category
   เปิดตัว MR-500 เครื่องล้างจานไฟฟ้าอัตโนมัติเครื่องแรกในญี่ปุ่น

   1960

   เปิดตัว MR-500 เครื่องล้างจานไฟฟ้าอัตโนมัติเครื่องแรกในญี่ปุ่น

   การเปิดตัว MR-500 หรือเครื่องล้างจานอัตโนมัติแบบทำงานด้วยไฟฟ้าเครื่องแรกในญี่ปุ่นซึ่งใช้ระบบฉีดหมุนแบบเต็มอัตรา ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถสร้างกระแสนิยมหลักได้ด้วยเหตุผลสำคัญคือเครื่องมีขนาดใหญ่เนื่องจากเป็นการออกแบบโดยอิงจากตัวถังของเครื่องซักผ้า และมีราคาสูง

   Related Category
   เปิดตัว MW-303 เครื่องซักผ้าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแบบ Jet-Type

   1954

   เปิดตัว MW-303 เครื่องซักผ้าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแบบ Jet-Type

   การเปิดตัว MW-303 เครื่องซักผ้าเครื่องแรกของพานาโซนิคที่มีที่บิดน้ำออก การเพิ่มฟังก์ชันนี้เข้ามาทำให้ไม่ต้องบิดผ้าด้วยมืออีกต่อไป

   Related Category
   เปิดตัว N-7000 เครื่องซักผ้าระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

   1965

   เปิดตัว N-7000 เครื่องซักผ้าระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

   พานาโซนิคเปิดตัว N-7000 ซึ่งเป็นเครื่องซักผ้าอัตโนมัติเต็มรูปแบบเครื่องแรกของบริษัทที่มีการซัก ล้าง และปั่นแห้งในถังเดียว รวมทั้งจะทำงานเองโดยอัตโนมัติตั้งแต่การเปิดน้ำเข้าถังไปจนถึงการปั่นแห้งในขั้นตอนสุดท้าย

   Related Category
   เปิดตัวเครื่องดูดฝุ่นทรงกระบอก รุ่น MC-8

   1958

   เปิดตัวเครื่องดูดฝุ่นทรงกระบอก รุ่น MC-8

   การเปิดตัว MC-8 หรือเครื่องดูดฝุ่นทรงกระบอกที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากการออกแบบทรงกระบอกที่มีเอกลักษณ์และสามารถหมุนเลี้ยวไปมาได้เป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยกระตุ้นธุรกิจเครื่องดูดฝุ่นของพานาโซนิคให้เติบโตขึ้น

   Related Category
   เปิดตัว

   1967

   เปิดตัว "Sunceram" โซล่าเซลล์เซรามิค

   Related Category
   เปิดตัวแผ่น PGS (Pyrolytic Graphite Sheet)

   2010

   เปิดตัวแผ่น PGS (Pyrolytic Graphite Sheet)

   การกระจายความร้อนคือปัญหาหลักในการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำขึ้นจากส่วนประกอบขนาดเล็ก เช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต แผ่นกราไฟต์ PGS ที่พัฒนาขึ้นโดยพานาโซนิคช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำความร้อนซึ่งสูงกว่าทองแดงสองถึงห้าเท่า และช่วยให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีขนาดเล็กลงเนื่องจากความสามารถในการกระจายความร้อนได้เป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Ichimura Prize ในสาขาอุตสาหกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นแผ่นกราไฟต์ PGS

   Related Category
   กำหนดมาตรฐานแผ่นบลูเรย์

   2002

   กำหนดมาตรฐานแผ่นบลูเรย์

   บริษัทเก้าแห่งรวมถึงพานาโซนิคได้ประกาศการค้นพบมาตรฐานการบันทึกภาพวิดีโอที่เรียกว่า มาตรฐานจานบลูเรย์ แผ่นดิสก์แต่ละแผ่นมีหลายชั้นจึงทำให้ความจุในการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากคุณลักษณะหลักที่สำคัญอย่างความเข้ากันได้กับภาพ HD แล้ว ความเข้ากันได้กับข้อมูลจำเพาะระดับสูงยังช่วยให้สามารถนำแผ่นดิสก์มาใช้บันทึกข้อมูลและใช้งานในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

   Related Category
   เปิดตัวผลิตภัณฑ์แรก ได้แก่ เต้าเสียบและเต้ารับชนิด 2 ด้าน

   1918

   เปิดตัวผลิตภัณฑ์แรก ได้แก่ เต้าเสียบและเต้ารับชนิด 2 ด้าน

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้ง เชื่อมั่นว่าครัวเรือนทั่วไปจะมีความต้องการซื้อสูงมากสำหรับผลิตภัณฑ์ชุดสายไฟที่มีคุณภาพสูงและใช้สะดวก ด้วยเหตุนี้ สินค้าอย่างแรกที่บริษัทผลิตและทำการตลาดคือ เต้าเสียบและเต้ารับชนิด 2 ด้าน เนื่องจากบ้านทั่วไปในขณะนั้นจะมีปลั๊กไฟเดี่ยวสำหรับไฟหนึ่งดวง ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ใช้งานไฟสองดวง หรือไฟกับเตารีดได้จึงได้รับความนิยม
   * ในภาพคือผลิตภัณฑ์แรกของบริษัท นั่นคือ เต้าเสียบ (ซ้าย) และเต้ารับชนิด 2 ด้าน ในปี พ.ศ.2463 (ขวา)ประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   ตั้งศูนย์เทคนิคมัตสุชิตะในสิงคโปร์

   1978

   ตั้งศูนย์เทคนิคมัตสุชิตะในสิงคโปร์

   พานาโซนิคตั้งศูนย์เทคนิคมัตสุชิตะในสิงคโปร์ เพื่อถ่ายโอนเทคโนโลยีการผลิตจากญี่ปุ่นมายังสิงคโปร์ตามคำขอของรัฐบาลสิงคโปร์

   Related Category
   ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องปรับอากาศมัตสุชิตะ

   1991

   ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องปรับอากาศมัตสุชิตะ

   มีการจัดตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องปรับอากาศมัตสุชิตะ มาเลเซีย เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ จากนั้นในปี พ.ศ.2540 ศูนย์วิจิยและพัฒนามัตสุชิตะ คอมเพรสเซอร์และมอเตอร์ มาเลเซีย ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคอมเพรสเซอร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม

   Related Category
   เปิดตัวหลอดสุญญากาศหลอดแรกของพานาโซนิค

   1943

   เปิดตัวหลอดสุญญากาศหลอดแรกของพานาโซนิค

   Related Category
   เปิดตัวอุปกรณ์แพร่ภาพออกอากาศด้วยเคเบิ้ลเครื่องแรกของพานาโซนิค

   1949

   เปิดตัวอุปกรณ์แพร่ภาพออกอากาศด้วยเคเบิ้ลเครื่องแรกของพานาโซนิค

   Related Category
   เปิดตัวมอเตอร์สมรรถนะสูง

   1952

   เปิดตัวมอเตอร์สมรรถนะสูง

   พบกับมอเตอร์สามเฟส แบบ 6 ขั้ว 3 แรงม้า นี่คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนามอเตอร์ของพานาโซนิค

   Related Category
   เปิดตัว Panasert เครื่องขึ้นรูปตัวต้านทานอัตโนมัติ

   1969

   เปิดตัว Panasert เครื่องขึ้นรูปตัวต้านทานอัตโนมัติ

   บริษัทใช้ตะกั่วในการยึดชิ้นส่วนอัตโนมัติของญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่: เครื่องยึดชิ้นส่วนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ "Panasert"

   Related Category
   เปิดตัว LM-1M ระบบโทรศัพท์ในรถยนต์เครื่องแรกของพานาโซนิค

   1971

   เปิดตัว LM-1M ระบบโทรศัพท์ในรถยนต์เครื่องแรกของพานาโซนิค

   Related Category
   พัฒนาเลนส์แก้ว Pick-up แบบครบวงจร

   1985

   พัฒนาเลนส์แก้ว Pick-up แบบครบวงจร

   ความสำเร็จในการหล่อแบบในตัวสำหรับเลนส์แก้วแก้ความคลาดทรงกลมความเที่ยงตรงสูงเป็นพิเศษ (Ultra-precise aspherical glass lens)

   Related Category
   เปิดตัวเครื่องทำลมแห้งเครื่องแรกของพานาโซนิค

   1937

   เปิดตัวเครื่องทำลมแห้งเครื่องแรกของพานาโซนิค

   มาพร้อมหัวเปลี่ยนแปรงและสวิตช์ปรับความแรงลมสามระดับ บรรจุอยู่ในกล่องไม้

   Related Category
   เปิดตัว

   1981

   เปิดตัว "M II" AU-100 อุปกรณ์สำหรับบันทึกภาพเครื่องแรกของโลกที่ใช้งานร่วมกับแคมคอร์ดเดอร์สำหรับแพร่ภาพออกอากาศได้

   Related Category
   เปิดตัว TH-5P1 โทรทัศน์สี 5 นิ้วแบบพกพาที่เล็กที่สุดในโลก

   1972

   เปิดตัว TH-5P1 โทรทัศน์สี 5 นิ้วแบบพกพาที่เล็กที่สุดในโลก

   เริ่มจาก CRT ที่ย่อขนาดของชิ้นส่วนทุกชิ้นจนได้ออกมาเป็น TH-5P1 ซึ่งเป็นทีวีสีแบบพกพาขนาด 5 นิ้ว ที่เล็กที่สุดในโลก การนำระบบแบตเตอรี่สามชุดที่รองรับไฟกระแสสลับ (AC) แบตเตอรี่เฉพาะ และแบตเตอรี่รถยนต์มาใช้ ช่วยให้ผู้ใช้ได้เพลิดเพลินกับทีวีขนาดเล็กภายในรถหรือนอกบ้านได้

   Related Category
   เปิดตัวโทรทัศน์สีขนาดจิ๋ว 3 นิ้วที่เล็กที่สุดในโลก

   1981

   เปิดตัวโทรทัศน์สีขนาดจิ๋ว 3 นิ้วที่เล็กที่สุดในโลก

   Related Category
   เปิดตัวเครื่องบันทึกเทปวิดีโอเครื่องแรกของโลกที่ใช้ระบบการบันทึกโดยกำหนดมุมอาซิมุท

   1968

   เปิดตัวเครื่องบันทึกเทปวิดีโอเครื่องแรกของโลกที่ใช้ระบบการบันทึกโดยกำหนดมุมอาซิมุท

   เปิดตัว NV-2320 ซึ่งเป็น VTR ระบบบันทึกแบบมุมแอซิมุทเครื่องแรกของโลก แนวคิดแปลกใหม่ที่นำความหนาแน่นในการบันทึกที่ปรับแล้วมาใช้กับ VHS, βmax และ DVC

   Related Category
   เปิดตัวเครื่องขยายเสียงระบบอัตโนมัติเครื่องแรกของพานาโซนิค

   1950

   เปิดตัวเครื่องขยายเสียงระบบอัตโนมัติเครื่องแรกของพานาโซนิค

   Related Category
   เปิดตัว

   1969

   เปิดตัว "National Neo Hi-Top" ถ่านไฟฉายที่ใช้งานได้ยาวนานที่สุดในโลก

   เมื่อทำการเปิดตัวถ่านไฟฉาย "National Hyper" ในปี พ.ศ.2497 ทีมพัฒนาได้เริ่มทำการพัฒนาแบตเตอรี่เซลล์แห้งรุ่นใหม่ที่มีความจุมากกว่าเดิม 1.5 เท่าทันที หลังจากทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้มาเป็นเวลา 5 ปี ทีมงานได้เปิดตัวถ่านไฟฉาย "National Neo Hi-Top" ซึ่งมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่นานที่สุดในโลก

   Related Category
   เปิดตัวอุปกรณ์ไร้สาย

   1942

   เปิดตัวอุปกรณ์ไร้สาย

   จากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีวิทยุของพานาโซนิค ทำให้เกิดอุปกรณ์ไร้สายซึ่งเป็นสินค้าพิเศษที่วางจำหน่ายระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

   Related Category
   ตั้งแผนกเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า

   1927

   ตั้งแผนกเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า

   ผู้ก่อตั้ง มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ได้ตั้งแผนกการทำความร้อนด้วยไฟฟ้าขึ้น เนื่องจากต้องการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงในราคาที่ครอบครัวทั่วไปสามารถหาซื้อได้ ด้วยความคิดนี้ จึงเริ่มทำการพัฒนาเตารีดก่อนเป็นอย่างแรก สามเดือนให้หลังจึงได้มีการเปิดตัว "Super Iron" ที่ใช้โครงสร้างใหม่โดยการนำแผ่นเหล็กมาประกบฮีทเตอร์ เตารีดนี้มีคุณภาพระดับเดียวกับเตารีดทั่วๆ ไป แต่มีราคาต่ำกว่า 30% วิศวกรผู้คิดค้น "Super Iron" คือ Tetsujiro Nakao ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ๆ มากมาย ในฐานะที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของพานาโซนิค

   Related Category