การติดต่อสื่อสาร

Years

  Tag selector

   ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งแรกและโรงงานผลิต

   1922

   ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งแรกและโรงงานผลิต

   ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2463 ผู้ก่อตั้งได้ออกแบบเครื่องหมายการค้าของบริษัท เป็นตัวอักษร M ทับด้วยลูกศรและล้อมด้วยเพชรขนาดใหญ่ ในเดือนมีนาคม บริษัทได้ตั้งสำนักงานตัวแทนขึ้นในเมืองโตเกียว ในปี พ.ศ.2465 บริษัทตัดสินใจสร้างโรงงานและสำนักงานแห่งใหม่ โดยผู้ก่อตั้งบริษัทลงมือออกแบบด้วยตัวเอง แม้ว่าเศรษฐกิจจะย่ำแย่ลง แต่บริษัทยังคงเติบโตได้ด้วยยอดขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น ภายในเวลาสี่ปีนับจากวันที่ก่อตั้ง บริษัทได้กลายเป็นธุรกิจที่เติบโตเต็มที่และมีโรงงานเป็นของตัวเอง
   * ในภาพคือโรงงานช่วงประมาณปี พ.ศ.2467 ประวัติองค์กร พานาโซนิค

   Related Category
   ตั้งห้องปฏิบัติการ PHP และเปิดตัวนิตยสาร PHP

   1946

   ตั้งห้องปฏิบัติการ PHP และเปิดตัวนิตยสาร PHP

   หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายเนื่องจากเกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรวดเร็วและการขาดแคลนอาหารเนื่องจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไม่ดี “ขอแค่มนุษย์เราสามารถใช้ชีวิตได้ตามหลักการของธรรมชาติ หนทางสู่การมีชีวิตที่รุ่งเรือง เต็มไปด้วยความสุขและความสงบก็ทอดยาวอยู่ตรงหน้าเราแล้ว” นั่นคือความคิดของผู้ก่อตั้งบริษัท ในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2489 เขาก่อตั้งสถาบัน PHP เพื่อให้การบรรลุ ‘ความสงบ (Peace) และความสุข (Happiness) ผ่านทางความเจริญรุ่งเรือง (Prosperity)’ เป็นจริง โดยการร่วมแบ่งปันความรู้สึกของกันและกันอย่างเรียบง่ายและศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญหาของมวลชน สถาบันนี้จะออกพบปะผู้คนทั่วทุกที่เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเชิงบวกต่าง ๆ และในเดือนเมษายนของปีถัดมา ได้มีการเปิดตัวนิตยสาร PHP ขึ้น
   * ในภาพคือนิตยสาร PHP ฉบับแรกประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   ใช้เครื่องหมายการค้าพานาโซนิคเป็นครั้งแรก

   1955

   ใช้เครื่องหมายการค้าพานาโซนิคเป็นครั้งแรก

   เครื่องหมายการค้าพานาโซนิคนำมาใช้เป็นครั้งแรกกับลำโพงที่ส่งออกไปยังอเมริกาเหนือ โดยเป็นการรวมคำสองคำ ได้แก่ pan (กว้าง/ทั้งหมด) และคำว่า sonic (เสียง) เพื่อสื่อว่าเสียงที่สร้างขึ้นจะได้ยินไปทั่วโลก

   Related Category
   ตั้งสถาบันวิจัยด้านการโฆษณาของเนชั่นแนล

   1956

   ตั้งสถาบันวิจัยด้านการโฆษณาของเนชั่นแนล

   ในเดือนกุมภาพันธ์ Ryoichi Takeoka ได้ตั้งสถาบันวิจัยด้านการโฆษณาของเนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและวางแผนการโฆษณา หลังจากนั้นในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2530 สถาบันวิจัยด้านการโฆษณาของเนชั่นแนล ได้กลายเป็นบริษัทสาขาที่มีพานาโซนิคเป็นเจ้าของทั้งหมด และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ครีเอเตอร์ส กรุ๊ป แม็ค

   Related Category
   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท ได้บริจาคเงินเพื่อซ่อมแซมประตูคามินาริมง ในย่านอาซากุสะของโตเกียว ซึ่งได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้

   1960

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท ได้บริจาคเงินเพื่อซ่อมแซมประตูคามินาริมง ในย่านอาซากุสะของโตเกียว ซึ่งได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้

   ประตูคามินาริมงในย่านอาซากุสะของโตเกียว คือสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ประตูนี้ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ในปี พ.ศ. 2408 และได้รับการปฏิสังขรณ์ด้วยเงินบริจาคจากผู้ก่อตั้ง นอกจากนี้ เขายังเสนอให้แขวนโคมขนาดใหญ่ไว้ที่ประตูด้วย นับจากนั้นเป็นต้นมา ได้มีการบูรณะซ่อมแซมโคมใหญ่นี้ทุกๆ สิบปีโคมยักษ์สีแดงที่อุทิศให้กับประตูคามินาริมงของวัดเซนโซจิ

   Related Category
   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท ขึ้นปกนิตยสารไทม์

   1962

   มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท ขึ้นปกนิตยสารไทม์

   ช่วงปี พ.ศ.2501 โดยประมาณ หลักปรัชญาการดำรงอยู่ร่วมกันและการประสบความสำเร็จร่วมกัน ตลอดจนพันธกิจองค์กรของพานาโซนิคได้เข้าไปมีบทบาทสำคัญในหนังสือพิมพ์และนิตยสารระดับโลก รวมถึง Time, Life และ New York Times ภาพของ Konosuke Matsushita ผู้ก่อตั้งบริษัท บนปกนิตยสาร Time ฉบับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2505 มีบทความที่สัมภาษณ์ถึงเส้นทางอาชีพ ความคิด การพัฒนาอย่างรวดเร็วของพานาโซนิค และปรัชญาการจัดการของเขา
   * ในภาพคือนิตยสาร Time ฉบับแนะนำผู้ก่อตั้งและพานาโซนิค

   Related Category
   แสดงสินค้าในงาน CES ครั้งที่ 1 ในสหรัฐอเมริกา

   1967

   แสดงสินค้าในงาน CES ครั้งที่ 1 ในสหรัฐอเมริกา

   พานาโซนิคร่วมงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภค (CES) ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นในสหรัฐฯ และยังคงเข้าร่วมงาน CES ทุกปีนับจากนั้นเป็นต้นมา บริษัทได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษในการฉลองครบรอบ 50 ปีของงาน CES ในปี พ.ศ.2559 เนื่องจากเป็นบริษัทเดียวที่นำผลงานเข้าร่วมแสดงทุกปีนับตั้งแต่การจัดงานครั้งแรก

   Related Category
   จัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีพานาโซนิคครั้งที่ 1

   1969

   จัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีพานาโซนิคครั้งที่ 1

   จากการฉลองครบรอบการก่อตั้งบริษัทครบ 50 ปีและผลลัพธ์จากทั่วโลกที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่บริษัททยอยเปิดตัวอย่างต่อเนื่อง พานาโซนิคจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งนำหลักการของบริษัทมาปรับใช้ และเพื่อพัฒนาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วไป ด้วยเหตุนี้ พานาโซนิคจึงตัดสินใจเปิดเผยเทคโนโลยีของบริษัทสู่สาธารณชนโดยหวังว่าจะได้รับคำขอและการประเมินอย่างตรงไปตรงมา และในเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2512 ได้จัดตั้ง “ห้องจัดแสดงวิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี” ขึ้นโดยใช้อาคารฝั่งตะวันตกของห้องปฏิบัติการวิจัยกลางในโอซาก้า หลังจากนั้นในเดือนกันยายน ได้มีการจัด “งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีพานาโซนิค ครั้งที่ 1” ขึ้นเป็นเวลา 5 วันในกรุงโตเกียว ในงานมีทั้งผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจสั่งการจากหลากหลายสายงาน เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐบาล สถาบันวิจัยของบริษัท สื่อ ฯลฯ ที่มาเพื่อชมผลงานการพัฒนาตั้งแต่ชิ้นส่วนและวัสดุไปจนถึงระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องแสดงผลงานจำนวน 56 คูหาในงาน ผู้เข้าชมงานมีจำนวนมากกว่า 15,000 คน งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีนี้สร้างกระแสความนิยมให้กับผลิตภัณฑ์อย่างเช่น เครื่องโทรสารสำหรับการใช้งานในบ้านและทีวีติดผนังที่เรียกว่า “อุปกรณ์แสดงผลภาพ EL” ซึ่งว่ากันว่านี่คืออนาคตของโทรทัศน์ หลังจากนั้นได้มีการจัดงานนี้อีกหลายครั้ง และทำให้เทคโนโลยีของพานาโซนิคมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น

   Related Category
   Matsushita Pavilion ร่วมแสดงสินค้าในงาน Japan World Exposition

   1970

   Matsushita Pavilion ร่วมแสดงสินค้าในงาน Japan World Exposition

   งานมหกรรมโลกที่ญี่ปุ่นกับแนวคิด "ความก้าวหน้าและความปรองดองเพื่อมวลมนุษยชาติ (Progress and Harmony for Mankind)" จัดให้มีขึ้นเป็นเวลาหกเดือนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมของปีนี้ และใช้ย่านเซนริคิวเรียวในโอซาก้าเป็นสถานที่จัดงาน พานาโซนิคจัดแสดงศาลามัตสุชิตะ (Matsushita Pavilion) ภายใต้แนวคิด 'ประเพณีดั้งเดิมกับการพัฒนา -- ถึงผู้คนในอีก 5,000 ปีนับจากนี้ (Tradition and Development -- To People 5,000 Years from Now)' บริเวณด้านหน้าของศาลาซึ่งตกแต่งโดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมยุคเท็มเปียว เป็นจุดจัดแสดงแคปซูลกาลเวลาที่มีชื่อว่า EXPO'70 และที่ด้านหลังของศาลาเป็นห้องพิธีชงชาซึ่งผู้มาเยี่ยมชมจะได้มีโอกาสสัมผัสกับประเพณีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะของญี่ปุ่น ในระหว่างการจัดงานนี้มีผู้เข้าเยี่ยมชม Matsushita Pavilion เป็นจำนวนทั้งหมด 7,600,000 คนประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   จัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีมัตสุชิตะในสหรัฐอเมริกา

   1981

   จัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีมัตสุชิตะในสหรัฐอเมริกา

   งาน Matsushita Electric Industry Exhibition ที่จัดขึ้นในเมืองชิคาโกได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

   Related Category
   สนับสนุนการจัดงาน

   1983

   สนับสนุนการจัดงาน "Meet the World" ที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์

   พานาโซนิคคือผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของโตเกียวดิสนีย์แลนด์ นับตั้งแต่เมื่อสวนสนุกแห่งนี้เริ่มเปิดทำการ และยังดำเนินการร่วมในเครื่องเล่น Meet the World ด้วย เครื่องเล่นนี้ใช้หุ่นยนต์และฉายภาพทั้งที่ใช้คนแสดงจริงและภาพเคลื่อนไหว เพื่อแนะนำสถานที่ต่างๆ ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น หลังจากนั้น พานาโซนิคยังนำเสนอ Star Tours ต่อจากการแสดงนี้ด้วย ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น Monsters Inc. Ride และ Go Seek กับ Indiana Jones และ Kingdom of the Crystal Skull ที่ Tokyo Disneyland(R)

   Related Category
   ตั้งมูลนิธิ Matsushita International Foundation (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Matsushita Konosuke Memorial Foundation)

   1988

   ตั้งมูลนิธิ Matsushita International Foundation (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Matsushita Konosuke Memorial Foundation)

   มูลนิธิสากล Matsushita International Foundation ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนประชาคมนานาชาติผ่านการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในระดับนานาชาติ และการฝึกอบรมบุคลากรระหว่างประเทศ ในปีต่อมา มูลนิธิเริ่มให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคลากรต่างประเทศ โดยเริ่มจากการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรในระดับนานาชาติตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 และมอบเงินช่วยเหลือสำหรับชาวญี่ปุ่นที่ศึกษาในต่างประเทศ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ในปี พ.ศ.2553 ได้ควบรวมกิจการกับมูลนิธิ K. Matsushita Foundation of EXPO '90 และเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิ Konosuke Matsushita Memorial Foundation
   * ตามที่ได้มีการปฏิรูประบบองค์กรเพื่อสาธารณะ ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ.2555 มูลนิธิจึงได้เปลี่ยนเป็นองค์กรเพื่อสาธารณะมูลนิธิ Konosuke Matsushita Memorial Foundation

   Related Category
   เป็นผู้สนับสนุนหลักการจัดกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรก ในโอลิมปิกฤดูหนาวปี พ.ศ.2531 ที่เมืองคาลการี

   1988

   เป็นผู้สนับสนุนหลักการจัดกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรก ในโอลิมปิกฤดูหนาวปี พ.ศ.2531 ที่เมืองคาลการี

   พานาโซนิคตระหนักถึงและเห็นด้วยกับปรัชญาที่ว่า การส่งเสริมกีฬานำมาซึ่งความสงบสุขของโลกได้ และเป็นผู้สนับสนุนกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี พ.ศ.2531 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองคาลการี คณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้ประกาศว่าบริษัทเป็น TOP (ผู้สนับสนุนหลัก) เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ พานาโซนิคยังเป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับสถานีแพร่ภาพกระจายเสียงหลายแห่งในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการทั่วโลกเป็นครั้งแรกอีกด้วยเว็บไซต์พิเศษของพานาโซนิคสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

   Related Category
   เป็นผู้สนับสนุนหลักการจัดกีฬาโอลิมปิกปี พ.ศ.2531 ที่กรุงโซล

   1988

   เป็นผู้สนับสนุนหลักการจัดกีฬาโอลิมปิกปี พ.ศ.2531 ที่กรุงโซล

   เมื่อกีฬาโอลิมปิกปี พ.ศ.2531 ที่กรุงโซลเริ่มขึ้น พานาโซนิคได้ส่งมอบเทปคาสเซ็ท MII ให้กับบริษัทแพร่ภาพกระจายเสียง KBS ของเกาหลี โดยเทปรุ่น MII นี้เป็นเทปโลหะที่สามารถบันทึกภาพที่มีคุณภาพสูงด้วยระบบอนาล็อก ซึ่งพัฒนามาจาก VHS ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้บริการระบบ MII VTR สำหรับสถานี NBC เพื่อทำการแพร่ภาพสัญญาณการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกไปยังสหรัฐฯเว็บไซต์พิเศษพิเศษของพานาโซนิคสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

   Related Category
   จัดนิทรรศการ Matsushita Electric Technological Exhibition ในโตเกียว/โอซาก้า เพื่อฉลองครบรอบ 70 ปีแห่งการก่อตั้งบริษัท

   1989

   จัดนิทรรศการ Matsushita Electric Technological Exhibition ในโตเกียว/โอซาก้า เพื่อฉลองครบรอบ 70 ปีแห่งการก่อตั้งบริษัท

   เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีของการก่อตั้งบริษัท ได้มีการจัดนิทรรศการ Matsushita Electric Technological Exhibition ขึ้นที่โตเกียวในเดือนมีนาคม และที่โอซาก้าในเดือนเมษายน
   * ในภาพคือหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานงานร่วมกับมนุษย์แบบเจ็ดแกนและสองแขนกล ซึ่งจัดแสดงที่มุมเทคโนโลยีการผลิต

   Related Category
   จัดตั้งโครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว กับพานาโซนิค (Panasonic Kid Witness News-KWN) เป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา

   1989

   จัดตั้งโครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว กับพานาโซนิค (Panasonic Kid Witness News-KWN) เป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา

   โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิดผลิตข่าว กับพานาโซนิค หรือ KWN (Kid Witness News) เป็นโครงการการศึกษาระดับโลก ซึ่งพานาโซนิคสนับสนุนให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการผลิตวิดีโอ ปีนี้มีโรงเรียนรัฐบาล 19 แห่งในสหรัฐฯ เข้าร่วมโครงการ เด็กๆ เลือกหัวข้อกันเองและเรียนรู้หน้าที่ทางสังคมและการทำงานเป็นทีมผ่านกระบวนการวางแผนงาน การสัมภาษณ์ การถ่ายทำ และการตัดต่อ ซึ่งโครงการนี้ค่อยๆ ขยายออกไปสู่ประเทศต่างๆ จนกระทั่งปัจจุบันนี้มีเด็กเข้าร่วมโครงการแล้วถึง 180,000 คน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2559)

   Related Category
   เป็นผู้สนับสนุนหลักการถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิกในระบบดิจิทัลเป็นครั้งแรก ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ปี พ.ศ.2535 ที่เมืองบาร์เซโลน่า

   1992

   เป็นผู้สนับสนุนหลักการถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิกในระบบดิจิทัลเป็นครั้งแรก ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ปี พ.ศ.2535 ที่เมืองบาร์เซโลน่า

   ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงบาร์เซโลนา ปี พ.ศ.2535 มีการใช้อุปกรณ์แพร่ภาพกระจายเสียงระบบดิจิทัลสำหรับมืออาชีพ D-3 ของพานาโซนิคเป็นครั้งแรก ณ สถานีแม่ข่ายแพร่ภาพสัญญาณกีฬาโอลิมปิก งานนี้สำเร็จได้ด้วยอุปกรณ์แพร่สัญญาณระบบดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วย VTR ดิจิทัลสำหรับแพร่สัญญาณประมาณ 1,200 เครื่อง กล้องระบบวิดีโอสำหรับบันทึกภาพ 160 กล้อง และทีวีมอนิเตอร์ 2,000 เครื่อง ทีมงานถ่ายทอดการแพร่ภาพจากสถานีของแต่ละประเทศต่างทึ่งกับความสวยงามของภาพดิจิทัลเหล่านี้ และภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกบาร์เซโลนาเป็นที่กล่าวขานว่ามี “ความงดงามแตกต่างจากโอลิมปิกครั้งที่ผ่านๆ มา”เว็บไซต์พิเศษของพานาโซนิคสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

   Related Category
   ติดตั้งจอแสดงผลขนาดใหญ่

   1996

   ติดตั้งจอแสดงผลขนาดใหญ่ "Astrovision" ที่ไทม์สแควร์ นิวยอร์ก

   ที่ไทม์ สแควร์ ในนิวยอร์กได้มีการติดตั้ง "Astrovision" ซึ่งเป็นจอภาพขนาดใหญ่แบบเดียวกับที่ติดตั้งไว้ในสนามเบสบอลและสนามกีฬาโอลิมปิกในเมืองลอสแอนเจลิสมาก่อนหน้านี้ และได้หลอมรวมกับวิถีชีวิตเมืองจนเป็นสัญลักษณ์ของแมนแฮตตันไปแล้ว
   * ในภาพคือ Mr.Kunio Nakamura (กรรมการผู้จัดการของพานาโซนิค/กรรมการบริษัท, ส่วนงานบริหารองค์กรของอเมริกาเหนือ) และ Mr.William L. Bolster (ประธานบริษัท CNBC และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ส่วนงาน NBC Cable)) ในพิธีเปิดไฟจอภาพ Astrovision

   Related Category
   เป็นผู้สนับสนุนหลักกีฬาโอลิมปิกเกมส์ปี พ.ศ.2539 ที่เมืองแอตแลนตา

   1996

   เป็นผู้สนับสนุนหลักกีฬาโอลิมปิกเกมส์ปี พ.ศ.2539 ที่เมืองแอตแลนตา

   ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่แอตแลนตาในปี พ.ศ.2539 พานาโซนิคได้เป็นบริษัทผู้รับเหมาหลักสำหรับบริษัทแพร่ภาพกระจายเสียงของเจ้าภาพเป็นครั้งแรก โดยจะทำการสนับสนุน IBC (ศูนย์กระจายเสียงแพร่ภาพนานาชาติ) อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการจัดการ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดส่งอุปกรณ์แพร่สัญญาณหลากหลายประเภทรวมถึงกล้องดิจิทัล 300 กล้องด้วย และในงานนี้ทำให้พานาโซนิคได้แสดงฝีมือ “การสร้างภาพลักษณ์ใหม่” ด้วยกล้องแบบพิเศษ ทีมงานทีวีและทีมงานของสถานีแพร่สัญญาณต่างชื่นชมภาพที่คมชัด ปราศจากความพร่ามัวซึ่งมาจากกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวแบบช้าพิเศษ จอภาพ Astrovision ขนาด 100 ตารางเมตรได้ติดตั้งไว้ที่สนามหลักเช่นกัน เพื่อถ่ายทอดบรรยากาศความมุ่งมั่นและความตื่นเต้นภายในสนามแข่งเว็บไซต์พิเศษของพานาโซนิคสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

   Related Category
   ก่อตั้งทุนการศึกษาพานาโซนิค

   1998

   ก่อตั้งทุนการศึกษาพานาโซนิค

   โครงการเพื่อฉลองครบ 80 ปีของการก่อตั้งบริษัทคือการสร้างระบบทุนการศึกษาพานาโซนิคขึ้น ต่อมาในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2559 โครงการนี้ได้ยุติลงในช่วงขั้นตอนการพัฒนา ซึ่งนำไปสู่การสร้างระบบทุนการศึกษาพานาโซนิคเอเชียแบบใหม่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ที่กำลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศและภูมิภาคเอเชีย โดยเป็นโครงการสนับสนุนการฝึกอบรมแบบใหม่ที่ยึดชุมชนเป็นหลักทุนการศึกษาพานาโซนิคเอเชีย

   Related Category
   เป็นผู้สนับสนุนหลักกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี พ.ศ.2541 เมืองนากาโน่

   1998

   เป็นผู้สนับสนุนหลักกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี พ.ศ.2541 เมืองนากาโน่

   ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่นากาโน่ ปี พ.ศ.2541 พานาโซนิคเป็นผู้สนับสนุนกล้องวิดีโอและอุปกรณ์เครื่องเสียง รวมถึงจอภาพขนาดใหญ่ในสนามแข่งขัน บริษัทเอาชนะอุปสรรคการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ในสภาพอากาศหนาวจัดเพื่อเก็บภาพการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเร้าใจ นอกจากนี้ พานาโซนิคยังเป็นบริษัทผู้รับเหมาหลักที่รับผิดชอบดูแลทุกด้านตั้งแต่การออกแบบของ IBC (ศูนย์กระจายเสียงแพร่ภาพนานาชาติ) ไปจนถึงการบำรุงรักษาและจัดส่งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องวิดีโอ อุปกรณ์ของพานาโซนิคสามารถจับภาพและถ่ายทอดช่วงเวลาอันน่าตื่นเต้นในการแข่งขันกีฬาสู่ผู้ชมทั่วโลกผ่านภาพที่สดใสมีชีวิตชีวาเว็บไซต์พิเศษของพานาโซนิคสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

   Related Category
   เป็นผู้สนับสนุนหลักกีฬาโอลิมปิกเกมส์ปี พ.ศ.2543 ที่ซิดนีย์

   2000

   เป็นผู้สนับสนุนหลักกีฬาโอลิมปิกเกมส์ปี พ.ศ.2543 ที่ซิดนีย์

   การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ซิดนีย์ ปี พ.ศ.2543 ดำเนินรอยตามกีฬาโอลิมปิกที่แอตแลนตา ปี พ.ศ.2539 และกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่นากาโน่ ปี พ.ศ.2541 โดนมอบหมายให้พานาโซนิครับผิดชอบการออกแบบ สร้าง และบำรุงรักษาระบบแพร่ภาพกระจายเสียงแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นรากฐานของ IBC (ศูนย์กระจายเสียงแพร่ภาพนานาชาติ) การติดตั้งระบบใช้เวลา 2 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์และถ่ายทอดบรรยากาศการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ดำเนินไปอย่างเร่าร้อนให้โลกได้เห็นผ่านภาพที่คมชัดสดใส รวมทั้งติดตั้งจอภาพขนาดใหญ่ Astrovision ไว้ที่สนามหลัก ซึ่งยิ่งขับเน้นให้เห็นถึงขนาดจอภาพที่ใหญ่ที่สุด เมื่อเทียบกับกีฬาโอลิมปิกครั้งก่อนๆ ไม่เพียงเท่านั้น แม้แต่ในการถ่ายทอดสดนัดพิเศษในซิดนีย์ ความตื่นเต้นเร้าใจของกีฬาโอลิมปิกสามารถถ่ายทอดไปถึงผู้ชมหน้าจอด้วยภาพที่เปี่ยมล้นด้วยพลังเว็บไซต์พิเศษของพานาโซนิคสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

   Related Category
   เป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาวปี พ.ศ.2545 ที่เมืองซอลท์เลกซิตี

   2002

   เป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาวปี พ.ศ.2545 ที่เมืองซอลท์เลกซิตี

   กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ซอลท์เลกซิตี ปี พ.ศ.2545 พานาโซนิคได้นำเสนอระบบแพร่สัญญาณซึ่งสามารถทำงานได้โดยไม่เกิดปัญหาแม้ในสถานที่ที่หนาวจัด โดยนำประสบการณ์ที่บริษัทสั่งสมมานานหลายปีมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับงานนี้ วิดีโอระบบดิจิทัลคุณภาพสูงสำหรับนานาชาติมีการผลิตขึ้นและจัดส่งด้วยอุปกรณ์แพร่สัญญาณระบบดิจิทัล เช่น VTR ดิจิทัล และเครื่องบันทึกภาพเพื่อแพร่สัญญาณ นอกจากนี้พานาโซนิคยังเข้าไปมีส่วนร่วมกับกีฬาพาราลิมปิกฤดูหนาว ปี พ.ศ.2545 ที่ซอลต์เลกซิตี ด้วยการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ หลากหลายชนิดเว็บไซต์พิเศษของพานาโซนิคสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

   Related Category
   เปลี่ยนมาใช้ชื่อแบรนด์

   2003

   เปลี่ยนมาใช้ชื่อแบรนด์ "พานาโซนิค" ทั่วโลก

   บริษัทตัดสินใจรวมภาพลักษณ์ของแบรนด์ระดับโลกเข้ากับพานาโซนิค และเพื่อสร้างสโลแกนของแบรนด์ระดับโลก "Panasonic ideas for life" พานาโซนิคใช้ชื่อนี้เป็นแบรนด์สำหรับการส่งออกลำโพงมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 แบรนด์ได้สั่งสมภาพลักษณ์ในเชิงบวก เช่น "คุณภาพดี เชื่อถือได้ และปลอดภัย" รวมทั้ง "ทันสมัยและแปลกใหม่" ในแถบยุโรปและสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ บริษัทวางพานาโซนิคให้เป็นแบรนด์ระดับโลก และมีแผนที่จะเพิ่มมูลค่าของแบรนด์ด้วยการใช้แบรนด์นี้ในต่างประเทศจนทั่วทุกภูมิภาคประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   เป็นผู้สนับสนุนหลักกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี พ.ศ.2547 ที่เมืองเอเธนส์

   2004

   เป็นผู้สนับสนุนหลักกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี พ.ศ.2547 ที่เมืองเอเธนส์

   ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เอเธนส์ ปี พ.ศ.2547 พานาโซนิคได้จัดหา VTR ดิจิทัลประมาณ 400 เครื่อง กล้องระบบ AV สำหรับมืออาชีพ 200 ตัว และจอมอนิเตอร์ประมาณ 2,000 เครื่อง รวมถึงทีวีพลาสมาด้วย นอกจากนี้ ยังติดตั้งอุปกรณ์ Astrovision ไว้ที่สนามกีฬาหลักและสนามแข่งต่างๆ รวมทั้งหมด 16 เครื่อง อุปกรณ์ Astrovision เหล่านี้มีบทบาทในส่วนการผลิตที่น่าตื่นเต้น เช่น การเอียงจอภาพขนาดยักษ์ตามการเคลื่อนไหวของคบเพลิงในระหว่างการจุดคบเพลิงในพิธีเปิดการแข่งขัน นอกจากนี้ พานาโซนิคยังเข้าไปมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกฤดูหนาว ปี พ.ศ.2547 ที่เอเธนส์ ด้วยการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ หลายชนิดเว็บไซต์พิเศษของพานาโซนิคสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

   Related Category
   ใช้แบรนด์ “เทคนิคส์” เป็นเครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงระดับพรีเมี่ยมอย่างเต็มตัว

   1971

   ใช้แบรนด์ “เทคนิคส์” เป็นเครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงระดับพรีเมี่ยมอย่างเต็มตัว

   พานาโซนิคตัดสินใจพัฒนา “Technics” ให้เป็นแบรนด์เครื่องเสียงไฮไฟระดับโลก ชื่อแบรนด์นี้เดิมมาจาก “Technology” (เทคโนโลยี) ในการสร้างเสียงได้ตรงตามต้นฉบับ และเป็นเครื่องหมายยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างเสียงที่มีคุณภาพสูง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 ถึง พ.ศ.2553 แบรนด์ “Technics” ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นแบรนด์เครื่องเสียงไฮไฟโดยเฉพาะ ในปี 2015 ซึ่งครบรอบปีที่ 50 ของบริษัท ได้มีการฟื้นฟูแบรนด์ “Technics” ขึ้นมา

   Related Category
   เป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี พ.ศ.2549 ที่เมืองตูริน

   2006

   เป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี พ.ศ.2549 ที่เมืองตูริน

   ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ตูริน ปี พ.ศ.2549 มีการบันทึกภาพวิดีโออย่างเป็นทางการโดยใช้ทั้งอุปกรณ์แพร่ภาพกระจายเสียงรุ่น DVCPRO 50 และรุ่น DVCPRO HD ที่สามารถบันทึกภาพวิดีโอความละเอียดสูงได้ นอกจากนี้ ยังใช้กล้องวิดีโอ P2 HD ซึ่งติดตั้งหน่วยความจำที่ผลิตจากสารกึ่งตัวนำเป็นครั้งแรกของวงการ และพานาโซนิครับหน้าที่จัดหาอุปกรณ์ให้กับสถานีแม่ข่ายและ IBC ดังที่เคยทำมาติดต่อกันเป็นครั้งที่ 6 นับตั้งแต่กีฬาโอลิมปิกที่แอตแลนตา รวมทั้งใช้อุปกรณ์ Astrovision ถึง 29 เครื่องซึ่งทำลายสถิติครั้งก่อนลงอย่างสิ้นเชิง พานาโซนิคกลายเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของกีฬาพาราลิมปิกที่เมืองตูริน ปี พ.ศ.2549 เป็นครั้งแรก และได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันนี้ด้วยเช่นกันเว็บไซต์พิเศษของพานาโซนิคสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

   Related Category
   นำเสนอแนวคิด

   2007

   นำเสนอแนวคิด "Eco Ideas Declaration"

   บริษัทสัญญาจะแก้ไขปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการพิจารณาก่อน นั่นคือ "การเร่งหามาตรการตอบโต้เพื่อป้องกันภาวะโลกร้อน" และ "การส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลก" โดย Eco Ideas Declaration ได้กำหนดให้การลดการปล่อยก๊าซ CO2 เป็นภารกิจแรกจากภารกิจการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย ความมุ่งมั่นในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนั้งส่งผลกระทบอย่างมาก และมีแนวทางสามประการ ได้แก่ “แนวคิดสิ่งแวดล้อมกับงานฝีมือในการผลิต” (การลดการปล่อยก๊าซ CO2 และการประหยัดทรัพยากรโดยเพิ่มความสามารถในการผลิต แผนริเริ่มเกี่ยวกับขยะ) “แนวคิดสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์” (ความพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น แผนริเริ่มการรีไซเคิล) และ “การขยายแนวคิดสิ่งแวดล้อมสู่ภายนอก” (การดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น แผนริเริ่มที่เกินกว่าขอบเขตระดับชาติ)ประวัติองค์กร | พานาโซนิค

   Related Category
   สนับสนุนองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ในฐานะผู้สนับสนุนประเภทองค์กร

   2008

   สนับสนุนองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ในฐานะผู้สนับสนุนประเภทองค์กร

   พานาโซนิคกลายเป็นผู้สนับสนุนที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศรายแรกสำหรับ WWF ในฐานะบริษัทจากภูมิภาคเอเชีย ในปี พ.ศ.2550 บริษัทตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับโครงการ Yellow Sea Eco Region Assistance Project และในปี พ.ศ.2551 ได้ตกลงที่จะร่วมมือกับโครงการ Arctic Project โดยเริ่มให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อวิเคราะห์และสำรวจสภาพแวดล้อม และเพื่อปกป้องระบบนิเวศ[วิดีโอ] [กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม] โครงการ Arctic ของ WWF[プレスリリース] パナソニックが家庭用燃料電池「エネファーム」の累計生産10万台を達成(2017年3月23日)

   Related Category
   เป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี พ.ศ.2551 ที่กรุงปักกิ่ง

   2008

   เป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี พ.ศ.2551 ที่กรุงปักกิ่ง

   กีฬาโอลิมปิกที่ปักกิ่ง ปี พ.ศ.2551 พานาโซนิคเป็นผู้จัดหาเทคโนโลยี HD แบบครบชุดให้กับสนามแข่ง จุดแพร่สัญญาณ และผู้คนทั่วโลก เพื่อเกาะติดสถานการณ์การแข่งขันอย่างใกล้ชิด นับเป็นครั้งแรกที่ภาพอย่างเป็นทางการของกีฬาโอลิมปิกจะผลิตในแบบ Full-HD อุปกรณ์ Astrovision รวม 25 เครื่อง ซึ่งให้ความสว่างยิ่งขึ้นและประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยการใช้ไฟ LED ได้รับการติดตั้งในสนามแข่ง 18 แห่ง ในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกที่ปักกิ่ง ปี พ.ศ.2551 พานาโซนิคติดตั้งอุปกรณ์แพร่ภาพกระจายเสียงแบบ HD ให้กับ IBC และจัดหาเครื่องเสียงและกล้องวิดีโอให้กับสนามแข่งขันทุกแห่งในกีฬาพาราลิมปิกเว็บไซต์พิเศษของพานาโซนิคสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

   Related Category
   เป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาวปี พ.ศ.2553 ที่เมืองแวนคูเวอร์

   2010

   เป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาวปี พ.ศ.2553 ที่เมืองแวนคูเวอร์

   ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและกีฬาพาราลิมปิกฤดูหนาวที่แวนคูเวอร์ ปี พ.ศ.2553 พานาโซนิคได้จัดเตรียมระบบการรายงานข่าวแบบใหม่ชื่อ P2HD Series ซึ่งใช้ประโยชน์จากหน่วยความจำที่ผลิตจากสารกึ่งตัวนำแทนการใช้เทปให้กับ IBC พร้อมด้วยอุปกรณ์แพร่ภาพกระจายเสียงแบบ HD อื่นๆ นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบการติดต่อสื่อสารด้วยวิดีโอแบบ HD ซึ่งทำให้ได้ภาพระดับ Full-HD และเสียงที่คมชัด ช่วยลดระยะห่างระหว่างสนามแข่งแต่ละแห่งและหมู่บ้านนักกีฬา สนามแข่ง 15 แห่งมีการติดตั้งจอแสดงผล LED ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ ให้ภาพที่สว่างสดใสเป็นพิเศษ จึงมีจอแสดงผลรวม 29 เครื่องที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดช่วงเวลาอันน่าประทับใจของการแข่งขันเว็บไซต์พิเศษของพานาโซนิคสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

   Related Category
   ลงนามเป็นพันธมิตรด้านกลยุทธ์กับศูนย์มรดกโลก องค์การยูเนสโก

   2011

   ลงนามเป็นพันธมิตรด้านกลยุทธ์กับศูนย์มรดกโลก องค์การยูเนสโก

   ในเดือนมิถุนายนของปีนี้ พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่นและศูนย์มรดกโลกขององค์กรยูเนสโก ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกของยูเนสโก ตลอดระยะเวลาสองปี พานาโซนิคได้ดำเนินกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่คนรุ่นใหม่ ซึ่งรวมถึงโปรแกรม “รายการพิเศษเกี่ยวกับมรดกโลก” (The World Heritage Special) ซึ่งแพร่ภาพใน 183 ประเทศและภูมิภาคต่างๆ ผ่านช่องรายการของเนชั่นแนล จีโอกราฟิก และให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ AV ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 3 มิติพานาโซนิคและยูเนสโกลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (03 มิ.ย. 2011)

   Related Category
   เป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี พ.ศ.2555 ที่กรุงลอนดอน

   2012

   เป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี พ.ศ.2555 ที่กรุงลอนดอน

   พานาโซนิคติดตั้งโปรเจคเตอร์ DLP 26 เครื่องสำหรับสนามจัดพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงลอนดอน ปี พ.ศ.2555 ความสว่าง 20,000 ลูเมน ก่อให้เกิดภาพของแสงสว่างอันงดงามส่องประกายไปทั่วทั้งสนาม บริษัทยังให้การสนับสนุนพิธีการโอลิมปิกแบบ 3 มิติ ซึ่งมีขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ 3 มิติที่ทันสมัย สำหรับการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกที่ลอนดอน ปี พ.ศ.2555 พานาโซนิคได้ติดตั้งกล้องวิดีโอแบบ Full-HD ใน IBC ภาพระดับ Full-HD ถ่ายทอดทั่วสนามแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและส่งตรงถึงภายในบ้านทั่วโลกเว็บไซต์พิเศษของพานาโซนิคสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

   Related Category
   เปิดตัวสโลแกนใหม่ของแบรนด์ A Better Life, A Better World

   2013

   เปิดตัวสโลแกนใหม่ของแบรนด์ A Better Life, A Better World

   Related Category
   ลงนามเป็นพันธมิตรระดับโลกอย่างเป็นทางการกับคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล

   2014

   ลงนามเป็นพันธมิตรระดับโลกอย่างเป็นทางการกับคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล

   พานาโซนิคทำข้อตกลงกับคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (IPC) ซึ่งเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับคนพิการนานาชาติที่มีระดับสูงที่สุดในโลก เพื่อเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการทั่วโลกเป็นระยะเวลาหกปีสองเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ถึงปี พ.ศ.2563 เว็บไซต์พิเศษของพานาโซนิคสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

   Related Category
   เป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาวปี พ.ศ.2557 ที่เมืองโซชี

   2014

   เป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาวปี พ.ศ.2557 ที่เมืองโซชี

   ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่โซชี ปี พ.ศ.2557 พานาโซนิคสนับสนุนการผลิตภาพเพื่อให้ได้ภาพนานาชาติที่มีคุณภาพสูงและทันเวลาโดยใช้ขั้นตอนการประมวลผลซึ่งอิงตามเครือข่ายของ AVC-Intra100 ที่ใช้รูปแบบข้อมูลดิจิทัลแบบ Full-HD ในสนามหลักสำหรับการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งได้ทำการติดตั้งจอภาพขนาดใหญ่ที่มีความสูง 6.5 เมตร และความยาวขอบ 30 เมตรเอาไว้ ไม่มีจุดต่อและจอภาพแบบแถบที่อยู่รายรอบสนามแข่ง ให้ความรู้สึกน่าหลงใหลและตื่นเต้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งหมด 10,000 ตัวและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการใช้งานในกีฬาพาราลิมปิกฤดูหนาวที่โซชี ปี พ.ศ. 2557 เว็บไซต์พิเศษของพานาโซนิคสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

   Related Category
   เป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี พ.ศ.2559 ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร

   2016

   เป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี พ.ศ.2559 ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร

   โปรเจคเตอร์จำนวน 333 เครื่องได้รับการติดตั้งในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ริโอ ปี พ.ศ.2559 โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่แบบจำลองพร้อมแสงสว่างเจิดจ้าถึง 20,000 ลูเมน ในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ พานาโซนิคมีส่วนช่วยให้การแสดงภาพฉายจากโปรเจคเตอร์ดำเนินไปอย่างสวยงามน่าตื่นตะลึง รวมทั้งยังติดตั้งระบบการตัดสินผลการแข่งขันกีฬาด้วยภาพ (Sports Visual Judging System) ในโอลิมปิกเป็นครั้งแรกอีกด้วย เมื่อใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านเทคโนโลยีการถ่ายวิดีโอและฟังก์ชันการเล่นวิดีโอสำหรับโซลูชัน AV ที่บริษัทสั่งสมมานานหลายปี จึงได้ออกมาเป็นระบบที่สามารถตัดสินผลการแข่งขันกีฬาด้วยความเที่ยงตรงสูง นอกจากนี้ในกีฬาพาราลิมปิกที่ริโอ ปี พ.ศ.2559 พานาโซนิคยังเป็นบริษัทญี่ปุ่นรายแรกที่เป็นพันธมิตรของการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกสากลทั่วโลก และได้สนับสนุนการแข่งขันด้วยการจัดหาโซลูชันหลากหลายประเภทเว็บไซต์พิเศษของพานาโซนิคสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

   Related Category
   ติดตั้งระบบเสียงระดับมืออาชีพ

   1984

   ติดตั้งระบบเสียงระดับมืออาชีพ "RAMSA" สำหรับทุกสนามการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก ปี พ.ศ.2527 ที่ลอสแองเจลิส

   พานาโซนิคจัดหาระบบเครื่องเสียงสำหรับมืออาชีพรุ่น "RAMSA" จำนวน 73 เครื่องให้กับสนามแข่งทั้ง 26 สนามในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิส ปี พ.ศ.2527 พานาโซนิคได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการระบบทั้งหมด ตั้งแต่ระบบ PA จนถึงแหล่งกำเนิดเสียงผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสัญญาณสดเว็บไซต์พิเศษของพานาโซนิคสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

   Related Category
   ก่อตั้งบริษัท พานาโซนิค รีซูเปีย เวียดนาม

   2010

   ก่อตั้งบริษัท พานาโซนิค รีซูเปีย เวียดนาม

   พานาโซนิค รีซูเปีย เวียดนาม ที่เปิดในเมืองฮานอยเป็นโรงงานแห่งที่สองในโลก โดยแห่งแรกที่ให้บริการแบบเดียวกันนี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ที่นี่คือพื้นที่สำหรับการสื่อสารแบบมุ่งเป้า (Thematic communication) ที่มีธีมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังความสนใจในศาสตร์ดังกล่าวให้แก่เด็กๆ ชาวเวียดนาม ถัดจากพื้นที่ของ Risupia เป็นโชว์รูมสำหรับจัดแสดงเทคโนโลยีอันล้ำหน้าของพานาโซนิค

   Related Category
   แบรนด์พานาโซนิคเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริกา

   1961

   แบรนด์พานาโซนิคเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริกา

   ในเดือนมิถุนายน มีการจัดแสดงวิทยุแบรนด์พานาโซนิคเป็นครั้งแรกที่ Music Show ในชิคาโก ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและเพลงที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น ในการแสดงดังกล่าว วิทยุคือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก และแบรนด์พานาโซนิคเป็นที่นิยมด้วยเช่นกัน บริษัทได้รับคำสั่งซื้อล่วงหน้าสำหรับเทศกาลคริสต์มาสอย่างล้นหลาม บริษัทเช่าเครื่องเจ็ตเพื่อนำวิทยุจำนวน 10,000 เครื่องบินไปยังสหรัฐฯ ประโยคเริ่มต้นอย่าง "พานาโซนิคโดย Matsushita" ค่อยๆ กลายเป็น "พานาโซนิค" เท่านั้น และแบรนด์ได้แทรกซึมเข้าไปในวิถีชีวิตของชาวอเมริกัน

   Related Category
   เปิดตัวศูนย์เครื่องใช้ไฟฟ้าด้านความงาม CLUXTA ที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

   2015

   เปิดตัวศูนย์เครื่องใช้ไฟฟ้าด้านความงาม CLUXTA ที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

   การเปิด CLUXTA
   * ซึ่งเป็นสถานเสริมความงามตนเองพร้อมห้องแต่งตัว แห่งแรกในจีน หลังจากเปิดให้บริการที่โตเกียวและโอซาก้ามาแล้ว CLUXTA นำแนวคิดเลาจ์แนะนำความงามของพานาโซนิคที่เปิดให้บริการในญี่ปุ่นมาใช้เพื่อดึงความสนใจในวงกว้างเกี่ยวกับห้องแต่งตัวที่ออกแบบมาเพื่อสุภาพสตรีที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยแสดงให้เห็นผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยพานาโซนิค ไชน่า (ภาษาจีน)

   Related Category
   ฉลองครบรอบ 35 ปี ของการเปิดธุรกิจที่ประเทศจีน

   2014

   ฉลองครบรอบ 35 ปี ของการเปิดธุรกิจที่ประเทศจีน

   พานาโซนิค ไชน่า จัดงานฉลองขึ้นในกรุงปักกิ่งเนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีของการดำเนินธุรกิจที่จีน โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประมาณ 300 คนเข้าร่วมงานนี้ รวมถึงตัวแทนของบริษัทสื่อต่างๆ ประมาณ 100 แห่ง ในการกล่าวสุนทรพจน์ ประธานบริษัทพานาโซนิค Mr.Kazuhiro Tsuga ได้เล่าถึงประวัติการดำเนินงานของบริษัทที่จีน พร้อมทั้งกล่าวถึงเป้าหมายในอนาคตของกลุ่มบริษัทพานาโซนิคพานาโซนิคฉลอง 35 ปีในจีน

   Related Category
   เริ่มโครงการบริจาคตะเกียงโซลาร์เซลล์ 100,000 ดวง

   2013

   เริ่มโครงการบริจาคตะเกียงโซลาร์เซลล์ 100,000 ดวง

   พานาโซนิคเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตของผู้คนในสังคมเพื่อสร้างและพัฒนาประเทศ โดยริเริ่มโครงการบริจาคตะเกียงโซลาร์เซลล์จำนวน 100,000 ดวง เพื่อเตรียมการสำหรับการก่อตั้งบริษัทครบรอบหนึ่งร้อยปีในปี พ.ศ.2561 ตะเกียงนี้จะบริจาคให้กับประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียและแอฟริกาเป็นส่วนใหญ่ เพื่อมอบให้กับผู้คนใน 30 ประเทศซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อช่วยให้ผู้คนอ่านหนังสือหรือรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ในยามค่ำคืนโครงการโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 100,000 ดวง ของพานาโซนิค

   Related Category
   ตั้งศูนย์พานาโซนิค เซ็นเตอร์ โตเกียว

   2002

   ตั้งศูนย์พานาโซนิค เซ็นเตอร์ โตเกียว

   เปิดศูนย์พานาโซนิค เซ็นเตอร์ โตเกียว เพื่อเป็นโชว์รูมของบริษัทที่ทำหน้าที่ส่งและรับข้อมูลทั่วไปในระดับโลก โชว์รูมแห่งนี้จะจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์จริงและโซลูชันที่มีเป้าหมายตามสโลแกนของแบรนด์พานาโซนิคนั่นคือ "A Better Life, A Better World" (เพื่อชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น) สำหรับลูกค้าทุกคน โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการติดต่อสื่อสาร ด้วยการรับข้อคิดเห็นและคำร้องขอจากลูกค้าโดยตรงศูนย์โชว์รูมของพานาโซนิค

   Related Category
   เป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี พ.ศ.2537 ที่เมืองลิลลิแฮมเมอร์

   1994

   เป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี พ.ศ.2537 ที่เมืองลิลลิแฮมเมอร์

   กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองลิลลิแฮมเมอร์ ปี พ.ศ.2537 เป็นครั้งแรกที่พานาโซนิคได้ขยายการสนับสนุนจนครอบคลุมอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ AV ทั้งหมด พร้อมกันนี้ บริษัทจึงได้ติดตั้งทีวีมากกว่า 2,500 เครื่องนอกเหนือไปจากอุปกรณ์วิดีโอที่จัดเตรียมไว้แล้ว การติดตั้งนี้มีส่วนช่วยในการดำเนินการของกีฬาโอลิมปิกเป็นอย่างมาก และแคมเปญ AV ทั่วโลกทำให้เกิดการรับรู้ในสาธารณชนวงกว้างว่า พานาโซนิคคือผู้สนับสนุนกีฬาโอลิมปิก ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมีการใช้งาน VTR ความละเอียดสูงแบบคาสเซ็ทขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมฟังก์ชันภาพช้าเป็นครั้งแรก เพื่อถ่ายทอดบรรยากาศการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเร้าใจผ่านภาพคมชัดสีสันสดใสเว็บไซต์พิเศษของพานาโซนิคสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

   Related Category
   ลงนามในสัญญาเป็นพันธมิตรระดับโลก สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2567

   2014

   ลงนามในสัญญาเป็นพันธมิตรระดับโลก สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2567

   พานาโซนิคทำข้อตกลงกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) เพื่อเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการทั่วโลกในกีฬาโอลิมปิกตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึงปี พ.ศ.2567 เป็นระยะเวลาแปดปี ซึ่งหมายถึง พานาโซนิคจะเป็นผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับกีฬาโอลิมปิกในอีกสี่ครั้งถัดไป เริ่มตั้งแต่กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพย็องชัง ปี พ.ศ.2561 กีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียว ปี พ.ศ.2563 กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่ง ปี พ.ศ.2565 และกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีส ปี พ.ศ. 2567 เว็บไซต์พิเศษของพานาโซนิคสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

   Related Category
   เป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี พ.ศ.2535 ที่เมืองอัลเบิร์ตวิลล์

   1992

   เป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี พ.ศ.2535 ที่เมืองอัลเบิร์ตวิลล์

   สำหรับกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองอัลเบิร์ตวิลล์ ปี พ.ศ.2535 พานาโซนิคได้นำเสนอระบบ ENG ขนาดเล็กตาม VTR ความละเอียดสูง แบบคาสเซ็ทขนาด 1/2 นิ้ว ทำให้สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงและแพร่ภาพแบบ HD ได้ นอกจากนี้ บริษัทยังใช้แคมเปญโฆษณาการเป็นผู้สนับสนุนทั่วโลกกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอ และพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมการขายของร้านค้าปลีกระดับโลกด้วย มีการเริ่มใช้กล่องกระดาษสำหรับใส่ผลิตภัณฑ์โดยการออกแบบจะเน้นให้เห็นสัญลักษณ์ห้าห่วงของโอลิมปิกอย่างชัดเจน ซึ่งช่วยให้ยอดขายวิดีโอเพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการส่งเตาอบไมโครเวฟมากกว่า 800 เครื่องไปยังหมู่บ้านนักกีฬาและสถานที่ต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์พิเศษของพานาโซนิคสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

   Related Category
   จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปีของพานาโซนิค เซลส์ ลาตินอเมริกา

   2000

   จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปีของพานาโซนิค เซลส์ ลาตินอเมริกา

   Related Category
   จัดนิทรรศการรำลึกครบรอบ 25 ปีของพานาโซนิค เม็กซิโก

   2004

   จัดนิทรรศการรำลึกครบรอบ 25 ปีของพานาโซนิค เม็กซิโก

   พานาโซนิค เม็กซิโก เป็นเจ้าภาพจัดงาน Panasonic Expo ประจำปีนี้ เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 25 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ.2521 ผู้เข้าชมงานกว่า 38,000 คน ต่างเพลิดเพลินกับรูปแบบการนำเสนออันหลากหลาย ตั้งแต่นิทรรศการที่แสดงประวัติของบริษัท เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุด ไปจนถึงคอนเสิร์ต

   Related Category
   เข้าร่วมนิทรรศการเนื่องในวาระครบรอบ 400 ปี ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-เม็กซิโก

   2009

   เข้าร่วมนิทรรศการเนื่องในวาระครบรอบ 400 ปี ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-เม็กซิโก

   พานาโซนิคเข้าร่วมงานนิทรรศการฉลองความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่น-เม็กซิโก ครบรอบปีที่ 400 ซึ่งจัดขึ้นในประเทศเม็กซิโกภายใต้แนวคิด เทคโนโลยี 3D และโซลูชันเพื่อสิ่งแวดล้อม ในระหว่างกิจกรรมนี้ ประธานาธิบดีของเม็กซิโก Felipe Calderón ได้เยี่ยมชมบูธจัดแสดงของพานาโซนิคและลงชื่อที่ “คำประกาศแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม (Eco Ideas Declaration)”
   * ในภาพคือประธานาธิบดีของเม็กซิโก Mr. Calderón ขณะอยู่ในบูธของพานาโซนิค

   Related Category
   Konosuke Matsushita ผู้ก่อตั้งบริษัท ปรากฏตัวในนิตยสาร Life ญี่ปุ่น ฉบับพิเศษ

   1964

   Konosuke Matsushita ผู้ก่อตั้งบริษัท ปรากฏตัวในนิตยสาร Life ญี่ปุ่น ฉบับพิเศษ

   หลักการและภารกิจการดำรงอยู่ร่วมกันและการประสบความสำเร็จร่วมกันของบริษัท ได้รับการเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารทั่วโลก เช่น Time, Life และ the New York Times ในราวปี 1958 เป็นต้นมา นิตยสาร Life ฉบับวันที่ 11 กันยายน ได้แนะนำบริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค และ Konosuke Matsushita ในบทความที่ชื่อว่า "พบกับ Mr. Matsushita" ในบทความนี้ ผู้เขียนเรียกผู้ก่อตั้งว่า "ชายผู้มี 5 บทบาท ได้แก่ สุดยอดนักอุตสาหกรรม ผู้มีรายได้สูงสุด นักคิดผู้สร้างสรรค์ นักจัดพิมพ์ และนักเขียนขายดี" ผู้เขียนยังจัดให้เขาเป็น "นักริเริ่มที่มีทักษะของ Henry Ford ราชาแห่งยานยนต์ และ Horatio Alger (นักเขียนชาวอเมริกันผู้ทรงอิทธิพล) รวมกัน"

   Related Category
   ก่อตั้งศูนย์พานาโซนิค โซลูชัน แอนด์ อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ เวียดนาม

   2016

   ก่อตั้งศูนย์พานาโซนิค โซลูชัน แอนด์ อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ เวียดนาม

   ศูนย์พานาโซนิค โซลูชัน แอนด์ อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ เวียดนาม ซึ่งเป็นโชว์รูมจัดแสดงระบบอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดแสดงเทคโนโลยีและอุปกรณ์การผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง ศูนย์อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ ไม่เพียงจัดแสดงเครื่องเชื่อมและเครื่องวางชิปใหม่ล่าสุดจากพานาโซนิคเท่านั้น แต่ยังมีอุปกรณ์ต่อพ่วงจากพันธมิตรอื่นๆ ซึ่งรวมถึงคอมโพเนนต์ทาวเวอร์และเครื่องตรวจสอบด้วย การประสานกำลังครั้งนี้มุ่งเน้นความสำคัญของความเข้ากันได้ของเครือข่ายและการเชื่อมต่อซึ่งกันและกันทางเทคโนโลยี ซึ่งมีส่วนในความสำเร็จของอุตสาหกรรมยุค 4.0 และสายการผลิตที่รองรับ IoT

   Related Category