Panasonic-100 YEARS of ‘BETTER’

1918-2018

Chào mừng bạn đến với trang lịch sử của Panasonic.
Bạn có thể tìm hiểu lịch sử của Panasonic từ năm 1918 - năm thành lập - đến năm 2018, lịch sử 100 năm của doanh nghiệp ở đây.
a corporate history of 100 years.
Chúc bạn vui vẻ! Và tìm hiểu cách Panasonic tiếp tục xây dựng “Một cuộc sống tốt đẹp hơn, một thế giới tươi đẹp hơn” (A Better Life, A Better World).