Điều kiện sử dụng

Trang web này (”Trang web”) do Panasonic Corporation (gọi chung là “Công ty”) hoặc các đại lý của công ty quản lý. Việc bạn truy cập và sử dụng Trang web này sẽ được coi là bạn đã đồng ý các điều khoản và điều kiện sau đây. Xin lưu ý rằng một phần các dịch vụ được cung cấp trên Trang web này có thể áp dụng các điều khoản và điều kiện riêng. Nếu bạn sử dụng dịch vụ đó, bạn sẽ phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung cho dịch vụ đó.

1. Bản quyền

Bản quyền trên Trang web và tất cả các tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, ảnh, hình ảnh, phần mềm, âm nhạc, video clip âm thanh và bất kỳ tài liệu có bản quyền nào khác (gọi chung là “Nội dung”) thuộc về Công ty, tác giả hoặc các thực thể khác (gọi chung là “Tác giả”).

Việc sao chép, truyền tải công khai, phân phát, điều chỉnh, xóa, hoặc sao chép Nội dung (gọi chung là “Sử dụng”) khi không có sự cho phép của Tác giả bị nghiêm cấm theo luật bản quyền Nhật Bản, các công ước quốc tế và các luật bản quyền khác, ngoại trừ in hoặc lưu trữ để sử dụng cá nhân hoặc sử dụng cụ thể khác được cho phép theo pháp luật. Do đó, bạn phải liên hệ với Công ty để xin phép trước khi Sử dụng Nội dung. Xin lưu ý rằng Công ty có thể tùy ý từ chối cấp phép Sử dụng Nội dung.

Nếu bạn sử dụng Nội dung theo cấp phép của Công ty, bạn phải xuất trình thông báo bản quyền do Công ty chỉ định, trừ khi có quy định khác ở đây. Bạn không được chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ thông báo bản quyền nếu không có sự chấp thuận trước của Công ty.

2. Nhãn hiệu, v.v.

Quyền đối với nhãn hiệu, biểu trưng và tên sản phẩm xuất hiện trên Trang web (gọi chung là “Nhãn hiệu”) thuộc về Công ty hoặc các chủ sở hữu tương ứng khác. Việc sử dụng Nhãn hiệu mà không có sự cho phép của Công ty hoặc chủ sở hữu tương ứng đều bị nghiêm cấm theo luật nhãn hiệu và các luật khác, ngoại trừ các mục đích sử dụng cụ thể được cho phép theo pháp luật. Do đó, bạn phải liên hệ với Công ty để xin phép trước khi Sử dụng Nhãn hiệu.

3. Tuyên bố miễn trừ, Giới hạn trách nhiệm pháp lý

NỘI DUNG VÀ THÔNG TIN KHÁC TRÊN TRANG WEB (BAO GỒM TẤT CẢ NỘI DUNG VÀ CHỨC NĂNG CÓ SẴN TRÊN TRANG WEB HOẶC CÓ THỂ TRUY CẬP QUA TRANG WEB) ĐƯỢC CUNG CẤP MỘT CÁCH “NGUYÊN TRẠNG”. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG VÀ THÔNG TIN KHÁC TRÊN TRANG WEB, CÔNG TY KHÔNG CAM KẾT HAY BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO (1) VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH THƯƠNG MẠI, TÍNH TƯƠNG THÍCH CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO HAY TÍNH KHÔNG VI PHẠM CỦA BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC CÔNG BỐ HOẶC CÓ SẴN TRÊN TRANG WEB. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÔNG TY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC HẬU QUẢ, TRONG HỢP ĐỒNG, HÀNH VI HOẶC BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO KHÁC, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG VIỆC SỬ DỤNG CÁC TÀI LIỆU HOẶC VIỆC BẠN TRUY CẬP, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

; HOẶC (2) MÁY CHỦ CỦA TRANG WEB KHÔNG CÓ VI-RÚT HOẶC CÁC YẾU TỐ KHÁC CÓ THỂ LÂY NHIỄM, GÂY HẠI HOẶC GÂY HƯ HỎNG THIẾT BỊ MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC BẤT KỲ TÀI SẢN NÀO KHÁC KHI BẠN TRUY CẬP, DUYỆT, TẢI VỀ HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB.

Công ty có toàn quyền thay đổi hoặc ngừng bất kỳ hoặc tất cả các thành phần của Trang web, bao gồm cấu trúc, điều khoản và điều kiện, URL và Nội dung và thông tin trên trang web mà không cần thông báo trước. Công ty có toàn quyền tạm dừng hoặc ngừng khai thác Trang web mà không cần thông báo trước.

4. Các hành vi bị nghiêm cấm

Bạn sẽ không thực hiện các hành vi sau đây khi sử dụng Trang web

 • Hành vi gây trở ngại hoặc gây tổn hại, hoặc có thể gây trở ngại hoặc gây tổn hại cho Công ty hoặc các bên thứ ba
 • Hành vi phỉ báng làm mất uy tín sản phẩm hoặc dịch vụ của Công ty
 • Hành vi phỉ báng làm mất uy tín của cán bộ, nhân viên của Công ty
 • Hành vi làm tổn thương, hoặc có khả năng làm tổn thương uy tín hoặc chất lượng của Công ty, chẳng hạn như làm trái quy tắc đạo đức hoặc trật tự công cộng
 • Hành vi phạm tội hoặc hành động có thể dẫn đến hành vi phạm tội
 • Hành vi vi phạm hoặc có thể vi phạm luật pháp, đạo luật hoặc pháp lệnh
 • Hành vi gây ra hoặc có thể gây ra hiểu nhầm về bất kỳ mối quan hệ đối tác hoặc hợp tác nào giữa bạn và Công ty hoặc gây ra hoặc có thể gây ra những hiểu nhầm rằng Công ty công nhận, đảm bảo, hỗ trợ hoặc đề xuất trang web được liên kết
 • Hành vi gây phương hại đến hình ảnh của Trang web này, chẳng hạn như liên kết khung
 • Các hành vi khác mà Công ty cho là không phù hợp

5. Liên kết đến Trang web

Khi liên kết với Trang web (bao gồm liệt kê các URL của Trang web trong một ấn phẩm in như tạp chí hoặc tờ rơi), bạn phải tuân thủ các yêu cầu sau.

Đặc biệt, bạn phải tuân thủ Điều khoản về “Các hành vi bị nghiêm cấm” được cung cấp trong Điều 4 ở trên và “Các yêu cầu” được cung cấp dưới đây. Ngoài ra, bạn có thể tự do liên kết với Trang web trên trang web của bạn.

Việc liên kết trang web với Trang web này sẽ do nhà khai thác tự quản lý và tự chịu rủi ro và Công ty không có bất kỳ mối liên hệ nào với trang web liên kết với Trang web này. Bạn phải tuân thủ các điều khoản sử dụng của trang web liên kết với Trang web này, khi bạn truy cập vào trang web liên kết với Trang web này.

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường (bao gồm yêu cầu bồi thường thiệt hại từ bên thứ ba) do bạn truy cập vào trang web liên kết với Trang web này.

Công ty không cam kết và đảm bảo, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến nội dung của trang web liên kết với Trang web này. Ngoài ra, Công ty không có mục đích ngụ ý bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào giữa Công ty và trang web liên kết với Trang web này và cũng không ngụ ý rằng Công ty ủng hộ hoặc đề xuất các sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp hay cá nhân đó.

Các yêu cầu

 1. Công ty có thể thay đổi, ngừng và xóa thông tin và URL của Trang web mà không cần thông báo trước. Bạn phải duy trì và tự chịu rủi ro khi duy trì URL hoặc các thông tin khác của Trang web này. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc rắc rối nào phát sinh với trang web liên kết với Trang web này, người quản lý hoặc người xem trang web liên kết, hoặc bên thứ ba do bạn liên kết với Trang web này,
 2. Khi liên kết với Trang web này, bạn phải nêu rõ tên Công ty là chủ sở hữu của trang được liên kết.
 3. Không được phép liên kết đến Trang web này trong các tình huống sau đây:
  • Trang web phỉ báng làm mất danh dự của cán bộ hoặc nhân viên Công ty
  • Trang web phỉ báng làm mất danh dự của cán bộ hoặc nhân viên Công ty
  • Trang web gây phương hại hoặc có thể gây phương hại uy tín hoặc chất lượng của Công ty do trái ngược với đạo đức hoặc trật tự xã hội
  • Trang web bao gồm Hành vi phạm tội hoặc các hành động có thể dẫn tới hành vi phạm tội
  • Trang web vi phạm hoặc có thể vi phạm pháp luật, đạo luật hoặc pháp lệnh
 4. Nếu có vẻ như trang web của bạn vi phạm các điều khoản trên hoặc nếu Công ty yêu cầu xóa các liên kết đến Trang web này, bạn sẽ phải dừng sử dụng và xóa liên kết của Trang web.

6. Môi trường hoạt động

Công ty khuyến cáo sử dụng phiên bản mới nhất của Internet Explorer, Chrome, Firefox và Safari để sử dụng Trang web.

Trang web có thể hiển thị ngoài ý muốn tùy theo cài đặt của thiết bị đầu cuối được khách hàng sử dụng, một số trình duyệt hoặc ứng dụng.

7. Luật áp dụng và Tòa án chế tài

Các Điều khoản sử dụng của Trang Web này sẽ được điều chỉnh bởi và được hiểu theo pháp luật Nhật Bản mà không tham chiếu đến các quy định pháp luật có mâu thuẫn.
Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp giữa bạn và Công ty phát sinh từ hoặc có liên quan đến Trang web sẽ thuộc quyền phán quyết duy nhất của Tòa án Quận Osaka của Nhật Bản.